Danmark et godt sted at arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark et godt sted at arbejde"

Transkript

1 Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

2

3 Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

4 2

5 Forord Det går godt i Danmark. Beskæftigelsen er højere end nogen sinde, og ledigheden er den laveste i nyere tid. Økonomien er sund og stærk, og alle økonomiske nøgletal er i top. Alt det er med til at understøtte, at vi har et veludbygget velfærdssamfund, og at regeringen kan investere 50 milliarder kroner i bedre offentlig service, mere moderne sygehuse, bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Men meget står og falder med, at vi kan sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. I dag mangler både private og offentlige arbejdsgivere ledige hænder og kloge hoveder. Hver tredje virksomhed, som har søgt arbejdskraft, har søgt forgæves. I foråret 2007 har danske virksomheder måtte opgive at besætte stillinger. Og udfordringen bliver kun større fremover, i takt med at de store årgange forlader arbejdsmarkedet. Regeringen har et vigtigt pejlemærke: Vi skal være åbne for kvalificeret arbejdskraft udefra. Det vil bidrage til at afhjælpe mangel på arbejdskraft og styrke væksten. Vi skal ikke gentage fortidens fejl. I 70 erne kom mange mennesker til Danmark for at arbejde. Men de blev aldrig ordentligt integreret, og da konjunkturerne vendte, kom de til at hænge fast på offentlig forsørgelse. Det må ikke ske igen. Vi har seks klare mål med handlingsplanen: Vi skal være bedre til at markedsføre Danmark som arbejdsland Det skal være lettere at få adgang til at arbejde i Danmark Virksomhederne skal have bedre service til at rekruttere. Vi skal være bedre til at fastholde og integrere udenlandske arbejdstagere Vi skal rekruttere målrettet til den offentlige sektor Vi skal have bedre overvågning og dokumentation af området Regeringen har allerede gjort meget for at afhjælpe manglen på arbejdskraft. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det fortsat er et stort problem. Manglen på arbejdskraft er en trussel mod vækst og mod velfærd, og vi skal tænke nyt for at tage udfordringen op. Derfor spiller regeringen ud med en plan for international rekruttering. Vi sætter ind over en bred front. Regeringen vil fortsætte den indsats, der har fået så mange i arbejde. Vi har ikke glemt de ledige, der står uden arbejde. Vi har ikke glemt de, der i dag har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er fortsat vores førsteprioritet, at få dem i arbejde. Det er nu, vi har chancen for at få de sidste med. Det må ikke glippe. Vi har holdt møder med både private og offentlige arbejdsgivere, fagbevægelsen og virksomheder. For at lytte til deres problemer og høre om deres ønsker. Hvad kan blive bedre? Hvad kan gøres lettere? Hvilke barrierer for rekruttering skal vi rydde af vejen denne gang? Der kom mange konstruktive forslag på bordet. Dem vil vi gerne kvittere for. De har været en vigtig inspiration for den plan, der nu ligger. Regeringen

6

7 Udenlandsk arbejdskraft vejen til mere beskæftigelse, vækst og velstand Indledning På bare tre år er beskæftigelsen steget med personer, hvoraf udenlandsk arbejdskraft tegner sig for en betydelig del. I dag har Danmark den højeste beskæftigelse nogen sinde. Desuden er det regeringens forventning, at handlingsplanen vil være med til at markedsføre Danmark som et godt arbejdsland på linie med lande som Norge og Irland. Effekten af den markedsføring vil have stor betydning for mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Den høje beskæftigelse er grundlaget for vækst, velstand og velfærd i Danmark. Men øget velfærd kræver, at endnu flere kommer i arbejde i fremtiden. Uden flere i arbejde risikerer vi, at virksomhederne må sige nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft. Målet er at øge beskæftigelsen med personer frem til Danmarks udfordring I august 2007 nåede den registrerede ledighed ned på godt personer. Det er den laveste ledighed i Danmark i nyere tid. Bagsiden af medaljen er, at manglen på arbejdskraft for alvor har bidt sig fast. Regeringen har lagt en bred strategi for at få flere i arbejde og skaffe virksomhederne arbejdskraft. Arbejdsstyrken skal øges. Udsatte grupper skal ind på arbejdsmarkedet. Ledige skal i job. Og så skal virksomhederne have lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Regeringens nye handlingsplan for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft følger op på 13-punktsplanens succes fra Formålet med handlingsplanen er at sikre, at offentlige og private virksomheder har let adgang til arbejdskraft fra udlandet. Planen indeholder 26 initiativer. Nogle initiativer kan gennemføres med det samme. Andre bliver sat i gang nu, men kræver en lidt længere indkøringsperiode. Flere af initiativerne i handlingsplanen har en direkte effekt på arbejdsudbuddet, som vil kunne mærkes på kort sigt. Her vil der være en umiddelbar effekt i form af, at flere udenlandske arbejdstagere med efterspurgte kompetencer kommer hertil for at arbejde. Andre initiativer har en mere indirekte effekt på arbejdsudbuddet, som regeringen forventer, vil have en gavnlig effekt på lidt længere sigt. Problemet bliver ikke mindre i de kommende år, hvor de store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er samtidig forventningen, at det voksende antal ældre vil øge kravene til pleje, sundhed og omsorg. Serviceydelser, der kræver endnu flere hænder til sundheds- og ældrepleje. Hænder, som Danmark ikke umiddelbart selv råder over. Kampen for at fastholde og tiltrække forskere og andre højtuddannede specialister er en selvstændig udfordring for Danmark. Folk med høje uddannelser kan nemt og hurtigt flytte til andre lande med gode beskæftigelsesmuligheder, lempeligere beskatning og et mere tilgængeligt sprog. Det er en kæmpe udfordring for de mange danske virksomheder, der lever af at sælge højtspecialiserede varer og ydelser og for danske forskningsmiljøer. Uden adgang til højtuddannet arbejdskraft taber virksomheder og universiteter terræn i forhold til udlandet. Danmark nyder i disse år godt af den arbejdskraft, som vores nabolande råder over. Antallet af arbejdstilladelser som følge af Østaftalen er rekordstort. Det er især arbejdstagere fra Polen og Baltikum, der har fundet vej hertil. Danmark drager også nytte af de tusindvis af svenskere og tyskere, der hver dag pendler over grænsen for at arbejde. Men vi kan ikke sætte vores lid til, at vi også i fremtiden kan hente arbejdskraft i nabolandene. De baltiske lande melder om arbejdskraftmangel i flere brancher. 5

8 Samtidig betyder væksten i Polen, Tyskland og Sverige, at vi i fremtiden skal konkurrere med disse lande om den samme arbejdskraft. Udfordringerne er mange. Hvis Danmark skal sikre sig den arbejdskraft, der er nødvendig for vækst og velfærd, kræver det handling i god tid. Med regeringens handlingsplan for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft har vi taget et vigtigt skridt i retning af at styrke Danmarks position på det internationale jobmarked. Fakta om manglen på arbejdskraft Hver tredje virksomhed, der søgte arbejdskraft i begyndelsen af 2007, oplevede at søge forgæves I årets første måneder har virksomhederne måttet opgive at besætte stillinger Hver 20. af alle virksomheder meldte, at de havde måttet opgive ordrer, fordi de rekrutterede forgæves Kilde Rambøll Management for Arbejdsmarkedsstyrelsen 6

9 Lettere at rekruttere fra udlandet I sommeren 2007 holdt regeringen møder med private og offentlige virksomheder, arbejdsmarkedets parter, kommuner og regioner om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med møderne var at høre om de problemer og barrierer, som stiller sig i vejen for virksomheder og arbejdssøgende. Hvad kan blive bedre? Hvad kan gøres lettere? Hvilke ønsker har parterne til initiativer på området? Mange konstruktive forslag og ideer kom på bordet. Alt blev samlet ind og vurderet. Ni ministerier har arbejdet videre med de konkrete forslag. Mange andre forslag er kommet til siden. Alt i alt tæller handlingsplanen 26 initiativer, der skal hjælpe private og offentlige virksomheder med at få den arbejdskraft de har behov for. Til at realisere handlingsplanen har regeringen afsat ca. 200 mio. kr. over en fireårig periode. Regeringen sætter med sin handlingsplan ind over en bred front. Der er seks klare mål for indsatsen. Regeringens seks mål Markedsføring af Danmark som arbejdsland Lettere adgang til arbejde i Danmark Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Rekruttering til den offentlige sektor Fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Dokumentation og overvågning 7

10 Hidtidige initiativer for at styrke international rekruttering Handlingsplanen for udenlandsk rekruttering bygger videre på en række initiativer, som regeringen har gennemført siden April 2006: Første aftale om revision af Østaftalen. Det bliver muligt for overenskomstdækkede virksomheder at blive forhåndsgodkendt til at ansætte østarbejdere i overenskomstdækkede stillinger, så snart ansættelsesforholdet er anmeldt til Udlændingeservice og uden at afvente arbejdstilladelse September 2006: Regeringen lancerer den såkaldte 13-punktsplan for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Planens hovedformål er dels at lette virksomhedernes adgang til rekruttering gennem rådgivning, viden og værktøjer, dels at markedsføre Danmark som arbejdsland i Sverige, Polen og Tyskland Januar 2007: Beskæftigelsesministeriet opretter som led i 13-punktsplanen hjemmesiden samt en Hotline til alle virksomheder Marts 2007: Positivlisten i jobkortordningen bliver udvidet fra syv til 20 erhvervsgrupper April 2007: Der vedtages en Green Card ordning, der efter særlige kriterier giver adgang til jobsøgning i Danmark for højtuddannede fra tredjelande April 2007: Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring af Danmark sætter gang i en række markedsføringsinitiativer, herunder en kampagne med særlig fokus på at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Maj 2007: Jobkortordningen bliver udvidet så også stillinger med en årlig aflønning på mindst kr. er omfattet uafhængigt af branche og stillingens præcise karakter. Juni 2007: Anden aftale om revision af Østaftalen. Her bliver kravet om arbejdstilladelse helt ophævet for østarbejdere, der arbejder på overenskomst August 2007: Det bliver muligt at gennemføre AMU-kurser på andre sprog end dansk September 2007: Som opfølgning på Firepartsaftalen om integration etablerer Integrationsministeriet et grundkursus i arbejdsmarkedsdansk 2007: Der arbejdes på at løse en række problemer vedrørende skat, socialbidrag, mv. for tyske og svenske pendlere 8

11 Markedsføring af Danmark som arbejdsland Danmark må ikke komme bagud i kampen om arbejdskraften. Andre lande har de senere år været bedre til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det gælder fx Norge og Irland. Hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at konkurrere med disse lande om at tiltrække arbejdskraft, skal vi være mere synlige og kendte som et attraktivt arbejdsland. Derfor sætter regeringen ind med en aktiv indsats for at øge kendskabet til Danmark som arbejdsland. Det skal være klart for omverdenen, hvilke fordele der er ved at vælge Danmark som arbejdsland. Fordele som det høje lønniveau og de gode arbejds- og levevilkår skal formidles i de lande, hvor potentielle arbejdstagere især viser interesse for at arbejde i Danmark. Dette kan blandt andet ske via de udenlandske arbejdstagere, der allerede er i Danmark, og som via deres kontakter i hjemlandet medvirker til at øge kendskabet til Danmark som attraktivt arbejdsland. Initiativer, der skal markedsføre Danmark som arbejdsland Øge kendskabet til Danmark, herunder de generelle fordele ved at leve og arbejde i Danmark Øge omtalen af Danmark som arbejdsland i internationale medier En rekrutteringskampagne rettet mod udenlandsk sundhedspersonale 9

12 Lettere adgang til arbejde i Danmark Regeringen har gennemført en række initiativer, der gør det lettere for udlændinge at komme hertil for at arbejde. Succesen af initiativerne ses tydeligt. Aldrig før har vi haft så mange arbejdstagere fra udlandet, som netop nu. Men manglen på arbejdskraft har til gengæld heller aldrig været så stor. Derfor er der behov for at komme med nye initiativer, der gør det lettere at komme til Danmark for at arbejde. I dag kan alle udlændinge med et konkret jobtilbud og en løn på mindst kr. om året få opholds- og arbejdstilladelse, når det sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. I lyset af den betydelige mangel på arbejdskraft er det tid til at justere på beløbsgrænsen. Det vil gøre det lettere for virksomheder at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og give yngre og nyuddannede udlændinge bedre mulighed for at komme til Danmark og arbejde. Forskerordningen giver mulighed for at arbejde her i landet på gunstige skattevilkår i tre år. Men når de tre år er gået, rejser mange hjem igen. Der er behov for at gøre det mere attraktivt at blive længere for højtuddannede og kvalificerede medarbejdere. Der er også behov for, at flere højtkvalificerede udlændinge kan komme hertil for at arbejde. Med et udvidet Green Card i hånden er det ikke længere nødvendigt at have en arbejdstilladelse for at tage arbejde i landet. Derudover bliver den eksisterende jobkortordning udvidet, så også bachelorer og personer med en mellemlang videregående udannelse kan komme hertil for at arbejde. Initiativer, der skal give lettere adgang til arbejde Lavere beløbsgrænse i jobkortordningen En forbedring af forskerskatteordningen En udvidet Green Card ordning En udvidelse af jobkortordningen (positivlisten) En vækstliste som supplement til positivlisten Mulighed for arbejdstilladelser til ansatte i større koncerner Lettere adgang til at skifte job i Danmark Mulighed for fortsat opholdstilladelse i særlige situationer Eksempel: Microsoft Development Center Copenhagen Microsoft Development Center Copenhagen beskæftiger 900 medarbejder fra 42 nationaliteter. En tredjedel af medarbejderne har anden etnisk baggrund end dansk. Mange af Microsofts medarbejdere bliver ansat på forskerskatteordningen, men mange rejser hjem igen, når de tre år er gået. Det er et chok for vores medarbejdere, når de går fra forskerordningens vilkår til fuld beskatning, og desværre mister vi mange af disse medarbejdere igen. Det tager tid, før en medarbejder har tilegnet sig den viden, der er nødvendig for at være fuldt produktiv i jobbet. Det vil være en stor hjælp for os med en fleksibel ordning, hvor vi kan fastholde medarbejderen et eller to år mere, siger Charlotte Mark, Site Leader, Microsoft Development Center Copenhagen. 10

13 Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Der er mange regler og myndigheder at holde styr på, når udenlandske arbejdstagere vil arbejde i Danmark. Det samme gælder arbejdsgivere, der vil rekruttere fra udlandet. De skal søge om opholds- og arbejdstilladelse. De skal undersøge ansættelses- og arbejdsvilkår. De skal have afklaret de skattemæssige forhold. Og så er der spørgsmål om adgang til sprogundervisning, godkendelse af uddannelser, bolig og meget, meget mere. Alt dette er vanskeligt for både virksomheder og udlændinge at få et overblik over. Derfor har de behov for solid service og rådgivning, så udlandsrekruttering opleves mere overskuelig for begge parter, til gavn for hele Danmark. Formidlingen af udenlandsk arbejdskraft er et område i kraftig vækst. Derfor er der behov for at styrke og professionalisere servicen i jobcentrene. Der er også behov for at forbedre den rekruttering, som foregår i udlandet. I dag er der ingen samlet indgang for udlændinge, der ønsker at tage til Danmark for at arbejde. På samme måde mangler danske arbejdsgivere også ét centralt sted at rekruttere fra udlandet. Initiativer, der giver bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Task-force skal hjælpe med at forenkle og identificere barrierer for virksomheder og arbejdssøgende, blandt andet ved brug af LEAN Styrket indsats og ny organisering af rekrutteringsindsatsen i jobcentrene i tre nye specialenheder Pilotprojekt med en one-stop-shop for udlændinge, der ønsker at arbejde i Danmark og for danske arbejdsgivere, der ønsker rådgivning i udlandet på et såkaldt Work-in-Denmark Center på en dansk ambassade Workimport.dk én samlet indgang til information og jobformidling Mere enkle regler for at udstede skattekort Kortere sagsbehandlingstider i Udlændingeservice Blanketter og skemaer på relevante sprog Bedre kendskab til regler for autorisation til sundhedspersonale og udvidet information og services 11

14 Eksempel: Siemens Turbomachinery Equipment A/S Virksomheden Siemens Turbomachinery Equipment A/S i Helsingør er førende på verdensplan inden for udvikling, produktion og markedsføring af turbokompressorer. Virksomheden har 260 medarbejdere i Danmark. Heraf en svenskere. Virksomheden savner at få kvalificeret hjælp til at finde svensk arbejdskraft. Tidligere var der en EURES-medarbejder på jobcenteret, men personen er nu flyttet. I dag må Siemens Turbomachinery Equipment A/S selv kontakte arbejdsformidlingen i Sverige og søge i tilfældige jobdatabaser på internettet for at få medarbejdere. Det vil helt klart være en hjælp i vores arbejde med at rekruttere arbejdskraft, at vi får adgang til specialiseret rådgivning om rekruttering i udlandet. Det er en ikke mindst en fordel, at den rådgivning bliver samlet et sted i regionen, Jane Walsøe, HR director, Siemens Turbomachinery Equipment A/S 12

15 Rekruttering til den offentlige sektor Mange tusinde offentlige ansatte forventes at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet de kommende år. Det bliver en stor udfordring for de institutioner, der leverer offentlig service inden for sundhed, pleje og omsorg, at håndtere problemet med personalemangel. Regeringen har allerede gjort meget for at imødegå problemet, blandt andet er optaget på de relevante uddannelser øget markant (se boks om trepartsaftalen). Initiativer, der sætter fokus på rekruttering til den offentlige sektor Analyse af udfordringer og erfaringer med udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor Erfaringsudveksling i sygehusvæsenet Fast-track for anerkendelse af sosu-medarbejdere En del af problemet kan imødegås ved at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til de områder, der bliver ramt. Men der mangler overblik over muligheder, udfordringer og erfaringer med udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor. Initiativer i Trepartsaftalen Trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC af 17. juni 2007 og mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF af 1. juli 2007 sætter ind med en markant indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere i den offentlige velfærdsservice. Der er enighed om målet om frit optag og praktikpladser til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent. Der skal etableres flere pladser årligt til unge, der ønsker at tage en pædagogisk grunduddannelse, og optaget på de mellemlange videregående uddannelser skal øges. Det gælder også sygeplejerskeuddannelsen, hvor dimensioneringen allerede i år er blevet hævet. Desuden er der enighed om at nedsætte deltagerbetalingen på de videregående uddannelser, som retter sig mod medarbejdere i den offentlige sektor. 13

16 Fastholdelse og integration De familier, der vælger at tage med til Danmark, skal have bedre muligheder for at falde hurtigt til og tage del i det danske samfund. Det giver ikke mening at bruge millioner af kroner på at hente fx læger i udlandet, hvis de rejser med det samme igen, fordi familien ikke trives. Så er både penge og arbejdskraft tabt. Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie er ikke omfattet af et introduktionsprogram. Så for mange er arbejdspladsen den eneste kontakt til det danske samfund. På den måde får de ikke nok viden om det danske samfund og om deres muligheder, rettigheder og pligter. Derfor skal der sættes ind med mere information og flere tilbud til familierne. Familierne får blandt andet tilbudt en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund og arbejdsmarked. Udenlandske arbejdstagere og ægtefæller skal også have bedre muligheder for at lære dansk. I dag begynder danskundervisningen tidligst ved ankomsten til Danmark. Fremover skal der være bedre mulighed for at motiverede udlændinge kan forberede sig på det danske sprog inden de kommer hertil. Initiativer, der medvirker til at fastholde og integrere udenlandsk arbejdskraft Familiepakker integrationstilbud for hele familien Styrket danskundervisning Bedre adgang for udenlandske arbejdstageres børn på en dansk videregående uddannelse Eksempel: Sygehus Syd Sygehus Syd er et sygehusfællesskab, der består af fire mindre sygehuse i region Sjælland. Sygehuset har ansat mellem 20 og 30 læger og radiografer fra Polen. Derudover er der ansat et mindre antal medarbejdere fra andre lande. Sygehuset oplever ofte problemer med at integrere familierne til de læger, de ansætter, fordi ægtefællerne og børnene har svært ved at falde til. Det har en negativ effekt på sygehusets mulighed for at fastholde den rekrutterede arbejdskraft. Alle initiativer, der kan hjælpe til med at fastholde udenlandske læger og deres familier hos os på Sygehus Syd, er velkomne, Ulla Clausen, HR-chef, Sygehus Syd 14

17 Dokumentation og overvågning Der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over, hvor mange udlændinge der arbejder og opholder sig i Danmark. Den fri bevægelighed i EU betyder, at kendskabet til, hvor mange arbejdstagere herunder også udstationerede der kommer til landet, er begrænset. Det eneste vi ved, er at antallet af udenlandske arbejdstagere stiger i disse år. Initiativer, der sikrer bedre dokumentation og overvågning Bedre statistik og gennemsigtighed for hvor mange udlændinge, der arbejder i Danmark Uden et samlet overblik over antallet af udlændinge er det ikke muligt at følge udviklingen og analysere udlændinges rolle på arbejdsmarkedet. Derfor skal der skabes et bedre overblik. Der mangler især statistik for vandrende arbejdstagere fra EU og tredjelande. Ved siden af den forbedrede statistik over udlændinge, der arbejder i Danmark, fører danske myndigheder (SKAT, Udlændingeservice og politiet) løbende kontrol med, at betingelserne for opholds- og arbejdstilladelse er opfyldt. Dette arbejde, som er et led i myndighedernes almindelige forpligtelse til at føre tilsyn, er særlig vigtigt, når der indføres nye regler for at udlændinge kan komme hertil for at arbejde. Fakta: Udlændinge på arbejde i Danmark Det skønnes, at mellem og pendler til Danmark hver dag For øjeblikket er der godt aktive arbejdstagere fra de nye EU-lande I 2007 er der indtil videre meddelt opholds- og arbejdstilladelse til ca personer i medfør af jobkortordningen Der er ikke tal for hvor mange EU-borgere fra de såkaldt gamle EU-lande, som for øjeblikket arbejder i Danmark 15

18 Markedsføring af Danmark som arbejdsland 1.1 Større kendskab til fordelene ved at leve og arbejde i Danmark 1.2 Øget omtale af Danmark som arbejdsland i internationale medier 1.3 Kampagne for at tiltrække sundhedspersonale fra udlandet Rekruttering til den offentlige sektor 4.1 Analyse af muligheder og barrierer for at rekruttere til den offentlige sektor 4.2 Mere koordinering og udveksling af erfaringer i sygehusvæsenet 4.3 Fast-track for anerkendelse af sosu-medarbejdere Lettere adgang til arbejde i Danmark 2.1 Lavere beløbsgrænse for kr. s reglen 2.2 Forbedret forskerskatteordning 2.3 Udvidet Green Card 2.4 Udvidet jobkort (positivlisten) 2.5 Vækstliste et supplement til positivlisten 2.6 Koncernopholdstilladelser 2.7 Jobskifte 2.8 Fortsat opholdstilladelse i særlige situationer Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende Fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft 5.1 Familiepakker integrationstilbud til hele familien 5.2 Styrket danskundervisning 5.3 Lettere adgang til videregående uddannelse for børn af udenlandsk arbejdskraft Dokumentation og overvågning 6.1 Forbedret statistik over udlændinge 3.1 Spot på barrierer med ny task-force og brug af LEAN 3.2 Ny struktur, der styrker rekrutteringsindsatsen i jobcentrene, og en ny hotline på polsk 3.3 Pilotprojekt: Work-in-Denmark Center på dansk ambassade 3.4 Workimport.dk én samlet indgang til viden om udenlandsk arbejdskraft 3.5 Lettere adgang til skattekort 3.6 Kortere sagsbehandlingstid i Udlændingeservice i erhvervssager 3.7 Blanketter på relevante sprog 3.8 Lettere adgang til at søge dansk autorisation for udenlandsk sundhedspersonale 16

19 17

20 1.1 Større kendskab til fordelene ved at leve og arbejde i Danmark I dag er der et meget begrænset kendskab til fordelene ved at bo og arbejde i Danmark i de lande, som Danmark har en interesse i at tiltrække arbejdskraft fra. De danske repræsentationer i udlandet skal fremover arbejde aktivt med at gøre Danmark bedre kendt som et attraktivt arbejdsland. Det skal ske gennem målrettet information til arbejdstagere, arbejdstagerorganisationer, forskere og embedsmænd i de lande, som Danmark ønsker at rekruttere fra. Initiativet er et nyt led i det arbejde med at øge kendskabet til Danmark, som allerede finder sted som et led i handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Danske repræsentationer i udlandet gennemfører konferencer, seminarer, foredrag på universiteter, netværksarrangementer, roadshows m.v. i udvalgte lande. Formålet er at øge kendskabet til Danmark som et attraktivt arbejdsland. Det skal fx være bedre kendt, at vi i Danmark har et højt lønniveau og gode arbejds-, leve- og sundhedsforhold. Større kendskab til de gode danske arbejdsforhold Øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 1.2 Øget omtale af Danmark som arbejdsland i internationale medier Fordelene ved at arbejde i Danmark bliver sjældent omtalt i internationale medier. Hvis Danmark skal tiltrække arbejdskraft udefra, er det vigtigt at komme igennem til udenlandsk presse og medier med et budskab om, at Danmark er et godt arbejdsland. Indsatsen for at profilere Danmark som et godt arbejdsland i udenlandske medier bliver fremover styrket. Det sker som et led i det arbejde med at profilere Danmark i udenlandske medier, som allerede finder sted i forbindelse med Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Mere direkte kontakt til udenlandsk presse og medier skal øge den positive omtale af Danmark som arbejdsland. Et led i initiativet er fx at invitere udenlandske journalister til Danmark for at rapportere om danske arbejdsforhold, levevilkår og sundhedssystem. Mere omtale af Danmark som arbejdsland i internationale medier Større kendskab til mulighederne for at arbejde i Danmark Øget rekruttering af udenlandske arbejdskraft 18

21 1.3 Kampagne for at tiltrække sundhedspersonale fra udlandet Der mangler sundhedsfagligt uddannet personale i Danmark, herunder speciallæger, sygeplejersker og øvrige plejegrupper. Udenrigsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet tager initiativ til en kampagne, der skal tiltrække kvalificeret sundhedspersonale fra udlandet. Kampagnen målrettes lande og faggrupper, hvor der er mulighed for at opnå størst effekt. Kampagnen skaber opmærksomhed om jobmulighederne og arbejdsvilkårene i Danmark. Mere sundhedspersonale bliver opmærksom på Danmark som muligt arbejdsland og tiltrækkes hertil Kampagnen kobles sammen med Udenrigsministeriets eksisterende markedsføringskampagne for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark, der er en del af handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark, og som løber i perioden Lavere beløbsgrænse for kroners reglen Den nuværende jobkortordning giver mulighed for at udlændinge, der har et konkret jobtilbud med en løn på kr. kan få opholdstilladelse i Danmark. Manglen på arbejdskraft betyder, at den beløbsgrænse bør sættes ned. For at imødekomme arbejdsmarkedets behov for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft sættes beløbsgrænsen ned til kr. Samtidig giver opholdstilladelser efter den foreslåede kroners regel ret til ophold for tre år. På den måde harmoniseres kroners reglen med andre typer af opholdstilladelser, der ligeledes gives for tre år ad gangen, fx udlændinge med opholdstilladelse efter positivlisten. Det bliver lettere for udenlandske arbejdstagere med relevante kompetencer at komme hertil for at arbejde. Antallet af kvalificerede udenlandske arbejdstagere, der har mulighed for at komme til landet for at arbejde, bliver udvidet. På den måde bliver rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne større. Der er forudsat 3000 flere ansøgninger årligt som følge af forslagene 2.1 og Den faktiske effekt på arbejdsudbudet afhænger af en række forhold. Det gælder den økonomiske udvikling i ansøgernes hjemlande, andre landes lovgivning, gennemsnitlig opholdstid i Danmark mv. 19

22 2.2 Forbedret forskerskatteordning Den nuværende forskerskatteordning har ofte et for kort perspektiv for udenlandske forskere, som skal vælge om de vil flytte til Danmark. Desuden sker rekrutteringen af udenlandske forskere ofte i forlængelse af kortere ophold som gæsteundervisere el.lign., hvor der er indtrådt fuldt eller begrænset skattepligt til Danmark. Disse forskere vil ikke kunne bruge forskerskatteordningen. Endelig skal udenlandske forskere i det private erhvervsliv selv sørge for godkendelse af deres kvalifikationer hos forskningsrådene og sende godkendelsen til SKAT, der kontrollerer, at de øvrige betingelser er opfyldt Eksempel: En forsker, der har undervist i Danmark i en kortere periode, får tilbud om arbejde på et forskningsprojekt. Forskeren, der allerede er skattepligtig i Danmark kan ikke bruge forskerskatteordningen og afslår derfor tilbuddet om arbejde. Løsningen på problemet er, at der fremover bliver mulighed for kortere ophold i Danmark som gæsteundervisere el. lign. forud for ansættelse under forskerordningen. Forskerskatteordningen justeres på tre områder: Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere får mulighed for at vælge mellem enten tre år på 25 pct. beskatning eller fem år på 33 pct. Udenlandske forskere får mulighed for kortere ophold i Danmark som gæsteundervisere el. lign. forud for ansættelse under forskerskatteordningen Administrationen af forskerskatteordningen for forskere ansat i den private sektor forenkles. Den nærmere udformning af forenklingen er ikke fastlagt Mulighederne for at tiltrække flere udenlandske forskere og nøglemedarbejdere til Danmark og fastholde dem i en længere periode bliver forbedrede Det bliver lettere, at få godkendt forskerkvalifikationer. Mulig administrativ byrde for SKAT på et område uden for SKATs ressort Flere vil gøre brug af den særlige forskerskatteordning, herunder forlænge deres ophold med to år med en ændret beskatning 20

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan.

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan. Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 10/2008 Løn og arbejdsforhold 11. marts 2008 Politisk aftale om jobpakke Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2007/2 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/4009-71

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

13 nye initiativer gør det lettere at få udenlandsk arbejdskraft

13 nye initiativer gør det lettere at få udenlandsk arbejdskraft Notat 13 nye initiativer gør det lettere at få udenlandsk arbejdskraft 21. september 2006 En ny hjemmeside, der samler al information om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. En virksomheds-hotline,

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 En af de største velfærdspolitiske udfordringer for Danmark i de kommende år er at sikre

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering Den 10. april 2014 Regeringens udspil til en reform af international rekruttering 1. Indledning og samlet vurdering Udspil til reform af international rekruttering Regeringen har den 10. april præsenteret

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Flere mennesker i arbejde gør Danmark større

Flere mennesker i arbejde gør Danmark større Flere mennesker i arbejde gør Danmark større Flere mennesker i arbejde gør Danmark større Det går godt i Danmark. Faktisk så godt, at ledigheden er historik lav, og dansk økonomi allerede næste år forventes

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering Kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere