ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., , fax Profys ApS, Falen 24, 5000 Odense C, , c) CVR- og P nr. CVR nummer: d) Projektansvarliges navn, adresse, tlf., , fax Mette Bech, Falen 24, 5000 Odense, , e) Økonomisk ansvarliges navn, adresse, tlf., , fax (Er som udgangspunkt den projektansvarlige). Mette Stryhn, direktør, tlf.: (+45) , 2. PROJEKTOPLYSNINGER a) Projektets målgruppe: Målgruppen er motiverede unge kontanthjælpsmodtagere med kriminel baggrund i alderen år, der ønsker sig en ny chance. De unge kan have en plettet straffeattest, have afsonet en dom eller være i risikozonen for at havne i kriminalitet og mangler ofte voksne rollemodeller i deres omgangskreds. De skal kunne og ville arbejde, have lagt deres kriminalitet bag sig, være stoffri og have et fast sted at bo. Der er plads til seks unge per hold. b) Projektets formål 1

2 Formålet med Vejen Frem er at få unge med kriminel baggrund attitudejusteret og ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse via 150 km. vandring på den spanske El Camino. Projektet er et pilotprojekt, da lignende metode ikke tidligere er afprøvet. Vandringen bliver brugt som afklaringsforløb, hvor der via samtale, dialog, refleksion og fysisk aktivitet skabes tillid, tro, håb og forventninger til, at en uddannelse eller et job kan nås. Ved hjemkomsten arbejdes målrettet på at iværksætte en plan for fremtiden. c) Projektets succeskriterier (målbare resultatkrav) 1. Fire ud af seks unge gennemfører projektet. 2. Fire ud af seks unge vurderer, at deres selvvurderede helbred er forbedret ved projektet afslutning i forhold til projektets start. 3. De fire, der gennemfører, er job- og uddannelsesmotiverede. 4. De fire, der gennemfører, kommer i job/uddannelse og fastholdes i job/uddannelse. d) Aktiviteter og tidsplan Projektets syv uger består af henvisning, visitationssamtale, fysisk træning, praktiske forberedelser, ud- og hjemrejse, 150 km vandring i Spanien fra Triacastela til Santiago de Compostella, jobmatching samt indkøring på arbejdspladserne. Derudover kommer en telefonisk opfølgning til de unge én måned og tre måneder efter projektets afslutning. Uge 1 Henvisning og visitationssamtale. Jobcenteret henviser sammen med High:Five egnede unge til visitationssamtale hos Profys. Visitationssamtalen varetages af den socialrådgiver, som er projektleder på projektet og skal følge de unge samtlige uger i Vejen Frem. På visitationssamtalen gennemgås den kontrakt, som skal danne grundlag for samarbejdet mellem den unge og Profys. Kontrakten skal sikre forventningsafstemninig i forhold til projektet og dets parter, herunder blandt andet regler i forhold til elektronisk udstyr, alkohol og euforiserende stoffer. Uge 2+3 Fysisk aktivitet, introduktion til teamet og praktiske forberedelser til vandringen i Spanien, herunder blandt andet gennemgang af turens rammer og regelsæt, bestilling af fly- og togbilletter, tegning af rejseforsikring, opdatering af pas, bestilling af pilgrimspas, introduktion til Caminoens historie, pakning af rygsæk, anskaffelse af tøj og vandrestøvle (Profys laver sponsoraftale). Den fysiske træning, som primært bliver mellemlange vandreture og styrketræning varetages af soldaten fra Profys, mens de praktiske forberedelser varetages af den socialrådgiver der også skal med på vandringen. På vandreturene vil også den sidste person i teamet, den pensionerede erhvervsleder, deltage. Aktiviteterne er 2

3 skemalagt til 12 timer ugentligt. Uge 4 En uges vandring på El Camino i Nordspanien. De unge transporterer deres egen baggage og alle overnatter sammen på rutens herberg. Gruppen går gennemsnitligt 25 km per dag og dermed forventes de 150 km at tilbagelægges på seks dage. Derudover er der afsat to dage til ud- og hjemtransport. Vandringen går fra Triacatela til Santiago de Compostelle. Teamet flyver til Madrid og transporteres i offentlig transport til Triacastella. Når vandringen er slut tager teamet toget til Madrid og flyver tilbage til Danmark. Via tydelige og klare rammer er det teamets opgave at sikre, at de unge føler sig respekteret og inkluderet i fællesskabet, at de unge bliver hørt, set og står til ansvar for egne handlinger. Teamet består af en socialrådgiver, en pensioneret erhvervsleder samt en soldat med pædagogisk baggrund. Det er socialrådgiverens opgave at sikre forståelse for de unges beskæftigelses- og uddannelsesmæssige situation. Kompetenceafklaring er individuel betinget og har fokus på at afdække den unges erhvervede kompetencer formelle såvel som uformelle. Med afsæt i kompetenceafdækningen vil socialrådgiveren arbejde med den unges motivation til at skifte bane i livet. Den pensionerede erhvervsleders rolle er at videregive erfaringer fra arbejdsmarkedet, herunder at fortælle om de formelle og uformelle regler på en arbejdsplads, interessante og motiverende historier fra arbejdslivet samt generelt overbringe livserfaring og ro til de unge. Det er soldatens opgave at vise de unge, at man kan hvad man vil, hvis man blot tror på det og holder fokus på målet. Derudover bidrager jægersoldaten til at give de unge tydelige og klare rammer, tale samme sprog som de unge og til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Uge Når de unge vender tilbage fra vandringen assisterer High:Five, Profys, med uddannelse/jobmatching samt indkøring på arbejdspladserne. Det er en forudsætning her, at de unge vurderes af være attitudejusteret i en grad, så de kan varetage et job. 1 og 3 måneder efter projektets afslutning laver Profys en telefoniske opfølgning på de unge, for at undersøge, hvor i livet de unge befinder sig, hvad de laver og hvordan de har det. e) Egen plan for evaluering 1 og 3 måneder efter projektets afslutning laver Profys en telefoniske opfølgning på de unge, for at undersøge, hvor i livet de unge befinder sig, hvad de laver og hvordan de har det. Efter forløbets afslutning udarbejder Profys en evaluering, der med afsæt i projektets kvalitative og kvantitative resultater beskriver hvordan Vejen Frem er forløbet samt hvilke perspektiver for implementering af projektet, der er for jobcentret og LBR. Både inden og efter vandringen udleveres et spørgeskema til de unge. Spørgsmålene vedrører coping, selvvurderet helbred og forventninger til 3

4 projektet. Disse spørgsmål indgår i den samlede evaluering. f) Beskrivelse af påtænkt formidling af projektets resultater til andre aktører Nyhedsbreve Gå-hjem-møder Pressemeddelelser Kommunale og regionale konferencer Website Samt via samarbejdspartneres formidlingsveje (Profys, High:Five, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, sponsorer mm.) g) Eventuelle samarbejdspartnere? Vedlæg samarbejdserklæring som hentes på hjemmesiden. Profys er ene projekt-ejer. I visse dele af projektet assisterer High:five Profys. 3. PROJEKTVARIGHED OG ANSØGT BELØB a) Projektvarighed angives i måneder Fra d. 5/ til d. 11/ Ansøgt støttebeløb i kr ex. moms: kr. Hvis flerårigt projekt; angiv støttebeløb fordelt på år: 20XX: 20XX: 20XX: b) Budget (projektets budgetposter angives i følgende hovedgrupper, og uden moms ) Lønninger: kr. Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand: Formidling: Indgår i lønninger Forankring: Indgår i lønninger Materialer/udstyr: Kontorhold: Revision: Andre udgifter: kr (flybilletter, forplejning, forsikring, overnatning) I alt: kr. Specificeret budget vedlægges som bilag (anvend gerne nedenstående Budget- og Regnskabsskabelon) 4

5 4. REVISION Autoriseret eller registreret revisors navn, adresse, tlf., fax og Virksomhed: Dansk Revision Adresse: Hjallesevej 126, 5230 Odense M Telefon: (+45) Kontaktperson: Ole Schmidt, tlf.: (+45) , 5. ELEKTRONISK FAKTURERING Betalingsforbindelse med kontaktperson og adresse Betalingsforbindelse: Middelfart Sparekasse Adresse: Dalumvej 54 B, 5250 Odense SV Kontonummer: SE el. CVR nr.: Navn på kontaktperson: Claus Moser, tlf.: (+45) , Leverandører der handler med det offentlige, skal sende elektronisk faktura til EAN nr Kontakt evt. for yderligere oplysninger 6. ANSØGERS UNDERSKRIFT Dato: 19/ Dato: 19/ Ansvarshavende for organisationen Stempel Projektansvarlig Stempel Ansøgning skal være modtaget senest d. 28. oktober Sendes til eller 5

6 Jobcenter Administration, Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Att.: Det Lokale Beskæftigelsesråd 6

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax ROSKILDE KOMMUNE /obcenter Roskilde ANS0GNINGSSKEMA Det Lokale BeskaeftigelsesrSd Jobcenter Administration Ansogningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn "Langtidsledighed

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere