BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE 4 ETNISK BAGGRUND 7 ERHVERVSSTRUKTUR 9 PENDLING 13 FLYTTEMØNSTRE 14 Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

3 BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE De centrale nøgletal for situationen på arbejdsmarkedet er udviklingen i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke. I Østdanmark har den generelle udvikling siden efteråret 2008, hvor den økonomiske krise satte ind, været faldende beskæftigelse og faldende arbejdsstyrke, mens ledigheden er steget. De seneste ledighedstal (CRAM) viser, at ledigheden er faldet lidt det seneste år, og at ledigheden i september var på ca brutto-ledige. Den A-kasse-fordelte ledigheden viser, at ledigheden inden for den offentlige sektor fortsat stiger, men at den falder inden for den private sektor, bl.a. byggeriet. Beskæftigelsesregionen udarbejder hver måned en oversigt over ledighedsudviklingen, hvor de seneste ledighedstal kan ses se den her (link). Udviklingen har været meget forskellig i de enkelte kommuner. Som det fremgår af figur 1, har, og oplevet et fald i beskæftigelsen på over 4%, mens der på har været et beskæftigelsesfald på knap 1% fra juni 2010 til juni Samtidig har der på været et fald i ledigheden det seneste år på over 16 pct., mens og har haft en stigning på omkring 14 pct.. Det skal bemærkes, at der har været et fald i beskæftigelsen i alle kommuner i perioden juni juni Beskæftigelses- og ledighedsudviklingen er tæt forbundne, men et stort fald i beskæftigelsen betyder ikke nødvendigvis, at der er en stor stigning i ledigheden. Nogle kommuner, fx og (kvadrant C i figur 1) har et fald i både beskæftigelse og ledighed. Dette indikerer, at arbejdsstyrken i de pågældende kommuner har været faldende det seneste år. I figur 1 inddeles kommunerne efter hhv. fald i beskæftigelsen (X-aksen) og stigning i ledigheden (y-aksen). Figuren er opdelt i kvadranter: Kommunerne placeret i kvadrant A og B har en større stigning i ledigheden end Østdanmark (2,1 pct.) det seneste år, mens kommuner placeret i kvadrant C og D har en mindre stigning i ledigheden end Østdanmark. Kommunerne placeret i kvadrant A og C har et større fald i beskæftigelsen end Østdanmark (-2,1 pct), mens kommunerne placeret i kvadrant B og D har et mindre fald i beskæftigelsen end Østdanmark. Hidtil har det primært været RAS-statistikken, som er anvendt til at beskrive udviklingen i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke, men nye datakilder gør det muligt at give et mere aktuelt billede af beskæftigelsesudviklingen. I figur 1 og tabel 1 er der således anvendt data fra E- Indkomstregistret, der omfatter lønmodtagere. De selvstændige, der udgør ca. 8% af de beskæftigede, er ikke medregnet i E-indkomstregistret. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

4 FIGUR 1: KOMMUNER I ØSTDANMARK INDPLACERET EFTER UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN (X-AKSEN) OG LEDIGHED (Y-AKSEN) FRA JUNI 2010 TIL JUNI 2011 A B 20% 15% 10% 5% Østdanmark 0% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% -5% Udvikling i ledigheden -10% C Udvikling i beskæftigelse D -15% -20% Kilde: Danmarks Statistik (CRAM), DREAM samt egne beregninger FIGUR 2: UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN I PERIODEN NOV NOV. 2009, KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER FALDENDE ANDEL 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% Østdanmark Kilde: Danmarks Statistik, RAS samt egne beregninger 2 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR 2011

5 TABEL 1: BESKÆFTIGEDE OG LEDIGE SAMT UDVIKLING I PCT., JUNI 2010-JUNI 2011, OPGJORT PÅ KOMMUNER Beskæftigelse Udv Ledighed Udv ,2% ,6% ,7% ,3% ,9% 234 3,1% ,3% ,0% ,2% ,3% ,2% ,6% ,9% ,8% ,6% ,4% ,8% ,5% ,0% ,7% ,4% 728-6,3% ,0% ,9% Høje Tåstrup ,8% ,7% ,9% ,3% ,0% ,5% ,8% ,0% ,3% ,0% ,2% 361 8,4% ,9% 788 4,6% ,9% 847 6,1% ,0% ,9% ,1% 736-6,8% ,8% 931 0,5% ,5% ,5% ,4% ,9% ,4% ,1% ,3% 328-6,3% ,3% ,2% ,3% ,8% ,3% ,1% ,2% ,4% ,1% 500 1,0% ,0% ,8% ,3% 464-2,5% ,9% ,8% ,5% ,1% ,9% ,4% ,1% ,0% ,7% ,4% ,7% ,2% ,8% 968 0,1% ,4% 964 7,7% ,2% ,5% ,5% 839 4,0% ,4% 618 2,5% ,5% ,3% Østdk ,1% ,1% Kilde: Danmarks Statistik (CRAM), DREAM samt egne beregninger BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

6 BEFOLKNING OG UDDANNELSE Befolkningens sammensætning og udvikling i den enkelte kommune er vigtige rammevilkår for de udfordringer og muligheder, der er for beskæftigelsesindsatsen lokalt. Udviklingen i befolkningen i den erhvervsaktive alder år er med til at bestemme arbejdskraftudbuddet i de enkelte kommuner. I gennemsnit er omkring 25% af den erhvervsaktive befolkning i Østdanmark unge under 30. Det er fra denne gruppe fremtidens uddannede arbejdskraft især skal komme ikke mindst for at kunne erstatte gruppen af ældre over 50, der udgør knap 30% af den erhvervsaktive befolkning. og er de kommuner i Østdanmark, hvor unge udgør den største andel af befolkningen. Det er samtidigt de kommuner med den største tilflytning (Figur 19), hvilket hænger sammen med, at unge flytter til og bl.a. for at studere. FIGUR 3: ÅRIGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I NOV. 2009, KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Østdanmark Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger 4 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR 2011

7 FIGUR 4: 50-64ÅRIGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN I NOV. 2009, KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Østdanmark Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger Uddannelse er af væsentlig betydning for den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet og for at kunne imødekomme de behov, som virksomhederne har for kvalificeret arbejdskraft. I figur 5 er fokuseret på, hvor stor en del af arbjedsstyrken der ikke har kompetencegivende uddannelse. I Østdanmark er det hver tredje person i arbejdsstyrken, 33,8 pct., der ikke har en kompetencegivende uddannelse. og er de kommuner i Østdanmark, der har den største andel af personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens og har den laveste andel. FIGUR 5: ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN UDEN EN ERVHERVKOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE I NOV 2009 I KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Østdanmark Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

8 FIGUR 6: ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I 2010 I KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 40% 35% 30% KVU MVU LVU 25% 20% 15% 10% 5% 0% Østdanmark Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger I hele Østdanmark er det en udfordring at øge tilknytning til arbejdsmarkedet (erhvervsfrekvensen) 40% 35% 30% KVU MVU LVU 25% 20% 15% 10% 5% 0% Østdanmark for befolkningen i den erhvervsaktive alder. Der er en stor og stigende gruppe af personer, som ikke er en del af arbejdsstyrken. De er hverken beskæftigede eller er registreret som arbejdsmarkedsparate ledige. Dette betyder, at der er en udfordring i både at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft og at sikre den nødvendige balance mellem de erhvervsaktive, der via skatten er med til at finansiere velfærdsydelserne for de grupper, der ikke er på arbejdsmarkedet: bl.a. børn, unge og ældre. Der er allerede i dag kommuner, særligt i Region Sjælland, hvor arbejdsstyrken (forsørgerne) er mindre end gruppen af dem, der skal forsørges (figur 7). Og i de kommende år forventes den demografiske udvikling at betyde, at der bliver færre, der skal forsørge flere. Der kan forventes at blive flere kommuner, hvor arbejdsstyrkens andel af befolkningen vil være under 50%. 6 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR 2011

9 FIGUR 7: ARBEJDSSTYRKENS ANDEL AF BEFOLKNINGEN, OPGJORT PÅ KOMMUNER, NOV % 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% Kilde: Statistikbanken ETNISK BAGGRUND Arbejdsstyrkens andel af befolkningen Borgere med anden anden etnisk baggrund end dansk udgør en voksende andel af både befolkningen og arbejdsstyrken. I hele Østdanmark er knap personer, svarende til 7,1% af arbejdstyrken, borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Fra 2005 til 2009 har der været en stigning på ca personer i arbejdsstyrken med ikke vestlig baggrund. Denne stigning er dog ikke tilstrækkeligt til at kompensere for tilbagegangen i etnisk danskes andel af arbejdsstyrken. I samme periode har der været et fald på ca i hele arbejdsstyrken. Det er vigtigt at være opmærksom på den voksende gruppe af borgere med anden etnisk baggrund end dansk både som et potentiale, der kan dække virksomhedernes behov for arbjedskraft, men også som målgruppe i beskæftigelsesindsatsen. Traditionelt har specielt borgere fra ikke vestlige lande sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet end borgere med dansk baggrund. Efterkommerne klarer sig dog typisk bedre end deres forældre på arbjedsmarkedet men der kan være store forskelle afhængig af både køn, oprindelsesland og bopælskommune. Der er stor forskel på andelen af personer med anden etnisk baggrund i kommunerne. Af figur 8 fremgår det, at det især er kommunerne i hovedstadsområdet, der har en høj andel af indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken i er mere end hver fjerde (27,1%) i arbejdsstyrken indvandrer eller efterkommer med ikke vestlig baggrund. I kommunerne i Region Sjælland udgør indvandrere og efterkommere en mindre andel af arbejdsstyrken. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

10 FIGUR 8: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE OPGJORT EFTER ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN I KOMMUNEN, NOV ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande - andel af arbejdsstyrken i kommunen, nov Kilde: Danmarks Statistik, RAS, samt egne beregninger Østdanmark I langt de fleste kommuner er der et fald i arbejdstyrken (x-aksen i figur 9) kun,, og har en positiv udvikling i arbejstyrken fra Samtidig har næsten alle kommuner en vækst i arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund (yaksen i figur 9) FIGUR 9: UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN ( ) OG UDVIKLING I ARBEJDSTYRKEN ( ) FOR PERSONER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, OPGJORT PÅ KOMMUNER 40% 35% 30% Udvikling i etnisk arbejdsstyrke 25% 20% 15% 10% 5% 0% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% -5% -10% Udvikling i arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger 8 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR 2011

11 ERHVERVSSTRUKTUR Erhvervsstrukturen er et udtryk for, hvordan beskæftigelse i kommunerne og regionen er fordelt på brancher. Ændringer i erhvervsstrukturen giver et overordnet billede af, hvilke brancher der især vil være jobmuligheder inden for i området. FIGUR 10: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, NOV. 2009, BESKÆFTIGEDE FORDELT EFTER HOVEDBRANCHER Erhvervsstruktur for Østdanmark. Job fordelt på brancher, nov (beskæftigede efter arbejdssted) Landbrug/fiskeri Industri Bygge- og anlæg Handel, hotel og transport Privat service Offentlig Kultur Uoplyst Kilde: Statistikbanken (matrice RASA1) I Østdanmark er der stor forskel på erhvervsstrukturen i /Hovedstadsområdet og i resten af regionen. I Hovedstadsområdet er der en stor koncentration af job inden for de private serviceerhverv (fx finansiering og forsikring, it og kommunikation). I Region Sjælland har landbruget, industrien og bygge- anlægsbranchen en vigtigere rolle for hvilke jobmuligheder, der er. Erhvervsstrukturen kan i nogen grad være medvirkende til at forklare, hvordan de lokale arbejdsmarkeder påvirkes ved konkjunkturændringer. Den økonomiske krise ramte først industrien og bygge- og anlægsbranhcen, og dermed især kommunerne i Region Sjælland. Siden forplantede krisen sig til både de private og offentlige serviceerhverv, ikke mindst i Hovedstadsområdet. Siden højkonjunkturen og til november 2009 er der blevet ca færre job i alle brancher, på nær den offentlige sektor, der har haft en vækst på job i perioden. Det må dog forventes, at de besparelser, der er blevet gennemført i den offentlige sektor 2010 og 2011 vil ændre det billede. FIGUR 11: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, ANDEL BESKÆFTIGEDE INDENFOR LANDBRUG/FISKERI OG INDUSTRI JUN Inden for landbruget og fiskeri er der ca job i hele Østdanmark og de er primært placeret i Region Sjælland. Antallet af job inden for de to brancher har været faldende gennem mange år. Og der forventes et fortsat fald fremover. Kilde: DREAM BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

12 Der er ca job i industrien i Østdanmark det svarer til ca. hvert tiende job. I industrien har der været en nedgang på job fra november 2007 til november I Region Sjælland har fx, og en stor andel industrijob. Men også enkelte kommuner tættere på Hovedstaden - fx og - har mange industrijob. FIGUR 12: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, ANDEL BESKÆFTIGEDE INDENFOR BYGGE OG ANLÆG, JUN.2011 Der er ca job i byggeog anlægsbranchen i Østdanmark. Branchen har været hårdt ramt af nedgangen i økonomien der er i 2009 ca færre job i branchen end på toppen af højkonjukturen i Kilde: DREAM FIGUR 13: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, ANDEL BESKÆFTIGEDE INDENFOR HANDEL, HOTEL OG TRANSPORT, JUN.2011 Handel, hotel-restauration og transport er et stort og sammensat brancheområde med ca job i Østdanmark. Det er ca færre end i Jobbene inden for dette område udgør en stor del af det lokale arbejdsmarked særligt i vestegnskommunerne og. Kilde: DREAM FIGUR 14: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, ANDEL BESKÆFTIGEDE INDENFOR PRIVAT SERVICE, JUN.2011 Privat service rummer både de videnstunge brancher som finansiering, forsikring og konsulentvirksomheder og erhvervsservice som rengøring o.l. Før krisen satte ind i 2008, har der været stor vækst i antallet af job inden for privat service ( job fra ). Der er ca job i Kilde: DREAM Østdanmark i privat service. Jobbene er især placeret i sområdet. Hvert fjerde job i Region Hovedstaden er inden for 10 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR 2011

13 privat service det er dobbelt så stor en andel som i Region Sjælland., og er de kommuner, hvor andelen af job i privat service er særligt stor. Der er over job i den offentlige sektor (fx undervisning, sundhed og administration) i Østdanmark. Det svarer til, at i genenmsnit hvert tredje job i Østdanmark er i den offentlige sektor. Der er en koncentration af jobs inden for den offentlige sektor i - (bl.a. centraldministrationen, universiteter) og i, og kommuner, hvor mere en 40% af jobbene er inden for det offentlige. Det kendetegner disse kommuner, at de har både hospitaler, regional administration og uddannelsesinstitutioner ud over kommunale services som ældrepleje og børnepasning. I de københavnske omegnskommuner er andelen af job i den offentlige sektor mindst. FIGUR 15: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, ANDEL BESKÆFTIGEDE INDENFOR OFFENTLIG SERVICE. JUN.2011 Der er ca job inden for kulturområdet i Østdanmark. Dette område omfatter bl.a. museer, kulturhuse, teatre og biblioteker. Koncentrationen af jobs inden for dette område er størst i. Kilde: DREAM BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

14 TABEL 2: ERHVERVSSTRUKTUR I ØSTDANMARK OPGJORT PÅ KOMMUNER OG BRANCHER, JUN.2011 Landbrug og industri Bygge og anlæg Handel og transport Privat service Offentlig Service Uoplyst 3,0% 1,1% 18,7% 32,5% 44,3% 0,3% 3,5% 1,9% 17,7% 26,6% 44,4% 5,9% 17,2% 4,3% 23,0% 35,2% 20,3% 0,0% 7,9% 6,0% 42,5% 16,7% 26,8% 0,1% 4,6% 5,9% 29,4% 8,2% 51,9% 0,1% 7,9% 5,1% 18,3% 28,6% 40,0% 0,1% 24,8% 6,6% 17,2% 22,8% 28,2% 0,4% 6,8% 6,7% 27,6% 29,2% 29,3% 0,4% 8,4% 7,0% 19,5% 21,5% 43,5% 0,1% 3,2% 15,1% 39,4% 18,0% 24,2% 0,2% 9,0% 9,7% 25,4% 15,5% 40,3% 0,2% 10,1% 6,8% 28,1% 32,7% 21,9% 0,4% 3,4% 5,2% 20,5% 30,3% 40,4% 0,2% 9,2% 16,5% 31,2% 15,5% 27,5% 0,1% 8,4% 11,7% 31,0% 9,3% 38,9% 0,6% 2,4% 4,1% 68,0% 5,9% 19,6% 0,1% 7,7% 5,0% 36,4% 13,7% 37,2% 0,0% 11,9% 6,1% 24,8% 20,0% 37,1% 0,1% 19,4% 4,1% 26,6% 20,7% 29,2% 0,1% 10,4% 4,1% 30,1% 10,1% 45,2% 0,1% 12,6% 5,9% 27,9% 11,4% 42,0% 0,2% 10,6% 5,4% 18,1% 15,8% 50,1% 0,1% 2,9% 2,7% 34,4% 21,6% 31,5% 6,8% 13,1% 4,0% 22,3% 28,3% 32,2% 0,2% 17,4% 9,8% 21,9% 10,0% 40,4% 0,4% 14,6% 7,3% 28,9% 9,7% 39,6% 0,1% 8,0% 7,6% 36,9% 12,5% 32,7% 2,2% 16,7% 6,0% 29,2% 11,9% 36,1% 0,1% 16,2% 7,5% 20,3% 10,5% 45,4% 0,2% 8,1% 6,2% 22,6% 16,3% 46,6% 0,2% 7,9% 10,6% 32,3% 13,8% 35,1% 0,3% 12,3% 10,6% 26,7% 7,1% 43,1% 0,1% 15,8% 7,7% 25,4% 6,4% 44,7% 0,1% 12,3% 6,5% 24,3% 11,1% 45,4% 0,3% 21,8% 8,3% 21,4% 7,1% 41,2% 0,2% 36,8% 7,0% 16,9% 6,7% 32,3% 0,4% 19,8% 10,1% 28,3% 10,2% 31,6% 0,0% 13,0% 6,2% 24,2% 9,3% 47,1% 0,2% 9,4% 12,2% 19,8% 11,6% 46,9% 0,1% 9,9% 6,9% 22,1% 6,1% 54,8% 0,2% 12,1% 11,1% 20,7% 7,9% 47,9% 0,3% 14,6% 5,5% 24,2% 10,4% 45,3% 0,0% 9,5% 6,1% 24,1% 12,4% 23,6% 24,4% 12,7% 7,5% 21,1% 8,7% 49,9% 0,1% 45,1% 6,4% 20,6% 10,9% 17,0% 0,1% 13,9% 7,3% 27,3% 9,2% 42,2% 0,0% Østdanmark 9,4% 4,9% 23,7% 22,1% 38,8% 1,1% Kilde: Danmarks Statistik (RAS) samt egne beregninger 12 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR 2011

15 PENDLING Mange borgere pendler til et arbejde, der ligger uden for den kommune, de bor i. Pendlingen mellem bo- og arbejdssted viser, at der er en høj grad af geografisk mobilitet, hvor arbejdskraften i høj grad orienterer sig mod job uden for nærområdet. Udpendlingen angiver, hvor stor en andel af befolkningen i kommunen der pendler til job uden for den kommune, de bor i, og omvendt angiver indpendling, hvor mange der pender ind til job i kommunen. I figuren nedenfor er både udpendling og indpendling opgjort som andel af befolkningen i kommunen. De grå streger markerer den gennemsnitlige udpendling og indpendling som andel af befolkningen i procent for alle jobcentre i Østdanmark. I gennemsnit pendler lidt over halvdelen af befolkningen (53%) i den erhvervsaktive alder til job uden for kommunen og der pendler i gennemsnit en nogenlunde ligeså stor andel (54%) ind i kommunen. Der er meget stor forskel på pendlingens omfang i de enkelte kommuner. Generelt er der meget stor mobilitet (både stor indpendling og stor udpendling) i kommunerne i omegnen af. Således er der i kommuner som og en indpendling på over 150% og en udpendling på over 60%. I kommunerne i udkanten af Østdanmark er både ud- og indpendling noget mindre målt som andel af befolkningen. Lavest er den på og. Pendlingen siger både noget om befolkningens geografiske mobilitet, men afspejler også de lokale arbejdsmarkeders struktur og rammer. FIGUR 16: UDPENDLING OG INDPENDLING SOM ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR), OPGJORT PÅ KOMMUNER, NOV % Udpendling i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% Indpendling i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder år Kilde: Danmarks Statistik samt egen beregninger BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

16 FLYTTEMØNSTRE Hvert år er der borgere, der flytter fra en kommune, og nye der flytter til. Nettoflytningen er resultatet afdifferencen mellem til- og fraflytning. I langt de fleste kommuner er den årlige nettoflytning begrænset der er typisk tale om flytninger i de fleste kommuner, og nettoflytningen udgør under en halv procent af hele befolkningen i de fleste kommuner. De kommuner, der bl.a. skiller sig ud, er, og, som har en stor positiv nettoflytning, hvor flytningen bidrager til at øge befolkningstallet. Kommuner, der har en negativ nettoflytning, er bl.a., Høje Taastrup og, hvor der bliver færre borgere. Nedenfor ses det samlede antal nettoflytninger for de enkelte kommuner for år 2010 (Figur 17) og nettoflytningerne som andel af hele befolkningen i de enkelte kommuner (Figur 18). FIGUR 17: NETTOFLYTNINGER I ANTAL OPGJORT PÅ KOMMUNER, Lyngby- Frederikssun Christiansø Kilde: Danmarks Statistik (matrice FLY66) samt egne beregninger FIGUR 18: NETTOFLYTNING SOM ANDEL AF BEFOLKNINGSTALLET I DEN ENKELTE KOMMUNE, ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Lyngby- Frederikssun Kilde: Danmarks Statistik, RAS, (matrice FLY66) samt egne beregninger 14 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR 2011

17 Det er især de unge under 30 år, der flytter. I hele Østdanmark er der unge mellem 18 og 29 år - det svarer til 14,5% af befolkningen på ca. 2.5 mio. I Figur 19 ses det, at det kun er få kommuner (,,, og ), der ligger over dette gennemsnit (x-aksen på figuren). I og er hhv. 25% og 20% af befolkningen unge mellem 18 og 29 år. Det er en kombination af de højere læreranstalters lokalisering i hovedstadsområdet og storbyens tiltrækning, der er medvirkende til, at der er en stor nettotilflytning af unge. Af figur 19 fremgår nettotilflytningen af y-aksen. I figuren er den opgjort som andel af det samlede antal unge i kommunen. I 2010 har haft en nettotilflytning på ca. 8% (svarer til unge) og en nettotilflytning på 9% (svarende til unge). Der er en negativ nettotilflytning (flere unge flyttter fra end til kommunen) i stort set alle andre kommuner. og kommuner er dog en undtagelse. De kommuner, der har den største negative nettotilflytning, er og. For dækker den negative nettotilflytning over, at der flyttet 299 unge ind i kommunen, men 508 unge ud af kommunen i FIGUR 19: DEN RELATIVE NETTOFLYTNING FOR UNGE (18-29 ÅRIGE) SET IFT. DE UNGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN I KOMMUNEN Unge, årige, nettoflytning i procent af unge 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% Unge, åriges, andel af befolkningen Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND / 2. HALVÅR

18 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDET I TAL Kirsten Thomsen, kontorchef Rasmus Eskekjær, fuldmægtig NYE ANALYSER OM DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Vidensopsamling - Eksisterende viden om ledige unge under 30 år Arbejdsmarkedsoverblik (regional prognose for udvikling i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke) hvert halvår Aktuelle ledighedstal hver måned

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Oktober 215 Nøgletal for Nordjylland opdateret til mødet i RAR Nordjylland d. 2. oktober 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED Til Beskæftigelsesregion Syddanmark Dokumenttype Appendiks til rapport om strukturanalyse Dato November 2012 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED APPENDIKS STRUKTURANALYSE

Læs mere

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Den registrerede arbejdsløshed er i april overraskende faldet med. fuldtidspersoner. Antallet af fyringer er imidlertid steget med ca. den seneste

Læs mere

Sådan går det i. langeland. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. langeland. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i langeland Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Langeland Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Langeland Kommune.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i vejle Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Vejle Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Vejle Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. varde. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. varde. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i varde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Varde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Varde Kommune. Den handler

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i odense Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Odense Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Odense Kommune. Den handler

Læs mere

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Aalborg Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Sådan går det i. vejen. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. vejen. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i vejen Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Vejen Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Vejen Kommune. Den handler

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i billund Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Billund Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Billund Kommune. Den handler

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kolding Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kolding Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kolding Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. haderslev. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. haderslev. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i haderslev Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Haderslev Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Haderslev Kommune.

Læs mere

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer A N A L Y S E Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer Danske Regioners nye analyse viser, at de beskæftigede danskere i stigende grad er villige

Læs mere

Titusindevis af nye job på vej

Titusindevis af nye job på vej Beskæftigelsen er igennem mere end to år vokset måned efter måned, og siden foråret 2013 er der blevet ca. 72.500 flere lønmodtagere. De kommende år er der udsigt til et bredt funderet opsving på det danske

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Sådan går det i. esbjerg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. esbjerg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i esbjerg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Esbjerg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Esbjerg Kommune. Den handler

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 16. november 2015 November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 1.kv.2008 til 2. kvartal 2015 Beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Sådan går det i. aabenraa. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. aabenraa. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i aabenraa Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Aabenraa Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Aabenraa Kommune. Den

Læs mere

Af Lars Andersen, direkte tlf.: 33557717. 2. maj 2001 RESUMÈ

Af Lars Andersen, direkte tlf.: 33557717. 2. maj 2001 RESUMÈ i:\maj-2001\regional-05-01.doc Af Lars Andersen, direkte tlf.: 33557717 RESUMÈ 2. maj 2001 PENDLINGSOMRÅDER GODT UDGANGSPUNKT FOR REGIONALPOLITIK Når man skal beskæftige sig med regional erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere pendler kortere til jobbet

Ikke-vestlige indvandrere pendler kortere til jobbet 31. oktober 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Ikke-vestlige indvandrere pendler kortere til jobbet Når ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere finder et job, så ligger det i gennemsnit 5 km

Læs mere

Konjunktur - forår 2012

Konjunktur - forår 2012 Konjunkturbarometer forår Konjunktur - forår NB Dette konjunkturbarometer er det første fra DANSKE ARK som behandler arkitektbranchen særskilt. Læs mere om baggrund og metode sidst i dette notat. Tabel

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Sådan går det i. fredericia. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. fredericia. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i fredericia Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fredericia Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fredericia Kommune.

Læs mere

Urbanisering i Danmark

Urbanisering i Danmark DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 1. juli 2016 Analysenotat 3 Urbanisering i Danmark Af seniorchefkonsulent Thomas Q. Christensen, tqch@di.dk 1. Indledning og sammenfatning Dette notat

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Randers Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere