International rekruttering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International rekruttering"

Transkript

1 International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der har fået ledige i Danmark i job og forbedret vilkårene for at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det er blevet nemmere at få adgang til at arbejde i Danmark med jobkortordning, greencardordning og koncernordning. Der er samtidig etableret Workindenmark-servicecentre, indført digitale selvbetjeningsløsninger og taget initiativer, der har forenklet sagsgange og forbedret information og vejledning til virksomheder og arbejdstagere. Endelig er der taget hånd om de udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familier i form af nye tilbud og forbedret service, bl.a. flere pladser på internationale skoler. I de kommende år må der forventes at være stigende behov for at tiltrække og fastholde udenlandske nøglemedarbejdere. Danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere har peget på, at sagsgange og procedurer i forbindelse med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft kan gøres mere enkle, og at procedurer på tværs af myndigheder opleves som uoverskuelige og usammenhængende. Det er helt afgørende, at vi på en enkel og ubureaukratisk måde kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft, samtidig med at vi sikrer, at regler og ordninger ikke misbruges. Regeringen vil derfor fortsætte den aktive indsats og sætter nu ind på følgende fem områder: 1) Vejledningspakker. Udenlandske studerende og udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie skal tilbydes vejledningsmateriale, der giver et samlet overblik over mulighederne for at studere henholdsvis arbejde og bo i Danmark og hjælper med at finde vej i forhold til ansøgningsskemaer, mv. 2) Etablering af fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg). Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie skal ved at henvende sig ét sted kunne få vejledning og offentlig service på tværs af relevante myndigheder samt indlevere ansøgninger og få bistand til at indgive en digital ansøgning. 3) Digital indgang til myndighedsdanmark. Det er målet, at virksomheder og udenlandske arbejdstagere skal have én samlet digital indgang til at søge om offentlig services og nødvendige tilladelser på tværs af myndigheder. Det gælder opholdstilladelse samt evt. forudgående offentlige autorisationer for f.eks. sundhedspersonale samt efterfølgende offentlige services som f.eks. personnummer, skat, daginstitution, kørekort, mv. 4) Fastholdelse af udlændinge uddannet i Danmark. Udenlandske studerende, der færdiggør en videregående uddannelse i Danmark, skal have lettere adgang til at blive i Danmark som arbejdstagere. 5) Styrket kontrol af studerende i Danmark. Forbedring af rekrutteringen af udenlandske studerende og skærpet kontrol i forbindelse med ansøgninger om studieopholdstilladelse i Danmark skal sikre, at der alene er tale om reelle studerende med de fornødne kompetencer til at gennemføre en uddannelse i Danmark. 1

2 1. Vejledningspakker Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller har behov for vejledningsmateriale, der giver et samlet overblik over mulighederne for at få opholdstilladelse mv. i Danmark og praktiske oplysninger om livet i Danmark, så de nye borgere nemt og ubureaukratisk kan komme hertil og hurtigt blive en del af det danske samfund. Tilsvarende har internationale studerende behov for vejledningsmateriale, der giver nødvendige praktiske oplysninger om livet som studerende i Danmark. Der er etableret en hjemmeside workindenmark.dk, der bl.a. indeholder information om det danske samfund til udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, og der er udgivet en håndbog Medborger i Danmark, der indeholder oplysninger om praktiske forhold og livet i Danmark, og som er målrettet udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller. Håndbogen vil blive fulgt op af en elektronisk informationsguide. Der udarbejdes vejledningspakker, som giver udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller information om mulighederne for at få opholdstilladelse mv. i Danmark og praktiske oplysninger om bl.a. CPRregistrering, skat, bolig, jobsøgning, danskundervisning og uddannelse her i landet. Vejledningspakkerne er et supplement til de eksisterende tilbud. Vejledningspakkerne skal være tilgængelige i Workindenmark-centrene, Udlændingeservice, relevante danske repræsentationer i udlandet, statsforvaltningerne og den kommunale borgerservice. Vejledningspakkerne skal derudover være tilgængelige digitalt på hjemmesider, der anvendes af udenlandske arbejdstagere og deres familier, som workindenmark.dk og newtodenmark.dk. Der udarbejdes en elektronisk vejledningspakke til alle internationale studerende, der skal læse i Danmark. Pakken vil dels indeholde et samlet informationsmateriale til alle internationale studerende med oplysninger om bl.a. CPR-registrering, skat, bolig, betingelser for at arbejde her i landet, dels give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at indarbejde relevante dele af pakken i egne informationspakker. Vejledningspakken skal være tilgængelig digitalt på hjemmesider, der anvendes af internationale studerende først og fremmest studyindenmark.dk og uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. 2. Etablering af fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg). Når udenlandske arbejdstagere bosætter sig i Danmark, skal de i kontakt med flere myndigheder for at få en arbejdstilladelse eller et registreringsbevis, et personnummer, et skattekort, et sundhedskort mv. De administrative procedurer opleves som en barriere for en effektiv og smidig rekruttering. Enkelte kommuner og regionale statslige myndigheder har samlet deres servicetilbud i såkaldte one-stop-shops, hvor udlændinge kan få hjælp til at udfylde ansøgninger og få styr på de mest relevante papirer. Københavns Kommune har etableret CPH International Service, der består af en hjemmeside og et kontor, hvor navnlig udenlandske forskere, studerende og arbejdskraftindvandrere kan henvende sig for at få svar på praktiske spørgsmål i relation til at bo, studere og arbejde i København. Århus Kommune har i samarbejde med SKAT og Statsforvaltningen Midtjylland etableret International Community - en one-stop-shop, hvor expats, der flytter til Århus-området, bl.a. kan få introduktion til områdets internationale netværk og praktiske informationer om byen og kommunen. 2

3 Med Jobplanen blev der etableret 3 Workindemark-centre i hhv. København, Odense og Århus (sidstnævnte dækker også Nordjylland). Workindenmark centrene hjælper danske virksomheder med at få udenlandsk arbejdskraft og udenlandske jobsøgere med at få arbejde i Danmark. Regeringen vil sikre, at der etableres fysiske one-stop-shops i de fire største universitetsbyer (København, Århus, Odense, Aalborg), hvor udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie ved at henvende sig ét sted kan få den relevante offentlige service på tværs af relevante myndigheder. One-stop-shoppen skal udgøre et tilbud til danske arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere, der har brug for et supplement til den digitale indgang til myndighedsdanmark, i deres første tid i landet, dvs. fra opholdstilladelse til jobstart og til etablering i Danmark. I one-stop-shoppen skal man kunne få hjælp til jobsøgning og jobskifte for arbejdstagere og ægtefæller, og hjælp til at ansøge om registreringsbevis for arbejdstagere fra EU/EØS-lande og opholdstilladelse for arbejdstagere fra tredjelande (som allerede opholder sig i DK, dvs. jobskiftere, internationale studerende, personer på turistvisum mv.), personnummer, bopælsregistrering, sundhedskort, skattekort, konvertering af internationalt kørekort m.m. One-stop-shops skal være et sted, hvor man kan indlevere ansøgninger til de relevante myndigheder eller få hjælp til at indgive digitale ansøgninger og i øvrigt få vejledning og svar på spørgsmål. Etableringen af one-stops-shops vil tage afsæt i og bygge videre på eksisterende enheder i København og Århus. De fire one-stop-shops etableres som kontorfællesskaber, hvor de centrale statslige myndigheder skal samarbejde og udstationere medarbejdere som supplement til de kommunale enheder, herunder Workindenmark-centrene (Arbejdsmarkedsstyrelsen), Udlændingeservice, SKAT og Statsforvaltningerne. Der sker ikke myndighedsoverførsel, ligesom myndighederne ikke kan træffe afgørelse på hinandens vegne. Det skal aftales konkret, hvordan der kan samarbejdes med hver af de fire kommuner, så den kommunale service kobles sammen med den statslige, således at processen forløber let for brugerne. Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet starter arbejdet op i uge 16. Virksomheder og arbejdstagere fra andre kommuner skal også kunne anvende one-stop-shops. Målet er, at det skal ske via samarbejde mellem one-stop-shoppen og disse kommuner. One-stop-shoppen skal hjælpe med vejledning, at udfylde blanketter mv., således at udenlandske arbejdstagere med bopæl i andre kommuner også kan få en mere effektiv service. One-stop-shoppen skal kunne kontaktes skriftligt, pr. mail, telefonisk og via fysisk fremmøde to gange ugentligt. Dermed kan one-stop-shop levere landsdækkende service. De fire one-stop-shops evaluleres efter 3 år. 3. Digital indgang til myndighedsdanmark Ansøgere og virksomheder skal henvende sig til flere forskellige myndigheder og afgive de samme oplysninger f.eks. navn, fødselsdato og civilstand flere gange for at få udløst de mest basale rettigheder for at få etableret et arbejdsliv i Danmark. Det gælder opholds- og arbejdstilladelse, personnummer, skattekort o.l. 3

4 Udenlandske arbejdstagere og danske arbejdsgivere har på den baggrund ønsket en forenkling af ansøgningsprocessen samt kortere sagsbehandlingstider, når udenlandske arbejdstager søger om tilladelse, autorisation, certifikat m.v. til at bestride et af de godt 100 lovregulerede erhverv i Danmark, fx som sygeplejerske, læge, kranfører m.fl. Regeringen er i fuld gang med at udvikle digitale løsninger, der giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling og forbedrer servicen i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Den første selvbetjeningsløsning vil således være klar til brug i juli De digitale muligheder vil herefter blive udvidet løbende, så udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familier fra november 2010 med en digital signatur i hånden vil have adgang til digital selvbetjening i sager om ophold efter beløbsordning, positivliste og koncernopholdstilladelse. Fra foråret 2011 vil de have adgang til at følge deres sag på nettet via min side. Den digitale indgang vil også have en engelsksproget version. I forhold til ansøgningsprocessen for lovregulerede erhverv er ansøgningsproceduren i 2009 ændret, så ansøgere nu kan sende deres ansøgning direkte til dén kompetente myndighed, som er ansvarlig for udstedelse af autorisationen; fx til Sundhedsstyrelsen for autorisation som læge. Tidligere skulle ansøgningen sendes via Styrelsen for International Uddannelse, hvilket kunne medføre længere sagsbehandlingstid. Arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familie skal ikke opleve bureaukrati i forbindelse med deres etablering i Danmark. Arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familie skal opleve én fortløbende digital proces for at få de nødvendige papirer, uanset at sagsbehandlingen foregår adskilt i forskellige myndigheder. Konkret iværksættes følgende: Digitale selvbetjeningsløsninger. De igangsatte digitale selvbetjeningsløsninger skal videreudvikles til én digital indgang til Danmark, som set udefra fremstår som én myndighed. Regeringen vil gennemføre et udredningsarbejde med det mål at forenkle og smidiggøre de indledende processer, som udenlandske arbejdstagere skal igennem for at etablere et arbejdsliv i Danmark, bl.a. ved at nyttiggøre informationer mellem systemerne og sikre mere flydende administrative digitale procedurer i forbindelse med etableringen af et arbejdsliv i Danmark. Udgangspunktet for udredningsarbejdet vil overvejende være opholdstilladelsen/registreringsbeviset, som er forudsætningen for al øvrig myndighedsbehandling i Danmark. Dvs. en model hvor brugeren oplever én sammenhængende proces, uanset at sagsbehandlingen foregår adskilt i forskellige ministerier. Der skal tages udgangspunkt i eksisterende systemer, og det skal belyses, hvorledes oplysningerne imellem systemerne kan kobles. Det gælder fx oplysninger indgivet i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse og registreringsbevis, erhvervelse af skattekort, tildeling af personnummer; erhvervelse af sundhedskort. På den baggrund skal der udarbejdes et oplæg til en digital sammenkædning af myndighedernes eksisterende systemer og administrative procedurer. Endvidere skal potentialet og mulighederne for at forenkle og optimere tildelingen af registreringsbeviser for EU-borgere ved at digitalisere rekvireringsprocessen belyses. Arbejdet skal beskrive mulige modeller for, hvordan EU-borgere kan ansøge digitalt om registreringsbeviser både før og efter de er indrejst til Danmark. Udredningsarbejdet skal bl.a. afdække de it-mæssige muligheder, effektiviseringspotentialer samt de økonomiske og administrative konsekvenser ved de forskellige modeller. Der skal endvidere indgå en særskilt risikoanalyse, 4

5 der tager udgangspunkt i behovet for identitetskontrol og risiko for misbrug og muligheden for at udvikle kontroltiltag, fx via ægthedsvurdering af elektroniske dokumenter samt den nuværende fremmødekontrol, der spiller en væsentlig rolle i forhold til udstedelse af registreringsbeviser. Samlet set er målet, at selvbetjeningsløsningen sikrer, at udlændingen oplever myndighedsdanmark som ubureaukratisk og sammenhængende, og at betjeningen af borgere og virksomheder forbedres og effektiviseres. På baggrund af udredningsarbejdet tager regeringen stilling til de forskellige konkrete selvbetjeningsløsningsmodeller. Autorisation til lovregulerede erhverv forenkling af proces. I forhold til ansøgningsprocessen for lovregulerede erhverv iværksættes der i 2010 en kortlægning af de eksisterende digitale ansøgningsprocedurer hos de ca. 20 kompetente myndigheder, som er ansvarlige for udstedelse af autorisation i Danmark. Kortlægningen skal tilvejebringe beslutningsgrundlag for eventuelt at udvikle og drive én digital ansøgningsvej via en webportal for de godt 100 lovregulerede erhverv. En national digital ansøgningsportal for samtlige lovregulerede erhverv skal tage højde for den kompleksitet, der følger af, at en stor del af ansøgerne er udlændinge bosat uden for Danmark (og derfor ikke har en dansk digital signatur eller et danske personnummer), samt at ansøgerne skal indsende en række analoge dokumenter, typisk eksamensbeviser, som kun kan kontrolleres tilfredsstillende, hvis de sendes og modtages i trykt form. 4. Fastholdelse af udlændinge uddannet i Danmark En lettere adgang til arbejdsmarkedet for internationale studerende, der dimitterer fra en dansk uddannelsesinstitution, vil kunne styrke arbejdskraftudbuddet inden for særlige jobområder og derved bidrage til økonomisk vækst. Der er allerede gjort en stor indsats for at brande Danmark som et attraktivt studieland, men der er stadig et stort potentiale i at fastholde de studerende, der har taget en uddannelse her i landet som arbejdskraft. Studerende har i dag seks måneder til at søge job efter endt studium. Hvis de finder beskæftigelse, skal de søge om og opfylde betingelserne i udlændingeloven. Internationale studerende vil ofte være lettere at integrere på det danske arbejdsmarked, fordi de gennem uddannelsesopholdet har vænnet sig til omgangsformer og arbejdskultur i Danmark og ofte gennem studiejob ved siden af studierne har haft mulighed for at komme i kontakt med det danske arbejdsmarked. For at gøre det lettere og mere attraktivt for internationale studerende at blive i Danmark efter endt uddannelse vil regeringen lægge op til justeringer af de nuværende ordninger for studerende på følgende måder: Greencard til kandidat- og ph.d.-studerende, der afslutter en uddannelse i Danmark. I dag kan højt kvalificerede udlændinge komme til Danmark på et greencard. Et greencard udstedes til udlændinge på baggrund af et pointsystem, hvor der tildeles point for uddannelse, sprog, arbejdserfaring, alder og tilpasningsevne. 5

6 Regeringen vil lægge op til at ændre udlændingereglerne, så alle udlændinge, der dimitterer som kandidat- eller ph.d.-studerende fra en dansk uddannelsesinstitution, får mulighed for at få greencard. Det vil fortsat være en betingelse, at udlændingen er selvforsørgende. Nedsættelse af beløbsgrænsentil kr. som startløn for udlændinge, der afslutter en lang videregående uddannelse i Danmark. I dag kan højt kvalificerede udlændinge komme til Danmark, hvis de tilbydes ansættelse i et konkret job, hvor den årlige bruttoløn er på mindst kr. (inkl. pension). Nyuddannede udenlandske studerende kan have svært ved at få ansættelse i en stilling, der indebærer en årlig aflønning på kr. Regeringen vil lægge op til at ændre udlændingereglerne, så udenlandske studerende, der afslutter en lang videregående uddannelse og får tilbudt ansættelse i et konkret job inden for 6 måneder efter endt studium på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, får mulighed for opholdstilladelse, hvis startlønnen udgør mindst kr. (inkl. pension). Regeringen vil drøfte forslagene med partierne bag jobplanen. 5. Styrket kontrol af studerende i Danmark. Lempelserne forudsætter, at der i forbindelse med meddelelsen af opholdstilladelsen og under studierne er den fornødne kontrol med, at der er tale om reelle studerende med de fornødne kompetencer til at gennemføre en uddannelse i Danmark. Derfor vil der fortsat skulle være fokus på udlændingemyndighedernes kontrolindsats i forhold til de udlændinge, der søger om opholdstilladelse med det formål at studere her i landet, ligesom der fortsat vil være fokus på kontrol af studerende, der har opnået opholdstilladelse som studerende. Det er uddannelsesinstitutionerne, der forestår rekrutteringen af udenlandske studerende, som danner baggrund for en studieopholdstilladelse. Regeringen har derfor iværksat et arbejde med at udvikle en Code of conduct, som skal sikre klare retningslinjer for uddannelsesinstitutionernes rekruttering af udenlandske studerende samt kontrol af studieaktivitet. Hertil kommer, at studerende i dag skal kunne forsørge sig selv under studierne i Danmark. Uddannelsesinstitutionerne har allerede i dag pligt til at indberette udenlandske studerende, der ikke er studieaktive, til udlændingemyndighederne. Der skalvære klare retningslinjer for god rekruttering. De klare retningslinjer i form af Code of Conduct færdiggøres hurtigst muligt, idet disse skal sikre, at rekrutteringen af internationale studerende sker på en måde, således at kun de udlændinge, der har kompetencerne og intentionerne om at gennemføre en uddannelse i Danmark rekrutteres. 6

7 Skærpet kontrol med uddannelsesinstitutionernes rekruttering og indberetning Der vil ske en styrkelse af tilsynet med uddannelsesinstitutionernes rekruttering og indberetning af udenlandske studerende, der ikke er studieaktive. Det vil danne baggrund for udlændingemyndighedernes skærpede kontrol i forhold til ansøgninger fra studerende fra bestemte uddannelsesinstitutioner, der sættes under særligt tilsyn på grund af mange indberetninger om manglende studieaktivitet. Dette vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal meddeles afslag på baggrund af en formodning for, at der søges opholdstilladelse med henblik på et andet formål end at studere. Undersøgelse af muligheden for bedre kontrol af forsørgelsesgrundlaget Regeringen vil undersøge muligheden for at forbedre kontrollen af, om de studerende reelt har de nødvendige midler til rådighed for at kunne studere i Danmark. 7

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Oplæg Aarhus Universitet

Oplæg Aarhus Universitet Oplæg Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 9. oktober 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort om 3. kontor i

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen. 10. maj Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l

Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen. 10. maj Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l Informationsmøde Aarhus Universitet Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen 10. maj 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan.

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan. Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 10/2008 Løn og arbejdsforhold 11. marts 2008 Politisk aftale om jobpakke Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft 26. juni 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftale om en reform

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Barrierekatalog Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Informationsmøde Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Dagens program Kort om den nye styrelse og organisation Kort om ansøgningsprocessen, herunder biometri Fordele og ulemper

Læs mere

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Informationsmøde i Integrationsministeriet, d. 9. oktober 2008 Specialkonsulent Rasmus Nygaard Integrationsservice Materiale Barrierekataloget

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service Punkt 2. Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service 2016-014727 Oprindelig indstilling: Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag om, at Aalborg

Læs mere

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering Den 10. april 2014 Regeringens udspil til en reform af international rekruttering 1. Indledning og samlet vurdering Udspil til reform af international rekruttering Regeringen har den 10. april præsenteret

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering Kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet

Informationsmøde Aarhus Universitet Informationsmøde Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 22. oktober 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort om

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. Nanna Rytter Larsen,

Informationsmøde Aarhus Universitet. Nanna Rytter Larsen, Informationsmøde Aarhus Universitet 13. oktober 2011 Nanna Rytter Larsen, nbh@us.dk Meddelte opholdstilladelser til forskere i 2 Meddelte opholdstilladelser til forskere i 2. halvår af 2010 Forskersagernes

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Årsrapport for International Citizen Service 2011

Årsrapport for International Citizen Service 2011 Årsrapport for International Citizen Service 2011 Statsforvaltningerne SKAT Workindenmark Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Københavns Kommune

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Løsningskatalog Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2007/2 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/4009-71

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Xxxx Xxxxx. Xxx xxx xxx xx. xxx. xx

Xxxx Xxxxx. Xxx xxx xxx xx. xxx. xx Xxxx Xxxxx Xxx xxx xxx xx. xxx. xx 1 Xxxx Xxxxx Xxx xxx xxx xx. xxx. xx Klaus Bondam Peter Skaarup Henrik Grunnet Finn Vestergaard Jane Jensby 2 Xxxx Xxxxx Xxx xxx xxx xx. xxx. xx 3 Xxxx Xxxxx Xxx xxx

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

2. Spørgsmål W: Hvad er ministerens holdning til den skarpe kritik, der rejses i tilsynsberetningen, jf. alm. del bilag 116

2. Spørgsmål W: Hvad er ministerens holdning til den skarpe kritik, der rejses i tilsynsberetningen, jf. alm. del bilag 116 Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål W: Hvad er ministerens holdning til den kritik, der rejses i tilsynsberetning om udenlandske studerende? 3. Spørgsmål X: Hvilke initiativer vil ministeren tage for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen er en særlig aftale mellem Færøernes Landsstyre og det daværende Integrationsministerium. Aftalen er senest revideret

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2005 RN A507/05

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2005 RN A507/05 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2005 RN A507/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af Udlændingestyrelsens administration af studie- og erhvervsopholdstilladelser

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Årsrapport for International Citizen Service 2014

Årsrapport for International Citizen Service 2014 Årsrapport for International Citizen Service 2014 Statsforvaltningen SKAT Workindenmark Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Københavns Kommune Aarhus Kommune

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015 Informationsmøde Aarhus Universitet 15. januar 2015 Dagens program Reform af international rekruttering Fast track-ordningen Ny betingelser for forskere/gæsteforskere Ny betingelser for ph.d. studerende

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Grænsependlere En grænsependler (efterfølgende betegnet som du ) er en EU/EØS borger, der: Arbejder i Danmark Bibeholder sin bolig/folkeregistrering i sit hjemland

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 228 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale ved samråd med Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. Del. Spørgsmål Å, AA og AB. Spørgsmålene

Læs mere

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.*

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.* Side 1 / 7 Referencenummer Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening Hvem udfylder del 1 (arbejdsgivers del) af ansøgningen? Arbejdsgiver selv Tredjepart på vegne af arbejdgiver (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Årsrapport for International Citizen Service 2012

Årsrapport for International Citizen Service 2012 Årsrapport for International Citizen Service 2012 Statsforvaltningerne SKAT Workindenmark Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Københavns Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem BEK nr 640 af 2/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2008/4001-87 Senere

Læs mere

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service Punkt 3. Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service 2016-014727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag om Aalborg sammen med de øvrige ICS-kommuner

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Aarhus Universitet onsdag den 12. oktober Af Maria Nielsen Züleyha Özden

Aarhus Universitet onsdag den 12. oktober Af Maria Nielsen Züleyha Özden Aarhus Universitet onsdag den 12. oktober 2016 Af Maria Nielsen Züleyha Özden Dagens Program Indrejsevisum Ph.D Dispensation for bortfald Orlov Fast track-ordningen Medfølgende familie Grønland/Færøerne

Læs mere

Helhedsorienteret modtagelse af udenlandske medarbejdere i Assens Kommune. Afrapportering af projekt

Helhedsorienteret modtagelse af udenlandske medarbejdere i Assens Kommune. Afrapportering af projekt Den 31. maj 2012 Sags id:12/12552 trbru Helhedsorienteret modtagelse af udenlandske medarbejdere i Assens Kommune Afrapportering af projekt Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Hvem omhandler projektet?

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere