Opdateret april Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Forsikringsagenter skal registreres s agentregister Formålet med vejledningen 2 2. Forsikringsformidling Hvad er forsikringsformidling? 2 3. Forsikringsagenter Hvad er en forsikringsagent? Hvad er en underagent? Forskellen på en forsikringsagent og en forsikringsmægler 4 4. Registrering agenter skal registreres Hvem skal registreres og hvorfor? Hvor skal agenter registreres? s agentregister Hvem skal foretage registreringen? 7 5. Formidling som ikke skal registreres - undtagelser Visse former for formidling er udtaget Forsikringsselskaber og deres ansatte - undtagelse Lejlighedsvis rådgivning/formidling - undtagelse Oplysnings- og kontaktskabende virksomheder - undtagelse Administration - undtagelse Delvist undtaget forsikringsdistributørvirksomhed Tvivlsspørgsmål kan forelægges Finanstilsynet Pligter Forsikringsagentens pligter Forsikringsselskabets pligter 12 Bilag Nyttige links 14 Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Dianne Louise Schow Chefkonsulent Dir Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 1. Introduktion 1.1. Forsikringsagenter skal registreres Forsikringsagenter skal registreres i et offentligt tilgængeligt register, før de må formidle produkter for et forsikringsselskab. Det er forsikringsselskabet, der ifølge lovgivningen har pligt til at registre agenten og holde oplysningerne ajour. En agent er kendetegnet ved, at der er indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber om formidlingen af selskabets produkter. En agent handler på vegne af et forsikringsselskab. Der foreligger som udgangspunkt et fuldmagtsforhold efter reglerne i aftaleloven s agentregister Agenter der formidler produkter for et dansk forsikringsselskab eller for en dansk filial af et udenlandsk selskab skal registreres i s agentregister. Agentregisteret kan findes på s hjemmeside under "for medlemmer". Forsikringsselskaber skal selv oprette sig som bruger af registeret og derefter tilføje/ændre oplysninger om tilknyttede agenter. På hjemmesiden findes også en praktisk brugervejledning til systemet. Spørgsmål om brugen af agentregisteret kan rettes til Sanne Ipsen på telefon eller Spørgsmål om reglerne for forsikringsagenter og denne vejledning kan rettes til Dianne Louise Schow på telefon eller 1.3. Formålet med vejledningen Vejledningen er udarbejdet med henblik på at vejlede forsikringsselskaber i forbindelse med registrering af forsikringsagenter i s forsikringsagentregister (agentregister). Vejledningen behandler derfor primært forsikringsagenter. Forsikringsmæglere berøres kun kort, med henblik på at kunne adskille dem fra forsikringsagenter. I vejledningen gennemgås blandt andet, hvornår der er tale om en forsikringsagent, registreringspligten og undtagelser, kravene til registrering og forsikringsselskabets og agentens pligter. Vejledningen tager udgangspunkt i forsikringsformidlingsloven og tilhørende bekendtgørelser, som regulerer forholdene for forsikringsagenter. 2. Forsikringsformidling 2.1. Hvad er forsikringsformidling? Forsikringsformidling er den aktivitet, der består i at foretage det indledende arbejde i forbindelse med forsikringsaftaler, og at indgå sådanne aftaler eller administrere disse. Det følger af 1 i lov om forsikringsformidling (herefter LOF). Loven gælder kun for erhvervsmæssig formidling af forsikringer. For at være omfattet skal formidlingen ske mod vederlag. Det kan være enten i form af penge eller anden form for økonomisk fordel. Side 2

3 Formidlingen behøver ikke at blive udført som agents hovederhverv, for at være omfattet af reglerne. Der eksisterer flere typer formidlere, jf. LOF 2. Følgende typer formidlere er omfattet af loven: Forsikringsmæglervirksomhed Genforsikringsmæglervirksomhed Forsikringsagentvirksomhed Underagentvirksomhed Forsikringsdistributørvirksomhed 3. Forsikringsagenter 3.1. Hvad er en forsikringsagent? En forsikringsagent er en forsikringsformidler, der har indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber, om at formidle selskabets forsikringsprodukter. Det følger af LOF 2, stk. 1, nr. 3. Dette er den overordnede definition. Det kan imidlertid være problematisk at afgøre i praksis, hvorvidt en virksomhed er en forsikringsagent. Tre betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt for, at der er tale om en forsikringsagent: Agentvirksomheden skal have indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber Agentvirksomheden formidler forsikringer for dette/disse selskaber Agentvirksomheden modtager et vederlag for forsikringsformidlingen Forsikringsformidling er ofte ikke forsikringsagentens hovederhverv, men kan foretages i tilknytning til hovederhvervet. Eksempler herpå er: En bank i en koncern, der formidler søsterselskabets forsikringsprodukter En bilforhandler eller ejendomsmægler, der har indgået aftale med et forsikringsselskab, om at tilbyde selskabets produkter til deres kunder. Her skal man dog være opmærksom på undtagelserne i reglerne. Undtagelserne behandles nærmere i afsnit 6. En forsikringsmægler, der også fungerer som forsikringsagent 1. Denne aktivitet skal dog udøves i en anden virksomhed end forsikringsmæglervirksomheden. Forsikringsagentvirksomheden må ikke anvende en betegnelse, der kan forveksles med forsikringsmæglervirksomhedens. Der er ikke krav i reglerne til virksomhedsform for forsikringsagenter. Forsikringsagentvirksomhed kan eksempelvis finde sted i et aktieselskab eller en enkeltmandsvirksomhed så vel som i en forening eller en andelskasse 2. Side 3 1 Jf. LOF Loven stiller kun krav til virksomhedsform for forsikringsmægler- og genforsikringsmæglervirksomhed, jf. LOF 1, stk. 2.

4 3.2. Hvad er en underagent? En underagent er en erhvervsdrivende, der efter aftale med en forsikringsagent formidler forsikringsprodukter, som forsikringsagenten har påtaget sig at formidle for et eller flere bestemte forsikringsselskaber 3. Det kan eksempelvis være en byggesagkyndig, der i tilknytning til sit hovederhverv formidler ejerskifteforsikringer for en forsikringsagent. Underagenten skal ikke registreres i s agentregister, men i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister. Underagenterne vil derfor ikke blive behandlet her Forskellen på en forsikringsagent og en forsikringsmægler Formålet med vejledningen er at vejlede om forsikringsagenter. Forsikringsmægleres aktiviteter og betingelser behandles derfor ikke her. Nedenfor vil de vigtigste forskelle på forsikringsagenter og forsikringsmæglere blive gennemgået med henblik på at kunne adskille de to. Forskellen på forsikringsagenter og forsikringsmæglere findes i den type opgaver, formidleren varetager over for kunden. Forsikringsmæglervirksomhed er defineret i LOF 2, stk. 1, nr. 1, som: "Den aktivitet, der består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom." Forsikringsmægleren yder kunden rådgivning og præsenterer kunden for forsikringsløsninger uden, at der er indgået aftale med et forsikringsselskab. Forsikringsmægleren skal være "kundens mand". Forsikringsmægleren er altså kendetegnet ved, at de skal yde uvildig rådgivning, idet han/hun ikke er bundet af aftaler med forsikringsselskaber. Forsikringsagenten har derimod konkrete aftaler med forsikringsselskaber, om at sælge netop deres produkter. Forsikringsagenten foretager ikke rådgivning på baggrund af en analyse af markedet og eventuelle indhentede tilbud og yder derfor ikke uvildig rådgivning. En forsikringsagent repræsenterer selskabet og har til opgave at formidle de produkter, som de har indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber om. I Finanstilsynets afgørelse af 24. november 2005 vedrørende lov om forsikringsformidling 1 og 2 4 var Finanstilsynet blevet bedt om, at vurderer hvorvidt to rammeaftaler måtte anses som værende forsikringsmægler- eller forsikringsagentvirksomhed. I den ene rammeaftale, som tilsynet blev bedt om at vurdere, gennemførte en forsikringsmægler en udbudsrunde på vegne af en kunde som var en organisation og dens tilknyttede medlemsvirksomheder. På baggrund af udbuddet blev et forsikringsselskab valgt som forsikringsleverandør. Forsikringsmægleren og forsikringsselskabet indgik efterfølgende en administrationsaftale, hvoraf det bl.a. fremgik at forsikringsmægleren overfor forsikringsselskabet Side 4 3 Jf. LOF 2, stk. 1, nr Afgørelsen kan findes på Finanstilsynets hjemmeside under 'Regler og praksis'.

5 forpligtede sig til aktivt og engageret at markedsføre forsikringerne og at optimere indtegningen af forsikringerne. Finanstilsynet udtalte i denne forbindelse: "aftalens forpligtelser ikke [er] forenelige med aktiviteten som forsikringsmægler, idet disse aftalekrav er egnet til at så tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uvildighed og om mægleren som kundens mand. På den baggrund vurderes der, at forsikringsmæglervirksomhedens aktiviteter, der ligger efter gennemført udbud, må betegnes som forsikringsagentvirksomhed." Ovenstående eksempel illustrerer, at det afgørende i en konkret vurdering af, om en formidler udøver agent- eller mæglervirksomhed, er opgavens type - altså hvilke konkrete aktiviteter en formidler skal udføre i forbindelse med formidlingen af et forsikringsselskabs produkter. Der kigges på hvor tæt knyttet formidleren er til et eller flere forsikringsselskabet, og om der er forhold, der kan så tvivl om en mægler som "kundens mand". 4. Registrering agenter skal registreres 4.1. Hvem skal registreres og hvorfor? Det er et krav, at forsikringsagenter skal registreres i et offentligt tilgængeligt register, før agenten må formidle forsikringer for et forsikringsselskab, jf. 27, stk. 5, i LOF. Det følger desuden af lov om finansiel virksomhed, at forsikringsselskaber alene må anvende registrerede virksomheder og forsikringsdistributører (se afsnit 6.2) - til salg af deres produkter, jf. lov om finansiel virksomhed 57 a Hvor skal agenter registreres? Når en agentvirksomhed etableret i Danmark skal formidle forsikringer i Danmark for et dansk forsikringsselskab, skal agenten registreres i s agentregister. Det samme gælder for en agent, der skal formidle forsikringer i Danmark for et udenlandsk forsikringsselskab, der er etableret i Danmark (dvs. for en dansk filial). Disse agenter skal også registreres i Forsikrings & Pensions agentregister. Hvis en agent skal formidle forsikringer i Danmark for et udenlandsk forsikringsselskab, der ikke er etableret i Danmark 5, skal agenten registreres i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister og ikke i s agentregister. Hvis en agent antager en anden virksomhed (en underagent) til at hjælpe agenten med at sælge et forsikringsselskabs produkter, skal dette anmeldes til Finanstilsynet. Alle underagenter skal registreres i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister og ikke i s agentregister. Side 5 5 Det vil sige et udenlandsk forsikringsselskab, som er anmeldt efter reglerne om grænseoverskridende tjenesteydelser.

6 Nedenfor ses en oversigt over de relevante registre på forsikringsformidlingsområdet. Register Administrator Hvem skal registreres? Forsikringsagentregisteret (agentregisteret) Forsikringsagenter, der formidler forsikringer i Danmark for et dansk forsikringsselskab Forsikringsagenter, der formidler forsikringer i Danmark for en dansk filial af et udenlandsk forsikringsselskab Forsikringsformidlingsregister Finanstilsynet Underagenter Underunderagenter Forsikringsagenter, der formidler forsikringer i Danmark for et selskab, der er anmeldt efter reglerne om grænseoverskridende tjenesteydelser Forsikringsmægler- og genforsikringsmæglerregister Finanstilsynet Forsikringsmæglere Genforsikringsmæglere Reglerne for registrering af forsikringsformidlere følger af bekendtgørelse om Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister og bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber s agentregister Agentregisteret 6 kan findes på s hjemmeside under "for medlemmer". Registeret viser alle forsikringsagentvirksomheder, som danske forsikringsselskaber eller danske filialer af udenlandske forsikringsselskaber har en aftale med om at formidle selskabets/filialens produkter. Følgende oplysninger om de enkelte agenter fremgår af registeret: Forsikringsagentvirksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVRnummer Den person i virksomheden, som er ansvarlig for formidlingen Registeret giver mulighed for at se oplysningerne på følgende måde: oversigt over alle registrerede agenter oversigt over alle selskaber, der har aftaler med agenter oversigt over alle agenter tilknyttet et bestemt selskab 6 Det følger af 27, stk. 2, i LOF og 2 i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber, at agenter skal registreres i forsikringsselskabets eller filialens register på egen hjemmeside. Der skal være link til selskabernes egne agentregistre på Finanstilsynets hjemmeside. Men efter 5 i bekendtgørelsen kan forsikringsselskabet indgå aftale med om, at agenter registreres i s agentregister. Det er således praksis, at Forsikring & Pensions medlemsselskaber registrerer deres agenter samlet i agentregistret. Side 6

7 oversigt over alle selskaber, som har aftaler med en bestemt agent 7 På hjemmesiden findes en praktisk brugervejledning til forsikringsselskaberne i brugen af agentregisteret Hvem skal foretage registreringen? Pligten til registrering af forsikringsagenter påhviler det forsikringsselskab, som agenten formidler forsikringer for. Det følger af LOF 27, stk. 2. Agentregisteret administreres af, men det er forsikringsselskabet, der er ansvarlig for, at oplysningerne er rigtige og opdaterede. Forsikringsselskabet er forpligtet til at ajourføre registeret snarest muligt efter en formidlingsaftale er indgået eller ophørt dog mindst hvert kvartal. Det følger af 4 og 5, stk. 2, i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber. Det følger af reglerne, at forsikringsselskabet til enhver tid er ansvarlig for rigtigheden af de registrerede oplysninger. Også selvom Forsikring & Pension varetager administrationen af registeret Vigtigheden i at oplysningerne er opdaterede understreges af, at når en agent er opført i agentregisteret, er denne som udgangspunkt legitimeret over for omverdenen. Det må derfor formodes, at agenten kan indgå bindende aftaler på selskabets vegne i henhold til aftaleloven. Hvis et selskab undlader at holde oplysningerne ajour, kan Finanstilsynet give selskabet påbud om at ajourføre inden for en given frist. Det følger af LOF 44, stk. 4. Hvis selskabet ikke følger påbuddet, kan selskabet blive straffet med bøde, jf. 54, stk. 1, nr. 3. udsender fire gange om året en påmindelse til kontaktpersonerne i selskaberne om, at oplysningerne skal være ajourført. erklærer desuden hvert år over for Finanstilsynet, at oplysningerne er ajourført Formidling som ikke skal registreres - undtagelser 5.1. Visse former for formidling er udtaget Det følger af LOF 3, at loven ikke finder anvendelse og registrering derfor ikke er nødvendig, for: Forsikringsselskaber og deres ansatte 7 Forudsat at forskellige selskaber, der har indgået aftale med agenten, har angivet samme kontaktperson som den ansvarlige i agentvirksomheden. Hvis der er angivet forskellige kontaktpersoner, vil agentvirksomheden fremgå flere gange på oversigten. 8 Efter reglerne i bekendtgørelsen om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber er det som udgangspunkt selskabet, der har pligt til årligt at erklære over for Finanstilsynet, at registeret er ajourført. Men i den udstrækning fører registret, påhviler pligten, jf. 6, stk. 1 og 3, i bekendtgørelsen. Side 7

8 Lejlighedsvis rådgivning og formidling Oplysningsvirksomhed og kontaktskabende virksomhed Administration Undtagelserne gennemgås enkeltvist i det følgende Forsikringsselskaber og deres ansatte - undtagelse Forsikringsselskaber og deres ansatte 9 kan sælge forsikringer uden dermed at blive underlagt reglerne i LOF. Et forsikringsselskab og deres ansatte kan også formidle produkter for et andet forsikringsselskab, uden at blive omfattet af reglerne. Et eksempel er, at et livsforsikringsselskab indgår en aftale med et skadeforsikringsselskab om formidlingen af deres livsforsikringsprodukter Lejlighedsvis rådgivning/formidling - undtagelse LOF 10 undtager virksomheder, der lejlighedsvis rådgiver om forsikringsforhold, og hvor rådgivningen/formidlingen udøves i forbindelse med et andet erhverv. Men det er en betingelse for undtagelsen, at hovedformålet med rådgivningen ikke er at bistå kunden med at forelægge, foreslå, indgå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale. Som eksempel på lejlighedsvis formidling kan nævnes en kommunes formidling af forsikringer i medfør af lov om patientforsikring. Et andet eksempel er advokater eller revisorer, som lejlighedsvis rådgiver om forsikring i forbindelse med det egentlige erhverv, som de udfører Oplysnings- og kontaktskabende virksomheder - undtagelse LOF 11 finder ikke anvendelse på virksomheder, der formidler generel information om forsikringsprodukter eller blot skaber kontakten til et forsikringsselskab. Også her er det en betingelse for undtagelsen, at formålet ikke er at bistå kunden med at forelægge, foreslå, indgå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale. Det kan være vanskeligt at vurdere, om et forhold er undtaget som ren oplysningsvirksomhed eller kontaktskabende virksomhed eller om forholdet har en sådan karakter, at det må anses som formidling omfattet af LOF 1 og dermed underlagt reglerne i LOF. Der må altid foretages en konkret vurdering af den aktivitet, den pågældende udøver for at fastslå, om det falder under undtagelsen. Det springende punkt vil i den sammenhæng være, om der er tale om en såkaldt aktiv handling eller ej. Det vil sige, om den pågældende aktivitet har til formål at bistå kunden aktivt i at indgå en forsikringsaftale, eller at udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en aftale, fx ved indhentning af konkrete forsikringstilbud. Det fremgår af forarbejderne til loven. I det følgende er nogle eksempler fra forarbejderne, medtaget med henblik på at tydeliggøre omfanget af undtagelsen. Side 8 9 Jf. LOF 3, stk. 1, nr Jf. LOF 3, stk. 1, nr Jf. LOF 3, stk. 1, nr. 3.

9 Forarbejderne til loven nævner blandt andet følgende eksempler på situationer, der ikke er omfattet af loven: Eksemplet med en bilforhandler "Som eksempel på et område, der omfattes af denne undtagelsesbestemmelse, kan nævnes formidling af ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Både for knallertkøretøjer og motorkøretøjer stiller færdselsloven krav om, at disse motorkøretøjer skal være ansvarsforsikret, når de forlader forhandleren. Sælgere af motorkøretøjer anses ikke at forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale, hvis sælgeren af motorkøretøjer er i besiddelse af forsikringsbegæringer fra et eller flere forsikringsselskaber og alene videresender det lovpligtige forsikringsbevis til Centralregisteret for Motorkøretøjer, således at motorkøretøjet kan indregistreres. I disse tilfælde er der snarere tale om udførelse af en nødvendig servicefunktion over for køber. Den nærmere forhandling af forsikringens omfang og pris sker direkte mellem køber og det pågældende forsikringsselskab. De anførte betragtninger vil endvidere også kunne gælde, hvor forhandleren formidler en kaskoforsikring i tilknytning til ansvarsforsikringen, såfremt der fra forhandlerens side ikke udøves en særlig aktiv indsats. Her efterkommes blot købers ønske om fremsendelse af en samlet forsikringsbegæring." Eksemplet med fagforbund, sportsklubber, andre foreninger "Som yderligere eksempler på aktiviteter, som omfattes af undtagelsesbestemmelsen, kan nævnes de tilfælde, hvor fagforbund, sportsklubber eller andre foreninger har indgået aftale med et forsikringsselskab om, at medlemmer kan opnå medlemsfordele ved at tegne en forsikring i dette forsikringsselskab. Det er en betingelse, at formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale, men at der alene er tale om, at en forening stiller information om tegning af forsikring til rådighed for medlemmerne, således at medlemmet selv skal henvende sig til forsikringsselskabet. Foreningens eller fagforbundets aktiviteter kan blandt andet bestå i at lade forsikringsselskabet annoncere i medlemsbladet, i at foreningen fremsender information eller policer til medlemmer og i opkrævning af præmie sammen med medlemskontingent samt i udlevering af begæringer. Sidstnævnte tilfælde må betegnes som rene servicefunktioner. Det er uden betydning, om foreningen modtager et administrationshonorar eller andet vederlag fra forsikringsselskabet for informationsmaterialets udlevering til medlemmet." Administration - undtagelse LOF 12 finder ikke anvendelse på virksomheder, der blot varetager administration af et forsikringsselskabs skadestilfælde, taksation, anmeldte forsikringskrav eller lignende opgaver på forsikringsselskabets vegne Forsikringsdistributørvirksomhed - delvist undtaget Delvist undtaget fra loven er forsikringsdistributørvirksomhed 13. Forsikringsdistributørvirksomhed defineres som den aktivitet, der består i efter aftale at formidle et eller flere forsikringsselskabers produkter omfattet af LOF 3, stk. 2. Side 9 12 Jf. LOF 3, stk. 1, nr Jf. LOF 2, stk. 1, nr. 2.

10 Hvis produktet, der formidles, er begrænset til det, som er oplistet i lovens 3, stk. 2, er der tale om en forsikringsdistributør, som ikke er omfattet af loven. Det vil sige, at de ingen registreringspligt har. Dog skal forsikringsdistributører stadig opfylde lovens oplysningskrav, det følger af LOF 3, stk. 3 (se også afsnit 7.1). For at der er tale om en forsikringsdistributør, skal alle følgende betingelser være opfyldt, jf. 3, stk. 2: Forsikringsaftalen forudsætter kun viden om den forsikringsdækning, der tilbydes Forsikringsaftalen er ikke en livsforsikringsaftale Forsikringsaftalen omfatter ingen ansvarsdækning Den pågældende fysiske eller juridiske person udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv Forsikringsaftalen udgør et supplement til det produkt eller den service, som leveres af den givne leverandør, og forsikringsaftalen dækker: - tab eller beskadigelse af varer leveret af den pågældende leverandør eller risiko for driftsfejl på varerne, eller - tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør uanset om forsikringsaftalen omfatter livs- eller ansvarsforsikring, dog forudsat, at dækningen er accessorisk i forhold til hoveddækningen vedrørende risici i tilknytningen til denne rejse Forsikringsaftalens årlige præmiebeløb overstiger ikke 500 euro Forsikringsaftalens løbetid inklusiv forlængelse overstiger ikke 5 år. Som eksempel på en forsikringsdistributør, hvis produkt opfylder ovenstående betingelser, kan nævnes et rejsebureau som foretager salg af rejseforsikringer til sine kunder. Et andet eksempel er butikkers salg af såkaldte tillægsforsikringer ved salg af fx elektronik eller hårde hvidevarer Tvivlsspørgsmål kan forelægges Finanstilsynet Der kan i praksis opstå tvivl om, hvorvidt en aktivitet må anses som agentvirksomhed, eller om den kan undtages enten helt eller delvist, jf. ovenfor. Det er ikke altid enkelt at vurdere, hvor grænserne går for eksempelvis "lejlighedsvis rådgivning" eller "kontaktskabende aktiviteter" i forhold til forsikringsagent- eller forsikringsmæglervirksomhed. Ved tvivlsspørgsmål skal der foretages en konkret vurdering af omstændighederne og de faktiske aktiviteter, som den pågældende udfører i relation til forsikringsselskabets produkter, jf. ovenfor om undtagelserne. Der er i medfør af reglerne mulighed for, at tvivlsspørgsmål kan forelægges Finanstilsynet, jf. LOF 28, stk Pligter 6.1. Forsikringsagentens pligter Agenter skal opfylde en række krav for, at forsikringsselskaber kan registrere en agent. Det er agenten, der er ansvarlig for, at denne har de rette kompetencer og opfylder kravene til at udøve forsikringsagentvirksomhed. Agenten indestår herfor i kraft af en erklæring til selskabet. Side 10

11 For at kunne blive registreret, skal agenten over for forsikringsselskabet kunne erklære, jf. LOF 28, stk : at den eller de personer, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen i agentvirksomheden, har den fornødne generelle viden om forsikringsformidling. Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 2, stk. 2, fastlægger, at der ved general viden om forsikringsformidling forstås, at personen: - kan tilrettelægge virksomhedens forsikringsformidling under hensyn til de almindelige regler om indgåelse af aftaler og bestemmelser om god skik og - kan sikre, at medarbejderne i den pågældende virksomhed har den fornødne viden i relation til at gennemføre forsikringsformidlingen. at den eller de medarbejdere i agentvirksomheden, der er direkte beskæftiget med forsikringsformidlingen, har en passende viden om de produkter, der formidles. Kravene til agenters uddannelse og den passende viden er præciseret i bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse at hverken den ansvarlige eller de medarbejdere, der direkte varetager forsikringsformidlingen, er under konkurs, og at den ansvarlige og de pågældende medarbejdere over for arbejdsgiveren har fremvist straffeattest uden indførsel om ubetingede frihedsstraffe i 4 måneder eller derudover for overtrædelse af straffelovens 171 om dokumentfalsk eller om formueforbrydelser. Finanstilsynet har til enhver tid mulighed for at bede agenten redegøre for procedurerne og forretningsgangene på området, med henblik på at vurdere, om de er forsvarlige, jf. LOF 28, stk. 4. I forbindelse med formidling af selskabets produkter er det agenten, som er ansvarlig for, at kunden modtager den information, som følger af reglerne. Informationskravene følger af LOF og bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt 4-6. Formkravene til informationen følger af LOF 35. Informationskravene gælder også for forsikringsdistributører, som er delvist undtaget fra reglerne, herunder undtaget fra registreringspligten. Det bemærkes, at i tilfælde hvor agenten modtager provision eller andet vederlag for formidlingen, skal agenten gøre kunden opmærksom herpå. Kunden skal også have oplyst muligheden for på anmodning at få oplyst provisionens eller vederlagets størrelse Her gennemgås de regler, som gælder for agenter, der skal registreres i Forsikring & Pensions register. Der gælder yderligere et krav om en ansvarsforsikring for agenter, der formidler forsikringer for udenlandske forsikringsselskaber, der ikke er etableret her i landet og som skal registreres i Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister. For mere information se 9 14 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. 15 Jf. LOF 34, stk. 2. Side 11

12 Forsikringsagenter er omfattet af reglerne om god skik for finansielle virksomheder, jf. LOF 32. God skik reglerne gælder dog kun i den udstrækning, forholdene ikke er reguleret af forsikringsformidlingslovens oplysningskrav. Modtager agenten betroede midler (som fx kundens præmieindbetalinger eller selskabets erstatningsudbetaling) skal agenten oprette en særskilt bankkonto og tegne garantistillelse, jf. 15 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler Forsikringsselskabets pligter Forsikringsselskabers pligter følger af LOF 27, stk. 2, 29, stk. 1, og 30, og af reglerne i bekendtgørelsen om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber. Når et forsikringsselskab indgår aftale med en forsikringsagent, har selskabet følgende formelle pligter ifølge lovgivningen: at registrere forsikringsagenten i s offentlige agentregister at fjerne forsikringsagenten fra registeret igen, når formidlingsaftalen ophører at opdatere oplysningerne snarest muligt ved ændringer og mindst 1 gang i kvartalet at sende en erklæring til Finanstilsynet en gang årligt om, at selskabet har forsvarlige forretningsgange og administrative procedurer vedrørende behandlingen af de erklæringer, som selskabet modtager fra agenter ved opstart af samarbejde i medfør af LOF 28, stk. 2. Den årlige erklæring som selskabet skal sende til Finanstilsynet, skal ifølge bekendtgørelsen sendes senest 1. april. Der gælder ingen formkrav til erklæringen, som derfor blot skal være en relativ simpel besked til Finanstilsynet. Det kan i øvrigt bemærkes, at en gang årligt (også 1. april) sender en erklæring til Finanstilsynet om, at oplysningerne i agentregisteret er ajourførte. Det sker i overensstemmelse med 6, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber. Det er dog som bekendt selskabernes ansvar løbende at ajourføre oplysningerne i registeret og mindst en gang i kvartalet i henhold til reglerne. Derfor sender som en service en påmindelse en gang i kvartalet til kontaktpersonerne i selskaberne om, at de skal sikre, at oplysningerne er opdaterede og korrekte. Forsikringsselskabets pligter i forbindelse med registreringen er desuden gennemgået i afsnit 4.4. Side 12 * * *

13 Spørgsmål om brugen af agentregisteret kan rettes til Sanne Ipsen på telefon eller Spørgsmål om reglerne for forsikringsagenter og denne vejledning kan rettes til Dianne Louise Schow på telefon eller * * * Side 13

14 Bilag nyttige links Forsikringsformidlingsloven (i denne vejledning LOF) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Finanstilsynets lovsamling alle relevante regler på forsikringsformidlingsområdet EU-direktiv (2002/92/EF) af 9. december 2002 om forsikringsformidling Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister Finanstilsynets Forsikrings- og Genforsikringsmæglerregister * * * Side 14

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Agentregister brugervejledning

Agentregister brugervejledning Agentregister brugervejledning Vejledningen er udarbejdet til forsikringsselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister. Det er selskaberne, som har pligt til at registrere

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Aftalens omfang: 1.4. Virksomhedens erhvervsforsikringer - omfattende nedennævnte firma adresser og datterselskaber:...

Aftalens omfang: 1.4. Virksomhedens erhvervsforsikringer - omfattende nedennævnte firma adresser og datterselskaber:... Kendelse af 3. maj 2001. 00-213.659. Forsikringsrådgivningsvirksomhed omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen)

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Den rejste kritik af forsikringsmæglerne består overordnet af fire punkter:

Den rejste kritik af forsikringsmæglerne består overordnet af fire punkter: Redegørelse om aflønning af forsikringsmæglere 1. Indledning I den offentlige debat er der stillet spørgsmålstegn ved forsikringsmæglernes uvildighed, når de formidler pensionsordninger til kunder. Den

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere