Orientering Hvad er problemet? Problemet bliver adresseret til lederne der ikke har været i stand til at give deres medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering 2011 2. Hvad er problemet? Problemet bliver adresseret til lederne der ikke har været i stand til at give deres medarbejdere"

Transkript

1 as Orientering I DETTE NUMMER - Hvad skete der lige med arbejdsglæden? 1 - Det frivillige arbejde udvikler nye kompetencer 3 - Det er fedt at være der for andre 5 - Hvis jeg ikke gør det, bli r det ikke gjort 6 - Er det etisk at tjene penge på virksomhedens sociale ansvar? 7 HVAD SKETE DER LIGE MED ARBEJDSGLÆDEN? Aldrig har så mange danskere følt sig kaldet til frivilligt arbejde eller at være aktive medborgere. Samtidig viser en undersøgelse af medarbejdertilfredshed, at arbejdsglæden og dermed motivationen blandt medarbejderne i private og offentlige danske virksomheder er faldet drastisk. Danskernes glæde ved at tage på arbejde er historisk lav og afløst af lede ved grådige topchefers håndtering af krisen og deres rekruttering af mellemledere uden menneskelige kundskaber, skriver Børsen fredag den 29. april i en foromtale af den internationale undersøgelse af medarbejdertilfredshed, konsulenthuset Ennova har udført og som blev offentliggjort den 3. maj. Lidt baggrund Hvert år bliver tilfredsheden blandt medarbejderne i private og offentlige virksomheder i 23 lande herunder Danmark, målt. Det danske konsulenthus Ennova har indsamlet besvarelser fra medarbejdere i 23 lande, heraf i Danmark. Danske virksomheder bryster sig af at have den bedste ledelsesstil i verden, men faldet i arbejdsglæden har haft den konsekvens at produktiviteten er faldet til den laveste blandt OECD landene, og EU-kommisionen mener at Danmarks vækst i innovation er stort set lig nul. Ifølge Ennovas undersøgelse er det galt med arbejdsglæden og motivationen på både det private og offentlige arbejdsmarked, og i en klumme i Weekendavisen uge 16, 2011 skriver Johanne Mygind under overskriften Sjæle i flammer at danskerne har mistet passionen og ikke elsker deres arbejde mere. Hvad er problemet? Problemet bliver adresseret til lederne der ikke har været i stand til at give deres medarbejdere tryghed i ansættelsen. Virksomhederne har under krisen ikke investeret i medarbejdernes faglige og personlige udvikling, og mange Danskerne har mistet passionen og elsker ikke mere deres arbejde... medarbejdere, i både offentlige og private virksomheder, føler ikke de bliver værdsat af deres nærmeste leder. De får ikke feedback på udførte opgaver, ligesom de har en opfattelse af at deres nærmeste leder aldrig skulle have haft et job som leder, fordi de mangler basale ledelseskompetencer, men har sublime faglige kompetencer og derfor burde være blevet ved deres læst. Velkommen Kære læser, I dette nummer af Orientering er temaet arbejdsglæde og fastholdelse af medarbejdere. Mange virksomheder har i de senere år oplevet at det kan være vanskeligt at fastholde medarbejdere. Konsulenthuset Ennova har netop offentliggjort en undersøgelse af medarbejdertilfredshed i 23 lande. Den bliver omtalt i artiklen Hvad skete der lige med arbejdsglæden? Artiklen og undersøgelsen må give stof til eftertanke på direktionsgangene og i HR afdelingerne i enhver virksomhed. Bliver der ikke taget aktion, bliver det vanskeligt at fastholde medarbejderne, og virksomhederne vil i løbet af kort tid opleve en eksplosion i jobskifter. For både private og offentlige virksomheder og deres medarbejdere kan et engagement i frivilligt socialt arbejde udvikle arbejdsglæde og nye kompetencer. Derfor kan virksomhedernes ønsker om at fastholde medarbejdere, skabe motivation og øget produktivitet passende gå hånd i hånd med at virksomheder indtænker et engagement i frivilligt socialt arbejde i deres CSR-politik. Emnet bliver behandlet i artiklen Det frivillige arbejde udvikler nye kompetencer og arbejdsglæde. I artiklen giver Generalsekretær i Diakonissestiftelsen, Hanne Thomsen, sit bud på hvordan og hvorfor private og offentlige virksomheder skal involvere sig i aktivt medborgerskab. Artiklen bliver fulgt op af nogle konkrete erfaringer fra frivilligt arbejde hvor det der driver værket for de der er aktive medborgere, bliver belyst. Spørgsmålet om det i det hele taget er etisk forsvarligt når virksomheder tjener penge på social ansvarlighed bliver behandlet i den sidste artikel i dette nummer. God inspirations- og læselyst Carsten Høi Partner

2 Ennovas undersøgelse afdækker at toplederne i deres iver efter at skabe resultater her og nu, under krisen, har satset benhårdt på at deres mellemledere skulle få styr på omkostningerne, hvilket har medført, at medarbejdernes faglige og personlige udvikling er sparket til hjørne. Ifølge undersøgelsen er medarbejdernes faglig og personlig udvikling blandt de faktorer, der har størst betydning for medarbejdernes arbejdsglæde og loyalitet over for deres Eksplosion i antallet af jobskifter Til Børsen siger adm. direktør i Ennova Henrik D. Sørensen at regnskabets time er nær fordi de utilfredse medarbejdere vil medføre en eksplosion i antallet af jobskifter i den kommende tid. Og det bliver dyrt, meget dyrt for virksomhederne. Lederne har i en undersøgelse spurgt ca af deres medlemmer om de søger nyt job eller forventer at gøre det inden for den nærmeste fremtid, og hver anden af dem siger at de sidder på spring til De utilfredse medarbejdere vil medføre en eksplosion i antallet af jobskifter. Og det bli r dyrt, meget dyrt... til virksomhedens kultur er et aktiv det er værds at satse på når virksomheden ønsker at fastholde sine dygtige og motiverede medarbejdere. Det er ikke noget problem at finde f.eks. en fagligt dygtig regnskabschef eller en ingeniør med speciale i nanoteknologi. Det vanskelige består i at finde den regnskabschef eller ingeniør der passer til virksomhedens kultur og derfor falder hurtigt til i denne. Derfor kan det være en fordel at bruge en ekstern konsulent som f.eks. et rekrutteringsfirma når virksomhederne skal ansætte nye medarbejdere. En af Høi & Thomassen A/S spidskompetencer er netop at tiltrække de medarbejdere 2 arbejdsplads. De faglige og personlige kompetencer bliver styrket gennem deltagelse i frivilligt arbejde Når medarbejderne i flere danske virksomheder deltager i frivilligt socialt arbejde i større omfang end nogensinde tidligere, kan årsagen blandt andet være at de i det frivillige arbejde føler sig mere værdsat det gør en forskel om de er der eller ej. Gennem det frivillige arbejde bliver de påskønnet, kombineret med at de deltager i et fællesskab om at skabe noget der er større end sig selv, og de får nogle kompetencer virksomhederne ellers ikke selv ville kunne give deres medarbejdere. at få et nyt job. Når en leder både er faglig kompetent og har lederegenskaber, vil medarbejdernes arbejdsglæde blomstre... Der vil således være udsigt til en betydelig vækst i personaleomkostningerne som følge af at der skal ansættes nye medarbejdere i stedet for de der rejser. Fastholdelse af medarbejdere Ifølge Børsen viser Ennovas undersøgelse, at når en leder både er faglig kompetent og har lederegenskaber, vil medarbejdernes arbejdsglæde blomstre, mens begejstringen daler når lederen er fagligt dygtig, men ikke besidder de lederegenskaber der skal til. Når virksomhederne bl.a. skal rekruttere ledere gælder det derfor om at de kan tiltrække dem der passer til deres kultur og kunne fastholde dem. Ledere der passer der matcher virksomhedens kultur. Når vi påtager os opgaven med at finde nye medarbejdere på direktions- og funktionschefniveau, mellemleder-, specialist- eller generalistniveau eller som administrative medarbejdere, sparer vi virksomhederne for mange penge. De får tid til at koncentrere sig om deres kerneydelser, udvikle deres forretning og tjene penge. De får motiverede og loyale medarbejdere, og de undgår udgifterne ved fejlansættelser. undersøgelsen kan hentes:

3 DET FRIVILLIGE ARBEJDE UDVIK- LER NYE KOMPETENCER OG AR- BEJDSGLÆDE 3 Den øgede interesse for at deltage i frivilligt arbejde skyldes at vi i vor moderne zapperkultur savner det oprindelige værdiskabende fællesskab. Drivkraften for mange i frivilligt socialt arbejde er et ønske om sammen med andre at skabe noget der er større end en selv. I dele af erhvervslivet har man også fået øje på betydningen af det frivillige sociale arbejde. Flere virksomheder er således begyndt at give deres ansatte mulighed for at de kan arbejde som frivillige i de frivillige organisationer - på virksomhedens regning. Der er en tendens til at virksomhedernes Corporate Social Responsibility (CSR) Virksomhedernes sociale ansvar - bliver udvidet til også at omfatte at medarbejdernes engagement i frivilligt socialt arbejde kan foregå i dele af arbejdstiden. I pensionsselskabet Skandia kan medarbejderne f.eks. i to timer om måneden udføre opgaver for en række frivillige organisationer, blandt andre Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Børns Vilkår og Kræftens Bekæmpelse. I disse organisationer giver halvdelen af Skandias medarbejdere en hånd med. Ud over at være hjælp til udsatte grupper, betragter Skandia det at kunne deltage i frivilligt socialt arbejde som et særligt personalegode. Vi går ikke blåøjet ud og påstår, at det kun er for samfundets skyld. Det giver også mere tilfredse medarbejdere og et godt omdømme som virksomhed. Derfor er det en win-win-situation, siger projektleder i Skandia, Vibeke Molin i en artikel i gratisavisen Urban. At virksomhederne får tilfredse medarbejdere og et godt omdømme som virksomhed, er formentlig årsagen til at Brancheorganisationen Dansk Erhverv har gjort det frivillige sociale arbejde og organisationerne bag til et fokusområde. Fra hattedamefilosofi til aktivt medborgerskab Vi har spurgt Generalsekretær i Diakonissestiftelsen, Hanne Thomsen, hvordan hun ser på erhvervslivets stigende interesse for det frivillige sociale arbejde. Hanne Thomsen, Generalsekretær i Diakonissestiftelsen i København Hanne Thomsen har flere års erfaring med organisering af frivilligt socialt arbejde bl.a. som leder af missionen blandt hjemløse, hvor hun har været opsøgende gadeplanmedarbejder og involveret i Mændenes Hjem på Vesterbro i København, fra Boligforeningen 3B hvor hun var projektleder på bl.a. byudviklingsprojektet i Urbanplanen og som generalsekretær i Diakonissestiftelsen. Det frivillige sociale arbejde var oprindelig båret af en hattedamefilosofi, og mange af erhvervslivets fremmeste mænd har da også ydet store kontante bidrag til det sociale arbejde rundt omkring gennem mange, mange år, siger Hanne Thomsen. Der foretrækker at se frivilligt socialt arbejde, ja alle former for frivilligt arbejde som et udtryk for aktivt medborgerskab. Det kan man ikke betale sig fra, da det aktive engagement af den enkelte borger er forudsætningen. Hanne Thomsen ser aktivet medborgerskab som et udtryk for: samfundet vi, i stedet for: samfundet de, og det er en af årsagerne til at der er sket et væsentligt skred væk fra at opfatte bl.a. erhvervslivets støtte til det frivillige arbejde som udtryk for en hattedamefilosofi. Hanne Thomsen ser det som noget uhyre positivt og vigtigt at interessen for det frivillige sociale arbejde bliver en del af virksomhedernes CSR og at alle frivilligorganisationer og -institutioner skal være åbne overfor for dette. De frivillige organisationer og institutioner kan derfor i samarbejde med erhvervsvirksomhederne udvikle projekter som virksomhederne og deres medarbejdere kan støtte, i stedet for primært at rette deres indsats mod allerede etablerede projekter og frivilligorganisationer ved at give dem kontante bidrag eller at stille deres medarbejdere til rådighed for projekterne. Frivilligorganisationerne og erhvervsvirksomhederne skal udvikle nye frivilligprojekter i fællesskab, siger Hanne Thomsen og giver et par eksempler. En finansiel virksomhed kunne f.eks. sammen med en almen boligorganisation involvere sig i gældsrådgivning for de beboere der har store økonomiske problemer. Ved at stille sin professionelle ekspertise til rådighed for beboerne får boligorganisationen og dens beboere løst et fælles problem: Boligorganisationen undgår tab på lejere der f.eks. er kommet i restance med at betale husleje og beboere med ondt i økonomien

4 Om Diakonissestiftelsen Diakonissestiftelsen er en diakonal selvejende organisation, der bygger på folkekirkeligt grundlag og danner ramme om Diakonifællesskabet for diakoner og diakonisser. Diakonissestiftelsen er en værdibaseret aktør i kirke og samfund, og lægger vægt på faglig-hed, nærvær og gæstfrihed. Diakonissestiftelsen bringer håb til mennesker i udsatte situationer gennem holdning, handling og udvikling. Om Hanne Thomsen Hanne Thomsen er født og vokset op i Vodskov i Nordjylland. Hun har en matematisk/fysisk studentereksamen fra Aalborg Katedralskole og har i tre år læst teologi på Københavns Universitet. Seks års studiejob på Frøken Josephine Schneiders Børnehjem resulterede i et uddannelsesskift og Hanne Thomsen blev i 1987 uddannet som socialpædagog. får opstillet en gældsafviklingsplan. Dette er allerede sket gennem en aftale Finansforbundet og en række pengeinstitutter har lavet med Mødrehjælpen, hvor medarbejderne fra pengeinstitutterne hjælper med at udarbejde gældssaneringsplaner for Mødrehjælpens brugere. Et andet eksempel kunne være at f.eks. en persontransportvirksomhed involverer sig i et projekt sammen med en handicapidrætsorganisation hvor virksomheden stille busser og medarbejdere til rådighed for idrætsforeningen, så dens medlemmer kan få mulighed for at deltage i deres idræt rundt om i landet. Når man er i en social udsat position, er det vigtigt at man får mulighed for at få adgang til mennesker der har en position. Den har såvel medarbejdere som virksomhederne i de nævnte eksempler. Det kunne sagtens være projekter som en virksomhed og dens medarbejdere udviklede i samarbejde med frivilligorganisationer og -institutioner, siger Hanne Thomsen. Udvikling af kompetencer og arbejdsglæde Danskernes glæde ved at tage på arbejde er på et historisk lavt niveau, viser den undersøgelse af medarbejdertilfredshed det danske konsulenthus Ennova har lavet og som blev offentliggjort den 3. maj Den er omtalt i Børsen den 29. april 2011 under over- Henrik D. Sørensen, Ennova til Børsen i en kommentar til undersøgelsen hans firma har lavet. I Weekendavisen uge 16, 2011 kommenterer Johanne Mygind i en klumme under overskriften Sjæle i Flammer på den manglende glæde og entusiasme mange danskere føler ved at gå på arbejde. Hanne Thomsen giver et par gode råd til virksomhederne. Se det aktive medborgerskab som en udvikling af kompetencer medarbejderne ellers ikke ville få udviklet, og det ganske gratis. Virksomheder der har et aktivt medborgerskab som en del af deres CSR, skaber på denne måde motivation og arbejdsglæde, der er med til at fastholde deres medarbejdere. Det er Hanne Thomsens erfaring fra forskellige projekter, hun i sit arbejdsliv selv har været med til at organisere, og bygget op omkring frivilligt arbejde. Dansk erhvervsliv skal forstå at det at deres medarbejdere er involveret i et aktivt medborgerskab, er en udvikling af kompetencer som virksomhederne også kan få brug for i det arbejde de tjener penge på, siger Hanne Thomsen. Her i det europæiske frivillighedsår har hun taget initiativ til at Diakonissestiftelsen støtter deres medarbejdere og studerende i at udvikle et aktivt medborgerskab. Socialpædagoguddannelsen er sidenhen blevet suppleret med en række faglige kurser, projektlederuddannelse og senest kursus i offentlig ledelse, KIOL, i Som 27-årig fik Hanne Thomsen sit første lederjob i Missionen blandt Hjemløse. I denne periode blev hun aktiv i byfornyelsen på Vesterbro, var medstifter af og blev sekretær for den europæiske hjælpeorganisation Feantsa. I 1993 blev hun stabsmedarbejder i Fællesadministrationen 3B, hvor hun fungerede som informationssekretær, boligsocial koordinator og udviklingskonsulent. I samme periode blev hun bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet, medlem af BR og socialudvalgsformand for Valby Bydelsråd samt påtog sig hvervet som formand for Mændenes Hjem og næstformand for Missionen blandt Hjemløse. I 2003 blev Hanne Thomsen projektleder i Byudvikling i Partnerskaber, hvor hun arbejdede med at udvikle livs- og boligkvalitet i Urbanplanen på Amager. Hanne Thomsen er på denne baggrund kendt som en eftertragtet oplægsholder i boligsektoren. Efter jobbet i 3B kom Hanne Thomsen til generalsekretærstillingen på Diakonissestiftelsen i I dag er Hanne Thomsen formand for Missionen blandt Hjemløse, medlem af FU for Socialpolitisk Forening og medlem af Rådet for Socialt Udsatte. skriften: Dansk arbejdsglæde bombet ti år tilbage og i artiklen Hvad sket der lige med arbejdsglæden i dette nummer af Orientering. Medarbejderne skriger efter faglig og personlig udvikling, som er den faktor, der betyder mest for deres selvværd, deres arbejdsglæde og loyalitet overfor deres arbejdsplads, siger adm. direktør Hun tror at Diakonissestiftelsen på den måde får tilfredse og loyale medarbejder. Inden for sit ansvarsområde på Diakonissestiftelsen lægge Hanne Thomsen da også vægt på at medarbejdernes aktive engagement som borgere indgår i deres karriere- og kompetenceudviklingsplaner som ansatte på Diakonissestiftelsen.

5 DET ER FEDT AT VÆRE DER FOR ANDRE Næsten alle organisationer og institutioner der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde har i de seneste par år oplevet en massiv tilgang af frivillige. De frivillige er ofte folk der er gået på efterløn eller på anden måde har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Også aktive på arbejdsmarkedet og unge melder sig nu som frivillige. se fjernsyn sammen med. 5 Diakonissestiftelsen ligger vis a vis den tidligere Kgl. Porcelænsfabrik på Frederiksberg i et prægtigt bygningskompleks fra 1800 tallet. Diakonissestiftelsen er arbejdsplads for ca. 550 mennesker og herudover deltager ca. 240 personer i en række af de frivilligprojekter Diakonissestiftelsen selv har etableret eller er partner i sammen med andre organisationer der organiserer frivilligt socialt arbejde. Herudover er der studerende på Diakonissestiftelsen. Orientering har talt med John Svane, 24 år og sociologistuderende på Københavns Universitet og Mette Mortensen, 30 år, og som studerer dansk og statskundskab på Københavns Universitet, om det at være frivillig. John er frivillig på det Hospice Diakonissestiftelsen driver, og Mette er frivillig på et herberg for hjemløse kvinder som Diakonissestiftelsen driver sammen med Kirkens Korshær. Mette Mortensen er en af mange frivillige, der gør en forskel. Jeg er her ikke for min egen skyld, men for projektet Min interesse for frivilligt socialt arbejde opstod da jeg skulle skrive en opgave om aktiv dødshjælp i forbindelse med mit studie, fortæller John. Da jeg undersøgte begrebet aktiv dødshjælp, analyserede jeg også hvad Hospice-tanken går ud på, og jeg opfatter Hospice som et værdigt alternativ til aktiv dødshjælp. Det er derfor jeg har meldt mig som frivillig på Diakonissestiftelsens Hospice. Mette meldte sig først som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælp. Jeg troede det ville se godt ud på mit CV, siger hun. Da hun havde arbejdet der ½ år, stoppede hun fordi jeg gjorde det for min egen skyld og ikke for nogle andre Efter yderligere et ½ år så Mette en annonce i Hus Forbi hvor man søgte frivillige til et kvindenødherberg på Vesterbro i København, og det søgte hun. John og Mette mener der er forskel på at arbejde som frivillig i projekter hvor man har at gøre med mennesker som f.eks. er i en udsat social position eller som kan have behov for personligt nærvær, i forhold til at arbejde som frivillig i organisationer hvor man f.eks. samler penge ind til støtte for organisationens arbejde. Jeg har en helt klar opfattelse af at jeg er med til at gøre en forskel for de kvinder der benytter herberget, siger Mette. Hvis vi bliver nødt til at lukke en enkelt nat, fordi vi ikke kan skaffe frivillige nok, føler vores brugere at vi svigter dem. Jeg er der altså for deres skyld og ikke for min egen. For John er det projektet tankegangen bag hospice der betyder noget for hans arbejde som frivillig, selvom han også får meget ud af kontakten med de professionelle medarbejdere (sygeplejersker og sosuassistenter), som at tage sig af patienternes personlige og medicinske pleje og med patienterne. Som frivillig er han med til at tage del i den menneskelige kontakt til patienterne, dvs. sørger for at der er kaffe, at blomsterne bliver vandet, at der er aviser, at patienterne f.eks. har nogen at John Svane vil ikke undvære det frivillige arbejde på Diakonissestiftelsens hospice. Mette har vagt ca. hver anden uge fra kl. 21 aften til 9 næste morgen sammen med en anden frivillig. John har vagt på Hospicet i ca. 6 timer en gang månedlig. På hospice kan det, på grund af den store interesse for at være frivillig der, være svært at få en vagt mere på hverdage hvis man ønsker det. Man kan for det meste altid få en vagt i weekenden. Problemet er at finde en vagt som passer med ens eget skema. Helt fyldt op er der ikke, siger John. På herberget har det været anderledes. Her har man nogle gange måtte holde lukket fordi en af de frivillige var syg, og man ikke kunne skaffe en anden, men sådan er det ikke mere. Mette og John fortæller at de fleste at de frivillige på Hospice og i Herberget er efterlønnere eller personer med en professionel baggrund inden for social- og sundhedsområdet, der er gået på pension, og at der ikke er ret mange unge frivillige i deres projekter. Zapperkulturen har ikke betydning for valg af frivilligt arbejde Hvis jeg skulle være frivillig i et andet projekt, ville det helt sikkert have noget med socialt arbejde at gøre, siger Mette. Det kan være rigtig livsbekræftende at

6 arbejde med døende og det har været med til at sætte problemstillingen om aktiv dødshjælp i perspektiv for mig, jeg ville helt klart vælge at blive frivillig på et Hospice igen, hvis jeg ikke kunne være her længere, siger John. Vigtigt at virksomheder bliver involverede i frivillige sociale projekter Virksomheder der interesserer sig for om deres medarbejdere deltagere i frivilligt socialt arbejde, sender et vigtigt signal som kan være med til at rekrutte- ringsbasen til det frivillige arbejde bliver bredere, så det ikke kun er dem med de videregående eller mellemlange uddannelser der er frivillige. Det er klart at man får nogle kompetencer som frivillig, man kan bruge i sit arbejdsliv, jeg ved blot ikke om arbejdsgiverne lægger vægt på det når de ansætter medarbejdere eller i forbindelse med karriereudviklingen internt i virksomhederne, siger Mette. Hvis medarbejdere i en virksomhed skal deltage i frivilligt arbejde, er det vigtigt at det sker på deres egne præmisser og ikke på virksomhedens, siger John og tilføjer: Det frivillige sociale arbejde mister sin særegenhed når det bliver pålagt en ude fra. Det er problematisk at en virksomhed prøver at udnytte det uegoistiske stykke arbejde, som de frivillige gør til egen fordel ved at profilere sig selv som en virksomhed, der tager socialt ansvar.. 6 HVIS JEG IKKE GØR DET, BLI R DET IKKE GJORT Steen Christiansen, 43 år, ildsjæl i den lokale idrætsklub, gift med Dorte, far til 3 børn i alderen 4-12 år, bor i parcelhus i landsby på Midtsjælland, arbejder i København som partner i IT-virksomheden SeaPay, og er involveret i stort set alle aktiviteter der har med skole, fritid og landsbyens ve og vel at gøre. Steen Christiansen har fart på, lange arbejdsdage med jævnlige opgaver i udlandet, fra Tyskland til Singapore. Alligevel har han overskud nok til at engagere sig i sine børns fritidsaktiviteter og i landsbyens ve og vel. Vores samfund har udviklet sig sådan, at vi kan vælge at engagere os i det nære det lokale eller vi kan vælge at engagere os i husalteret (Tv et!). Jeg har valgt det første: det nære det lokale. Af flere grunde: Min datter og søn er blevet rigtig glade for at spille floorball (Ishockey uden skøjter) i den lokale idrætsforening. Sportsgrenen er relativ ny i byen, der ellers er domineret af fodbold, håndbold og badminton, så vi starter sådan set fra scrach med pigeholdet. Jeg fungerer som holdleder og ildsjæl ved siden af mit bestyrelsesarbejde. I al beskedenhed, har vi (træneren og jeg), fået udviklet holdet så meget i løbet af denne sæson, at pigerne er begyndt at gøre sig gældende og spiller rigtig godt mod nogle af drengeholdene fra Benløse (en af de helt store klubber i DK). To af pigerne skal til august til talentudvikling i Sverige et af de absolutte topnationer i floorball. Hvorfor gør du det? Hvis ikke jeg gjorde det gjorde ingen det og holdet ville sandsynligvis blive Steen Christiansen er en af de få frivillige i lokalsamfundet, der gør en forskel på, om børnene kan dyrke sport. opløst og gå til grunde. Og hvad skal min børn så lave? Det er vigtigt at de har noget at se frem til efter skoletid. I en landsby som denne, kommer bussen 3-4 gange i løbet af døgnet, så der sker absolut ingenting med mindre vi selv gør noget ved det. Og det er der desværre de færreste der gider. Det er blevet meget moderne, at forældre afleverer deres børn til træning og kamp men glemmer at det er frivillige ledere og ildsjæle der ofrer noget for at deres børn kan dyrke noget de kan lide. Nogle forældre ser det faktisk som en udvidet SFO. På dette hold er vi heldige. Det er lykkedes at motivere et par forældre der hjælper med at stille bil til rådighed når vi spiller på udebane. Ellers kunne det slet ikke lade sig gøre. Men jeg må også understrege, at det er Tordenskjolds soldater: Det er de samme forældre der lægger bil til, og de samme forældre der gør, at tingene overhovedet kan lade sig gøre. Gør du det for din egen skyld eller er det for børnenes skyld? Både og. Som sagt sker der ikke meget i denne by vi skal selv få tingene til at ske. Men jeg er faktisk selv blevet rigtig glad for at spille floorball og spiller selv et par gange om ugen. Men jeg kan da godt være usikker på, om jeg fortsætter som holdleder, hvis børnene vælger noget andet. Jeg bruger trods alt mellem 6-10 timer på holdet om ugen. Hvad giver det dig, Steen? Glæden ved at give føles meget større end taknemligheden ved at modtage. Altså, når vi vinder en kamp ved et stævne. At se den glæde og stolthed børnene fyldes med, når de sidst på dagen får medaljer og bliver fotograferet af deres forældre og bedsteforældre, så glemmer jeg lidt at dagen startede søndag morgen kl. 7 med at samle børn op, at få koordineret transport med andre forældre, for der er altid nogle forældre der melder sig syge lørdag aften, få omklædt, snørret børnenes sko, gjort

7 klar til kamp, sørge for at alle får noget at drikke og spise (sundt!), hjælpe dem med at finde forsvundne mobiltelefoner, låne dem shampoo, dæmpe en ophidset forælder der brokker sig over dommeren, fordele spillertøj til vask osv. Skulle jeg koge det ned til én sætning, så er det vel, at det gør en forskel om jeg er med eller ej. Hvor finder du overskuddet? Det er også svært indimellem. Men jeg kan bare ikke skuffe de børn. De har glædet sig hele ugen til kamp i weekenden. Men overskuddet, siger du. Hmm, jeg ser ikke så meget fjernsyn, er god til at multitaske. Og kan arbejde næsten overalt. Jeg er god til at planlægge og styre min tid. Men når jeg kigger tilbage i kalenderen, så kan jeg se, at jo mere travlt jeg har på jobbet jo mere overskud har jeg til at involvere mig i floorball-klubben (Falcons FC). Nu har jeg heldigvis en bedre halvdel som også interesserer sig for, at vores børn trives, så hun er lige så meget med i det som jeg er bare ikke officielt. Vi har lige været hele familien til landsstævne i floorball i Frederikshavn fra fredag til søndag. Det koster jo lidt hjemme i haven, men så må vi bare tage et par aftener til hjælp i løbet af ugen, så vi kan få styr på ukrudtet og klippet plænen. Nåja, så skal huset også snart males det er et svensk træhus, så der skal jo hænges en hel del maling til tørre! Er der noget læring som holdleder du kan tage med på jobbet? Næhh, det er faktisk omvendt. Det kræver sin mand (eller kvinde) at holde styr på 8-9 unger til stævner med mange mennesker. Overblik, timing med forplejning, have styr på hvilke baner og klokkeslæt vi skal spille på, være konfliktløser mellem børnene, tale med forældre der ikke forstår hvorfor deres pode ikke spiller hele tiden, sørge for at børnene er klar når vi skal spille osv. Det er kompetencer jeg har med mig fra jobbet. Men du er også aktiv i andre dele af byens aktiviteter? Ja, jeg deltager til generalforsamlingerne i byens vandforsyning og i lokalrådet. Især mht. lokalrådet ærgrer det mig, at så få borgere i lokalområdet støtter op om rådets aktiviteter. Det er træls med de små fremmøder. Sagen er, at jo mindre vi råber politikerne op, jo mindre bliver vores behov herude taget alvorligt, og vi bliver glemt og nedprioriteret. Så enkelt er det. Ja, så er jeg selvfølgelig med i grundejerforeningens aktiviteter. Også her er det begyndt at halte med beboernes lyst til at deltage i fælles aktiviteter. Hvad skal der til for at få flere ildsjæle som dig, Steen? Godt spørgsmål. Vi skal måske vænne hinanden til at være mindre forvænte og lære hinanden at hvis du vil forandringer, så skal du involvere det ansigt du møder, når du kigger dig i spejlet. 7 ER DET ETISK AT TJENE PENGE PÅ VIRKSOMHE- DENS SOCIALE ANSVAR- LIGHED? Store danske virksomheder har sat deres sociale ansvarlighed (Coorporative Social Responsibility) i system og den skal kunne aflæses på bundlinien. Derfor støtter man kun socialt, etisk eller miljøforsvarlige projekter når der er penge i det. I de senere år er der dukket stadig flere historier op om virksomheder der har en stærk social, etisk og miljømæssig profil, men den smukke moral blegner, når det kommer til at efterleve det man skriver i sin CSR politik. DR har i dokumentarudsendelser vist hvordan store skandinaviske virksomheder, herunder også danske, har bidraget til at f.eks. latinamerikanske landarbejdere er blevet syge af sprøjtegifte produceret i Danmark. Hvordan kinesiske arbejdere er blevet budt uhyrlige løn- og arbejdsvilkår, selv efter kinesiske forhold, af en stort amerikansk IT-virksomhed. Mange danskere fik aftenkaffen galt i halsen da de på TV så gæs i Ungarn blive plukket levende for at levere dun til dyner. Eller den evigt tilbagevendende historie om at danske minkavleres evne til konstant at komme i offentlighedens gabestok fordi de mishandler deres mink. Revisionsfirmaet Deloitte har for nyligt offentliggjort en undersøgelse, der viser at danske virksomheder over en bred kam tilsyneladende er dårlige til at implementere deres CSR i en overordnet politik. Corporate Social Responsibility Virksomhedernes sociale ansvar, CSR, er en bred betegnelse for tiltag, hvor virksomheden tager særlige hensyn til miljøet og arbejdsvilkårene for sine ansatte i et omfang, der rækker udover de lovgivningsmæssige krav. Der er typisk tale om virksomheder, der opererer internationalt og derfor arbejder med ansvarlig leverandørstyring. Begrebet opstod i USA i begyndelsen af 1900-tallet, men blev for alvor udbredt i 1980erne og 1990erne i takt med globaliseringen. I Danmark kom CSR på dagsordenen i løbet af 00erne. Siden 2008 har det været et lovkrav, at alle virksomheder med over 250 ansatte og en omsætning på 286 millioner kr. skal redegøre for, om de har en CSR-politik i deres årsrapport. Kritikere har argumenteret med, at CSR blot er en måde for virksomhederne til at undgå kritik, og at der ikke er dokumentation for, at særlige CSR-aktiviteter er med til at forbedre den måde, virksomhederne driver deres forretning på.

8 Afhænger ansvarligheden af brandingudbyttet? Desværre er der noget der tyder på, at nogle virksomheder i højere grad vægter det positive spin-off i deres branding højere end et reelt ønske om at støtte f.eks. sociale projekter. Når man støtter et socialt projekt eller skal vise fortalte nu afdøde skipper Mogens Frohn-Nielsen fra Fulton-stiftelsen at han havde søgt om penge hos et par af de store producenter af motorer til skibe, så motoren på Fulton kunne blive udskiftet. Producenterne ville gerne sponsere en ny hovedmaskine til Fulton hvis det kom til at fremgå af stiftelsens Op til 2 års garanti Hos høi & thomassen as er det muligt at opnå helt op til to års garanti på rekrutteringsløsninger. deres fabrikker. Det ønskede ingen af producenterne. Den tidligere Gobi købmand i Valby i København greb spørgsmålet om social ansvarlighed helt anderledes an da han for år tilbage indledte et samarbejde med kommunen om unge utilpassede kunne komme i praktik i hans forretninger og hvor han efter endt praktikophold garanterede at han ville give de unge enten et job eller en uddannelse som butiksassistent. sin ansvarlighed i miljøspørgsmål, bliver det kun støttet hvis der er penge i det. Det er på den måde CSR bliver en del af forretningen og skal kunne aflæses på bundlinien, siger Preben Sørensen, leder af Deloittes CSR-rådgivning til Business.dk. CSR er ikke noget nyt Under et foredrag i midten af 1970 erne høi & thomassen as tilbyder vores kunder HR ydelser hvor man ikke ønsker at gøre brug af vores samlede rekrutteringsydelse: Udarbejde job- og personprofil Udarbejde og indrykke stillingsannoncer på Internettet eller andre medier Screening af kandidater Samtaler med kandidater Kandidatvurdering markedsføringsmateriale, at producenten af motoren havde betalt og installeret den nye hovedmaskine i skibet, frit og kvit. Problemet for Mogens Frohn var at han hellere ville have pengene end motoren, eller alternativt at de to motorproducenter ville ansætte nogle af eleverne på Fulton som lærlinge på Gobi-købmanden forlangte ikke at kommunen skulle reklamere for at den havde indgået en aftale med ham. Han viste blot sin sociale ansvarlighed (uden at den i øvrigt var en nedskrevet politik). Du kan lige så godt komme i gang! Preben Sørensen fra Deloitte mener, som mange andre eksperter med indsigt i CSR-rådgivning, at virksomhederne ligeså godt kan komme i gang med at få udviklet og implementeret en CSRpolitik. Kravene om at virksomhederne udviser reel social ansvarlighed vil vokse i de kommende år, og CSR vil blive en ligeså naturlig del af en virksomheds politik, som at alkohol på arbejdspladserne er bandlyst, og at rygning ikke bare er forbudt i kantiner og tilladt i særlige rygerum, men er bandlyst på hele virksomhedens område. Personprofilanalyser, inkl. tilbagemelding til kunde og kandidat Referencetagning Individuel kompetencevurdering Vil du vil vide mere om CSR, kan du se det på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside hvor du også kan finde værktøjet, CSR-kompasset. høi & thomassen as: København: Stakkesund 1, 2100 København Ø - Sjælland: Jens Hansensvej 7, 4100 Ringsted - Jylland: Gludvej 13, 7130 Juelsminde 8 tlf

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

ORIENTERING om ledelse

ORIENTERING om ledelse ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Få gode medarbejdere - brug afprøvede rekrutteringsmetoder - Derfor siger dine bedste medarbejdere op! - Bliv træner for dine medarbejdere 7 1 3 2015-4. FÅ GODE

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere