Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner. En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner. En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data"

Transkript

1 Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data Furesø Kommune og SAS Institute A/S i Offentlig Privat Partnerskab om bedre ledelsesinformation.

2 Tre temaer i oplægget 1. Problemet 2. Løsningen 3. Konsekvenserne

3 Scenen: New Public Management i kortform Den offentlige sektor skal effektiviseres ved øget brug af incitamentsstrukturer og markedsmekanismer Politikernes indflydelse skal øges ved stram målstyring af institutioner og embedsværk Resultat: Et bureaukratisk målehelvede, der stjæler ressourcer og engagement i organisationerne

4 Tema 1 Problemet

5 Situationen før og efter kommunalreformen

6 Hvad betyder 100 meter mellem venner?

7 Økonomiske problemer er mere reglen end undtagelsen Voksende udgifter til børn med indlæringsvanskeligheder Politikere fra små kommuner er klemt Ældreområdet løber løbsk Kommunerne anvender ikke dispositionsbudgettering Umuligt at budgettere korrekt Kommunerne bryder servicerammen Flere kommuner sættes under administration Aftalesystemet ved at bryde sammen Der skal spares på de ustyrlige anbringelser Den økonomiske afgrund venter Ledelsesinformation en by i Rusland Kommunerne trodser regeringens skattestop Hvordan kan I leve med at vide så lidt? Aftalesystemet ved at bryde sammen

8 Spørg ikke om Kommer der overraskelser i økonomien? Kan vi mon overholde budgettet? Pålægger staten kommunerne nye opgaver, som ikke er fuldt ud kompenseret?

9 Spørg hellere hvordan. Hvordan kan vi opdage overraskelserne i tide? Hvordan kan vi administrativt korrigere planlagte dispositioner for at overholde budgettet? Hvilke politiske initiativer er nødvendige for at overholde budgettet?

10 Vi er ikke dygtige nok til at sikre kvaliteten, prioriteringen og overgangen mellem sektorerne

11 Vi har ikke tilstrækkelig indsigt i kommunernes vigtigste produktionsressource

12 NMP tanken er mere relevant end nogensinde Kritikken mod NMP er overdrevet og delvist forfejlet Det kan lade sig gøre at måle både på processer og resultater hurtigt, billigt og effektivt Den nye teknologi kan frigøre ressourcer, understøtte ledelse og organisationsudvikling omkring økonomistyringen i organisationen Den nye teknologi kan medvirke til at løfte det lokalpolitiske arbejde op på et mere strategisk niveau

13 Tema 2 Løsningen

14 Med lavere flyvehøjde skal navigationsinstrumenter opgraderes

15 Furesø og SAS Institute har indgået et Offentlig Privat Samarbejde Partnerskabet omfatter 2 udviklingsspor: Udvikling af et ledelsesinformations system FureLIS (LIS = LedelsesInformations System) Udvikling af et performance management system

16 Visionen for partnerskabet er: At udvikle et generisk ledelsesinformationssystem og gennemføre et organisationsudviklingsprojekt der: 1. Sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse og budgetkontrol 2. Sætte strøm til manuelle styringsrutiner. 3. Skabe mulighed for en reel koncernledelse af kommunen 4. Flytte fokus fra input til output i kommunens ressourcestyring 5. Skabe grundlag for en bedre dialog med borgerne 6. Understøtte en proces, hvor politikernes fokus flyttes fra enkeltsager til mere strategiske ledelse

17 FureLIS omfatter Sygefraværsstatistik Personalegennemstrømning Dispositionsbudgettering Automatiseret budgetrapportering

18 Målet med FureLIS er: At øge organisationens muligheder for at overholde budgetterne gennem: Etablering af månedligt dispositionsregnskab. Simple værktøjer der giver overblik og commitment Opfølgning og registrering, der understøtter ansvarlighed Værktøjer til dataudtræk der fokuserer skarpt på de data, der har relevans Understøtte lederskab der fokuserer på budgetopfølgning

19 FureLIS II omfatter Aktivitetsbaseret budgetlægning Produktivitetsindikatorer Key Performance Indikators Proces Flow Analysis

20 Målet med FureLIS II er at: Skabe grundlaget for en bedre politisk målfokusering gennem: Dokumentation af hvilke elementer der driver omkostningerne på de store driftsområder Mulighed for at følge produktivitetsudviklingen inden for sektorerne Mulighed for politisk definering og opfølgning på de vigtigste resultatmål Understøtte kvalitetsstyring af processer i og mellem fagområder

21 Relevans 1. På managementniveau anvendes afvigelsesrapportering som styringsredskab 2. Fleksibel tilpasning af rapporteringsniveau og afvigelseskriterier 3. Push information erstatter pull information

22 Ansvarlighed 1. Systemet tildeler alle konti i organisationen en økonomiansvarlig 2. Aktiv vurdering fra alle økonomiansvarlige om det forventede realiserede budget 3. Early warnings skabes, kommenteres i yderste liniefunktion og rapporteres til højere niveau. 4. Månedsvis tracking af, hvad de enkelte økonomiansvarlige har givet af meldinger og handlingsoptioner 5. Understøttelse af commitment til effektiv ressourceanvendelse gennem videndeling og erfaringsudveksling 6. Systemet understøtter definering af politiske mål og en mere strategisk politisk ledelse

23 Transparens 1. Periodiseringer af betalingsstrømme, på grundlag af regnskaber 2. Gennemsigtighed i forbrug og teknisk fremskrivning af forbrug til forventet regnskab 3. Økonomifunktionen foretager konsolidering af budgetopfølgning på baggrund af en konkret vurdering af teknisk fremskrevet forbrug og forventet fremskrevet forbrug 4. Mulighed for at følge best practice f.eks. vedr. sygefravær i institutioner 5. Mulighed for at følge best practice f.eks. vedr. Personalegennemstrømning 6. Mulighed for at følge produktivitetsudvikling, udvikling i enhedsomkostninger, procesforløb og øvrige produktionsmål

24 Tema 3 Konsekvenser

25 Få budgetopfølgninger giver store udsving B U D G E T S I K K E R H E D Tid på året

26 Månedsvis budgetopfølgninger B U giver større præcision D G E T S I K K E R H E D Tid på året

27 Udvidelse af det politiske råderum Klare svar på spørgsmålene Hvordan udvikler forbruget sig Hvad kan der gøres for at holde budgettet Hvad bliver konsekvensen Kan udvide det politiske handlerum

28 Dokumentation af om vi rammer de politiske mål

29 OPS-organisationen understøtter innovation Vi udvikler kravspecifikation i fællesskab. Vi anvender erfaringer fra økonomistyring i den private sektor. Vi vil skabe innovation ved at kombinere det bedste fra 2 verdener. Vi skyder begge udviklingsressourcer i projektet. Vi udveksler erfaringer og viden. Vi deler risiko ved projektudviklingen. Vi søger i fællesskab midler i ABT- fonden.

30 Fornærmelser og udfordringer De ledelsesinformationssystemer kommunerne har adgang til svarer til instrumenterne i et gammeldags propelfly Ingen koncern med samme kompleksitet som en kommune ville overleve længe med de systemer til ledelsesinformation, som kommunerne råder over i dag Økonomistyring og rapportering er mere fokuseret mod overholdelse af bevillingsforudsætningerne end på at vurdere omkostninger og kvalitet i opgaveløsninger og alternative metoder Manglende relevant ledelsesinformation er med til at fastholde politikerne på sagsbehandlerniveauet Med større gennemsigtighed i forhold til omkostningsstrukturer, costdrivere og politisk målopfyldelse ville driften kunne effektivisere Med klarere politiske resultatkrav og større administrativ frihed, ville driften kunne optimeres

31 Konklusion Lad os lære af, hvordan komplekse private koncerner styrer Fokuser på relevans i datapræsentation Ansvarliggør organisationen helt ud i yderste led i forhold til økonomistyring og effektivitet Skab transparens i organisationens ressourcer og måde at anvende dem på Giv politikerne bedre mulighed for at arbejde strategisk Start rejsen mod outputstyring Målinger styrer adfærd

32 Dilemmaer og kritiske spørgsmål Er det ikke hundedyrt? Er I ikke ved at skabe et nyt bureaukratisk målehelvede? Har I de nødvendige faglige kompetencer i organisationen?

33 Tak for opmærksomheden

34 Kommunens mission og vision Missionen Furesø Kommune skal sikre kvalitet, sammenhæng og retssikkerhed i velfærdsydelser og myndighedsafgørelser samt understøtte udfoldelsen af det lokale demokrati bedst muligt. Visionen Organisationen skal være innovativ og effektiv og udvikles med inspiration fra den offentlige og den private sektor, og der skal være konstant fokus på morgendagens krav til en attraktiv og udfordrende arbejdsplads.

35 Furesø kommunes tre strategiske indsatsområder Optimere driften mere for pengene Den attraktive arbejdsplads rekruttere og fastholde medarbejdere Professionel kommunikation forventningsafstemning

36 Behov for mere strategisk ledelse Styrelsesloven er fra 1968 Sagsmængderne i Byrådene vokser markant Mængden af driftssager tager tiden og det strategiske fokus Højest 10 % af sagerne i Byrådet har et strategisk perspektiv Borgernes accepten af forskelle i servicen mellem kommunerne er blevet mindre Statens detailstyring er øget Derfor: Behov for mere politisk fokus på at gøre de rigtige ting, frem for fokus på, om vi gør tingene rigtigt

37 Politikerne ved ikke nok om hvor vi kommer fra, hvor skal vi hen og hvordan vi kommer vi det?

38 Hvordan gør vi? Bruge eksisterende data mere fornuftig Udvælge de data vi anvender ud fra strenge relevans kriterier ifht. modtageren Nyttiggøre den viden der ligger i regnskabet Ansvarliggøre hele organisationen i forhold til budgetoverholdelse Dokumenterer alle tilbagemeldinger og forekast på budgettet

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere