Folkets Radio Thoravej Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets Radios forbrug af tilskudsmidler i 2001, hvori Nævnet bl.a. fastsatte en række betingelser for evt. efterbetaling af de af Nævnet tilbageholdte tilskudsmidler for 2001 har Radio- og tv-nævnet den 17. december 2002 modtaget er brev med bilag, hvori Folkets Radio har gjort rede for forbruget fra 1. januar 2002 frem til skrivelsens dato fordelt på de enkelte programrækker, som radioen har søgt om og fået tilskud til. MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NYBROGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX Efter tidligere telefonisk konsultation herom med Nævnets sekretariatet har radioen i brevet udtrykkeligt gjort opmærksom på tvivl om følgende beløbsposter skal medregnes som en basis- eller som en programudgift: 1. Udgift til leje af lokale 2. betaling af to avisabonnementer 3. lønudgifter 4. udgifter til revision af de programmer til hvilke der er ydet tilskud. 5. udgifter i forbindelse med afvikling af programmer Ad 1. Udgift til leje af lokale. Spørgsmålet drejer sig om et beløb på kr som en intern lejeudgift for et af radioens lokaler, der dels benyttes af Onsdagsklubben (en pensionistforening, der modtager støtte fra Københavns kommune) dels benyttes ved optagelse af programmet Caféstudiet. Nævnet skal hertil bemærke, at Nævnet ikke finder det rimeligt, at lokaleleje, der i dette tilfælde blot vil optræde som en intern postering på radioens regnskab og altså ikke som en reel udgift i forbindelse med denne programrække, skal kunne medregnes som en programudgift. Ad 2. Betaling af to avisabonnementer. Spørgsmålet drejer sig om kr til betaling af to avisabonnementer, der benyttes til programmerne Ugens Magasin. J.nr.:

2 - 2 - Da programmet drejer sig om aktuelle problemstillinger, der netop kan være omtalt i dagspressen, finder Nævnet, at denne udgift medtages under programudgifter. Ad 3. Lønudgifter. Der medsendes tre lønaftaler: de to drejer sig om Særradio radio for de udstødte (Radio Hjemløs), hvor der er indgået en lønaftale med Ken Bruun som konsulent, der skal udføre research og producere selve udsendelserne. Ken Bruun ansættes med virkning fra 1. juli 2002 og aflønningen andrager kr pr. måned, for 2002 i alt kr Den anden aftale er indgået med forretningsfører Steen Pedersen, der også pr. 1. juli 2002 ansættes på samme program som programleder med en lang række arbejdsopgaver. Steen Pedersens aflønning andrager kr , for 2002 i alt kr incl. feriepenge. Den tredje aftale er indgået med Jørgen Tved, der med virkning fra 1. juli 2002 ansættes som konsulent til at udføre research og til at producere udsendelserne Ugens Magasin. Jørgen Tveds aflønning andrager kr pr. måned, for 2002 i alt kr Fælles for de tre kontrakter er, at de bortfalder, hvis radioen ikke som forventet modtager de programtilskud, man har stillet radioen i udsigt. I betragtning af at ovennævnte lønudgifter indgår i de budgetter, som radioen indsendte til Nævnets sekretariat i forbindelse med ansøgningen om programtilskud, og der ikke er taget forbehold overfor lønudgifterne, ligesom lignende lønudgifter er accepteret i andre programregnskaber, accepterer Radio- og tv-nævnet, at ovennævnte lønudgifter accepteres som en del af de programudgifter, der kan dækkes af det tilbageholdte programtilskud. Ad 4. Udgifter til revision. Beløbet på kr pr. programrække til revision er anslået ud fra tidligere erfaringer. Da Radio- og tv-nævnet vil se med særdeles kritiske øjne på netop regnskaberne fra Folkets Radio forekommer det Nævnet velbegrundet, at radioen ønsker revisorbistand ved udarbejdelse af regnskaberne. Nævnet tiltræder således, at denne udgiftspost accepteres som en del af programudgifterne. Ad 5. Udgifter i forbindelse med afvikling af programmer. Disse udgifter er i de enkelte regnskaber for programmerne benævnt udstyr. Det drejer sig om følgende udgifter, hvor radioen anfører, at disse udgifter stiger i takt med, at radioen udvider sit timetal som følge af, at der er ydet programtilskud til programmerne: Telefon kr KODA kr Gramex kr Reparation af teknik kr Kopimaskine kr I alt kr

3 - 3 - Det samlede beløb på kr til afvikling af programmer andrager ved 38 timers sendetid pr. uge efter radioens beregningsmetode kr. 67 pr. time, hvortil kommer kr. 9 pr. time til udgifter til sendesamvirket. Beløbet på kr. 76 pr. time beder radioen således om tilladelse til at medregne i sin opgørelse over forbruget af programudgifter på de enkelte programrækker. Som begrundelse for de ekstraordinære udgifter til telefon anfører radioen, at mange af programmerne er telefonprogrammer, hvor lytterne ringer ind til radioen og opgiver deres telefonnumre, hvorefter radioen ringer tilbage til lytteren og derved kommer til at bære udgiften, ligesom udgifterne til Koda og Gramex afregnes i forhold til det faktiske musikforbrug. Det skal bemærkes, at radioen oplyser, at den faktisk udvider sit sendetimeantal som følge af ydede programtilskud. For så vidt angår reparation af teknik samt brug af kopimaskine begrunder radioen disse udgifter med, at kopimaskinen benyttes lige så meget til de programmer, hvortil der er ydet programstøtte, ligesom begrundelsen for medregning af udgifter til reparation begrundes med, at ekstra forbrug medfører hurtigere nedslidning. Nævnet finder det velbegrundet at medtage udgifterne til telefon, Koda, Gramex samt udgifter til sendesamvirket som forbrug af programudgifter, idet disse udgifter er en direkte følge af de ekstratimer, som radioen sender som følge af programtilskuddet, hvorimod udgifter til reparation af teknik samt udgifter til kopimaskine snarere anses som udgifter, der i så indirekte grad er relateret til ekstratimerne, at radioen må bære dem over sin basisdrift. Idet Nævnet lægger ovenstående beslutninger til grund, andrager udgifterne til afvikling af programmerne i alt kr : 1976 = kr. 49 plus kr. 9 i udgifter til sendesamvirket = i alt kr. 58. Herefter andrager de afholdte og påregnede udgifter til de enkelte programmer i 2002 ifølge radioens oplysninger: Radio Hjemløs: Løn kr Konsulentbistand kr Udstyr kr Transport kr Øvrige udgifter kr I alt kr Ugens Magasin Konsulentbistand kr Udstyr kr Research kr

4 - 4 - Transport kr Evt. øvrige udgifter kr I alt kr Makadoniske timer Udstyr kr Transport kr Evt. øvrige udgifter kr I alt kr Caféstudiet & Leons Hjørne Udstyr kr Research kr Transport kr Evt. øvrige udgifter kr I alt kr Kurdisk redaktion Udstyr kr Transport kr Evt. øvrige udgifter kr I alt kr Totalt har Folkets Radio således ifølge ovenstående forbrugt kr ud af det samlede tilbageholdte beløb på i alt kr Nævnet godkender herefter, at der sker en udbetaling på kr til radioen. Folkets Radio anmoder afslutningsvist om tilladelse til at overføre det overskydende programtilskud på i alt kr til året 2003, idet radioen anfører, at der tidligere herfra er givet tilladelse til en sådan overførsel til andre tilskudsmodtagere. Nævnet skal hertil anføre, at det er korrekt, at der i enkelte tilfælde er givet sådanne tilladelser, idet der dog i disse få tilfælde har været tale om programrækker, som

5 - 5 - det af udefra kommende årsager ikke har været muligt fuldstændigt at afvikle i det pågældende finansår. I dette tilfælde, hvor det drejer sig om en række enkeltstående programmer af kortere varighed, kan Nævnet ikke tiltræde, at der gives en sådan tilladelse. På denne baggrund skal Radio- og tv-nævnet meddele Folkets Radio afslag på radioens anmodning om overførsel af midlerne til H. H. Brydensholt næstformand Henrik Birkvad nævnssekretæ

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 316/2008 (1. afdeling) Hørsholm Kommune (advokat René Offersen) mod Sct. Georgs Fonden (advokat Anders Drachmann) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Houvej 55, DK-9550 Mariager Dato: 18 h -12-2013 Klage vedrørende

Læs mere