Rapport dannet den: 12. marts Begrebsmodel Standard Records

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport dannet den: 12. marts 2012 1 Begrebsmodel Standard Records"

Transkript

1 1 Begrebsmodel Standard Records SpilCertifikat SpillerInformation - Identifikation - Identifikation er registreret er registreret hos hos 1..* 1..* har har et et - - Identifikation - - Tilladelsestype - - GyldigFra - - GyldigTil Jackpot Jackpot - Identifikation - Identifikation - Gevinst - Gevinst - TotalGevinst - TotalGevinst - DatoTid - DatoTid - KommissionRake - KommissionRake SpilKategori SpilKategori - Navn - Navn - StartDato - StartDato - SlutDato - SlutDato Tilladelsesindehaver Navn - Navn - - TokenLukFrekvens udbyder udbyder - NøgleRolle - NøgleRolle - BrugerNavn - BrugerNavn udbyder udbyder BrugerNavnBeskrivelse - BrugerRolle - BrugerRolle SpilFil SpilFil * * - - Identifikation skal skal indsende indsende - - ErstatningIdentifikation Placering - Version skal skal indsende indsende 1 1 EndOfDayRapport Spil Spil - TransaktionIdentifikation - KøbDatoTid - Identifikation - Salgskanal - KøbDatoTid - TerminalIdentifikation - Hjemmeside - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - TerminalIdentifikation - FaktiskSlutDatoTid - ForventetSlutDatoTid - AntalRækker - FaktiskSlutDatoTid - Indskud - AntalRækker - IndskudJackpot - Indskud - IndskudSpil - IndskudTilJackpot - Gevinst - IndskudTilSpil - GevinstJackpot - Gevinst - GevinstSpil - GevinstFraJackpot - Kommission - GevinstFraSpil - Annullering - Kommission - AnnulleringDatoTid - Annullering - AnnulleringDatoTid er af typen er af typen TilfældighedGenerator SpilProdukt SpilType - Indeks - Identifikation kan give - Identifikation kan give 0..* 0..* - IdentifikationStartDato - Navn - Identifikation - IdentifikationStartDato - IdentifikationSlutDato - Identifikation - Navn bruger 1..* - IdentifikationSlutDato bruger 1..* - SoftwareId - ÅbentNetværk 1 - SoftwareId - ÅbentNetværk - SoftwareIdStartDato spilles som et 1 1 spilles som et - 1FaktiskSlutDatoTid - SoftwareIdStartDato - FaktiskSlutDatoTid - SoftwareIdSlutDato 0..* - SoftwareIdSlutDato 0..* kan angive kan angive beløb beløb som som Dato - Dato - AntalSpil - AntalSpil 1..* 1..* - - IndskudSpil - - IndskudJackpot - Gevinster - Gevinster - - KommissionRake SKAT::ValutaOplysnin g g 1..* 1..* - Kurs - Kurs - KursDato - KursDato - Kode - Kode Kasinospil Kasinospil - Kategori - Kategori - AntalTræk - AntalTræk - IndskudSpil - IndskudSpil - IndskudJackpot - IndskudJackpot - GevinstSpil - GevinstSpil - Kommission - Kommission KasinoTræk KasinoTræk - IndskudSpil - IndskudSpil - IndskudJackpot - IndskudJackpot - GevinstSpil - GevinstSpil - Kommission - Kommission PokerKøb PokerKøb - Type - Type - Beløb - Beløb - Fee - Fee PokerHånd PokerHånd består 1 af1 består af 1..* 1..* - IndskudSpil - IndskudSpil - IndskudJackpot - IndskudJackpot - GevinstSpil - GevinstSpil 0..* - Rake - Rake Poker Poker - AntalSpillereKval - AntalSpillereKval - AntalSpillereTillIndh - AntalSpillereTillIndh - AntalSpillereTotal - AntalSpillereTotal - Kvalifikation - Kvalifikation - BuyInTillIndh - BuyInTillIndh - BuyInTotal - BuyInTotal - RebuyTillIndh - RebuyTillIndh - RebuyTotal - RebuyTotal - AddonTillIndh - AddonTillIndh - AddonTotal - AddonTotal - FeeTillIndh - FeeTillIndh - FeeTotal - FeeTotal - BuyinAntalTillIndh - BuyinAntalTillIndh - BuyinAntalTotal - BuyinAntalTotal - RebuyAntalTillIndh - RebuyAntalTillIndh - RebuyAntalTotal - RebuyAntalTotal - AddonAntalTillIndh - AddonAntalTillIndh - AddonAntalTotal - AddonAntalTotal - TilføjetPrizepool - TilføjetPrizepool - GevinstTillIndh - GevinstTotal - GevinstTotal 1 1 indskud foretages som 1 indskud foretages som 0..* 0..* består består af af 0..* PokerSession PokerSession - IndskudSpil består af 1 - IndskudSpil består af - 1IndskudJackpot - IndskudJackpot - GevinstSpil 0..* - GevinstSpil - Rake - Rake - AntalHænder - AntalHænder 1 0..* Puljespil Puljespil - GevinstPuljeProcent - GevinstPuljeProcent - AntalResultatPuljer - AntalResultatPuljer - AntalKampe - AntalKampe - RækkePris - RækkePris - AntalRækkerTillIndh - AntalRækkerTillIndh - AntalRækkerTotal - AntalRækkerTotal - EndOfGameDatoTid - EndOfGameDatoTid 1 - IndskudSpilTillIndh - IndskudSpilTillIndh - IndskudSpilTotal - IndskudSpilTotal - IndskudJackpotTillIndh - IndskudJackpotTillIndh - IndskudJackpotTotal - IndskudJackpotTotal - GevinstPuljeBeløb - GevinstPuljeBeløb - VinderRække - Puljeoverførsel - VinderRække en kupon en kupon indeholder indeholder 1 1..* 1..* Række Række - Nummer - Nummer - Spilkombinationer - Spilkombinationer 1 1 deles 1i 1 spillet angives som deles i spillet angives som 1..* 1..* 1..* GevinstPulje 1..* GevinstPulje PuljespilNøgle PuljespilNøgle - Identifikation - Identifikation - GevinstProcent - GevinstProcent - KampNummer - AntalGevinsterTillIndh - KampNummer - AntalGevinsterTillIndh - Beskrivelse - AntalGevinsterTotal - Beskrivelse - AntalGevinsterTotal - Generel - BeløbTillIndh - Generel - BeløbTillIndh - BeløbTotal - BeløbTotal - BeløbPerRække - BeløbPerRække - OverførselPrimo - OverførselUltimo - TilføjetBeløb Managerspil Managerspil - SpillereTillIndh - SpillereTillIndh - SpillereTotal - SpillereTotal - TilmeldingBeløbTillIndh - TilmeldingBeløbTillIndh - TilmeldingBeløbTotal - TilmeldingBeløbTotal - TilmeldingFeeTillIndh - TilmeldingFeeTillIndh - TilmeldingFeeTotal - TilmeldingFeeTotal - TilkøbPuljeBeløbTillIndh - TilkøbPuljeBeløbTillIndh - TilkøbPuljeBeløbTotal - TilkøbPuljeBeløbTotal - TilkøbPuljeFeeTillIndh - TilkøbPuljeFeeTillIndh - TilkøbPuljeFeeTotal - TilkøbPuljeFeeTotal - TilføjetPrizepool - TilføjetPrizepool - GevinstTillIndh - GevinstTotal - GevinstTotal - TilbagebetalingProcent - TilbagebetalingProcent 1 indskud 1 foretages som 1..* 1..* ManagerspilKøb ManagerspilKøb - Type - Type - Beløb - Beløb - Fee - Fee Side : 1 af 37

2 1.1 EndOfDayRapport Disse data rapporteres dagligt i strukturen EndOfDayRapportStruktur. Rapporten genereres af tilladelsesindehaver og indeholder opsummerede tal for hver kategori nævnt under SpilKategoriNavn. Der skal genereres én rapport pr valuta spillet af danske spillere i løbet af dagen. De opsummerede tal skal være for afgjorte spil på dagen. F.eks. i feltet IndskudSpil skal der således angives summen af indskud for hver enkelt SpilKategoriNavn, der er afsluttet på den dato, der er angivet i feltet dato. Dato Dato Hvilken dato rapporten omhandler. AntalSpil Antal Antallet af spil af pågældenepågældende kategori der er spillet i løbet af dagen. IndskudSpil IndskudJackpot Gevinster KommissionRake Indskud til spil (ikke jackpot) i løbet af dagen af pågældende spilkategori. Indskud til jackpot (ikke spil) i løbet af dagen af pågældende spilkategori. Udbetalte gevinster (inkl. indskud) i pågældenepågældende kategori i løbet af dagen. Indkrævet kommission eller rake i pågældenepågældende kategori i løbet af dagen. Nettobeløbet Denne attribut skal kun indeholde kommission, og er ikke indskud minus gevinst. Kun hvis der indkræves en specifik kommission fra indskuddet, skal dette rapporteres. Kommission kunne f.eks. være ved peer-to-peer spil, hvor to spillere spiller mod hinanden og tilladelsesindehaver tager en kommission for spillet. Værdien af denne attribut kan ikke være negativ. skal indsende Tilladelsesindehaver(1) EndOfDayRapport(1..*) Side : 2 af 37

3 1.2 GevinstPulje Den samlede gevinst til udbetaling kan være opdelt i et antal gevinstpuljer, hvor et givet kriteriekriterium skal være opfyldt for at få del i gevinstpuljen. En sådan del-pulje af den totale gevinst til udbetaling er en gevinstpulje. Gevinster rapporteres altid inklusiv indskud. Eksempel: For spillet "Tips 13" findes der typisk fire gevinstpuljer: 13 rigtige, 12 rigtige, 11 rigtige og 10 rigtige. Identifikation Tekst45 Identifikation af de forskellige gevinstpuljer. Tilladelsesindehaver bestemmer selv dette. Eksempel: For tips 13 kan der være følgende gevinstpuljer: "13rigtige", "12rigtige", "11rigtige" og "10rigtige". GevinstProcent Procent Hvor mange procent denne gevinstpulje udgør af den samlede gevinstpulje for spillet. Såfremt der spilles i netværk med andre spiludbydere angives total beløb for alle spiludbydere. Summen af alle puljespillets GevinstPuljeGevinstProcent skal være 100%. AntalGevinsterTillIndh TalHel Antal gevinster i gevinstpuljen der er tilgået spillere hos tilladelsesindehaver. AntalGevinsterTotal TalHel Ved samarbejde med anden spiludbyder oplyses gevinstpuljens samlede antal gevinster for alle spillere. BeløbTillIndh BeløbTotal BeløbPerRække OverførselPrimo OverførselUltimo TilføjetBeløb BeløbPositivNega tiv10decim BeløbPositivNega tiv10decim BeløbPositivNega tiv10decim Hvor mange penge der er i den enkelte gevinstpulje (inkl. indskud) for spillere hos tilladelsesindehaver. Ved samarbejde med anden spiludbyder oplyses hvor mange penge der er i den enkelte gevinstpulje (inkl. indskud) for alle spillere. Hvor meget hver rigtig række vinder i gevinstpuljen. (inkl. indskud). Eksempel: For gevinstpuljen der går til dem med 13 rigtige i tips, skal det angives hvor meget en række med 13 rigtige vinder. Tilsvarende for de andre gevinstpuljer for 12, 11 og 10 rigtige. Beløb der overføres til gevinstpuljerne fra tidligere puljespil. Beløb der overføres fra gevinst puljerne til fremtidige puljespil. Beløb som tilladelsesindehaver tilføjer til gevinstpuljerne, som ikke kommer fra tidligere uger. Anvendes typisk hvis tilladelsesindehaver garanterer en vis puljestørrelse. deles i Puljespil(1) GevinstPulje(1..*) Side : 3 af 37

4 1.3 Jackpot En jackpot er et ekstraspil, der deltages i ved deltagelse i andre spil. Man kan kun vinde jackpotten ved, at deltage i et andet spil. Eksempel: Jackpot kan for eksempel være Bad beat jackpotten i poker. Visse borde har en på forhånd bestemt hånd, der giver adgang til en jackpot. Har du en hånd svarende til eller bedre end denne og taber spillet, vinder du jackpotten. Jackpot kendes også fra slot-maskiner, hvor der kan være en fælles jackpotpulje som kan vindes på et antal slotmaskiner og hvor en del af indskuddet på hver slotmaskine går ind i jackpotpuljen. Jackpotten kan vindes på slotmaskiner hos tilladelsesindehaver samt evt. andre spiludbydere, hvis tilladelsesindehaver er med i et netværk. Identifikation Tekst45 Unik identifikation af jackpotten. Gevinst Del af jackpot en given spiller vinder. TotalGevinst Samlet gevinst af jackpotten, der er vundet af én eller flere spillere. DatoTid DatoTid Dato og tid for udløsning af jackpotten. (i dansk tidutc) KommissionRake Del af jackpot som tilladelsesindehaver har taget i kommission eller rake. Netto beløbet skal anvendes. kan give SpilTypeSpilProdukt() Jackpot() Side : 4 af 37

5 1.4 KasinoTræk Et træk i et kasinospil er det mindste mulige session. Eksempel: For slot-maskiner svarer det til én kørsel. IndskudSpil IndskudJackpot GevinstSpil Kommission Indskud som går til spillet i et enkelt træk. Beløbet skal være eksklusiv eventuelt jackpot bidrag. Indskud som går til jackpot i et enkelt træk. Gevinst fra kasinospillet (ikke jackpot) fra trækket. (inkl. indskud). Den kommission som tilladelsesindehaver har taget i forbindelse med trækket. Denne attribut skal kun indeholde kommission, og er ikke indskud minus gevinst. Kun hvis der indkræves en specifik kommission fra indskuddet, skal dette rapporteres. Kommission kunne f.eks. være ved peer-to-peer spil, hvor to spillere spiller mod hinanden og tilladelsesindehaver tager en kommission for spillet. Værdien af denne attribut kan ikke være negativ. består af Kasinospil(1) KasinoTræk(1..*) Side : 5 af 37

6 1.5 Kasinospil Spil hvor spilleren spiller imod en tilladelsesindehaver. Spil er baseret på tilfældighed. For en spiller består et kasinospil af en session hvor spilleren udfører et antal træk. Hvert træk koster et indskud og giver mulighed for gevinst. Indskuddet fra en session i et kasinospil skal beregnes som summen af alle indskud i sessionen. Eksempel 1: En spiller putterindsætter 20 kr i en spilleautomat og trækker 3 gange. Hvert træk koster 1 kr og spilleren vinder 1 kr i første træk og 1 kr i tredje træk. I feltet KasinoSpilIndskudSpilKasinospilIndskudSpil skal angives 3 kr og i KasinoSpilGevinstSpilKasinospilGevinstSpil skal angives 2 kr for den spillede session. Eksempel 2: En spiller indsætter 10 kr i en spilleautomat hvor 0,50 kr af indsatsen går til en progressiv jackpot pulje. Spilleren vinder ved første træk og får en udbetaling på 100 kr. I feltet KasinospilIndskudSpil skal rapporteres 9,50 kr og i feltet KasinospilIndskudJackpot skal rapporteres 0,50 kr. I KasinospilGevinstSpil skal rapporteres 100 kr. Dette felt skal ikke indeholde jackpot gevinster, da jackpot gevinster rapporteres i en anden standard record. Eksempel 3: 2 spillere (én fra Danmark og én fra et andet land) spiller backgammon mod hinanden. De placerer hver et indskud på 100 EUR, hvorfra Tilladelsesindehaver tager 5 EUR i kommission fra hver. Husk kun at rapportere for danske spillere. Den danske spiller vinder. I feltet KasinospilIndskudSpil skal rapporteres 95 EUR og i feltet KasinospilKommission skal rapporteres 5 EUR. I KasinospilGevinstSpil skal rapporteres 190 EUR. Kategori Tekst45KasinoSpi lkategori Angivelse af underkategori for kasinospil. Mulige er: "fra Data Domain: roulette", " baccarat", "punto banco", "black jack", " puntobanco blackjack poker", " spilleautomat", " andet". AntalTræk TalHel Antal træk som indgår i spillerens sessionen. IndskudSpil IndskudJackpot GevinstSpil Kommission Andel af spillers indskud i en session som går til selve spillet, eksklusiv eventuelt bidrag til jackpotpulje. Andel af spillers indskud i en session som går til en evt. jackpotpulje. Spillers gevinst i en session (inkl. indskud.). Den kommission som tilladelsesindehaver har trukket for sessionen. Denne attribut skal kun indeholde kommission, og er ikke indskud minus gevinst. Kun hvis der indkræves en specifik kommission fra indskuddet, skal dette rapporteres. Kommission kunne f.eks. være ved peer-to-peer spil, hvor to spillere spiller mod hinanden og tilladelsesindehaver tager en kommission for spillet. Værdien af denne attribut kan ikke være negativ. Side : 6 af 37

7 består af Kasinospil(1) KasinoTræk(1..*) Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Kasinospil arver fra/er en specialisering af SpilTypeSpilProdukt Side : 7 af 37

8 1.6 Managerspil Managerspil er en type af puljespil hvor en spiller køber sig ind fra starten af en turnering med et indkøb, og senere igennem turneringen kan tilkøbe ydelser som enten kan eller ikke kan gå i den samlede pulje. SpillereTillIndh Antal Antal spillere hos tilladelsesindehaveren i managerspillet. SpillereTotal Antal Antal spillere hos alle tilladelsesindehavere i managerspillet. Anvendes hvis der spilles i netværk. TilmeldingBeløbTillIndh TilmeldingBeløbTotal TilmeldingFeeTillIndh TilmeldingFeeTotal Total beløb som indskud i form af tilmelding hos tilladelsesindehaveren i managerspillet. Totale indskud i form af tilmelding hos alle tilladelsesindehavere i managerspillet. Anvendes hvis der spilles i netværk. Beløbet skal være eksklusiv eventuel fee. Totale fee eller kommission for alle spillere hos tilladelsesindehaveren i managerspillet. Rapporteres kun hvis tilladelsesindehaver tager en separat fee eller kommission (der skal ikke rapporteres indskud minus gevinst). Hvis ikke tilladelsesindehaver tager fee eller kommission for deltagelse i spillet rapporteres nul. Totale fee eller kommission for alle spillere hos alle tilladelsesindehavere i managerspillet. Anvendes hvis der spilles i netværk. TilkøbPuljeBeløbTillIndh TilkøbPuljeBeløbTotal TilkøbPuljeFeeTillIndh TilkøbPuljeFeeTotal Rapporteres kun hvis en eller flere tilladelsesindehavere tager en separat fee eller kommission (der skal ikke rapporteres indskud minus gevinst). Hvis ikke en eller flere tilladelsesindehavere tager fee eller kommission for deltagelse i spillet rapporteres nul. Totale indskud i form af tilkøb til puljen hos tilladelsesindehaveren i managerspillet. Totale indskud i form af tilkøb til puljen hos alle tilladelsesindehavere i managerspillet. Anvendes hvis der spilles i netværk. Totale fee eller kommission fra tilkøb til puljen for tilladelsesindehaveren i managerspillet. Rapporteres kun hvis tilladelsesindehaver tager en separat fee eller kommission (der skal ikke rapporteres indskud minus gevinst). Hvis ikke tilladelsesindehaver tager fee eller kommission for deltagelse i spillet rapporteres nul. Totale fee eller kommission fra tilkøb til puljen hos alle tilladelsesindehavere i managerspillet. Anvendes hvis der spilles i netværk. TilføjetPrizepool BeløbPositivNega tiv10decim Rapporteres kun hvis en eller flere tilladelsesindehavere tager en separat fee eller kommission (der skal ikke rapporteres indskud minus gevinst). Hvis ikke en eller flere tilladelsesindehavere tager fee eller kommission for deltagelse i spillet rapporteres nul. Totale beløb som er tilføjet til prizepoolen af tilladelsesindehaveren. Hvis der spilles i netværk angives det totale beløb som er tilføjet af alle tilladelsesindehavere. GevinstTillIndh Den totale gevinst i gevinstpuljen (inkl. indskud) hos tilladelsesindehaveren i managerspillet. GevinstTotal Den totale gevinst i gevinstpuljen (inkl. indskud) for alle Side : 8 af 37

9 tilladelsesindehavere i managerspillet. Anvendes hvis der spilles i netværk. TilbagebetalingProcent Procent Tilbagebetalingsprocenten for managerspillet. indskud ManagerspilKøb(1..*) foretages som Managerspil(1) Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Managerspil arver fra/er en specialisering af SpilTypeSpilProdukt Side : 9 af 37

10 1.7 ManagerspilKøb Køb for et managerspil. Type Tekst45Managers pilkøbtype Typen af et køb i et managerspil. Det kan anvendes følgende typer: "Tilmelding", "TilkøbTilPulje". Hvis der er tilkøb der ikke går i puljen, skal det ikke rapporteres til Spillemyndigheden. Beløb Fee Tilmelding TilkøbTilPulje Størrelsen af købet angives med beløb. Tilladelsesindehavers fee eller kommission for spilkøbet rapporteres. Rapporteres kun hvis tilladelsesindehaver tager en separat fee eller kommission. Hvis ikke tilladelsesindehaver tager fee eller kommission for deltagelse i spillet rapporteres nul. indskud ManagerspilKøb(1..*) foretages som Managerspil(1) Side : 10 af 37

11 1.8 Poker Poker opdeles i cash games og turnering. Ved cash games lægger spilleren en indsats ved et bord og kan almindeligvis afbryde spillet efter hver hånd. Ved turneringer betales et indskud og der spilles om en total pulje som deles mellem vinderne. AntalSpillereKval TalHel Deltagere som har kvalificeret sig via andre turneringer. AntalSpillereTillIndh TalHel Antal spillere der er med i turneringen via tilladelsesindehaveren. AntalSpillereTotal TalHel Det totale antal spillere i turneringen (inkl. spillere fra andre spiludbydere, hvis der spilles i et netværk). Kvalifikation BuyInTillIndh BuyInTotal RebuyTillIndh RebuyTotal AddonTillIndh AddonTotal FeeTillIndh Tal1PokerKvalifik ation Markering af hvorvidt turneringen er en kvalifikationsturnering. 1 = Turneringen kan ikke kvalificeres til, eller kvalificere til andre turneringer. 2 = Turneringen kan kvalificeres til, men man kan ikke kvalificere sig til andre turneringer. 3 = Turneringen kan ikke kvalificeres til, men man kan kvalificere sig til andre turneringer. 4 = Turneringen kan kvalificeres til, og man kan kvalificere sig til andre turneringer Den totale buy-in der er betalt til tilladelsesindehaver for hele turneringen. Den totale pulje af buy-in der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede buy-in. Den totale rebuy der er betalt til tilladelsesindehaver for hele turneringen. Den totale pulje af Rebuy's der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede rebuy. Den totale pulje af add-on der er betalt til tilladelsesindehaver. Den totale pulje af Addon's der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede Addon Den totale fee som der er gået til tilladelsesindehaver. Side : 11 af 37

12 FeeTotal Den totale fee der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede fee. BuyinAntalTillIndh TalHel Tilladelsesindehavers samlede antal buyins. BuyinAntalTotal TalHel Totale antal buyins for alle spiludbydere for hele turneringen. RebuyAntalTillIndh TalHel Tilladelsesindehavers totale antal rebuys i turneringen. RebuyAntalTotal TalHel Totale antal rebuys for alle spiludbydere for hele turneringen. AddonAntalTillIndh TalHel Tilladelsesindehavers totale antal addons i turneringen. AddonAntalTotal TalHel Totale antal addons for alle spiludbydere for hele turneringen. TilføjetPrizepool GevinstTillIndh GevinstTotal BeløbPositivNega tiv10decim For turneringer med garanteret prizepool garantere udbyder en minimumsprizepool, dvs. hvis summen buyin, rebuy og addon ikke er tilstrækkelig til at opfylde garantien supplere spiludbyder med et beløb op til garantien. I dette felt angives hvor meget der er tilføjet prizepool af tilladelsesindehaver og andre spiludbydere, hvis der spilles i et netværk. Den totale gevinstpulje (buy-in, re-buy, add-on samt evt. beløb tilføjet gevinstpuljen) der er blevet udbetalt ved turneringens slut hos tilladelsesindehaveren. Den totale gevinstpulje (buy-in, re-buy, add-on samt evt. beløb tilføjet gevinstpuljen) der er blevet udbetalt ved turneringens slut (for alle spiludbydere såfremt der er tale om en netværksturnering). består af Poker(1) PokerSession(0..*) indskud foretages som PokerKøb(0..*) Poker(1) Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Poker arver fra/er en specialisering af SpilTypeSpilProdukt Side : 12 af 37

13 1.9 PokerHånd IndskudSpil IndskudJackpot GevinstSpil Rake Indskuddet fra pokerhånden der går til selve spillet (ikke jackpot). Indskuddet fra pokerhåndendel af rake der går til jackpot (ikke spillet).. Gevinst (inkl. indskud) fra pokerhånden der kommer fra selve spillet (ikke jackpot). Rake der er indkrævet fra pokerhånden, eksklusiv bidrag til jackpot. består af PokerSession(1) PokerHånd(0..*) Side : 13 af 37

14 1.10 PokerKøb I en poker turnering kan indskud foregå på forskellige måder: BuyIn, AddOn og Rebuy. Denne klasse anvendes til at rapportere de forskellige køb i et pokerspil. Type Tekst45PokerKøb Type Angivelse af typen af købet. Mulige er: "fra Data Domain: buyin", " addon", " Beløb Fee rebuy". Beløbet for en spillers poker køb. Ved annullering angives det tilbagebetalte beløb med negativt fortegn. Beløbet skal ikke indeholde eventuelt bidrag til jackpot. Det skal rapporteres separat i et andet felt i transaktionsstrukturen. Andel af købsbeløbet der går til tilladelsesindehaver og dermed ikke i puljen. Dette er eksklusiv eventuelt jackpotbidrag. indskud PokerKøb(0..*) foretages som Poker(1) Side : 14 af 37

15 1.11 PokerSession En session regnes fra spilleren sætter sig ved et bord til spilleren forlader bordet. Der er én session pr. spiller pr. bord. Indskuddet fra en session i poker skal beregnes som summen af alle indskud i sessionen. Eksempel: En spiller sætter sig ved et pokerbord med 20 kr og spiller 2 hænder. Indskuddet på første hånd ender på 1 kr og indskuddet på anden hånd ender på 2 kr. På første hånd vinder spilleren 2 kr og på anden hånd vinder spilleren 3 kr i. I feltet PokerSessionIndskudSpil skal angives 3 kr (1kr + 2 kr) og i PokerSessionGevinstSpil skal angives 5 kr (2 kr + 3 kr) for den spillede session. IndskudSpil IndskudJackpot GevinstSpil Rake Totale indskud for spilleren i sessionen, der går til spillet (ikke jackpot). Spillers indskuddel af rake i pokersessionen som går til jackpot. Totale gevinst (inkl. indskud) for spilleren i sessionen fra spillet (ikke fra evt. jackpot). Totale rake for spilleren i sessionen. Skal være eksklusiv bidrag til jackpot. AntalHænder TalHel Totale antal hænder for spilleren i sessionen. består af PokerSession(1) PokerHånd(0..*) består af Poker(1) PokerSession(0..*) Side : 15 af 37

16 1.12 Puljespil I Puljespil afhænger størrelsen af en spillers gevinster af, hvad der er spillet for i alt samt hvad de andre spillere har spillet på. I puljespillet konkurrerer spillerne om den samlede pulje af indsatser eller en på forhånd fastsat gevinstgaranti. GevinstPuljeProcent Procent Hvor mange procent af det totale indskud vil blive udbetalt, som gevinster. AntalResultatPuljer TalHel Antallet af resultatpuljer. AntalKampe Tal2 Antallet af kampe der der skal spilles på for, at have dannet en række i puljespillet. RækkePris Pris på at spille på én række i puljespillet. AntalRækkerTillIndh TalHel Antallet af samtlige spillede rækker hos tilladelsesindehaver. AntalRækkerTotal TalHel Antal rækker der er spillet i alt inkl. rækker fra andre spiludbydere der samarbejdes med. EndOfGameDatoTid DatoTid Dato og tid for lukning af mulighed for at spille og annullere spil.(i dansk tid. (UTC) IndskudSpilTillIndh IndskudSpilTotal IndskudJackpotTillIndh IndskudJackpotTotal GevinstPuljeBeløb Indskuddets totale størrelse for alle spil spillet hos tilladelseshaver. Ved samarbejde med anden spiludbyder oplyses puljespillets samlede indskud for alle deltagere til spillet (ikke jackpot). Totale indskud til jackpot for tilladelsesindehaveren. Total indskud til jackpot for alle tilladelsesindehavere i netværket. Samlede beløb der er i gevinstpuljen. (inkl. indskud). Puljeoverførsel Beløb Hvis der overføres pulje fra tidligere uger eller hvis tilladelsesindehaver skyder penge i puljen til fordeling på alle gevinstkategorier. VinderRække TekstLang Den udtrukkede række skal angives på den generelle form i en liste med komma imellem hver kamp i rækken, f.eks. "1,12,2,8" deles i Puljespil(1) GevinstPulje(1..*) en kupon indeholder Puljespil(1) Række(1..*) spillet angives som Puljespil(1) PuljespilNøgle(1..*) Side : 16 af 37

17 Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Puljespil arver fra/er en specialisering af SpilTypeSpilProdukt Side : 17 af 37

18 1.13 PuljespilNøgle En række består af en eller flere kampe, der hver især repræsenterer et udfald spilleren skal gætte. En kamp kan være alt, hvad en tilladelsesindehaver vælger spillere kan spille på, lige fra en fodboldkamp, til hvilke ord der bliver brugt i dronningens nytårstale. Formålet med denne klasse er at tilladelsesindehaver skal angive de spilmuligheder der er i et puljespil. Spilmulighederne skal angives med tekst samt angives på en generel form, hvor spilmuligheden omsættes til et tal. For at gøre det muligt for Spillemyndigheden at foretage beregninger af vinderstrukturen for puljespil, skal Tilladelsesindehaver indrapportere puljespillets spilmuligheder på en generel form, hvor hvert muligt udfald matcher et tal. Vinderstrukturen er antal vindere i hver gevinstkategori. Den generelle form for puljespil består af generelle rækker og en generel nøgle. En generel række indeholder det spilleren har spillet omsat til en talrække. Det angives i data-elementet RækkeSpilkombinationer, hvor hver spillet række rapporteres på den generelle form. Vinderrækken angives også på den generelle form i dataelementet PuljespilVinderRække, og sammenlignes PuljespilVinderRække og alle RækkeSpilkombinationer kan man se hvor mange vindere, der er i de forskellige gevinstpuljer. Den generelle nøgle anvendes til at omsætte en generel række til noget alment forståeligt, f.eks. se hvilket fodboldhold spilleren har spillet på skulle vinde en kamp. Med den generelle nøgle skal man kunne omsætte både vinder rækken og alle de spillede rækker til noget alment forståeligt. Tilladelsesindehaver skal rapportere en generel nøgle for hvert puljespil der åbnes, og det gøres med felterne PuljespilNøgleBeskrivelse og PuljespilNøgleGenerel. I denne klasse angives det spilleren kan spille på, både i tekst og på en generel form. Et eksempel: Tips3 Tipsseddelen: Kamp 1: Hold 1 mod Hold 2 Kamp 2: Hold 3 mod Hold 4 Kamp 3: Hold 5 mod Hold 6 Den generelle nøgle angives nu som ni linjer, hvor hver linje indeholder data-elementerne PuljespilNøgleKampNummer, PuljespilNøgleBeskrivelse, PuljespilNøgleGenerel. Dette svarer til det som leveren i PuljespilStartStruktur. Eksemplet ser således ud: 1, Hold 1, 1 1, Uafgjort, 2 1, Hold 2, 3 2, Hold 3, 1 2, Uafgjort, 2 2, Hold 4, 3 3, Hold 5, 1 3, Uafgjort, 2 3, Hold 6, 3 I eksemplet er der tre spillere. Spiller 1 og spiller 2 spiller hver én række, og spiller 3 spiller to rækker. De skal så angives i RækkeSpilkombinationer på denne måde: Spiller 1, række 1: 1,2,3 Spiller 2, række 1: 1,1,1 Spiller 3, række 1: 1,3,2 Spiller 3, række 2: 1,3,3 Efter kampene er spillet indrapporteres vinderrækken på den generelle form med PuljespilVinderRække. Den ser således ud: 1,3,2 Det ses hurtigt at Spiller 3 har vundet på række 1. Med den beskrivelse der er angivet i PuljespilStartStruktur kan man nu omsætte det spilleren har spillet til noget alment forståeligt. Spilleren har spillet følgende: Hold 1, Hold 4, Uafgjort. Side : 18 af 37

19 Ønsker man at se hele tipskuponnen, kan den sættes sammen på følgende måde ud fra det indrapporterede i PuljespilStartStruktur: Kamp 1: Hold 1, Uafgjort, Hold 2 Kamp 2: Hold 3, Uafgjort, Hold 4 Kamp 3: Hold 5, Uafgjort, Hold 6. KampNummer TalHel Nummeret på kampen i spillet. Beskrivelse Tekst45 Beskrivelse i tekst af et muligt kamp udfald. Eksempel: For kampen FCK - Brøndby, angives f.eks. "FCK", "uafgjort" eller "Brøndby", afhængig af hvad der angives i PuljespilNøgleGenerel. Generel TalHel Angivelse af et muligt spilresultat på den generelle form. spillet angives Puljespil(1) som PuljespilNøgle(1..*) Side : 19 af 37

20 1.14 Række Et puljespil består af mindst en række, hvor hver række indeholder én eller flere kampe. For fler-uges spil skal tilladelsesindehaver ikke indsende én transaktion, men flere transaktioner. Tilladelsesindehaver skal splitte transaktionen op i det antal uger som transaktionen løber over. Der skal således dannes antal transaktioner som svarer til det antal uger som transaktionen løber over. Nummer TalHel Nummeret på den pågældenepågældende række. Spilkombinationer TekstLang Præcis oplysning om hvilke kombinationer, som er spillet. Systemspil skal være "pakket ud" og hver række skal gives et rækkenummer. Den spillede række skal angives på den generelle form i en liste med komma imellem hver kamp i rækken, f.eks. "1,12,2,8". en kupon Puljespil(1) indeholder Række(1..*) Side : 20 af 37

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Myndighed... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målgruppe... 5 1.4 Version... 5 1.5 Henvendelser... 5 2 Dokumentets opbygning... 6 3 Spilkonti... 6 3.1 Styring...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette.

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette. Stort udvalg af online bordspil Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være svært at vælge. online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil, lotteri,

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere