KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater"

Transkript

1 RESUME Favrskov Bibliotekerne fik med projektet Kanalkonvergens tildelt midler fra det nationale tilskudsprogram Projekt Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne. Målet hermed var, at finde frem til hvilke markedsføringskanaler der blev læst/set/hørt af hvilke målgrupper, og herigennem at kunne skabe grundlaget for en mere differentieret og målrettet markedsføring af vore enkelte arrangementer. En spørgeskemaundersøgelse gennemført i foråret 2010 viste dog dels, at vore nuværende arrangementskunder ikke afspejler kommunens demografi, dels at vore kunder endnu ikke krydser de tidligere kommunegrænser. Målet blev derfor at skabe en større viden om de åriges ønsker og hvilke kanaler de læser, og fremme vandringen efter kulturelle oplevelser på tværs af kommunen gennem en fælles branding. Hermed blev dette projekt også en del af bestræbelserne på at koordinere samarbejdet på arrangementssiden mellem fire biblioteker og kulturhuse, som indtil den seneste kommunalreform havde udgjort tre selvstændige, lokalt forankrede enheder. Reklamebureauet Kirk & Holm, som også står for udarbejdelsen af vores fælles halvårlige program, har udviklet en designguide for plakater og annoncer, men grundet forsinkelser fra reklamebureauet og omlægninger af budgettet, er denne endnu ikke iværksat. Dette vil dog ske snarest. At der er logik i, at arbejde på det fælles brand, viser også vores interviewundersøgelse af de årige med hjemmeboende børn, idet de også primært holder sig orienteret om aktiviteterne i kulturhuse og biblioteker gennem de lokale annoncer, plakater og hjemmesiden. Hvad der for dem er afgørende for hvor vidt de deltager i arrangementet er indholdet og tidspunktet for arrangementet, mens stedet for arrangementets afholdelse er knap så afgørende. Vi har efterfølgende forsøgt, på baggrund af de indkomne ønsker, at sammensætte en arrangementspakke som både appellerer til vores trofaste kunder, kvinder over 60 år, og yngre målgrupper, og vi kan konstatere at vi har set mange nye ansigter i vores huse. Hvad vi dog også kan konstatere er, at i en tid med besparelser er det nødvendigt at koordinere arrangementsudbuddet mellem de fire huse og fremme vandringen på tværs af kommunen efter kulturelle arrangementer, hvis vi fortsat ønsker samlet at have en arrangementspakke som appellerer bredt. 1

2 2

3 KANALKONVERGENS FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE baggrund, proces, resultater Vision og mission: På baggrund af en række borgermøder udarbejdede Favrskov Kommune i 2009 en Politik for Kultur, Fritid og Idræt. I denne defineres formålet og visionerne for kommunens fire biblioteker således: Bibliotekernes formål er at understøtte læring, oplevelser og kulturel aktivitet, og har en demokratisk forpligtigelse til at sikre fri og lige adgang til information og viden både i det fysiske og i det virtuelle bibliotek. Bibliotekernes tilbud skal være tilgængeligt overalt og der skal være tilbud for særligt udsatte grupper af borgere. Et af de områder der således fortsat fokuseres på er: At biblioteker og kulturhuse skal være igangsættende og udfarende for sammen med andre aktører at tilbyde borgerne et mangfoldigt og sprudlende kulturliv. Idet bibliotekerne i Hadsten, Hammel og Hinnerup alle er sammenkoblede med og fysisk befinder sig i kulturhuse, og Ulstrup bibliotek har kulturhusfunktioner, er grænsen mellem visionen for Kulturhuse og visionen for Biblioteker til dels sammenfaldende. Således defineres visionen for kulturhusene i samme politik som værende: 3

4 Kulturhusenes vision er med udgangspunkt i borgerne at være omdrejningspunkt for kultur, viden, oplevelse og innovation. Gennem hele sin virksomhed og sine aktiviteter skal husene afspejle denne vision. Kulturhusene skal også i fremtiden være omdrejningspunkt for det lokale kultur og fritidsliv og tilbyde et varieret og kvalitetsbetonet arrangement og aktivitetsudbud. Et udbud, der samtidig kan suppleres af nabokommunernes tilbud (Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune, Biblioteker og kulturhusenes primære fokus er netop nu, at se nærmere på vores arrangementsudbud, herunder at finde vores plads og kernekompetencer mellem og i samarbejde med andre kulturudbydere i kommunen og i konkurrencen med nærtliggende større byer som Århus, Randers og Silkeborg, samt at få formidlet kendskabet til og forbedret markedsføringen af disse arrangementer til kommunens indbyggere. Det overordnede mål er derfor at få defineret en arrangementsprofil for biblioteker og kulturhuse i Favrskov, herunder hvilke målgrupper, og deraf hvilken type arrangementer, vi vil satse på. Projektforslagets mål: kanalkonvergens Favrskov Bibliotekerne benytter i dag en lang række fysiske og virtuelle kanaler til at markedsføre arrangementerne på kommunens fire biblioteker og kulturhuse. Vi er på facebook, reklamerer på kultunaut, har egen hjemmeside, uddeler flyers på uddannelsesinstitutioner, annoncerer i de lokale aviser og udgiver halvårligt et 24 siders program. Vi har dog indtil nu ikke gjort os de store overvejelser om, eller gennemført undersøgelser af, i hvilket omfang markedsføringen på disse kanaler påvirker antallet af gæster til de enkelte arrangementer. Ved projektstart var målene med Kanalkonvergens projektet således: 1. Undersøge hvilke kanaler, der hitter hos hvilke målgrupper 2. Differentiere indholdet på kanaler for at ramme flere målgrupper 4

5 3. Skabe en konvergens mellem vore marketingskanaler For at undersøge første delmål, gennemførte vi i foråret 2010 en spørgeskemaundersøgelse ved alle arrangementer i biblioteks og kulturhus regi. På baggrund af disse resultater (se s. 11 ) blev vore oprindelige projektmål ændret, idet resultatet ganske klart viste, at vore nuværende arrangementskunder ikke afspejler kommunens demografi, og at der derfor kan være et hidtil uudnyttet kundepotentiale, dels at vore kunder endnu ikke i stor stil krydser de tidligere kommunegrænser. Projektets mål blev således ændret til: 1. Undersøge hvilke kanaler, der hitter hos hvilke målgrupper 2. At få større kendskab til målgruppen af åriges ønsker og behov gennem fokusgruppeinterviews 3. Fremme vandring efter kulturelle oplevelser på tværs af kommunen gennem en tydelig fælles visuel branding Markedsbeskrivelse: biblioteker vs. kulturhuse Favrskov Kommune er resultatet af sammenlægningen af Hinnerup, Hadsten, Hvorslev og Hammel kommune samt fire sogne, som tidligere hørte til Langå Kommune. Hadsten, Hinnerup og Hammel Kommune havde cirka samme indbyggertal og de tre byer af samme navn som de tidligere kommuner, har alle et indbyggertal omkring Ulstrup, som er den største by i den del af Favrskov Kommune, som tidligere var Hvorslev Kommune, har indbyggere. Dertil kommer oplandet og en lang række småbyer, således at det samlede indbyggertal for Favrskov Kommune når op på Kommunen har fire biblioteker i hhv. Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup, som alle, dog på varierende vis, er sammenkoblede med kulturhuse. Kulturhusene i Hadsten og Hammel er selvstændige administrative enheder med egne budgetter, mens Hinnerup Bibliotek & Kulturhus er én enhed. Om end kulturhusene i Hadsten og Hammel er selvstændige enheder, deler de personale med bibliotekerne, på den vis at enkelte medarbejdere har fordelt deres timer på de to enheder. Kombibiblioteket i Ulstrup defineres som havende 5

6 kulturhusfunktioner, men biblioteket råder ikke, i modsætning til husene i Hinnerup, Hammel og Hadsten, over lokaler, der kan anvendes af eksterne arrangører til større arrangementer eller lejes ud til møder o.lign. Forskellighederne i den administrative struktur mellem biblioteker og kulturhuse, er en arv fra de tidligere kommuner. Biblioteker: Bibliotekerne udbyder alt indenfor udlån af spil, cd er, fag og skønlitteratur samt de nyere digitale services såsom netmusik og netlydbøger. I modsætning til den nationale tendens har udlånet og antallet af registrerede lånere været stigende i Favrskov gennem de sidste tre år. Udlånet i Ulstrup er således steget med 45 % (svarende til i faktiske tal), Hadstens udlån er steget med 24 %, udlånet i Hammel med 14,5 % og i Hinnerup med 6 %. På landsplan indtager Favrskov andenpladsen ift. udlån pr. personaleenhed. En del af forklaringen på denne udlånsstigning, kan være indførelsen, i forbindelse med kommunesammenlægningen, af en fælles materialebase, hvilket har forbedret den fælles bestand. Når der hertil lægges daglig kørsel mellem bibliotekerne, fælles materialeindkøb og siden efteråret 2009 flydende materialebestand, har resultatet for lånerne været et større udvalg og hurtigere ekspedition. Bibliotekerne udbyder i hver sæson (forår og efterår) tre it kurser for nybegyndere på hvert af de fire biblioteker, en række børnearrangementer (primært teater og workshops) samt foredrag for voksne se bilag 1, 2 og 3 for at få et overblik over omfang og indhold af arrangementer de sidste tre sæsoner). Kulturhuse: På grund af sammenkoblingen mellem biblioteker og kulturhuse, er grænsen mellem biblioteks og kulturhusarrangementer meget flydende. Der er således ikke fastsatte krav til hvad der i indhold adskiller biblioteks og kulturhusarrangementer, og da alle arrangementer finder sted i kulturhuslokaler, mens billetterne til arrangementerne sælges på bibliotekerne, er det for vore gæster også svært at se om et arrangement er arrangeret af et kulturhus eller et bibliotek. 6

7 I alle fire huse afholdes der årligt et brugermøde, hvor alle fremmødte har mulighed for at komme med forslag til udviklingen af arrangementer, og desuden har husene tilknyttet en voksenarrangementsgruppe. Denne vælges i Hinnerup, Hammel og Ulstrup på førnævnte brugermøde, og grupperne i Hinnerup og Ulstrup kan sætte deres præg på alle arrangementer i de to huse, mens arrangementsgruppen i Hammel kun har indflydelse på Kulturhus InSides arrangementer. Hadsten Idræts og Kulturhus har som det eneste hus egen bestyrelse, hvis medlemmer hhv. udvælges af og blandt erhvervslivet og idrætslivet samt brugere af huset, som vælges på årsmødet. Bestyrelsen har kun indflydelse på kulturhusets arrangementer. Alle huse har således i varierende grad inddraget brugerne i arrangementsplanlægningen, og påtaget sig ansvaret for at indfri ønsker fremsat af disse arrangementsgrupper/bestyrelse. Idet Hadsten Idræts og Kulturhus også har en erhvervsklub, hvis medlemmer mod et årligt kontingent kan få fribilletter til bibliotekets og kulturhusets egne arrangementer, og har en skare af frivillige, er der et implicit krav om at afholde et vist antal arrangementer pr. år (se bilag 1, 2 og 3 for at få et overblik over omfang og indhold af arrangementer de sidste tre sæsoner). Udover kulturhusene og bibliotekerne selv er der en række lokale aktører, eksempelvis ÆldreSagen, oplysningsforbundene, højskoler og pensionistforeninger, som arrangerer diverse foredrag i kulturhusene. I hver sæson indgår vi i samarbejde med disse aktører om udvalgte arrangementer. Fra konkurrenter til samarbejdspartnere udvikling på vores lokale marked Før kommunesammenlægningen udgav de tre biblioteker/kulturhuse hver deres program, som blev postomdelt i de respektive kommuner. I dag udgiver vi et fælles program for alle biblioteker og kulturhuse, og har også én fælles hjemmeside. Endvidere sælges alle vore billetter via Husene har således et tæt samarbejde, og koordinerer planlægningen af arrangementssæsonen via en fælles kalender. Udover den fælles markedsføring annoncerer husene enkeltvis for forestående arrangementer, udarbejder enkeltvis plakater og pressemeddelelser til trykte medier og virtuelle nyhedssider, laver indlæg på den fælles facebookprofil om egne arrangementer og opretter arrangementerne på favrskovbilletten.dk og kultunaut. I denne proces sværger vi i 7

8 dag til genbrugstanken, forstået således at ordlyden i programmet går igen i alle andre medier, og at omtale af alle arrangementer publiceres i alle medier uden skelen til, hvem der læser med hvor. Med de fælles markedsføringstiltag har vi ønsket og endvidere indfriet en politisk forventning om at fremstå som en helhed. Sideløbende hermed er der dog også en klar forventning om, at der overalt i kommunen og i alle fire huse afvikles kulturelle arrangementer, og et ønske om til stadighed at være det lokale kulturhus, hvilket afspejles i den individuelle markedsføringsdel. Om end vi nu i forhold til tidligere, eksempelvis gennem det fælles program, hver især har øget vores markedsføringsradius, har dette ikke afstedkommet et forøget antal gæster. Når vi ser nærmere på salgsstatistikken (se side 13) kan det således også konstateres, at folk først og fremmest besøger deres lokale kulturhus. Samtidig skal det dog også fremhæves, at antallet af arrangementer i de enkelte huse er det samme som før sammenlægningen. Alle huse har indenfor det seneste år været nødsaget til at aflyse arrangementer på grund af for få solgte billetter. Vurderinger, problemer, muligheder Mens sammenlægningen af bibliotekerne, når der tales om antal udlån og lånere, må siges at have været en overvældende succes, synes samme synergieffekt ikke endnu at have gjort sig gældende, når vi taler om det nu meget tætte samarbejde på arrangementsdelen for både bibliotekers og kulturhuses vedkommende. Grundlæggende gør vi som vi altid har gjort, med den ene forskel, at vores arrangementspakke forsøges solgt i et større område via nogle få fælles kanaler. Her har vi en fælles designlinje, og det er ikke umiddelbart til at se i hvilket hus et givent arrangement finder sted. Vores ønske hermed var og er selvsagt, at vore kunder kommer til arrangementer uanset hvor i kommunen det foregår. Sideløbende hermed fremhæver vi i al anden markedsføring, at der er tale om fire forskellige arrangører, og vi ønsker alle, for kulturhusdelen, at bibeholde vore logoer og farver. Vi er således til dels fanget mellem ønsket om at have en lokal forankring og være det lokale kulturhus/bibliotek og ønsket om at samle borgere fra hele kommunen til arrangementer. Endvidere kan bibliotekernes arrangementer ofte drukne i annoncer etc., som mere signalerer kulturhuse end biblioteker. Mens hensynet til lokale interessenter, eksempelvis kulturpartnere og eksterne 8

9 samarbejdspartnere, fordrer at kulturhusene fortsat fremstår som selvstændige enheder, er der ingen problemer i at styrke et fælles biblioteksbrand gennem eksempelvis fælles annoncering. En af de største svagheder på arrangementsområdet er sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel; dels synes udbuddet at være for stort, til tider indfrier udbuddet ikke efterspørgslen med aflysninger til følge og endeligt er arrangementsudbuddet sat sammen på grundlag af hypoteser frem for viden om potentielle målgruppers behov og ønsker. Selv om vi i planlægningen af arrangementer inddrager brugerne via arrangementsgrupper, årsmøder og bestyrelse, er de fremmødte og medlemmer af disse grupper ofte del af det segment, som allerede i rigt mål kommer til vore arrangementer. Dette segment, vurderet som værende primært kvinder over 55 år, er også det segment mange af de andre lokale aktører FOF, højskoleforening etc. sigter mod i deres tilbud. Vi har således nok en formodning om, hvem der er vore mest loyale kunder og hvilke arrangementer denne gruppe foretrækker, men konkurrencen om netop denne målgruppes gunst er også intens. For ikke yderligere at intensivere konkurrencen med de andre lokale aktører men måske rettere give dem plads og rum til på egen hånd at lave arrangementer er spørgsmålet, om vi gennem en ny arrangementsprofil og/eller nye markedsføringskanaler kan komme i kontakt med andre målgrupper. Ligesom vi i vores arrangementssammensætning forsøger at appellerer bredt, spiller vi også i vores markedsføring på rigtig mange heste uden forud at have gjort os nogle tanker om hvem, vi gerne vil nå hvorhenne. Nu og her er vores hovedfokus, i uprioriteret rækkefølge, på: 1. Forbedre den fællesmarkedsføring af biblioteker og kulturhuse, herunder definere hvor ens og/eller forskellige kulturhusene skal være. 2. Styrke bibliotekets rolle i arrangementsbilledet 3. Øge kendskabet til målgrupper, deres behov og foretrukne markedsføringskanaler 4. Øge samarbejde med andre lokale aktører på arrangementsområdet. 9

10 Projekt kanalkonvergens resultater Delmål 1: Hvem er vore gæster Demografi og målgrupper Ifald vi ser nærmere på Favrskov Kommunes demografi, og sammenholder denne med antallet af respondenter, og dermed gæster, til arrangementer i foråret 2010 er der en vis ubalance. Således var 64 % af vores respondenter over 51 år, mens de årige samlet udgør 24,3 % af Favrskovs befolkning. Omvendt, mens de årige udgør 25 % af Favrskovs befolkning, har blot 19% af dem deltaget i vores spørgeskemaundersøgelse Alder Antal I procent % % % % % % Interessant er det dog ved hjælp fra conzoom kortene, at se nærmere på hvorledes folk er fordelt i forhold til alder i kommunen (http://www.conzoom.eu/map/default.aspx#). Hammel er domineret af indbyggere over 50 år, mens Hadsten klart er den yngste by med en overvægt af gruppen af årige. I Hadsten by og i Ulstrup bor der nærmest ingen årige og årige, men dem er 10

11 der til gengæld en del af i Hinnerup by. Også Ulstrup har en væsentlig andel af 0 16 årige og årige. Og så kan det konstateres, at de unge har taget livet på landet til sig størstedelen af oplandet til de fire byer er således præget af en befolkning under 49 år. Når der ses nærmere på befolkningstyperne i hhv. Hammel, Hadsten, Hinnerup og Ulstrup (se s for conzoom landkort) er der også en vis variation. Nedenfor er opstillet oversigt over de hyppigst forekommende grupper og typer, samt deres præferencer indenfor kulturområdet. Gruppe: Type: Geografi: Kulturelle interesse A Boligejere med Hadsten, Hammel og Hinnerup overskud. A1 Overskud i hverdagen Hinnerup Overskud bruges ikke på koncerter, men nok teater og foredrag A2 Aktiv børnefamilie Hinnerup, Hadsten, Hammel Sport og fritid A4 Nybyggere Hadsten Sport og fritid B Komfort og Hygge Hadsten, Hammel og Ulstrup (ganske få i Hinnerup) B1 Dannevang Dominerende i Ulstrup Have og lokalområde B2 Plads i reden Ulstrup, Hammel Aldrig eller sjældent ud til arrangementer B3 Murermestervilla Hadsten Aldrig eller sjældent ud til arrangementer D Velhavere Hadsten og Hinnerup D3 På karrierestigen Mange i Hinnerup, noget færre i Hadsten, få i Hammel Går sjældent ud, men sportslig aktive 11

12 Vi kan således ikke glædes over, at have en stor andel af de moderne/fællesskabsorienterede, som er de største forbrugere af kulturelle tilbud/arrangementer, men vi kan dog på den anden side glæde os over, at mindst 80% af samtlige af de dominerende conzoomtyper i kommunen læser lokalaviser, og mindst 70 % ser outdoorreklamer. Endvidere opsummeres kommunikation med de tre grupper således: I kommunikationen med Boligejere med overskud er det vigtigt at se dem som både krævende og kompetente modtagere. De køber ikke hvad som helst, men er omvendt købestærke over for det rette budskab. Børnefamilierne er naturligt komplekse, men udgør samtidig en meget slagkraftig målgruppe. Alle er under alle omstændigheder formående (hvis ikke ligefrem formuende) forbrugere. Hos Komfort og hygge betyder fritiden, huset og haven meget. Og i kommunikationen med gruppen kan det derfor være vigtigt at forstå deres behov for fritid, plads og regionale forhold. Komfort og hygge køber ikke hvad som helst, men vil være en loyal og rar målgruppe at få i tale. Velhavere er velorienterede fra både aviser og tidsskrifter, og de kan formodes at udgøre en krævende og kompetent målgruppe. Krævende fordi den forventer lødighed, ærlighed og måske effektivitet; kompetent fordi der er købekraft og økonomisk formåen. (Kilde: Mosaic 2007 klassifikation). Resultat af spørgeskemaundersøgelse Første delmål i projekt kanalkonvergens var at undersøge, hvilke kanaler, der hitter hos hvilke målgrupper. Ved alle biblioteks og kulturhusarrangementer i foråret 2010 spurgte vi således gæsterne omkring deres køn, alder og hvor de havde set arrangementet omtalt 1. Resultatet, som nedenstående diagrammer illustrerer, er, at knap 64% af vore gæster var over 50 år, og at små 63% var kvinder. 1 Arrangementerne, under hvilke der blev gennemført spørgeundersøgelse, var: Michael Learns to Rock, Dodo and the Dodo s, Bonderøven, Familie på farten, Caroline Henderson, Chris MacDonald, Erling Jepsen, Klein og Errboe, litterær bingo, McCalmans, Sigurd Barrett og Slager Parade. 12

13 Undersøgelsen (tabel 1) viser også her skal der selvfølgelig tages forbehold for en vis statistisk usikkerhed grundet det samlede antal interviewede 2, at det i forhold til aldersgruppe, varierer ganske markant hvor folk har hørt om det pågældende arrangement. Således er det overordnet set omtale fra en ven, hjemmeside og plakater i byrummet, som fanger de yngste aldersgruppers øjne. Aldersgrupperne som i størst omfang benytter vore arrangementstilbud, har derimod først og fremmest set arrangementet i programmet og via annoncer og omtale i lokalaviserne. 2 Vær opmærksom på, at kun tre personer i alt har svaret at de har set arrangementet omtalt på Facebook. 13

14 Tabel 1: Alder krydset med hvor vedkommende har hørt om dette arrangement? (sæt gerne flere krydser) Alder Annonce Program Plakat Facebook Hjemmesidtale Presseom Omtale fra Andet I alt ven/beken dt ,6% 3,1% 6,5% 33,3% 8,3% 7,4% 15,5% 9,1% 7,5% ,3% 3,1% 6,5% 33,3% 10,4% 7,4% 7,8% 1,5% 5,8% ,6% 3,9% 12,9% 0,0% 10,4% 4,1% 7,0% 15,2% 6,5% ,2% 3,9% 6,5% 0,0% 14,6% 4,9% 7,0% 6,1% 6,7% ,4% 10,9% 3,2% 0,0% 12,5% 12,3% 6,2% 9,1% 9,6% ,5% 25,0% 19,4% 0,0% 20,8% 23,0% 20,9% 16,7% 21,1% 60 58,4% 50,0% 45,2% 33,3% 22,9% 41,0% 35,7% 42,4% 42,8% I alt Hvad der selvfølgelig ikke kan udledes af statistikken er, hvorfor repræsentationen af årige er så lav. Ud fra diverse conzoom kort kan vi dog udlede nogle overordnede hypoteser. Om end de i Favrskov Kommune dominerende conzoomgrupper ikke går meget ud, har vi dog heller ikke udbudt arrangementer indenfor deres interesseområder. Hertil kommer, at 80% af vores udvalgte målgruppe af årige har hjemmeboende børn, og det kunne tænkes at tidspunktet for arrangementets afholdelse er afgørende. Derfor besluttede vi gennem en række fokusgruppeinterviews at spørge nærmere ind til hvilke årsager der ligger bag denne gruppes udeblivelse fra arrangementer i kommunens biblioteker og kulturhuse. 14

15 Delmål 2: Fokusgruppeinterviews I forsommeren 2010 udarbejdede vi et spørgeskema, som blev distribueret via vores hjemmeside, med det formål at opnå en større viden om behovene og ønskerne hos målgruppen af de årige med børn i skolealderen. I alt 28 personer af de i alt 59 deltagende i undersøgelsen faldt indenfor denne mål gruppe. Det overordnede resultat af denne er, at det først og fremmest er arrangementets art (82%) og tidspunktet (71%) for arrangementets afholdelse, som har afgørende betydning for om denne gruppe deltager i vores arrangementer. Overvægten af de deltagende havde ikke været til arrangementer i foråret 2010 (59 %), om end vores arrangementer ligger på de foretrukne tidspunkter, nemlig hverdagsaftener efter kl (71%). Et andet foretrukket tidspunkt at gå ud er eftermiddage fra kl i weekenden (57%), hvor vi endnu ikke har gennemført arrangementer. Af mindre afgørende betydning er stedet (35 % svarer i høj grad) for arrangementets afholdelse, prisen (25%) og hvorvidt man har nogen at følges med (28 %). Det målgruppen efterlyste var god musik, spændende foredrag og comedy/teater, og således stemmer 58% på et musikarrangement, da de bliver spurgt til hvilket af forårets arrangementer de kunne tænke sig at have deltaget i. Desværre havde alle interviewede svært ved at specificere ønskerne i detaljer og flere, når de kom med konkrete navne, nævnede kunstnere, som for nyligt havde optrådt i et vore huse uden at de interviewede havde opdaget dette. Og hvor har målgruppen så set vores arrangementer omtalt? Størstedelen har set vores arrangementer omtalt på hjemmesiden (88%), i vores annoncer i lokalaviserne (75 %) og på plakater i bybilledet (75%). Et pænt antal har også fulgt med på vores facebook side (37%), mens presseomtale i aviser (25%), omtale på kultunaut (ingen) eller på favrskovbilletten.dk (12.5%) ikke synes at have den store fanskare blandt målgruppen. Det er således også af hensyn til denne målgruppes deltagelse i arrangementer grund til at styrke den fælles branding af biblioteker og kulturhuse i form af fælles annonce og plakat design. Baseret på vores resultater har vi forsøgt at lave arrangementer, som vi mener, kunne appellere til målgruppen af de årige, og har med glæde kunnet konstatere at få besøg af yngre og for os ukendte ansigter til foredrag med Stig Åwall Severinsen, Jørgen Leth på trods af at dette foredrag blev lavet i samarbejde med ÆldreSagen, og Joan Ørting. Desuden har Hammel påbegyndt en tradition med et stand up arrangement pr. sæson, hvor der har været udsolgt hver gang. Endnu et overordnet fokus har været mændene, og koncert med 15

16 U2 kopierne Die Herren, tegneseriearrangement med Thomas Thorhauge og foredrag med en ekstremløber har faktisk fået trukket de yngre mænd til husene. Om end vi således har fået et nærmere indblik i denne målgruppe, og har formået at lave arrangementer som har øget antallet af gæster fra denne målgruppe, har vi endnu udfordringer angående samarbejde og koordineringen på tværs af de fire huse. For efter endnu en sparerunde, hvilket blandt andet har et reduceret arrangementsudbud som følge, er det ikke blevet mindre vigtigt at fordele arrangementerne på de fire byer i fald vi stadig ønsker at lave arrangementer for forskellige målgrupper. Delmål 3: Fælles branding Vores billetsystem giver mulighed for at udtrække statistik over, hvor køberne af billetter til de enkelte arrangementer bor henne. Denne viser, at det først og fremmest er de lokale, som kommer til arrangementerne (tabel 2). Om end afstanden fra både Hadsten og Hinnerup til Hammel kun er 15 km., er folk ikke i udpræget grad tilbøjelig til at rejse på tværs i kommunen for at gå til arrangementer. Ulstrup er den mest isolerede by (se nedenstående kort over kommunen), med mindst 19 kilometer til en af kommunens større byer. Tablel 2: Hvor kommer vore kunder fra (baseret på postnumre fordelt efter tidligere kommunegrænser): Hvorfra/arr.sted Hadsten Hammel Hinnerup Ulstrup 3 Hadsten 56 % 8% 13% Hammel 5% 53 % 4% 10% Hinnerup 16% 9% 61% 3 På grund af hhv. sygdom og for få solgte billetter gennemførte Ulstrup Bibliotek kun et voksen arrangement i foråret

17 Ulstrup 0.1 % 2% 1% 35% Udenfor Favrskov 7 % 13 % 14% Ukendte (herunder dørsalg) 15,9% 15% 7% 55% Med tanke på forestående omfattende kommunale besparelser, må vi nok sande at det er tiden, at vi i stigende grad strømliner, herunder reducerer, vores samlede arrangementspakke. For at vi fremover bedre udnytter potentialet i aldersspredning og variation i 17

18 conzoomtyper, og for at kommunens borgere uanset hvor de bor i kommunen til stadighed vil opleve at der i kommunens kulturhuse og biblioteker udbydes for dem relevante arrangementer, er målet gennem vores markedsføring i stigende omfang at signalere at vi er én arrangør med lokaler fordelt i kommunen. Arrangementsindholdet skulle derfor gerne kunne trumfe lokalitet for arrangementers afholdelse. For at styrke et styrke fælles brand af arrangementsdelen, er vi netop nu, med hjælp fra reklamebureauet Kirk & Holm, som også laver vores fælles program, i gang med at udarbejde en fælles visuel identitet, som dog stadig giver Kulturhusene i Hadsten og Hammel mulighed for at bevare deres individuelle identitet. Fra januar 2011 er vores program ikke længere blevet husstandsomdelt på grund af nedskæringer på kulturhus og biblioteksområdet. Dels på grund af ændrede budgettet, og til dels på grund af forsinkelse på udarbejdelsen af vores designguide er den nye fælles markedsføring i form af ugentlige annoncer i de to lokalaviser endnu ikke trådt i kraft, men efter at have forhandlet annonceprisen, skulle dette ske snarest. Kirk & Holm har i deres design af plakater og annonce lagt vægt på, at der er overensstemmelse mellem dette og layoutet af vores fællesprogram. Vi er selv sagt spændte på hvorledes den fælles annoncering modtages og ikke mindst effekten af denne. Vedhæftet er designguiden udarbejdet af Kirk & Holm. 18

19 Oversigt over conzoom grupper og conzoom typer Hadsten conzoomgruppe Hadsten conzoom type Domineret af Boligejere med overskud (blå) og komfort og hygge (grå) 19

20 Hinnerup conzoom gruppe Hinnerup conzoom type Hinnerup er klart den mest homogene af de fire byer, men overvejende Boligejere med overskud og velhavere. Også når der ses nærmere på typerne er disse koncentreret på D3, A2 og A4 20

21 Hammel conzoom gruppe Hammel conzoom type Jævnt fordelt på Boligekjere med overskud, komfort og hygge samt livet på gården (gul). Ligesom Hadsten er 21

22 Ulstrup conzoom gruppe Ulstrup conzoom type Domineret af komfort og hygge 22

23 23

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Brugerundervisning "Lær mere om it"

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning "Lær mere om it" Fremme af borgernes fri og lige adgang til it og digital selvbetjening, herunder Borger.dk. Landsdækkende indsats gennem "Lær mere om it", som de kommunale biblioteker

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Tendens 2013 conzoom og variable 17. september 2013

Tendens 2013 conzoom og variable 17. september 2013 Tendens 2013 conzoom og variable 17. september 2013 Dagsorden 1. Kort intro til conzoom 2. Hvad kan man lave en conzoom rapport på? 3. Nye variable fra offentlige registre 4. Viden fra Gallup 5. Opsummering

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

BILAG 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen By&Kulturmagasin

BILAG 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen By&Kulturmagasin BILAG 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen By&Kulturmagasin 81 har påbegyndt spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 39 svarende til 48% har fuldendt undersøgelsen. Nedenstående resultater er baseret på de

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere