Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet skulle være let at sende, samt at sende retur, hvorfor vi valgte at udsende det via . Skemaet skulle ligeledes være overskueligt samt let at udfylde, hvilket er årsagen til at vi har lavet en elektronisk udgave, som kan udfyldes direkte på computeren. Vi formodede nemlig at denne lette adgang til undersøgelsen, ville sikre en relativ høj svarprocent. Spørgeskemaet indeholder således kun syv enkelte spørgsmål, som gør besvarelsen heraf overskuelig. De enkelte spørgsmål omhandler blandt andet afdelingernes CT-scannere, antallet af undersøgelser som udføres årligt, afdelingens foretrukne kontrasttype og mængde, og om afdelingen anvender bolus-tracking i forbindelse med standard CT-undersøgelser af abdomen. Vi har samtidigt bedt om at få en kopi af afdelingens CT-protokol, for en standart undersøgelse af abdomen. Dette skyldes, at det er i forbindelse med netop denne protokol, at vi har oplevet de, i opgaven omtalte, forskelle i forbindelse med anvendelse af bolus-tracking. Vi har desuden fastsat inklusionskriterier for undersøgelsens deltagere: Afdelingerne skal lave flere CT-skanninger af abdomen, med anvendelse af i.v. kontrast, dagligt. For at finde frem til disse afdelinger, har vi søgt på sundhedsstyrelsens hjemmeside, under Informatik og statistik, behandling ved sygehuse og radiologiske ydelser, hvorunder vi søgte på CT-scanninger af abdomen, år Her fandt vi en liste med 35 hospitaler, som i år 2004 foretog CT-undersøgelser af abdomen. Listen delte vi i tre dele, således at vi hver fik hospitaler tildelt. Herefter gik vi på for at finde telefonnumre på de pågældende afdelinger, hvor vi desuden fandt frem til at enkelte afdelinger ikke længere eksisterede, og tilpassede listen herefter. Over en periode på en uge, forsøgte vi at kontakte hver af afdelingerne telefonisk, for at spørge afdelingsradiografen eller sygeplejersken, om afdelingen ønskede at deltage i vores undersøgelse helt anonymt. Dette med formodning om, at en mundtlig aftale med afdelingslederen samt anonymitet, ville sikre en højere svarprocent. Vi kom i kontakt med i alt 32 afdelinger, hvoraf 29 umiddelbart svarede ja til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og udleverede deres e- mailadresser. Kort derefter fik vi dog afbud fra 1 afdeling, som alligevel ikke kunne deltage pga. nyligt indkøb af nye skannere og deraf manglende oplysninger. Afdelingerne havde i alt 3 uger til at Side 1 af 12

2 besvare vores skema, og herefter modtog vi 17 svar. Vi forsøgte bagefter at kontakte afdelingslederne, på de afdelinger som vi ikke havde hørt fra, for at få at vide hvorfor de ikke havde besvaret vores skema. De få svar vi fik herpå var: manglende tid, at det CT-ansvarlige personale var på kursus samt at vores ved en fejl var blevet slettet. Af de deltagende afdelinger er der derfor i alt kun 62% som har besvaret vores spørgeskema, hvilket kan medfører selektionsbias, fordi det ikke er alle de danske afdelinger som er repræsenterede i undersøgelsen. På trods af den lave svarprocent, mener vi alligevel at kunne benytte besvarelserne til at skabe indblik i kvalitetsproblemets omfang, samt til at give os indblik i hvordan bolus-tracking anvendes i praksis i Danmark. De svar vi har modtaget er desuden fra både store og mindre radiologiske afdelinger, hvorom vi yderligere kan oplyse, repræsenterer Region Nord, Midt, Syd samt Hovedstaden. Dette mener vi er en bred, og således anvendelig, repræsentation af offentlige radiologiske afdelinger i Danmark. Der var kun to sygehuse fra Region Sjælland repræsenteret på vores liste, men trods gentagne forsøg, kunne vi ikke komme i kontakt med afdelingslederen på disse to hospitaler. Vores undersøgelse er således ikke helt ligeligt fordelt rent geografisk, hvilket bør benævnes som bias. De oplysninger som vi har været mest interesserede i, har ligeledes ikke indgået i alle afdelingernes besvarelser, hvorfor vi yderligere har valgt at kontakte de enkelte medvirkende afdelinger igen, via , for at indhente de enkelte manglende oplysninger. Dette er i høj grad lykkedes os, men det skal nævnes som bias, at enkelte svar fra enkelte afdelinger er udeblevet. Side 2 af 12

3 1) Hvilke CT-skannere råder afdelingen over? Bilag 2 Spørgeskema 2) Hvor mange CT-undersøgelser foretages årligt på afdelingen? 3) Hvor mange af de årlige CT-undersøgelser foretages med intravenøs indgift af jodholdigt kontrast? 4) Hvor mange CT-undersøgelser af abdomen foretages årligt med intravenøs indgift af jodholdigt kontrast? 5) Hvilken/hvilke typer af jodholdigt kontrast benyttes intravenøst på afdelingen ved CTundersøgelser af abdomen? Optiray: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Iomeron: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Omnipaque: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Hexabrix: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Ultravist: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Visipaque: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Xenetix: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Hvis der anvendes forskellige kontrastmidler, angiv da fordelingen mellem dem: 6) Benyttes bolus-tracking som standard ved CT undersøgelser af abdomen på afdelingen? Ja : / Nej : Hvis nej, hvorfor ikke?: Side 3 af 12

4 7) Hvad hedder bolus-tracking systemet/systemerne som anvendes på afdelingerne? 8) Vedhæft venligst en elektronisk kopi, af den benyttede standard protokol for CT-undersøgelse af abdomen. Side 4 af 12

5 Bilag 3 Resultaterne af den indledende spørgeskemaundersøgelse Vi modtog 17 brugbare besvarelser, fra i alt 29 offentlige radiologiske afdelinger i Danmark, som ønskede at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen omhandlede de enkelte afdelingers CT-scannere og anvendelse af bolus-tracking ved CT-undersøgelser af abdomen. Dette er en oversigt over de svar som vi modtog: 1) På de medvirkende radiologiske afdelinger findes følgende forskellige CTscannere: 2 Toshiba 64-slice. 6 x Toshiba Aquilian 64 slice. 1 Toshiba 16-slice. 2 Philips Brilliance 64 slice. 4 Philips 64 slice scannere. 1 Phillips 4 slice: Marconi MX GE MultiSync 64 slice. 1 GE VTCT 64 multi-slice. 2 GE Volumen 64 slice slice GE. 2 Ge light speed 4 slice. Siemens Sensation 64 slice. 1 Siemens sensation 16-slice. 3 SIEMENS SOMATOM Volume Zoom 4 slice. 1 Siemens 4-slice. - heraf kan de enkelte afdelinger kan have flere scannere af forskellige mærker. 2. Antal CT-undersøgelser som hver afdeling foretager årligt. Herunder hvor mange undersøgelser som foretages med intravenøs anvendelse af jodholdigt kontrast, og hvor mange CT-undersøgelser af abdomen som foretages med i.v. kontrast pr. år: Afdeling nr. Antal CTundersøgelser pr. år Antal CTundersøgelser med i.v. kontrast pr. år 1 (år 2007) Ca Ca. 90 % Antal undersøgelser af abdomen med i.v. kontrast pr. år.* Side 5 af 12

6 2 (år 2007) 7042 Ca. 95 %. Ca. 90 %. 3 Ca Ca % Ca. 60 % Ca. 75 % (år 2007) 7902 Ukendt Ukendt Ca Ca (foreløbige tal for år 2008) Ca Ca %. Ca. 60% 8 Ca Ca Ca (år 2007) % 85% (år 2007) Ca Ca %. Ca. 90 % 13 Ca Ca Ca (år 2007) 8536 Ca Ca Ca Ca Ca Ukendt Ca. 95 %. * Denne kolonne er besvaret på to forskellige måder: A) Den er besvaret med et konkret tal, som viser antallet af CTundersøgelser af abdomen med anvendelse af kontraststoffer, ud af det samlede antal CT-undersøgelser på afdelingen. B) Besvarelse med en procentdel viser; hvor stor en procentdel af CT-undersøgelser af abdomen som foretages med kontrast. Vi ønsker at anvende besvarelserne til to forskellige ting i opgaven, hvorfor de er fremstillet forskelligt. 3) Typer af jodholdigt kontrast, som hovedsageligt anvendes ved CT af abdomen på de enkelte radiologiske afdelinger: 6 afdelinger bruger Omnipaque 300 mgi/ml. i forskellige mængder på , 100, 120, eller ml. 3 afdelinger bruger Omnipaque 350 mgi/ml. i forskellige mængder på 80 ml. eller 100 ml. 1 afdeling bruger Optiray, hvor konc. og mængde, afhænger af indikation for undersøgelsen. 1 afdeling bruger Optiray med 300 mgi/ml. eller 350 mgi/ml og max. 120 ml. 1 afdeling bruger Ultravist 370 mg/ml. og op til 120 ml. 1 afdeling bruger Ultravist 300 mgi/ml eller visipaque 270 mgi/ml. og 150 ml. 1 afdeling bruger Visipaque 270 mgi/ml. med 2 ml. kontrast pr. kg. Dog max. 180 ml. 1 afdeling bruger Visipaque 270 mgi/ml. 180 ml. 1 afdeling bruger Visipaque 320 mgi/ml. og ml. 1 afdeling bruger Iomeron 300 mgi/ml. og 120 ml. 4) Anvendelse af bolus-tracking, ved standard CT-undersøgelser af abdomen, på de enkelte medvirkende radiologiske afdelinger: Afdeling Anvendes Placering af ROI: Trigger-grænse Delay nr. bolus-tracking? 1 Ja Aorta abdominalis superior 100 HU 40 sek. efter triggergrænsen Side 6 af 12

7 2 Ja Aorta descendens lige over diafragma. 200 HU 50 sek. efter triggergrænsen 3 Nej sek. efter kontrastindgift. 4 Ja Tracking-snit lægges på højde med hepar og splien. Individuel Indledende delay på 10 sek. før bolustracking startes. 5 Ja Ukendt 100 HU 45 sek. efter triggergrænsen 100 HU 35 sek. efter triggergrænsen 6 Ja Aorta på højde med leveren. 7 Nej og 70 sek. efter trigger-grænsen er opnået, på henholdsvis 4- og 64- slice skannere. 8 Ja Tracking-snit lægges på højde med renis og hepar. Individuel Indledende delay på 45 sek. før bolustracking startes. 9 Ja Aorta abdominalis superior sek. efter triggergrænsen 10 Ja Aorta descendens på højde med Th. 12. Man tilstræber 140 HU 75 sek. efter triggergrænsen 11 Nej sek. efter kontrastindgift. 12 Nej sek. efter kontrastindgift. 13 Ja Aorta abdominalis superior 100 HU 40 sek. efter triggergrænsen 14 Nej sek. efter kontrastindgift. 15 Ja Aorta abdominalis superior udfra Th HU 60 sek. efter triggergrænsen 16 Ja Ukendt Ukendt Ukendt 17 Ja Aorta descendens på højde med hjertet sek. efter triggergrænsen Side 7 af 12

8 Bilag 4 Analyse af spørgeskemaundersøgelsen Under gennemlæsning af de tilsendte svar, er det gået op for os, at vi ikke har specificeret, hvilken type CT-undersøgelse af abdomen vi spurgte ind til. Derfor har vi fået besvarelser, indeholdende talrige protokoller samt besvarelser af de enkelte spørgsmål ud fra flere vinkler. men vi har valgt kun at inddrage den information som omhandler fremstilling af abdomen i den venøse fase, da det oprindeligt er indenfor denne undersøgelsesform, at vi har oplevet det omtalte kvalitetsproblem. Resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse (bilag 3) viste, at 12 afdelinger, ud af 17, brugte bolus-tracking, ved standart CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase. Hvorimod 5 afdelinger ikke gjorde. Disse data skaber belæg for at der er tale om et reelt eksisterende kvalitetsproblem, som omhandler minimum 5 danske radiologiske afdelinger. Ligeledes har vi, gennem spørgeskemaundersøgelsen, fundet frem til; at en stor del af de CTundersøgelser, som foretages på de enkelte afdelinger, foretages med i.v. kontrast. Disse tal består hovedsageligt af estimater, men vi mener dog stadigt at kunne anvende dem som vejledende tal i opgaven, da estimaterne er lavet af udnævnte fagpersoner, som har en betydelig viden og erfaring indenfor området. Dette betyder at vores kvalitetsproblem omhandler mange patienter, hvilket også betegnes som High Volumen i forbindelse med prioritering af kvalitetsproblemer (6). Vi har bl.a. spurgt de enkelte afdelinger om; hvor mange af deres årligt forekommende CTundersøgelser af abdomen som foretages med kontrast, hvilket er besvaret på to forskellige måder: Nogle har besvaret spørgsmålet med et konkret tal, hvilket kan holdes op imod det egentlige antal af CT-undersøgelser som afdelingen foretager årligt. Andre har svaret på; hvor mange af deres CTundersøgelser af abdomen som foretages med kontrast i procent. Derfor, kan man, ud fra disse tal, udlede to forskellige ting: 1) På de 9 ud af 18 afdelinger, foretages ca CT-undersøgelser af abdomen med kontrast årligt, ud af i alt ca CT-undersøgelser. Dette vil sige at ca. 40,43% af de CTundersøgelser som fortages på disse 9 afdelinger, er CT af abdomen med kontrast! 2) Det andet man får ud af disse svar er; at gennemsnitligt 80% af de CT-undersøgelser af abdomen, som foretages på de øvrige 6 afdelinger, foretages med anvendelse af i.v. kontrast. Side 8 af 12

9 Også disse tal er med til at implicere at vores kvalitetsproblem omhandler mange patienter også specifikt for CT af abdomen med kontrast. Gennem spørgeskemaundersøgelsen, har vi fået belyst hvilke forskellige scannere afdelingerne benytter. Disse oplysninger er dog ikke opstillet ud for afdelingernes tildelte nr. af hensyn til afdelingernes anonymitet. Derfor oplyses det ikke direkte hvor mange scannere de enkelte afdelinger har, og heller ikke, at nogle af afdelingerne benytter scannere af forskellige mærker og med forskellige antal detektorrækker. Anvendelse af mange forskellige scannertyper, de enkelte afdelinger imellem, viser at afdelingernes teknologiske forudsætninger for anvendelse af, eller manglende anvendelse af, bolus-tracking, er forskellige. Dette er en vigtig variabel at overveje i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave. Oplysningerne ang. de forskellige scannertyper, giver os desuden et billede af hvilke forskellige CT-scannere som ses i praksis i Danmark i dag. Der fremgår af spørgeskemaundersøgelsen at de enkelte afdelinger anvender jodholdigt kontrast med forskellige koncentrationer og mængder. Et sted benyttes der fast 180 ml. kontrast (270 mg.i/ml.), et andet sted 80 eller 100 ml. kontrast (350 mg.i/ml.) og et tredje sted 120 ml. kontrast (300 mg.i/ml.) Det vil sige henholdsvis 48,6, 28,0 eller 35,0 og 36,0 g.i. pr. patient. Vi har sammenlignet data fra de afdelinger som anvender- og ikke anvender bolus-tracking. Herudfra har vi fundet frem til; at de afdelinger som anvender bolus-tracking gennemsnitligt bruger 35,2 g. I. pr. patient, og de som ikke anvender bolus-trackng bruger 37,1 g. I. pr. patient, hvilket ikke er en betydelig forskel. Som det sidste i spørgeskemaet, har vi samlet fire faktorer, som belyser de forskellige metoder hvormed de danske radiologiske afdelinger benytter bolus-tracking ved CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase. Fem afdelinger anvender ikke bolus-tracking. Disse benytter i stedet faste delays, på sekunder, fra kontrastindgift til scanningen startes. En af disse afdelinger forklarer: at der er minimal afvigelse mellem patienternes kontrastopladningstider og netop deres fastsatte delay. Dog afviger disse afdelingers fastsatte tider i forhold til hinanden Andre svarer blot at bolus-tracking kun anvendes ved visualisering af den arterielle fase. Side 9 af 12

10 Ti af afdelingerne anvender en form for delvis bolus-tracking. Det vil sige, at de benytter bolustracking til at bestemme hvornår kontrasten har nået et bestemt punkt i den arterielle fase. Den forsinkelse af kontrasten, som finder sted mellem de arterielle og venøse kar, fastlægger afdelingerne derefter en fast tid for. Dette er i sig selv en modsigelse: Kontraststoffernes vej fra aorta til de abdominale vener kan variere en del de enkelte patienter imellem (8 og bilag 5). På disse afdelinger placeres ROI i aorta descendens, dog i forskellige dele heraf. Nogle placerer ROI på højde med hjertet, mens andre placerer ROI på højde med leveren. Deres faste tider herefter må således være forskellige, også fordi det faste delay først starter når grænseværdien for den korrekte kontrastopladning er opnået i ROI ene, hvilken kan variere fra HU i styrke. For eksempel placerer to afdelinger ROI i aorta abdominalis superior, og når kontrastopladningen har nået 100 HU, ventes der henholdsvis 40 og 60 sekunder før der scannes. Vi finder det tænkeværdigt at der, ved disse forskellige delay-variationer, skulle kunne opnås en anvendelig objektkontrast for alle patienter. Til sidst kan nævnes at to afdelinger anvender bolus-tracking på en helt anden måde. Her benytter man ikke ROI til direkte at måle kontrastopladningen. I stedet placerer man ROI i aorta, men på højde med det målorgan som visualiseres ved undersøgelsen, hvorefter man anvender hele det axiale snit, hvorpå ROI placeres, til at vurderer kontrastopladningen i den venøse fase, i selve målorganet. Side 10 af 12

11 Bilag 5 Dette bilag indeholder Afdeling X. s praktiskansvarlige afdelingslæges definition af de centrale begreber i vores problemformulering. - Herunder omtales kun CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase. 1. Definition af den venøse fase ved CT undersøgelser af abdomen: Den venøse fase betegnes som værende når kontrastopladning opnås i leveren. Kontrastopladningen skal helst være jævnt fordelt i leveren - det vil sige homogen. Den indtræffer typisk mellem 45 og 90 sekunder efter kontrastindgift. Denne variation i tid er blandt andet afhængig af patienternes cirkulation, hydreringstilstand, om patienten har feber, om patienten evt. er i chok og hvad patienten fejler. På grund af disse variationer er det oftest ikke tilrådeligt at benytte faste tider frem for bolus-tracking, da det resulterer i en dårlig kontrastopladning og derfor nedsat diagnostisk værdi af scanningen. Fordi den venøse fase typisk finder sted mellem 45 og 90 sekunder ved CT af abdomen i den venøse fase, kunne vi godt starte monitoreringen 25 sekunder efter kontrastindgift, specifikt ved denne undersøgelse, dog har man på denne afdeling valgt at starte monitoreringen efter 10 sek. ved brug af bolus-tracking. 2. Definition af en tilstrækkelig kontrastopladning ved CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase: Kontrastopladningen er tilstrækkelig når de tre store levervener fremstår tydeligt på skanbillederne. På dette tidspunkt vil der være en maksimal og oftest også homogen kontrastopladning i leveren svarende til ca. 100 HU. Vi benytter dog ikke ROI til at måle på HU-værdierne fordi en anatomisk korrekt placering af ROI i leveren er svær at bestemme pga. leverens anatomiske opbygning. Kontrastopladningen i leveren varer i flere minutter, men allerede ca. 30 sekunder efter den maksimale kontrastopladning er indtruffet, vil kontrastafladning resultere i at informationer af diagnostisk værdi begynder at gå tabt. Side 11 af 12

12 3. Følgende kriterier skal ideelt være til stede på monitoreringsbillederne før CT-scanningen kan startes: Kontrastopladningen i de tre store vener i leveren kan være svære at se på monitoreringsbillederne, hvorfor vores retningslinier lyder: Kontrastopladningen i aorta skal være faldende. Når der derefter ses en maximal og homogen opladning i leveren, startes scanningen. Perspektivering: I fremtiden kommer vi til at anvende mere jodholdigt kontrast til patienterne. Planen er at give ½ g.i. pr. kg. kropsvægt. Specielt unge, børn og gravide skal have større mængder kontraststof, idet kontrasten hurtigt fordeles i deres kredsløb, i forhold til fx ældre patienter, kan man ikke afbillede kontrasten samlet i det ønskede målorgan, og kontrastopladningen bliver derfor ikke tilstrækkelig. En større mængde kontrast vil desuden medfører større sensitivitet med henblik på detektion af billeddiagnostisk betydelige detaljer. For eksempel vil det formegentligt blive lettere at opdage flere små metastaser. Nye og hurtigere multidetektor CT-scannere vil i fremtiden og gøre det muligt for os at afbillede kontraststoffet i både den arterielle og den venøse fase, i samme undersøgelse, hvilket øger scanningens billeddiagnostiske værdi. Side 12 af 12

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet MR Angiografi Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet Agenda MR angiografi Underekstremiteter Viscerale kar Hjernen og hjertet Angiografi karakteristika Spatiel opløsning Temporal

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen.

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen. Sundheds CVU Nordjylland Susie T. Mortensen Jørn Salte Håvard Jansen Radiograf-uddannelsen Hold R04V 8. juni 2007 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelor Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling,

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling, Innovation bør være kerneydelse i enhver klinisk afdeling Det skaber større værdi for patienterne og udvikler personalet, fastslår ledende overlæge på Radiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Innofactor og Region Sjælland øger chancen for at redde liv

Innofactor og Region Sjælland øger chancen for at redde liv Innofactor og Region Sjælland øger chancen for at redde liv Folketinget vedtog en ændring i Sundhedsloven med virkning fra den 1. september 2013 der betød, at regionerne nu har pligt til, hvis fagligt

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere