Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere"

Transkript

1 Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013

2 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne for at bliver topchef, samt hvor mange ledere der har ambitioner om at blive topchef. Der sættes desuden fokus på, hvad der ifølge ledere har størst for, at medarbejderne er motiverede. Respondenterne har svaret på, hvad der efter deres vurdering har for, om de er en succes som leder i deres nuværende job, samt om finanskrisen har betydet ændringer i virksomhedens fokus på en række områder. Undersøgelsen omfatter ledere, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen. De vigtigste lederroller for en topchef Jobbet som topchef kræver en bred vifte af kvalifikationer og kompetencer, og der er nok ikke en entydig facitliste for, hvor hvad den gode topchef skal kunne. Der kan derimod peges på en række lederroller, som en topchef skal kunne udfylde. Respondenterne er blevet bedt om at svare på, hvilke fire lederroller der efter deres vurdering er de vigtigste for en topchef. Svarene fremgår af tabel 1. Tabel 1. Hvilke af disse lederroller er efter din vurdering de fire vigtigste for en topchef? Prioriteret. Procent. Procent Inspirator og Motivator 62 Kommunikator 42 Rollemodel som leder 40 Resultatskaber 38 Strateg 34 Problemløser 32 Visionsskaber 31 Styrmand/Dirigent 29 Værdiskaber 26 Ambassadør for virksomheden 24 Planlægger 18 Idémager 12 Taktiker 8 Ingen af disse 1 Det er klart rollen som inspirator og motivator, langt de fleste vurderer, er den vigtigste. Det vurderer mere end 6 ud af 10 ledere. Tabel 1 viser et totalbillede, hvor der ikke er taget højde for, hvilket ledelsesniveau respondenterne befinder sig på. Antallet af respondenter på nederste ledelsesniveau (linjeledere) udgør 59 procent af respondenterne, og det påvirker totalbilledet. 2

3 Når svarene opdeles på ledelsesniveauer ser prioriteringen noget anderledes ud, se tabel 2. Tabel 2. Hvilke af disse lederroller er efter din vurdering de fire vigtigste for en topchef? Svar fordelt på ledelsesniveau. Procent angivet i parentes. 1 Direktion (N=228) 2 Mellemleder (N=192) 3 Linjeleder (N=594) Inspirator og Motivator (56) Inspirator og Motivator (58) Inspirator og Motivator (66) Resultatskaber (48) Resultatskaber (41) Kommunikator (46) Strateg (43) Strateg (40) Rollemodel som leder (45) Kommunikator (33) Kommunikator (38) Resultatskaber (34) Rollemodel som leder (33) Rollemodel som leder (35) Problemløser (33) Visionsskaber (33) Problemløser (34) Visionsskaber (29) Styrmand/Dirigent (33) Visionsskaber (32) Styrmand/Dirigent (28) Ambassadør for Styrmand/Dirigent (26) Strateg (28) virksomheden (29) Problemløser (29) Ambassadør for Værdiskaber (27) virksomheden (24) Værdiskaber (24) Værdiskaber (24) Ambassadør for virksomheden (22) Planlægger (16) Planlægger (16) Planlægger (20) Idemager (13) Idemager (13) Idemager (12) Taktiker (7) Taktiker (9) Taktiker (7) Ingen af disse (1) Ingen af disse (2) Ingen af disse (1) Samlet set er vurderingen fra gruppen Direktion og gruppen Mellemleder forholdsvis tæt på hinanden. Vurderingen fra gruppen Linjeleder adskiller sig fra de to andre respondentgrupper på nogle punkter. I denne gruppe er der også flest, der peger på Inspirator og Motivator som den vigtigste lederrolle. Til gengæld peger for eksempel væsentlig flere på rollen Kommunikator og Rollemodel som leder som vigtigst sammenlignet med de to andre respondentgrupper og væsentligt færre på rollen som Strateg og Resultatskaber. De vigtigste forudsætninger for at blive topchef Hvad skal der til for at blive topchef? Respondenterne er blevet bedt om at forholde sig til en række forudsætninger for at blive topchef. Svarene fremgår af tabel 3. Tabel 3. Hvilke af disse aspekter er efter din vurdering de tre vigtigste forudsætninger for at blive topchef? Prioriteret. 1 Administrerende direktør samt øvrig direktion 2 Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere 3 Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere 3

4 Procent Personlige egenskaber 65 Ledelsesmæssige kompetencer 53 Talent for ledelse 49 Faglige kvalifikationer 38 Ambitioner og ærgerrighed 18 Opbakning fra familien 17 At have det/de rigtige netværk 16 Hårdt arbejde (arbejde meget, hele tiden stå til rådighed etc.) 15 Branchekendskab 10 Ledelseserfaring som mellemleder 10 Relevant efteruddannelse 6 Ingen af disse 1 Der er Personlige egenskaber, Ledelsesmæssige kompetencer og Talent for ledelse, der vurderes som de tre vigtigste forudsætninger. Svarene opdelt på de tre ledelsesniveauer fremgår af tabel 4. Tabel 4. Hvilke af disse aspekter er efter din vurdering de tre vigtigste forudsætninger for at blive topchef? Svar fordelt på ledelsesniveau. Procent angivet i parentes. Direktion Mellemleder Linjeleder Personlige egenskaber (65) Personlige egenskaber (60) Personlige egenskaber (66) Talent for ledelse (49) Ledelsesmæssige kompetencer (51) Ledelsesmæssige kompetencer (57) Ledelsesmæssige kompetencer (46) Talent for ledelse (43) Talent for ledelse (51) Faglige kvalifikationer (34) Faglige kvalifikationer (36) Faglige kvalifikationer (41) Opbakning fra familien (27) At have det/de rigtige netværk (21) Ambitioner og ærgerrighed (17) Hårdt arbejde (arbejde meget, hele tiden stå til Opbakning fra familien (19) At have det/de rigtige netværk (14) rådighed etc.) (24) Ambitioner og Ambitioner og Opbakning fra familien (13) ærgerrighed (21) At have det/de rigtige netværk (16) Branchekendskab (7) ærgerrighed (17) Ledelseserfaring som mellemleder (15) Hårdt arbejde (arbejde meget, hele tiden stå til rådighed etc.) (14) Branchekendskab (10) Hårdt arbejde (arbejde meget, hele tiden stå til rådighed etc.) (12) Branchekendskab (11) Ledelseserfaring som mellemleder (6) Ledelseserfaring som mellemleder (10) Relevant efteruddannelse Relevant efteruddannelse Relevant efteruddannelse (3) (9) (7) Ingen af disse (0) Ingen ad disse (2) Ingen af disse (1) Uanset niveau er det Personlige egenskaber, Talent for ledelse og Ledelsesmæssige kompetencer, respondenterne vurderer, er de tre vigtigste forudsætninger for at blive topchef. 4

5 Respondentgruppen Direktion adskiller sig på to punkter. Dels når det gælder Opbakning fra familien, dels når det gælder Hårdt arbejde. Her er der således væsentligt flere, der peger på disse to aspekter som de vigtigste forudsætninger, henholdsvis 27 og 24 procent. Ambitioner om en stilling som topchef De respondenter, som ikke er ledere på direktionsniveau er blevet spurgt, om de har ambitioner om at blive topchef. Svarene fremgår af tabel 5. Tabel 5. Har du ambitioner om at bliver topchef i din nuværende eller en anden virksomhed? N=786) Procent Ja, helt sikkert 9 Ja, måske 33 Nej 55 Ved ikke 3 Total 100 Der er ikke signifikante kønsmæssige forskelle. 7 procent af kvinderne og 10 procent af mændene svarer Ja, helt sikkert. Forskellen er dog lidt større, når det gælder andelen, der svarer Ja, måske og Nej. 36 procent af mændene svarer Ja, måske mod 28 procent af kvinderne, og 60 procent af kvinderne svarer Nej mod 52 procent af mændene. Der er en klar sammenhæng mellem alder og ambitioner om at blive topchef, se tabel 6. Tabel 6. Har du ambitioner om at bliver topchef i din nuværende eller en anden virksomhed? Fordelt på aldersgrupper. Procent. Aldersgruppe Under 35 (N=87) (N=333) (N=309) Ja, helt sikkert Ja, måske Nej Ved ikke Note: Forholdsvis få respondenter i aldersgruppen under 35 år. Ikke overraskende er andelen, der svarer Ja, helt sikkert, faldende med alderen, og tilsvarende er andelen, der svarer Nej, stigende med alderen. 5

6 Motivation af medarbejdere Respondenterne i undersøgelsen er blevet bedt om at svare på, hvad der efter deres vurdering har for, at deres medarbejdere er motiverede, se tabel 7. Tabel 7. Hvor stor har følgende efter din vurdering for, at dine medarbejdere er motiverede? Prioriteret efter andelen af respondenter, der har svaret Meget stor. Procent At jeg giver medarbejderne ansvar og frihed til at løse deres 57 arbejdsopgaver At jeg selv udviser begejstring og godt humør 49 At jeg stiller klare mål og har gjort forventningerne til mine 46 medarbejderes arbejdsopgaver klare At jeg roser en medarbejder, der har fortjent ros, personligt 45 At jeg involverer og inddrager medarbejderne i, hvordan 42 arbejdsopgaverne skal løses At jeg sikrer, at ressourcer og mål for mine medarbejderes 36 opgaveløsning passer sammen At jeg løbende synliggør successer - også de små 35 At jeg viser forståelse for og accept af, at mine medarbejdere kan 33 begå fejl At det sociale samvær mellem medarbejderne er godt 30 At jeg løser konflikter og uenighed blandt medarbejderne 30 At jeg roser en medarbejder, der har fortjent ros, foran 25 teamet/afdelingen At mine medarbejdere får lønstigning efter deres indsats 9 At jeg kan belønne et team/afdeling, der har gjort en særlig indsats (fx 9 gaver, middag, biograftur) At jeg kan belønne en medarbejder, der har gjort en særlig indsats (fx 9 gaver, middag, biograftur) Note: Se desuden bilagstabel 1, hvoraf svarene fordelt på den fulde svarskala fremgår. De fem aspekter flest respondenter peger på, har meget stor for, at deres medarbejdere er motiverede, er følgende: Ansvar og frihed Lederen selv udviser begejstring og godt humør Klare mål og klare forventninger Personlig ros Involvering og inddragelse Samtidig er det ganske markant, at lønstigning samt belønning af et team/afdeling eller medarbejder af under ti procent af respondenterne vurderes at have meget stor. Når det gælder ros, er det værd at lægge mærke til, at hvor 45 procent mener, at det har meget stor, at man roser en medarbejder, der har fortjent ros, personligt, er det kun 25 procent, der mener, at det har meget stor, at rosen gives foran 6

7 teamet/afdelingen. Det kan muligvis hænge sammen med, at det harmonerer dårligt med dansk arbejdspladskultur at rose enkeltpersoner i en mere offentlig sammenhæng. Den succesfulde leder Respondenterne i undersøgelsen er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn, som sætter fokus på, hvad der har for, at de er en succes som leder, se tabel 8. Tabel 8. Hvilken har følgende for, at du er en succes som leder i dit nuværende job? Prioriteret efter andelen af respondenter, der har svaret Meget stor. Procent At jeg har fokus på, at kunder/brugere er tilfredse 49 At jeg sikrer, at kerneopgaverne bliver løst 47 At jeg når mine mål 36 At mine medarbejdere er tilfredse 34 At jeg skaber vækst inden for mit område 24 At jeg overholder mit budget 21 At sygefraværet blandt mine medarbejdere er lavt 19 At jeg sætter nye initiativer i gang 18 At jeg holder min chef godt informeret om mine 16 beslutninger og mine indsatser At jeg løbende kommer med nye ideer 14 At jeg er vellidt blandt mine lederkollegaer 9 At jeg er risikovillig 8 Note: Se desuden bilagstabel 2, hvoraf svarene fordelt på den fulde svarskala fremgår. Knap halvdelen peger på, at fokus på tilfredse kunder/brugere, samt at kerneopgaverne bliver løst, har meget stor for, at de er en succes som leder. Derudover peger mindst en tredjedel på, at dét at nå sine mål, samt at deres medarbejdere er tilfredse, har meget stor for, at de er en succes som leder. I tabel 9 er svarene opdelt på ledelsesniveauer. Selv om der er forskel på, hvor stor en andel, der svarer meget stor, og det ændrer på prioriteringen, er det de samme fire aspekter (fokus på tilfredse kunder/brugere, at kerneopgaverne bliver løst, at nå sine mål samt tilfredse medarbejdere), flest vurderer har meget stor for, at de er en succes som leder. 7

8 Tabel 9. Hvilken har følgende for, at du er en succes som leder i dit nuværende job? Svar fordelt på ledelsesniveau. Prioriteret efter andelen af respondenter, der har svaret Meget stor. Procent. Direktion Mellemleder Linjeleder At jeg har fokus på, at kunder/brugere er tilfredse (55) At jeg sikre at kerneopgaverne bliver løst (54)) tilfredse (48) At jeg har fokus på, at kunder/brugere er At jeg sikre at kerneopgaverne bliver løst (43) At jeg har fokus på, at kunder/brugere er tilfredse (47) At jeg sikre at kerneopgaverne bliver løst (45) At jeg når mine mål (42) At jeg når mine mål (35) At mine medarbejdere At mine medarbejdere er tilfredse (33) At jeg skaber vækst inden for mit område (29) At jeg sætter nye initiativer i gang (23) At jeg overholder mit budget (20) At sygefraværet blandt mine medarbejdere er lavt (20) At jeg løbende kommer med nye ideer (18) At jeg holder min chef godt informeret om mine beslutninger og mine indsatser (14) At jeg er risikovillig (11) At jeg er vellidt blandt mine lederkollegaer (8) Finanskrisens At mine medarbejdere er tilfredse (30) At jeg skaber vækst inden for mit område (24) At jeg overholder mit budget (21) At sygefraværet blandt mine medarbejdere er lavt (21) At jeg holder min chef godt informeret om mine beslutninger og mine indsatser (21) At jeg sætter nye initiativer i gang (17) At jeg løbende kommer med nye ideer (14) er tilfredse (36) At jeg når mine mål (35) At jeg overholder mit budget (22) At jeg skaber vækst inden for mit område (21) At sygefraværet blandt mine medarbejdere er lavt (19) At jeg sætter nye initiativer i gang (17) At jeg holder min chef godt informeret om mine beslutninger og mine indsatser (15) At jeg løbende kommer med nye ideer (12) At jeg er vellidt blandt mine At jeg er vellidt blandt lederkollegaer (9) mine lederkollegaer (9) At jeg er risikovillig (8) At jeg er risikovillig (6) Der hersker ikke tvivl om, at finanskrisen i 2008 har betydet ændringer for mange danske virksomheders driftsmæssige og strategiske prioriteringer, og måske også har betydet ændringer i selve virksomhedskulturen. Respondenterne er blevet bedt om at svare på, hvad finanskrisen har betydet på en række udvalgte områder i den virksomhed, de aktuelt er ansat i, se tabel 10. 8

9 Tabel 10. På hvilken måde har finanskrisen, der satte ind i 2008, efter din vurdering ændret på følgende forhold i din nuværende virksomhed? Procent Fokus på omkostninger og ressourcer Mindre Uændret Mere Ved Ikke ikke relevant Risikovillighed Videndeling Innovation og nytænkning Fokus på nye forretningsområder Fokus på nye investeringer Fokus på kerneopgaverne Fokus på drift Fokus på udvikling Mest markant, men næppe overraskende er, at syv ud af ti ledere peger på, at der er kommet mere fokus på omkostninger og ressourcer, at seks ud af ti ledere peger på, at der er kommet mere fokus på drift, samt at knap halvdelen peger på, at der er kommet mere fokus på kerneopgaverne. Til gengæld peger næsten halvdelen på, at der er kommet mere fokus på innovation og nytænkning, og næsten lige så mange på mere fokus på nye forretningsområder og udvikling. Det kan være udtryk for, at krisen netop har betydet, at man i mange virksomheder har været nødt at tænke nyt og revurdere sine forretningsområder. Blandt svarmulighederne er der kun et område, hvor flere svarer mindre end mere. Det gælder risikovillighed. Det kan muligvis ses i sammenhæng med, at risikovillighed også er det område, som relativt få ledere vurderer har meget stor for, om de er en succes som ledere, se tabel 8 og 9. 9

10 Bilagstabeller Bilagstabel 1. Hvor stor har følgende efter din vurdering for, at dine medarbejdere er motiverede? Procent. At jeg giver medarbejderne ansvar og frihed til at løse deres arbejdsopgaver At jeg selv udviser begejstring og godt humør At jeg stiller klare mål og har gjort forventningerne til mine medarbejderes arbejdsopgaver klare At jeg roser en medarbejder, der har fortjent ros, personligt At jeg involverer og inddrager medarbejderne i, hvordan arbejdsopgaverne skal løses At jeg sikrer at ressourcer og mål for mine medarbejderes opgaveløsning passer sammen At jeg løbende synliggør successer - også de små At jeg viser forståelse for og accept af, at mine medarbejdere kan begå fejl At det sociale samvær mellem medarbejderne er godt At jeg løser konflikter og uenighed blandt medarbejderne At jeg roser en medarbejder, der har fortjent ros, foran teamet/afdelingen At mine medarbejdere får lønstigning efter deres indsats At jeg kan belønne et team/afdeling, der har gjort en særlig indsats (fx gaver, middag, biograftur) At jeg kan belønne en medarbejder, der har gjort en særlig indsats (fx gaver, middag, biograftur) Ingen Mindre Nogen Stor Meget stor Ikke relevant Ved ikke

11 Bilagstabel 2. Hvilken har følgende for, at du er en succes som leder i dit nuværende job? Procent. Ingen Mindre Nogen Stor Meget stor Ikke relevant Ved ikke At jeg har fokus på, at kunder/brugere er tilfredse At jeg sikrer, at kerneopgaverne bliver løst At jeg når mine mål At mine medarbejdere er tilfredse At jeg skaber vækst inden for mit område At jeg overholder mit budget At jeg sætter nye initiativer i gang At jeg holder min chef godt informeret om mine beslutninger og mine indsatser At sygefraværet blandt mine medarbejdere er lavt At jeg løbende kommer med nye ideer At jeg er vellidt blandt mine lederkollegaer At jeg er risikovillig

12 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført CAWI-interview med danske ledere i perioden 24. til 30. oktober Tabel A. Respondenternes køn Frekvens % Kvinder Mænd Total Tabel B. Respondenterne alder Frekvens % Under 35 år år år eller mere Total Tabel C. Uddannelsesniveau Frekvens % Folkeskole/grundskole 34 3 Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Kort videregående eller akademi, merkonom, teknonom o.l. Mellemlang videregående eller diplomuddannelse Lang videregående master eller mere/ph.d. eller mere Anden uddannelse 8 1 Total

13 Tabel D. Ledelsesniveau Frekvens % Direktion Mellemledere Linieledere Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon Administrerende direktør samt øvrig direktion 5 Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere 6 Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere 13

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere