Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen"

Transkript

1 Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen i Struer kommune. De foreslåede udviklingsaktiviteter er udtryk for en ambitiøs videreudvikling af indsatsen på beskæftigelsesområdet, som vil stille betydelige implementeringsmæssige krav for jobcenteret øvrige aktører på beskæftigelses- uddannelsesområdet i Struer Kommune. Aktiviteterne vil forudsætte en stærk prioritering af ressourcer i beskæftigelsesindsatsen. Sideløbende med de foreslåede udviklingsaktiviteter skal Jobcenter Struer arbejde med at implementere den omfattende kontanthjælpsreform, som træder i kraft pr. 1. januar. Administrationen på beskæftigelsesområdet vil udarbejde præsentere en plan for, hvordan strategien kontanthjælpsreformen kan udmøntes implementeres. Som led i implementeringsplanen vil der gives bud på den ressourcemæssige betydning af de kommende tiltag på beskæftigelsesområdet. Af nedenstående oversigt fremgår, hvornår de foreslåede udviklingsaktiviteter kan forventes at blive igangsat. I den forbindelse er der prioriteret, at udviklingsaktiviteterne sættes i gang hurtigst muligt. En række af de foreslåede aktiviteter i strategien vil indebære en betydelig udviklings- indkøringsperiode, før aktiviteterne er i normal drift.

2 Aktiviteter målrettet langtidsledige 1) Screening af nyledige At identificere personer med risiko for langvarig ledighed mhp. tidlig, målrettet indsats Implementering af screeningsmodel, evt. sammen med a-kasser A-kasser jobcentret foretager screening af ledige ifm. afviklingen af det almindelige kontaktforløb Til brug for selve screeningen udvikles et screeningsværktøj, der kan anvendes af jobcenter a-kasse Som led i screeningen indplaceres de ledige i foruddefinerede Resultatet af screeningen registreres i screeningsværktøjet relevante a- kasser Det kan være relevant at inddrage i udviklingsarbejdet Screening i gangsættes i 1. kvartal. Dial med a- kasser udviklingsarbejde igangsættes i 4. kvt ) Screening af langtidsledige 3) Udvikling af med tilhørende indsatspakker 4) Udvikling af kombinationsforløb 5) Koncept for styrkelse af faglig gerafisk mobilitet 6) Styrket for udfaldstruede At afdække de udslagsgivende jobproblemer hos personer med over 6 måneders ledighed mhp. en langsigtet indsatsplan for den enkelte At definere særlige målgrupper for målrettet indsats samt at etablere en tilstrækkelig, målrettet indsatskapacitet for de enkelte At etablere målrettet opkvalificering af ufaglærte ledige via kombinationsforløb At styrke fokus på metoder til at øge den faglige gerafiske mobilitet blandt de ledige At øge brugen af styrke metoder til Udvikling af screeningsmodel, evt. i samarbejde med a-kasser Jobcenteret foretager screening som led i kontaktforløbet inddrager efter behov a-kassen i Som led i screeningen indplaceres de ledige i foruddefinerede Resultatet af screeningen registreres i screeningsværktøjet Definition af særlige målgrupper (), der skal håndteres i indsatsen for at forebygge afhjælpe langtidsledighed Fastlæggelse af indsatspakker for de forskellige, herunder intensitet af kontaktforløb aktivering, indhold i tilbudsvifte, indhold i vejlednings- afklaringsindsatsen, brug af kompetencetest, jobsøgningsaktiviteter,, faglig opkvalificering mv. Planlægning tilvejebringelse af tilbudskapacitet Udvikling af modeller/koncepter for kombinationsforløb, der sammentænker meritafklaring, realkompetenceafklaring arbejdsgivervurderinger af opkvalificeringsbehov Fastlæggelse af fælles koncept for vejledning/rådgivning i jobcenter a-kasser Fastlæggelse af indhold i den mobilitetsfremmende indsats, herunder model for brug af realkompetenceafklaring, målrettet opkvalificering, mobilitetsforløb, virksomhedsforløb mv. Udvikling af metoder til øget synliggørelse af jobåbninger inden for udenfor kommunens grænser Koncept for brug af, herunder formidlingsformer -metoder, formidlingsforløb, målgrupper mv. Plan for saktiviteter relevante a- kasser i Midtjylland Det vil være relevant at inddrage virksomheder Jobcenteret, virksomheder,, a-kasser, nabo-- jobcentre, virksomheder, De primære aktører er jobcenteret, a-kasser, nabo-jobcentre, virksomheder, vikarbureauer Screeningen i gangsættes i 1. kvartal. Dial med a- kasser udviklingsarbejde igangsættes i 4. kvt Arbejdet med at udmønte indsatspakkerne igangsættes i 1. kvt.. igangsættes i 1. kvt. Konceptet dialen med a- kasserne igangsættes i 4. kvt Arbejdet med konceptet i gangsættes i 4. kvt. 2013

3 Aktiviteter målrettet unge 7) Screening af unge 8) Udvikling af med tilhørende indsatspakker 9) Udvikling af uddannelsesmotiverende forløb 10) Implementering af At visitere de ufaglærte unge i uddannelsesparate aktivitetsparate unge senest efter 1 uges ledighed. At definere særlige målgrupper blandt hhv. uddannelsesparate aktivitetsparate unge mhp. en målrettet, uddannelsesfremmende indsats At øge kapaciteten af tilbud, der kan styrke uddannelsesmotivationen hos de unge At sikre en implementering af brug registrering af Implementering af nyt screeningsværktøj fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Aftale implementering af samarbejde med UU om screeningen af de unge, herunder vidensdeling om de unges uddannelseshistorik evt. uddannelsesbarrierer Som led i screeningen indplaceres de unge i foruddefinerede, der tilbydes målrettede indsatspakker Definition af særlige målgrupper (), der skal håndteres i indsatsen for at klargøre til fastholde unge i uddannelse Fastlæggelse af indsatspakker for de udpegede, herunder indhold i tilbudsvifte, indhold i vejlednings- afklaringsindsatsen, brug af kompetencetest mv. Planlægning tilvejebringelse af tilbudskapacitet Udvikle kurser om økonomi under uddannelse Udarbejde pjece om voksenlærlingeordningen til ledige unge Udvikle kurser, der informerer om tilvejebringer målrettede voksenlærlingepladser til unge over 25 år Planlægning tilvejebringelse af virksomhedspraktikker med uddannelsessigte, hvor arbejdsgiveren arbejder aktivt for at øge uddannelsesmotivationen hos den unge Retningslinjer for indhold i krav til registrering af, UU samt Familier, børn & unge i Midtjylland Det vil være relevant at inddrage virksomheder, ne arbejdsgiverne Jobcenteret Frem til 1. jan. screenes den aktuelle bestand af unge. Det nye visitationsværktøj forventes at tages i anvendelse i 1. kvt Arbejdet med at udmønte indsatspakkerne igangsættes i 1. kvt.. igangsættes i løbet af 1. kvartal ) Tilvejebringelse af træningsbaner til unge 12) Styrket uddannelsesvejledning 13) Øget brug af kompetencetest At give unge mulighed for at snuse til afprøve bestemte jobområder som led i uddannelsesvalget At inddrage ne i uddannelsesvejledningen af de unge At bruge kompetencetest til at afklare realismen af uddannelsesvalg samt indhold i den uddannelsesfremmende indsats Partnerskab eller samarbejdsaftaler med virksomheder Tilvejebringelse af træningsbaner i et bredt spekter af brancher Aftaler med om samarbejde om uddannelsesvejledningen Udviklings af vejledningsformer, herunder fælles informationsmøder, besøg på, snusepraktik i, brug af ambassadører mv. Udvikling af målrettede kompetencetest i samarbejde med ne Indtænkning af kompetencetest i udviklingen af indsatspakker Skabelon for afrapportering af kompetencetest ne Jobcenter, UU Jobcenter, UU Dialen med uddannelsesinst. indledes i 4. kvt Dial med UU uddannelsesinst. indledes i 4. kvt Dialen med uddannelsesinst. indledes i 4. kvt

4 14) Flere praktikpladser til unge 15) Samarbejde om fastholdelse af unge i uddannelse At sikre en tilstrækkelig kapacitet af praktikpladser til de uddannelsessøgende At styrke samarbejdet med UU om fastholdelsesaktiviteter Samarbejdsaftaler med arbejdsgivere om tilvejebringelse af praktikpladser Overblik over praktik-balancen i kommunen Målrettet, opsøgende virksomhed Fælles udrykningsindsats, når unge bremses af manglende praikplads Samarbejdsaftaler med UU Fælles uddannelsesplaner for unge Udvikling af varslingssystem mellem parterne til brug for hurtig opsamling af unge i frafaldssituationer Overblik over brugbare fastholdelsesaktiviteter hos hhv. jobcenter, UU Overblik over koordinering af mentorstøtte fra hhv. jobcenter, UU Jobcenter, arbejdsgivere Jobcenter, UU Diaol aftaler indledes i 4. kvt Samarbejde om opsøgende virksomhed påbegyndes i 1. kvt. Dial aftaler indledes i 4. kvt. 2013

5 Aktiviteter målrettet virksomhedsindsatsen 16) Øget kontakt til virksomheder inden for udenfor kommunen 17) Løbende afdækning af jobåbninger kvalifikationskrav 18) Koncept for brug af metoder til 19) Udvikling af serviceberedskab 20) Løbende målinger af virksomhedskontakt 21) Tilvejebringelse af kombinationsforløb At samarbejde med flere virksomheder om rekruttering af medarbejdere, opkvalificering målretning af ledige. At styrke grundlaget for målretning af opkvalificering af ledige At øge brugen af styrke serviceberedskabet overfor At fastlægge serviceberedskabet overfor virksomheder, der ønsker rekrutteringsservice fra jobcenteret At styrke dokumentationen af jobcenterets virksomhedskontakt At bruge arbejdsgivervurderinger til at styrke målretningen af opkvalificering af ledige En øget virksomhedsopsøgende indsats Koncept for afprøvning af nye kontaktformer, herunder deltagelse i virksomhedsnetværk, brug af virksomhedspanel mv. Udvikling af besøgsplan med volumen, indhold målretning af den opsøgende virksomhed Udvikling af virksomhedspanel Rekruttering af virksomheder til virksomhedspanel Implementering af virksomhedspanel Beskrivelse af smetoder Beskrivelse af saktiviteter Beskrivelse af modeller for rekrutteringsservice, der kan tilbydes til Koncept for måling af virksomhedskontakt Udvikling af ledelsesinformationssystem Aftaler med virksomheder om virksomhedspraktik med kompetenceafdækning arbejdsgivervurderinger Etablering af opkvalificeringsforløb i ne Beskftigelsesregionen Jobcenteret, ne Besøgsplan udarbejdes i 4. kvt implementeres i 1. kvt.. Koncept for nye kontaktformer udarbejdes i 1. kvt. Koncept for virksomhedspanel udvikles i 4. kvt Implementeringen påbegyndes i 1. kvt. Konceptet udarbejdes primo Koncept for serviceberedskabet overfor udvikles i 1. kvt. Koncept for målinger på plads i 4. kvt Udvikling af LIS i 1. kvt. Dial aftaler indledes i 1. kvt.

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 FORMÅLET MED DAGEN Drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Udpege og drøfte de vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSERAPPORT FOR SYDDANMARK December 212 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, der redegør

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere