Kommunal træning af ældre 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal træning af ældre 2013"

Transkript

1 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE HOVEDKONKLUSIONER VENTETIDER SPECIALRETTEDE TILBUD TILTAG DER KAN FORBEDRE TRÆNINGEN I KOMMUNERNE BEFORDRING OG EGENBETALING PRIORITERING AF TRÆNINGSOMRÅDER UDVIKLINGEN BILAG 1 SPØRGESKEMA OVERSIGT OVER FIGURER

3 1. Dataindsamlingsmetode og opnået sample Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen har ønsket at få gennemført en undersøgelse om træning (genoptræning og vedligeholdelsestræning) for personer over 65 år i de danske kommuner. Undersøgelsen er en gentagelse af tilsvarende undersøgelser som blev foretaget i 2009, 2010, 2011 og Spørgeskemaet til undersøgelsen i 2013 er kortere end skemaet til undersøgelsen i 2012, men mange af spørgsmålene i skemaet for 2013 er spørgsmål som også blev stillet i Målgruppen for interviewene er den ansvarlige for genoptræning i kommunerne eller dennes stedfortræder. Interviewene er foretaget i perioden den 13. maj 28. juni 2013 og er gennemført af TNS Gallups telefoninterviewere (CATI-afdelingen). Interviewene er foretaget ved, at TNS Gallups interviewere har ringet til kommunernes hovednummer og bedt om at tale med den ansvarlige for genoptræningsområdet for ældre på 65 år og derover. Herigennem er der opnået interview med i alt 85 genoptræningsansvarlige eller stedfortrædere. Undersøgelsen er en totalundersøgelse med en meget høj svarprocent på 8. Nedenfor ses en oversigt over kommunernes fordeling på regioner: Tabel 1.1 Region Antal kommuner Antal respondenter (kommuner) i undersøgelsen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total I rapporten er besvarelserne vist som figurer med procentvis angivelse af kommunernes svar, dels på total- og dels på regionsniveau. Det skal bemærkes, at antallet af kommuner i hver region er forskelligt, og spænder lige fra 10 kommuner i Region Nordjylland til 24 kommuner i Region Hovedstaden. Dette skal tages i betragtning, når der analyseres på regionsniveau, hvor eksempelvis 2 kommuner i Region Nordjylland svarer til 20 % og 2 kommuner i Region Hovedstaden svarer til 8%. De procentvise angivelser af kommunernes svar summer ikke altid præcis til 100% ved spørgsmål med kun en svarmulighed, da der er decimaler på datamaterialet. 3

4 De genoptræningsansvarlige og kommunerne optræder som udgangspunkt som anonyme i undersøgelsen. Respondenterne har dog til sidst i spørgeskemaet haft muligheden for at ophæve kommunens anonymitet. Her har 58 svaret, at kommunen ikke behøver at være anonym. I den leverede datafil er det muligt at se, hvilke kommuner der har opgivet deres anonymitet, idet disse kommuner er kodet med navn, mens de 27 anonyme kommuner er kodet som andre kommuner. Alle respondenter har fået tilsendt egne besvarelser til gennemsyn og har haft mulighed for at indsende eventuelle rettelser til TNS Gallup. Dette tiltag indførtes i 2010 for at få en ekstra verificering af besvarelserne forud for offentliggørelsen af resultaterne. Kommuner, der har deltaget i undersøgelsen Nedenfor ses en opgørelse af de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen i 2012 og 2013, som har valgt ikke at være anonyme. Antal kommuner Ikke anonyme kommuner 2013 Ikke anonyme kommuner 2012 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Total I 2013 deltog 85 kommuner i undersøgelsen. 2 kommuner som ikke har deltaget i undersøgelsen i 2013, deltog heller ikke i undersøgelsen i kommuner deltog i undersøgelsen i % af kommunerne, der har deltaget i undersøgelsen i 2013, har valgt ikke at være anonyme. 64% af kommunerne, der deltog i undersøgelsen 2012, var ikke anonyme. Deltaget i undersøgelsen % 2012 % Mere end indbyggere % 32% % og derunder 4 5 Total % 100% Størstedelen af de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen i 2012 og 2013 (som ikke er anonyme) er kommuner med indbyggere. Kommunerne der har deltaget i undersøgelsen har samme profil som kommunerne, der deltog i undersøgelsen i 2012, set på kommunestørrelse via indbyggertal. 4

5 Frafaldsanalyse Det er vigtigt, at der ikke sker et systematisk bortfald i undersøgelsen, som skævvrider undersøgelsens samlede resultater. Det optimale er at opnå en høj, og ikke mindst jævn, besvarelsesprocent. Det bør ikke være sådan, at særlige grupper af kommuner har et markant højere frafald end gennemsnittet. Der er foretaget en frafaldsanalyse for undersøgelsen i Frafaldsanalysen er baseret på en analyse af følgende hypoteser: 1. Kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2013, er kommuner med en bestemt størrelse (baseret på indbyggertal). 2. Kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2013, er i stor udstrækning kommuner, der deltog i undersøgelsen i 2012 som anonyme. 3. Kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2013, er kommuner, der har svaret anderledes på spørgsmålene end gennemsnittet i Ad 1. De kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen, omfatter store, mellemstore og små kommuner set på indbyggertal. Der er derfor ikke et mønster, hvor man kan konstatere, at det er en bestemt størrelse kommune, der ikke har deltaget i undersøgelsen i Ad 2. De kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2013, er en blandet gruppe, bestående af kommuner, der ikke var anonyme, var anonyme og kommuner, der heller ikke deltog i undersøgelsen i Ad 3. De kommuner, der ikke deltager i undersøgelsen i 2013, svarede overordnet ikke anderledes end gennemsnittet i undersøgelsen i På baggrund af ovenstående analyse/hypotesetest er konklusionen, at der ikke er systematisk bortfald i undersøgelsen

6 2. Hovedkonklusioner Ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning Ventetiden for genoptræning efter Sundhedsloven er i 32% af kommunerne op til 1 uge. 60% af kommunerne har en ventetid på mere end 1 uge. 8% af kommunerne ved ikke, hvor lang ventetiden er. Ventetiden for genoptræning efter Serviceloven er i 19% af kommunerne op til 1 uge. 70% af kommunerne har en ventetid på mere end 1 uge. 11% af kommunerne ved ikke, hvor lang ventetiden er. Ventetiden på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er i 1 af kommunerne op til en uge. 69% af kommunerne har en ventetid på mere end 1 uge. 16% af kommunerne ved ikke, hvor lang ventetiden er. Specialrettede tilbud Alle kommuner organiserer de specialrettede tilbud i egen kommune. Men derudover organiserer 16% af kommunerne ligeledes specialrettede tilbud gennem samarbejde med andre kommuner. Tiltag, der kan forbedre træningen i kommunerne De tre hyppigst nævnte tiltag, som kan forbedre kvaliteten af træningen, er normering (41%), tværfagligt samarbejde (36%) og uddannelse (2). Kommunerne fik flere svarmuligheder. Befordring og egenbetaling (brugerbetaling på kørselsordninger) Der er store forskelle mellem kommunerne på størrelsen af egenbetaling for borgere, der anvender kommunernes kørselsordning til genoptræning og vedligeholdelsestræning. I 64% af kommunerne er der egenbetaling for kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, mens der i 66% af kommunerne er egenbetaling for kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Det er primært, når en terapeut har vurderet, at der er et kørselsbehov, at borgeren omfattes af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I 14% af kommunerne tilbydes der ikke kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, mens der i 16% af kommunerne ikke tilbydes kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. 6

7 Prioritering af træningsområder 6 af kommunerne prioriterer genoptræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven lige højt. 32% af kommunerne prioriterer genoptræning efter Sundhedsloven højest. 54% af kommunerne prioriterer genoptræning efter Sundhedsloven højere end vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. 40% af kommunerne prioriterer begge områder lige højt. 52% af kommunerne prioriterer vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning efter Serviceloven lige højt. 41% af kommunerne prioriterer genoptræning efter Serviceloven højest. Udvikling Ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning Den reelle ventetid på genoptræning og vedligeholdelsestræning er nogenlunde uændret siden Der er sket en stigning i antallet af kommuner, der ikke ved, hvor lang ventetiden er. Befordring og egenbetaling (brugerbetaling på kørselsordninger) Siden 2009 har egenbetalingen til befordring til både genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdende træning efter Serviceloven været stigende. Siden 2009 har andelen af kommuner, der ingen egenbetaling opkræver for befordring til genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdende træning efter Serviceloven været faldende. Siden 2009 har antallet af kommuner, der ikke har en kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, været stigende. Prioritering af træningsområder Siden 2010 er tendensen, at flere kommuner prioriterer genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven lige højt. Hvis kommunerne ikke prioriterer områderne lige højt, er det genoptræning efter Sundhedsloven, der prioriteres højest. Siden 2010 er tendensen, at genoptræning efter Sundhedsloven prioriteres stationært højere end vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Siden 2010 er tendensen, at genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven prioriteres stationært lige højt. Hvis kommunerne ikke prioriterer områderne lige højt, er det genoptræning efter Serviceloven, der prioriteres højest. 7

8 3. Ventetider I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål om kommunernes ventetider på træning. Genoptræning efter Sundhedsloven Figur 3.1 spørgsmål 4: Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 32% 4 11% 1% 8% Hovedstaden 54% 2 8% Sjælland 53% 40% Syddanmark 29% 48% 14% Midtjylland 33% 53% Nordjylland 50% 30% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 3.1 viser, at den reelle ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven for 32% af kommunerne er op til en uge. 4 af kommunerne har en ventetid på op til 2 uger, og i 11% af kommunerne er ventetiden på op til 3 uger. 1% af kommunerne har en ventetid på op til 4 uger, og 1% af kommunerne har en ventetid på op til 5 uger. 8% af kommunerne har svaret ved ikke. For 60% af kommunerne er den reelle ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven mere end en uge. I af kommunerne i Region Hovedstaden er ventetiden op til 1 uge. 53% af kommunerne i Region Sjælland har svaret det samme. 8

9 Genoptræning efter Serviceloven Figur 3.2 spørgsmål 5: Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 19% 4 6% 1% 4% 2% 11% Hovedstaden 8% 33% 2 8% 4% 8% Sjælland 4 Syddanmark 19% 52% 14% Midtjylland 60% Nordjylland 40% 30% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 3.2 viser, at på området genoptræning efter Serviceloven er den reelle på op til 1 uge for 19% af kommunerne. For 4 af kommunerne er ventetiden på op til 2 uger. af kommunerne har en ventetid på op til 3 uger. 6% af kommunerne har en ventetid på op til 4 uger. 1% af kommunerne har en ventetid på 5 uger. 4% af kommunerne har en ventetid på op til 6 uger. 2% af kommunerne har en ventetid på over 6 uger. 11% af kommunerne har svaret ved ikke. I 70% af kommunerne er den reelle ventetid på genoptræning efter Serviceloven mere end en uge. I 8% af kommunerne i Region Hovedstaden er den reelle ventetid på genoptræning efter Serviceloven over 6 uger. 9

10 Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Figur 3.3 spørgsmål 6: Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 1 36% 9% 2% 2% 16% Hovedstaden 8% % 1 Sjælland 40% Syddanmark 14% 38% 14% 19% Midtjylland 4 Nordjylland 30% 40% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 3.3 viser, at den reelle ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er op til en uge for 1 af kommunerne. 36% af kommunerne har en ventetid på op til 2 uger, mens af kommunerne har en ventetid på op til 3 uger. 9% af kommunerne har en ventetid på op til 4 uger. 2% af kommunerne har en ventetid på op til 5 uger og 2% af kommunerne har en ventetid på op til 6 uger. af kommunerne har en ventetid på over 6 uger. 16% af kommunerne har svaret ved ikke til spørgsmålet. I 69% af kommunerne er ventetiden på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven mere end en uge. 10

11 4. Specialrettede tilbud I undersøgelsen spørges der til, hvordan de specialrettede genoptræningstilbud er organiseret i kommunerne fx ved tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelser. Figur 4.1 spørgsmål 8: Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret i din kommune, f.eks. tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelse? (Flere svar muligt) NB: Resultaterne vist nedenfor er omkodede resultater. Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 2% 16% 14% 100% Hovedstaden % Sjælland 2 100% Syddanmark 14% 100% Midtjylland 100% Nordjylland 40% 100% Organiseret i egen kommune Købt på sygehuset Ingen specialtilrettede tilbud i kommunen Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet, notér: Ved ikke Figur 4.1 viser, at de specialrettede genoptræningstilbud er organiseret i egen kommune i alle kommuner. 16% af kommunerne samarbejder også med andre kommuner. 14% af kommunerne har svaret andet (omkodede resultater), hvilket primært dækker over, at genoptræningstilbuddene er købt hos en privat leverandør. 11

12 5. Tiltag der kan forbedre træningen i kommunerne Respondenterne er blevet bedt om at vurdere hvilke tiltag, der kan skabe forbedringer inden for træningsområdet for borgere over 65 år i deres kommune. Figur 5.1 spørgsmål 11: Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres? (Flere svar muligt). NB: Resultaterne vist nedenfor er omkodede resultater. Base n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% Normering Tværfagligt samarbejde Uddannelse Fokus på forebyggelse Faciliteter Bedre koordinering med regionen, herunder sygehusene Befordring Flere ressourcer til vedligeholdelsestræning Nedbringelse af ventetiden Politisk vilje 41% 40% 38% 21% 36% 38% 2 21% 29% 30% 21% 2 24% 40% 33% 21% 24% 19% % 22% 40% 4% 9% 14% 8% 9% 9% 0% 1% 54% 50% % 60% Andet, notér: Der er ikke behov for forbedring Ved ikke 1% 1% 22% 33% 30% 33% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 12

13 Figur 4.2 viser forskellige tiltag, som respondenterne i undersøgelsen mener, at der skal til for at forbedre kvaliteten af træningen i kommunerne. De tre hyppigst nævnte svar blandt respondenterne er normering 41%, tværfagligt samarbejde 36% og uddannelse 2. Mange respondenter nævner også fokus på forebyggelse 2, faciliteter 24% og bedre koordinering med regionen, herunder sygehusene 22%. 22% af kommunerne har svaret andet. 13

14 6. Befordring og egenbetaling Kommunerne er blevet spurgt til kørselsordninger og egenbetaling i denne forbindelse. Kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven Figur 6.1 spørgsmål 12: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 21% 56% 14% 1% 2% Hovedstaden 21% 58% 4% 4% Sjælland 40% 33% Syddanmark 6 19% Midtjylland 93% Nordjylland 40% 30% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Figur 6.1 viser, at i 56% af kommunerne er de borgere som af en terapeut vurderes til ikke selv at kunne transportere sig til træning, der er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven. I 21% af kommunerne er det de borgere, som visitationsenheden vurderer ikke selv kan transportere sig til træning. 14% af kommunerne har ikke nogen kørselsordning på området. 33% af kommunerne i Region Sjælland har ikke nogen kørselsordning på området. Alle kommuner i Region Midtjylland har kørselsordning på området. 14

15 Figur 6.2 spørgsmål 13: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base n= 70 (Kun svar fra kommuner, der har kørselsordning på området) 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 26% 3% 19% 16% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 32% % 14% 30% 31% 40% 14% 29% 23% 30% 2 6% 14% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Figur 6.2 viser, at der i 26% af kommunerne ingen egenbetaling er for kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven. I 64% af kommunerne er der en egenbetaling for kørselsordningen. Figuren viser endvidere, at egenbetaling for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven er forskelligt fra kommune til kommune. Eksempelvis er der i 5 af kommunerne i Region Nordjylland ingen egenbetaling, hvorimod der i Region Midtjylland er, der ikke har egenbetaling. I 30% af kommunerne i Region Sjælland er egenbetalingen på over 50 kr. retur pr. træningsgang. 15

16 Kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Figur 6.3 spørgsmål 14: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 22% 51% 2% 16% 1% 2% Hovedstaden 2 58% 4% Sjælland 40% 33% Syddanmark 48% 29% Midtjylland 8 Nordjylland 40% 30% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Figur 6.3 viser, at i 51% af kommunerne er det de borgere som af en terapeut vurderes til ikke selv at kunne transportere sig til træning, som er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I 22% af kommunerne er det borgere som visitationsenheden vurderer ikke selv kan transportere sig til træning, der er omfattet af kørselsordningen. I 16% af kommunerne er der ingen kørselsordning på området. 16

17 Figur 6.4 spørgsmål 15: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base n= 68 (Kun svar fra kommuner, der har kørselsordning på området) 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 19% 3% 19% 21% 16% 1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 8% 22% % 30% 40% 3 30% 31% 8% 29% 14% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Figur 6.4 viser, at der i 19% af kommunerne ingen egenbetaling er for kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I 66% af kommunerne er der en egenbetaling for kørselsordningen. Figuren viser endvidere, at egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er forskelligt fra kommune til kommune. I 5 af kommunerne i Region Nordjylland er der ingen egenbetaling. I 40% af kommunerne i Region Midtjylland er egenbetalingen på maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang. I 38% af kommunerne i Region Syddanmark er egenbetalingen på området kr. retur pr. træningsgang. 3 af kommunerne i Region Hovedstanden har svaret ved ikke til spørgsmålet. 17

18 7. Prioritering af træningsområder Kommunerne er blevet bedt om at vurdere, hvilket træningsområde der bliver prioriteret højest i kommunen. Respondenterne er blevet bedt om at sammenholde tre forskellige områder, fordelt på tre spørgsmål. De tre områder er genoptræning efter Sundhedsloven, genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Hvis kommunerne har svaret, at et område bliver prioriteret højere end et andet, har de efterfølgende fået spørgsmålet om, hvordan de oplever dette. Prioritering af genoptræning efter Serviceloven i forhold til genoptræning efter Sundhedsloven Figur 7.1 spørgsmål 18: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 32% 6 1% Hovedstaden 33% 6 Sjælland 4 53% Syddanmark 29% 6 Midtjylland 80% Nordjylland 30% 70% Genoptræning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Figur 7.1 viser, at genoptræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven bliver prioriteret lige højt i 6 af kommunerne. 32% af kommunerne prioriterer genoptræning efter Sundhedsloven højest. Ingen kommuner prioriterer genoptræning efter Serviceloven højest. Flere kommuner henviser til, at eksistensen af kommunale kvalitetsstandarder, faglige vejledninger, servicemål og/eller sundhedsaftaler gør, at genoptræning efter Sundhedsloven prioriteres højere end genoptræning efter Serviceloven. At borgere med genoptræningsplaner oftere henvises til akut genoptræning efter Sundhedsloven end efter Serviceloven angives også som en årsag. 18

19 Prioritering af vedligeholdelsestræning efter Serviceloven i forhold til genoptræning efter Sundhedsloven Figur 7.2 spørgsmål 19: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 54% 40% 6% Hovedstaden 54% 38% 8% Sjælland 4 53% Syddanmark 5 33% Midtjylland 6 2 Nordjylland 40% Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven De bliver prioriteret lige højt 60% Genoptræning efter Sundhedsloven Ved ikke Figur 7.2 viser, at 54% af kommunerne prioriterer genoptræning efter Sundhedsloven højest, mens 40% af kommunerne prioriterer vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven lige højt. Ingen kommuner prioriterer vedligeholdelsestræning efter Serviceloven højest. Flere kommuner henviser til, at eksistensen af kommunale kvalitetsstandarder, faglige vejledninger, servicemål og/eller sundhedsaftaler gør, at genoptræning efter Sundhedsloven prioriteres højere end vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. At borgere med genoptræningsplaner oftere henvises til akut genoptræning efter Sundhedsloven end til vedligeholdende træning beskrives også som en årsag. 19

20 Prioritering af vedligeholdelsestræning efter Servicelov i forhold til genoptræning efter Servicelov Figur 7.3 spørgsmål 20: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Base n= 85 0% 40% 60% 80% 100% Alle 1% 41% 52% 6% Hovedstaden 38% 54% 8% Sjælland 2 6 Syddanmark 52% 38% Midtjylland 53% 40% Nordjylland 30% 70% Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter Serviceloven Ved ikke Figur 7.3 viser, at 52% af kommunerne prioriterer vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning efter Serviceloven lige højt. 41% af kommunerne prioriterer genoptræning efter Serviceloven højest. Få kommuner 1% prioriterer vedligeholdelsestræning efter Serviceloven højest. af kommunerne i Region Sjælland prioriterer vedligeholdelsestræning efter Serviceloven højest. Blandt de kommuner, der har svaret, at genoptræning efter Serviceloven prioriteres højest, henviser flere til, at behovet for hurtig genoptræning ofte er større end behovet for vedligeholdende træning, da borgerens situation kræver mere akut behandling. Genoptræning tildeles et større forbedringspotentiale end vedligeholdende træning. 20

21 8. Udviklingen I det følgende vises figurer, hvor besvarelserne fra 2013 sammenlignes med besvarelserne fra de øvrige år. Herved fås et indblik i udviklingen fra 2009 til Figur 8.1 spørgsmål 4: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? NB: Her sammenlignes kun 2010, 2011, 2012 og 2013 da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 4 11% 1% 8% Alle % 52% 11% 2% 1% 2% Alle % 53% 9% 4% 1% Alle % 4 2% 1% 2% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 8.1 viser, at ventetiden for genoptræning efter Sundhedsloven stort set er uændret siden Den reelle ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven er i de fleste kommuner fortsat op til 2 uger. Der er dog flere kommuner, der har svaret ved ikke til spørgsmålet i 2013 end i de andre år. 21

22 Figur 8.2 spørgsmål 5: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? NB: Her sammenlignes kun 2010, 2011, 2012 og 2013, da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 4 6% 1% 4% 2% 11% Alle % 49% 1 4% 2% 1% 2% 6% Alle % 42% 23% 9% 1% 3% 3% Alle % 19% 2% 6% 4% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 8.2 viser, at den reelle ventetid på genoptræning efter Serviceloven fortsat er op til 1 uge eller op til 2 uger for over halvdelen af kommunerne. Færre kommuner svarer op til 3 uger i 2013 end de andre år. Flere kommuner svarer ved ikke til spørgsmålet i 2013 end de andre år. 22

23 Figur 8.3 spørgsmål 6: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? NB: Her sammenlignes kun 2010, 2011, 2012 og 2013, da svarkategorierne ikke var 100% identiske i Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 9% 2% 2% 16% Alle % 38% 16% 6% 3% 1% 3% 14% Alle % 2 11% 3% 3% 2% Alle % 30% 16% 2% 2% 8% Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til 5 uger Op til 6 uger Over 6 uger Ved ikke Figur 8.3 viser, at den reelle ventetid for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven fortsat er op til en eller op til to uger for halvdelen af kommunerne. Flere kommuner har svaret ved ikke i 2013 end i de foregående år. 23

24 Befordring Figur 8.4 spørgsmål 12: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base 2009 n = 98, base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 56% 14% 1% 2% Alle % 26% 49% 1% 12% 3% Alle % 26% 53% 2% 3% Alle % 41% 2% 3% 1% Alle % 38% 46% 3% 1% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Figur 8.4 viser, at det fortsat primært er en terapeut og visitationen, der foretager vurderingen af kørselsbehovet i forbindelse med genoptræning efter Serviceloven. I 2013 er det dog hyppigere er en terapeut, der vurderer kørselsbehovet, end i de andre år. Lidt flere kommuner har ikke nogen kørselsordning på området i 2013 sammenlignet med de andre år. 24

25 Figur 8.5 spørgsmål 13: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 87, base 2010 n= 87, base 2011 n= 81, base 2012 n= 76, base 2013 n= 70 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 3% 19% 16% Alle % 3% 14% 16% 14% 16% 11% Alle % 21% 1 16% 9% Alle % 6% 21% 9% 8% Alle % 11% 16% 1 3% 6% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Figur 8.5 viser, at der fra 2009 til 2013 er sket et fald i andelen af kommuner, som angiver, at der ingen egenbetaling er for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven. Den viser endvidere, at egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven siden 2009 har været stigende for egenbetalingen fra maksimalt 35 kr. til over 50 kr. retur pr. træningsgang. 25

26 Figur 8.6 spørgsmål 14: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 98, 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 51% 2% 16% 1% 2% Alle % 28% 44% 3% 3% 6% Alle % 28% 44% 1% Alle % 34% 12% 4% 2% Alle % 3 43% 1% 1 2% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Figur 8.6 viser, at det fortsat primært er en terapeut og visitationen, der foretager vurderingen af kørselsbehovet i forbindelse med vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I 2013 er det dog hyppigere en terapeut, der vurderer kørselsbehovet, end i de tidligere år. 26

27 Figur 8.7 spørgsmål 15: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 81, base 2010 n= 83, base 2011 n= 78, base 2012 n= 74, base 2013 n= 68 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 3% 19% 21% 16% 1 Alle % 1 16% 18% 16% 12% Alle % 3% 21% 21% 1 9% Alle % 23% 19% 11% 6% Alle % 22% 1 11% 4% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Figur 8.7 viser, at der fra 2009 til 2013 er sket et fald i andelen af kommuner, som angiver, at der ingen egenbetaling er for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Den viser endvidere, at egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven siden 2009 har været stigende fra maksimalt 35 kr. til over 50 kr. retur pr. træningsgang. 27

28 Prioritering af genoptræning efter Serviceloven i forhold til genoptræning efter Sundhedsloven Figur 8.8 spørgsmål 18: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 6 1% Alle % 61% Alle Alle % 54% 2% Genoptræning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Figur 8.8 viser, at over halvdelen af kommunerne prioriterer genoptræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven lige højt. Tendensen er, at flere kommuner prioriterer de to træningstyper lige højt, men at der fortsat er en stor andel af kommunerne, der prioriterer området genoptræning efter Sundhedsloven højest. 28

29 Prioritering af vedligeholdelsestræning efter Serviceloven i forhold til genoptræning efter Sundhedsloven Figur 8.9 spørgsmål 19: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 40% 6% Alle % 54% 40% 4% Alle % 38% 1% Alle % 36% Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven De bliver prioriteret lige højt Genoptræning efter Sundhedsloven Ved ikke Figur 8.9 viser, at der er minimal forskel i kommunernes svar fra på spørgsmålet om prioritering af vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Lidt over halvdelen af kommunerne prioriterer fortsat genoptræning efter Sundhedsloven højest. Dernæst prioriterer kommunerne begge områder lige højt. 29

30 Prioritering af vedligeholdelsestræning efter Serviceloven i forhold til genoptræning efter Serviceloven Figur 8.10 spørgsmål 20: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 41% 52% 6% Alle % 38% 56% Alle % 46% 49% 3% Alle % 3 58% 4% Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Genoptræning efter Serviceloven De bliver prioriteret lige højt Ved ikke Figur 8.10 viser, at ca. halvdelen af kommunerne fortsat prioriterer vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning efter Serviceloven lige højt. Dernæst er det fortsat genoptræning efter Serviceloven, der bliver prioriteret højest i kommunerne. 30

31 9. Bilag 1 Spørgeskema Spørgeskema for genoptræningsundersøgelse 2013 Opringning til kommunens hovednummer: Goddag, du taler med.. Jeg ringer fra Gallup, hvor vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring genoptræning i kommunerne. Jeg skal i den forbindelse bede om at tale med den person i forvaltningen, som er ansvarlig for dette område, er det muligt at træffe ham/hende (svarende til ledende fysioterapeut)? Standard startskærm med mulighed for følgende oplysninger: Notér kommune der skal indsættes en variabel, der beregner regionen, så denne kommer med ud i data, der skal flettes indbyggertal på fra liste Notér postnummer der skal være tjek på at kommune og postnummer passer sammen Notér navn på person Notér evt. direkte telefonnummer Notér evt. aftale, hvis personen ikke er til stede Når den rigtige respondent er i røret: Indledning: Goddag, du taler med Jeg ringer fra Gallup. Jeg ringer på vegne af Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen, fordi vi er ved at lave en landsdækkende undersøgelse af styrker og svagheder i den kommunale ældretræning. De tre organisationer og Ergoterapeutforeningen foretog en lignende undersøgelse De tre organisationer ønsker nu at følge op med en undersøgelse i kommuner deltog i undersøgelsen sidste år. Det er vigtigt, at så mange kommuner som muligt deltager i undersøgelsen, fordi det giver den største viden. Både du og din kommune deltager anonymt i undersøgelsen. Det tager ca. 6 minutter at deltage i undersøgelsen. Må jeg have lov at stille dig nogle spørgsmål om den kommunale ældretræning? Ja begynd interview Evt. notering af aftale på et andet tidspunkt Nej afslut interview Vores samtale kommer både til at handle om træning, der gives efter Sundhedsloven og efter Serviceloven. Jeg er klar over, at kommunerne også varetager træning af yngre mennesker, men i vores samtale vil jeg bede dig fokusere på personer over 65 år. SP 1 Hvad er din stillingsbetegnelse? Notér stillingsbetegnelse 31

32 SP 4 [Ventetider] Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. 1. Op til 1 uge 2. Op til 2 uger 3. Op til 3 uger 4. Op til 4 uger 5. Op til 5 uger 6. Op til 6 uger 7. Over 6 uger 8. Ved ikke SP 5 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. 1. Op til 1 uge 2. Op til 2 uger 3. Op til 3 uger 4. Op til 4 uger 5. Op til 5 uger 6. Op til 6 uger 7. Over 6 uger 8. Ved ikke SP 6 Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Her tænkes på ventetiden fra kommunen kender behovet til borgeren påbegynder træningen første gang. 1. Op til 1 uge 2. Op til 2 uger 3. Op til 3 uger 4. Op til 4 uger 5. Op til 5 uger 6. Op til 6 uger 7. Over 6 uger 8. Ved ikke 32

33 SP 8 Hvordan er de specialtilrettede genoptræningstilbud organiseret i din kommune, f.eks. tilbud til patienter til apopleksi, KOL eller ryglidelser? (Flere svar er muligt) 1. Organiseret i egen kommune 2. Købt på sygehuset 3. Organiseret i samarbejde med andre kommuner 4. Andet, notér: 5. Ingen specialtilrettede tilbud i kommunen 6. Ved ikke SP 11 Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres? (INT: Hvis der siges ressourcer eller økonomi, så prøv at probe for at få det konkretiseret, evt. som normering eller faciliteter). (Flere svar muligt) 1. Normering 2. Faciliteter 3. Tværfagligt samarbejde 4. Uddannelse 5. Politisk vilje 6. Fokus på forebyggelse 7. Befordring 8. Flere ressourcer til vedligeholdelsestræning 9. Bedre koordinering med regionen, herunder sygehusene 10. Nedbringelse af ventetiden 11. Der er ikke behov for forbedringer 12. Andet, notér: 13. Ved ikke SP 12 [Befordring] Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? 1. Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning 2. Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 3. Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 4. Andre 5. Kommunen har ikke kørselsordning på området 33

34 6. Ingen 7. Ved ikke Filter 1 start: Hvis svarmulighed 5,6,7 i sp. 12, skal sp. 13 ikke stilles SP 13 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? (Svarmulighederne læses ikke op) 1. Der er ingen egenbetaling 2. Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang 3. Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang 4. Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang 6. Over 50 kr. retur pr. træningsgang 7. Ved ikke Filter 1 slut SP 14 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? 1. Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning 2. Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 3. Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 4. Andre 5. Kommunen har ikke kørselsordning på området 6. Ingen 7. Ved ikke Filter 2 start: Hvis svarmulighed 5,6,7 i sp. 14, skal sp. 15 ikke stilles SP 15 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? (Svarmulighederne læses ikke op) 1. Der er ingen egenbetaling 2. Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang 3. Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang 34

35 4. Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang 6. Over 50 kr. retur pr. træningsgang 7. Ved ikke Filter 2 slut SP 18 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? 1. Genoptræning efter Serviceloven 2. Genoptræning efter Sundhedsloven 3. De bliver prioriteret lige højt 4. Ved ikke Filter 3 start: Hvis svar: Genoptræning efter Serviceloven eller Genoptræning efter Sundhedsloven, stilles SP18A. SP 18A Hvordan oplever du dette? Notér: Filter 3 slut SP 19 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? 1. Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 2. Genoptræning efter Sundhedsloven 3. De bliver prioriteret lige højt 4. Ved ikke Filter 4 start: Hvis svar i SP 19 er: Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven eller Genoptræning efter Sundhedsloven, stilles SP 19A. SP 19A Hvordan oplever du dette? 35

36 Notér: Filter 4 slut SP 20 Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? 1. Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 2. Genoptræning efter Serviceloven 3. De bliver prioriteret lige højt 4. Ved ikke Filter 5 start: Hvis svar i SP 20 er: Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven eller Genoptræning efter Serviceloven, stilles SP 20A. SP 20A Hvordan oplever du dette? Notér: Filter 5 slut SP 25 Afslutning fra Gallup Her til sidst vil jeg høre, om du stadig ønsker, at din kommune er anonym, eller om vi må videregive svarene for den netop gennemførte undersøgelse, sammen med kommunens navn til Ældre Sagen (dit navn vil ikke blive videregivet). I så fald er det muligt, at undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort med angivelse af svarene fra de enkelte kommuner. Efter interviewet vil du have mulighed for at få dine svar til gennemsyn. 1. Ja til at videregive resultater og kommunens navn 2. Nej, ønsker at være anonym Du vil lige efter vores interview få sendt en mail med alle besvarelserne på spørgsmålene, så du kan se dem igennem en ekstra gang. Hvis du har eventuelle indsigelser skal vi have modtaget dem senest om 1 uge fra i dag. Det eneste, du skal gøre er at klikke på linket i mailen. Så vil du få adgang til at gennemgå og rette dine svar. 36

37 Notér mailadresse. INT: Efter indtastning: Læs en tydeligt op og spørg om den er korrekt. Ønsker ikke at modtage mail Tak for hjælpen 37

38 10. Oversigt over figurer Figur 3.1 spørgsmål 4: Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven?... 8 Figur 3.2 spørgsmål 5: Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven?... 9 Figur 3.3 spørgsmål 6: Hvor lang er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?...10 Figur 4.1 spørgsmål 8: Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret i din kommune, f.eks. tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelse?...11 Figur 5.1 spørgsmål 11: Hvilke tiltag mener du, der bør til, for at kvaliteten af træning i din kommune kan forbedres? Figur 6.1 spørgsmål 12: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven?...14 Figur 6.2 spørgsmål 13: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven?...15 Figur 6.3 spørgsmål 14: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?...16 Figur 6.4 spørgsmål 15: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?...17 Figur 7.1 spørgsmål 18: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen?..18 Figur 7.2 spørgsmål 19: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen?..19 Figur 7.3 spørgsmål 20: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen?..20 Udviklingen for Figur 8.1 spørgsmål 4: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven?...21 Figur 8.2 spørgsmål 5: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven?...22 Figur 8.3 spørgsmål 6: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?...23 Figur 8.4 spørgsmål 12: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven?...24 Figur 8.5 spørgsmål 13: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven?

39 Figur 8.6 spørgsmål 14: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?...26 Figur 8.7 spørgsmål 15: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven?...27 Figur 8.8 spørgsmål 18: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen?..28 Figur 8.9 spørgsmål 19: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen?..29 Figur 8.10 spørgsmål 20: Hvilket område vurderer du bliver prioriteret højest i kommunen? 30 39

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret.

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret. Politisk nyhedsbrev Nr. 6/ 2013 1. Psykiatriudspil Regeringens psykiatri-udvalg lægger op til at fysisk aktivitet skal spille en langt større rolle i psykiatrien. Et stort skridt frem, mener Danske Fysioterapeuter,

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

PLEJEBOLIGARANTI 2010

PLEJEBOLIGARANTI 2010 Boligudvalget 2006-07 BOU alm. del Bilag 150 Offentligt PLEJEBOLIGARANTI 2010 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson 21. april 2010 Projektnummer:

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

EVALUERINGSNOTAT. Kendskab til og brug af det sociale kapitel i kommunerne

EVALUERINGSNOTAT. Kendskab til og brug af det sociale kapitel i kommunerne September 2004 EVALUERINGSNOTAT for KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt KTO Kendskab til og brug af det sociale kapitel i kommunerne Indhold 1. Resumé og konklusioner 3 2. Indledning 5

Læs mere

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige Genoptræning Orientering til ældrepolitisk frivillige 2014 Indhold 3 Genoptræning og det gode liv 4 Ældre Sagens mærkesager Fakta og oplysninger Generelle fakta om genoptræning Fakta om mærkesager Øvrige

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN - En befolkningsundersøgelse gennemført af Userneed for Børn, Unge & Sorg Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter Juni 2015 INDHOLD Baggrund... 3 Konklusioner...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

National databasedag 2015

National databasedag 2015 National databasedag 2015 Erfaringer fra den Landsdækkende Database for Geriatri Overlæge, MPM Kirsten Vinding Styregruppe tværfagligt sammensat Fra Dansk Selskab for Geriatri: Region Nord: Martin Jørgensen,

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Børneergoterapi. En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen. Marts 2012

Børneergoterapi. En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen. Marts 2012 Børneergoterapi En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen Marts 2012 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K www.etf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler

Danmarks Tekniske Universitet. Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler Danmarks Tekniske Universitet Statusundersøgelse om madordninger og mad- og bevægelsespolitikker i dagtilbud og på skoler Statusundersøgelse om madordninger og madog bevægelsespolitikker i dagtilbud og

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846 TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010 Public 56846 Metode Feltperiode: 13. til 14. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008

Odense Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 Odense Kommune Brugerhedsundersøgelse af hjemmehjælp og plejebolig/ hjem 2008 København, 3. juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund og metode...6 2.1. Måling af oplevet kvalitet...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene

Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Samlet pris for konfirmationen og nonfirmation i

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Vi håber, du har nydt din ferie, og at du vil hjælpe os med at udvikle vores feriehjælpsprogram ved at udfylde følgende skema.

Vi håber, du har nydt din ferie, og at du vil hjælpe os med at udvikle vores feriehjælpsprogram ved at udfylde følgende skema. Kære feriegæst Vi håber, du har nydt din ferie, og at du vil hjælpe os med at udvikle vores feriehjælpsprogram ved at udfylde følgende skema. Oplysningerne behandles anonymt og har til formål at give Arbejdsmarkedets

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere