Opdateret april Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Forsikringsagenter skal registreres s agentregister Formålet med vejledningen 2 2. Forsikringsformidling Hvad er forsikringsformidling? 2 3. Forsikringsagenter Hvad er en forsikringsagent? Hvad er en underagent? Forskellen på en forsikringsagent og en forsikringsmægler 4 4. Registrering agenter skal registreres Hvem skal registreres og hvorfor? Hvor skal agenter registreres? s agentregister Hvem skal foretage registreringen? 7 5. Formidling som ikke skal registreres - undtagelser Visse former for formidling er udtaget Forsikringsselskaber og deres ansatte - undtagelse Lejlighedsvis rådgivning/formidling - undtagelse Oplysnings- og kontaktskabende virksomheder - undtagelse Administration - undtagelse Delvist undtaget forsikringsdistributørvirksomhed Tvivlsspørgsmål kan forelægges Finanstilsynet Pligter Forsikringsagentens pligter Forsikringsselskabets pligter 12 Bilag Nyttige links 14 Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Dianne Louise Schow Chefkonsulent Dir Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 1. Introduktion 1.1. Forsikringsagenter skal registreres Forsikringsagenter skal registreres i et offentligt tilgængeligt register, før de må formidle produkter for et forsikringsselskab. Det er forsikringsselskabet, der ifølge lovgivningen har pligt til at registre agenten og holde oplysningerne ajour. En agent er kendetegnet ved, at der er indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber om formidlingen af selskabets produkter. En agent handler på vegne af et forsikringsselskab. Der foreligger som udgangspunkt et fuldmagtsforhold efter reglerne i aftaleloven s agentregister Agenter der formidler produkter for et dansk forsikringsselskab eller for en dansk filial af et udenlandsk selskab skal registreres i s agentregister. Agentregisteret kan findes på s hjemmeside under "for medlemmer". Forsikringsselskaber skal selv oprette sig som bruger af registeret og derefter tilføje/ændre oplysninger om tilknyttede agenter. På hjemmesiden findes også en praktisk brugervejledning til systemet. Spørgsmål om brugen af agentregisteret kan rettes til Sanne Ipsen på telefon eller Spørgsmål om reglerne for forsikringsagenter og denne vejledning kan rettes til Dianne Louise Schow på telefon eller 1.3. Formålet med vejledningen Vejledningen er udarbejdet med henblik på at vejlede forsikringsselskaber i forbindelse med registrering af forsikringsagenter i s forsikringsagentregister (agentregister). Vejledningen behandler derfor primært forsikringsagenter. Forsikringsmæglere berøres kun kort, med henblik på at kunne adskille dem fra forsikringsagenter. I vejledningen gennemgås blandt andet, hvornår der er tale om en forsikringsagent, registreringspligten og undtagelser, kravene til registrering og forsikringsselskabets og agentens pligter. Vejledningen tager udgangspunkt i forsikringsformidlingsloven og tilhørende bekendtgørelser, som regulerer forholdene for forsikringsagenter. 2. Forsikringsformidling 2.1. Hvad er forsikringsformidling? Forsikringsformidling er den aktivitet, der består i at foretage det indledende arbejde i forbindelse med forsikringsaftaler, og at indgå sådanne aftaler eller administrere disse. Det følger af 1 i lov om forsikringsformidling (herefter LOF). Loven gælder kun for erhvervsmæssig formidling af forsikringer. For at være omfattet skal formidlingen ske mod vederlag. Det kan være enten i form af penge eller anden form for økonomisk fordel. Side 2

3 Formidlingen behøver ikke at blive udført som agents hovederhverv, for at være omfattet af reglerne. Der eksisterer flere typer formidlere, jf. LOF 2. Følgende typer formidlere er omfattet af loven: Forsikringsmæglervirksomhed Genforsikringsmæglervirksomhed Forsikringsagentvirksomhed Underagentvirksomhed Forsikringsdistributørvirksomhed 3. Forsikringsagenter 3.1. Hvad er en forsikringsagent? En forsikringsagent er en forsikringsformidler, der har indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber, om at formidle selskabets forsikringsprodukter. Det følger af LOF 2, stk. 1, nr. 3. Dette er den overordnede definition. Det kan imidlertid være problematisk at afgøre i praksis, hvorvidt en virksomhed er en forsikringsagent. Tre betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt for, at der er tale om en forsikringsagent: Agentvirksomheden skal have indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber Agentvirksomheden formidler forsikringer for dette/disse selskaber Agentvirksomheden modtager et vederlag for forsikringsformidlingen Forsikringsformidling er ofte ikke forsikringsagentens hovederhverv, men kan foretages i tilknytning til hovederhvervet. Eksempler herpå er: En bank i en koncern, der formidler søsterselskabets forsikringsprodukter En bilforhandler eller ejendomsmægler, der har indgået aftale med et forsikringsselskab, om at tilbyde selskabets produkter til deres kunder. Her skal man dog være opmærksom på undtagelserne i reglerne. Undtagelserne behandles nærmere i afsnit 6. En forsikringsmægler, der også fungerer som forsikringsagent 1. Denne aktivitet skal dog udøves i en anden virksomhed end forsikringsmæglervirksomheden. Forsikringsagentvirksomheden må ikke anvende en betegnelse, der kan forveksles med forsikringsmæglervirksomhedens. Der er ikke krav i reglerne til virksomhedsform for forsikringsagenter. Forsikringsagentvirksomhed kan eksempelvis finde sted i et aktieselskab eller en enkeltmandsvirksomhed så vel som i en forening eller en andelskasse 2. Side 3 1 Jf. LOF Loven stiller kun krav til virksomhedsform for forsikringsmægler- og genforsikringsmæglervirksomhed, jf. LOF 1, stk. 2.

4 3.2. Hvad er en underagent? En underagent er en erhvervsdrivende, der efter aftale med en forsikringsagent formidler forsikringsprodukter, som forsikringsagenten har påtaget sig at formidle for et eller flere bestemte forsikringsselskaber 3. Det kan eksempelvis være en byggesagkyndig, der i tilknytning til sit hovederhverv formidler ejerskifteforsikringer for en forsikringsagent. Underagenten skal ikke registreres i s agentregister, men i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister. Underagenterne vil derfor ikke blive behandlet her Forskellen på en forsikringsagent og en forsikringsmægler Formålet med vejledningen er at vejlede om forsikringsagenter. Forsikringsmægleres aktiviteter og betingelser behandles derfor ikke her. Nedenfor vil de vigtigste forskelle på forsikringsagenter og forsikringsmæglere blive gennemgået med henblik på at kunne adskille de to. Forskellen på forsikringsagenter og forsikringsmæglere findes i den type opgaver, formidleren varetager over for kunden. Forsikringsmæglervirksomhed er defineret i LOF 2, stk. 1, nr. 1, som: "Den aktivitet, der består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom." Forsikringsmægleren yder kunden rådgivning og præsenterer kunden for forsikringsløsninger uden, at der er indgået aftale med et forsikringsselskab. Forsikringsmægleren skal være "kundens mand". Forsikringsmægleren er altså kendetegnet ved, at de skal yde uvildig rådgivning, idet han/hun ikke er bundet af aftaler med forsikringsselskaber. Forsikringsagenten har derimod konkrete aftaler med forsikringsselskaber, om at sælge netop deres produkter. Forsikringsagenten foretager ikke rådgivning på baggrund af en analyse af markedet og eventuelle indhentede tilbud og yder derfor ikke uvildig rådgivning. En forsikringsagent repræsenterer selskabet og har til opgave at formidle de produkter, som de har indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber om. I Finanstilsynets afgørelse af 24. november 2005 vedrørende lov om forsikringsformidling 1 og 2 4 var Finanstilsynet blevet bedt om, at vurderer hvorvidt to rammeaftaler måtte anses som værende forsikringsmægler- eller forsikringsagentvirksomhed. I den ene rammeaftale, som tilsynet blev bedt om at vurdere, gennemførte en forsikringsmægler en udbudsrunde på vegne af en kunde som var en organisation og dens tilknyttede medlemsvirksomheder. På baggrund af udbuddet blev et forsikringsselskab valgt som forsikringsleverandør. Forsikringsmægleren og forsikringsselskabet indgik efterfølgende en administrationsaftale, hvoraf det bl.a. fremgik at forsikringsmægleren overfor forsikringsselskabet Side 4 3 Jf. LOF 2, stk. 1, nr Afgørelsen kan findes på Finanstilsynets hjemmeside under 'Regler og praksis'.

5 forpligtede sig til aktivt og engageret at markedsføre forsikringerne og at optimere indtegningen af forsikringerne. Finanstilsynet udtalte i denne forbindelse: "aftalens forpligtelser ikke [er] forenelige med aktiviteten som forsikringsmægler, idet disse aftalekrav er egnet til at så tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uvildighed og om mægleren som kundens mand. På den baggrund vurderes der, at forsikringsmæglervirksomhedens aktiviteter, der ligger efter gennemført udbud, må betegnes som forsikringsagentvirksomhed." Ovenstående eksempel illustrerer, at det afgørende i en konkret vurdering af, om en formidler udøver agent- eller mæglervirksomhed, er opgavens type - altså hvilke konkrete aktiviteter en formidler skal udføre i forbindelse med formidlingen af et forsikringsselskabs produkter. Der kigges på hvor tæt knyttet formidleren er til et eller flere forsikringsselskabet, og om der er forhold, der kan så tvivl om en mægler som "kundens mand". 4. Registrering agenter skal registreres 4.1. Hvem skal registreres og hvorfor? Det er et krav, at forsikringsagenter skal registreres i et offentligt tilgængeligt register, før agenten må formidle forsikringer for et forsikringsselskab, jf. 27, stk. 5, i LOF. Det følger desuden af lov om finansiel virksomhed, at forsikringsselskaber alene må anvende registrerede virksomheder og forsikringsdistributører (se afsnit 6.2) - til salg af deres produkter, jf. lov om finansiel virksomhed 57 a Hvor skal agenter registreres? Når en agentvirksomhed etableret i Danmark skal formidle forsikringer i Danmark for et dansk forsikringsselskab, skal agenten registreres i s agentregister. Det samme gælder for en agent, der skal formidle forsikringer i Danmark for et udenlandsk forsikringsselskab, der er etableret i Danmark (dvs. for en dansk filial). Disse agenter skal også registreres i Forsikrings & Pensions agentregister. Hvis en agent skal formidle forsikringer i Danmark for et udenlandsk forsikringsselskab, der ikke er etableret i Danmark 5, skal agenten registreres i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister og ikke i s agentregister. Hvis en agent antager en anden virksomhed (en underagent) til at hjælpe agenten med at sælge et forsikringsselskabs produkter, skal dette anmeldes til Finanstilsynet. Alle underagenter skal registreres i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister og ikke i s agentregister. Side 5 5 Det vil sige et udenlandsk forsikringsselskab, som er anmeldt efter reglerne om grænseoverskridende tjenesteydelser.

6 Nedenfor ses en oversigt over de relevante registre på forsikringsformidlingsområdet. Register Administrator Hvem skal registreres? Forsikringsagentregisteret (agentregisteret) Forsikringsagenter, der formidler forsikringer i Danmark for et dansk forsikringsselskab Forsikringsagenter, der formidler forsikringer i Danmark for en dansk filial af et udenlandsk forsikringsselskab Forsikringsformidlingsregister Finanstilsynet Underagenter Underunderagenter Forsikringsagenter, der formidler forsikringer i Danmark for et selskab, der er anmeldt efter reglerne om grænseoverskridende tjenesteydelser Forsikringsmægler- og genforsikringsmæglerregister Finanstilsynet Forsikringsmæglere Genforsikringsmæglere Reglerne for registrering af forsikringsformidlere følger af bekendtgørelse om Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister og bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber s agentregister Agentregisteret 6 kan findes på s hjemmeside under "for medlemmer". Registeret viser alle forsikringsagentvirksomheder, som danske forsikringsselskaber eller danske filialer af udenlandske forsikringsselskaber har en aftale med om at formidle selskabets/filialens produkter. Følgende oplysninger om de enkelte agenter fremgår af registeret: Forsikringsagentvirksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVRnummer Den person i virksomheden, som er ansvarlig for formidlingen Registeret giver mulighed for at se oplysningerne på følgende måde: oversigt over alle registrerede agenter oversigt over alle selskaber, der har aftaler med agenter oversigt over alle agenter tilknyttet et bestemt selskab 6 Det følger af 27, stk. 2, i LOF og 2 i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber, at agenter skal registreres i forsikringsselskabets eller filialens register på egen hjemmeside. Der skal være link til selskabernes egne agentregistre på Finanstilsynets hjemmeside. Men efter 5 i bekendtgørelsen kan forsikringsselskabet indgå aftale med om, at agenter registreres i s agentregister. Det er således praksis, at Forsikring & Pensions medlemsselskaber registrerer deres agenter samlet i agentregistret. Side 6

7 oversigt over alle selskaber, som har aftaler med en bestemt agent 7 På hjemmesiden findes en praktisk brugervejledning til forsikringsselskaberne i brugen af agentregisteret Hvem skal foretage registreringen? Pligten til registrering af forsikringsagenter påhviler det forsikringsselskab, som agenten formidler forsikringer for. Det følger af LOF 27, stk. 2. Agentregisteret administreres af, men det er forsikringsselskabet, der er ansvarlig for, at oplysningerne er rigtige og opdaterede. Forsikringsselskabet er forpligtet til at ajourføre registeret snarest muligt efter en formidlingsaftale er indgået eller ophørt dog mindst hvert kvartal. Det følger af 4 og 5, stk. 2, i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber. Det følger af reglerne, at forsikringsselskabet til enhver tid er ansvarlig for rigtigheden af de registrerede oplysninger. Også selvom Forsikring & Pension varetager administrationen af registeret Vigtigheden i at oplysningerne er opdaterede understreges af, at når en agent er opført i agentregisteret, er denne som udgangspunkt legitimeret over for omverdenen. Det må derfor formodes, at agenten kan indgå bindende aftaler på selskabets vegne i henhold til aftaleloven. Hvis et selskab undlader at holde oplysningerne ajour, kan Finanstilsynet give selskabet påbud om at ajourføre inden for en given frist. Det følger af LOF 44, stk. 4. Hvis selskabet ikke følger påbuddet, kan selskabet blive straffet med bøde, jf. 54, stk. 1, nr. 3. udsender fire gange om året en påmindelse til kontaktpersonerne i selskaberne om, at oplysningerne skal være ajourført. erklærer desuden hvert år over for Finanstilsynet, at oplysningerne er ajourført Formidling som ikke skal registreres - undtagelser 5.1. Visse former for formidling er udtaget Det følger af LOF 3, at loven ikke finder anvendelse og registrering derfor ikke er nødvendig, for: Forsikringsselskaber og deres ansatte 7 Forudsat at forskellige selskaber, der har indgået aftale med agenten, har angivet samme kontaktperson som den ansvarlige i agentvirksomheden. Hvis der er angivet forskellige kontaktpersoner, vil agentvirksomheden fremgå flere gange på oversigten. 8 Efter reglerne i bekendtgørelsen om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber er det som udgangspunkt selskabet, der har pligt til årligt at erklære over for Finanstilsynet, at registeret er ajourført. Men i den udstrækning fører registret, påhviler pligten, jf. 6, stk. 1 og 3, i bekendtgørelsen. Side 7

8 Lejlighedsvis rådgivning og formidling Oplysningsvirksomhed og kontaktskabende virksomhed Administration Undtagelserne gennemgås enkeltvist i det følgende Forsikringsselskaber og deres ansatte - undtagelse Forsikringsselskaber og deres ansatte 9 kan sælge forsikringer uden dermed at blive underlagt reglerne i LOF. Et forsikringsselskab og deres ansatte kan også formidle produkter for et andet forsikringsselskab, uden at blive omfattet af reglerne. Et eksempel er, at et livsforsikringsselskab indgår en aftale med et skadeforsikringsselskab om formidlingen af deres livsforsikringsprodukter Lejlighedsvis rådgivning/formidling - undtagelse LOF 10 undtager virksomheder, der lejlighedsvis rådgiver om forsikringsforhold, og hvor rådgivningen/formidlingen udøves i forbindelse med et andet erhverv. Men det er en betingelse for undtagelsen, at hovedformålet med rådgivningen ikke er at bistå kunden med at forelægge, foreslå, indgå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale. Som eksempel på lejlighedsvis formidling kan nævnes en kommunes formidling af forsikringer i medfør af lov om patientforsikring. Et andet eksempel er advokater eller revisorer, som lejlighedsvis rådgiver om forsikring i forbindelse med det egentlige erhverv, som de udfører Oplysnings- og kontaktskabende virksomheder - undtagelse LOF 11 finder ikke anvendelse på virksomheder, der formidler generel information om forsikringsprodukter eller blot skaber kontakten til et forsikringsselskab. Også her er det en betingelse for undtagelsen, at formålet ikke er at bistå kunden med at forelægge, foreslå, indgå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale. Det kan være vanskeligt at vurdere, om et forhold er undtaget som ren oplysningsvirksomhed eller kontaktskabende virksomhed eller om forholdet har en sådan karakter, at det må anses som formidling omfattet af LOF 1 og dermed underlagt reglerne i LOF. Der må altid foretages en konkret vurdering af den aktivitet, den pågældende udøver for at fastslå, om det falder under undtagelsen. Det springende punkt vil i den sammenhæng være, om der er tale om en såkaldt aktiv handling eller ej. Det vil sige, om den pågældende aktivitet har til formål at bistå kunden aktivt i at indgå en forsikringsaftale, eller at udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en aftale, fx ved indhentning af konkrete forsikringstilbud. Det fremgår af forarbejderne til loven. I det følgende er nogle eksempler fra forarbejderne, medtaget med henblik på at tydeliggøre omfanget af undtagelsen. Side 8 9 Jf. LOF 3, stk. 1, nr Jf. LOF 3, stk. 1, nr Jf. LOF 3, stk. 1, nr. 3.

9 Forarbejderne til loven nævner blandt andet følgende eksempler på situationer, der ikke er omfattet af loven: Eksemplet med en bilforhandler "Som eksempel på et område, der omfattes af denne undtagelsesbestemmelse, kan nævnes formidling af ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Både for knallertkøretøjer og motorkøretøjer stiller færdselsloven krav om, at disse motorkøretøjer skal være ansvarsforsikret, når de forlader forhandleren. Sælgere af motorkøretøjer anses ikke at forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale, hvis sælgeren af motorkøretøjer er i besiddelse af forsikringsbegæringer fra et eller flere forsikringsselskaber og alene videresender det lovpligtige forsikringsbevis til Centralregisteret for Motorkøretøjer, således at motorkøretøjet kan indregistreres. I disse tilfælde er der snarere tale om udførelse af en nødvendig servicefunktion over for køber. Den nærmere forhandling af forsikringens omfang og pris sker direkte mellem køber og det pågældende forsikringsselskab. De anførte betragtninger vil endvidere også kunne gælde, hvor forhandleren formidler en kaskoforsikring i tilknytning til ansvarsforsikringen, såfremt der fra forhandlerens side ikke udøves en særlig aktiv indsats. Her efterkommes blot købers ønske om fremsendelse af en samlet forsikringsbegæring." Eksemplet med fagforbund, sportsklubber, andre foreninger "Som yderligere eksempler på aktiviteter, som omfattes af undtagelsesbestemmelsen, kan nævnes de tilfælde, hvor fagforbund, sportsklubber eller andre foreninger har indgået aftale med et forsikringsselskab om, at medlemmer kan opnå medlemsfordele ved at tegne en forsikring i dette forsikringsselskab. Det er en betingelse, at formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale, men at der alene er tale om, at en forening stiller information om tegning af forsikring til rådighed for medlemmerne, således at medlemmet selv skal henvende sig til forsikringsselskabet. Foreningens eller fagforbundets aktiviteter kan blandt andet bestå i at lade forsikringsselskabet annoncere i medlemsbladet, i at foreningen fremsender information eller policer til medlemmer og i opkrævning af præmie sammen med medlemskontingent samt i udlevering af begæringer. Sidstnævnte tilfælde må betegnes som rene servicefunktioner. Det er uden betydning, om foreningen modtager et administrationshonorar eller andet vederlag fra forsikringsselskabet for informationsmaterialets udlevering til medlemmet." Administration - undtagelse LOF 12 finder ikke anvendelse på virksomheder, der blot varetager administration af et forsikringsselskabs skadestilfælde, taksation, anmeldte forsikringskrav eller lignende opgaver på forsikringsselskabets vegne Forsikringsdistributørvirksomhed - delvist undtaget Delvist undtaget fra loven er forsikringsdistributørvirksomhed 13. Forsikringsdistributørvirksomhed defineres som den aktivitet, der består i efter aftale at formidle et eller flere forsikringsselskabers produkter omfattet af LOF 3, stk. 2. Side 9 12 Jf. LOF 3, stk. 1, nr Jf. LOF 2, stk. 1, nr. 2.

10 Hvis produktet, der formidles, er begrænset til det, som er oplistet i lovens 3, stk. 2, er der tale om en forsikringsdistributør, som ikke er omfattet af loven. Det vil sige, at de ingen registreringspligt har. Dog skal forsikringsdistributører stadig opfylde lovens oplysningskrav, det følger af LOF 3, stk. 3 (se også afsnit 7.1). For at der er tale om en forsikringsdistributør, skal alle følgende betingelser være opfyldt, jf. 3, stk. 2: Forsikringsaftalen forudsætter kun viden om den forsikringsdækning, der tilbydes Forsikringsaftalen er ikke en livsforsikringsaftale Forsikringsaftalen omfatter ingen ansvarsdækning Den pågældende fysiske eller juridiske person udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv Forsikringsaftalen udgør et supplement til det produkt eller den service, som leveres af den givne leverandør, og forsikringsaftalen dækker: - tab eller beskadigelse af varer leveret af den pågældende leverandør eller risiko for driftsfejl på varerne, eller - tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør uanset om forsikringsaftalen omfatter livs- eller ansvarsforsikring, dog forudsat, at dækningen er accessorisk i forhold til hoveddækningen vedrørende risici i tilknytningen til denne rejse Forsikringsaftalens årlige præmiebeløb overstiger ikke 500 euro Forsikringsaftalens løbetid inklusiv forlængelse overstiger ikke 5 år. Som eksempel på en forsikringsdistributør, hvis produkt opfylder ovenstående betingelser, kan nævnes et rejsebureau som foretager salg af rejseforsikringer til sine kunder. Et andet eksempel er butikkers salg af såkaldte tillægsforsikringer ved salg af fx elektronik eller hårde hvidevarer Tvivlsspørgsmål kan forelægges Finanstilsynet Der kan i praksis opstå tvivl om, hvorvidt en aktivitet må anses som agentvirksomhed, eller om den kan undtages enten helt eller delvist, jf. ovenfor. Det er ikke altid enkelt at vurdere, hvor grænserne går for eksempelvis "lejlighedsvis rådgivning" eller "kontaktskabende aktiviteter" i forhold til forsikringsagent- eller forsikringsmæglervirksomhed. Ved tvivlsspørgsmål skal der foretages en konkret vurdering af omstændighederne og de faktiske aktiviteter, som den pågældende udfører i relation til forsikringsselskabets produkter, jf. ovenfor om undtagelserne. Der er i medfør af reglerne mulighed for, at tvivlsspørgsmål kan forelægges Finanstilsynet, jf. LOF 28, stk Pligter 6.1. Forsikringsagentens pligter Agenter skal opfylde en række krav for, at forsikringsselskaber kan registrere en agent. Det er agenten, der er ansvarlig for, at denne har de rette kompetencer og opfylder kravene til at udøve forsikringsagentvirksomhed. Agenten indestår herfor i kraft af en erklæring til selskabet. Side 10

11 For at kunne blive registreret, skal agenten over for forsikringsselskabet kunne erklære, jf. LOF 28, stk : at den eller de personer, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen i agentvirksomheden, har den fornødne generelle viden om forsikringsformidling. Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 2, stk. 2, fastlægger, at der ved general viden om forsikringsformidling forstås, at personen: - kan tilrettelægge virksomhedens forsikringsformidling under hensyn til de almindelige regler om indgåelse af aftaler og bestemmelser om god skik og - kan sikre, at medarbejderne i den pågældende virksomhed har den fornødne viden i relation til at gennemføre forsikringsformidlingen. at den eller de medarbejdere i agentvirksomheden, der er direkte beskæftiget med forsikringsformidlingen, har en passende viden om de produkter, der formidles. Kravene til agenters uddannelse og den passende viden er præciseret i bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse at hverken den ansvarlige eller de medarbejdere, der direkte varetager forsikringsformidlingen, er under konkurs, og at den ansvarlige og de pågældende medarbejdere over for arbejdsgiveren har fremvist straffeattest uden indførsel om ubetingede frihedsstraffe i 4 måneder eller derudover for overtrædelse af straffelovens 171 om dokumentfalsk eller om formueforbrydelser. Finanstilsynet har til enhver tid mulighed for at bede agenten redegøre for procedurerne og forretningsgangene på området, med henblik på at vurdere, om de er forsvarlige, jf. LOF 28, stk. 4. I forbindelse med formidling af selskabets produkter er det agenten, som er ansvarlig for, at kunden modtager den information, som følger af reglerne. Informationskravene følger af LOF og bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt 4-6. Formkravene til informationen følger af LOF 35. Informationskravene gælder også for forsikringsdistributører, som er delvist undtaget fra reglerne, herunder undtaget fra registreringspligten. Det bemærkes, at i tilfælde hvor agenten modtager provision eller andet vederlag for formidlingen, skal agenten gøre kunden opmærksom herpå. Kunden skal også have oplyst muligheden for på anmodning at få oplyst provisionens eller vederlagets størrelse Her gennemgås de regler, som gælder for agenter, der skal registreres i Forsikring & Pensions register. Der gælder yderligere et krav om en ansvarsforsikring for agenter, der formidler forsikringer for udenlandske forsikringsselskaber, der ikke er etableret her i landet og som skal registreres i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister. For mere information se 9 14 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. 15 Jf. LOF 34, stk. 2. Side 11

12 Forsikringsagenter er omfattet af reglerne om god skik for finansielle virksomheder, jf. LOF 32. God skik reglerne gælder dog kun i den udstrækning, forholdene ikke er reguleret af forsikringsformidlingslovens oplysningskrav. Modtager agenten betroede midler (som fx kundens præmieindbetalinger eller selskabets erstatningsudbetaling) skal agenten oprette en særskilt bankkonto og tegne garantistillelse, jf. 15 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler Forsikringsselskabets pligter Forsikringsselskabers pligter følger af LOF 27, stk. 2, 29, stk. 1, og 30, og af reglerne i bekendtgørelsen om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber. Når et forsikringsselskab indgår aftale med en forsikringsagent, har selskabet følgende formelle pligter ifølge lovgivningen: at registrere forsikringsagenten i s offentlige agentregister at fjerne forsikringsagenten fra registeret igen, når formidlingsaftalen ophører at opdatere oplysningerne snarest muligt ved ændringer og mindst 1 gang i kvartalet at sende en erklæring til Finanstilsynet en gang årligt om, at selskabet har forsvarlige forretningsgange og administrative procedurer vedrørende behandlingen af de erklæringer, som selskabet modtager fra agenter ved opstart af samarbejde i medfør af LOF 28, stk. 2. Den årlige erklæring som selskabet skal sende til Finanstilsynet, skal ifølge bekendtgørelsen sendes senest 1. april. Der gælder ingen formkrav til erklæringen, som derfor blot skal være en relativ simpel besked til Finanstilsynet. Det kan i øvrigt bemærkes, at en gang årligt (også 1. april) sender en erklæring til Finanstilsynet om, at oplysningerne i agentregisteret er ajourførte. Det sker i overensstemmelse med 6, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber. Det er dog som bekendt selskabernes ansvar løbende at ajourføre oplysningerne i registeret og mindst en gang i kvartalet i henhold til reglerne. Derfor sender som en service en påmindelse en gang i kvartalet til kontaktpersonerne i selskaberne om, at de skal sikre, at oplysningerne er opdaterede og korrekte. Forsikringsselskabets pligter i forbindelse med registreringen er desuden gennemgået i afsnit 4.4. Side 12 * * *

13 Spørgsmål om brugen af agentregisteret kan rettes til Sanne Ipsen på telefon eller Spørgsmål om reglerne for forsikringsagenter og denne vejledning kan rettes til Dianne Louise Schow på telefon eller * * * Side 13

14 Bilag nyttige links Forsikringsformidlingsloven (i denne vejledning LOF) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Finanstilsynets lovsamling alle relevante regler på forsikringsformidlingsområdet EU-direktiv (2002/92/EF) af 9. december 2002 om forsikringsformidling Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister Finanstilsynets Forsikrings- og Genforsikringsmæglerregister * * * Side 14

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 25. april 2007 med de ændringer, der følger af 5 i lov nr. 515 af 17.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) LBK nr 1065 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1951-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. september Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) 22. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 4. september Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) 22. august Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 4. september 2013 22. august 2013. Nr. 1065. Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Agentregister brugervejledning

Agentregister brugervejledning Agentregister brugervejledning Vejledningen er udarbejdet til forsikringsselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister. Det er selskaberne, som har pligt til at registrere

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Frederiksberg, den 5. august 2017

Frederiksberg, den 5. august 2017 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Frederiksberg, den 5. august 2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) er en brancheorganisation

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse nr. 825 af 3. juli 2007 Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 2, 31 39 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 25. april 2007,

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 Velkommen Helle Havgaard, adm. direktør 2 Formål med informationsmødet At informere den finansielle sektor om de kompetencekrav

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet,

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet, Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010125). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige I medfør af 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie Priseksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad prisen er ved forsikring af en Mercedes A 180 d gennem Mercedes-Benz Forsikring. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Mercedes-Benz Forsikring

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til her@ftnet.dk s høringssvar i relation til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere