Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 37 STÆRKE SAMMEN MODUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 37 STÆRKE SAMMEN MODUL"

Transkript

1 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 37 STÆRKE SAMMEN 1 MODUL

2 38 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN

3 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 39 STÆRKE SAMMEN MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til ansvarlige og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder (artikel ). Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, ). Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret så længe de ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive information (artikel 12, ). Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination 23 ) (artikel 2). Børn har ret til hvile, leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter samt være aktive i fritidsforeninger (artikel 31). LÆRINGSMÅL I MODUL 1: Eleverne har et overblik over hele forløbet: hvad, hvorfor, hvor og hvornår. Eleverne har reflekteret over, hvad de forventer og håber, de kan få ud af forløbet. Eleverne har bidraget aktivt til at udvikle de aftaler, der skal være gældende for det trygge rum. OVERBLIK OVER MODUL 1: Introduktion af formål og forløb hvad, hvor, hvornår, hvorfor. Brug introfilmen om STÆRKE SAMMEN til elever (15 minutter). Startlege: Kaste bold i mønster + Send et håndtryk rundt (10 minutter) Temaøvelser (45 minutter) Temaøvelse 1 Et stort net Samarbejdsøvelse (20 minutter) Temaøvelse 2 Det trygge rum Brainstorm og dialog (25 minutter) Energizer Action-navne (10 minutter) Afslutning og evaluering (10 minutter) 23) Diskrimination er en mere korrekt betegnelse, men kan være et svært/nyt ord for nogle elever. Hvis du vælger at bruge dette ord, kan du evt. først tale med eleverne om, hvad ordet betyder.

4 40 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN INDLEDNING TIL FAGPERSONEN Hensigten med dette indledende modul er at informere, motivere og engagere eleverne i forhold til det forestående arbejde med STÆRKE SAMMEN. Læringsforløbet bliver præsenteret for eleverne, så de har en forståelse af, hvorfor I skal lave dette sammen, og et overblik over hele forløbet. Eleverne får at vide, hvor og hvornår I skal mødes omkring forløbet. Samtidig får eleverne mulighed for at stille spørgsmål og fortælle, hvad de forventer og håber, de kan få ud af forløbet. Begrebet resiliens bliver forklaret for eleverne ud fra konkrete eksempler med et særligt fokus på, hvordan forløbet er med til at gøre jer stærke sammen. Hovedbudskabet er, at man er stærkere, når man står sammen med andre, end når man står alene. Styrke både hos den enkelte og i fællesskabet bliver koblet sammen med børns rettigheder. For når man kender egne og andres rettigheder, er det lettere at finde ud af, hvornår rettighederne ikke bliver overholdt, og hvornår man har brug for hjælp eller støtte fra andre. På den måde bliver man stærkere. Men der skal også være nogle voksne eller jævnaldrende, der er klar til at hjælpe derfor er det vigtigt at være stærke sammen. I modulet er der fokus på, at I sammen etablerer de aftaler, der skal være gældende, når I arbejder med STÆRKE SAMMEN. Aftalerne er gældende under hele forløbet. Det er hensigten, at eleverne skal være aktive medskabere af disse aftaler, så de giver mening for dem, og eleverne føler et ejerskab til aftalerne. I det efterfølgende modul (modul 2) bliver der arbejdet mere i dybden med børns rettigheder, og eleverne bliver introduceret for FN s Børnekonvention. Der vil gennem hele læringsforløbet være mulighed for at referere til Børnekonventionen og dens artikler. MATERIALER TIL MODUL 1 Smartboard/flipover/tavle Film, som introducerer eleverne til STÆRKE SAMMEN (filmen kan findes på under klasse ) To bløde bolde (alternativt risposer) Et tætrullet garnnøgle af groft snor Evt. 10 grene Visuel oversigt over det samlede forløb (oversigt kan findes på s. 18 i afsnittet Modulerne i STÆRKE SAMMEN ) Et stort ark (A1 eller to A2-ark tapet sammen) Tusser Tape/selvklæbende gummi til ophængning af planche Mappe, som eleverne efter hvert modul kan gemme materialer og evalueringsark i Evalueringsark, modul 1 til hver elev

5 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 41 INTRODUKTION AF FORMÅL OG FORLØB 15 minutter Fagpersonen taler med eleverne om, at I i den kommende periode vil tage jer tid til at arbejde med klassens fællesskab. Det skal I gøre ved sammen at udforske, hvad børns rettigheder er samt tale om emner, der er vigtige for, at alle i klassen har det godt og føler sig trygge. Der vil blive lagt særlig vægt på elevernes trivsel og fællesskab/sammenhold i klassen, men det kan også handle om andre fællesskaber, som eleverne er en del af. Fortæl, at I også kommer til at tale om nogle svære emner og situationer, man som barn kan stå i, samt om, hvad man kan gøre i disse situationer. Der er mange måder at tale om resiliens i børnehøjde på. Fagpersonen kan vælge at tale med eleverne om begrebet resiliens eller holde sig til udtrykket STÆRKE SAMMEN. Man kan som fagperson lade sig inspirere af de følgende forslag eller selv finde på en introduktion, som vil egne sig til elevgruppen. Begrebet resiliens stammer fra det latinske ord resilire, der betyder at springe tilbage som når en bold rammer en mur og springer tilbage fra den. Resiliens handler bl.a. om, at de fællesskaber, vi er en del af fx vores klasse, familie og fritidsklub er rare og trygge steder at være. Når vi arbejder med resiliens i skolen, så arbejder vi med, at klassen skal være et rart og trygt sted, hvor alle kan trives og lære noget og hvor vi sammen kan løse konflikter og hjælpe og støtte hinanden. Det handler om at skabe og have gode relationer til hinanden, at kunne genkende og forstå følelser hos sig selv og andre, at kende og respektere børns rettigheder og have viden om grænser. Det handler om at holde af sig selv og være stolt af det, man er og kan. KONKRET EKSEMPEL: STÆRKE SAMMEN Materialer: Ca. 10 grene Tag en gren i hånden, og demonstrer for eleverne, hvordan en gren kan være let at knække. Tag derefter en bunke grene, og vis, at det ikke længere er så let at knække grenene, fordi de sammen er stærkere end hver for sig.

6 42 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN PLANTEMETAFOREN: Ligesom frø, der bliver sået, har vi brug for de rigtige omstændigheder for at trives og udvikle os. Et frø har brug for god og næringsrig jord, den rette mængde af lys, skygge, vand og gødning. Den spirende plante har brug for, at der er nogle, der passer på den og sørger for, at miljøet omkring den er så godt, at frøet kan vokse op og blive en stærk plante. Alle har en indre styrke, men alle har også brug for at være en del af et stærkt og trygt fællesskab, for at denne styrke kan vokse. Vi ved, at et stærkt og trygt fællesskab med gode relationer kan være den næringsrige jord og gødning, som gør, at vi kan vokse op og blive stærke mennesker. Resiliens handler derfor både om vores indre styrke og om det stærke og trygge fællesskab det handler om at blive STÆRKE SAMMEN.

7 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 43 BØRNS RETTIGHEDER OG STYRKE Tal med børnene om, at I undervejs kommer til at tale om børns rettigheder og det ansvar, der følger med rettighederne. Når man kender sine egne og andres rettigheder, er det lettere at finde ud af, hvornår ens egne eller andres rettigheder ikke bliver overholdt, og hvornår man har brug for hjælp fra andre. På den måde bliver man stærkere. Men der skal også være nogle, der er klar til at hjælpe, og derfor er det vigtigt at være stærke sammen. Efter at I har talt sammen om resiliens eller indre og fælles styrke, bliver eleverne introduceret til forløbet, og fagpersonen giver et overblik (gerne visuelt) over alle modulerne og de forskellige tematikker. Forløbet kan vises for eleverne ved en visuel oversigt på et smartboard ( under Fagpersoner ) eller ved at printe oversigten, der beskriver hvert modul, og hænge den op i klassen. Fagpersonen fortæller, hvor og hvornår I skal mødes, og eleverne får mulighed for at stille spørgsmål samt komme med idéer og forslag. Sammen med den visuelle oversigt fortæller fagpersonen i stikordsform lidt om indholdet i de enkelte moduler, og viser eleverne introfilmen til elever, som kan findes på under Fagpersoner. Fagpersonen ridser resten af modul 1 op og forklarer, at I hver gang starter med at lege nogle lege og giver jer tid til at lave noget sjovt sammen. Derudover vil I i dag lave nogle aftaler, der skal sikre, at alle oplever, at det er trygt at være med.

8 44 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN STARTLEG 1 KASTE BOLD I MØNSTER minutter Formål: at styrke fællesskabet og skabe rammer for glæde gennem leg. Legeaktiviteten kan styrke elevernes fokuserede opmærksomhed og deres koncentrationsevne. Materialer: To bløde bolde (alternativt risposer) Beskrivelse: 1. Alle står i en cirkel. 2. Introducér legen med at fortælle, at legen går ud på, at man skal kaste en bold rundt til de andre i cirklen. Samtidig med at man kaster en bold til en anden i cirklen, siger man vedkommendes navn. Man skal kaste til en, der ikke har haft bolden endnu, og huske, hvem man kastede til. Alle skal kun have bolden en gang. 3. Start med at kaste bolden til en i gruppen, og sig personens navn personen kaster nu bolden videre til en anden i gruppen og siger vedkommendes navn. 4. Når bolden har været hele vejen rundt, starter man forfra og kaster til den samme, som man kastede til i første runde. 5. Hvis spændingsniveauet skal øges, kan I skabe udfordring ved at introducere to bolde efter et par runder. Når den første bold er halvvejs, så kast den anden bold ind i cirklen. Den anden bold skal kastes i samme mønster som den første. 6. En anden mulighed for udfordring er at kaste bolden i omvendt mønster, sådan at man kaster bolden til den, man oprindeligt modtog bolden af. Afslutning: Slut af med en runde, hvor I kun kaster én bold og kaster meget langsomt (fx leger, at bolden er meget tung) og hvisker hinandens navn, når I kaster, for at sænke spændingsniveauet i gruppen. STARTLEG 2 SEND ET HÅNDTRYK RUNDT minutter Formål: at samle gruppen og formidle et budskab om, at I skal lave noget sammen. Beskrivelse: 1. Alle holder hinanden i hånden og står i en cirkel. 2. Fagpersonen vender sig mod venstre og får øjenkontakt med eleven ved siden af, samtidig med at han/hun giver eleven et håndtryk. Eleven sender håndtrykket videre ved at få øjenkontakt til den person, der står til venstre for ham/hende, og give vedkommende et håndtryk. Håndtrykket skal sendes hele vejen rundt i cirklen. Afslutning: Bed eleverne om at holde hinanden i hånden og på dit signalord at sætte sig ned i en cirkel på gulvet. 24) Inspireret af Dansk Røde Kors (2008). 25) Inspireret af Theraplay (2013).

9 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 45 TEMAØVELSE 1 ET STORT NET minutter Formål: at fremme samarbejde og følelsen af fællesskab. Øvelsen er med til at illustrere vigtigheden af at være med i et fællesskab, hvor alle deltager aktivt ud fra egne præmisser. Øvelsen illustrerer samtidig, hvordan et fællesskab er stærkere, når alle er med. Materialer: Et tætrullet garnnøgle af groft snor Beskrivelse: 1. Alle sidder i en stor cirkel. 2. Fagpersonen starter med at holde det store garnnøgle af groft snor i hånden og fortælle gruppen noget om sig selv (fx noget, han/hun er god til eller godt kan lide at lave). 3. Rul derefter garnnøglet hen til en elev i gruppen, mens du holder fast i snorens ende. 4. Bed nu eleven sige noget om sig selv (fx noget, han/hun er god til), holde fast på snoren og derefter rulle garnnøglet til en anden i gruppen. 5. Når alle har haft garnnøglet, er der blevet skabt et stort net af snoren. 6. Bed nu alle om på samme tid at rejse sig op, mens de holder fast i snoren. Når alle er kommet op at stå, forklarer fagpersonen, at nettet symboliserer, hvordan I alle er knyttet sammen i et fællesskab. Derfor er det vigtigt, at alle er med og bidrager, så det bliver et rart og trygt fællesskab. Alle har en vigtig rolle i fællesskabet (helheden er mere end de enkelte dele). 7. For at illustrere ovenstående, så bed en eller to elever om at give slip på deres snor, og se, hvordan nettet bliver mindre stærkt, og forbindelsen til de andre er blevet brudt. Afslutning: Slut evt. øvelsen af med, at alle igen holder i nettet og sætter sig ned på gulvet. Eleverne går nu én efter én tilbage til den, de har fået garnnøglet af, mens de ruller garnnøglet op. Du kan se Et stort net demonstreret på under Fagpersoner. I filmen får du også tips til, hvordan du kan facilitere legen. 26) Inspireret af National Association of Child Care Workers.

10 46 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN TEMAØVELSE 2 DET TRYGGE RUM brainstorm og dialog 25 minutter Formål: at eleverne er med til at etablere aftaler for det trygge rum. At fremme en atmosfære af gensidig respekt i gruppen. Materialer: Et stort ark (A1 eller to A2-ark tapet sammen) Tusser Tape/selvklæbende gummi til ophængning af planche Tal med eleverne om, at det er vigtigt, alle er med til at bestemme, hvilke aftaler der skal være gældende, så alle føler sig godt tilpas i gruppen. Aftalerne gælder særligt, når I mødes i gruppen, som en del af STÆRKE SAMMEN-forløbet, men aftalerne bør også gælde på andre tidspunkter. Tegn et skema på flipover/smartboard/tavle: Aftaler Hvordan (handlinger) Brainstorm Indledningsvis taler eleverne sammen to og to eller i mindre grupper om, hvilke aftaler der er vigtige for dem, hvis det skal være sjovt, trygt og inkluderende, når I mødes om forløbet STÆRKE SAMMEN. Herefter samles op i plenum, hvor hver gruppe nævner de aftaler, de er kommet frem til. Når eleverne nævner en overordnet aftale, så bed dem om at konkretisere, hvordan man skal opføre sig for at overholde aftalen. Fx kan aftalen vi respekterer hinanden konkretiseres til, vi vil lytte til hinanden, eller vi vil tale pænt til hinanden. Skriv elevernes forslag op i skemaet.

11 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 47 Forslag til aftaler, der kan indgås: Respekter hinanden og hinandens grænser. Alle må stille spørgsmål, og man må spørge om alt (så længe det ikke er private eller grænseoverskridende spørgsmål). Alle skal passe på hinanden ingen må komme til skade. Alle har ret til at sige til og fra. Man kan altid sige, det har jeg ikke lyst til at svare på (man skal kun dele det med gruppen, man har lyst til). Alle har ret til at have deres egen mening, man behøver ikke at være enige. Deltagelse er altid frivillig (alle kan deltage ingen skal deltage). Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at de altid har mulighed for at tale med jer voksne. Fagpersonen kan fx sige noget i stil med: Det er ikke meningen, at vi skal dele meget private oplevelser i gruppen, men der kan opstå situationer, hvor I gerne vil tale om noget kun med en voksen, og så er I altid velkomne til at komme og tale med mig eller en anden voksen, som I stoler på også efter undervisningen. Vælg sammen 3-5 aftaler ud som de vigtigste, der skrives på det store ark (de resterende forslag og konkrete eksempler kan evt. skrives med småt på arket). Til sidst tegner alle omridset af hinandens hænder hele vejen rundt i papirets kant (alternativt kan fagpersonen tegne rundt om elevernes hænder). Omridset af hænderne fungerer som en underskrift på, at alle forpligter sig på de aftaler, som I sammen har fundet frem til. Planchen hænges op i klassen eller det lokale, hvor I mødes omkring STÆRKE SAMMEN, så der altid kan henvises til de aftaler, I har lavet sammen. I kan også i lærergruppen aftale, at planchen kopieres og hænges op i alle de lokaler, hvor klassen har timer.

12 48 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN ENERGIZER ACTION-NAVNE minutter Formål: at aktivere eleverne og give dem mulighed for at grine og bevæge sig. Beskrivelse: 1. Alle står i en cirkel. 2. Forklar, at I nu skal skiftes til at sige jeres navn sammen med en bevægelse, og at I hele tiden skal bygge oven på de andres navn og bevægelser. Start med at sige dit navn, og lav en bevægelse. 3. De andre deltagere skal efterfølgende kopiere bevægelsen, mens de i kor siger dit navn. 4. Bagefter er det eleven til venstre for dig, der skal sige sit navn sammen med en bevægelse. 5. Nu skal hele gruppen på samme tid først gentage dit navn og din bevægelse og derefter elevens navn og bevægelse så der hele tiden bliver bygget videre på en sekvens. 6. Fortsæt, til I har været cirklen rundt. Variation: Hvis legeaktiviteten skal gøres mere udfordrende, så bed eleverne om at finde på en bevægelse, der starter med samme bogstav som deres navn (fx jeg er hoppende Hans, smilende Sara, malende Mohamed, twistende Tina, råbende Ronja etc.). AFSLUTNING OG EVALUERING 10 minutter Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål. Materialer: Evalueringsark, modul 1 til hver elev Udlevér Evalueringsark, modul 1 til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfylde arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skriver eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne. Det udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe. Alternativt brug evalueringslegen Kaste med bold, som er beskrevet sidst i modul 8 side 154. Mulige emner kunne være: Hvad ved du nu, som du ikke vidste før? Hvorfor er det vigtigt at være stærke sammen? Hvad håber du, at vi kan få ud af STÆRKE SAMMEN-forløbet? Nævn en af vores aftaler. 27) Inspireret af Association of Volunteers in International Service (2003).

13 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 49

14 50 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN EVALUERINGSARK, MODUL 1 Skriv, hvad du håber, at du/i vil få ud af STÆRKE SAMMEN-forløbet: Skriv de vigtigste aftaler fra det trygge rum : Hvordan var forløbet for dig i dag?

15 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN 51 INSPIRATION TIL OPFØLGNING I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 1 STÆRKE SAMMEN) Elevens alsidige udvikling: Elevens mulighed for at lære sammen med andre er et væsentligt perspektiv i skolens arbejde med at fremme elevens alsidige udvikling (jf. Fælles Mål for elevernes alsidige udvikling, Undervisningsministeriet, 2010). Som opfølgning på modulets arbejde med at skabe trygge rammer kan der i forbindelse med den understøttende undervisning eller som et særskilt tema i de skemalagte fag arbejdes videre med fællesskabets betydning for den enkeltes og klassens læringsprocesser. Find inspiration til metoder og konkrete øvelser til indsatsen hos Dansk Center for Undervisningsmiljø på: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Som en del af det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne på mellemtrinnet udvikle kompetence til at fremme sundhed og trivsel på skolen. I tilknytning til modul 1 kan eleverne arbejde med at udvikle og afprøve initiativer, der kan fremme trivslen i klassen og på skolen. Find inspiration i Sex & Samfunds Uge Sex-temaforløb til mellemtrinnet, Sammen om sundhed og trivsel, og i Sex & Samfunds øvelser om Det trygge rum. Gratis adgang til materialerne fås ved tilmelding til Uge Sex på:

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING 8 MODUL 148 Modul 8 - AFSLUTNING Modul 8 - AFSLUTNING 149 AFSLUTNING MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole

Læs mere

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER 2 MODUL 54 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 55 BØRNS RETTIGHEDER MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Modul 3 - FØLELSER 69 FØLELSER MODUL

Modul 3 - FØLELSER 69 FØLELSER MODUL Modul 3 - FØLELSER 69 FØLELSER 3 MODUL 70 Modul 3 - FØLELSER Modul 3 - FØLELSER 71 FØLELSER MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de

Læs mere

Modul 7 - MIG OG OS 129 MIG OG OS MODUL

Modul 7 - MIG OG OS 129 MIG OG OS MODUL Modul 7 - MIG OG OS 129 MIG OG OS 7 MODUL 130 Modul 7 - MIG OG OS Modul 7 - MIG OG OS 131 MIG OG OS MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Voksne skal hjælpe og beskytte børn,

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

DET VIDERE ARBEJDE DET VIDERE ARBEJDE 187

DET VIDERE ARBEJDE DET VIDERE ARBEJDE 187 187 188 189 MIT OMRÅDE en kortlægning 59 60-90 minutter Formål: at give eleverne mulighed for at skabe overblik over deres lokalsamfunds ressourcer og identificere evt. udfordringer, samt hvad de selv

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

Modul 5 - AT BESKYTTE SIG SELV 95 AT BESKYTTE SIG SELV MODUL

Modul 5 - AT BESKYTTE SIG SELV 95 AT BESKYTTE SIG SELV MODUL Modul 5 - AT BESKYTTE SIG SELV 95 AT BESKYTTE SIG SELV 5 MODUL 96 Modul 5 - AT BESKYTTE SIG SELV Modul 5 - AT BESKYTTE SIG SELV 97 AT BESKYTTE SIG SELV MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA

Læs mere

KONFLIKTER OG SAMARBEJDE MODUL

KONFLIKTER OG SAMARBEJDE MODUL Modul A - KONFLIKTER OG SAMARBEJDE 157 KONFLIKTER OG SAMARBEJDE A MODUL (SUPPLERENDE) 158 Modul A - KONFLIKTER OG SAMARBEJDE Modul A - KONFLIKTER OG SAMARBEJDE 159 KONFLIKTER OG SAMARBEJDE MODULET BERØRER

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE UGE SEX 2016 Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE Introduktion Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet Undervisningsvejledning til mellemtrinnet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse Målgruppe Mål Varighed Forberedelse Proces Opfølgning OBS KONTAKT Målgruppe Mål Varighed Forberedelse Proces Opfølgning OBS KONTAKT KANIN, MUR, PISTOL Målgruppe En klasse, der deles i to grupper. Mål -

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune BAGGRUND 194 Vennemappen Konflikthåndtering Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune Vennemappen BAGGRUND Kort om metoden Hvad kan børn

Læs mere

OM GRÆNSER TIL KLASSE

OM GRÆNSER TIL KLASSE UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN 1 OM TIL 0. 3. KLASSE 2 3 Hvad er grænser? Modulet indledes med en snak om ordet grænser. Her arbejdes med elevernes forforståelse af arbejdet med at mærke sine egne grænser. Bed

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................5

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere 61 Slip kontrollen - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 61 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Vi lever i et samfund, hvor der er mange muligheder Mange oplever, at der er mange ting at

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Temamøde om seksuel sundhed

Temamøde om seksuel sundhed Temamøde om seksuel sundhed Region Syddanmark, d. 14. marts 2013 Seksualundervisning i grundskolen - udfordringer og initiativer Lone Smidt Sex & Samfund Hvad skal vi tale om? Seksualundervisning i grundskolen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

ET RESILIENSFREMMENDE FÆLLESSKAB LEGEAKTIVITETERNES FORMÅL LEGEAKTIVITETER ENERGIGIVENDE LEGEAKTIVITETER SAMARBEJDSSTYRKENDE LEGEAKTIVITETER

ET RESILIENSFREMMENDE FÆLLESSKAB LEGEAKTIVITETERNES FORMÅL LEGEAKTIVITETER ENERGIGIVENDE LEGEAKTIVITETER SAMARBEJDSSTYRKENDE LEGEAKTIVITETER 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 7 8 9 10 15 17 22 28 36 42 49 52 RED BARNET LEGE SAMMEN ET RESILIENSFREMMENDE FÆLLESSKAB LEGEAKTIVITETERNES FORMÅL DEN VOKSNE SOM ROLLEMODEL OG FACILITATOR LEGEAKTIVITETER FÆLLESSKABSOPBYGGENDE

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Venskaber. Kort om metoden. Pædagogiske overvejelser. Formål

Venskaber. Kort om metoden. Pædagogiske overvejelser. Formål 140 Venskaber Beskrevet med input fra leder Jytte Hare, Børnehuset Fredskovhellet, Hillerød Kommune og souschef Kirsten Skjerning Bækkehøj Børneunivers Ringkøbing-Skjern Kommune Systematik og overblik

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Side 1 af 5 Vejledning til opgavesæt til 9.-10.klasse. Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Praktisk information om opgavesættet Opgavesættet kan både løses med og uden forudgående omvisning/foredrag.

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit s dagpleje Berits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit Skovlund Poulsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Skole Parathed Vejledning til forældre.

Skole Parathed Vejledning til forældre. Skole Parathed Vejledning til forældre. Mange er i tvivl omkring sit barns skolegang og i dag stilles der større og større krav til hvad man skal kunne. Ud over at man skal kunne eller være interesserede

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere