Forskerordningen. Skat 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskerordningen. Skat 2015"

Transkript

1 Forskerordningen Skat 2015

2 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde, og som tjener mindst kr. (2015) om året før reduktion af ATP. Godkendte forskere skal ikke opfylde dette lønkrav. Indledning Dette er en kort beskrivelse af forskerordningen. Tilmelding/ansøgning Abejdsgiveren skal give besked om tilmelding til forskerordningen hos SKAT. Vi anbefaler, at vi gennemgår ansættelseskontrakten, inden SKAT bliver orienteret. Det bør sikres, at alle relevante dokumenter er gennemgået og korrekt underskrevet, når ansøgningen sendes til SKAT. Hvad betyder den favorable beskatning? Forskerordningen betyder, at lønindkomsten, andre kontante udbetalinger, værdi af fri bil, fri telefon og sundhedsforsikringer beskattes med en endelig skat på 31,92% i op til 5 år i stedet for op til ca. 55,8% (ekskl. kirkeskat) under det ordinære skattesystem. Satsen på 31,92% er resultatet af 8% AM-bidrag og en fast skattesats på 26%. Der er ikke mulighed for at tage fradrag for udgifter, der vedrører lønindkomsten som f.eks. fradrag for befordring, rejseudgifter og faglige kontingenter. 2

3 Beskatning af øvrig indkomst Al anden indkomst, f.eks. værdi af fri bolig samt andre private indkomster, beskattes under det ordinære skattesystem med op til 51,95% (ekskl. kirkeskat), dog kun op til 42% for aktieindkomst og ca. 42% (ekskl. kirkeskat) for kapitalindkomst. Fradrag såsom bidrag til private pensionsordninger og renteudgifter kan fratrækkes i det ordinære skattesystem. Hvis fradraget ikke anvendes i året, er der særlige begrænsninger for, hvilke underskud der kan fremføres til et senere indkomstår. Endnu lavere skat? Forskerordningen giver lav skat på lønindkomst, men med omhyggelig planlægning og sammensætning af lønpakken kan den samlede beskatning blive endnu mere fordelagtig. Det giver ikke alene en høj nettoløn for medarbejderen, men kan også betyde lavere omkostninger for arbejdsgiveren. Ordinært skattesystem, f.eks.: Renter Aktieløn Løn Bonus Bestyrelseshonorar Aktier Forskerordning, f.eks.: Fri bil Fri telefon Personalegoder Udbytter Udlejning af bolig Fri bolig 3

4 Betingelser Der gælder en række vilkår og betingelser for forsker ordningen. De væsentligste er beskrevet nedenfor. Lønkrav Løn før skat inklusive værdi af fri bil og fri telefon m.m. skal udgøre mindst kr. før fradrag af AM-bidrag og ATP hver måned (2015) som et gennemsnit inden for kalenderåret. Lønkravet justeres hver den 1. januar. Skattepligt til Danmark Uanset om man er begrænset eller fuldt skattepligtig, er det muligt at anvende forskerordningen. Fuld eller begrænset skattepligt skal indtræde, når ansættelsen starter i Danmark. Rent praktisk betyder det, at der ikke er et krav om, at man skal bo i Danmark. Man kan eksempelvis arbejde i Danmark og bo i Sverige, og stadigvæk have mulighed for at anvende forskerordningen. Hvis der er problemer med at opfylde lønkravet, kan det måske være en løsning at ændre lønpakkens sammensætning. 4

5 Dansk arbejdsgiver Ansættelsen skal ske hos en dansk arbejds giver, der har ansvaret for indeholdelse af skat mv., og som afholder lønomkostningen. Efter praksis er denne betingelse opfyldt, selvom lønnen rent praktisk udbetales af f.eks. et udenlandsk selskab. Skattepligt i de sidste 10 år før anvend else af forskerordningen Har personen været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år før flytning til Danmark, er der en risiko for, at forskerordningen ikke kan anvendes. Lempelse af reglerne fra og med 2014 Den såkaldte "koncern-regel" er ophævet. Tidligere betød koncern-reglen, at man ikke kunne blive omfattet af forskerordningen, hvis man inden for 3 år før og 1 år efter ophør af tidligere skattepligt havde været ansat i den forskningsinstitution eller i den virksomhed, hvor man nu skal ansættes, eller i dermed koncernforbunden dansk eller udenlandsk virksomhed. Betingelsen blev indført på et tidspunkt, hvor man skulle have været ude af dansk skattepligt i mindst 3 år (nu er kravet 10 år jf. ovenfor) for at anvende forskerordningen. Fra og med indkomståret 2014 skal en person således "kun" opfylde de almindelige betingelser for at anvende forskerordningen, herunder 5

6 betingelsen om ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen at have været skattepligtig i Danmark. Det er nu uden betydning, hvor den pågældende tidligere har været ansat - og dermed også, om vedkommende i sin tid (for mere end 10 år siden) blev udstationeret inden for koncernen, hvor vedkommende har været ansat lige siden, og nu ønsker at vende tilbage til den danske virksomhed. Der skal dog fortsat være tale om en nyansættelse i den danske virksomhed, hvor forskerordningen ønskes benyttet. Arbejde i Danmark I nogle tilfælde er der begrænsninger for, hvor meget der kan arbejdes i udlandet, når man anvender forskerordningen. Hvis man er fuldt skattepligtig (bor i Danmark), og beskat nings retten til lønindkomsten overgår til et andet land, vil man ikke længere kunne anvende forskerordningen. Efterbeskatning/ophør Fra 1. januar 2011 er reglerne om efterbeskatning ophævet. Efter udløb af forskerordningens periode beskattes al fremtidig indkomst under det ordinære skattesystem. Man kan blive i Danmark i ube grænset tid efter periodens udløb. Skal der søges arbejds- og opholdstil ladelse, anbefaler vi at starte denne proces tidligt, da det kan tage tid at få tilladelserne. Arbejds- og opholdstil ladelsen skal som udgangspunkt være bevilget, inden man begynder at arbejde i Danmark. Dette er en kort beskrivelse af forskerordningen. Alle områder er ikke beskrevet, og vi anbefaler, at der i hvert enkelt tilfælde altid søges konkret rådgivning. 6

7 Kontaktinformation Vil du vide mere om forskerordningen, er du velkommen til at kontakte os: København Jesper Demming Tlf Birgitte Hammerum Tlf Sanne Kildedal Tlf Aalborg/Viborg Lars Bennedsgaard Andersen Tlf Aarhus/Silkeborg Richardt Tabori-Kraft Tlf Esbjerg/Kolding/Odense Lars Gerlach Christensen Tlf

8 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2014. It-beskatning.

Skat 2014. It-beskatning. Skat 2014 It-beskatning. 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Udstationering kpmg.dk

Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Indhold Forord... 5 Skattemæssige forhold... 6 Fuld skattepligt... 6 Begrænset skattepligt....

Læs mere