Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere"

Transkript

1 SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

2 Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation hos målgruppen - Kontaktformer - Beskrivelse af målgruppen - Organisering af projektet i kommunerne Det første evalueringsnedslag er baseret på interview med projektlederne og lederne i de fire kommuner.

3 Indsatsens vidensgrundlag Kommunerne kender den opsøgte borgergruppe godt - Alle kommuner har indledningsvist fokuseret på borgere i integrationsperioden og har derfor lovpligtig jævnlig kontakt til gruppen. - Kommunerne har derfor kendskab til borgernes situation, nationalitet, bosted m.v. og kan finde informationer herom i journaliseringssystemerne. - Kommunerne har ikke kendskab til den borgergruppe, der er uden for integrationsperioden Ringkøbing-Skjern Kommune - I Ringkøbing-Skjern gennemføres den jævnlige opfølgning med alle borgere indtil de opnår permanent opholdstilladelse. Kommunen har således fra start inddraget borgere uden for integrationsperioden i målgruppen der har dog været tale om meget få borgere uden for integrationsperioden. Haderslev Kommune - Haderslev Kommune havde i mindre grad et kendskab til målgruppen forud for projektet. - Tidligere har kontakten til borgere i integrationsperioden været placeret hos en administrativ medarbejder, der håndterede deltagelse i sprogskole og opfølgning herpå.

4 Indsatsens vidensgrundlag Hedensted Kommune - Hedensted Kommune kender de borgere, der har boet i kommunen under deres integrationsperiode. - Kommunen havde en fornemmelse af, at der kunne findes familier, som de ikke kender. På grund af kommunens spredte bosættelser kan borgere leve uden meget kontakt til omgivelserne. - Kommunen havde oplevet mistrivsel i familier, hvor der var en ægtefælleforsørget samt kendte til eksempler på ensomme og isolerede ægtefælleforsørgede. Viborg Kommune - Viborg Kommune har et godt kendskab til borgerne i integrationsperioden som de altid har haft en god kontakt til og tilbudt sprogskole og praktik.

5 Det opsøgende arbejde Borgerne i integrationsperioden findes i kommunernes journaliseringssystemer Alle kommunerne har indledningsvist lavet en liste over borgere, som skal kontaktes. Således er borgere, der ikke modtager offentlig forsørgelse, identificeret i kommunernes journaliseringssystemer. Ringkøbing-Skjern Kommune - Har lavet en trækning på alle borgere, der endnu ikke har fået permanent opholdstilladelse. Haderslev Kommune - Har lavet en trækning på alle borgere, som er i integrationsperioden samt borgere, der har afsluttet integrationsperioden og boet i kommunen siden 1. august Viborg Kommune - Har lavet en trækning på alle borgere, der har været i kommunen, mens de har været i integrationsperioden. Hedensted Kommune - Har lavet en trækning på alle borgere i integrationsperioden.

6 Det opsøgende arbejde Kommunerne får på denne måde ikke kontakt til - Borgere der er tilflyttet efter integrationsperioden - Borgere der kom til kommunen før 1. august 2010 (Haderslev Kommune)

7 Det opsøgende arbejde Identificering af borgere uden for integrationsperioden Sideløbende med identificeringen af ægtefælleforsørgede borgere i og til dels uden for integrationsperioden har Viborg Kommune og Hedensted Kommune indledt samarbejde med andre aktører, der kan have kendskab til og kontakt med målgruppen.

8 Det opsøgende arbejde Hedensted Kommune Hedensted Kommune har taget kontakt til relevante aktører i kommunen. Disse indledende kontakter har endnu ikke skabt kontakt til borgere i målgruppen. Aktører kontaktet i Hedensted kommune (hvor projektet er blevet præsenteret): - Familieafdelingen - Alle folkeskoler og 4 privatskoler - Daginstitutioner - Sprogskolen - Sundhedsplejen - Thai-buddhistisk tempel Mund-til-mund metoden har skabt enkelte nye kontakter i borgernes eget netværk. Desuden er projektet blevet beskrevet i en artikel i lokalavisen.

9 Det opsøgende arbejde Viborg Kommune På trods af, at der i Viborg Kommune er blevet søgt i journaliseringssystemet efter borgere uden for integrationsperioden, er der ikke fundet nogen på denne vis. Viborg Kommune har taget kontakt til relevante aktører i kommunen. Disse indledende kontakter har endnu ikke skabt kontakt til borgere i målgruppen. Aktører, der er blevet kontaktet indledende i Viborg Kommune: - Boligsociale medarbejdere - Sundhedsplejen - Frivillighuset i Viborg - Bydelsmødre i Viborg - Etniske foreninger (somalisk, tamilsk, afghansk) Nu skal Viborg Kommune ud og præsentere projektet hos ovenstående aktører. Desuden har der været information om projektet i et beboerblad og der er uddelt informationsfoldere til husstande

10 Planer for det opsøgende arbejde fremover Samarbejde med lokale aktører Kommunerne vil fremover lægge vægt på samarbejdet med andre aktører i lokalområderne, der har viden om og kontakt til målgruppen. Haderslev Kommune I Haderslev er der ikke boligsociale medarbejdere eller bydelsmødre og derfor er det her især relevant at samarbejde med kirkelige organisationer såsom Kirken på Tværs, som er et forum for forskellige kirker og religioner. Desuden planlægges det at etablere et samarbejde med Luthersk Mission, som har projektet Kvinder Møder Kvinder. Hedensted Kommune Vil benytte Udlændingeportalen til at identificere alle med udenlandsk baggrund i kommunen kommunen har allerede taget hul på opgaven. Der er desuden planer om at tage kontakt til flerkulturelle foreninger i kommunen, Bydelsmødre i Horsens og Vejle samt boligforeninger. Viborg Kommune Vil følge op på kontakter til de aktører, hvor der allerede har været en indledende kontakt.

11 Motivationen hos målgruppen Målgruppen er meget motiveret Alle fire kommuner oplever, at målgruppen generelt er meget motiveret, og fokus for kontakten derfor sjældent handler om at fremme motivationen. Motivationsfaktorer hos målgruppen: - Penge - At blive økonomisk uafhængighed af deres ægtefæller. - Fordi familierne har en knap økonomi med kun en indkomst. - Muligheden for at sende penge hjem til familien i hjemlandet - At få et arbejdsidentitet - de ser sig selv som aktive mennesker, der gerne vil bidrage til samfundet. - Ønske om netværk - Ønske om mening i hverdagen

12 Motivationen hos målgruppen Barrierer for at deltage på arbejdsmarkedet Selvom størstedelen af borgergruppen, som kommunerne har været i kontakt med, er meget motiverede, er der i alle kommuner eksempler på borgere, der oplever barrierer af forskellig form. Der er dog tale om enkelte borgere ud af den samlede gruppe. Barrierer som er mødt: - Svært at acceptere at skulle starte med ulønnet praktik (især højtuddannede) - Ægtefæller, der ikke tillader, at borgeren arbejder ulønnet - Manglende tro på mulighederne efter lang tid uden for arbejdsmarkedet - Manglende danskkundskaber i kombination med uvillighed til praktik med det formål at træne sproget - Offentlig transport i landområder kan gøre det umuligt at komme på arbejde i arbejdstiden - Borgere i 50erne, der lever sammen med en pensionist og har indstillet sig på, at arbejdslivet er forbi Flere borgere har indledningsvist et manglende kendskab til det danske arbejdsmarked (fx behov for at starte med praktik). Det lykkes dog oftest at skabe forståelse for, at det kan være vejen til ordinært job.

13 Kontaktformer Alle fire kommuner har indkaldt til samtaler pr. brev og derefter har de afholdt et personligt møde med borgeren. Ringkøbing-Skjern Kommune Projektet præsenteres i forbindelse med de lovpligtige opfølgningsmøder. Her tilbydes praktik og løntilskud og hvis det er relevant tilbydes borgeren et forløb hos G-Faktor. Haderslev Kommune Projektet præsenteres i forbindelse med de lovpligtige opfølgningsmøder. Her tilbydes de en samtale med en jobkonsulent. For de borgere, der går på sprogskole afholdes samtalerne på sprogcenteret.

14 Kontaktformer Alle fire kommuner har indkaldt til samtaler pr. brev og derefter har de afholdt et personligt møde med borgeren. Hedensted Kommune I Hedensted Kommune er det erfaringen, at en mundtlig telefonisk invitation kan få flere til at takke ja til samtale. Af hensyn til transportmæssige udfordringer tilbyder kommunen at afholde samtalen i borgerens hjem, på kommunens lokale institutioner eller på lokale sprogcentre. Ud over de borgere, som kommunen selv har kontaktet er der enkelte, der selv har henvendt sig. Desuden er der etableret en facebookgruppe. Facebookgruppen fokuserer på netværk og er rettet mod de borgere, der allerede indgår i projektet. Viborg Kommune Her ligger den tilbudte samtale ud over den lovpligtige opfølgningskontakt. Her spørges ind til borgerens ressourcer og ambitioner og der tilbydes hjælp til at finde praktik eller uddannelse.

15 Beskrivelse af målgruppen En heterogen gruppe De borgergrupper, som kommunerne indledningsvist har været i kontakt med, er meget forskellige. I alle kommunerne møder de mange nationaliteter, om end der flere steder er nogle større nationale grupper. Borgerne er både gift med ægtefæller med dansk baggrund og med ikke-dansk baggrund. Der er få mænd i alle fire kommuner. De er hovedsageligt i alderen år. Borgerne har mange ressourcer. Mange har uddannelser og de fleste har arbejdserfaring. Deres barrierer er primært et ugunstigt arbejdsmarked. Få har sociale problemer dog lever nogle isoleret - især i landområder.

16 Beskrivelse af målgruppen i Ringkøbing-Skjern Kommune Nationalitet Der er en større gruppe kvinder fra Thailand og Philippinerne, som er gift med danske mænd. Derudover er der kvinder fra eksempelvis Ukraine, Rusland, Rumænien og Kina, som ligeledes er gift med danske mænd og bosniske kvinder gift med bosniske flygtninge i Danmark. Der er primært tale om kvinder i alderen år. Ressourcer Kvinderne fra Thailand og Philippinerne har typisk ingen uddannelse og kommer fra fattige familier. De er hårdtarbejdende og meget arbejdsvillige/ikke kræsne mht. job. De russiske/østeuropæiske kvinder er højtuddannede og stiller større krav til job. Sociale udfordringer Målgruppen er på nogle måder isolerede. De lever geografisk spredt i landområder og har ikke bil. Men de har tætte etniske netværk. Nogle borgerne fra Bosnien har traumer, hvilket kan skabe barrierer ift. arbejdsmarkedet. Afstand til arbejdsmarkedet De har gode muligheder på arbejdsmarkedet. Der er jobmuligheder for ufaglærte inden for produktion, rengøring og andre servicefag. En del kvalificerer sig yderligere ved at læse til rengøringsteknolog og flere læser videre herfra.

17 Beskrivelse af målgruppen i Haderslev Kommune Nationalitet Der er 21 nationaliteter i den gruppe af borgere, som kommunen har haft kontakt til ingen større grupper. Alle er fra ikke-vestlige lande. De fleste er gift med danske mænd. En del er gift med indvandrere, og enkelte er gift med flygtninge. Der er primært tale om kvinder. Ressourcer De har mange ressourcer. De fleste er højtuddannede eller har skoleerfaring og de har alle arbejdserfaring. De er meget ivrige for at opkvalificere sig gennem sprog og praktik. Sociale udfordringer Enkelte lever sammen med dominerende ægtefæller, som kontrollerer deres aktiviteter og modsætter sig praktik. Målgruppen i Haderslev er ikke ensomme og isolerede - De er derimod meget aktive og har sociale netværk, arbejder frivilligt, spiller i bands og er på andre måder engagerede samfundsborgere. Afstand til arbejdsmarkedet De har de nødvendige kompetencer, men jobmarkedet i Haderslev er ugunstigt. Der er generelt manglende efterspørgsel på arbejdskraft i kommunen, herunder også ufaglært arbejdskraft. Derfor er fokus i stedet på opkvalificering og uddannelse.

18 Beskrivelse af målgruppen i Hedensted Kommune Nationalitet Har borgere fra 22 lande primært i Asien, Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Der er primært tale om kvinder i alderen år. Ressourcer En del af borgerne har en videregående uddannelse. Alle har arbejdserfaring og er meget motiverede for at få et arbejde. Sociale udfordringer Enkelte familier har udfordringer med trivslen. Afstand til arbejdsmarkedet De er tæt på arbejdsmarkedet. De har kompetencerne og viljen, men bliver ofte bremset af transportproblemer i de landområder de bor i.

19 Beskrivelse af målgruppen i Viborg Kommune Nationalitet Viborg Kommune adskiller sig fra de andre kommuner ved at en stor del af den borgergruppe, som projektet har været i kontakt med, er i Danmark på en midlertidig kontrakt i forbindelse med deres ægtefælles arbejdskontrakt som højtuddannet arbejdsmigrant. Borgerne kommer fra hele verden og er typisk i landet 3-5 år nogle gange med forlængelse. Der er desuden også højtuddannede kvinder, der er gift med danske mænd samt kvinder uden uddannelse fra bl.a. Thailand. Der er primært tale om kvinder i alderen år. Der er dog enkelte arabiske mænd gift med danske arabiske kvinder. Ressourcer De fleste er højtuddannede og har et stort ønske om at bruge deres tid i Danmark aktivt. De er derfor meget motiverede for at arbejde, etablere et dansk netværk og engagere sig i frivilligt arbejde. Sociale udfordringer De mangler netværk Afstand til arbejdsmarkedet De har kompetencerne, der efterspørges, men mangler viden om det danske arbejdsmarked og hvordan de kan bruge deres kompetencer

20 Kommunernes motivation for projektet Alle fire kommuner er gået ind i projektet med et ønske om at inddrage gruppen som arbejdskraftreserve. De ser potentiale i at få gruppens ressourcer i spil på arbejdsmarkedet i en tid, hvor prognoserne peger på fremtidig mangel på arbejdskraft. Ved at få målgruppen på arbejdsmarkedet forebygger kommunerne desuden, at de i fremtiden eventuelt søger offentlig forsørgelse. Der er også et ønske om at holde på borgerne og gøre kommunen attraktiv, så borgerne ikke flytter derfra. Samtidig lægger kommunerne vægt på, at der inden for målgruppen antages at være borgere, der har sociale udfordringer og lever isoleret med manglende kontakt til omgivelserne og det offentlige. I et bredere integrationsfagligt perspektiv håber man, at man ved at give målgruppen et løft kan have en positiv virkning på målgruppens børn og fremtidige generationer. Målgruppen er en del af beskæftigelsespolitikken i de fire kommuner, og den beskæftigelsesfaglige målsætning er at få målgruppen i job eller uddannelse.

21 Organisering af projektet i kommunerne Projektet er organiseret forskelligt i de fire kommuner. Fælles er dog, at der i alle kommuner er en projektleder, som også arbejder praktisk med projektaktiviteterne, ligesom der i alle kommuner er et samarbejde med de sagsbehandlere i kommunen, der arbejder med målgruppen. I de fleste kommuner er der desuden et samarbejde med en jobkonsulent.

22 Organisering af projektet i kommunerne Haderslev Kommune I Haderslev Kommune er projektet forankret i integrationsafdelingen. Det primære arbejde udføres af to rådgivere, hvoraf den ene også fungerer som projektleder. De bruger ca. halvdelen af deres arbejdstid på projektrelaterede opgaver. Derudover er der tilknyttet en virksomhedskonsulent og en administrativ medarbejder. Ledelsesansvaret ligger hos lederen af integrationsafdelingen. Der informeres ledelsesmæssigt på tværs i kommunen både til lederen for Arbejdsmarked samt på ledermøde for alle ledere i beskæftigelsesindsatsen. Politisk skal der orienteres til beskæftigelses- og integrationsudvalg.

23 Organisering af projektet i kommunerne Viborg Kommune I Viborg Kommune er projektet forankret i Job og Velfærd. Projektlederen løser projektopgaver 25 timer om ugen. Projektlederen har sin egen sagsstamme og samarbejder med kolleger i afdelingen, som også beskæftiger sig med målgruppen. Der samarbejdes desuden med en jobkonsulent. Ledelsesansvaret ligger hos teamkoordinatoren for Job og Velfærd. Der informeres om projektet til jobcenterchefen, som orienterer beskæftigelsesudvalget og integrationsrådet.

24 Organisering af projektet i kommunerne Hedensted Kommune I Hedensted Kommune er projektet forankret i afdelingen Særlig Indsats, som er en del af jobcenteret. Projektlederen arbejder fuld tid med projektopgaveløsningen. Derudover tilføres der ressourcer til administration og ledelse og eventuelt en virksomhedskonsulent. Projektlederen har fået alle ægtefælleforsørgede i integrationsperioden i sin sagsstamme og samarbejder med kolleger i afdelingen. Projektlederen informerer og sparrer om projektet med sine kolleger på afdelingsmøder. Det ledelsesmæssige ansvar ligger hos lederen af Særlig Indsats. Der orienteres til ledermøder efter behov, og der orienteres politisk hvert halve år.

25 Organisering af projektet i kommunerne Ringkøbing-Skjern Kommune Projektet er forankret i teamet Integration i afdelingen Social og integration som er en del af beskæftigelsesområdet. Projektlederen er jobkonsulent og har 5 timer om ugen til at løse projektopgaver, herunder møder i den lokale styregruppe, samarbejde med de andre 3 andre kommuner, samarbejde med G-faktor og kontakt med borgerne. Der er etableret en lokal styregruppe med deltagelse fra projektleder, en jobkonsulent, der arbejder med målgruppen og lederen af Social og Integration. Lederen af Social og Integration orienterer ledelsesmæssigt på tværs til ledelsesteam på beskæftigelsesområdet. Politisk orienteres der ved, at projektet indgår på projektlisten over beskæftigelsesprojekter. Der orienteres til ledermøder efter behov, og der orienteres politisk hvert halve år.

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden Nye veje mod job for nydanske kvinder Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden December 2008 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...5 1. Målgruppebeskrivelse...6

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 29. maj 2013 MLJ, LN, HEN ESDH-sag: [sagsnummer] Side 1 af 13 Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: I. Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere