Indholdsfortegnelse 1. Forord Sammenfatning Organisation og opgaver... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2"

Transkript

1 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Sammenfatning Organisation og opgaver Organisation Opgaver Indsatsområder i Rapportens analysegrundlag Sagsmængde Økonomiske resultater Tilbagebetalingskrav og politianmeldelser Fremadrettede besparelse Årlig enligerklæring Økonomiske resultater Den fremtidige indsats

3 1. Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af aktiviteterne og nøgletal for Silkeborg Kommunes Kontrolgruppe i Rapporten indeholder således en fremstilling af gruppens arbejde, sagsmængde og opnåede besparelser. 2. Sammenfatning Det samlede økonomiske resultat for Kontrolgruppens arbejde i 2012 er kr Det er et fald på ca. 38 % i forhold til Denne udvikling skyldes dels et fald i sagsmængden og herunder en lavere sagstilgang, og dels at der i 2012 ikke har været store sager svarende til Det er imidlertid forventeligt med denne type af udsving mellem årene. Der blev fra efteråret mulighed for at indgive anonyme anmeldelser via Silkeborg Kommunes hjemmeside, der kan dog ikke i den forbindelse konstateres en stigning i antallet af anmeldelser. Der er i 2012 behandlet 19 sager med krav om tilbagebetaling. Disse har ført til tilbagebetalingskrav for i alt kr , fordelt nogenlunde ligeligt mellem stat og kommune. Den samme udvikling ses for de fremadrettede besparelser (kr ), som også fordeles nogenlunde ligeligt mellem Staten og Silkeborg Kommune. I 2012 har Kontrolgruppen fortaget tre politianmeldelser, med krav om tilbagebetaling på i alt kr Karakteristisk for disse var, at der var tale om sager som var af et noget mindre økonomisk omfang end i Sammen med den årlige erklæring til modtagere af børnetilskud, blev der i 2012, sendt en information om Kontrolgruppen. I forbindelse med udsendelse af denne information kunne der umiddelbart konstateres en fremadrettet besparelse på kr Organisation og opgaver 3.1 Organisation Kontrolgruppen har i 2012 bestået af 3 deltidsmedarbejdere svarende til 1,76 årsværk. Herudover er der ansat en pensioneret politimand, der foretager observationer. 3.2 Opgaver Kontrolgruppens arbejdsområde er alle sager som omhandler mistanke om uretmæssig udbetaling af sociale ydelser. Formålet med denne indsats er at begrænse socialt bedrageri og give borgerne en øget retssikkerhedsmæssig tryghed. Udgangspunktet for indsatsen er således, at sikre at sociale ydelser udbetales til de som er berettigede til dem. 4. Indsatsområder i 2012 I 2012 har Kontrolgruppen koncentreret indsatsen om: Fiktive adresser/samlivssager Sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i arbejde (dobbeltforsørgelse). Kontrolbesøg og kontrolaktioner med fokus på sygemeldte frisører, i samarbejde med SKAT Særlig indsats i form af information om Kontrolgruppen sendt sammen med den årlige erklæring til modtagere af børnetilskud til enlige forsørgere Gruppens opgaver er løst på baggrund af eksterne og interne anmeldelser om formodet socialt bedrageri og i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Den største del af anmeldelserne har været anonyme. Anonyme henvendelser er indkommet pr. brev, telefonisk eller via Silkeborg Kommunes hjemmeside Rapportens analysegrundlag Formålet med rapporten er at gennemgå Kontrolgruppens indsats for Resultatet af Kontrolgruppens arbejde opgøres ved at beregne årseffekten af sager, hvor kontrolindsatsen har ført til stop af udbetaling og/eller et tilbagebetalingskrav. Rapporten er baseret på tal for aktive og afsluttede 1 2

4 sager i 2012 med eller uden uberettigede udbetalinger. Der er altså tale om et bredt udsnit af sager, som omhandler alle former for socialt bedrag. 6. Sagsmængde 2012 Som det fremgår af tabel 6.1 er den samlede sagsmængde faldet med 19 %. Tabel 6.1 Opgørelse af sagsmængde Sager pr Tilgang i året I alt Af figur 6.1 fremgår det at andelen af sager som har ført til en fremadrettet besparelse og/eller tilbagebetalingskrav er faldet med 38 % (fra 55 til 34), mens andelen af sager uden uberettiget udbetaling er faldet med ca. 10 % (fra 112 til 101). Ydermere bør det nævnes at 12 sager både har ført til et tilbagebetalingskrav og et fremtidig stop for ydelser. Sammenlignes 2012 med 2010 er andelen sager som har ført til en fremadrettet besparelse og/eller tilbagebetalingskrav, faldet små 8 sager, hvilket indikerer at 2011 var et særligt år. Denne type udsving er imidlertid forventelige. Figur Afsluttede sager i året Afsluttede sager uden uberettigede udbetalinger Afsluttede sager med uberettigede udbetalinger Sagsmængde Økonomiske resultater 7.1 Tilbagebetalingskrav og politianmeldelser Der er i 2012 behandlet 19 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling, mod 21 sager i Der er i alt rejst krav om tilbagebetaling på kr hvilket er en markant tilbagegang. Dog er beløbene nogenlunde ligeligt fordelt mellem Staten/andre og Silkeborg Kommune. Tabel 7.1 Tilbagebetalingskrav fordelt på ydelser, 2012 Silkeborg Kommune Staten/andre Besparelse i alt Boligstøtte Kr Kr Kr Børnetilskud/-bidrag Kr. 0 Kr Kr Kontanthjælp Kr Kr Kr

5 Pension Kr Kr Kr Sygedagpenge Kr Kr Kr Økonomisk friplads Kr Kr. 0 Kr Andet (SU, A-kasse) Kr. 0 Kr Kr I alt Kr Kr Kr I 2012 foretog Kontrolgruppen tre politianmeldelser 2 med krav om tilbagebetaling på i alt kr Fremadrettede besparelse Af tabel 7.2 fremgår den fremadrettede besparelse; dvs. udgifter som kommunen ville have haft, hvis Kontrolgruppen ikke havde undersøgt sagen. Den fremadrettede besparelse ved stoppede ydelser omfatter således ikke ydelsesstop, hvor borgeren selv henvender sig. Der er i 2012 behandlet 27 sager med krav om besparelser. Samlet estimeres det at Kontrolgruppen indsats har resulteret i ca. kr. 1.8 mio. fordelt på kr til Silkeborg Kommune og Kr til Staten/andre. Tabel 7.2 Fremadrettede besparelser, 2012 Silkeborg Kommune Staten/andre Besparelse i alt Boligstøtte Kr Kr Kr Børnetilskud/-bidrag Kr. 0 Kr Kr Kontanthjælp Kr Kr Kr Pension Kr Kr Kr Sygedagpenge Kr Kr Kr Økonomisk friplads Kr Kr. 0 Kr Andet (SU, A-kasse) Kr. 0 Kr Kr I alt Kr Kr Kr Sammenlignet med 2011, er der i 2012 sket en øget provenu-udvikling på områderne kontanthjælp og økonomisk friplads, mens der modsat ses en faldende provenu-udvikling på pensionsområdet. Samlet er de fremadrettede besparelser er faldet med 15 %. 7.3 Årlig enligerklæring Sammen med den årlige erklæring til modtagere af børnetilskud, blev der i 2012, sendt information om Kontrolgruppen. Det betød, at 31 personer erklærede de ikke længere var at betragte som enlige, mod 44 personer i En fremadrettet besparelse på kr. Der skønnes at være en præventiv effekt af Kontrolgruppens arbejde, idet den lavere besparelse kan sættes i forhold til det øgede kendskab til gruppens eksistens, samt langsigtede effekter af Kontrolgruppens arbejde i de foregående år. Tabel 7.3 Besparelse i Kommune og stat fordelt på ydelser (årlig enligerklæring, 2012) Børnetilskud Boligstøtte Økonomisk friplads Pension Besparelse i alt Staten/andre kr kr kr. 0 kr ,2 kr Silkeborg Kommune kr. 0 kr kr kr ,8 kr Besparelse i alt kr kr kr kr kr Samlede økonomiske resultater Tabel 7.4 viser at det samlede provenu for 2012 er kr som er nogenlunde ligeligt fordelt mellem Staten/andre og Silkeborg Kommune. 2 For en anmeldelses vedkommende rækker sagen tilbage til

6 Tabel 7.4 Provenu 2012 Silkeborg Kommune Staten/andre Besparelse i alt Tilbagebetalingskrav Kr Kr Kr Fremadrettede besparelser Kr Kr Kr Enlig-erklæring Kr Kr Kr I alt Kr Kr Kr I figuren herunder ses det samlede provenu for de sidste 4 år fordelt på Silkeborg Kommune og Staten/andre. Figur 7.1 kr kr kr kr kr kr kr kr Silkeborg Kommune kr kr kr kr Stat/andre kr kr kr kr I alt kr kr kr kr Tendensen med stigende provenu fra 2009 til 2011, er afløst af et fald på 38 % fra 2011 til Udviklingen skyldes dels et fald i sagsmængden og herunder en lavere sagstilgang og dels at der i 2012 ikke har været store sager svarende til Herudover har der i 2012 været et øget fokus på opkvalificering af Kontrolgruppens medarbejdere. Det samlede provenu for 2012 er mere end dobbelt så stort som det samlede provenu for 2009, hvilket antyder at Kontrolgruppens arbejde, har haft en præventiv effekt over tid. 8. Den fremtidige indsats I 2013 vil Kontrolgruppen forsat fokusere på de, i punkt 4, omtalte områder. Desuden ønsker Kontrolgruppen at supplere disse indsatsområder, ved at afsøge potentialet ved sygedagpenge området. Ligeledes ønskes det at optimere gruppens samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Udbetaling Danmark og SKAT.f Der vil i øvrigt i 2013 blive arbejdet med følgende indsatsområder: Selvstændige der enten er fleksjobbere eller modtager sygedagpenge Enlige førtidspensionister Personer der står på ubekendt adresse Fædrehoteller Økonomisk friplads opfølgning på om modtagerne er reelt enlige forsørgere Herudover vil den præventive indsats blive opprioriteret i

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé 1.1 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister 1.2 Investeringsstrategier og rentegaranti 1.3 Investeringsafkast 1.4 Omkostninger

Læs mere