Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014"

Transkript

1 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni

2 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata Mulighed for afstemning Adgang for 3. part Konkurser Tidsplan Spørgsmål og svar Tak for i dag 1

3 Velkommen til informationsmøde om Feriepengeinfo Overordnede rammer Vedtaget af Folketinget Formålet At skabe et samlet overblik for lønmodtagerne uanset hvem der udbetaler At skabe grundlag for kontrol for dobbeltforsørgelse Vi bestræber os på at lave en løsning, der tilgodeser alle interessenter bedst muligt Nyt navn Løsningen hedder nu Feriepengeinfo 2

4 Løsningsoverblik - indberetning Arbejdsgiver (Lønservicebureau) Ukendt CPR-nr. Fejl i beløb/dage ACF Indberetning eindkomst Optjent Saldoindberetninger Indbetaling Fejl i SE-nr. på feriepengeudbetaler Feriepengeudbetaler 3

5 Løsningsoverblik - anmodning Arbejdsgiver (Lønservicebureau) Manglende udbetaling/fejl i beløb eller dage Anmodning Feriepengeudbetaler Udbetaling Lønmodtager 4

6 Løsningsoverblik - ACF Arbejdsgiver (Lønservicebureau) Manglende udbetaling/fejl i beløb eller dage ACF Anmodning Uændret proces Feriepengeudbetaler Lønmodtager 5

7 Tidslinje Sept.: SKAT udsender nyhedsbrev Information til feriepengeudbetalerne om indberetninger. Primo 2015.: Løsning findes på borger.dk sept.: Informationsmøde afholdes af SKAT og Feriepengeinfo 2. dec.: Arbejdsgiverne kan starte indberetning i eindkomst Ultimo Q2: Informationsmøder om anmodningsdelen Marts: Feriebrev sendes som digital post til lønmodtagere. Lønmodtagere starter anmodninger. Marts: Anmodninger sendes som digital post løbende til feriepengeudbetalerne. 6

8 Feriepengeinfo udstiller det, der er indberettet Feriepengeinfo er en glasplade-løsning, der udstiller indberettede informationer Er der fejl i indberetningerne udstilles dette for lønmodtagerne. Derfor er det vigtigt at sikre høj datakvalitet inden anmodningsdelen går i luften. Feriepengeinfo arbejder på at sende fejlbreve til arbejdsgiverne, når der indberettes åbenlyse fejl. Rettes fejlene ikke, så vil de overfor lønmodtageren være markeret som fejl og med besked om at henvende sig til arbejdsgiveren. 7

9 Skærpelse af datakvalitet før go-live Lønservicebureauerne og systemudbyderne er vores kontakt til arbejdsgiverne og kan hjælpe med datakvaliteten Der kan allerede nu ses en række problemer med datakvaliteten Eksempler på mulige fejl som vi observerer En arbejdsgiver har tidligere indberettet et Cpr-nummer til FerieKonto men indberetter nu samme Cpr-nummer til Feriepengeinfo. Konsekvens: én af indberetningerne skal trækkes ud igen Angivelse af 2,08 dage uden tilhørende angivelse af feriepenge - skyldes at systemer automatisk indberetter 2,08 dage per måned, selvom medarbejderen ikke er ansat. Konsekvens: dette udvander medarbejderens feriepenge pr. dag Arbejdsgiveren angiver sig selv som feriepengeudbetaler og ikke en feriekasse, selv om de ikke er undtaget. Konsekvens: ikke lovligt og indberetningen skal korrigeres korrekt. Modposteringer, der ikke rammer samme kombination af Cpr-nummer, Udbetaler SE-nummer og medarbejdernummer. Konsekvens: dette vil resultere i et fejlbrev Arbejdsgiver anvender flere medarbejdernumre til samme Cpr-nummer, og det ligner tastefejl - f.eks. AN99109 og Konsekvens: indberetningerne fremstår overfor lønmodtageren som to arbejdsforhold. 8

10 Eksempel på information i fejlbrev til arbejdsgiver Oversigt opgjort pr : Cpr. Udbetaler SE Medarbejder nummer Optj. år Aktuel saldo feriedage Aktuel saldo feriepenge Fejltype , , Egon , , Hans ,70-503, AJN , , Der er trukket flere feriedage eller feriepenge ud end der er indberettet. Der skal indberettes, så feriedage og feriepenge mindst går i Lønmodtager har hævet feriepenge, således at der ikke kan trækkes så meget ud, som der ønskes. Der skal indberettes, så feriedage og feriepenge mindst går i Der må ikke være mere end 25 feriedage pr. ansættelsesforhold pr. ferieår. Der skal indberettes en korrektion af feriedage, således at der maksimalt er 25,0 feriedage i ansættelsesforholdet i det angivne ferieår. 9

11 Udkast til anmodningsbillede 10

12 11

13 Udveksling af anmodninger Der sendes digital besked til udbetaleren om, at der er nye anmodninger, som kan hentes på portalen alternativt web-service Udkast til beskeden: Kære feriepengeudbetaler! Du har modtaget nye anmodninger om udbetaling af feriepenge. Der ligger 217 nye anmodninger om feriepenge. Du kan se anmodningerne på Virk.dk/feriepengeinfo/seanmodninger Disse er foretaget mellem den og den

14 Anmodninger kan hentes via portalen Der etableres en portal på Virk.dk, hvor alle anmodningerne kan ses anmodning kan afvises med angivelse af årsagstyper det bliver muligt at hente data via en hent-funktion til videreforarbejdning i eget system Der er allerede en portal på Virk.dk, hvor alle indberetninger er tilgængelige 13

15 Feriepengeinfo Feriepengeinfo Kontakt Feriepengeinfo Hent data 14

16 Udkast til felter i en anmodningsforekomst Felt Beskrivelse 1 Anmodningsidentifikation Entydig identifikation af en anmodning 2 CPR-nr. Identifikation af lønmodtager 3 Anmodningsdato Dato hvor anmodning er initieret 4 Anmodningsårsag Fx almindelig, pensionering, emigration, feriehindring o.a. 5 Første feriedag Angivet første feriedag 6 Anmodet feriedage Dage som ønskes udbetalt og som saldo er nedskrevet med. 7 Anmodet beløb Beløb som ønskes udbetalt og som saldo er nedskrevet med. 8 Ferieår Ferieår, som anmodningen omhandler 9 Udbetaler SE-nr. Identifikation af feriepengeudbetaler 10 Arbejdsgiver SE-nr. Identifikation af arbejdsgiver der har indberettet 11 Medarbejdernr. Medarbejdernummer kan være blankt hvis medarbejdernummer er fravalgt jf. negativ liste eller ikke angivet i indberetningen. 12 Afvist Denne anmodning er en kvittering på en afvisning 13 Åben for afvisning True/false, som skal bruges så udbetaler fx ikke kan afvise en "overført til feriefond anmodning 15

17 Udveksling af anmodninger Hent anmodninger via webservice Udveksling af anmodningsdata via system til system integration på baggrund i angivet kriterier (på samme vis som via kriterier angivet i portalen). Webservice teknologi baseres på WS-security baseret løsning over SSL (Secure Socket Layer), hvor virksomhedscertifikat anvendes til signering af beskedindhold. Anvender af webservicen, har ansvaret for at sikre adgangen til hentede data Teknisk POC (proof of concept) er i gang 16

18 Honorering af en anmodning Feriepengeudbetaler kan kun udbetale med frigørende virkning på anmodninger fra Feriepengeinfo Undtaget er dog Straksudbetalinger i overgangsperioden Ved beløb under 750 kr. vedrørende et ophørt ansættelsesforhold, der ikke er indberettet til Feriepengeinfo Særlig proces ved lønmodtagers død (skifteret) Anmodningerne fra Feriepengeinfo indeholder både dage og beløb Det er essentielt, at der udbetales nøjagtig de dage og det beløb, der fremgår af anmodningen, da Feriepengeinfo og Udbetaler ellers kommer ud af synk på kroner/dag Lønmodtageren får en bekræftelse på det beløb, som Feriepengeinfo sender videre Feriepengeinfo sender beløb og dage med 2 decimaler 17

19 Typer af anmodninger Der sendes forskellige typer af anmodninger Anmodninger initieret af lønmodtager på borger.dk Almindelige ferieanmodninger (anmodninger til indeværende ferieår) Straks-anmodninger (anmodninger til indeværende og fremtidige ferieår) Autoanmodninger systemgenererede anmodninger Hvis saldo er under kr. ved ferieårets begyndelse og kr. ved ferieårets slut Hvis der til et påbegyndt eller straks-udbetalt ferieår indberettes penge til en konto og kontoens dage er = 0 Efter udløb af fristen for at anmode om uhævede feriepenge i Feriepengeinfo (30. september) sendes en anmodning om overførsel af restsaldo til feriefond for at nulstille kontoen. Ved lønmodtagers død sendes en speciel anmodning om at udbetale efter henvendelse fra skifteretten/bobestyrer 18

20 Feriepengeinfoårshjul Marts udsendes feriebrevet for det kommende ferieår til lønmodtager Arbejdsgiver kan korrigere, så længe konto >= 0 Optjeningsår Arbejdsgiver kan korrigere så længe konto >= 0 Info sendes til lønmodtager ved negativ regulering Ferieåret Belastning 1. jan jan maj maj sep Mulighed for straksudbetaling ved død, pension, emigration Autoanmodning hvis konto < kr. Lønmodtager kan hæve sine feriepenge Autoanmodning hvis konto < kr. Konto opgøres pr. CPR, arbejdsgiver, udbetaler og evt. medarbejdernummer Sidste chance for at hæve feriepenge, inkl. feriehindring og 5. ferieuge

21 Løsningsoverblik adgang til anmodninger Feriepengeudbetaler Besked om nye anmodninger Portal Erhvervs fuldmagt (Virk.dk) Webservice Lønservice bureau Udbetaling Lønmodtager 20

22 Adgang for tredjepart til webservice Medarbejdercertifikatløsningen kan ikke anvendes til dette formål Der stilles store krav til datasikkerhed Vi arbejder på en løsning for tredjepartsadgang til webservice En virksomhed kan give adgang til et lønservicebureau styres vha. SE-nr Aftalen er mellem virksomheden og lønservicebureauet 21

23 Overgangsløsningen Arbejdsgiverne og feriekasserne skal udbetale ferie, som det sker i dag, frem til Feriepengeinfos anmodningsdel åbner i marts Dvs.: Arbejdsgiver skal udbetale ferie for ferieåret 2014/15 jf. feriekort eller lign. Arbejdsgiver skal straksudbetale for ferieåret 2015/16 Feriepengeinfos feriesaldi 2015/16 vil derfor i få tilfælde ikke være retvisende i overgangsperioden, hvis straksudbetalinger har fundet sted ifm. død, emigration eller pensionering. Overgangsproblemet vil lønmodtagerne blive informeret om i feriebrevet og på Feriepengeinfo med mindre: Feriesaldi alene indeholder FerieKonto og/eller ACF feriepenge, da FerieKonto og ACF ikke er berørt af en overgangsløsning Lønmodtager er død, da døde ikke får tilsendt et feriebrev og ikke kan logge på Feriepengeinfo Afledt konsekvens er, at feriepengeudbetaler i få tilfælde kan modtage udbetalingsanmodninger der er straksudbetalt. Der vil mod årets udgang være mulighed for at indberette foretagne straksudbetalinger til manuel håndtering 22

24 Afstemningsmuligheder Vi forstår behovet for at feriepengeudbetaler kan afstemme mod Feriepengeinfo Feriepengeinfo har stor interesse i, at data er afstemt af hensyn til kvaliteten af de data, der udstilles for lønmodtagerne Intentionen er at give mulighed for at foretage en detaljeret afstemning Der arbejdes på at finde den bedst mulige løsning inden for de givne økonomiske rammer 23

25 Diverse Alle rettelser skal ske via eindkomst Det bliver muligt at lave masse flytninger f.eks. ved virksomhedsoverdragelse, ændring af feriepengeudbetaler etc. Manglende indberetninger ved konkurs Det bliver muligt for feriekortordninger at foretage indberetning af konkursramt arbejdsgivers manglende indberetning Indberetningen skal foregå via webkontaktformular 24

26 Tak for i dag Hold jer løbende orienteret på Her kommer opdateret information om Afstemningsmulighed 3. parts adgang Præsentationen udsendes efter infomøderne 25

27 Bilag 26

28 Muligheder for test Webservice test Testmiljø bliver stillet rådighed i løbet af 2014 Krav Ping-service via SoapUI Skab hul igennem til ATP s PingService Brugervejledning udarbejdet af ATP Test af eget system inkl. relevante testdata Anvendelse af reelle testdata via Webservicen Anvende et Testcertifikat Udstedt af DanID Udfyldelse af Teknisk bilag Kontaktpersoner, Kundens OCES-Certifikat, IP-adresse 27

29 Periodisering Der har været nogle spørgsmål til periodiseringer Feriepengeinfo følger ferieloven Feriepengeinfo periodiserer efter lønperiode Indberetningen placeres efter optjeningsperiodens slutdato. Ferie optjent 1/ til 31/ ligger i 2013 i Feriepengeinfo uanset, hvornår det er udbetalt Ferie optjent 25/ til 7/ ligger i 2014 i Feriepengeinfo uanset, hvornår det er udbetalt 28

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere