Distanceledelse Lederne September 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distanceledelse Lederne September 2015"

Transkript

1 Distanceledelse Lederne September 15

2 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer der kan være forbundet med ledelse af medarbejdere på distancen Dialogform og dialoghyppighed mellem lederen og dennes medarbejdere på distancen Distanceledelse er i denne undersøgelse defineret som at have en eller flere medarbejdere/ledere, der refererer direkte til respondenten, og som fysisk er placeret et andet sted i landet eller i et andet land. Knap hver tredje respondent har personaleansvar for distancemedarbejdere Ud af de 3.61 respondenter med personaleansvar har 975 ledelsesansvar for en eller flere medarbejdere eller ledere, som fysisk er placeret et andet sted i landet, i et andet land eller både et andet sted i landet og i et andet land. Det svarer til 32 procent, se figur 1. Figur 1. Har du en eller flere medarbejdere eller ledere, der refererer direkte til dig, som fysisk er placeret et andet sted i landet end dig eller fysisk er placeret i et andet land? Procent Ja, et andet sted i landet, i et andet land eller både et andet sted i landet og i et andet land Nej 2

3 Blandt de respondenter, der har distanceledelsesansvar, har langt de fleste personaleansvar for medarbejdere eller ledere, der arbejder et andet sted i landet, se figur 2. Figur 2. Personaleansvar for medarbejdere og ledere på distancen fordelt på ansvar for medarbejdere/ledere i landet eller i et andet land. Procent medarbejdere og ledere et andet sted i landet 23 medarbejdere og ledere i et andet land 15 medarbejdere og ledere et andet sted i landet og i et andet land Flest topledere har distanceledelsesansvar og færrest unge ledere Over halvdelen af toplederne har distanceledelsesansvar. Det samme har mere end fire ud af ti mellemledere og knap hver fjerde linjeleder, se tabel 1. Tabel 1. Har du en eller flere medarbejdere eller ledere, der refererer direkte til dig, som fysisk er placeret et andet sted i landet end dig eller fysisk er placeret i et andet land? Ledelsesniveau 1. Procent Topledere Mellemledere Linjeledere Ja, et andet sted i landet Ja, i et andet land 15 5 Ja, både et andet sted i landet og i et andet land Nej Total 1 Topledere omfatter administrerende direktører og øvrige direktionsmedlemmer. Mellemledere er ledere med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere. Linjeledere er ledere med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere. 3

4 Blandt ledere under 35 år har knap hver femte distanceledelsesansvar. For de øvrige aldersgrupper fra 35 år og opefter er det mellem og 36 procent, der har distanceledelsesansvar. Blandt ledere med distanceledelsesansvar har knap halvdelen ledelsesansvar for medarbejdere, mens omkring hver tredje har ledelsesansvar for både medarbejdere og ledere på distancen, se tabel 2. Tabel 2. Distanceledelsesansvar for medarbejdere eller ledere. Procent Kun ledere Både ledere og medarbejdere 32 Kun medarbejdere 48 Total Stor erfaring i distanceledelse Knap hver tredje leder har mere end års erfaring med distanceledelse, se figur 3. Figur 3. Hvor mange år har du haft ledelsesansvar for medarbejdere og/eller ledere, som fysisk er placeret et andet sted end dig? Procent Op til 2 år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år år eller mere 4

5 Virksomhedsstørrelse kke overraskende er der flest ledere ansat på store virksomheder, der har distanceledelsesansvar. Tabel 3. Har du en eller flere medarbejdere eller ledere, der refererer direkte til dig, som fysisk er placeret et andet sted i landet end dig eller fysisk er placeret i et andet land? Distanceledelsesansvar fordelt på virksomhedsstørrelse. Procent 1-9 ansatte Virksomhedsstørrelse ansatte ansatte 499 eller flere ansatte ansatte Ja, et andet sted i landet Ja, i et andet land Ja, både et andet sted i landet og i et andet land Nej Total De ledelsesmæssige udfordringer ved distanceledelse Knap otte ud af ti ledere vurderer, at det i høj eller i meget høj er en større ledelsesmæssig udfordring i forhold til de medarbejdere, der er placeret samme sted som lederen, at skabe en teamkultur på tværs af lokationer, og at det stiller større krav til, at lederen har tillid til, at medarbejderne løser deres arbejdsopgaver selvstændigt. Omkring syv ud af ti vurderer, at det i høj eller i meget høj stiller større krav til, at mål, arbejdsopgaver og ansvarsområder er klart definerede. Til gengæld mener kun mellem 15 og 19 procent, at det øger risikoen for detailstyring, konflikter og kræver mere kontrol af medarbejderne og deres arbejdsopgaver. Tabel 4. Er følgende en større udfordring ved ledelse af de personer, der fysisk er placeret et andet sted end dig, i forhold til ledelse af de personer, der fysisk er placeret samme sted som dig? Andel, der svarer i høj eller i meget høj tilsammen. Procent Det stiller større krav til min indsats for at skabe teamkultur på tværs af lokationer 78 Det stiller større krav til, at jeg har tillid til, at medarbejderne løser deres arbejdsopgaver selvstændigt 78 Det stiller større krav til, at målene er klart definerede 71 Det stiller større krav til, at arbejdsopgaver og ansvarsområder er klart definerede 71 Det stiller større krav til opbygning af tilliden til mig som leder 67 Det kræver mere præcise retningslinjer for, hvad der er mine opgaver og deres opgaver 54 Det kræver mere uddelegering af arbejdsopgaver 51 Risikoen for, at kommunikation bliver misforstået er større 45 Det stiller større krav til afrapportering og dokumentation 4 Det kræver mere kontrol af medarbejderne og deres arbejdsopgaver 19 Det øger risikoen for konflikter, da jeg ikke fysisk er placeret samme sted 17 Det øger risikoen for detailstyring 15 Note: Svarene fordelt på den fulde svarskala fremgår af bilagstabel 1. 5

6 På enkelte områder er der forskel i ledernes vurdering afhængig af, om de har ansvar for medarbejdere/ledere et andet sted i landet eller i et andet land, se figur 4. Det gælder: Risikoen for at kommunikation bliver misforstået Kravene til at målene er klart definerede Lederens indsats for at skabe en samarbejdskultur på tværs af lokationer Figur 4. Er følgende en større udfordring ved ledelse af de personer, der fysisk er placeret et andet sted end dig, i forhold til ledelse af de personer, der fysisk er placeret samme sted som dig? Andel, der svarer i høj eller i meget høj tilsammen. medarbejdere/ledere et andet sted i landet sammenlignet med ansvar for medarbejdere/ledere i et andet land. Procent Risikoen for at kommunikation bliver misforstået Det stiller større krav til, at målene er klart definerede Det stiller større krav til min indsats for at skabe teamkultur på tværs af lokationer medarbejdere/ledere et andet sted i landet medarbejdere/ledere i et andet land Sammenligner man de respondenter, der kun har ansvar for medarbejdere på distancen med de respondenter, der kun har ansvar for ledere på distancen, er der også nogle forskelle i vurderingen. Der er ikke her taget højde for, om det er inden for eller uden for landets grænser, figur 5. Det gælder: Risikoen for at kommunikation bliver misforstået Kontrol af medarbejdere og deres arbejdsopgaver Mere uddelegering af arbejdsopgaver Risikoen for konflikter da lederen ikke er placeret samme sted 6

7 Figur 5. Er følgende en større udfordring ved ledelse af de personer, der fysisk er placeret et andet sted end dig, i forhold til ledelse af de personer, der fysisk er placeret samme sted som dig? Andel, der svarer i høj eller i meget høj tilsammen. Kun ansvar for ledere på distancen sammenlignet med kun ansvar for medarbejdere på distancen. Procent Risikoen for at kommunikation bliver misforstået 15 Det kræver mere kontrol af medarbejderne og deres arbejdsopgaver Det kræver mere uddelegering af arbejdsopgaver 18 Det øger risikoen for konflikter, da jeg ikke fysisk er placeret samme sted ledere på distancen medarbejdere på distancen Distancemedarbejdere skal tage et større selvstændigt ansvar Lederne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere, hvad medarbejdere og ledere på distancen mener, er større udfordringer sammenlignet med medarbejdere, der fysisk er placeret samme sted som lederen. Knap seks ud af ti vurderer, at de skal tage et større selvstændigt ansvar for løsning af arbejdsopgaverne Omkring halvdelen peger på, at det stiller større krav til deres tillid til lederen Knap halvdelen peger på, at de skal træffe flere beslutninger på egen hånd Tabel 5. hvilken vurderer du, at de personer, du har ledelsesansvar for, der fysisk er placeret et andet sted end dig, oplever følgende i forhold til de personer, der fysisk er placeret samme sted som dig? Andel, der har svaret i høj eller i meget høj tilsammen. Procent De skal tage et større selvstændigt ansvar for løsning af arbejdsgaverne 58 Det stiller større krav til deres tillid til mig som leder 48 De skal træffe flere beslutninger på egen hånd, uden at jeg bliver inddraget 46 De føler, at jeg er mindre tilgængelig for sparring i forhold til dem, der fysisk er placeret samme sted som mig 26 De føler, at det er vanskeligere at få anerkendelse 14 De føler, at det er sværere at få synliggjort deres resultater 12 De føler sig mere usikre i forhold til deres arbejdsopgaver og deres ansvar 9 Note: Svarene fordelt på den fulde svarskala fremgår af bilagstabel 2. 7

8 På et enkelt punkt er der signifikant forskel på, om man har ansvar for medarbejdere/ledere et andet sted i landet eller i et andet land. 47 procent med ansvar for medarbejdere/ledere et andet sted i landet svarer, at de i høj eller i meget høj skal træffe flere beslutninger på egen hånd uden, at lederen bliver inddraget. Det samme vurderer 41 procent af de ledere, som har ansvar for medarbejdere/ledere i et andet land. MUS-samtaler med distancemedarbejdere Hver femte leder bruger mere tid på MUS-samtaler med de medarbejdere og/eller ledere, som arbejder et andet sted i landet, og mere end hver fjerde med medarbejdere eller ledere i et andet land bruger mere tid på MUS-samtaler end med deres øvrige medarbejdere, se figur 6. Figur 6. Afsætter du længere tid til MUS-samtaler med de medarbejdere/ledere, der fysisk er placeret et andet sted end dig end til dine andre medarbejdere/ledere? Procent Længere td Det samme Kortere tid kke relevant medarbejdere/ledere et andet sted i landet ledere/medarbejdere i et andet land Fysiske møder med distancemedarbejdere/ledere Der er helt naturligt forskel på, om man har distanceansvar for medarbejdere eller ledere i et andet land eller andre steder i landet, når det gælder den fysiske mødeaktivitet. De ledere, der har ansvar for medarbejdere eller ledere andre steder i landet, har oftere fysiske møder med distancemedarbejdere/ledere end de ledere, som har ansvar for medarbejdere/ledere, der fysisk er placeret i et andet land, se figur 7. 8

9 Figur 7. Hvor ofte har du fysiske møder med de medarbejdere/ledere, der fysisk er placeret et andet sted end dig? Procent medarbejdere/ledere et andet sted i landet ledere/medarbejdere i et andet land Forskel på hvad møderne bruges på Flere ledere med distanceansvar for medarbejdere/ledere et andet sted i landet bruger møderne til opfølgning og status samt generel information. Flere ledere med distanceansvar for medarbejdere/ledere i et andet land bruger møderne til uformel dialog og medarbejdernes/ledernes behov for kompetenceudvikling. Tabel 6. hvilken bruges de fysiske møder med medarbejdere/ledere, der er fysik placeret et andet sted end dig typisk til følgende? Andel, der har svaret i høj eller i meget høj tilsammen. Procent medarbejdere/ledere et andet sted i landet medarbejdere/ledere i et andet land Uformel dialog Drøftelse af faglige og eller komplekse emner Kommende projekter og arbejdsopgaver 63 6 Opfølgning og status Generel information fra dig 45 Generel information fra medarbejdere/ledere Medarbejdernes/ledernes behov for kompetenceudvikling 23 Andet 16 9

10 Virtuel kontakt mellem lederen og medarbejdere/ledere på distancen Der er ikke signifikante forskelle på, om det er medarbejdere/ledere et andet sted i landet eller i et andet land, når det gælder, hvor ofte man er i virtuel kontakt med medarbejdere/ledere. Lidt flere ledere med ansvar for medarbejdere og ledere et andet sted i landet er det dog på daglig basis, se figur 8. Figur 8. Hvor ofte er du i virtuel kontakt (telefon, mail, sms, video, Skype, sociale medier) med de ledere og medarbejdere, der fysisk er placeret et andet sted end dig? Procent medarbejdere/ledere et andet sted i landet ledere/medarbejdere i et andet land

11 Uformel dialog mellem lederen og medarbejdere/ledere på distancen Der er heller ikke signifikante forskelle på, om det er medarbejdere/ledere et andet sted i landet eller i et andet land, når det gælder, hvor ofte man er i uformel dialog med medarbejdere/ledere. Lidt flere ledere med ansvar for medarbejdere og ledere et andet sted i landet er det dog på daglig basis, se figur 9. Figur 9. Hvor ofte er du i uformel dialog med de medarbejdere/ledere, der fysisk er placeret et andet sted end dig? Procent medarbejdere/ledere et andet sted i landet ledere/medarbejdere i et andet land De bedste kommunikationsmidler til den uformelle dialog De er klart, at de geografiske afstande har betydning for lederens vurdering af, hvilke kommunikationsmidler der efter deres vurdering er bedst til den uformelle dialog med deres medarbejdere/ledere på distancen. Respondenterne er blevet bedt om at vælge højst to svar blandt svarmulighederne. Flest respondenter peger på telefonsamtaler. Signifikant flere med medarbejdere eller ledere i et andet land peger på video, herunder Skype, se figur. Kun henholdsvis én og to procent vurderer, at de sociale medier er det bedste kommunikationsmiddel til den uformelle dialog med medarbejdere eller ledere på distancen. 11

12 Figur. Hvilke af følgende kommunikationsmidler er efter din vurdering bedst til den uformelle dialog med de medarbejdere/ledere, der fysisk er placeret et andet sted end dig? Højst to svar. Procent medarbejdere/ledere et andet sted i landet ledere/medarbejdere i et andet land Kompetenceudvikling i distanceledelse Hver femte leder med ansvar for medarbejdere på distancen har deltaget i kompetenceudvikling med det formål at håndtere distanceledelse. Markant færrest, der har ansvar for medarbejdere i et andet land, se tabel 7. Tabel 7. Har du i forbindelse med dit job som leder for personer, der fysisk er placeret et andet sted end dig, deltaget i kompetenceudvikling, som skulle klæde dig på til distanceledelse? Procent alt medarbejdere/ledere et andet sted i landet medarbejdere/ledere i et andet land Ja Nej Ved ikke Husker ikke Total 12

13 De fleste af de respondenter, der har deltaget i kompetenceudvikling i distanceledelse, har deltaget i kurser (interne eller eksterne), samt sparret med kollegaer, se figur 11. Figur 11. Hvordan har du udviklet dine kompetencer inden for distanceledelse? Procent Kun på et enkelt område er der signifikant forskel mellem ledere med ansvar for medarbejdere/ledere et andet sted i landet i forhold til ledere med ansvar for medarbejdere/ledere i et andet land. Knap fire ud af ti med ansvar for medarbejdere/ledere i et andet land har brugt deres netværk til kompetenceudvikling i distanceledelse mod knap tre ud af ti med distanceansvar for medarbejdere i en anden del af landet. 13

14 Flest vil deltage i netværk med andre distanceledere De respondenter, der ikke har deltaget i kompetenceudvikling inden for distanceledelse, har svaret på, hvordan de gerne ville styrke deres kompetencer inden for området. 35 procent peger på netværk med andre ledere, som leder på distancen, se figur 12. Figur 12. Hvordan vil du gerne styrke dine kompetencer inden for distanceledelse? Procent Netværk med andre ledere, som leder på distance Eksterne kurser kke behov for at styrke kompetencerne inden for distanceledelse Eget netværk E-learning nterne kurser Via bøger og vejledninger 8 3 Andet Også her er der kun på et enkelt område signifikant forskel mellem ledere med ansvar for medarbejdere/ledere et andet sted i landet i forhold til ledere med ansvar for medarbejdere/ledere i et andet land. Knap tre ud af ti med ansvar for medarbejdere/ledere i et andet land peger på deres eget netværk mod knap to ud af ti med distanceansvar for medarbejdere i en anden del af landet. 14

15 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er gennemført i alt 3.61 CAW-interview med medlemmer af Lederne i perioden 25. juni til 3. juli 15. Nedenfor er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Køn Antal Procent Kvinder Mænd Total 3.61 Alder Antal Procent Under og derover Total 3.61 Uddannelsesniveau Antal Procent Grundskole/Folkeskole Almén gymnasial, erhvervsgymnasial uddannelse 1 5 Erhvervsfaglig uddannelse 6 26 Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse, master eller mere Total 3.61 Ledelsesniveau Antal Procent Administrerende direktør/øvrig direktion Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere Leder uden personaleansvar/ Særligt betroet medarbejder Selvstændige 12 Total 3.61 Virksomhedsstørrelse Antal Procent 1-9 ansatte ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Ved ikke 13 Total

16 Sektor Antal Procent Privat Offentlig heraf staten - heraf regioner - heraf kommuner Selvejende institution Total 3.61 tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1-2 point højere eller lavere. Tilsvarende kan en sammenlægning af i høj og i meget høj vise en procent, der er ét procentpoint højere eller lavere end opgjort hver for sig. Hvis for eksempel,3 procent har svaret i høj og 5,3 procent har svaret i meget høj, vil det ved en sammenlægning betyde, at 16 procent tilsammen har svaret i høj og i meget høj. Det er således ikke en fejl, men skyldes almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

17 Bilagstabeller Bilagstabel 1. Er følgende en større udfordring ved ledelse af de personer, der fysisk er placeret et andet sted end dig, i forhold til ledelse af de personer, der fysisk er placeret samme sted som dig? Procent Det stiller større krav til min indsats for at skabe teamkultur på tværs af lokationer Det stiller større krav til, at jeg har tillid til, at medarbejderne løser deres arbejdsopgaver selvstændigt Det stiller større krav til, at målene er klart definerede Det stiller større krav til, at arbejdsopgaver og ansvarsområder er klart definerede Det stiller større krav til opbygning af tilliden til mig som leder Det kræver mere præcise retningslinjer for, hvad der er mine opgaver og deres opgaver Det kræver mere uddelegering af arbejdsopgaver Risikoen for, at kommunikation bliver misforstået, er større Det stiller større krav til afrapportering og dokumentation Det kræver mere kontrol af medarbejderne og deres arbejdsopgaver Det øger risikoen for detailstyring Det øger risikoen for konflikter, da jeg ikke fysisk er placeret samme sted Slet ikke mindre nogen høj meget høj Ved ikke kke relevant Total

18 Bilagstabel 2. hvilken vurderer du, at de personer, du har ledelsesansvar for, der fysisk er placeret et andet sted end dig, oplever følgende i forhold til de personer, der fysisk er placeret samme sted som dig? Procent De skal tage et større selvstændigt ansvar for løsning af arbejdsgaverne Det stiller større krav til deres tillid til mig som leder De skal træffer flere beslutninger på egen hånd uden at jeg bliver inddraget De føler, at jeg er mindre tilgængelig for sparring i forhold til dem, der fysisk er placeret samme sted som mig De føler, at det er vanskeligere at få anerkendelse De føler, at det er sværere at få synliggjort deres resultater De føler sig mere usikre i forhold til deres arbejdsopgaver og deres ansvar Slet ikke mindre nogen høj meget høj Ved ikke kke relevant Total Bilagstabel 3. hvilken bruges de fysiske møder med medarbejdere/ledere, der er fysisk placeret et andet sted end dig, typisk til følgende? Procent Slet ikke mindre nogen høj meget høj Ved ikke kke relevant Uformel dialog Drøftelse af faglige og eller komplekse emner Kommende projekter og arbejdsopgaver Opfølgning og status Generel information fra dig Generel information fra medarbejdere/ledere Andet Medarbejdernes/ledernes behov for kompetenceudvikling Total 18

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Lønmedarbejderen 2014

Lønmedarbejderen 2014 Lønmedarbejderen 2014 Bluegarden analyse September 2014 Indhold Om undersøgelsen... 3 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist... 4 Den typiske lønmedarbejder... 4 Alene med ansvaret... 4 Uddannelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere