Kommunal træning af ældre 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal træning af ældre 2012"

Transkript

1 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober 2012 Projektnummer:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE HOVEDKONKLUSIONER GENOPTRÆNINGSPLANER FRA SYGEHUSENE VENTETIDER SPECIALRETTEDE TILBUD VISITATION TIL TRÆNING VURDERING AF TRÆNINGSOMRÅDET BEFORDRING OG EGENBETALING PRIORITERING AF TRÆNINGSOMRÅDER UDVIKLINGEN BILAG 1 VENTETIDER FOR BORGERE UNDER 65 ÅR BILAG 2 SPØRGESKEMA OVERSIGT OVER FIGURER

3 1. Dataindsamlingsmetode og opnået sample Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen har ønsket at få gennemført en undersøgelse om træning (genoptræning og vedligeholdelsestræning) i de danske kommuner. Undersøgelsen er en gentagelse af tilsvarende undersøgelser, som blev foretaget i 2009, 2010 og Spørgeskemaet til undersøgelsen i 2012 er i store træk det samme spørgeskema som blev anvendt i Målgruppen for undersøgelsen er den ansvarlige for genoptræning i kommunerne eller dennes stedfortræder. Interviewene er foretaget i perioden 28. august september 2012 og er gennemført af TNS Gallups telefoninterviewere (CATI-afdelingen). Interviewene er foretaget ved, at TNS Gallups interviewere har ringet til kommunernes hovednummer og bedt om at tale med den ansvarlige for genoptræningsområdet for ældre på 65 år og derover. Herigennem er der opnået interview med i alt 95 genoptræningsansvarlige eller stedfortrædere. Undersøgelsen er en totalundersøgelse med en meget høj svarprocent på 97 %. Nedenfor ses en oversigt over kommunernes fordeling på regioner: Tabel 1.1 Region Antal kommuner Antal respondenter (kommuner) i undersøgelsen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt I rapporten er besvarelserne vist som figurer med procentvis angivelse af kommunernes svar, dels på total- og dels på regionsniveau. Det skal bemærkes, at antallet af kommuner i hver region er forskelligt, og spænder lige fra 11 kommuner i Region Nordjylland til 27 kommuner i Region Hovedstaden. Dette skal tages i betragtning, når der analyseres på regionsniveau, hvor eksempelvis 2 kommuner i Region Nordjylland svarer til 18 % og 2 kommuner i Region Hovedstaden svarer til 7%. De procentvise angivelser af kommunernes svar summer ikke altid præcis til 100% ved spørgsmål med kun en svarmulighed, da der er decimaler på datamaterialet. 3

4 De genoptræningsansvarlige og kommunerne optræder som udgangspunkt som anonyme i undersøgelsen. Respondenterne har dog til sidst i spørgeskemaet haft muligheden for at ophæve kommunens anonymitet. Her har 61 svaret, at kommunen ikke behøver at være anonym. I den leverede datafil er det muligt at se, hvilke kommuner der har opgivet deres anonymitet, idet disse kommuner er kodet med navn, mens de 34 anonyme kommuner er kodet som andre kommuner. I datafilen er det ligeledes muligt at se, hvilken stillingsbetegnelse respondenterne har. Alle respondenter har fået tilsendt egne besvarelser til gennemsyn og har haft mulighed for at indsende eventuelle rettelser til TNS Gallup. Dette tiltag indførtes i 2010 for at få en ekstra verificering af besvarelserne forud for offentliggørelsen af resultaterne. 4

5 2. Hovedkonklusioner Ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning Ventetiden for genoptræning efter Sundhedsloven er i 33% af kommunerne op til 1 uge, mens den i 6 af kommunerne er mere end 1 uge. Ventetiden for genoptræning efter Serviceloven er i af kommunerne op til 1 uge. I 7 af kommunerne er ventetiden mere end en uge. Ventetiden på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er i 1 af kommunerne op til 1 uge. I 67% af kommunerne er ventetiden mere end 1 uge. Prioritering af træningsområder I forbindelse med prioritering af træningsområder viser resultaterne, at når det drejer sig om genoptræning efter Serviceloven vs. genoptræning efter Sundhedsloven, svarer 3 af kommunerne, at genoptræning efter Sundhedsloven bliver prioriteret højst. 61% af kommunerne svarer, at begge områder bliver prioriteret lige højt. 54% af kommunerne prioriterer genoptræning efter Sundhedsloven højere end vedligeholdelsestræning efter Sundhedsloven. 40% af kommunerne har svaret, at begge områder bliver prioriteret lige højt. Ved vedligeholdelsestræning efter Serviceloven vs. genoptræning efter Serviceloven, angiver 38% af kommunerne, at de prioriterer genoptræning efter Serviceloven højst. 5 af kommunerne har svaret, at de prioriterer begge områder lige højt. Anvendeligheden af de genoptræningsplaner, der kommer fra sygehusene Anvendeligheden af genoptræningsplanerne fra sygehusene er vurderet på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke anvendelig og 10 er fuldt anvendelige. Den gennemsnitlige vurdering er på 7,11. Vurderingen af, hvor ofte genoptræningsplanen beskriver den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagerniveau er vist på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. Denne vurdering ligger gennemsnitligt på 5,67. Befordring og egenbetaling (brugerbetaling på kørselsordninger) I 1 af kommunerne tilbydes der ikke kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, mens der i 1 af kommunerne ikke tilbydes kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. 5

6 I 63% af kommunerne er der egenbetaling for kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, mens der i 70% af kommunerne er egenbetaling for kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Der er store forskelle på egenbetaling på kommunernes kørselsordning. Vurdering af træningsområdet Den gennemsnitlige vurdering af ældre-træningsområdet er på 8,00, vurderet på en skala fra 1-10, hvor 1 er: Fungerer meget dårligt og 10 er: Fungerer optimalt. Tiltag, der kan skabe forbedringer på ældre-træningsområdet, er blandt andet tværfagligt samarbejde 57%, fokus på forebyggelse 3, andet 31% og faciliteter 2. Svaret andet omfatter effektivisering af kommunens arbejde og mere inddragelse af frivillige samt målrettede tilbud til borgerne og øgning af deres motivation til træning. Specialrettede tilbud I undersøgelsen er kommunerne blevet spurgt, hvordan de specialrettede genoptræningstilbud er organiseret, fx ved tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelse. Kommunerne havde flere svarmuligheder. I 99 % af kommunerne er de specialrettede tilbud organiseret i egen kommune. I 11 % af kommunerne er tilbuddene organiseret med andre kommuner. Og i 2 % af kommunerne er tilbuddene købt på sygehuset. Visitation til træning For hhv. 76 % og 75 % af kommunerne gælder, at der i forbindelse med både visitation og revisitation til praktisk og personlig hjælp samtidig kan visiteres til træning. Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter visiterer 34 % af kommunerne til midlertidig vedligeholdelsestræning og 1 % til permanent/varig træning, mens 20 % tilbyder begge muligheder. 41 % visiterer til andet, hvilket dækker over andre tilbud. 2 % af kommunerne tilbyder ingen vedligeholdelsestræning. Ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning for borgere under 65 år Ventetiden for genoptræning efter Sundhedsloven er i 33% af kommunerne op til 1 uge. I 6 af kommunerne er ventetiden mere end 1 uge. Ventetiden for genoptræning efter Serviceloven er i 1 af kommunerne op til 1 uge. I 74% af kommunerne er ventetiden mere end 1 uge. Ventetiden for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er i af kommunerne op til 1 uge. I 6 af kommunerne er ventetiden mere end 1 uge. 6

7 Udvikling Den gennemsnitlige vurdering af anvendeligheden af genoptræningsplanerne fra sygehusene er steget i Omvendt er vurderingen af, hvor ofte genoptræningsplanen beskriver den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau faldet i I 2012 er der i 33% af kommunerne en reel ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven op til en uge. Den reelle ventetid på samme område var i 32% af kommunerne op til en uge i I 2012 er der i af kommunerne, der har ventetid på genoptræning efter Serviceloven på op til en uge. 1 af kommuner havde i 2011 op til en uges reel ventetid på området. 1 af kommunerne har i 2012 en reel ventetid på op til en uge på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Tallet for 2011 var 20%. 63% af kommunerne har egenbetaling for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven i Tallet for 2011 er 64%. I 2012 er der i 70% af kommunerne, der har egenbetaling for de borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Tallet for 2011 var 68%. Visitator kan, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp og når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i flere kommuner i 2012 end i

8 3. Genoptræningsplaner fra sygehusene Kommunerne er blevet bedt om at vurdere anvendeligheden af genoptræningsplanerne fra sygehusene. Nedenfor ses resultaterne fra disse spørgsmål. Figur 3.1 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige Alle 7,11 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 7, 6,94 7,09 7,33 7,27 Gennemsnit Figur 3.1 viser gennemsnitsvurderingen for alle kommunerne på en skala på Den gennemsnitlige vurdering for alle er 7,11. Den højeste gennemsnitlige vurdering findes i region Midtjylland (7,33) og den laveste gennemsnitlige vurdering findes i region Sjælland (6,94). 8

9 Figur 3.2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. Alle 14% 38% 32% 1% Hovedstaden 7% 1 48% 30% Sjælland 24% 3 24% 12% Syddanmark 23% 27% 32% Midtjylland - 50% 33% Nordjylland Ved ikke Figur 3.2 viser, at vurderingen af genoptræningsplanerne vurderes til at være mellem 5 og 10. Eksempelvis har 38% af kommunerne vurderet genoptræningsplanerne til 7. 32% har svaret 8 og 14% har svaret 6. 9

10 Figur 3.3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid Alle 5,67 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 5,54 5,62 5,76 5,83 5,64 Gennemsnit Figur 3.3 viser den gennemsnitlige vurdering for alle kommunerne. Gennemsnittet for alle er på 5,67. Region Midtjylland er den region med den højeste gennemsnitsvurdering (5,83), mens region Hovedstaden er den region, der har den laveste gennemsnitlige vurdering (5,54). 10

11 Figur 3.4 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. Alle 2% 7% 12% 28% 1 8% 3% Hovedstaden 4% 22% 1 1 4% 7% 4% Sjælland 12% 2 12% Syddanmark 27% 14% Midtjylland 17% 28% 22% Nordjylland Ved ikke Figur 3.4 viser kommunernes vurdering af, hvor ofte genoptræningsplanerne beskriver den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagerniveau. 28% af kommunerne har svaret 5, 1 har svaret 6 og har svaret 7. 11

12 4. Ventetider I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål om kommunernes ventetider på træning. Spørgsmålene er blevet stillet særskilt for borgere over 65 og under 65 år. I dette afsnit vises graferne for spørgsmålene om ventetider for borgere over 65 år. I bilag 1 vises graferne for borgere under 65 år. Generelt er der kun marginale forskelle på ventetiderne for de to aldersgrupper i kommunerne. Genoptræning efter Sundhedsloven Figur 4.1 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 33% 52% 2% 1% 2% Hovedstaden 1 63% 1 4% Sjælland 53% 3 Syddanmark 27% 5 14% Midtjylland 50% 50% Nordjylland 4 Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 4.1 viser, at 33% af alle kommunerne har en ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven på op til en uge. 6 af kommunerne har svaret op til 2 uger eller mere. 2% af kommunerne har svaret ved ikke. I region Sjælland og region Midtjylland findes de største andel af kommuner, der har ventetid op til en uge, henholdsvis 53% og 50%. Region Hovedstaden og Region Nordjylland har den mindste andel af kommuner, der har ventetid op til en uge, 1 og. 12

13 Genoptræning efter Serviceloven Figur 4.2 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 4 17% 4% 2% 1% 2% Hovedstaden 1 41% 30% 4% 4% 4% Sjælland 47% 12% 12% Syddanmark 5 14% Midtjylland 17% 61% Nordjylland 3 27% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 4.2 viser, at af kommunerne har svaret op til en uge, på spørgsmålet om den reelle ventetid på genoptræning efter Serviceloven. 7 af kommunerne har på samme spørgsmål svaret op til 2 uger eller mere. har svaret ved ikke. 30% af kommunerne i region Hovedstaden har svaret, at den reelle ventetid på genoptræning efter serviceloven er op til 3 uger. af kommunerne i region Sjælland og region Midtjylland har svaret op til 3 uger til samme spørgsmål. 13

14 Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Figur 4.3 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 1 38% 1 3% 1% 3% 14% Hovedstaden 1 37% 4% 4% 4% 22% Sjælland 41% 12% Syddanmark 23% 3 Midtjylland 17% 44% 22% Nordjylland 27% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 4.3 viser, at 1 af alle adspurgte kommuner har svaret, at den reelle ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er op til 1 uge. 67% af kommunerne har svaret op til 2 uger eller mere. 14% af kommunerne har svaret ved ikke til spørgsmålet. 60% af kommunerne i region Hovedstaden har svaret, at den reelle ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er over 1 uge. Til sammenligning svarer 77% af kommunerne i region Midtjylland, at den reelle ventetid er over 1 uge. 22% af kommunerne i region Hovedstaden har svaret ved ikke til spørgsmålet. 14

15 5. Specialrettede tilbud I undersøgelsen spørges der til, hvordan de specialrettede genoptræningstilbud er organiseret i kommunerne fx ved tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelser. Figur 5.1 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret i din kommune, f.eks. tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelse? (Flere svar muligt) Alle % 20% 40% 60% 80% 100% 2% 9 Hovedstaden 4% 2 9 Sjælland 12% 100% Syddanmark 100% Midtjylland 22% 100% Nordjylland 100% Organiseret i egen kommune Organiseret i samarbejde med andre kommuner Ingen specialtilrettede tilbud i kommunen Købt på sygehuset Andet (notér) Ved ikke Figur 5.1 viser, at 9 af kommunerne har svaret, at de specialrettede genoptræningstilbud er organiseret i kommunerne, mens af kommunerne har svaret, at de er organiseret i samarbejde med andre kommuner og 2% af kommunerne har svaret, at de specialrettede tilbud er købt på sygehusene. af kommunerne har svaret andet, hvilket dækker over købt hos/aftale med private fysioterapeuter. 15

16 6. Visitation til træning Kommunerne er blevet spurgt om visitatorernes mulighed for at visitere og revisitere til træningen i kommunen i forbindelse med, at der visiteres til praktisk og personlig hjælp i kommunen. Figur 6.1 Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle 7 22% 2% Hovedstaden 67% 33% Sjælland 88% Syddanmark 73% 23% Midtjylland Nordjylland 78% 82% 22% Ja Nej Ved ikke Resultaterne i figur 6.1 viser, at når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp kan visitatoren i 7 af kommunerne visitere til træning. Derimod kan visitatoren i 22% af kommunerne ikke visitere til træning i kommunen i forbindelse med, at der visiteres til praktisk og personlig hjælp i kommunen. Kommunerne havde til spørgsmålet mulighed for at komme med kommentarer og det har 22 kommuner gjort. Mange af kommentarerne beskriver, at visitatorerne ikke kan visitere til træning, men at de kan henvise til det. I nogle af kommunerne er det en terapeut, der visiterer til træning. Desuden nævner kommunerne, at opgaven håndteres i dialog mellem forskellige aktører fx terapeut, visitator, sygeplejerske. 16

17 Figur 6.2 Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle 7 23% 2% Hovedstaden 67% 33% Sjælland 88% Syddanmark 73% 23% Midtjylland 72% 28% Nordjylland 82% Ja Nej Ved ikke I 7 af kommunerne har visitatoren mulighed for at visitere til træning i kommunen i forbindelse med, at der revisiteres til praktisk og personlig hjælp. Til samme spørgsmål har 23% svaret nej, hvilket fremgår af figur 6.2. Kommunerne havde mulighed for at komme med kommentarer til dette spørgsmål. Det gjorde 17 kommuner. Der blev blandt andet nævnt, at visitator kan henvise til træning og at det er terapeuten, der kan visitere til træning samt at opgaven bliver løst i dialog mellem forskellige aktører (fx plejepersonale, visitator og terapeut). 17

18 Figur 6.3 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer i så til? Base n=95 Alle 1% 34% 20% 2% 41% 2% Hovedstaden 2 63% Sjælland 2 41% Syddanmark 27% 23% 41% Midtjylland 44% 33% 17% Nordjylland 5 27% Permanent/varig træning Begge muligheder anvendes Andet (notér) Midlertidig vedligeholdelsestræning Ingen vedligeholdelsestræning Ved ikke Figur 6.3 viser, at når genoptræningen er afsluttet visiteres der i 34% af kommunerne til midlertidig vedligeholdelsestræning, mens 1% af kommunerne har svaret, at der visiteres til permanent/varig træning. 20% af kommunerne har svaret, at begge muligheder anvendes og 2% af kommunerne har ingen vedligeholdelsestræning. 41% har svaret, at der visiteres til andet, hvilket dækker over, at kommunerne laver individuelle vurderinger, som der visiteres til. Der visiteres til andre tilbud, som kommunerne har i samarbejde med frivillige organisationer eller til selvtræning. 63% af kommunerne i region Hovedstaden visiterer til andet, når genoptræningen er afsluttet. Til sammenligning visiterer 17% af kommunerne i region Midtjylland til andet. 18

19 7. Vurdering af træningsområdet Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan ældre-træningsområdet fungerer i deres kommune, samt hvilke tiltag der kan skabe forbedringer. Figur 7.1 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base n= Alle 8,00 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 8,07 7,88 7,95 8,06 8,00 Gennemsnit Den gennemsnitlige vurdering af ældre-træningsområdet ligger på 8,00. Ses resultaterne for regionerne, er det region Sjælland, der har den mindste gennemsnitlige vurdering, 7,88. Region Hovedstaden er den region med den højeste gennemsnitlige vurdering på 8,07. 19

20 Figur 7.2 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base n=95 Alle 4% 1% 14% 53% 2 1% Hovedstaden 4% 41% 44% Sjælland 2 5 Syddanmark 68% Midtjylland 50% 28% Nordjylland 27% 4 27% Ved ikke Figur 7.2 viser, at 53% af kommunerne har svaret 8 til spørgsmålet om, hvordan de mener ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i deres kommune. 2 har svaret 9 og 14% har svaret 7. 20

21 Figur 7.3 Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres? (Flere svar muligt) Base n= 95 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tværfagligt samarbejde Fokus på forebyggelse Andet, notér svar Faciliteter Flere ressourcer til vedligeholdelsestræning Normering Nedbringelse af ventetiden Bedre koordinering med regionen, herunder sygehusene Uddannelse Befordring Politisk vilje Der er ikke behov for forbedring 52% 57% 50% 53% 3 41% 23% 47% % 3 47% 28% % 32% 33% 24% 33% 14% 2 22% 22% 2 32% 28% 1 21% 22% % 33% 27% 1 22% 27% % 12% 1 2% 4% 67% 73% Ved ikke % Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland De tiltag, som kommunerne vurderer, der skal til for at kvaliteten af træningen i kommunerne kan forbedres, er primært tværfagligsamarbejde 57%, fokus på forebyggelse 3 og andet 31%. 21

22 Andre tiltag, som kommunerne nævner, er primært effektivisering af kommunernes arbejde, mere inddragelse eller øget samarbejdet med frivillige organisationer. Også fokus på borgerne i form af målrettede tilbud og at få dem motiveret til træning er nævnt under svar i andet. 22

23 8. Befordring og egenbetaling Kommunerne er blevet spurgt til kørselsordninger og egenbetaling i denne forbindelse. Kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven Figur 8.1 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Alle 3% 2 4 1% 12% 3% Hovedstaden 4% 2 52% 4% 4% Sjælland 41% 24% 12% 12% Syddanmark 64% Midtjylland 17% 67% Nordjylland 5 27% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Overordnet er det borgere, som en terapeut vurderer ikke kan transportere sig selv til træning samt borgere, som visitationsenheden vurderer ikke kan transportere sig til træning, der er omfattet af kommunernes kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, henholdsvis 4 og 2. I region Sjælland har 12% af kommunerne svaret, at ingen er omfattet af kommunens kørselsordning. 23

24 Figur 8.2 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base n=76 (Kun kommuner, der har kørselsordning på området) Alle 2 3% 14% 1 14% 1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 7% 17% 7% 3 17% 31% 20% 40% 4% 13% 2 4% 31% 47% 40% 2 17% 17% 17% 2 7% 10% 7% 7% 10% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Resultaterne for spørgsmålet om, hvad egenbetalingen er for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven viser, at 2 af kommunerne har svaret, at der ikke er egenbetaling. 1 har svaret henholdsvis maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang og over 50 kr. retur pr. træningsgang. 14% af kommunerne har svaret henholdsvis maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang og kr. pr. træningsgang. Resultaterne brudt ned på regioner er forskellige. Eksempelvis svarer 47% af kommunerne i region Midtjylland, at egenbetalingen er på maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang, mens af kommunerne i region Syddanmark har svaret tilsvarende. 24

25 Kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Figur 8.3 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Alle 2% 28% 44% 3% 13% 3% Hovedstaden 2 48% 7% 7% Sjælland 47% 12% 12% Syddanmark 41% 27% Midtjylland 17% 72% Nordjylland 4 3 Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Størstedelen af borgerne, der er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er borgere, som visitationsenheden vurderer ikke kan transportere sig selv til træning (28%) og borgere som terapeuten vurderer ikke kan transportere sig selv til træning (44%) jf. figur 8.3. I region Sjælland og region Syddanmark har henholdsvis 12% og af kommunerne svaret, at ingen er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. 25

26 Figur 8.4 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base n= 74 (Kun kommuner, der har kørselsordning på området) Alle % Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 23% 17% 14% 7% 13% 30% 17% 7% 1 14% 2 43% 40% 44% 2 10% 17% 2 20% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke I af kommunerne er der ingen egenbetaling for borgere, der anvender kommunernes kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I mens er der i 1 af kommunerne en egenbetaling på over 50 kr. retur pr. træningsgang. 2 af kommunerne i region Syddanmark har en egenbetaling på over 50 kr. retur pr. træningsgang, mens det i region Midtjylland er af kommunerne, der har en egenbetaling på over 50 kr. retur pr. træningsgang. 26

27 9. Prioritering af træningsområder Kommunerne er blevet bedt om at vurdere, hvilket område der bliver prioriteret højest i kommunen. Respondenterne er blevet bedt om at sammenholde tre forskellige områder, fordelt på tre spørgsmål. De tre områder er genoptræning efter Sundhedsloven, genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Hvis kommunerne har svaret, at et område bliver prioriteret højere end et andet, har de efterfølgende fået spørgsmålet om, hvordan de oplever dette. Genoptræning efter Serviceloven >< genoptræning efter Sundhedsloven Figur 9.1 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Alle 3 61% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 41% 47% 32% 33% % 68% 67% 5 Genoptræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter sundhedsloven Ved ikke Figur 9.1 viser, at 61% af kommunerne har svaret, at genoptræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven bliver prioriteret lige højt. 3 af kommunerne har svaret, at det er genoptræning efter Sundhedsloven, der bliver prioriteret højst. Hvordan kommunerne oplever prioriteringen er primært baseret på deadline, akut behov og ventetid. Men også politisk beslutning, lovgivningen, økonomien på områderne og mængden af henvisninger er nævnt. 27

28 Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven >< genoptræning efter Sundhedsloven Figur 9.2 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Alle 2% 54% 40% 4% Hovedstaden 4% 41% 44% Sjælland 53% 41% Syddanmark 68% 32% Midtjylland 61% 33% Nordjylland 4 5 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter sundhedsloven Ved ikke Over halvdelen af kommunerne (54%) har svaret, at genoptræning efter Sundhedsloven bliver prioriteret højst, mens 40% af kommunerne har svaret, at vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven bliver prioriteret lige højt. Overordnet set oplever kommunerne, at prioriteringen sker efter akut behov, venteliste eller ved faglig vurdering. Lovgivningen og politisk beslutning, ressource på områderne samt om der er andre muligheder/tilbud i kommunen er også nævnt. 28

29 Vedligeholdelsestræning efter Servicelov >< genoptræning efter Servicelov Figur 9.3 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Alle 1% 38% 5 Hovedstaden 30% 5 Sjælland 2 5 Syddanmark 5 4 Midtjylland 33% 61% Nordjylland 4 5 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter serviceloven Ved ikke 5 af kommunerne angiver, at vedligeholdelsestræning og genoptræning efter Serviceloven bliver prioriteret lige højt. 38% af kommunerne har svaret, at genoptræning efter Serviceloven prioriteres højst. Derimod har 1% af kommunerne svaret, at det er vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, der prioriteres højst i kommunen. Kommunerne oplever prioriteringen sker ved akut behov, venteliste, individuel vurdering eller om der er andre tilbud på områderne. Politisk beslutning og lovgivningen samt ressourcer og mængden af henvendelser er også nævnt. 29

30 10. Udviklingen I det følgende vises figurer, hvor besvarelserne fra 2012 sammenlignes med besvarelserne fra de øvrige år. Herved fås et indblik i udviklingen fra 2009 til Figur 10.1 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. Alle ,11 Alle ,85 Alle ,71 Alle , Gennemsnit 30

31 Figur 10.2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. Alle % 38% 32% 1% Alle % 37% 28% 4% 1% Alle % 2% 14% 20% 32% 2 1% Alle % 21% 1 23% 4% Ved ikke 31

32 Figur 10.3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid Alle ,67 Alle ,95 Alle ,28 Alle , Gennemsnit Figur 10.4 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid Alle % 7% 12% 28% 1 8% 3% Alle % 4% 24% 20% 22% 1 1% 2% Alle % 4% 8% 23% 20% 1 Alle % 1 10% 1 1 1% Ved ikke 32

33 Figur 10.5 Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? NB: Her sammenlignes kun 2010, 2011 og 2012 da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Alle % 52% 2% 1% 2% Alle % 53% 4% 1% Alle % 2% 1% 2% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 10.6 Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? NB: Her sammenlignes kun 2010, 2011 og 2012, da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Alle % 4% 2% 1% 2% Alle % 23% 1% 3% 3% Alle % 41% 1 7% 2% 4% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 33

34 Figur 10.7 Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? NB: Her sammenlignes kun 2010, 2011 og 2012, da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Alle % 1 3% 1% 3% 14% Alle % 31% 2 3% 3% 2% Alle % 20% 1 2% 2% 8% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 34

35 Figur 10.8 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer i så til? Base 2010 n= 97, 2011 n= 96 og 2012 n= 95 Alle % 34% 20% 2% 41% 2% Alle % 43% 38% 4% 1% Alle % 51% 21% 2% 2% Alle % 54% 2% 1% Permanent/varig træning Midlertidig vedligeholdelsestræning Begge muligheder anvendes Ingen vedligeholdelsestræning Andet Ved ikke Figur 10.9 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base 2010 n= 97, 2011 n= 96 og 2012 n= 95 Alle ,00 Alle ,91 Alle ,78 Alle ,78 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Gennemsnit 35

36 Figur På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt. Base 2010 n= 97, 2011 n= 96 og 2012 n= 95 Alle % 1% 14% 53% 2 1% Alle % 2% 4% 22% 4 21% Alle % 8% 20% 48% 1 3% 2% Alle % 4% 8% 14% 38% 30% 2% 1% Ved ikke 36

37 Figur Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Alle % 2 4 1% 12% 3% Alle % 2 53% 2% 13% 3% Alle % 3 41% 2% 10% 3% 1% Alle % 38% 4 3% 10% 1% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Figur Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 87, 2010 n= 87, 2011 n= 81 og 2012 n= 76 Alle % 14% 1 14% 1 Alle % 2% 21% 17% 1 7% Alle % 21% 20% 8% Alle % % 3% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke 37

38 Figur Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Alle % 28% 44% 3% 13% 3% Alle % 28% 44% 13% 1% Alle % 34% 12% 4% 2% Alle % 37% 43% 1% 1 2% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Figur Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 81, 2010 n= 83, 2011 n= 78 og 2012 n= 74 Alle % Alle % 21% 21% 1 13% Alle % 1 10% Alle % 10% 22% 17% 4% 7% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke 38

39 Figur Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle % 2% Alle % 38% 1% Alle % 41% 1% Alle % Ja Nej Ved ikke Figur Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Alle % 2% Alle % 3 1% Alle % Alle % 42% Ja Nej Ved ikke 39

40 11. Bilag 1 Ventetider for borgere under 65 år Neden for ses figurer med resultater for ventetider for borgere under 65 år. Figur 11.1 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven for borgere under 65 år? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 33% 53% 8% 3% 1% 2% Hovedstaden 1 63% 1 4% Sjælland 47% 41% Syddanmark 27% 5 Midtjylland 5 44% Nordjylland 4 Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 11.1 viser, at 33% af kommunerne har svaret, at den reelle ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven for borgere under 65 år er op til 1 uger. 6 af kommunerne har svaret, at ventetiden er mere end 1 uge. 40

41 Figur 11.2 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven for borgere under 65 år? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 1 48% 1 1% 2% 7% Hovedstaden 1 41% 2 4% 4% 7% Sjælland 24% 3 12% 12% 12% Syddanmark 5 Midtjylland 17% 61% Nordjylland 4 Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 11.2 viser, at ventetiden på genoptræning efter Serviceloven for borgere under 65 år er op til 1 uger for 1 af kommunerne. 74% af kommunerne har svaret, at ventetiden er mere end en uge. 41

42 Figur 11.3 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven for borgere under 65 år? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Alle 40% 1 8% 1% 2% 2% 13% Hovedstaden 1 41% 4% 4% 4% 1 Sjælland 12% 41% 12% 24% Syddanmark 23% 3 Midtjylland 17% 44% 22% Nordjylland 3 Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Den reelle ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven for borgere under 65 år er op til 1 uger i af kommunerne. 6 af kommunerne har angivet, at ventetiden er mere end 1 uge. 13% af kommunerne har svaret ved ikke til spørgsmålet. 42

43 12. Bilag 2 Spørgeskema Opringning til kommunens hovednummer: Goddag, du taler med.. Jeg ringer fra Gallup, hvor vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring genoptræning i kommunerne. Jeg skal i den forbindelse bede om at tale med den person i forvaltningen, som er ansvarlig for dette område, er det muligt at træffe ham/hende (svarende til ledende fysioterapeut)? Standard startskærm med mulighed for følgende oplysninger: Notér kommune der skal indsættes en variabel, der beregner regionen, så denne kommer med ud i data, der skal flettes indbyggertal på fra liste Notér postnummer der skal være tjek på at kommune og postnummer passer sammen Notér navn på person Notér evt. direkte telefonnummer Notér evt. aftale, hvis personen ikke er til stede Når den rigtige respondent er i røret: Indledning: Goddag, du taler med Jeg ringer fra Gallup. Jeg ringer på vegne af Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen, fordi vi er ved at lave en landsdækkende undersøgelse af styrker og svagheder i den kommunale ældretræning. De fire organisationer foretog en lignende undersøgelse 2011, og ønsker nu at følge op med en undersøgelse i kommuner deltog i undersøgelsen sidste år. Det er vigtigt, at så mange kommuner som muligt deltager i undersøgelsen, fordi det giver den største viden. Både du og din kommune deltager anonymt i undersøgelsen. Det tager ca. 10 minutter at deltage i undersøgelsen. Må jeg have lov at stille dig nogle spørgsmål om den kommunale ældretræning? Ja begynd interview Evt. notering af aftale på et andet tidspunkt Nej afslut interview Vores samtale kommer både til at handle om træning, der gives efter Sundhedsloven og efter Serviceloven. Jeg er klar over, at kommunerne også varetager træning af yngre mennesker, men i vores samtale vil jeg bede dig fokusere på personer over 65 år. 43

44 SP 1 Hvad er din stillingsbetegnelse? Notér stillingsbetegnelse SP 2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige Ved ikke SP 3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid

45 Ved ikke SP 4 [Ventetider] Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 5 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 45

46 SP 6 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 8 Hvordan er de specialtilrettede genoptræningstilbud organiseret i din kommune, f.eks. tilbud til patienter til apopleksi, KOL eller ryglidelser? (Flere svar er muligt) 1. Organiseret i egen kommune 2. Købt på sygehuset 3. Organiseret i samarbejde med andre kommuner 4. Andet (notér) 5. Ingen specialtilrettede tilbud i kommunen 6. Ved ikke SP 9 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer I så til (INT: Med visiterer menes her, at kommunen henviser borgeren til træning. Denne forklaring er kun til intervieweren forklaringen læses ikke op) 1. Permanent/varig træning 2. Midlertidig vedligeholdelsestræning 3. Begge muligheder anvendes 4. Ingen vedligeholdelsestræning 46

47 5. Andet (notér) 6. Ved ikke SP 10 På en skala fra 1 til 10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune? Du bedes vurdere ældre-træningsområdet, hvor 1 betyder, at det fungerer meget dårligt og 10 betyder, at det fungerer optimalt Ved ikke SP 11 Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres? (INT: Hvis der siges ressourcer eller økonomi, så prøv at probe for at få det konkretiseret, evt. som normering eller faciliteter). (Flere svar muligt) Normering Faciliteter 47

48 Tværfagligt samarbejde Uddannelse Politisk vilje Fokus på forebyggelse Befordring Flere ressourcer til vedligeholdelsestræning Bedre koordinering med regionen, herunder sygehusene Nedbringelse af ventetiden Der er ikke behov for forbedringer Andet, notér svar Ved ikke SP 12 [Befordring] Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? 1. Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning 2. Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 3. Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 4. Andre 5. Kommunen har ikke kørselsordning på området 6. Ingen 7. Ved ikke Filter 1: Hvis svarmulighed 5,6,7 i sp. 12, skal sp. 13 ikke stilles 48

49 SP 13 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? (Svarmulighederne læses ikke op) 1. Der er ingen egenbetaling 2. Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang 3. Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang 4. Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang 6. Over 50 kr. retur pr. træningsgang 7. Ved ikke Filter 1 slut SP 14 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? 1. Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning 2. Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 3. Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 4. Andre 5. Kommunen har ikke kørselsordning på området 6. Ingen 7. Ved ikke Filter 2: Hvis svarmulighed 5,6,7 i sp. 14, skal sp. 15 ikke stilles 49

50 SP 15 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? (Svarmulighederne læses ikke op) 1. Der er ingen egenbetaling 2. Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang 3. Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang 4. Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang 6. Over 50 kr. retur pr. træningsgang 7. Ved ikke Filter 2 slut SP 16 Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? (INT: Kommunen har ansat vurderingsfolk, som kaldes visitatorer. De vurderer, hvor meget og hvilken form for hjemmehjælp, borgerne har brug for. De kan i nogle tilfælde også henvise borgerne til træning, hvis de vurderer, at det er nødvendigt - interviewhjælpetekst læses ikke op) 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 4. Eventuelle kommentarer (notér) SP 17 Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? 50

51 (INT: Med revisitering menes, at det ikke er første gang, kommunen vurderer, hvor meget hjemmehjælp borgeren skal have - interviewhjælpetekst læses ikke op) 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 4. Eventuelle kommentarer (notér) SP 18 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Genoptræning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Filter 3: Hvis svar: genoptræning efter Serviceloven eller Genoptræning efter Sundhedsloven, stilles SP18A. SP 18A Hvordan oplever du dette? Notér: Filter 3 slut SP 19 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven De bliver prioriteret lige højt 51

52 Ved ikke Filter 4: Hvis svar i SP 19 er: Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven eller Genoptræning efter Sundhedsloven, stilles SP 19A. SP 19A Hvordan oplever du dette? Notér: Filter 4 slut SP 20 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Genoptræning efter serviceloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Filter 5: Hvis svar i SP 20 er: Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven eller Genoptræning efter Serviceloven, stilles SP 20A. SP 20A Hvordan oplever du dette? Notér: Filter 5 slut I de ovenstående spørgsmål har vi spurgt specifikt til ældre-træningsområdet, som er over 65 år. Her afslutningsvist vil vi gerne spørge til din vurdering af træningsområdet for de øvrige aldersgrupper. Det næste spørgsmål omhandler derfor træning for borgere under 65 år med behov for træning. 52

53 SP 22 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 22A Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender til behovet til borgeren påbegynder træning første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke SP 23 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender til behovet til borgeren påbegynder træning første gang. Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke 53

54 SP 25 Afslutning fra Gallup Her til sidst vil jeg høre, om du stadig ønsker, at din kommune er anonym, eller om vi må videregive svarene for den netop gennemførte undersøgelse, sammen med kommunens navn til Ældre Sagen (dit navn vil ikke blive videregivet). I så fald er det muligt, at undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort med angivelse af svarene fra de enkelte kommuner. Efter interviewet vil du have mulighed for at få dine svar til gennemsyn. 1. Ja til at videregive resultater og kommunens navn 2. Nej, ønsker at være anonym Du vil lige efter vores interview få sendt en mail med alle besvarelserne på spørgsmålene, så du kan se dem igennem en ekstra gang. Hvis du har eventuelle indsigelser skal vi have modtaget dem senest om 1 uge fra i dag. Det eneste, du skal gøre er at klikke på linket i mailen. Så vil du få adgang til at gennemgå og rette dine svar. Notér mailadresse. INT: Efter indtastning: Læs en tydeligt op og spørg om den er korrekt. Ønsker ikke at modtage mail Tak for hjælpen 54

55 13. Oversigt over figurer Figur 3.1 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket?... 8 Figur 3.2 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket?... 9 Figur 3.3 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau?...10 Figur 3.4 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen den ældre borgers funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau?...11 Figur 4.1 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven?...12 Figur 4.2 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven?...13 Figur 4.3 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?...14 Figur 5.1 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret i din kommune, f.eks. tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelse?...15 Figur 6.1 Kan visitator, når der første gang visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune?...16 Figur 6.2 Kan visitator, når der revisiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune?...17 Figur 6.3 Når genoptræningen er afsluttet for kroniske patienter, visiterer i så til?...18 Figur 7.1 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune?...19 Figur 7.2 På en skala fra 1-10, hvordan vurderer du så, at ældre-træningsområdet fungerer i øjeblikket i din kommune?...20 Figur 7.3 Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres?...21 Figur 8.1 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven?...23 Figur 8.2 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven?...24 Figur 8.3 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret.

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret. Politisk nyhedsbrev Nr. 6/ 2013 1. Psykiatriudspil Regeringens psykiatri-udvalg lægger op til at fysisk aktivitet skal spille en langt større rolle i psykiatrien. Et stort skridt frem, mener Danske Fysioterapeuter,

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

PLEJEBOLIGARANTI 2010

PLEJEBOLIGARANTI 2010 Boligudvalget 2006-07 BOU alm. del Bilag 150 Offentligt PLEJEBOLIGARANTI 2010 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson 21. april 2010 Projektnummer:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige Genoptræning Orientering til ældrepolitisk frivillige 2014 Indhold 3 Genoptræning og det gode liv 4 Ældre Sagens mærkesager Fakta og oplysninger Generelle fakta om genoptræning Fakta om mærkesager Øvrige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Børneergoterapi. En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen. Marts 2012

Børneergoterapi. En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen. Marts 2012 Børneergoterapi En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen Marts 2012 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K www.etf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN - En befolkningsundersøgelse gennemført af Userneed for Børn, Unge & Sorg Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter Juni 2015 INDHOLD Baggrund... 3 Konklusioner...

Læs mere

Den gode genoptræning kvaliteter i genoptræningsplanerne. Gunner Gamborg Landsformand, Ergoterapeutforeningen gg@etf.dk

Den gode genoptræning kvaliteter i genoptræningsplanerne. Gunner Gamborg Landsformand, Ergoterapeutforeningen gg@etf.dk Den gode genoptræning kvaliteter i genoptræningsplanerne Gunner Gamborg Landsformand, Ergoterapeutforeningen gg@etf.dk Kvaliteter i genoptræningsplanerne hvorfor? Patientens ret Sikring af sammenhængende

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

National databasedag 2015

National databasedag 2015 National databasedag 2015 Erfaringer fra den Landsdækkende Database for Geriatri Overlæge, MPM Kirsten Vinding Styregruppe tværfagligt sammensat Fra Dansk Selskab for Geriatri: Region Nord: Martin Jørgensen,

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846 TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010 Public 56846 Metode Feltperiode: 13. til 14. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler

Danmarks Tekniske Universitet. Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler Danmarks Tekniske Universitet Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler Statusundersøgelse om madordninger og madog bevægelsespolitikker i dagtilbud og

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere