Danmark et godt sted at arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark et godt sted at arbejde"

Transkript

1 Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

2

3 Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

4 2

5 Forord Det går godt i Danmark. Beskæftigelsen er højere end nogen sinde, og ledigheden er den laveste i nyere tid. Økonomien er sund og stærk, og alle økonomiske nøgletal er i top. Alt det er med til at understøtte, at vi har et veludbygget velfærdssamfund, og at regeringen kan investere 50 milliarder kroner i bedre offentlig service, mere moderne sygehuse, bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Men meget står og falder med, at vi kan sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. I dag mangler både private og offentlige arbejdsgivere ledige hænder og kloge hoveder. Hver tredje virksomhed, som har søgt arbejdskraft, har søgt forgæves. I foråret 2007 har danske virksomheder måtte opgive at besætte stillinger. Og udfordringen bliver kun større fremover, i takt med at de store årgange forlader arbejdsmarkedet. Regeringen har et vigtigt pejlemærke: Vi skal være åbne for kvalificeret arbejdskraft udefra. Det vil bidrage til at afhjælpe mangel på arbejdskraft og styrke væksten. Vi skal ikke gentage fortidens fejl. I 70 erne kom mange mennesker til Danmark for at arbejde. Men de blev aldrig ordentligt integreret, og da konjunkturerne vendte, kom de til at hænge fast på offentlig forsørgelse. Det må ikke ske igen. Vi har seks klare mål med handlingsplanen: Vi skal være bedre til at markedsføre Danmark som arbejdsland Det skal være lettere at få adgang til at arbejde i Danmark Virksomhederne skal have bedre service til at rekruttere. Vi skal være bedre til at fastholde og integrere udenlandske arbejdstagere Vi skal rekruttere målrettet til den offentlige sektor Vi skal have bedre overvågning og dokumentation af området Regeringen har allerede gjort meget for at afhjælpe manglen på arbejdskraft. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det fortsat er et stort problem. Manglen på arbejdskraft er en trussel mod vækst og mod velfærd, og vi skal tænke nyt for at tage udfordringen op. Derfor spiller regeringen ud med en plan for international rekruttering. Vi sætter ind over en bred front. Regeringen vil fortsætte den indsats, der har fået så mange i arbejde. Vi har ikke glemt de ledige, der står uden arbejde. Vi har ikke glemt de, der i dag har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er fortsat vores førsteprioritet, at få dem i arbejde. Det er nu, vi har chancen for at få de sidste med. Det må ikke glippe. Vi har holdt møder med både private og offentlige arbejdsgivere, fagbevægelsen og virksomheder. For at lytte til deres problemer og høre om deres ønsker. Hvad kan blive bedre? Hvad kan gøres lettere? Hvilke barrierer for rekruttering skal vi rydde af vejen denne gang? Der kom mange konstruktive forslag på bordet. Dem vil vi gerne kvittere for. De har været en vigtig inspiration for den plan, der nu ligger. Regeringen

6

7 Udenlandsk arbejdskraft vejen til mere beskæftigelse, vækst og velstand Indledning På bare tre år er beskæftigelsen steget med personer, hvoraf udenlandsk arbejdskraft tegner sig for en betydelig del. I dag har Danmark den højeste beskæftigelse nogen sinde. Desuden er det regeringens forventning, at handlingsplanen vil være med til at markedsføre Danmark som et godt arbejdsland på linie med lande som Norge og Irland. Effekten af den markedsføring vil have stor betydning for mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Den høje beskæftigelse er grundlaget for vækst, velstand og velfærd i Danmark. Men øget velfærd kræver, at endnu flere kommer i arbejde i fremtiden. Uden flere i arbejde risikerer vi, at virksomhederne må sige nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft. Målet er at øge beskæftigelsen med personer frem til Danmarks udfordring I august 2007 nåede den registrerede ledighed ned på godt personer. Det er den laveste ledighed i Danmark i nyere tid. Bagsiden af medaljen er, at manglen på arbejdskraft for alvor har bidt sig fast. Regeringen har lagt en bred strategi for at få flere i arbejde og skaffe virksomhederne arbejdskraft. Arbejdsstyrken skal øges. Udsatte grupper skal ind på arbejdsmarkedet. Ledige skal i job. Og så skal virksomhederne have lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Regeringens nye handlingsplan for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft følger op på 13-punktsplanens succes fra Formålet med handlingsplanen er at sikre, at offentlige og private virksomheder har let adgang til arbejdskraft fra udlandet. Planen indeholder 26 initiativer. Nogle initiativer kan gennemføres med det samme. Andre bliver sat i gang nu, men kræver en lidt længere indkøringsperiode. Flere af initiativerne i handlingsplanen har en direkte effekt på arbejdsudbuddet, som vil kunne mærkes på kort sigt. Her vil der være en umiddelbar effekt i form af, at flere udenlandske arbejdstagere med efterspurgte kompetencer kommer hertil for at arbejde. Andre initiativer har en mere indirekte effekt på arbejdsudbuddet, som regeringen forventer, vil have en gavnlig effekt på lidt længere sigt. Problemet bliver ikke mindre i de kommende år, hvor de store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er samtidig forventningen, at det voksende antal ældre vil øge kravene til pleje, sundhed og omsorg. Serviceydelser, der kræver endnu flere hænder til sundheds- og ældrepleje. Hænder, som Danmark ikke umiddelbart selv råder over. Kampen for at fastholde og tiltrække forskere og andre højtuddannede specialister er en selvstændig udfordring for Danmark. Folk med høje uddannelser kan nemt og hurtigt flytte til andre lande med gode beskæftigelsesmuligheder, lempeligere beskatning og et mere tilgængeligt sprog. Det er en kæmpe udfordring for de mange danske virksomheder, der lever af at sælge højtspecialiserede varer og ydelser og for danske forskningsmiljøer. Uden adgang til højtuddannet arbejdskraft taber virksomheder og universiteter terræn i forhold til udlandet. Danmark nyder i disse år godt af den arbejdskraft, som vores nabolande råder over. Antallet af arbejdstilladelser som følge af Østaftalen er rekordstort. Det er især arbejdstagere fra Polen og Baltikum, der har fundet vej hertil. Danmark drager også nytte af de tusindvis af svenskere og tyskere, der hver dag pendler over grænsen for at arbejde. Men vi kan ikke sætte vores lid til, at vi også i fremtiden kan hente arbejdskraft i nabolandene. De baltiske lande melder om arbejdskraftmangel i flere brancher. 5

8 Samtidig betyder væksten i Polen, Tyskland og Sverige, at vi i fremtiden skal konkurrere med disse lande om den samme arbejdskraft. Udfordringerne er mange. Hvis Danmark skal sikre sig den arbejdskraft, der er nødvendig for vækst og velfærd, kræver det handling i god tid. Med regeringens handlingsplan for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft har vi taget et vigtigt skridt i retning af at styrke Danmarks position på det internationale jobmarked. Fakta om manglen på arbejdskraft Hver tredje virksomhed, der søgte arbejdskraft i begyndelsen af 2007, oplevede at søge forgæves I årets første måneder har virksomhederne måttet opgive at besætte stillinger Hver 20. af alle virksomheder meldte, at de havde måttet opgive ordrer, fordi de rekrutterede forgæves Kilde Rambøll Management for Arbejdsmarkedsstyrelsen 6

9 Lettere at rekruttere fra udlandet I sommeren 2007 holdt regeringen møder med private og offentlige virksomheder, arbejdsmarkedets parter, kommuner og regioner om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med møderne var at høre om de problemer og barrierer, som stiller sig i vejen for virksomheder og arbejdssøgende. Hvad kan blive bedre? Hvad kan gøres lettere? Hvilke ønsker har parterne til initiativer på området? Mange konstruktive forslag og ideer kom på bordet. Alt blev samlet ind og vurderet. Ni ministerier har arbejdet videre med de konkrete forslag. Mange andre forslag er kommet til siden. Alt i alt tæller handlingsplanen 26 initiativer, der skal hjælpe private og offentlige virksomheder med at få den arbejdskraft de har behov for. Til at realisere handlingsplanen har regeringen afsat ca. 200 mio. kr. over en fireårig periode. Regeringen sætter med sin handlingsplan ind over en bred front. Der er seks klare mål for indsatsen. Regeringens seks mål Markedsføring af Danmark som arbejdsland Lettere adgang til arbejde i Danmark Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Rekruttering til den offentlige sektor Fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Dokumentation og overvågning 7

10 Hidtidige initiativer for at styrke international rekruttering Handlingsplanen for udenlandsk rekruttering bygger videre på en række initiativer, som regeringen har gennemført siden April 2006: Første aftale om revision af Østaftalen. Det bliver muligt for overenskomstdækkede virksomheder at blive forhåndsgodkendt til at ansætte østarbejdere i overenskomstdækkede stillinger, så snart ansættelsesforholdet er anmeldt til Udlændingeservice og uden at afvente arbejdstilladelse September 2006: Regeringen lancerer den såkaldte 13-punktsplan for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Planens hovedformål er dels at lette virksomhedernes adgang til rekruttering gennem rådgivning, viden og værktøjer, dels at markedsføre Danmark som arbejdsland i Sverige, Polen og Tyskland Januar 2007: Beskæftigelsesministeriet opretter som led i 13-punktsplanen hjemmesiden samt en Hotline til alle virksomheder Marts 2007: Positivlisten i jobkortordningen bliver udvidet fra syv til 20 erhvervsgrupper April 2007: Der vedtages en Green Card ordning, der efter særlige kriterier giver adgang til jobsøgning i Danmark for højtuddannede fra tredjelande April 2007: Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring af Danmark sætter gang i en række markedsføringsinitiativer, herunder en kampagne med særlig fokus på at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Maj 2007: Jobkortordningen bliver udvidet så også stillinger med en årlig aflønning på mindst kr. er omfattet uafhængigt af branche og stillingens præcise karakter. Juni 2007: Anden aftale om revision af Østaftalen. Her bliver kravet om arbejdstilladelse helt ophævet for østarbejdere, der arbejder på overenskomst August 2007: Det bliver muligt at gennemføre AMU-kurser på andre sprog end dansk September 2007: Som opfølgning på Firepartsaftalen om integration etablerer Integrationsministeriet et grundkursus i arbejdsmarkedsdansk 2007: Der arbejdes på at løse en række problemer vedrørende skat, socialbidrag, mv. for tyske og svenske pendlere 8

11 Markedsføring af Danmark som arbejdsland Danmark må ikke komme bagud i kampen om arbejdskraften. Andre lande har de senere år været bedre til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det gælder fx Norge og Irland. Hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at konkurrere med disse lande om at tiltrække arbejdskraft, skal vi være mere synlige og kendte som et attraktivt arbejdsland. Derfor sætter regeringen ind med en aktiv indsats for at øge kendskabet til Danmark som arbejdsland. Det skal være klart for omverdenen, hvilke fordele der er ved at vælge Danmark som arbejdsland. Fordele som det høje lønniveau og de gode arbejds- og levevilkår skal formidles i de lande, hvor potentielle arbejdstagere især viser interesse for at arbejde i Danmark. Dette kan blandt andet ske via de udenlandske arbejdstagere, der allerede er i Danmark, og som via deres kontakter i hjemlandet medvirker til at øge kendskabet til Danmark som attraktivt arbejdsland. Initiativer, der skal markedsføre Danmark som arbejdsland Øge kendskabet til Danmark, herunder de generelle fordele ved at leve og arbejde i Danmark Øge omtalen af Danmark som arbejdsland i internationale medier En rekrutteringskampagne rettet mod udenlandsk sundhedspersonale 9

12 Lettere adgang til arbejde i Danmark Regeringen har gennemført en række initiativer, der gør det lettere for udlændinge at komme hertil for at arbejde. Succesen af initiativerne ses tydeligt. Aldrig før har vi haft så mange arbejdstagere fra udlandet, som netop nu. Men manglen på arbejdskraft har til gengæld heller aldrig været så stor. Derfor er der behov for at komme med nye initiativer, der gør det lettere at komme til Danmark for at arbejde. I dag kan alle udlændinge med et konkret jobtilbud og en løn på mindst kr. om året få opholds- og arbejdstilladelse, når det sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. I lyset af den betydelige mangel på arbejdskraft er det tid til at justere på beløbsgrænsen. Det vil gøre det lettere for virksomheder at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og give yngre og nyuddannede udlændinge bedre mulighed for at komme til Danmark og arbejde. Forskerordningen giver mulighed for at arbejde her i landet på gunstige skattevilkår i tre år. Men når de tre år er gået, rejser mange hjem igen. Der er behov for at gøre det mere attraktivt at blive længere for højtuddannede og kvalificerede medarbejdere. Der er også behov for, at flere højtkvalificerede udlændinge kan komme hertil for at arbejde. Med et udvidet Green Card i hånden er det ikke længere nødvendigt at have en arbejdstilladelse for at tage arbejde i landet. Derudover bliver den eksisterende jobkortordning udvidet, så også bachelorer og personer med en mellemlang videregående udannelse kan komme hertil for at arbejde. Initiativer, der skal give lettere adgang til arbejde Lavere beløbsgrænse i jobkortordningen En forbedring af forskerskatteordningen En udvidet Green Card ordning En udvidelse af jobkortordningen (positivlisten) En vækstliste som supplement til positivlisten Mulighed for arbejdstilladelser til ansatte i større koncerner Lettere adgang til at skifte job i Danmark Mulighed for fortsat opholdstilladelse i særlige situationer Eksempel: Microsoft Development Center Copenhagen Microsoft Development Center Copenhagen beskæftiger 900 medarbejder fra 42 nationaliteter. En tredjedel af medarbejderne har anden etnisk baggrund end dansk. Mange af Microsofts medarbejdere bliver ansat på forskerskatteordningen, men mange rejser hjem igen, når de tre år er gået. Det er et chok for vores medarbejdere, når de går fra forskerordningens vilkår til fuld beskatning, og desværre mister vi mange af disse medarbejdere igen. Det tager tid, før en medarbejder har tilegnet sig den viden, der er nødvendig for at være fuldt produktiv i jobbet. Det vil være en stor hjælp for os med en fleksibel ordning, hvor vi kan fastholde medarbejderen et eller to år mere, siger Charlotte Mark, Site Leader, Microsoft Development Center Copenhagen. 10

13 Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Der er mange regler og myndigheder at holde styr på, når udenlandske arbejdstagere vil arbejde i Danmark. Det samme gælder arbejdsgivere, der vil rekruttere fra udlandet. De skal søge om opholds- og arbejdstilladelse. De skal undersøge ansættelses- og arbejdsvilkår. De skal have afklaret de skattemæssige forhold. Og så er der spørgsmål om adgang til sprogundervisning, godkendelse af uddannelser, bolig og meget, meget mere. Alt dette er vanskeligt for både virksomheder og udlændinge at få et overblik over. Derfor har de behov for solid service og rådgivning, så udlandsrekruttering opleves mere overskuelig for begge parter, til gavn for hele Danmark. Formidlingen af udenlandsk arbejdskraft er et område i kraftig vækst. Derfor er der behov for at styrke og professionalisere servicen i jobcentrene. Der er også behov for at forbedre den rekruttering, som foregår i udlandet. I dag er der ingen samlet indgang for udlændinge, der ønsker at tage til Danmark for at arbejde. På samme måde mangler danske arbejdsgivere også ét centralt sted at rekruttere fra udlandet. Initiativer, der giver bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Task-force skal hjælpe med at forenkle og identificere barrierer for virksomheder og arbejdssøgende, blandt andet ved brug af LEAN Styrket indsats og ny organisering af rekrutteringsindsatsen i jobcentrene i tre nye specialenheder Pilotprojekt med en one-stop-shop for udlændinge, der ønsker at arbejde i Danmark og for danske arbejdsgivere, der ønsker rådgivning i udlandet på et såkaldt Work-in-Denmark Center på en dansk ambassade Workimport.dk én samlet indgang til information og jobformidling Mere enkle regler for at udstede skattekort Kortere sagsbehandlingstider i Udlændingeservice Blanketter og skemaer på relevante sprog Bedre kendskab til regler for autorisation til sundhedspersonale og udvidet information og services 11

14 Eksempel: Siemens Turbomachinery Equipment A/S Virksomheden Siemens Turbomachinery Equipment A/S i Helsingør er førende på verdensplan inden for udvikling, produktion og markedsføring af turbokompressorer. Virksomheden har 260 medarbejdere i Danmark. Heraf en svenskere. Virksomheden savner at få kvalificeret hjælp til at finde svensk arbejdskraft. Tidligere var der en EURES-medarbejder på jobcenteret, men personen er nu flyttet. I dag må Siemens Turbomachinery Equipment A/S selv kontakte arbejdsformidlingen i Sverige og søge i tilfældige jobdatabaser på internettet for at få medarbejdere. Det vil helt klart være en hjælp i vores arbejde med at rekruttere arbejdskraft, at vi får adgang til specialiseret rådgivning om rekruttering i udlandet. Det er en ikke mindst en fordel, at den rådgivning bliver samlet et sted i regionen, Jane Walsøe, HR director, Siemens Turbomachinery Equipment A/S 12

15 Rekruttering til den offentlige sektor Mange tusinde offentlige ansatte forventes at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet de kommende år. Det bliver en stor udfordring for de institutioner, der leverer offentlig service inden for sundhed, pleje og omsorg, at håndtere problemet med personalemangel. Regeringen har allerede gjort meget for at imødegå problemet, blandt andet er optaget på de relevante uddannelser øget markant (se boks om trepartsaftalen). Initiativer, der sætter fokus på rekruttering til den offentlige sektor Analyse af udfordringer og erfaringer med udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor Erfaringsudveksling i sygehusvæsenet Fast-track for anerkendelse af sosu-medarbejdere En del af problemet kan imødegås ved at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til de områder, der bliver ramt. Men der mangler overblik over muligheder, udfordringer og erfaringer med udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor. Initiativer i Trepartsaftalen Trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC af 17. juni 2007 og mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF af 1. juli 2007 sætter ind med en markant indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere i den offentlige velfærdsservice. Der er enighed om målet om frit optag og praktikpladser til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent. Der skal etableres flere pladser årligt til unge, der ønsker at tage en pædagogisk grunduddannelse, og optaget på de mellemlange videregående uddannelser skal øges. Det gælder også sygeplejerskeuddannelsen, hvor dimensioneringen allerede i år er blevet hævet. Desuden er der enighed om at nedsætte deltagerbetalingen på de videregående uddannelser, som retter sig mod medarbejdere i den offentlige sektor. 13

16 Fastholdelse og integration De familier, der vælger at tage med til Danmark, skal have bedre muligheder for at falde hurtigt til og tage del i det danske samfund. Det giver ikke mening at bruge millioner af kroner på at hente fx læger i udlandet, hvis de rejser med det samme igen, fordi familien ikke trives. Så er både penge og arbejdskraft tabt. Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie er ikke omfattet af et introduktionsprogram. Så for mange er arbejdspladsen den eneste kontakt til det danske samfund. På den måde får de ikke nok viden om det danske samfund og om deres muligheder, rettigheder og pligter. Derfor skal der sættes ind med mere information og flere tilbud til familierne. Familierne får blandt andet tilbudt en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund og arbejdsmarked. Udenlandske arbejdstagere og ægtefæller skal også have bedre muligheder for at lære dansk. I dag begynder danskundervisningen tidligst ved ankomsten til Danmark. Fremover skal der være bedre mulighed for at motiverede udlændinge kan forberede sig på det danske sprog inden de kommer hertil. Initiativer, der medvirker til at fastholde og integrere udenlandsk arbejdskraft Familiepakker integrationstilbud for hele familien Styrket danskundervisning Bedre adgang for udenlandske arbejdstageres børn på en dansk videregående uddannelse Eksempel: Sygehus Syd Sygehus Syd er et sygehusfællesskab, der består af fire mindre sygehuse i region Sjælland. Sygehuset har ansat mellem 20 og 30 læger og radiografer fra Polen. Derudover er der ansat et mindre antal medarbejdere fra andre lande. Sygehuset oplever ofte problemer med at integrere familierne til de læger, de ansætter, fordi ægtefællerne og børnene har svært ved at falde til. Det har en negativ effekt på sygehusets mulighed for at fastholde den rekrutterede arbejdskraft. Alle initiativer, der kan hjælpe til med at fastholde udenlandske læger og deres familier hos os på Sygehus Syd, er velkomne, Ulla Clausen, HR-chef, Sygehus Syd 14

17 Dokumentation og overvågning Der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over, hvor mange udlændinge der arbejder og opholder sig i Danmark. Den fri bevægelighed i EU betyder, at kendskabet til, hvor mange arbejdstagere herunder også udstationerede der kommer til landet, er begrænset. Det eneste vi ved, er at antallet af udenlandske arbejdstagere stiger i disse år. Initiativer, der sikrer bedre dokumentation og overvågning Bedre statistik og gennemsigtighed for hvor mange udlændinge, der arbejder i Danmark Uden et samlet overblik over antallet af udlændinge er det ikke muligt at følge udviklingen og analysere udlændinges rolle på arbejdsmarkedet. Derfor skal der skabes et bedre overblik. Der mangler især statistik for vandrende arbejdstagere fra EU og tredjelande. Ved siden af den forbedrede statistik over udlændinge, der arbejder i Danmark, fører danske myndigheder (SKAT, Udlændingeservice og politiet) løbende kontrol med, at betingelserne for opholds- og arbejdstilladelse er opfyldt. Dette arbejde, som er et led i myndighedernes almindelige forpligtelse til at føre tilsyn, er særlig vigtigt, når der indføres nye regler for at udlændinge kan komme hertil for at arbejde. Fakta: Udlændinge på arbejde i Danmark Det skønnes, at mellem og pendler til Danmark hver dag For øjeblikket er der godt aktive arbejdstagere fra de nye EU-lande I 2007 er der indtil videre meddelt opholds- og arbejdstilladelse til ca personer i medfør af jobkortordningen Der er ikke tal for hvor mange EU-borgere fra de såkaldt gamle EU-lande, som for øjeblikket arbejder i Danmark 15

18 Markedsføring af Danmark som arbejdsland 1.1 Større kendskab til fordelene ved at leve og arbejde i Danmark 1.2 Øget omtale af Danmark som arbejdsland i internationale medier 1.3 Kampagne for at tiltrække sundhedspersonale fra udlandet Rekruttering til den offentlige sektor 4.1 Analyse af muligheder og barrierer for at rekruttere til den offentlige sektor 4.2 Mere koordinering og udveksling af erfaringer i sygehusvæsenet 4.3 Fast-track for anerkendelse af sosu-medarbejdere Lettere adgang til arbejde i Danmark 2.1 Lavere beløbsgrænse for kr. s reglen 2.2 Forbedret forskerskatteordning 2.3 Udvidet Green Card 2.4 Udvidet jobkort (positivlisten) 2.5 Vækstliste et supplement til positivlisten 2.6 Koncernopholdstilladelser 2.7 Jobskifte 2.8 Fortsat opholdstilladelse i særlige situationer Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft 5.1 Familiepakker integrationstilbud til hele familien 5.2 Styrket danskundervisning 5.3 Lettere adgang til videregående uddannelse for børn af udenlandsk arbejdskraft Dokumentation og overvågning 6.1 Forbedret statistik over udlændinge 3.1 Spot på barrierer med ny task-force og brug af LEAN 3.2 Ny struktur, der styrker rekrutteringsindsatsen i jobcentrene, og en ny hotline på polsk 3.3 Pilotprojekt: Work-in-Denmark Center på dansk ambassade 3.4 Workimport.dk én samlet indgang til viden om udenlandsk arbejdskraft 3.5 Lettere adgang til skattekort 3.6 Kortere sagsbehandlingstid i Udlændingeservice i erhvervssager 3.7 Blanketter på relevante sprog 3.8 Lettere adgang til at søge dansk autorisation for udenlandsk sundhedspersonale 16

19 17

20 1.1 Større kendskab til fordelene ved at leve og arbejde i Danmark I dag er der et meget begrænset kendskab til fordelene ved at bo og arbejde i Danmark i de lande, som Danmark har en interesse i at tiltrække arbejdskraft fra. De danske repræsentationer i udlandet skal fremover arbejde aktivt med at gøre Danmark bedre kendt som et attraktivt arbejdsland. Det skal ske gennem målrettet information til arbejdstagere, arbejdstagerorganisationer, forskere og embedsmænd i de lande, som Danmark ønsker at rekruttere fra. Initiativet er et nyt led i det arbejde med at øge kendskabet til Danmark, som allerede finder sted som et led i handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Danske repræsentationer i udlandet gennemfører konferencer, seminarer, foredrag på universiteter, netværksarrangementer, roadshows m.v. i udvalgte lande. Formålet er at øge kendskabet til Danmark som et attraktivt arbejdsland. Det skal fx være bedre kendt, at vi i Danmark har et højt lønniveau og gode arbejds-, leve- og sundhedsforhold. Større kendskab til de gode danske arbejdsforhold Øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 1.2 Øget omtale af Danmark som arbejdsland i internationale medier Fordelene ved at arbejde i Danmark bliver sjældent omtalt i internationale medier. Hvis Danmark skal tiltrække arbejdskraft udefra, er det vigtigt at komme igennem til udenlandsk presse og medier med et budskab om, at Danmark er et godt arbejdsland. Indsatsen for at profilere Danmark som et godt arbejdsland i udenlandske medier bliver fremover styrket. Det sker som et led i det arbejde med at profilere Danmark i udenlandske medier, som allerede finder sted i forbindelse med Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Mere direkte kontakt til udenlandsk presse og medier skal øge den positive omtale af Danmark som arbejdsland. Et led i initiativet er fx at invitere udenlandske journalister til Danmark for at rapportere om danske arbejdsforhold, levevilkår og sundhedssystem. Mere omtale af Danmark som arbejdsland i internationale medier Større kendskab til mulighederne for at arbejde i Danmark Øget rekruttering af udenlandske arbejdskraft 18

21 1.3 Kampagne for at tiltrække sundhedspersonale fra udlandet Der mangler sundhedsfagligt uddannet personale i Danmark, herunder speciallæger, sygeplejersker og øvrige plejegrupper. Udenrigsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet tager initiativ til en kampagne, der skal tiltrække kvalificeret sundhedspersonale fra udlandet. Kampagnen målrettes lande og faggrupper, hvor der er mulighed for at opnå størst effekt. Kampagnen skaber opmærksomhed om jobmulighederne og arbejdsvilkårene i Danmark. Mere sundhedspersonale bliver opmærksom på Danmark som muligt arbejdsland og tiltrækkes hertil Kampagnen kobles sammen med Udenrigsministeriets eksisterende markedsføringskampagne for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark, der er en del af handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark, og som løber i perioden Lavere beløbsgrænse for kroners reglen Den nuværende jobkortordning giver mulighed for at udlændinge, der har et konkret jobtilbud med en løn på kr. kan få opholdstilladelse i Danmark. Manglen på arbejdskraft betyder, at den beløbsgrænse bør sættes ned. For at imødekomme arbejdsmarkedets behov for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft sættes beløbsgrænsen ned til kr. Samtidig giver opholdstilladelser efter den foreslåede kroners regel ret til ophold for tre år. På den måde harmoniseres kroners reglen med andre typer af opholdstilladelser, der ligeledes gives for tre år ad gangen, fx udlændinge med opholdstilladelse efter positivlisten. Det bliver lettere for udenlandske arbejdstagere med relevante kompetencer at komme hertil for at arbejde. Antallet af kvalificerede udenlandske arbejdstagere, der har mulighed for at komme til landet for at arbejde, bliver udvidet. På den måde bliver rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne større. Der er forudsat 3000 flere ansøgninger årligt som følge af forslagene 2.1 og Den faktiske effekt på arbejdsudbudet afhænger af en række forhold. Det gælder den økonomiske udvikling i ansøgernes hjemlande, andre landes lovgivning, gennemsnitlig opholdstid i Danmark mv. 19

22 2.2 Forbedret forskerskatteordning Den nuværende forskerskatteordning har ofte et for kort perspektiv for udenlandske forskere, som skal vælge om de vil flytte til Danmark. Desuden sker rekrutteringen af udenlandske forskere ofte i forlængelse af kortere ophold som gæsteundervisere el.lign., hvor der er indtrådt fuldt eller begrænset skattepligt til Danmark. Disse forskere vil ikke kunne bruge forskerskatteordningen. Endelig skal udenlandske forskere i det private erhvervsliv selv sørge for godkendelse af deres kvalifikationer hos forskningsrådene og sende godkendelsen til SKAT, der kontrollerer, at de øvrige betingelser er opfyldt Eksempel: En forsker, der har undervist i Danmark i en kortere periode, får tilbud om arbejde på et forskningsprojekt. Forskeren, der allerede er skattepligtig i Danmark kan ikke bruge forskerskatteordningen og afslår derfor tilbuddet om arbejde. Løsningen på problemet er, at der fremover bliver mulighed for kortere ophold i Danmark som gæsteundervisere el. lign. forud for ansættelse under forskerordningen. Forskerskatteordningen justeres på tre områder: Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere får mulighed for at vælge mellem enten tre år på 25 pct. beskatning eller fem år på 33 pct. Udenlandske forskere får mulighed for kortere ophold i Danmark som gæsteundervisere el. lign. forud for ansættelse under forskerskatteordningen Administrationen af forskerskatteordningen for forskere ansat i den private sektor forenkles. Den nærmere udformning af forenklingen er ikke fastlagt Mulighederne for at tiltrække flere udenlandske forskere og nøglemedarbejdere til Danmark og fastholde dem i en længere periode bliver forbedrede Det bliver lettere, at få godkendt forskerkvalifikationer. Mulig administrativ byrde for SKAT på et område uden for SKATs ressort Flere vil gøre brug af den særlige forskerskatteordning, herunder forlænge deres ophold med to år med en ændret beskatning 20

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere