Flygtninge på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flygtninge på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16

2 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at beskæftige flygtninge Sprogkrav Lederes kendskab til støttemuligheder ved beskæftigelse af flygtninge Lederes tilfredshed med jobcentrenes indsats i forbindelse med beskæftigelse af flygtninge Lederes vurdering af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud Om særlige servicejob til flygtninge vil øge deres jobparathed Respondentgruppens sammensætning fremgår af afsnittet Om undersøgelsen. Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge 12 procent af respondenterne er ansat på virksomheder, der har taget initiativ til at beskæftige flygtninge, flest blandt mellemstore og store virksomheder. Jo større virksomheden er, jo flere svarer. Figur 1. Har du eller din virksomhed taget initiativer til at beskæftige flygtninge i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation? Ja Nej Ved Ikke Tabel 1. Har du eller din virksomhed taget initiativer til at beskæftige flygtninge i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation? Fordelt på virksomhedsstørrelse 1.. Virksomhedsstørrelse 1-9 ansatte N= ansatte N= ansatte N= eller flere ansatte N=687 Ja Nej Total 1 Seks respondenter har svaret på spørgsmålet om virksomhedsstørrelse. Der kan blandt respondenterne være flere, der er ansat på samme virksomhed. I forhold til sammensætningen af virksomheder i Danmark, er antallet af mikrovirksomheder og små virksomheder underrepræsenteret og antallet af mellemstore og store virksomheder overrepræsenteret. 2

3 Fordelt på brancher er det virksomheder inden for Handel og Transport, hvor flest har taget initiativer til at beskæftige flygtninge. Det er virksomheder inden for Handel, der trækker andelen op. Således svarer 17 procent af respondenterne inden for Handel ja mod ni procent inden for Transport. Tabel 2. Har du eller din virksomhed taget initiativer til at beskæftige flygtninge i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation? Fordelt på udvalgte brancher. Kun medtaget brancher med mindst respondenter. Brancher Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed N=557 Bygge og anlæg N=215 Handel og transport N=5 Information og kommunikation N=115 Ja Nej Total Beskæftigelsestype og antal beskæftigede flygtninge Flygtninge bliver først og fremmest beskæftiget i virksomhedspraktik og i væsentligt mindre omfang i løntilskud og i job på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Som det fremgår senere i rapporten, forventes virksomhedspraktik også at være det mest anvendte redskab til beskæftigelse af flygtninge, både når det gælder virksomheder, der har drøftet mulighederne for at beskæftige flygtninge (figur 4), samt blandt de ledere, som personligt ville være villige eller måske villige til at beskæftige en flygtning (figur 5). Figur 2. Hvilken af følgende typer af beskæftigelse har du eller din virksomhed taget initiativ til at beskæftige flygtninge i? (N=219). Mulighed for flere svar Virksomhedspraktik Ordinært job på almindelige løn- og ansættelssesvilkår I løntilskud 3

4 De fleste forventer at beskæftige mellem én og fire flygtninge. Der er dog 34 procent, som svarer, at de ikke ved, hvor mange flygtninge virksomheden forventer at beskæftige. Tabel 3. Hvor mange flygtninge planlægger/forventer din virksomhed at beskæftige alt i alt? N= eller flere Total Knap otte ud af ti job til flygtninge forventes at være ufaglærte job. Tabel 4. Hvilke jobtyper forventer du, at de pågældende flygtninge beskæftiges i? Mulighed for flere svar. N=219. I ufaglærte job 79 I job, der kræver en faglært uddannelse 18 I job som menige medarbejdere, der kræver en videregående uddannelse 14 I lederjob 9 Respondenter, som har svaret nej eller ved ikke til spørgsmålet, om de selv eller deres virksomhed har taget initiativer til at beskæftige flygtninge i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation (figur 1), er blevet spurgt, om mulighederne for at beskæftige flygtninge er blevet drøftet på virksomheden. Det svarer ti procent ja til. Figur 3. Har du eller din virksomhed drøftet mulighederne for at beskæftige flygtninge i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation? N= Ja Nej 4

5 Det vil primært være virksomhedspraktik, som vil blive anvendt. Figur 4. Hvilken af følgende typer af beskæftigelse har du eller din virksomhed drøftet mulighederne for at beskæftige flygtninge i? N=165. Mulighed for flere svar Virksomhedspraktik Ordinært job på almindelige løn- og ansættelssesvilkår I løntilskud Tre ud af ti ledere er personligt villige til at ansætte en flygtning Blandt respondenter, der har ansvar for at ansætte medarbejdere, svarer procent ja på spørgsmålet, om de ville være villige til at beskæftige en flygtning i deres virksomhed/afdeling/team. Andre 41 procent svarer, at de måske vil være villige til at beskæftige en flygtning i deres virksomhed/afdeling/team. Tabel 5. Vil du personligt være villig til at beskæftige en flygtning i din virksomhed/afdeling/ team? N= Ja Måske 41 Nej 22 6 Total 5

6 Der er potentiale til at øge beskæftigelsen blandt flygtninge Der er således flere ledere, som personligt ville være villige til at beskæftige en flygtning, end ledere ansat på virksomheder, som konkret har taget initiativer til at beskæftige flygtninge. For at belyse potentialet til at øge beskæftigelsen blandt flygtninge viser tabel 6 sammenhængen mellem, om man (måske) er villig til at beskæftige en flygtning, og om man er ansat på en virksomhed, der har taget konkrete initiativer til at beskæftige flygtninge. Blandt de 1.92 ledere med ansættelsesansvar, der har svaret, at de (måske) er villige til at ansætte en flygtning, svarer 7 procent nej til, at virksomheden har taget initiativ til at beskæftige flygtninge. Blandt dem, som er villige til at beskæftige flygtninge, svarer 57 procent nej til, at virksomheden har taget initiativ til at beskæftige flygtninge. Blandt dem, som måske er villige til at beskæftige flygtninge, svarer 79 procent nej til, at virksomheden har taget initiativ til at beskæftige flygtninge. Det tyder på, at der er et potentiale for at øge beskæftigelsen af flygtninge. Tabel 6. Andel, der (måske) vil være villig til at beskæftige en flygtning i deres virksomhed/afdeling/team sammenlignet med, om de selv eller deres virksomhed har taget initiativer til at beskæftige flygtninge i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation. Villig og måske villig til at beskæftige en flygtning Villig til at beskæftige en flygtning Måske villig til at beskæftige en flygtning N=1.92 N=463 N=629 Virksomheden har taget initiativ til at beskæftige flygtninge Virksomheden har ikke taget initiativ til at beskæftige flygtninge om virksomheden har taget initiativ til at beskæftige flygtninge Total 6

7 Blandt de respondenter, som har svaret ja eller måske til, at de personligt er villige til at beskæftige en flygtning, svarer de fleste, at beskæftigelsen skulle være i virksomhedspraktik. Figur 5. Hvilken af følgende typer af beskæftigelse vil du være villig til at beskæftige flygtninge? Mulighed for flere svar. N= I virksomhedspraktik i op til 13 uger uden lønudgift for virksomheden Ansættelse med løntilskud på pt. 74,5 kr. pr time i op til et år i private virksomheder I et ordinært job på almindelige løn og ansættelsesvilkår Blandt respondenter med ansættelsesansvar, der har svaret ja eller måske til, at de er villige til at beskæftige en flygtning, svarer 32 procent, at de vil have mulighed for at etablere en eller flere særlige funktioner i virksomheden/afdelingen/teamet, som kan varetages af flygtninge. Tabel 7. Vil du have mulighed for at etablere en eller flere særlige funktioner i din virksomhed/afdeling/team, som kan varetages af flygtninge? N=1.92. Ja 32 Nej Total 7

8 At kunne dansk er langt fra en forudsætning for at starte i en virksomhed Det er tilstrækkeligt at kunne engelsk for at starte i virksomheden, svarer 72 procent 2 blandt de respondenter, som (måske) er villige til at ansætte en flygtning eller er ansat på virksomheder, der har taget initiativer til eller drøftet mulighederne for at ansætte flygtninge. Den respondentgruppe udgør 63 procent af respondenterne i undersøgelsen. Figur 6. Når det gælder sprogkundskaber, vil det så være tilstrækkeligt, at en flygtning kan tale engelsk for at starte i din virksomhed/afdeling/team? N= Ja 45 Ja, hvis flygtningen sideløbende lærer dansk 27 Nej, det er en forudsætning, at flygtningen allerede kan tale dansk 2 Også blandt virksomheder med 1-9 ansatte svarer langt de fleste, at det er tilstrækkeligt at kunne engelsk for at starte i virksomheden. 27 procent svarer ja hertil og andre 36 procent ja, hvis flygtningen sideløbende lærer dansk. Tabel 8. Når det gælder sprogkundskaber, vil det så være tilstrækkeligt, at en flygtning kan tale engelsk for at starte i din virksomhed/afdeling/team? Fordelt på virksomhedsstørrelse 3. Virksomhedsstørrelse 1-9 ansatte N=74-49 ansatte N= ansatte N= eller flere ansatte N=451 Ja Ja, hvis flygtningen sideløbende lærer dansk Nej, det er en forudsætning, at flygtningen allerede kan tale dansk Total 2 De 27 procent, der svarer ja, sammenlagt med de 45 procent, der svarer ja, hvis flygtningen sideløbende lærer dansk. 3 Blandt respondenterne til dette spørgsmål har fire svaret på spørgsmålet om virksomhedsstørrelse. 8

9 Fordelt på udvalgte brancher er det mest markante, at 55 procent af respondenterne ansat inden for Bygge og anlægsbranchen svarer, at flygtningen sideløbende skal lære dansk mod henholdsvis 43 procent inden for Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og 44 procent inden for Handel og Transport. Til branchen Handel og Transport skal det bemærkes, at inden for Handel svarer 31 procent, at det er en forudsætning, at flygtningen allerede kan tale dansk mod 23 procent inden for Transport. Tabel 9. Når det gælder sprogkundskaber, vil det så være tilstrækkeligt, at en flygtning kan tale engelsk for at starte i din virksomhed/afdeling/team? Fordelt på brancher. Kun medtaget brancher med mindst respondenter. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed N=377 Bygge og anlæg N=124 Handel og Transport N=349 Ja Ja, hvis flygtningen sideløbende lærer dansk Nej, det er en forudsætning, at flygtningen allerede kan tale dansk Total De respondenter med ansættelsesansvar, der svarer ja det vil være bedst, hvis flygtningen sideløbende lærer dansk, er blevet spurgt, om danskundervisningen skal foregår i eller uden for arbejdstiden. 71 procent svarer, at det vil være bedst, at danskundervisningen foregår uden for arbejdstiden. Tabel. Vil det være bedst, hvis danskundervisningen foregår uden for arbejdstid? N=59 Ja, det vil være bedst, at danskundervisningen foregår uden for arbejdstiden 71 Det er lige meget, om danskundervisningen foregår uden for arbejdstiden eller i arbejdstiden 26 Det er bedst, at danskundervisningen foregår i arbejdstiden 1 2 Total 9

10 Kendskab til støttemuligheder Kendskabet til de eksisterende støttemuligheder er begrænset blandt ledere med ansættelsesansvar. Omkring halvdelen kender til virksomhedspraktik, knap fire ud af ti til muligheden for løntilskudsansættelse og hver tredje til mentortilskudsordningen. Tabel 11. Ved du, at der er mulighed for følgende, hvis du eller din virksomhed skal beskæftige en flygtning? Respondenter med ansættelsesansvar. N= Ja Nej Total Virksomhedspraktik i op til 13 uger uden lønudgift for virksomheden Ansættelse med løntilskud på pt. 74,5 kr. pr time i op til et år i private virksomheder Tilskud til mentor i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær ansættelse Sammenhængen mellem personlig villighed til at beskæftige en flygtning og kendskab til støttemuligheder Det kan antages, at ledere på virksomheder, der enten har taget initiativ til at beskæftige flygtninge eller har drøftet mulighederne herfor, i højere grad kender de forskellige støttemuligheder. Ser man derfor på de ledere, som er villige eller måske er villige til at beskæftige flygtninge, og som har svaret nej på spørgsmålene, om deres virksomhed har taget initiativ til at beskæftige flygtninge eller har drøftet mulighederne herfor, er der en stor gruppe, der ikke kender til støttemulighederne. 51 procent af de ledere, der personligt er villige til at ansætte en flygtning, svarer, at de ikke kender virksomhedspraktikordningen, og 68 procent kender ikke løntilskudsordningen. Figur 7. Sammenhængen mellem personlig villighed til at beskæftige en flygtning og kendskab til støttemulighederne. Kun respondenter, der har svaret nej på spørgsmålene, om virksomheden har taget initiativer til at beskæftige flygtninge eller har drøftet mulighederne her Villig til at ansætte en flygtning (N=188) Måske villig til at ansætte en flygtning (N=421) Ikke villig til at ansætte en flygtning (N=264) om man er villig til at ansætte en flygtning (N=62) Kender ikke virksomhedspraktik Kender ikke løntilskud Kender ikke mentorordning 4 I undersøgelsen er spørgsmålet om kendskab til støttemulighederne stillet før spørgsmålet, om man personligt ville være villig til at beskæftige en flygtning.

11 Kontakten med jobcentrene 12 procent af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de eller deres virksomhed har været i kontakt med et jobcenter om beskæftigelse af flygtninge. Tabel 12. Har du eller din virksomhed været i kontakt med et jobcenter om beskæftigelse af flygtninge? N=1.87. Ja 12 Nej Total Kontakten med et jobcenter resulterede i halvdelen af tilfældene i, at der blev indgået en aftale om beskæftigelse af flygtning. Kun i 14 procent af tilfældene førte kontakten ikke til beskæftigelse af flygtninge. Tabel 13. Resulterede kontakten med jobcenteret i en aftale om beskæftigelse af flygtninge? N=2. Ja 5 Nej 14 Nej, ikke endnu 5 Total Omkring en tredjedel oplevede kontakten med jobcentret som smidig, enkel og fleksibel. Bemærk dog, at lidt over hver femte svarer på spørgsmålet. Det kan blandt andet skyldes, at en større gruppe af respondenterne ikke personligt har været i kontakt med jobcentret, men at det er en kollega eller HR-afdelingen, der har stået for kontakten. Det samme kan være årsagen til, at der i figur og 11 er en stor gruppe, som svarer. Figur 8. I hvilken grad oplevede du eller din virksomhed kontakten med jobcentret som? N= Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Smidig Enkel Hurtig 11

12 Ikke overraskende er der flere blandt de respondenter, hvor kontakten førte til beskæftigelse, der i høj eller meget høj grad oplevede kontakten som hurtig, smidig og fleksibel. Figur 9. I hvilken grad oplevede du eller din virksomhed kontakten med jobcentret som? Kontakten med jobcenteret førte til beskæftigelse af flygtninge. N= Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Smidig Enkel Hurtig Lidt over halvdelen er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med den service, de fik fra jobcentret. Ikke overraskende er der flest tilfredse eller meget tilfredse blandt de respondentgrupper, hvor kontakten til jobcentret resulterede i beskæftigelse af en flygtning og færrest tilfredse eller meget tilfredse blandt de respondenter, hvor kontakten ikke eller ikke endnu har resulteret i beskæftigelse af en flygtning. Figur. Hvor tilfreds eller utilfreds er du eller din virksomhed alt i alt med den service, I fik fra jobcentret i forbindelse med beskæftigelse af en flygtning? Total og fordelt på, om kontakten førte til beskæftigelse eller (endnu) ikke førte til beskæftigelse Meget utilfreds/utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds/Meget tilfreds Alle (N=2) Kontakten førte til beskæftigelse (N=1) Kontakten førte ikke eller ikke endnu til beskæftigelse (N=98) 12

13 Vurderingen af virksomhedspraktik og løntilskud De respondenter, som har svaret, at deres virksomhed beskæftiger flygtninge i virksomhedspraktik og eller i løntilskud, er blevet bedt om at vurdere, om det er en langsommelig proces, bureaukratisk og ufleksibelt. Når det gælder virksomhedspraktik, svarer 13 procent, at det i høj eller i meget høj grad er ufleksibelt. 23 procent svarer, at det i høj eller i meget høj grad er en langsommelig proces, og 17 procent svarer, at det er bureaukratisk. Figur 11. I hvilken grad oplevede du eller din virksomhed følgende i forbindelse med beskæftigelse af en flygtning i virksomhedspraktik? (N=162) At det er en langsommelig proces At det er bureaukratisk At det er ufleksibelt Slet ikke/i mindrre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Der er få respondenter, som beskæftiger flygtninge i løntilskud. Med det væsentlige forbehold skal det dog bemærkes, at flere svarer, at det i høj eller i meget høj grad er bureaukratisk sammenlignet med virksomhedspraktik, mens færre svarer, at det er en langsommelig proces. Figur 12. I hvilken grad oplevede du eller din virksomhed følgende i forbindelse med beskæftigelse af en flygtning i løntilskud? (N=43) Slet ikke/i mindrre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad At det er en langsommelig proces At det er bureaukratisk At det er ufleksibelt 13

14 Etablering af servicejob til flygtninge som en vej til at øge deres jobparathed Respondenterne er blevet bedt om at vurdere om en ordning, hvor flygtninge i en periode er beskæftiget i et servicejob i private hjem, vil øge deres jobparathed. Vurderingen blandt respondenterne i undersøgelsen er delte. Stort set lige mange svarer ja og nej til, at det vil øge flygtninges jobparathed. Gruppen, der svarer ved ikke, udgør mere end en fjerdedel. Tabel 14. Vurderer du, at en særlig ordning for flygtninge, hvor de i en periode arbejder i et servicejob i private hjem (for eksempel hjælp til indkøb til pensionister, hjælp til afhentning/pasning af børn, hjælp til rengøring, almindeligt havearbejde) vil betyde, at flygtninge efter en periode i et sådant servicejob vil være mere jobparate? N=1.87. Ja 38 Nej Total Hvis der blev etableret disse job for flygtninge, vil otte procent benytte ordningen, mens procent svarer nej. 41 procent svarer, at de måske ville benytte ordningen. Tabel 15. Hvis der blev indført en sådan særlig servicejobordning for flygtninge, ville du så personligt anvende den? N=1.87. Ja 8 Måske 41 Nej 11 Total 14

15 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er gennemført i alt 1.87 CAWI-interview med privatansatte medlemmer af Lederne i perioden fra den. til den 27. januar 16. Nedenfor er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Køn Antal Kvinder 4 24 Mænd Total 1.87 Alder Antal Under og derover Total 1.87 Ledelsesniveau Antal Administrerende direktør/øvrig direktion 2 12 Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder Selvstændig erhvervsdrivende 15 1 Total 1.87 Virksomhedsstørrelse Antal 1-9 ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Total 1.87 Brancher Antal Industri, råstof og forsyningsvirksomhed 557 Bygge og anlæg Handel og Transport 5 29 Information og kommunikation Øvrige brancher samt ved ikke Total 1.87 I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1-2 procentpoint højere eller lavere. Det er ikke en fejl, men skyldes almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune 14 Det rummelige arbejdsmarked Ringsted Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. ANALYSENS HOVEDRESULTATER... 4 3. KORTLÆGNING AF PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE...

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

3. Sammenhæng i den travle hverdag

3. Sammenhæng i den travle hverdag 3. Sammenhæng i den travle hverdag 3.1 Sammenfatning 111 3.2 Familie- og arbejdsliv i harmoni 112 3.3 Den travle hverdag 119 Appendiks 3.1 Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse 131 3.1. Sammenfatning

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere