Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet skulle være let at sende, samt at sende retur, hvorfor vi valgte at udsende det via . Skemaet skulle ligeledes være overskueligt samt let at udfylde, hvilket er årsagen til at vi har lavet en elektronisk udgave, som kan udfyldes direkte på computeren. Vi formodede nemlig at denne lette adgang til undersøgelsen, ville sikre en relativ høj svarprocent. Spørgeskemaet indeholder således kun syv enkelte spørgsmål, som gør besvarelsen heraf overskuelig. De enkelte spørgsmål omhandler blandt andet afdelingernes CT-scannere, antallet af undersøgelser som udføres årligt, afdelingens foretrukne kontrasttype og mængde, og om afdelingen anvender bolus-tracking i forbindelse med standard CT-undersøgelser af abdomen. Vi har samtidigt bedt om at få en kopi af afdelingens CT-protokol, for en standart undersøgelse af abdomen. Dette skyldes, at det er i forbindelse med netop denne protokol, at vi har oplevet de, i opgaven omtalte, forskelle i forbindelse med anvendelse af bolus-tracking. Vi har desuden fastsat inklusionskriterier for undersøgelsens deltagere: Afdelingerne skal lave flere CT-skanninger af abdomen, med anvendelse af i.v. kontrast, dagligt. For at finde frem til disse afdelinger, har vi søgt på sundhedsstyrelsens hjemmeside, under Informatik og statistik, behandling ved sygehuse og radiologiske ydelser, hvorunder vi søgte på CT-scanninger af abdomen, år Her fandt vi en liste med 35 hospitaler, som i år 2004 foretog CT-undersøgelser af abdomen. Listen delte vi i tre dele, således at vi hver fik hospitaler tildelt. Herefter gik vi på for at finde telefonnumre på de pågældende afdelinger, hvor vi desuden fandt frem til at enkelte afdelinger ikke længere eksisterede, og tilpassede listen herefter. Over en periode på en uge, forsøgte vi at kontakte hver af afdelingerne telefonisk, for at spørge afdelingsradiografen eller sygeplejersken, om afdelingen ønskede at deltage i vores undersøgelse helt anonymt. Dette med formodning om, at en mundtlig aftale med afdelingslederen samt anonymitet, ville sikre en højere svarprocent. Vi kom i kontakt med i alt 32 afdelinger, hvoraf 29 umiddelbart svarede ja til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og udleverede deres e- mailadresser. Kort derefter fik vi dog afbud fra 1 afdeling, som alligevel ikke kunne deltage pga. nyligt indkøb af nye skannere og deraf manglende oplysninger. Afdelingerne havde i alt 3 uger til at Side 1 af 12

2 besvare vores skema, og herefter modtog vi 17 svar. Vi forsøgte bagefter at kontakte afdelingslederne, på de afdelinger som vi ikke havde hørt fra, for at få at vide hvorfor de ikke havde besvaret vores skema. De få svar vi fik herpå var: manglende tid, at det CT-ansvarlige personale var på kursus samt at vores ved en fejl var blevet slettet. Af de deltagende afdelinger er der derfor i alt kun 62% som har besvaret vores spørgeskema, hvilket kan medfører selektionsbias, fordi det ikke er alle de danske afdelinger som er repræsenterede i undersøgelsen. På trods af den lave svarprocent, mener vi alligevel at kunne benytte besvarelserne til at skabe indblik i kvalitetsproblemets omfang, samt til at give os indblik i hvordan bolus-tracking anvendes i praksis i Danmark. De svar vi har modtaget er desuden fra både store og mindre radiologiske afdelinger, hvorom vi yderligere kan oplyse, repræsenterer Region Nord, Midt, Syd samt Hovedstaden. Dette mener vi er en bred, og således anvendelig, repræsentation af offentlige radiologiske afdelinger i Danmark. Der var kun to sygehuse fra Region Sjælland repræsenteret på vores liste, men trods gentagne forsøg, kunne vi ikke komme i kontakt med afdelingslederen på disse to hospitaler. Vores undersøgelse er således ikke helt ligeligt fordelt rent geografisk, hvilket bør benævnes som bias. De oplysninger som vi har været mest interesserede i, har ligeledes ikke indgået i alle afdelingernes besvarelser, hvorfor vi yderligere har valgt at kontakte de enkelte medvirkende afdelinger igen, via , for at indhente de enkelte manglende oplysninger. Dette er i høj grad lykkedes os, men det skal nævnes som bias, at enkelte svar fra enkelte afdelinger er udeblevet. Side 2 af 12

3 1) Hvilke CT-skannere råder afdelingen over? Bilag 2 Spørgeskema 2) Hvor mange CT-undersøgelser foretages årligt på afdelingen? 3) Hvor mange af de årlige CT-undersøgelser foretages med intravenøs indgift af jodholdigt kontrast? 4) Hvor mange CT-undersøgelser af abdomen foretages årligt med intravenøs indgift af jodholdigt kontrast? 5) Hvilken/hvilke typer af jodholdigt kontrast benyttes intravenøst på afdelingen ved CTundersøgelser af abdomen? Optiray: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Iomeron: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Omnipaque: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Hexabrix: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Ultravist: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Visipaque: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Xenetix: Opløsning: / mgi/ml., Antal ml. pr. patient, Evt. max antal ml. pr. patient:. Hvis der anvendes forskellige kontrastmidler, angiv da fordelingen mellem dem: 6) Benyttes bolus-tracking som standard ved CT undersøgelser af abdomen på afdelingen? Ja : / Nej : Hvis nej, hvorfor ikke?: Side 3 af 12

4 7) Hvad hedder bolus-tracking systemet/systemerne som anvendes på afdelingerne? 8) Vedhæft venligst en elektronisk kopi, af den benyttede standard protokol for CT-undersøgelse af abdomen. Side 4 af 12

5 Bilag 3 Resultaterne af den indledende spørgeskemaundersøgelse Vi modtog 17 brugbare besvarelser, fra i alt 29 offentlige radiologiske afdelinger i Danmark, som ønskede at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen omhandlede de enkelte afdelingers CT-scannere og anvendelse af bolus-tracking ved CT-undersøgelser af abdomen. Dette er en oversigt over de svar som vi modtog: 1) På de medvirkende radiologiske afdelinger findes følgende forskellige CTscannere: 2 Toshiba 64-slice. 6 x Toshiba Aquilian 64 slice. 1 Toshiba 16-slice. 2 Philips Brilliance 64 slice. 4 Philips 64 slice scannere. 1 Phillips 4 slice: Marconi MX GE MultiSync 64 slice. 1 GE VTCT 64 multi-slice. 2 GE Volumen 64 slice slice GE. 2 Ge light speed 4 slice. Siemens Sensation 64 slice. 1 Siemens sensation 16-slice. 3 SIEMENS SOMATOM Volume Zoom 4 slice. 1 Siemens 4-slice. - heraf kan de enkelte afdelinger kan have flere scannere af forskellige mærker. 2. Antal CT-undersøgelser som hver afdeling foretager årligt. Herunder hvor mange undersøgelser som foretages med intravenøs anvendelse af jodholdigt kontrast, og hvor mange CT-undersøgelser af abdomen som foretages med i.v. kontrast pr. år: Afdeling nr. Antal CTundersøgelser pr. år Antal CTundersøgelser med i.v. kontrast pr. år 1 (år 2007) Ca Ca. 90 % Antal undersøgelser af abdomen med i.v. kontrast pr. år.* Side 5 af 12

6 2 (år 2007) 7042 Ca. 95 %. Ca. 90 %. 3 Ca Ca % Ca. 60 % Ca. 75 % (år 2007) 7902 Ukendt Ukendt Ca Ca (foreløbige tal for år 2008) Ca Ca %. Ca. 60% 8 Ca Ca Ca (år 2007) % 85% (år 2007) Ca Ca %. Ca. 90 % 13 Ca Ca Ca (år 2007) 8536 Ca Ca Ca Ca Ca Ukendt Ca. 95 %. * Denne kolonne er besvaret på to forskellige måder: A) Den er besvaret med et konkret tal, som viser antallet af CTundersøgelser af abdomen med anvendelse af kontraststoffer, ud af det samlede antal CT-undersøgelser på afdelingen. B) Besvarelse med en procentdel viser; hvor stor en procentdel af CT-undersøgelser af abdomen som foretages med kontrast. Vi ønsker at anvende besvarelserne til to forskellige ting i opgaven, hvorfor de er fremstillet forskelligt. 3) Typer af jodholdigt kontrast, som hovedsageligt anvendes ved CT af abdomen på de enkelte radiologiske afdelinger: 6 afdelinger bruger Omnipaque 300 mgi/ml. i forskellige mængder på , 100, 120, eller ml. 3 afdelinger bruger Omnipaque 350 mgi/ml. i forskellige mængder på 80 ml. eller 100 ml. 1 afdeling bruger Optiray, hvor konc. og mængde, afhænger af indikation for undersøgelsen. 1 afdeling bruger Optiray med 300 mgi/ml. eller 350 mgi/ml og max. 120 ml. 1 afdeling bruger Ultravist 370 mg/ml. og op til 120 ml. 1 afdeling bruger Ultravist 300 mgi/ml eller visipaque 270 mgi/ml. og 150 ml. 1 afdeling bruger Visipaque 270 mgi/ml. med 2 ml. kontrast pr. kg. Dog max. 180 ml. 1 afdeling bruger Visipaque 270 mgi/ml. 180 ml. 1 afdeling bruger Visipaque 320 mgi/ml. og ml. 1 afdeling bruger Iomeron 300 mgi/ml. og 120 ml. 4) Anvendelse af bolus-tracking, ved standard CT-undersøgelser af abdomen, på de enkelte medvirkende radiologiske afdelinger: Afdeling Anvendes Placering af ROI: Trigger-grænse Delay nr. bolus-tracking? 1 Ja Aorta abdominalis superior 100 HU 40 sek. efter triggergrænsen Side 6 af 12

7 2 Ja Aorta descendens lige over diafragma. 200 HU 50 sek. efter triggergrænsen 3 Nej sek. efter kontrastindgift. 4 Ja Tracking-snit lægges på højde med hepar og splien. Individuel Indledende delay på 10 sek. før bolustracking startes. 5 Ja Ukendt 100 HU 45 sek. efter triggergrænsen 100 HU 35 sek. efter triggergrænsen 6 Ja Aorta på højde med leveren. 7 Nej og 70 sek. efter trigger-grænsen er opnået, på henholdsvis 4- og 64- slice skannere. 8 Ja Tracking-snit lægges på højde med renis og hepar. Individuel Indledende delay på 45 sek. før bolustracking startes. 9 Ja Aorta abdominalis superior sek. efter triggergrænsen 10 Ja Aorta descendens på højde med Th. 12. Man tilstræber 140 HU 75 sek. efter triggergrænsen 11 Nej sek. efter kontrastindgift. 12 Nej sek. efter kontrastindgift. 13 Ja Aorta abdominalis superior 100 HU 40 sek. efter triggergrænsen 14 Nej sek. efter kontrastindgift. 15 Ja Aorta abdominalis superior udfra Th HU 60 sek. efter triggergrænsen 16 Ja Ukendt Ukendt Ukendt 17 Ja Aorta descendens på højde med hjertet sek. efter triggergrænsen Side 7 af 12

8 Bilag 4 Analyse af spørgeskemaundersøgelsen Under gennemlæsning af de tilsendte svar, er det gået op for os, at vi ikke har specificeret, hvilken type CT-undersøgelse af abdomen vi spurgte ind til. Derfor har vi fået besvarelser, indeholdende talrige protokoller samt besvarelser af de enkelte spørgsmål ud fra flere vinkler. men vi har valgt kun at inddrage den information som omhandler fremstilling af abdomen i den venøse fase, da det oprindeligt er indenfor denne undersøgelsesform, at vi har oplevet det omtalte kvalitetsproblem. Resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse (bilag 3) viste, at 12 afdelinger, ud af 17, brugte bolus-tracking, ved standart CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase. Hvorimod 5 afdelinger ikke gjorde. Disse data skaber belæg for at der er tale om et reelt eksisterende kvalitetsproblem, som omhandler minimum 5 danske radiologiske afdelinger. Ligeledes har vi, gennem spørgeskemaundersøgelsen, fundet frem til; at en stor del af de CTundersøgelser, som foretages på de enkelte afdelinger, foretages med i.v. kontrast. Disse tal består hovedsageligt af estimater, men vi mener dog stadigt at kunne anvende dem som vejledende tal i opgaven, da estimaterne er lavet af udnævnte fagpersoner, som har en betydelig viden og erfaring indenfor området. Dette betyder at vores kvalitetsproblem omhandler mange patienter, hvilket også betegnes som High Volumen i forbindelse med prioritering af kvalitetsproblemer (6). Vi har bl.a. spurgt de enkelte afdelinger om; hvor mange af deres årligt forekommende CTundersøgelser af abdomen som foretages med kontrast, hvilket er besvaret på to forskellige måder: Nogle har besvaret spørgsmålet med et konkret tal, hvilket kan holdes op imod det egentlige antal af CT-undersøgelser som afdelingen foretager årligt. Andre har svaret på; hvor mange af deres CTundersøgelser af abdomen som foretages med kontrast i procent. Derfor, kan man, ud fra disse tal, udlede to forskellige ting: 1) På de 9 ud af 18 afdelinger, foretages ca CT-undersøgelser af abdomen med kontrast årligt, ud af i alt ca CT-undersøgelser. Dette vil sige at ca. 40,43% af de CTundersøgelser som fortages på disse 9 afdelinger, er CT af abdomen med kontrast! 2) Det andet man får ud af disse svar er; at gennemsnitligt 80% af de CT-undersøgelser af abdomen, som foretages på de øvrige 6 afdelinger, foretages med anvendelse af i.v. kontrast. Side 8 af 12

9 Også disse tal er med til at implicere at vores kvalitetsproblem omhandler mange patienter også specifikt for CT af abdomen med kontrast. Gennem spørgeskemaundersøgelsen, har vi fået belyst hvilke forskellige scannere afdelingerne benytter. Disse oplysninger er dog ikke opstillet ud for afdelingernes tildelte nr. af hensyn til afdelingernes anonymitet. Derfor oplyses det ikke direkte hvor mange scannere de enkelte afdelinger har, og heller ikke, at nogle af afdelingerne benytter scannere af forskellige mærker og med forskellige antal detektorrækker. Anvendelse af mange forskellige scannertyper, de enkelte afdelinger imellem, viser at afdelingernes teknologiske forudsætninger for anvendelse af, eller manglende anvendelse af, bolus-tracking, er forskellige. Dette er en vigtig variabel at overveje i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave. Oplysningerne ang. de forskellige scannertyper, giver os desuden et billede af hvilke forskellige CT-scannere som ses i praksis i Danmark i dag. Der fremgår af spørgeskemaundersøgelsen at de enkelte afdelinger anvender jodholdigt kontrast med forskellige koncentrationer og mængder. Et sted benyttes der fast 180 ml. kontrast (270 mg.i/ml.), et andet sted 80 eller 100 ml. kontrast (350 mg.i/ml.) og et tredje sted 120 ml. kontrast (300 mg.i/ml.) Det vil sige henholdsvis 48,6, 28,0 eller 35,0 og 36,0 g.i. pr. patient. Vi har sammenlignet data fra de afdelinger som anvender- og ikke anvender bolus-tracking. Herudfra har vi fundet frem til; at de afdelinger som anvender bolus-tracking gennemsnitligt bruger 35,2 g. I. pr. patient, og de som ikke anvender bolus-trackng bruger 37,1 g. I. pr. patient, hvilket ikke er en betydelig forskel. Som det sidste i spørgeskemaet, har vi samlet fire faktorer, som belyser de forskellige metoder hvormed de danske radiologiske afdelinger benytter bolus-tracking ved CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase. Fem afdelinger anvender ikke bolus-tracking. Disse benytter i stedet faste delays, på sekunder, fra kontrastindgift til scanningen startes. En af disse afdelinger forklarer: at der er minimal afvigelse mellem patienternes kontrastopladningstider og netop deres fastsatte delay. Dog afviger disse afdelingers fastsatte tider i forhold til hinanden Andre svarer blot at bolus-tracking kun anvendes ved visualisering af den arterielle fase. Side 9 af 12

10 Ti af afdelingerne anvender en form for delvis bolus-tracking. Det vil sige, at de benytter bolustracking til at bestemme hvornår kontrasten har nået et bestemt punkt i den arterielle fase. Den forsinkelse af kontrasten, som finder sted mellem de arterielle og venøse kar, fastlægger afdelingerne derefter en fast tid for. Dette er i sig selv en modsigelse: Kontraststoffernes vej fra aorta til de abdominale vener kan variere en del de enkelte patienter imellem (8 og bilag 5). På disse afdelinger placeres ROI i aorta descendens, dog i forskellige dele heraf. Nogle placerer ROI på højde med hjertet, mens andre placerer ROI på højde med leveren. Deres faste tider herefter må således være forskellige, også fordi det faste delay først starter når grænseværdien for den korrekte kontrastopladning er opnået i ROI ene, hvilken kan variere fra HU i styrke. For eksempel placerer to afdelinger ROI i aorta abdominalis superior, og når kontrastopladningen har nået 100 HU, ventes der henholdsvis 40 og 60 sekunder før der scannes. Vi finder det tænkeværdigt at der, ved disse forskellige delay-variationer, skulle kunne opnås en anvendelig objektkontrast for alle patienter. Til sidst kan nævnes at to afdelinger anvender bolus-tracking på en helt anden måde. Her benytter man ikke ROI til direkte at måle kontrastopladningen. I stedet placerer man ROI i aorta, men på højde med det målorgan som visualiseres ved undersøgelsen, hvorefter man anvender hele det axiale snit, hvorpå ROI placeres, til at vurderer kontrastopladningen i den venøse fase, i selve målorganet. Side 10 af 12

11 Bilag 5 Dette bilag indeholder Afdeling X. s praktiskansvarlige afdelingslæges definition af de centrale begreber i vores problemformulering. - Herunder omtales kun CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase. 1. Definition af den venøse fase ved CT undersøgelser af abdomen: Den venøse fase betegnes som værende når kontrastopladning opnås i leveren. Kontrastopladningen skal helst være jævnt fordelt i leveren - det vil sige homogen. Den indtræffer typisk mellem 45 og 90 sekunder efter kontrastindgift. Denne variation i tid er blandt andet afhængig af patienternes cirkulation, hydreringstilstand, om patienten har feber, om patienten evt. er i chok og hvad patienten fejler. På grund af disse variationer er det oftest ikke tilrådeligt at benytte faste tider frem for bolus-tracking, da det resulterer i en dårlig kontrastopladning og derfor nedsat diagnostisk værdi af scanningen. Fordi den venøse fase typisk finder sted mellem 45 og 90 sekunder ved CT af abdomen i den venøse fase, kunne vi godt starte monitoreringen 25 sekunder efter kontrastindgift, specifikt ved denne undersøgelse, dog har man på denne afdeling valgt at starte monitoreringen efter 10 sek. ved brug af bolus-tracking. 2. Definition af en tilstrækkelig kontrastopladning ved CT-undersøgelser af abdomen i den venøse fase: Kontrastopladningen er tilstrækkelig når de tre store levervener fremstår tydeligt på skanbillederne. På dette tidspunkt vil der være en maksimal og oftest også homogen kontrastopladning i leveren svarende til ca. 100 HU. Vi benytter dog ikke ROI til at måle på HU-værdierne fordi en anatomisk korrekt placering af ROI i leveren er svær at bestemme pga. leverens anatomiske opbygning. Kontrastopladningen i leveren varer i flere minutter, men allerede ca. 30 sekunder efter den maksimale kontrastopladning er indtruffet, vil kontrastafladning resultere i at informationer af diagnostisk værdi begynder at gå tabt. Side 11 af 12

12 3. Følgende kriterier skal ideelt være til stede på monitoreringsbillederne før CT-scanningen kan startes: Kontrastopladningen i de tre store vener i leveren kan være svære at se på monitoreringsbillederne, hvorfor vores retningslinier lyder: Kontrastopladningen i aorta skal være faldende. Når der derefter ses en maximal og homogen opladning i leveren, startes scanningen. Perspektivering: I fremtiden kommer vi til at anvende mere jodholdigt kontrast til patienterne. Planen er at give ½ g.i. pr. kg. kropsvægt. Specielt unge, børn og gravide skal have større mængder kontraststof, idet kontrasten hurtigt fordeles i deres kredsløb, i forhold til fx ældre patienter, kan man ikke afbillede kontrasten samlet i det ønskede målorgan, og kontrastopladningen bliver derfor ikke tilstrækkelig. En større mængde kontrast vil desuden medfører større sensitivitet med henblik på detektion af billeddiagnostisk betydelige detaljer. For eksempel vil det formegentligt blive lettere at opdage flere små metastaser. Nye og hurtigere multidetektor CT-scannere vil i fremtiden og gøre det muligt for os at afbillede kontraststoffet i både den arterielle og den venøse fase, i samme undersøgelse, hvilket øger scanningens billeddiagnostiske værdi. Side 12 af 12

Visualisering af leveren ved CT-scanning af abdomen i den venøse fase

Visualisering af leveren ved CT-scanning af abdomen i den venøse fase Radiografuddannelsen Eva Hvolby Christensen, Martin Andersen & Rasmus Christensen Hold R05s Vejleder: Lars Göran Zetterberg Afleveret d. 2. Januar 2009 Visualisering af leveren ved CT-scanning af abdomen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Bacheloropgave om Underretningspligt

Bacheloropgave om Underretningspligt Bacheloropgave om Underretningspligt Indsæt forside billede Af Jesper Pedersen & Gorm Hansen Hvad er underretningspligt? - Personer, der udøver offtentlig tjeneste eller offentlig hverv, skal underrette

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

A-kursus i urogenital radiologi

A-kursus i urogenital radiologi A-kursus i urogenital radiologi CT-skanning: Urologi 25. - 27. november 2014 Overlæge Gratien Andersen Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital i Skejby CT-skanning Urologi I Billeddiagnostiske

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Disposition. 30 min. Spørgsmål / Debat?

Disposition. 30 min. Spørgsmål / Debat? Multi - etnisk CT Disposition 30 min Spørgsmål / Debat? 2003 SVS 16 slice CT 2003 RIS.PACS jan. 2004 Radiologi - Nuclear med. Undersøgelsesprofil i CT CT oversigt i stedet for Rtg. CT urografi CT ansigtsskelet

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi L Æ G E, P H. D. S T U D E R E N D E K A R E N L I N D R A M S K O V R A D I O L O G I S K A F D E L I N G, H E R L E V H O S P I T A L Projektets

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Kontraststoffer. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013. Hvad er kontrast? Hvad er kontrast? Kontraststoffer - kemi. Farmakokinetik.

Kontraststoffer. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013. Hvad er kontrast? Hvad er kontrast? Kontraststoffer - kemi. Farmakokinetik. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013 Hvad er kontrast? Kontraststoffer Overlæge Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Forskel i gråtone fra et punkt i et billede til

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet MR Angiografi Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet Agenda MR angiografi Underekstremiteter Viscerale kar Hjernen og hjertet Angiografi karakteristika Spatiel opløsning Temporal

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

MR-SCANNING AF BUGHULEN

MR-SCANNING AF BUGHULEN MR-SCANNING AF BUGHULEN Et godt og skarpt billede fra en MR-scanning er ofte en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og bestemme den rette behandling. Når du skal have foretaget en MR-scanning,

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER 2012 Vejledning om måling af patientdoser til CT-undersøgelser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 561 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd AK-AL om bemanding af scannere

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hvervning af og støtte til. plejefamilier til etniske minoritetsbørn. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Hvervning af og støtte til. plejefamilier til etniske minoritetsbørn. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Hvervning af og støtte til plejefamilier til etniske minoritetsbørn Resultater af spørgeskemaundersøgelse Oktober 2009 Du modtog som Servicestyrelsens kontaktperson på projektet: Hvervning af og støtte

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes.

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. Indledning. Udgangspunktet for denne patienttilfredshedsundersøgelse, var en undren over at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har stillet krav

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

forbedringerne Februar 2016

forbedringerne Februar 2016 Kommunikation fremmer forbedringerne Fejringer og medieomtale virker som drivkraft for forbedringer i det kommunale sundhedsvæsen. Resultater af spørgeskemaundersøgelse om effekten af kommunikation i projektet

Læs mere

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012 Byrådsindstillinger i - Nulpunktsmåling 1 Formål med nulpunktsmålingen er at vurdere, hvor læsevenlige indstillinger til byrådsmøderne i er. Målingen er gennemført af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Patientvejledning. CT-scanning

Patientvejledning. CT-scanning Patientvejledning CT-scanning CT-scanning bliver brugt til undersøgelse af hele kroppen. Den kan fx vise komplicerede brud på knogler, forandringer i knogler eller led, blødninger og svulster, sygdomme

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Innovation. - som klinisk kerneydelse. din Innovations-buffet. Michel Nemery, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital

Innovation. - som klinisk kerneydelse. din Innovations-buffet. Michel Nemery, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital Innovation - som klinisk kerneydelse din Innovations-buffet Michel Nemery, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital Radiologisk Afdeling Herlev Gentofte Hospital Akuthospital for

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere