VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag"

Transkript

1 VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende menighedsråd, Everdrup, Fensmark, Fodby, Fuglebjerg, Glumsø- Bavelse-Næsby, Hammer-Vester Egesborg, Herlufmagle, Herlufsholm, Holsted, Hyllinge, Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup, Karrebæk, Kvislemark-Fyrendal-Førslev, Marvede, Mogenstrup, Næstelsø, Rislev, Rønnebæk, Sandby, Sct. Mortens, Sct. Peders, Skelby- Gunderslev, Skt. Jørgens, Snesere, Toksværd-Holme Olstrup, Tystrup-Haldagerlille, Tyvelse- Aversi-Vrangstrup-Tybjerg, Vallensved og Vejlø Stk. 2. Grundlaget for denne aftale er 43 og 43 b i Lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 (Lov om menighedsråd), og Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2013 (Lov om folkekirkens økonomi. 2. Opgaver omfattet af samarbejdet Aftalen træder i kraft den xx.xx.2015 og omfatter udvendig og indvendig kalkning af kirker i de deltagende sogne. Alt arbejde i forbindelse med kalkning udføres i henhold til den af parterne godkendte procesbeskrivelse, jf. bilag 1. og er omfattet af AB 92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder), og ABR 89 (Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning), hhv. bilag 2 og 3. Ingeniør/arkitektbistand udføres af ingeniør/arkitekt som er godkendt af Provstiudvalget. 3. Side 1 af 6

2 Finansiering af samarbejdet Stk. 1. Samarbejdet finansieres af ligningsmidler. Der oprettes en særlig kirkekalkningskasse, som er placeret i provstiudvalgskassen. Stk. 2. Provstiudvalget har opgaven med at sørge for kalkning af kirkerne i de deltagende sogne. Provstiudvalget bestyrer midlerne og står for tildeling af kalkningsmidler. Provstiudvalget indgår en samlet aftale for kalkning og fastlægger en overordnet plan for, hvornår den enkelte kirke skal kalkes. Stk. 3. De deltagende menighedsråd er involveret og får indsigt på et overordnet plan via budgetsamråd, således at generelle forhold som kassens størrelse samt de hensyn, der prioriteres og tildeles midler efter, bliver drøftet mindst en gang om året på budgetsamråd. 4. Tilsyn Ingeniør/arkitekt har tilsynsansvar med de konkrete kalkningsopgaver og deres udførelse. De respektive kirkeværger deltager efter ønske ved tilsyn sammen med ingeniør/arkitekt, og påtaler eventuelle mangler til ingeniør/arkitekt. 5. Uenighed om denne vedtægt Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt holdes et møde mellem formænd, kirkeværger for menighedsrådene og provstiudvalgets for- og næstformand. Efterfølgende skal Provstiudvalget godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Enhver fortsat tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet. 6 Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet Hvis andre menighedsråd i Næstved Provsti ønsker at deltage i kalkningssamarbejdet, oprettes tiltrædelsesdokument til nærværende vedtægt, der underskrives af tiltrædende menighedsråd samt Provstiudvalget. Side 2 af 6

3 7 Varighed og ophævelse af samarbejdet Ændringer i vilkårene i denne vedtægt kan komme på tale hvert tredje år. Ændringer skal godkendes af menighedsrådene hvert tredje år, og forud herfor drøftes ændringer på budgetsamråd i De deltagende parter kan dog hver for sig forlange en forhandling om vedtægternes vilkår. Ved enighed om ændring træder denne i kraft med højst 6 måneders varsel. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår. 8 Offentliggørelse Denne vedtægt offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside og på Næstved Provstis hjemmeside, og vedtægten findes tilgængelig på provstikontoret, Stationsvej 4 kld., 4171 Glumsø Kalkningens omfang og udførelse Perioden vil blive betragtet som en forsøgsperiode, hvor kalkningen planlægges at gennemføres iflg. den rapport som er udarbejdet i foråret 2015 af Ankon Engineering, jf bilag 4. På baggrund af denne periodes erfaringer, vil der blive taget stilling til, om kalkningen og den nødvendige vedligeholdelse af murværket med fordel kan gennemføres med anden frekvens end 4 år. Der indgås skriftlig aftale mellem Provstiudvalget og ingeniør/arkitekt om projekterings- og tilsynsansvar iht. ABR 89 (Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og Bistand) med ansvarsforsikring for ingeniørens/arkitektens ydelse. Det er ingeniørens/arkitektens ansvar at arbejdet udføres i henhold til AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder), og i overensstemmelse med udbudsmaterialet som skal være godkendt af Provstiudvalget. Entrepriseaftalen underskrives af menighedsrådet, der deltager i opstartsmødet. Bilag 1: Procesbeskrivelse Bilag 2: AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) Bilag 3: ABR 89 (Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand) Bilag 4: Rapport fra Ankon Engineering Side 3 af 6

4 Godkendt af Everdrup Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Fensmark Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Fodby Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Fuglebjerg Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Glumsø-Bavelse-Næsby Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Hammer-Vester Egesborg Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Herlufmagle Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Herlufsholm Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Holsted Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Menighedsråd, d. / 20 Side 4 af 6

5 Godkendt af Karrebæk Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Kvislemark-Fyrendal-Førslev Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Marvede Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Mogenstrup Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Næstelsø Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Rislev Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Rønnebæk Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Sandby Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Sct. Mortens Menighedsråd, d. / 20 Side 5 af 6

6 Godkendt af Sct. Peders Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Skelby-Gunderslev Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Skt. Jørgens Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Snesere Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Toksværd-Holme Olstrup Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Tystrup-Haldagerlille Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Tyvelse-Aversi-Vrangstrup-Tybjerg Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Vallensved Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Vejlø Menighedsråd, d. / 20 Godkendt af Næstved provstiudvalg d. / 20 Side 6 af 6

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 29. AUGUST 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D Dagsorden til endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård 1. Information om kortsigtede planer i Næstved Provsti

Læs mere

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti.

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. juni 2016. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1 Provstikonsulent orienterer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 20. januar 2016. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunvor B. Nielsen. Mødet sluttede kl. 17.00 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet startede kl. 13 og sluttede kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. september. Kl. 13 og 10. september kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen deltager ikke d. 10. september.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni. Kl. 15.00 Mødested: Holsted egård Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

Vedtægt. for. Formål 1. Samarbejdet har til formål at administrere og drive Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune.

Vedtægt. for. Formål 1. Samarbejdet har til formål at administrere og drive Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune. Vedtægt for samarbejdet mellem sognene i Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Vestre Provsti, Aalborg Østre Provsti og Aalborg Budolfi Provsti i medfør af 43 stk. 1, i Lov om Menighedsråd og vedtaget i henhold

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 6. juni 2018 kl. 13 d. 06-06-2018, 13:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: Inden mødet gik i gang blev det besluttet at punkt 38 bliver

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested:

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested: Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 4. februar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Fraværende med anmeldt forfald: Mogens Kessel. Mødet blev afsluttet kl. 18.00 Mødepunkt 1 Førslev Kirke, anmodn. om handlingsplan

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. december 2017. Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Årligt

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 28. maj 2019 vers. 3 - d. 28-05-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Holger Eilkær Hansen, Jan Kure Kinnberg,

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg om Center for Folkekirkens Familiestøtte (Diakoni)

Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg om Center for Folkekirkens Familiestøtte (Diakoni) Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg om Center for Folkekirkens Familiestøtte (Diakoni) Samarbejdet er etableret i medfør af Lov om Menighedsråd, (LBK nr. 771 af 24. juni 2013) 43 og 43 b, stk.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet blev afsluttet kl. 18.30 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Del 2 / fortsættelse af sag 2200... Mødepunkt 1 Kirkely i Tybjerg, projektmateriale Sag: Kirkely, Tybjerg

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. december 2015. Kl. 13.00 Mødested: Vejlø Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Gunver B. Nielsen forlod mødet kl. 16.30. Dagsordenen består

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. marts 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet sluttede kl. 16.45 Referent: Connie B. Beier Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Velkommen til budgetsamråd 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Dagsorden: bilag 1. Næstved Provstis vision 2020 a. Visionshjul b. Præsteteams c. Kommunikation / nyhedsbrev d. Administrationssupport

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2018. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Orientering ved

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 15. august 2018 - (referat) d. 15-08-2018, 11:00, Deltagere: Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 17.00 Orienteringspunkter

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme

Læs mere

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde.

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 21. februar 2018. Kl. 12 Mødested: Bethesda, Karrebæk Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt 1 Orientering provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Fravær med anmeldt forfald: Leif Hansen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt

Læs mere

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg Vedtægt for samarbejde mellem Budolfi, Hans Egede, Hasseris, Margrethe, Sankt Markus, Vejgaard, Vesterkær, Vor Frelser og Vor Frue sognes menighedsråd i Budolfi provsti i Aalborg stift i medfør af Kapitel

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 10. oktober 2018 kl. 13 - d. 10-10-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt Referat 1 - Orientering

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.30 Da der er punkter fra den oprindelige

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif von Gersdorff Mødet blev afsluttet kl. 17 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering ved provstikonsulent

Læs mere

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D DAGSORDEN: 1. Indledning og kort præsentation 2. Økonomiske forhold i provstiet 3. Årsregnskab PUK kassen, herunder skoletjenesten

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 14. november 2018 kl. 13 behandlingspunkter - d. 14-11-2018 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Afbud: Mogens Kessel, Holger Eilkær

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. marts 2018. Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg ehus Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.30 Mødepunkt 1 Fuglebjerg, PU besøg om fremtidig

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 13. juni 2018 kl. 12.30 d. 13-06-2018, 12:30, Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Punkt 11 behandles

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 5. september 2018 kl. 10 d. 05-09-2018, 10:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: 1 - Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Brønderslev Provsti Knudsgade 125, 9700 Brønderslev. Tlf , mail

Brønderslev Provsti Knudsgade 125, 9700 Brønderslev. Tlf , mail Budgetsamråd torsdag den 31. august 2017 Hjallerup Kulturhus. REFERAT 1. Velkomst ved Anders Hummelmose. 2. Gennemgang af budget 2018. Der blev sagt tak for de indsendte budgetter. Udsigten for 2018 er

Læs mere

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling.

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Firkanter er overbygningselever Trekanter er mellemtrinselever Prikker er indskolingselever Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Elever i Fuglebjerg

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. oktober 2017. Kl. kl. 13-17,00 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl.

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 16. august 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl. 18.00 Del 1 Mødepunkt

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 18. juni 2015

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 18. juni 2015 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 18. juni 2015 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4 Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat af formandsmøde d. 22. januar 2019 i Sct. Mortens Sognegård

Referat af formandsmøde d. 22. januar 2019 i Sct. Mortens Sognegård Deltagere: Line Hansen (Kvislemark-Fyrendal-Førslev), Anne Ladefoged (Sct. Mortens), Poul Sandberg (Herlufsholm, PU), Gustav Nielsen (Skt. Jørgens), Ib Rugbjerg Nygaard (Vallensved), Birgit Lund Terp (PU),

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 12. december 2018 kl. 13 - behandlingspunkter - d. 12-12-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Endelig

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Kvislemark Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen I referatet er indarbejdet punkter fra tillægsdagsorden:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. januar 2018. Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jan Kinnberg. Til dagsordenen blev tilføjet 2 punkter:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. PU møde slut kl.

Læs mere

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for Bilag 2 Næstved Kommune Boligudbygningsplan for 2015-2024 57 Boligudbygningsplan for Næstved Kommune 2015-2024 Borup Ris Skolens distrikt: Del af Borup Ris, tidligere Grønbro Skole, som er fordelt således:

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor I det følgende og i daglig tale anvendes Regnskabskontoret som benævnelse for samarbejdet mellem menighedsråd i

Læs mere

PU møde 8. november Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø

PU møde 8. november Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. november 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Stationvej, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Provstikonsulent

Læs mere

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa Gælder fra 11. december 2011 Linje 679 OplandsTaxa i næstved kommune OplandsTaxa er et nyt servicetilbud i hele Næstved Kommune, der giver borgerne bedre mulighed for at komme frem og tilbage mellem Næstved

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017 Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 13. marts 2019 - d. 13-03-2019 kl. 13:00 til 17:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren, Birgit

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård.

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Haslev kirkehus, Kirketorvet, Haslev Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store

Læs mere

stevns Velkommen til budgetsamråd

stevns Velkommen til budgetsamråd Velkommen til budgetsamråd Kirkeskat med 1,10% 31.128.746 Saldo fra 2014 133.943 Kirkeskat, jfr. ovenfor 31.128.746 Udligningstilskud 953.000 Til rådighed i alt 32.215.689 der fordeles således: Landskirkeskat

Læs mere

Brøderup/Tappernøje Befolkning pr. 1. januar Alder Mogenstrup. Befolkningsprognose

Brøderup/Tappernøje Befolkning pr. 1. januar Alder Mogenstrup. Befolkningsprognose 29.6.2017 CDS Befolkningsprognose 2018-2026 Vurdering af pladsbehovet + = overskud af pladser - = underskud af pladser Brøderup/Tappernøje 0 år 35 36 36 36 36 37 38 38 38 38 1 år 40 36 37 37 37 37 38 38

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Provstis Korsamarbejde Børne- Junior og Koncertkor

Vedtægter for Fredensborg Provstis Korsamarbejde Børne- Junior og Koncertkor 1 Vedtægter for Fredensborg Provstis Korsamarbejde Børne- Junior og Koncertkor 2 1 Formålet med Fredensborg Provstis Korsamarbejde er: at udbrede kendskabet til den danske salmeskat at fremme sangglæden

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 21. august 2019 - d. 21-08-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Poul Ernst Sandberg, Mogens Kessel, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren,

Læs mere

Notat. Fase 1 - Opstart

Notat. Fase 1 - Opstart 5. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget

Læs mere

Referat af konstitueringsmøde

Referat af konstitueringsmøde Vejle den 30. november 2016 Mødet holdes : Onsdag den 7 december 2016 Mødet begynder kl. : 16:00 Mødet slutter kl. :17:00 På adressen : Havelodden 4, Nordre Kirkegård, - mødelokale 1 Afbud : Emil Tang.oOo

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted, Mogens Kessel. Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 30. april 2014. Kl. 13.00 Mødested: Sct. Peders Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 30. april 2014. Kl. 13.00 Mødested: Sct. Peders Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 30. april 2014. Kl. 13.00 Mødested: Sct. Peders Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl. 17.45 Mødepunkt

Læs mere

Velkommen til. budgetsamråd. Budget 2015 FAXE

Velkommen til. budgetsamråd. Budget 2015 FAXE faxe Velkommen til budgetsamråd Budget 2015 FAXE Kirkeskat med 1,08 %, 47.770.236 Saldo fra 2014 450.218 Kirkeskat, jfr. ovenfor 47.770.236 Udligningstilskud 0 Til rådighed i alt 48.220.454 der fordeles

Læs mere

Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune

Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune Landdistriktsudvalget - 21. januar 2019 Trafikbestiller, Michael Stonor Nielsen Center for Trafik og Ejendomme Dagsorden Togbetjening i Næstved

Læs mere

Notat. Forsøgsvilkår nr. 1 vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. Forsøgsvilkår nr. 1 vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart Forsøgsvilkår nr. 1 vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Dato: 6. f ebruar 2019 Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindh old Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd

Læs mere

Notat. Fase 1 - Opstart

Notat. Fase 1 - Opstart Forsøgsvilkår nr. 6 vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindh old Mange

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 10. april 2019 - d. 10-04-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren,

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014 Præsentation af provstiudvalg 1. Poul Sandberg, Herlufsholm 2. Ulla Jensen, Vejlø 3. Leif Hansen, Rønnebæk 4. Mogens Kessel, Hårslev-Ting

Læs mere

Forsøgsordning i folkekirken

Forsøgsordning i folkekirken Forsøgsordning i folkekirken Distriktsforeningen for Herning Nordre og Søndre Provsti 31. januar 2018 Flemming Vium Nielsen, politisk chef Landsforeningens perspektiv: Fleksibilitet Enkle regler og procedurer

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 30. april 2019 - d. 30-04-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Jan Kure Kinnberg, Poul Leif Hansen, Holger Eilkær

Læs mere

Forsøgsvilkår nr. 5 vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelsen, ansvaret herfor

Forsøgsvilkår nr. 5 vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelsen, ansvaret herfor Forsøgsvilkår nr. 5 vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 01 Finansiering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.602.273-4.667.016-4.887.266-4.887.266

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 16. januar 2019 - behandlingspunkter - d. 16-01-2019 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Holger

Læs mere

4 Nyt fra personalekonsulenten PW har været på studietur med konsulenterne til Flensborg

4 Nyt fra personalekonsulenten PW har været på studietur med konsulenterne til Flensborg Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 12.00 Mødested: Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen Sat

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. december 2013. Kl. 14.00 Mødested: Vejlø Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. december 2013. Kl. 14.00 Mødested: Vejlø Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. december 2013. Kl. 14.00 Mødested: Vejlø Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif von Gersdorff Mødet blev afsluttet kl. 17.30. Da der var enkelte punkter

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7, ansøgning fra Allinge

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7, ansøgning fra Allinge Referat for: Bornholms Provstiudvalg PU møde 2. februar 2017. Kl. 14.00 Mødested: Søborgstræde 11, Rønne Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7, ansøgning

Læs mere

Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017

Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017 Velkommen til orienterings- og opstillingsmøde PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD I SKT. JØRGENS KIRKE D. 23. AUGUST 2017 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed 3) Redegørelse

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere