3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten"

Transkript

1 Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten 3. juni 2015 pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 21. maj 2015 kl i Kannikegade Til stede: Peter Harring Boll, Poul Henning Bartholin, Henrik Lund, Henrik Skovgaard- Pedersen, Sabine Bech-Hansen, Nanna Behrens, Tina Brixtofte Andersen, Eigil Vestergaard, Winni Hauge, Inge Fogsgaard Degn, Sonja Nyborg Therkelsen, Troels Rønsholdt, Solveig Eden, Ulla Skaarenborg, kirkeværge Søren Bo Jensen og medarbejderrepræsentant Per Mathiassen Fraværende med afbud: Ilse Winther Rasmussen Referent: Karin Nyrup Granlie Dagsorden (B) = beslutningspunkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af protokollen 3. (B) Ny måneds-kalender til afløsning af kirkefolder Opfølgning og konkretisering af forslag fra januar-mødet Protokollen fra menighedsrådsmødet den 16. april blev godkendt og underskrevet. På mødet i januar blev det foreslået at den nuværende folder Nyt fra Aarhus Domkirke, som udkommer 4 gange om året, skal erstattes af en fælles månedlig kronologisk oversigt. Det er tanken, at denne skal ligge på biblioteker, uddannelsesinstitutioner, sognegårde, cafeer og spisesteder. Prisen vil i 2016 blive iflg. foreløbigt overslag moms for 10 udgivelser, layout ca og ca kr. til løn til en studentermedhjælper til at omdele og sende + porto (til de der ønsker at modtage oversigten med posten). Menighedsrådet vedtog, at fra december måned udgives der en månedskalender til afløsning af folderen Nyt fra Aarhus Domkirke. Der skal udarbejdes en slip, som sendes med den sidste udgave, der udkommer ultimo august, hvorpå der er oplysning om muligheden for

2 at få oversigten tilsendt, hvis det ønskes. 4. (B) Indretning af 1. sal Oplæg og beslutning om det videre forløb 5. (B) Indstilling vedrørende opfølgning på visionsdagen i provstiet Poul Henning Bartholin nævnede, at det er vanskeligt at udleje de tomme lokaler på 1. sal, idet det jo ikke er muligt at indrette en særskilt dele-indgang til disse lokaler. At det blev sådan, kom som en overraskelse efter købet af ejendommen var på plads i PHB orienterede om forskellige planer om anderledes udnyttelse af huset, som han og kirkeværge Søren Bo Jensen har drøftet. En mulig flytning af køkkenet på 1. sal, således mødesalen kunne udnyttes bedre, er vanskelig og vil blive alt for dyr. I forbindelse med møder, hvor kirkelige organisationer har lånt lokalerne, har der været behov yderligere lokaler. Det er ønskeligt, at der indrettes et større lokale på 1.sal, så konfirmander ikke skal undervises på 2. sal. Måske vil provstikontoret være interesseret i at flytte til Kannikegade, da der er pladsmangel på Kystvejen. Kontoret på Kystvejen vil stadig kunne bruges til provstimøder. SBJ udleverede en plan og et budget for nyindretning af 1. og 2. sal. Der budgetteres med et beløb på ca kr. Der er ikke kalkuleret med ventilationsanlæg. Der blev foretaget afstemning om tilkendegivelse af, at der arbejdes videre med den udleverede plan om indretning af 1. sal under forudsætning af, at den kan finansieres af 5% midler. Menighedsrådet tilkendegav samtidig, at man vil være interesseret i at huse provstiets kontorer. For forslaget stemte: SBJ, Sabine Bech- Hansen, Henrik Skovgaard-Petersen, Tina Brixtofte Andersen, Henrik Grøndal Lund, Winni Hauge, Ulla Skaarenborg, Nanna Behrens, Solveig Eden, Sonja Nyborg Therkelsen Troels Rønsholdt, Inge Fogsgaard Degn, Eigil Vestergaard og Peter Boll. PHB undlod at stemme. Det udsendte materiale fra visionsudvalget, nedsat på provstiets visionsdag den 1. november 2014, blev drøftet. PB orienterede om udvalgets arbejde. PHB pointerede, at provstiet ikke har været ledende i processen med at udarbejde indstillingen. At provstiet nævnes som tovholder, betyder at praktisk arbejde som bl.a. at få skrevet refera-

3 ter fra møder, vil provstisekretæren kunne påtage sig. PB nævnede, at der er lagt op til at sogne i provstiet kan arbejde med nogle af de nævnte opgaver i fællesskab. HSP udtrykte bekymring for, hvor omfattende dette samarbejde kunne tænkes at blive, hvis man samtidig vil fastholde sognenes selvstændighed. PB er klar over, at der på nuværende tidspunkt i vores menighedsråd ikke er meget energi til at påtage sig nye opgaver. Der blev foretaget afstemning om menighedsrådets tiltrædelse af indstilling af visionsarbejdsgruppens plan for arbejdet med diakoni/ensomhed og den kreative klasse/byens puls og nye borgere. For tiltrædelse stemte: PB, SBJ, PHB, TIBA, HLU, WH, US, NB, SE, SNT, IFD og EV. Imod tiltrædelse stemte: HSP og TR. SBH undlod at stemme. Det blev vedtaget at tiltræde indstillingen, som vil blive behandlet på budgetsamrådet (består af menighedsrådsmedlemmer) den 8. juni. 6. (B) Ansøgning om lån af domkirken til Flamenco-messe i forbindelse med Verdensbilleder 4. juni følger 7. (B) Tilbud om opera-forestilling i domkirken Børne-opera fra Operaen i Midten 8. (B) Udlån af Jens Iversen Langes messehagel til Den gamle By 9. Meddelelser fra: a. Kirkeværge Der er tidligere ansøgt om brug af kirken til en Flamencomesse. Den gang skulle der indgå salmer af Grundtvig, hvorfor det da var mere interessant. PB svarer på ansøgningen med besked om, at ansøgningen ikke imødekommes. Der er kommet en henvendelse fra Skt. Markus kirke om eventuelt at samarbejde om forestillingen. Menighedsrådet ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet om en operaforestilling i domkirken. Kirkeværge SBJ har fra Den gamle By modtaget en ansøgning om at låne Jens Iversen Langes messehagel til museets permanente udstilling. TR spurgte, om det var en god mulighed for at spørge, om ikke Den gamle By kunne overveje også at udstille andre effekter fra kirken. Menighedsrådet vedtog at udlåne messehagelen til Den gamle By foreløbig i et år. SBJ meddelte, at der har været brandsyn i kirken. Der har været vandindtrængning i hjørnet i Kannikegade ind mod hotellet. Der er også kommet en stor revne i Beefstouws kælder. SBJ taler med Beefstouw om en fæl-

4 les henvendelse. b. Kontaktpersoner Intet. c. Kasserer Intet. d. Udvalg US har netop udarbejdet en ny BarClemens vagtplan. US vil meget gerne om menighedsrådets medlemmer vil tage en vagt en gang imellem. Nogle gør det allerede. US har netop sendt et referat fra gudstjenesteudvalget. Menighedsrådet skal iflg. kommissorium drøfte gudstjenesten en til to gange årligt. IFD undrer sig når der i Fadervor bliver sagt for i stedet for thi. SBH nævnede, at da den nye alterbog udkom, besluttede rådet at bevare det gamle Fadervor i domkirken. US hvilket emne kunne være interessant at drøfte i rådet i forhold til gudstjenester? US har sendt et referat fra aktivitetsudvalget. Udvalget planlægger foredrag både i kirken og i mødesalen i september, oktober og november. e. Præsterne Intet. f. Børnehaven SE der er mange aktiviteter. g. Skt. Clemens drengekor Intet. h. Sangkraft Intet. i. UngK PB oplyste, at der den 22. maj er arrangeret en aften med temaet: Kristen i krise. Der medvirker en stand up komiker, Kjeld Holm og en konfirmand. j. formanden PB nævnede bladet Kirken i morgen. Mail fra Morten Aagaard vedrørende to arrangementer i Kirkens Korshørs regi: Frydenlund Genbrug 25. juni kl. 17 Ideer hverdags diakoni samt 1. juni Selvhjælp Aarhus PB mindede om det lukkede møde efter det ordinære møde. 10. (B) Ansøgning om økonomisk støtte til projekt Lyt til danske salmer (salmedatabase) og link 11. (B) Ansøgning om økonomisk støtte til projekt Syng Nyt (salmedatabase) Punktet udsættes til næste møde. Punktet udsættes til næste møde.

5 12. Eventuelt TR nævnede, at der er kommunikationsproblemer. Hvordan skal det kommunikeres, når noget skal sættes i kalenderen. Studieturen den 19. september er ikke kommet i kalenderen, selv om den er nævnt på de sidste menighedsrådsmøder, og SNT nævnede, at der for længst er sendt en mail til sekretæren desangående. PB sagde, at det er sekretæren, der skal sørge for at få arrangementer skrevet i kalenderen. Sekretæren kunne efterfølgende meddele, at studieturen er nævnt på menighedsrådsmødet den 16. april som en jubilæumsstudietur for domkirkens frivillige og er nævnt i referatet fra dette møde. Mailen fra SNT er sendt til sekretæren den 29. april. Studieturen er noteret i kalenderen. De tidligere år har udvalget forud for fastsættelse af dato, forespurgt om der stod noget i kalenderen den planlagte dato for en studietur. 13. Næste møde Næste møde finder sted den 18. juni kl. 19 i Kannikegade Med venlig hilsen p.v.a. Peter Harring Boll Karin Nyrup Granlie Kordegn

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere