Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S"

Transkript

1 Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor kan du blandt andet læse om: Multi-Wing verdens førende inden for produktion af vinger Valg af Lean administration som forandringsværktøj Kaizentavle og de syv spildtyper Lean kræver opbakning Lean som kulturbærer Verdens førende I Vedbæk nord for København ligger Multi-Wing International, som er verdens førende inden for design og produktion af aksiale ventilatorvinger dvs. en propel, som sidder indvendigt i en maskine. En Multi-Wing vinge Virksomheden blev stiftet i 1938 af Finn Sigurd Andersen. Han startede med at handle med blandt andet værktøj og oliefiltre, og det var først 20 år senere, at virksomhedens nuværende kerneprodukt blev opfundet. Ide - ved et tilfælde Ideen om at producere vinger opstod ved et tilfælde. I 1958 købte Finn Sigurd Andersen en ny bil. Det var en Citroën DS19, der var en design- og teknikrevolution på daværende tidspunkt. Bilen vakte opsigt overalt, hvor den blev set ikke mindst hos Finn Sigurd Andersens medarbejdere. Blandt andet var flere af ingeniørerne meget fascinerede af bilens nye måde at køle motoren på. En vinge i plastik sørgede hele tiden for den rette motortemperatur. Finn Sigurd Andersens fætter, som også arbejdede i virksomheden, blev meget optaget af de nye vinger. Han så en stor fremtid for vinger udformet i termoplast, og herudfra opstod ideen om et system af standardkomponenter, som kunne sammensættes til et stort antal forskellige vinger tilpasset kundernes individuelle behov. Kosteffektiv og fleksibel Metoden ville ikke bare være kosteffektiv for virksomheden. Den vil også være meget fleksibel for kunden, idet man blot kunne udskifte dele af vingen, når den var slidt op. Hos Multi-Wing fandt man også hurtigt ud af, at den bedste løsning blev opnået ved at producere navet i aluminium og bladene i plastik. Herved blev vingens levetid kraftigt forlænget, og den kunne tåle langt hårdere miljøer.

2 Stort markedspotentiale Ideen om at udvikle og sælge et fleksibelt system af vinger viste sig hurtigt at være rigtig. Finn Sigurd Andersen var visionær - og lang tid før alle andre begyndte at tale om globalisering - tænkte han globale tanker om Multi-Wing vingen. Han gik derfor i gang med at etablere et globalt forhandlernetværk, som den dag i dag stadig er en af hjørnestenene i Multi-Wings succes. Multi-Wing i dag I dag har Multi-Wing valgt udelukkende at satse på produktion og salg af vinger, og inden for de tre segmenter, køling, opvarmning og ventilation, er Multi-Wing et førende globalt brand. Multi-Wing tæller i dag 150 medarbejdere, hvoraf ca. 75 har deres daglige gang på hovedkontoret i Vedbæk. Multi-Wing har søster- og/eller datterselskaber i Australien, Frankrig, Spanien, Kina, Tyskland og Tjekkiet. Den organiske vækst har de seneste fire år været på 20%, og i 2007 rundede virksomheden en omsætning på 200 mio. kr. Ledelsesmæssige udfordringer Multi-Wing har et godt udgangspunkt for at vækste yderligere, men medio 2006 stod ledelsen med tre store udfordringer: 1) De ansatte var stressede på grund af for stor arbejdsbelastning for den enkelte. 2) Der kunne ikke umiddelbart skaffes kvalificeret arbejdskraft. 3) Ønske om fortsatte vækstrater på 20%. Med andre ord udfordringen var at vækste og samtidig reducere stressniveauet og presset på den enkelte medarbejder. Løsningen var kort og godt at forenkle de administrative arbejdsgange og at minimere fejl, spild, dobbeltarbejde mv. Kort og godt: At arbejde smartere. En forandringsproces skulle igangsættes Direktør hos Multi-Wing Thomas Haderup tog kontakt til konsulenthuset thy:innovation, som han havde fået anbefalet. thy:innovation er blandt andet eksperter i Lean administration, og direktør og konsulent Ann Møller Svendsen blev kaldt til Vedbæk for at fortælle om principperne i Lean, så ledelsen fik mulighed for at vurdere, om Lean var det rigtige værktøj for Multi-Wing. Direktør Thomas Haderup med en Multi-Wing vinge i baggrunden. Valg af Lean Multi-Wing valgte efter en grundig indføring i Lean at bede thy:innovation igangsætte et Lean-forløb i administrationen.

3 For Multi-Wing drejede det sig ikke om at implementere Lean-værktøjer fra ende til anden men derimod at bruge deres sunde fornuft og ved hjælp af enkelte og simple værktøjer at skabe store forbedringer. Organisering af Lean-proces Efter råd fra Ann Møller Svendsen startede Thomas Haderup med at udpege en styregruppe og en intern Lean-projektleder. Projektlederen skulle deltage i alle workshops og rapportere til styregruppen. Ledelsen lavede desuden en bruttoliste over emner og teams, som de ønskede skulle arbejde med Lean. Udgangspunktet var, at processen i første omgang kun skulle omfatte det administrative personale. Det var her, de førnævnte udfordringer var størst både i forhold til rekruttering og i forhold til stressede medarbejdere. Organisationen af Lean-processen så nu således ud: Det er styregruppens opgave at prioritere i bruttolisten og udpege hvilke områder, der skal igangsættes først. Lean-projektlederen sørger for, at de enkelte teams koordineres på

4 tværs, så der er en rød tråd og synergi imellem de enkelte teams. Der udpeges desuden en teamleder for hvert team, som har til opgave at drive processen videre efter den indledende workshop. Organisationen er ikke statisk. De enkelte teams sammensættes efter styregruppens prioriteringer fra bruttolisten, og der oprettes således løbende nye teams. Lean-workshops Næste opgave var at gøre alle medarbejdere Lean-parate. Alle medarbejdere deltog i en kort uddannelse i Lean, som hos thy:innovation kaldes Lyn Lean. Det er en ca. to timer lang introduktion til principperne og tankegangen i Lean, og denne introduktion følges op med en workshop med teamet. Denne workshop faciliteres af projektlederen, og den eksterne konsulent er blot bisidder. På workshoppen tages udgangspunkt i de administrative rutiner, som teamet er en del af. Rutinerne kortlægges også kaldet value stream mapping eller værdistrømsanalyse, og der laves et forbedringskatalog, som prioriteres, og udmunder i en egentlig aktivitetsplan, som teamet efterfølgende selv skal implementere. Thomas Haderup (tv) og Flemming Ravnholt foran tavlen med værdistrømsanalysen. De aktiviteter, som teamet ikke selv kan gennemføre, eller som koster penge eller er særligt ressourcekrævende, opsamles af projektlederen. Projektlederen fremlægger disse aktiviteter på det ugentlige møde i styregruppen, som efterfølgende vurderer, om aktiviteten skal gennemføres af en særlig arbejdsgruppe, eller om den skal nedprioriteres. Under workshoppen adresseres ofte problemer til andre teams eller afdelinger, og projektlederen skal hele tiden sørge for at bringe disse problemstillinger videre til de respektive teams. Dette skulle gerne forhindre, at der falder noget ned imellem to stole. Der er syv spildtyper, som teamet skal være opmærksom på: 1. Forsinkelser og ventetid 2. Gentagelser 3. Unødvendig bevægelse 4. Uklar kommunikation 5. Manglende/forkerte ressoucer/tid 6. Fejl 7. Uudnyttede muligheder Kaizentavle Hvert team skal nu arbejde med den såkaldte Kaizentavle, som har til formål at sikre, at der indføres en kultur, hvor teamet løbende kommer med forbedringsforslag og i det hele taget arbejder med målstyring og visualisering.

5 De syv spildtyper bliver blandt andet visualiseret på Kaizentavlen, som dermed er et af de vigtigste arbejdsredskaber i processen. Lean kræver opbakning For at gennemføre Lean i en organisation er det afgørende med opbakning både fra ledelsen og fra medarbejderne. Hos Multi-Wing var opbakningen fra ledelsen tydelig fra starten. Indførelsen af Lean hos Multi-Wing har således som udgangspunkt været en top down-proces, idet igangsætteren af processen var direktøren selv. Derudover blev det fra starten besluttet, at flere medlemmer fra ledelsen skulle være en del af styregruppen. Opbakningen fra medarbejderne er naturligvis mindst ligeså vigtig. - Der skal ikke så meget modstand til rundt omkring i virksomheden, før korthuset falder sammen, siger Thomas Haderup. Ifølge Ann Møller Svendsen møder Lean-processer ofte modstand i organisationen, hvis ledelsen står med stopur og lommeregner og hele tiden kontrollerer, at der kommer store, hurtige besparelser, og at bundlinjen vokser i takt med implementeringen: - Mange virksomheder har været i gang med en Lean-proces, men mange er desværre ikke blevet færdige, fordi resultaterne måske ikke har levet op til forventningerne, eller fordi ledelsen har manglet tålmodighed. Årsagerne kan være mange, men ofte er det på grund af manglende engagement fra mellemlederne eller på grund af for stor modstand hos medarbejderne, siger Ann Møller Svendsen. Hos Multi-Wing har ledelsen fra starten været indstillet på, at forandring tager tid og kræver kommunikation, tålmodighed, afklaringer, justeringer og vedholdenhed. Og det smitter naturligvis af på medarbejderne: - Alle medarbejdere gik fra den første workshop med en positiv holdning på trods af, at de skulle ud og ændre deres hverdag og dermed deres rutiner. Men de har fra starten kunnet se, at forandringerne ville være til fordel for både dem selv og virksomheden, og det er det helt rigtige udgangspunkt, siger ERP System Manager og Lean-projektleder Flemming Ravnholt. Medarbejdernes oplevelse af processen Medarbejderne hos Multi-Wing har overvejende oplevet Lean-processerne som positive. Nogle af de udsagn, som løbende er blevet samlet op af projektlederen er: - At der bliver taget fat om rutiner, som ikke fungerer. - At man ikke længere bare gør, som man altid har gjort, uden at vide hvorfor. - At den enkelte medarbejder bliver hørt. - At medarbejderen tættest på processen er med til at påvirke og forbedre den. - At ledelsen bakker op om processen og de enkelte forbedringsforslag. - At der sker synlige forbedringer.

6 Ann Møller Svendsen siger: - Jeg har ikke tidligere oplevet en organisation med så stor vilje til forandring, og hvor medarbejderne nærmest har stået i kø for at få lov til at komme i gang med Lean. Afledt effekt af Lean Lean-processen har været en meget positiv oplevelse for Multi-Wing. Og processen har ikke bare medført effektivisering den har også haft en stor afledt positiv effekt på organisationen som helhed. - Medarbejderne er qua de tværorganisatoriske Lean-processer blevet mere bevidste om, hvad de enkelte afdelinger laver, og hvilke udfordringer de sidder med i dagligdagen. Det har blandt andet ført til en del aha-oplevelser, som igen har ført til mindre kassetænkning, mindre suboptimering og mere respekt afdelingerne imellem, siger Thomas Haderup. Lean som kulturbærer Multi-Wing har de seneste 10 år haft en høj vækst med ansættelse af mange nye medarbejdere til følge. Det kan være en belastning for virksomhedskulturen, men også her har Lean haft en positiv effekt: - Høj vækst medfører mange forandringer, og der findes mange eksempler på, at filmen i en sådan periode knækker rent kulturmæssigt. Her har vores Lean-processer på en måde været lim til at holde sammen på tingene. Folk på alle niveauer, med forskellige anciennitet og fra forskellige afdelinger har fået medindflydelse og ansvar, og det er med til at føre en god kultur videre, siger Thomas Haderup. Lean en ongoing proces Thomas Haderup og Flemming Ravnholt mener samstemmende, at Lean har været et meget positivt bekendtskab. - Det er svært at give et bud på return on investment, men både direkte og indirekte har processen haft en meget meget positiv effekt på vores virksomhed og vores muligheder for vækst, siger Thomas Haderup. Han tilføjer desuden, at den eksterne konsulent har været en uundværlig moderator for processen: - Det vigtigste for os har været, at målet ikke var nedskæringer og ønsker om, at medarbejderne skulle løbe hurtigere. Målet har været at arbejde smartere. Det gør vi nu gennem den uddannelse og de processer, vi har været igennem og det har Ann været med til at sikre, udtaler Thomas Haderup. Multi-Wing er bevidste om, at Lean er en løbende proces, som i princippet aldrig stopper. Næste skridt for virksomheden bliver at gennemføre lignende processer hos søster- og datterselskaberne i udlandet.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Leanserviceanalyse 2008 Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Henrik Valentin Jensen og Christina Villefrance Møller, DI 6. oktober

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere