Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del."

Transkript

1 UIndhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Afsnit 10. Afsnit 11. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Bilag: DMU s Vedtægter, og licensfortegnelser. Adresselister, DS, dommere og stævneledere. Angående gældende bekendtgørelser, overenskomster, DMU miljøplan og DMUs og DIFs forsikringer, henvises til menupunktet Download på UBemærk:U Dette reglement er et nationalt reglement omfattende alene motorcykelsport og BMX-sport, der kontrolleres af Danmarks Motor Union. Det i reglementet benyttede decimalnummerrerings-system har ikke og er ikke tilsigtet at have samme opbygning som det nummersystem, der anvendes af Fédération Internationale de Motocyclisme i det internationale reglement for motorcykelsport eller af Union Cycliste Internationale i det internationale reglement for BMX-sport. Hvor der i reglementet er foretaget ændringer af indholdsmæssig art i forhold til foregående udgave, er dette markeret med FED SKRIFT. 1

2 Indhold af reglementets almene del Afsnit 8 Stikordsregister. Afsnit 9 - Alment reglement. Side Kontrollen med motorcykelsporten og BMX sporten Inddeling af stævner Ledelse af stævner Organisation af stævner og træning Deltagere Træning Brændstoftest Støjmåling Forsikringsdækning Straffe Beruselse og doping Dømmende myndigheder Protest og anke DMU s amatør og ordensudvalg Løbskalender Præmiering, plaketter...32 Afsnit 10 - Bilag Bilag 1 Bilag 6 Bilag 7 Vedtægter for Danmarks Motor Union Fortegnelse over officialslicenser Fortegnelse over kørerlicenser Afsnit 11 - Adresselister Dommere og stævneledere inden for: Motocross, Speedway, Road Racing, BMX, Bedømt Trial 2

3 A 8. Stikordsregister for reglementets almene del Side Aflysning Anke Anke, tidsfrist Ankegebyrer Arbejdsgrupper Annullering af mesterskabspoint B Banebestemmelser Banegodkendelse Banen Banesyn Benzin Brændstof, rådighed over Brændstoftesttest Beruselse og doping Beruselse Betaling af brændstoftest Bestyrelse Brug af titler Bøde D Danmarks Motor Union Danmarks Motor Union, reglementer Danmarks Motor Union, ændring af reglement Danmarks Motor Union, administration Danmarks Motor Union, formål Danmarks Motor Union, ledelse Danmarks Motor Union, Sportsdivisioner Danmarks Motor Union, klubber Danmarks Motor Union... Bilag 1. Danmarks Motor Union... Bilag 5. Danske Motorcyklisters Råd (DMC) Deltagere Deltagere, krav Deltagernes ansvar Divisionsbestyrelse Doping Dømmende myndigheder DMUs Amatør- og Ordensudvalg E Eksklusion EU-mærke

4 8. Stikordsregister for reglementets almene del F Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) Flytning af stævne Flytning af løbsdage Forevisning af kørerlicens Forpligtelser og ansvar Forsikring Fortrinsret Friholdelse fra ansvar G Gruppering af stævner H Hovedbestyrelse I Ikke godkendt konkurrence Inddragelse af licens Internationalt FIM kørerlicens Internationalt stævne Inddeling af stævner K Kategorier af stævner Klubber Kører Kørernes forpligtelser / ansvar Kørerlicens Kørerlicens, forpligtelser Kørerlicens, inddragelse Kørerlicens, stamklub Kørerrepræsentant Kørerlicensser Bilag 7. L Ledelse, DMU Løbsafgift Løbsansøgninger Løbsinddeling Løbskalender Løbskategorier Løbstilladelse Ledelse af stævner Lægens beføjelser

5 8. Stikordsregister for reglementets almene del Lægeattest M Medlemskab af DMU-klub Miljø Bilag 4. N Nationalt kørerlicens Nationalt kørerlicens med EU-mærke Nationalt reglement Nordiske Mesterskaber O Officials Officialslicens, forpligtelser Officialslicens, stamklub PR-arrangementer Organisation af stævner Overenskomst mellem Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund... Bilag 3. P Passager Planlagt brændstoftest Præmiering, plaketter og Vandrepræmier Program Protest og Anke Procedure for opsamling af brændstofprøver Protest mod brændstof R Reglementer Reglementsændring Reglementsforpligtelser Reglementsadministration (nationalt) Repræsentantskab Repræsentantskab, sportsdivisioner Ret til at organisere og arrangere stævner S Sikkerhedsstillelse Sportsdivisioner Stamklub Starttilladelse, udenlandske kørere Stimulerende midler Straffe Stævnearrangør Stævnedage, internationale løbskalendere Stævnedage, national løbskalender Støjmåling Sundhed

6 8. Stikordsregister for reglementets almene del Stævneorganisation Stævner, fortrinsret Stævner, inddeling Stævner, ledelse Skadesanmeldelse T Tidsfrist for anke Tidsfrist for protest Tids- og/eller Pointstraf Tillægsregler Titler, officielle Tilladt benzin- og to-taktolie Træning U Udelukkelse Union Cycliste Internationale (UCI) Union Européenne de Motocyclisme (UEM) V Vedtægter for DMU Bilag 1. Æ Ændring af reglementet Ændring af resultat

7 9. Alment reglement Kontrollen med motorcykelsporten FIM, UCI, UEM, DIF og DMU Fédération Internationale de Motocyclisme (i det følgende benævnt FIM) og Union Européenne de Motocyclisme (i det følgende benævnt UEM) er internationale organisationer på verdens- og europæisk plan til fremme af og kontrol med motorcykelsporten, herunder alle former for konkurrence mellem, eller rekordforsøg foretaget af førere af mekanisk fremdrevne køretøjer med færre end 4 hjul, samt motorcykellignende køretøjer med flere end 3 hjul. Union Cycliste Internationale (i det følgende benævnt UCI) er den internationale organisation på verdensplan til fremme af og kontrol med BMX-sporten. Danmarks Idræts-Forbund (i det følgende benævnt DIF) består af specialforbundene for respektive idrætsgrene i Danmark og har til opgave at virke for fremme af dansk idræt. Danmarks Motor Union (i det følgende benævnt DMU) er den eneste af FIM og UEM godkendte organisation inden for motorcykelsporten, der kan afholde motorcykelkonkurrencer i Danmark. DMU er den eneste af UCI / Danmarks Cykle Union godkendte organisation, der kan afholde BMXkonkurrencer i Danmark Reglementer Af FIM, UEM og UCI udgives internationale reglementer for henholdsvis motorcykelsport og BMXsport. Hver national organisation, der er medlem af FIM henholdsvis UCI (i det følgende benævnt FMN) skal selv udfærdige et nationalt reglement til fremme af og kontrol med sporten i sit eget område. Sådanne nationale reglementer må på intet punkt være i modstrid med FIM's, UEM s henholdsvis UCI s internationale reglementer. DMU's nationale reglement benævnes Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark". I tilfælde af, at der på områder i det nationale reglement forekommer ufuldstændigheder i beskrivelsen, træder de internationale reglementers bestemmelser for det pågældende emneområde automatisk i kraft Ændringer af reglementer FIM, UEM og UCI forbeholder sig ret til at ændre de internationale reglementer i det omfang, som må anses for nødvendigt. Danmarks Motor Unions hovedbestyrelse afgør, efter indstilling fra sportsdivisionernes bestyrelser, hvilke ændringer og tilføjelser, der skal foretages i det nationale reglement. Sådanne ændringer kan dog tidligst træde i kraft 14 dage efter deres offentliggøres i unionens officielle organ, MotorBladet eller på DMU s website 14 dage efter fremkomsten af officielle referater, eller i rettet udgave af reglementet. For reglementsændringer, der indebærer større økonomiske konsekvenser for aktive, arrangører eller organisationen DMU (besluttes i hvert enkelt tilfælde) skal der være en frist før iværksættelse på minimum 1 år Forpligtelser og ansvar Alle arrangører og deltagere er underlagt bestemmelserne i de internationale reglementer, DMU s reglement samt tillægsreglerne for det pågældende stævne og er pligtige til at underkaste sig konsekvenserne af et eventuelt brud på reglementet. Tvister afgjort af dømmende myndigheder tilknyttet DMU, DIF, FIM, UEM eller UCI kan ikke gøres til genstand for behandling ved eller appel til samfundets almindelige retsinstanser. Sådanne afgørelser kan afslutningsvis appelleres til Court of Arbitration for Sport (CAS), som har den eksklusive ret til at træffe endelige beslutninger på idrættens område. Enhver deltager er ansvarlig såvel for egne handlinger som for handlinger og dispositioner foretaget af personer, der er tilknyttet eller bistår deltageren. Hvor deltageren er mindreårig, falder dette ansvar på deltagerens værge eller forældre. Erklærer en stævnelæge eller tilkaldt læge en kører for medically unfit (sundhedsmæssigt uegnet) til deltagelse eller videre deltagelse i et stævne, kan ingen andre tilstedeværende ved pågældende stævne omstøde denne beslutning. 7

8 9. Alment reglement Administration DMU er ansvarlig for administrationen af det nationale reglement, samt for oprettelse, udpegning eller godkendelse af nationale komiteer, organisationer og officials, som er nødvendige for sportens rette ledelse. DMU fastsætter alle afgifter og gebyrer og bekendtgør dem i unionens officielle organ MotorBladet, på DMU s website eller på anden måde. Alle meddelelser, ansøgninger, indbetalinger m.v. til DMU iht. dette reglement skal sendes til DMU s sekretariat: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DMU s formål Danmarks Motor Unions formål er: At danne bindeled mellem de tilsluttede sportsdivisioner og klubber. At varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og lovgivningsmagten. At arbejde for motorcykel- og BMX-sporten som helhed, eventuelt også i samarbejde med andre sportsorganisationer. DMU er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund, og forpligter sig til at følge denne organisations love og beslutninger. DMU varetager de tilsluttede klubbers sportslige fællesinteresser, og kontrollerer motorcykel- og BMX-sporten. DMU repræsenterer, som medlem af FIM og UEM, Danmarks motorcykelsportsudøvere overfor udlandet DMU s ledelse DMU s repræsentantskab består af formændene for samtlige klubber og er unionens højeste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Unionens hovedbestyrelse består af en formand, en næstformand, 2 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer og 4 sportsdivisionsformænd. Bestemmelserne for valg af disse fremgår af DMU s vedtægter (Bilag 1, afsnit 10) Sportsdivisioner DMU etablerer sportsdivisioner for henholdsvis motocross, speedway, road racing og BMX. For sportsdivisionerne gælder følgende funktionsbeskrivelse: 1. Ledelse. Sportsdivisionerne ledes af hver sin bestyrelse, bestående af 6 medlemmer (5 bestyrelsesmedlemmer og 1 kørerrepræsentant) Bestemmelserne for valg til sportsdivisionsbestyrelser fremgår af DMUs vedtægter (Bilag 1, afsnit 10). Formanden tegner Sportsdivisionen udadtil i alle sager og spørgsmål, når ikke andet er aftalt. 2. Arbejdsområder. Sportsdivisionen for motocross varetager den daglige ledelse af aktiviteterne vedrørende Motocross, Enduro, Trial, SuperMoto og Quad. Sportsdivisionen for speedway varetager den daglige ledelse af aktiviteterne vedrørende Speedway, Langbane, og Græsbane. Sportsdivisionen for road racing varetager den daglige ledelse af aktiviteterne vedrørende Road Racing, Dragracing og Pocket Bike. Sportsdivisionen for BMX varetager den daglige ledelse af aktiviteterne vedrørende BMX Racing. De væsentligste arbejdsområder er: Planlægning og udvikling af aktiviteterne. Forbedring af det økonomiske grundlag for sporten. Budgetlægning og budgetopfølgning. 8

9 9. Alment reglement Udarbejdelse og ajourføring af reglementets grenspecifikke dele, herunder fastsættelse af konkurrenceregler samt tekniske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige bestemmelser. Udarbejdelse af løbskalender. Godkendelse af tillægsregler for enkeltarrangementer. Uddannelse af officials og afholdelse af officialsprøver. Uddannelse af trænere og aktive. Afholdelse af baneprøver for aspiranter til kørerlicens. Godkendelse af baner. Overvågning af sikkerheds- og miljøforhold. I fornødent samarbejde med respektive landstræner udtagelse af officielle hold og individuelle danske deltagere i officielle internationale og nordiske arrangementer / turneringer. Udtagelse af dommere, jurymedlemmer og holdledere. Deltagelse i internationalt og nordisk samarbejde. Indstilling af deltagere til Eliteudviklingsaktiviteter m.v. Behandling og pådømmelse af tvistigheder og protester, herunder om nødvendigt korrektion af foretagne dommerkendelser. 3. Ansvar: En Sportsdivisions bestyrelse har - med ansvar over for sportsdivisionens repræsentantskab og DMUs hovedbestyrelse - den daglige ledelse af divisionens samlede aktiviteter. Bestyrelsen refererer til DMUs hovedbestyrelse, der kan omgøre alle bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen skal rette sig efter pålæg fra sportsdivisionens repræsentantskab og fra hovedbestyrelsen. Ved modstrid mellem hovedbestyrelsens beslutninger og sportsdivisionens repræsentantskabs vedtagelser, har hovedbestyrelsens beslutninger forrang. Bestyrelsen er som ansvarlig for den daglige ledelse af sporten foresat for dommere, løbsarrangører, officials og deltagere inden for sportsdivisionens ansvarsområde. Bestyrelsen kan af egen drift tage sager, dommerafgørelser og andre hændelser op til behandling og om nødvendigt omgøre tidligere afgørelser. Bestyrelsen er ankeinstans for en stævnedommers kendelser, og afgørelsen i sådanne sager kan tages op til behandling i hovedbestyrelsen og kan ankes til efterfølgende ankeinstans. 4. Nedsættelse af arbejdsgrupper eller underudvalg: Funktionsbeskrivelse for arbejdsgrupper/underudvalg er følgende: a) Sportsdivisionens bestyrelse kan beslutte såvel nedsættelse som ophævelse af arbejdsgrupper og underudvalg, samt disses sammensætning og formand. b) Arbejdsgrupper og underudvalg kan nedsættes til løsning af konkrete opgaver og/eller til daglig ledelse af aktiviteter inden for bestemte områder af sportsdivisionens samlede ansvarsområde. c) Formanden for en arbejdsgruppe eller underudvalg tegner gruppen eller udvalget over for sportsdivisionens bestyrelse og til anden side koordinerer gruppens arbejde. d) Arbejdsgruppers og underudvalgs deltagelse i den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter kan bl.a. bestå i:

10 9. Alment reglement - udarbejdelse af korrektioner til reglementsbestemmelser. - deltagelse i løbskalenderarbejde. - godkendelse af tillægsregler. - deltagelse i officials- og køreruddannelse. - udtagelse af kørere til officielle arrangementer. - deltagelse i behandling af tvistigheder Klubber Alle DMU-klubber er direkte registreret hos DMU. Med Danske Motorcyklisters Råd (DMC) har DMU indgået en associeringsaftale om generelt samarbejde og om deltagelse i touring-arrangementer Medlemskab og Stamklub Medlemskab af en DMU klub opnås ved henvendelse til den valgte/søgte klubs bestyrelses licensansvarlige, der har adgangskode og password til klubportalen, der findes under adressen Heri udfyldes alle relevante oplysninger vedrørende medlemmet. Alle senere oplysninger om navne, adresse eller klubskifte/udmeldelse indføres ligeledes heri. Ved første indmeldelse tildeles medlemmet et ID nr., der i fremtiden er medlemmets licensnummer ved indløsning af kører- og/eller officialslicens. Et medlems stamklub er den klub, hvorigennem medlemmets kører- og/eller officialslicens er udstedt. Licens kan kun løses i stamklubben. Stamklubbens medlemsoversigt skal vise, hvilken medlems- og licenskategori medlemmet tilhører. Samtidig medlemsskab af flere klubber er tilladt, men kun en klub kan være stamklub. Skift af stamklub kan ske, såfremt medlemmets nuværende stamklub skriftligt accepterer det. Medlemsskab findes i fire kategorier: Kategori I: Fuldt medlemskab med MotorBladet Alle indehavere af kørerlicens og DS- licens skal have fuldt medlemskab af ders stamklub. Kontingentsats pt.: Kr. 200,00 pr. år. Kategori II: Familie eller alternativt medlemskab med MotorBladet Dette medlemskab kan erhverves af alle (dog ikke indehavere af kørerlicens og DS- licens), når der i forvejen er mindst 1 person på samme adresse, der er fuldt medlem af DMU. Kontingentsats pt.: Kr. 160,00 pr. år. Kategori III: Familie eller alternativt medlemskab uden MotorBladet Den eneste forskel på kategori II og kategori III medlemskab er MotorBladet. Ved medlemskab af 1 eller flere klubber kan man, når man er kategori I medlem af sin stamklub, tegne kategori III medlemskab af andre klubber. Kontingentsats pt.: Kr. 80,00 pr. år. Kategori IV: Officialsmedlemskab Dette medlemskab kan tegnes af officials i klubber, der ikke har anden tilknytning til klubben, end at de årligt medvirker ved et antal løbsarrangementer. Medlemmet kan efter en kort instruktion erhverve et DMU officials licens G i kategori B, men ikke kørerlicens eller højere grader af officialslicens. Kontingentsats pt.: Kr. 0,00 pr. år. MotorBladet er ikke inkluderet i dette heri. 10

11 9. Alment reglement Inddeling af stævner Gruppering af stævner Stævner grupperes således: a. Stævner med offentlig adgang. b. Stævner uden offentlig adgang. c. Andre stævner med national deltagelse. d. Stævner, der omfatter nationale mesterskaber eller afdelinger heraf. e. Stævner med deltagelse fra andre lande i Norden. f. Stævner, der omfatter nordiske mesterskaber eller afdelinger heraf, samt nordiske landskampe g. Internationale stævner underlagt FIMs autoritet. h. UEM-stævner og UEM-mesterskabsstævner. i. VM stævner og FIM-mesterskabsstævner med eller uden en kontraktlig FIM-promotor. j. Klubmesterskaber. k. Opvisningsarrangementer type 1 og 2. Klubmesterskab er interne klubarrangementer, hvori kun en klubs egne medlemmer kan deltage. I motocross og speedway kan op til 3 klubber i et lokalområde gå sammen om at afholde fælles klubmesterskaber. Dertil kræves godkendte tillægsregler. Opvisningsarrangementer kan med DMUs tilladelse afvikles på ikke permanente baner. Der skal foretages banesyn, som arrangøren betaler. Deltagende kørere skal have gyldigt kørerlicens. Ved opvisningsarrangementer af type 1 med samlet start og konkurrence kræves tillægsregler og udsendt dommer. Der betales normal løbsafgift i henhold til om stævnet er med eller uden offentlig adgang. Ved opvisningsarrangementer af type 2, hvor der alene er tale om kørsel uden konkurrence og uden samlet start, skal der ikke indsendes tillægsregler eller betales løbsafgift.. Norden består af følgende lande: Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige Ikke godkendte konkurrencer Stævner, der ikke afholdes i overensstemmelse med dette reglement, eller ikke er godkendt af DMU, er ikke omfattet af DMUs forsikring. Medlemmer, såvel kørere som officials der deltager i denne type konkurrencer er derfor ikke dækket af forsikringen tegnet gennem DMU Brug af titler Brug af titlerne Grand-Prix, Europamesterskab, Verdensmesterskab, World Cup, des Nations, of Nations, Europæisk og lignende betegnelser er reserveret stævner, der er betegnet således i de af FIM og UEM hvert år udgivne løbskalendere, og de må ikke anvendes på/i noget officielt dokument, program, annonce, plakat eller lignende som vedrører andre stævner. Ingen dansk arrangør må gøre reklame for eller arrangere landskampe, udtagelseskampe til landskampe, "mesterskaber" af nogen art (med undtagelse af "klubmesterskaber"), med mindre skriftlig tilladelse hertil foreligger fra DMU. For landskampe skal tilladelse foreligge fra de pågældende FMNs. 11

12 9. Alment reglement Ledelse af stævner Officials Til ledelse af stævner og udførelse af påkrævet arbejde i forbindelse med kontrollen af sporten, skal benyttes officials, der er i besiddelse af gyldigt DMU-officialslicens for det pågældende stævnes løbskategori. Dommere, stævneledere, tidtagerchefer og teknisk kontrolchefer må kun udføre ét hverv i samme stævne. Øvrige officials kan have mere end ét hverv i stævnet, forudsat de er kvalificeret hertil. Ledende officials må ikke deltage i samme stævne, hvori de fungerer som officials. Alle ledende officials skal bære DMU- godkendt kendetegn. Ledende officials er: Dommeren, som er stævnets øverste kontrolmyndighed. Stævnelederen, som over for dommeren på vegne af arrangøren er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af stævnet. Chefen for Teknisk Kontrol, der har ansvar for udførelsen af den tekniske og sikkerhedsmæssige kontrol af køretøjer og udstyr forud for samt under stævnet. Tidtagerchefen, der forestår ledelsen af omgangstælling, tidtagning og resultatberegning. Stævnelægen, der varetager den medicinske overvågning af stævnet og kan give behandling i tilfælde af uheld med personskade. Stævnelægen kan begære et heat/løb standset af sikkerhedsmæssige grunde. For nærmere oplysning om regler for erhvervelse og fornyelse af officialslicens henvises til Afsnit 10, Bilag 6. I øvrigt henvises til de grenspecifikke reglementer for så vidt angår opgaver og forpligtelser for officials Organisation af stævner og træning Løbstilladelse En løbstilladelse er en skriftlig tilladelse fra DMU til at afholde et stævne. Intet stævne med offentlig adgang kan afholdes, uden at løbstilladelse fra DMU foreligger. Der kan ikke udstedes løbstilladelse til klubber, der er i gæld til DMU, medmindre de har en afdragsordning, eller anden skriftlig aftale foreligger. Overdragelse af løbstilladelse til en anden arrangør kan ikke finde sted. Flytning af et stævne til en anden bane end den i løbstilladelsen anførte kan finde sted, når ansøgning herom indsendes til DMU senest en måned før løbsdagen, og den nye bane kan godkendes af DMU. I speedway skal der ikke søges løbstilladelse til løb og turneringer uden offentlig adgang Løbsafgift For udstedelse af løbstilladelse og/eller tillægsregler fakturerer DMUs kontor til arrangøren den af HB fastsatte løbsafgift, som skal indbetales inden den anførte betalingsfrist. DMU kan kræve, at arrangøren stiller garanti i form af depositum, bankgaranti el. lignende for eventuel starttilladelse og aftalt rejsegodtgørelse for udenlandske kørere, samt for løbsafgift Ret til at organisere og arrangere stævner Stævner må kun arrangeres af DMU, en klub, eller en anden juridisk person med tilladelse hertil fra DMU. Stævnearrangøren er ansvarlig for, at alle regler og påbud fra DMU overholdes. 12

13 9. Alment reglement Banen Trafikministeriets bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej, og Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring skal opfyldes for alle baner, der benyttes til løb. Bekendtgørelserne findes på BEK nr. 827 af 20/11/1998 og BEK nr 363 af 18/05/2000. Ingen bane må anvendes til stævne eller træning uden godkendelse fra DMU, der kan give, afslå eller tilbagekalde en godkendelse. Et terræn til afholdelse af Bedømt Trial med indlagte bedømte sektioner, betragtes ikke som en bane. Da Bedømt Trial alene er en konkurrence baseret på balance og evnen til at kontrollere sin motorcykel og der ikke er noget aspekt af hastigheds- eller tidskørsel, brtragtes Trial ikke som motorløb. Det påhviler til sektionsansvarlige officials, at sektionerne anlægges således, at der ikke kan opstå farlige situationer. Ikke permanente baner kan godkendes for et enkelt stævne eller for en periode. Alle permanente baner skal synes og godkendes efter regler og med intervaller, der fastsættes af den respektive sportsdivision. For alle banesyn betaler arrangøren et gebyr til DMU: Enhver bane skal før start af alle stævner eller træninger godkendes af dommer eller træningsleder. Såfremt banen kasseres, skal arrangørklubben gøres bekendt med kassationsrapporten. Specialreglementernes bestemmelser om banesikkerhed skal være godkendt af Færdselsstyrelsen og må ikke ændres uden forudgående godkendelse fra denne. Ny bane: Ansøgning om godkendelse af en ny bane indsendes skriftligt til DMU senest 6 uger før det første stævne ønskes afholdt. Følgende skal vedlægges ansøgningen: En oversigtstegning af banen med indtegnet miljøstation, serviceområde, parkeringsplads for banevedligeholdelsesmateriel, evt. vaskeplads samt tilkørselsveje for ambulance og redningskøretøjer. Miljømyndighedernes tilladelse i.h.t. lokalplan. Såfremt der heri forlanges særlige foranstaltninger gennemført, skal disse anføres i ansøgningen. DMU syner herefter banen i.h.t. pågældende sportsdivisions reglement. Kopi af den ved banesynet udfærdigede rapport skal tilsendes klubben, hvad enten banen er godkendt eller kasseret Tillægsregler Tillægsregler til et nationalt stævne skal indsendes til DMU s respektive Sportsdivisioners godkendelse senest 4 uger før løbets afholdelse og skal indeholde alle nødvendige supplerende bestemmelser for det pågældende arrangement. Ved for sen indsendelse af tillægsreglerne skal sportsdivisionen afkræve arrangøren et ekspeditionsgebyr på 500 kr. Den af sportsdivisionen autoriserede blanket skal anvendes, og samtlige relevante punkter skal udfyldes. Ved stævner, hvor der er deltagelse af andre kørere eller klasser, end de i hovedstævnet involverede, skal der ligeledes udfærdiges tillægsregler for disse. Tillægsreglerne skal være underskrevet af arrangørklubbens formand eller bemyndigede, samt stævnelederen. Godkendte tillægsregler må ikke ændres af arrangøren. Yderligere bestemmelser kan dog tilføjes, hvis det viser sig påkrævet. Disse træder kun i kraft, hvis de godkendes af dommer, og skal offentliggøres for alle deltagere før stævnet. Udenlandske deltagere skal underrettes om tillægsreglerne og det danske reglements bestemmelser for det pågældende stævne.. 13

14 9. Alment reglement Tillægsregler (Supplementary Regulations) til et Internationalt stævne under FIM s eller UEM s autoritet skal udarbejdes og anvendes iht. FIMs henholdsvis UEMs Sporting Code og indsendes via DMU s kontor til FIM's henholdsvis UEM s sekretariat senest 60 dage før stævnet Program Det program, som arrangøren lader trykke til et stævne med offentlig adgang, skal på forsiden tydeligt bære titlen "Officielt program". Programmet skal som mindstemål indeholde følgende: Arrangørens navn og hjemsted Dato og sted for løbets afholdelse Navne på samtlige deltagende kørere med startnummer eller - farve samt klubbetegnelse.. Programmet må ikke indeholde oplysninger eller bestemmelser, som strider mod reglementet Deltagere Definition af og forpligtelser og ansvar for deltagere Deltagere i et stævne er personer eller organisationer, som ikke er officials, men som er i besiddelse af relevant licens, og som er medvirkende ved stævnet i en given sammenhæng. En kører er en deltager, som fører et køretøj i en disciplin, som kontrolleres af DMU. En passager er en deltager, som ledsager føreren af en sidevognsmotorcykel. En sponsor er en person eller organisation, som deltager i et stævne ved at tilmelde kørere og passagerer under sit navn. En deltager i et stævne kan ikke fungere som ledende official ved det samme stævne Friholdelse for ansvar: En deltager, eller dennes værge, fritager ved sin underskrift på licenskortet DMU, arrangører og officials for ansvaret for ethvert tab og enhver skade eller tilskadekomst, det være sig person- eller materielmæssig hvad enten skaden skyldes uheld/ulykke, brand, tyveri eller andet., som deltageren måtte blive udsat for ved deltagelse i løb eller træning. Endvidere accepterer en deltager at holde DMU, arrangører og officials fri for ethvert ansvar over for tredjemand for ethvert tab og enhver skade eller tilskadekomst, han findes skyldig i CKrav om kørerlicensc Såvel kørere som passagerer skal ved deltagelse i løb eller træning af enhver art, være i besiddelse af gyldigt kørerlicens, udstedt af DMU eller en anden organisation tilsluttet FIM eller UEM. DMU udsteder licens af følgende typer: Nationalt kørerlicens Indslusningslicens Træningslicens (gælder ikke for Micro) Aspirantlicens (kun RR) Internationalt kørerlicens 14

15 9. Alment reglement Kørerlicens udstedes gennem vedkommendes stamklub og kun til medlemmer. Betingelser for erhvervelse af kørerlicens fremgår af bilag 7 og de grenspecifikke reglementer. Hver kører eller passager kan kun have ét kørerlicensnummer. På samme nummer kan udstedes licens til flere løbskategorier når de respektive sportsdivisioners betingelser herfor er opfyldt. Ingen kører må starte under anden nations, klubs, klasses eller løbsgrens betegnelse, end vedkommendes kørerlicens udviser. DMU kan nægte udstedelse og foretage inddragelse af såvel nationale som internationale kørerlicenser. Inddragelse af licens kan bl.a. ske i nedenstående tilfælde: Hvis en straf idømt licensindehaveren ikke efterkommes. Hvis licensindehaveren registreres for kontingentrestance til stamklubben, eller medlemsforholdet ophører uanset årsag. Hvis en lægeattest viser, at licensindehaverens helbredstilstand er utilfredsstillende i forhold til motorcykelsport. Hvis licensindehaveren anlægger civilt søgsmål mod DMU og/eller en DMU klub CNationalt kørerlicensc UGenerelt: Nationale kørerlicenser er en tilladelse til deltagelse som fører eller passager i ét, flere eller alle nationale stævner og almindelig træning i Danmark, samt i lande, hvor DMU har aftaler herom. Nationale kørerlicenser er endvidere gyldige til deltagelse i nationale stævner i det øvrige udland, såfremt DMU giver tilladelse hertil, og køreren medbringer fornøden dokumentation for, at de forsikringsmæssige forhold er i orden. Licenspriser offentliggøres en gang årligt i DMUs afgiftscirkulære og normal gyldighedstid er fra udstedelsesdato til 31/1 året efter. National kørerlicens kan endvidere udstedes til udenlandske statsborgere, der er medlemmer af en dansk klub. Disse kan dog ikke indgå i resultatberegningen ved individuelle konkurrencer om Danmarksmesterskaber, der ikke er udskrevet som åbne mesterskaber. Deltagere i er stævne skal forevise deres kørerlicens, når det kræves af arrangør eller dommer. Hvis kørerlicens ikke kan forevises, kan tilladelse til start gives af stævnets dommer, såfremt deltageren på anden måde og uden tvivl kan dokumentere, at gyldigt kørerlicens er udstedt. Køreren er i så fald pligtig til at betale en afgift på kr. 100,-, der opkræves på dagen af dommeren og tilfalder DMU. Alle kørerlicensindehavere, der er fyldt 16 år - i speedway 15 år - kan fungere som sidevognspassager ved nationale stævner. For at være gyldigt, skal licenskortet være underskrevet af indehaveren eller, hvis denne er under 18 år, af forældre eller værge. ULicensansøgning: En kører, der ønsker at få fornyet eller udstedt licens, skal være Kategori 1 medlem af sin stamklub, Licens ansøges på DMUs hjemmeside under menuen licens/transponder. Alle relevante punkter på siden udfyldes, og betaling kan ske med anerkendt kredit- og betalingskort eller ved overførsel fra bank. Kørere, der ikke på forhånd kender deres licensnummer, kan få dette oplyst i stamklubben. Der er op til 14 dages leveringstid på licenser fra de bliver bestilt til de sendes til klubben. Alle licenser sendes til stamklubben, hvorfra de udleveres til kørerne. Hastebestilling fra dag til dag er kun muligt mod betaling af et hastegebyr på kr. 300,- og kun ved henvendelse til DMUs kontor. 15

16 9. Alment reglement Genbestilling af bortkomne licenser kan kun ske mod et gebyr på kr. 100,- og foretages lige som ansøgning om licens på - under licens/transponder - sæt X i feltet genbestilling. Tilsendelse af licens til ansøgerens privatadresse kan kun ske med stamklubbens skriftlige accept til DMUs kontor. Udstedelse af licens til kørere, der først skal bestå baneprøve, tilbageholdes indtil prøvelederen har indberettet til DMUs kontor, at prøve er bestået. UBaneprøve: Førstegangsansøgere og kørere, der ikke har løst licens i en årrække, skal aflægge baneprøve iht. specialreglementernes bestemmelser herom. Dette gælder dog ikke BMX og Bedømt Trial og Micro. Baneprøven består af en teoretisk del omhandlende dele af reglementets bestemmelser og en praktisk del, hvor ansøgeren skal bevise sin kørefærdighed og forståelse af de gældende banesignaler. Den teoretiske og praktiske del af baneprøven ledes af en af sportsdivisionens bestyrelse udpeget DS licensindehaver. Prøvelederen skal i den teoretiske del forklare om de generelle dopingregler og sikre sig, at køreren, eller dennes værge, har forstået bestemmelserne om ansvarsfriholdelse. Efter bestået teoretisk og praktisk del, meddeler prøvelederen DMU s kontor, at prøven er bestået.. DMU kan opkræve et strafgebyr, hvis en ansøger, uden at have sendt afbud, ikke møder til en berammet baneprøve, som vedkommende er tilsagt til. UTræningslicens: Til kørere, der ikke ønsker at deltage i stævner, kan der udstedes et træningslicens. For at få udstedt træningslicens skal ansøgeren være Kategori 1 medlem af den udstedende klub. Licenset giver adgang til almindelig træning. UIndslusningslicens: Til kørere, der ønsker at forsøge sig inden for sporten, inden normalt licensgebyr betales, kan der udstedes et indslusningslicens med gyldighedstid i det kalenderår, hvori licenset er udstedt. Indslusningslicens kan ikke fornyes. Ønsker køreren herefter at fortsætte i sporten, skal der løses almindeligt kørerlicens. For at få udstedt indslusningslicens skal ansøgeren være Kategori 1 medlem af den udstedende klub. Licenset giver adgang til almindelig træning på klubbens egen/egne baner. En kører med indslusningslicens fra en klub, der ikke selv råder over en bane, kan deltage i almindelig træning på en bane, som tilhører en anden klub, såfremt de to klubber har indgået aftale om banefællesskab. I Road Racing, Drag Racing og Pocket Bike må der trænes på alle godkendte baner. Deltagelse i konkurrence med samlet start er ikke tilladt for kørere med indslusningslicens Internationalt FIM kørerlicens og nationalt kørerlicens med EU-mærke Internationalt FIM kørerlicens er påkrævet for køreres deltagelse i stævner underlagt FIMs autoritet. Internationalt FIM kørerlicens udstedes af DMU til danske statsborgere og til udlændinge med fast bopæl i Danmark med gyldighed til alle konkurrencer under FIMs autoritet af en bestemt type, eller til en eller flere specifikke konkurrencer, som DMU udsteder starttilladelse til efter ansøgning. Sådanne begrænsede betingelser skal være anført i det udstedte licens. Der udstedes ikke Internationalt FIM kørerlicens til Micro. 16

17 9. Alment reglement Licens ansøges på DMUs hjemmeside under menuen licens/transponder. Ansøgeren skal til DMU s kontor indsende et af FIM krævet Medical Certificate, som udfærdiges for ansøgerens regning af ansøgerens egen læge efter tilfredsstillende helbredstjek. Desuden indsendes antidoping erklæringen ''Acknowledgement and Agreement by the Rider'', underskrevet af ansøgeren. Begge blanketter kan rekvireres på DMU s kontor eller downloades fra En indehaver af nationalt kørerlicens med påført EU mærke kan deltage i EU-løb, anført som sådanne i UEM løbskalenderen og/eller på UEM s website EU-mærke, der dokumenterer dette, er påført licenset. For deltagelse i UEM Mesterskabsløb kræves særligt UEM Mesterskabslicens Træning Almindelige træninger Alle træninger er uden offentlig adgang og må uden konkurrence, tidtagning og præmiering kun arrangeres på baner, der er godkendt af DMU. Træningslederen skal som minimum besidde officialslicens T. I Bedømt Trial træners der ikke på baner. I Bedømt Trial er køreren selv er ansvarlig og der skal være minimum en hjælper eller anden kører til stede under træningen, samt der skal være adgang til telefon. På permanente baner arrangeres så mange træninger som ønsket uden ansøgning. På midlertidige baner skal træningen anmeldes til DMU mindst 8 dage før med angivelse af træningsleder. Træninger, der ikke afholdes i overensstemmelse med dette reglement, er ikke omfattet af DMUs forsikring. Medlemmer, kørere eller officials, der deltager i denne type træninger er derfor ikke dækket af forsikringen tegnet gennem DMU. Træningslederen skal sikre sig, at alle deltagere er i besiddelse af gyldigt licens, at maskiner og påklædning er i orden, at kørslen foregår forsvarligt, og at træningen er behørigt anmeldt. Alle træninger er uden offentlig adgang og må kun arrangeres på baner, der er godkendt af DMU. Ved alle træninger skal der være mindst 1 førstehjælpsuddannet person til stede. Dette gælder ikke for Bedømt Trial. Det står arrangøren frit for, om han vil kræve et træningsgebyr. Kommer en kører til skade ved en træning, udfylder træningslederen en skadesanmeldelse, der tilsendes DMU s kontor. Træninger i udlandet kan arrangeres på samme betingelser, som gælder for træninger i Danmark. For deltagelse af kørere, der ikke har internationalt licens, se afsnit En godkendt træningsleder skal være til stede, og banen skal være godkendt af FMNR Deltagelse i anden træning i udlandet. Danske kørere med gyldigt nationalt licens kan deltage i træninger/træningsstævner arrangeret under øvrige nordiske FMNs. Danske kørere med gyldigt nationalt, men ikke internationalt licens, der ønsker at deltage i træning og eventuelt afsluttende træningsstævne for deltagere for træningen i det øvrige udland, kan efter ansøgning opnå tilladelse hertil. Ansøgning på DMU blanket fremsendes til sportsdivisionen gennem kørerens klub med formandens underskrift. Sportsdivisionen kan give, afslå, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse. En godkendt ansøgning returneres med påtegning til klubbens formand. En tilladelse gælder kun til den begivenhed/træning, hvortil den er søgt. 17

18 9. Alment Reglement Træning i større maskinklasse En kører med gyldigt licens, som vil løse licens til en større maskinklasse året efter, kan tillades at træne i denne maskinklasse. Dette gælder efter 1. august på kørerens stamklubs hjemmebane. For speedway gælder dette efter sidste runde i årets turnering. En kører fra en klub, som ikke selv har en bane til en sådan træning, kan få tilladelse til at deltage i almindelig træning på en bane, som tilhører en anden dansk klub, såfremt de to klubber har indgået en skriftlig aftale herom. Denne aftale skal være godkendt af DMU/Sportsdivisionen og fremvises for træningslederen. Microkørere, som vil træne i anden klasse, skal aflægge baneprøve PR-arrangementer Potentielt nye kørere kan deltage i PR-arrangementer, der afholdes af DMU-klubber på egen bane for at give mulighed for at prøve motorsporten. PR-arrangementer afvikles som almindelig træning. Der må ikke ske nogen form for fælles start eller konkurrence. DMU skal give tilladelse til et PR-arrangement. Deltagere i et PR-arrangement er forsikret via DMUs kollektive ulykkesforsikring. Ved tilskadekomst under et PR-arrangement, udfærdiges skadesanmeldelse påført PRarrangement. En person kan maksimalt deltage i 2 PR-arrangementer inden for samme år. Ordningen kan også anvendes af klubber på normale træningsdage, når en potentielt ny kører ønsker at prøve sporten. I disse tilfælde skal de normale sikkerhedsregler nøje overholdes, inkl. antal kørere, der samtidig færdes på banen. Personer under 18 år, som ønsker at deltage i et PR-arrangement, skal være ledsaget af værge med henblik på godkendelse af deltagelsen Brændstoftest Generelt Brændstoftest kan udføres ved alle DMU-stævner, hvor motordrevne køretøjer deltager. DMU kan foranledige denne test udført over for hele stævner, klasser eller enkelte deltagere. DMU skal sikre, at der ved ethvert internationalt stævne forefindes blanketter for udfærdigelse af brændstofprøve certifikater, samt mindst 12 beholdere, som er egnede til opsamling af hver 1 liter brændstof. Disse beholdere skal: 1. være rene 2. være upåvirkelige af pågældende brændstof. 3. ikke kunne påvirke pågældende brændstof. 4. være plomberbare 5. være sikre for korrekt identifikation Procedure for opsamling af brændstofprøver Chefen for teknisk kontrol skal sikre sig, at det udstyr, som anvendes til aftapning og påfyldning af brændstofprøverne er rent, og at det ikke påvirker/påvirkes af brændstoffet. Ved FIM- og UEM-stævner er der et særligt regelsæt, som oplyses til arrangøren af DMU. Chefen for teknisk kontrol skal udtage to gange max. én liter brændstof pr. test. Brændstofprøve certifikat udfyldes for hver enkelt brændstofprøve. Beholderne skal forsegles og mærkes, og brændstofprøve certifikateterne skal signeres af chefen for teknisk kontrol og af køreren. Efter aftapningen er det tilladt deltageren at påfylde brændstof på ny. 18

19 9. Alment Reglement Senest 24 timer efter stævnets afslutning skal arrangøren sende de udtagne brændstofprøver med de tilhørende brændstofprøve certifikater til et af DMU godkendt testlaboratorium. Brændstoffet skal testes i henhold til FIM-reglementernes bestemmelser for den pågældende maskinklasse. Testlaboratoriet fremsender resultatet til DMU, som viderebringer testresultatet til den pågældende sportsdivision, arrangøren og de implicerede deltagere. Ved FIM- eller UEM-stævner viderebringes resultatet endvidere til disse organisationer. Eventuelle ændringer af resultater meddeles de berørte parter Tilladt benzin og to- taktolie Benzin, der anvendes, skal være i overensstemmelse med FIM s specifikationer, som findes i FIMs Tekniske Reglement for Motocross og Speedway og i Road Racing i FIM s grenspecifikke tekniske reglementer, der findes på under Rules and Codes. 4 takts motorer til Speedway, græs- og langbaneløb, samt Drag racing er undtaget fra dette. Se FIMs grenspecifikke reglementer Deltageres rådighed over brændstof Ved nationale DMU-stævner må deltagere kun være i besiddelse af brændstof, som er i overensstemmelse med FIM s specifikationer Planlagt brændstoftest Ved nationale stævner skal enhver på forhånd planlagt brændstoftest administreres af DMU. I tilfælde af krav om planlagt brændstoftest modtager dommeren, ved sin ankomst til banen, skriftlig besked herom fra DMU s udsendte kontrollant. Dommeren giver denne besked videre til chefen for teknisk kontrol, som koordinerer udtagningen af brændstofprøverne med DMU s udsendte kontrollant. DMU s kontrollant sørger for, at de udtagne brændstofprøver mærkes og forsynes med brændstofprøve certifikat i henhold til DMU s bestemmelser. DMU s kontrollant sørger endvidere for, at de udtagne brændstofprøver, med tilhørende brændstofprøve certifikater, afleveres til det valgte laboratorium Protest mod anvendt brændstof Ved protest påhviler det den protesterende at betale kr i protestgebyr. Beløbet tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. I tilfælde af en protest mod brændstof, benyttet af en deltager ved et nationalt stævne, skal dommeren, i samarbejde med chefen for teknisk kontrol, iværksætte ovennævnte procedure. Dommeren sørger for, at de udtagne brændstofprøver, med de tilhørende brændstofprøve certifikater, afleveres til det valgte laboratorium Betaling af omkostninger ved brændstoftest I forbindelse med en af DMU på forhånd planlagt brændstoftest betaler DMU de med testen forbundne omkostninger, hvis alle gennemførte prøver er negative. Hvis resultatet at en gennemført test viser, at en deltager har anvendt brændstof, som ikke er i overensstemmelse med FIM s specifikationer, skal denne deltager betale alle omkostninger ved testens gennemførelse. 19

20 9. Alment reglement Støjmåling Støjmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der anvendes til løb eller træning under DMU, skal jævnligt støjmåles for sikre, at den overholder reglementets krav vedrørende støjdæmpning. For Bedømt Trial gælder de samme støjkrav som normalt indregistrerede køretøjer. Målemetoden er også den samme som beskrevet i detailforskrifterne for motorkøretøjer. Banernes egenkontrol: I overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 om Støj fra motorsportsbaner pålægges det de banedrivende klubber at føre egenkontrol med den udsendte støj fra de ved træning på banen benyttede motorcykler, for at sikre, at de efter banernes miljøgodkendelser anførte vilkår overholdes. Det påhviler klubberne at kunne dokumentere over for respektive tilsynsmyndighed, at egenkontrollen gennemføres med den hyppighed og den rapporteringsform, der er aftalt. Gennemføres egenkontrollen ikke, kan tilsynsmyndigheden give påbud, og eventuelt indskrænke den tilladte træningstid. DMU s støjmåling: DMUs Miljøorganisation (Støjkoordinator) udarbejder hvert år i marts måned i samarbejde med den enkelte sportsdivision en plan for målinger. Der kan løbende ske ændringer af eller tilføjelser til denne plan. Ved stævner og træninger, hvor støjmåling finder sted, er det hensigten, at samtlige motorcykler bliver målt i løbet af arrangementet under hensyntagen til, at de måletekniske krav til enhver tid skal være opfyldt. Det er alene op til tilstedeværende Støjmåler at afgøre dette forhold. Detaljer til at udføre 2mMax støjkoltrol er anført på billedet neden for, og i efterfølgende tekst. 1,35 m 45 deg B 2,0 m A 20

21 9. Alment reglement Test sted Målingen er foretaget på en angivet vinkel bag ved motorcyklen på den side, lyddæmperen er placeret. I tilfælde af, at motorcykler er udstyret med 2 lyddæmpere, måles fra den side, hvor luftindtaget er placeret. For sidevogne og Quads skal udstødningsudmundingen være ud for fikspunktet B og cyklen skal følge den lige linie for at de 45 kan overholdes. I tilfælde af fuld symmetri, kan der måles på begge sider af motorcyklen. Overfladen bør bestå af tørt grus. (det er at foretrække at overfladen består af tørt grus). Distancen fra motorcyklen til en lydreflekterende bygning, eller anden lydreflekterende foranstaltning, skal være mindst 5 meter. Motorcyklen skal holdes i lodret position. Køreren/operatøren skal være placeret på den modsatte side af motorcyklen hvor måleapparatet er placeret. 1.2 Måleudstyr og måleparameter Måleapparatet skal være af type 1 eller type 2. Måleapparatet skal kalibreres før og efter en serie kontrolmålinger. Parameteren målt er det maksimale, A-vægtede lydtrykniveau med tidskonstant FAST, LpAmax, FAST. Måleapparatet skal være indstillet til max-hold. 1.3 Geometri Se billede. Mikrofonen er placeret 1,35 meter over jorden lodret over punkt A. Punkt A er beliggende 2 meter vandret fra punkt B, hvor baghjulet rører jordoverfladen. Linien fra punkt A til punkt B skal være i en vinkel på 45 grader langs aksen af motorcyklen. I den vandrette flade skal mikrofonen være rettet mod punkt B, hvor baghjulet rører jordoverfladen. I det lodrette niveau skal mikrofonen indstilles lodret til + 45 grader. 1.4 Kørende motor Motoren og udstødningssystemet skal varmes op, før kontrollen *) Kortlægning af motoren skal være den samme som under løbet *) Motorcyklen / motor skal køre/stå i neutralt gear. 500CC Speedway motorcykler skal måles med trukket kobling. Under støjmåling bringes motoren op på fuld hastighed (max RPM) ved en pludselig opgassen af gashåndtaget for derefter at vende tilbage til inaktiv form ved at slippe gashåndtaget helt. *) Motorcykler med slyngkobling skal have baghjulet løftet fra jorden Støjmåling ved FIM/UEM-stævner Ved FIM / UEM stævner, der afvikles i Danmark, anvendes den af FIM fastsatte standmålemetode. Bestemmelserne for gennemførelse af standmålinger og oversigt over de tilhørende grænseværdier for støjniveau fremgår af de respektive tekniske reglementer. 21

22 9. Alment reglement Klasser og grænseværdier i de enkelte discipliner Følgende støjgrænser er gældende ved nationale stævner og træninger: 2 meter max grænseværdier 2009 Speedway: 2 meter max 500 cc cc cc 99 Classic 112 Motocross: 50cc 99 65cc cc cc 4t cc cc cc cc 4t cc+ 4t 117 Supermorard 117 Classic 112 Enduro 107 Quad Klasse 1 99 Quad Klasse Quad klasse Quad Klasse Quad Klasse Quad Klasse Road Racing: Pocket Bike cc 99 Scooter cc cc 110 Superstock cc GP 117 Supersport 117 Superbike 117 Sidevogn 117 Rookie 117 Classic Ansvarsfordeling og Procedurer DMU råder over et antal officielle Støjmålere, som gennemfører målinger ved både løb og træninger efter en nærmere fastlagt plan, som udarbejdes hvert år af Miljøorganisationen (Støjkoordinator). Den enkelte banedrivende klub eller banelejer skal desuden råde over et støjmåleapparat, som betjenes af en klubstøjmåler, og som kan anvendes til vejledende støjmålinger ved træning eller ved klubløb. Den pågældende klubstøjmåler bør have deltaget på et af DMU arrangeret støjmålerkursus. Når DMUs officielle Støjmåler(e) foretager støjmåling ved løb eller træning skal den pågældende klub/arrangør stille det nødvendige antal hjælpere til rådighed. 22

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. UIndhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Afsnit 10. Afsnit 11. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Bilag: DMU s Vedtægter, gældende bekendtgørelser og overenskomster,

Læs mere

Alment Reglement 2016 Danmarks Motor Union

Alment Reglement 2016 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Bemærk... 1 01.01 01.10: Kontrollen med motorcykelsporten... 2 01.01. FIM, UCI, FIM-Europe, DIF og DMU... 2 01.02. Reglementer...

Læs mere

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Bemærk... 1 01.01 01.10: Kontrollen med motorcykelsporten... 3 01.01. FIM, UCI, FIM-Europe, DIF og DMU... 3 01.02. Reglementer...

Læs mere

2 R E G L E M E N T E R Oprettelse af reglementsabonnement, fornyelse af reglement

2 R E G L E M E N T E R Oprettelse af reglementsabonnement, fornyelse af reglement August 2003 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side D M Us S E K R E T A R I A T 1 1 I N D - & U D M E L D E L S E Ind- og udmeldelse af DMU, opdaterede medlemslister, personskifte i bestyrelsen 2 R

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR F1 28.11.2017 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE Løbsafgifter A. Løbsafgifternes forsikringsindhold 1 Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. De af DASU tegnede ansvars-

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

Drag Racing Reglement

Drag Racing Reglement Drag Racing Reglement Afsnit 7 Generelt for DR Ændringer fra 2009 til er markeret med FED. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2002 April 2002 1 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE, DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER I HENHOLD

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 2013... 2 1 Generelt... 2 1.1 Definition... 2 1.2

Læs mere

Bilag 2 Official i sporten

Bilag 2 Official i sporten Official licenser i Roadracing Official licenser i Drag Racing Official licenser i Speedway Official licenser i BMX Official licenser i Motocross Official licenser Road Racing Generelt Der er 7 forskellige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

DMU Vedtægter Gældende fra d

DMU Vedtægter Gældende fra d 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Quad Racer Bilag TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007

Quad Racer Bilag TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007 22.00. TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007 22.00.1 Startnumre. Fast Startnummer tildeles centralt af SD motocross og offentliggøres på hjemmesiden Kørernes nummerplader

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 2. Optagelse

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2010 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga 5A. Dansk Speedway Liga Reglement 5A skal indeholde 8 nummererede sider. Reglementet er i forhold til tidligere år totalt nyskrevet og renummereret. Indeholder derfor ikke markeringer af rettelser Indholdsfortegnelse:

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub. 1. Definition/Formål. Ifølge Danmarks Veteran Motorcykleklubs love, skal klubben afholde løb, hvor medlemmerne kan mødes og køre på deres veteranmotorcykler. Dette løbsreglement er udfærdiget som en rettesnor

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om SuperMoto... 1 1 Definition... 2 1.1 SuperMoto... 2 2

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb.

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb. OFFICIAL 624 Officialuddannelse. 624 kursus til dommertårnschef for lukkede løb og dommertårnsassistent i åbne nationale løb/mesterskabsløb. Kurset er et endagskursus og opfylder de krav, som stilles i

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere