Referat Næstved Provsti Møder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Næstved Provsti Møder"

Transkript

1 Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 6. juni 2018 kl. 13 d , 13:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: Inden mødet gik i gang blev det besluttet at punkt 38 bliver behandlet under lukket møde. 1 - Orientering ved provstikonsulenten Bilag: Provstikonsulenten orienterede om hvilke slags sager der arbejdes med i øjeblikket. Bl.a. sag om sammenlægning af MR i Næstelsø og Mogenstrup. Herunder ønske om graversamarbejde. Herlufmagle (afskedigelsessag): Det anbefales, at man sender det nye materiale ind og via Stiftet beder om en termin for, hvornår sagen behandles. Flytning af provstikontor til Kapelvej. Senere på dagsordenen behandles der et udkast til en lejeaftale. Der er planlagt møde om organistsamarbejde i Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup og Kvislemark-Fyrendal- Førslev. Provsterne inviterer til visionsdrøftelser i forbindelse med hvad der skal ske i provstiet, når provst Vagn Birk Jensen fratræder d. 31. august Mødet blev aftalt til d. 19. juni 2018 kl Formentlig i Skt. Jørgens Sognegård. Ved mødet deltager provstikonsulenten. Formøde om budgetsamråd afholdes fra kl Som afslutning på mødet serveres et let måltid. 2 - Referat fra PU møde d. 2. maj 2018 kl udgave Sag hørende til mødet: PU møde d. 2. maj 2018 kl. 13 ( ) Bilag: Referat fra PU møde d. 2. maj 2018 kl udgave Godkendelse af referat fra sidste møde.

2 3 - Budgetopfølgning pr , nyt varmeanlæg Førslev Kirke Nyt varmeanlæg og vand i varmekanal under skib - Førslev Kirke ( ) Bilag: Budgetopfølgning pr , nyt varmeanlæg Førslev Kirke, Budgetopfølgning nyt varmeanlæg PU anbefaler, at der søges om frigivelse af egne midler, opsparet i Stiftet, til finansiering af budgetoverskridelsen. Alternativt kan fremsendes ansøgning om 5% midler. 4 - MR beslutning om ateliebygning - Referat fra menighedsrådsmøde 19. april Sct. Mortens Opførelse af ateliebygning, Ostenfeldtsvej 16 - Sct. Mortens ( ) Bilag: MR-referat fra Sct. Mortens, , Tegninger til atelier - Tjenestebolig Ostenfeldtsvej - Sankt Mortens, Atelier, ATT00001, Aktdokument, 19_031229, ATT00001, 12_080429, ATT00002 Provst Anna Helleberg Kluge redegjorde for sagen. Menighedsrådet har godkendt de fremsendte tegninger. Bygningen er ikke til beboelse, men den skal opvarmes. Det vil være Thomas Kluge ApS der bygger bygningen. Anna Helleberg Kluge forlod mødet under forhandling og beslutning. PU kan anbefale, at bygningen udføres efter den fremsendte beskrivelse af materialer m.m. Og videresender tegninger og beskrivelse til Roskilde Stift med anbefaling. PU beder herefter menighedsrådet og provsteparret om, at udarbejde en aftale, der kan accepteres af begge parter. Aftalen fremsendes til PU, der herefter tager stilling til om den kan anbefales og videresendes til godkendelse i Roskilde Stift. 5 - Vedr. udvendig kalkning af Fuglebjerg Kirke Kalkningspuljen Indvendig kalkning - Fuglebjerg Kirke ( ) Bilag: Vedr. udvendig kalkning af Fuglebjerg Kirke Kalkningspuljen, Tilsynsnotat nr. 1, , Aftaleseddel nr. 1 og 2, , Vedr. udvendig kalkning af Fuglebjerg Kirke Kalkningspuljen Provsterne har været nødsaget til, af tidspres, at godkende en lille overskridelse i kalkningspuljens budget. PU tager det til efterretning.

3 6 - Ansøgning til energipuljen - Karrebæk Kirke Ansøgning til energipuljen - Karrebæk Kirke ( ) Bilag: Ansøgning til energipuljen - Karrebæk Kirke, Ansøgning om midler til indkøb af el- radiatorer PU godkender, under forudsætning af at menighedsrådet har godkendt ansøgningen, at der bevilges kr inkl. moms af energipuljen. PU beder om, at referat hvor beslutningen er taget, fremsendes til PU sammen med dokumentation for udgiften og oplysning om bank reg og konto nr. 7 - Ansøgning om 5 pct. midler kr orglet i Førslev kirke skal renses for skimmelsvamp - Førslev Ansøgning om 5 pct. midler kr Rensning af orgel for skimmelsvamp - Førslev ( ) Bilag: Ansøgning om kr Orglet i Førslev kirke skal renses for skimmelsvamp, mm., Førslev Kirke tilbud på rensning af orgel Af 5 % midler bevilges op til kr inkl. moms til rensning af orgel. 8 - Kirkerenovening - omfordeling midler - Herlufsholm Byggemødereferater - Indvendig renovering kirken - Herlufsholm ( ) Kirker - Herlufsholm - indvendig istandsættelse ( ) Bilag: Herlufsholm Kirke - Byggemødereferat nr. 01 samt revideret udførelsestidsplan, indv. istandsættelse, Byggemødereferat nr. 01. Herlufsholm Kirke, Indv. istandsættelse, , Omfordeling af midler, Kirkerenovening omfordeling midler, Herlufsholm Kirke - Byggemødereferat nr. 02, indv. istandsættelse, Byggemødereferat nr. 02. Herlufsholm Kirke, Indv. istandsættelse, Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet betaler etablering af nyt teglstensgulv i kirken med kr , samt istandsættelsen af den resterende del af det historiske inventar inkl. reparationsmaling af bænkerækkerne og afslibning af gulvet under samme. En omfordeling, der vil svare til menighedsrådets opsparing til betaling af hvælvdekorationer.

4 Ovennævnte vil betyde, at Herlufsholm Skole og Gods alene skal bære udgifterne til finansiering af istandsættelsen af hvælvsdekorationer. Godkendelsen forudsætter, at der indgås en bindende aftale med Herlufsholm Skole og Gods om ovennævnte. 9 - Ansøgning om 5% midler til løber i Sct. Peders Kirke Ansøgning om 5% midler kr til løber - Sct. Peders Kirke ( ) Bilag: Ansøgning om 5% midler til løber i Sct. Peders Kirke., Scan0002 Af 5% midlerne bevilges kr inkl. momstil udskiftning af løber i Sct. Peders Kirke. Bevillingen gives under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med udskiftningen, skal stemmes orgel. MR bør, inden det gamle tæppe fjernes, undersøge hvordan tæppet fjernes uden støvgener. 5% midlerne udbetales efter modtagelse af dokumentation for udgiften og oplysning om kirkekassen bank reg og kontonr Ansøgning 5% midler til løvsuger - Herlufmagle Ansøgning 5 pct. midler til køb af løvsuger - Herlufmagle ( ) Bilag: Ansøgning, Løvsuger, Ansøgning Af 5% midler bevilges kr inkl. moms til indkøb af løvsuger. Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentations for udgiften og oplysning om kirkekassens bank reg og kontonr Ansøgning om tilladelse til at hæve kr prohiberet konto - Herlufmagle Prohiberet konto - Herlufmagle ( ) Bilag: Ansøgning, Ansøgning d , Ansøgning PU godkender, at kr frigives fra prohiberet konto Anmodning om godkendelse af købsaftale FDF-grunden - Fensmark Salg af FDF-grunden - Fensmark ( )

5 Bilag: SV Fensmark, godk. at provenu kan anv. til istandsæt. præstegården, Købsaftale, Tiltrædelse af salg, Fensmark, Aktdokument, Fællesmøde , Købsaftale PU kan ikke på forelæggende grundlag godkende salget. Menighedsrådet bedes redegøre for hvorfor salgsprisen er godkendt til kr af MR i forhold til salgsvurderingerne og hvorfor der først afregnes når lokalplanen er godkendt. PU har møde d. 13. juni, hvorfor svaret bedes fremsendt senest mandag d. 11. juni Hvis sagen ønskes afgjort inden sommerferien bedes menighedsrådet redegøre for ovennævnte. Alternativt foreslås, at der holdes et møde med provst Vagn Birk Jensen Anmodning om overførsel til likdviditet stillet til rådighed af provstiet - Hårslev-Ting Jellinge- Krummerup Regnskab Hårslev-Ting Jellinge- Krummerup ( ) Bilag: Hårslev mfl., 4964_001 Provstiudvalget godkender at kr ,27 overføres til likviditet stillet til rådighed af provstiet Ansøgning om tilskud til sommerkonvent Præstekonvent - Næstved Provsti ( ) Bilag: Ansøgning, ANSØGNING Provstiudvalget godkender, at der anvendes kr. 200 pr. præst til forplejning. Men henstiller til, at det udvalg der fremover planlægger sommerkonventet, arrangerer konventet så alle provstiets præster, har mulighed for at deltage Ansøgning vedr isolering af lokale - Skelby Præstegård Udvidelse af køkken og finansiering af renovering badeværelse - Skelby-Gunderslev ( ) Bilag: ansøgning vedr isolering af lokale skelby gunderslev, isolering af konfirmandstue, tilbud isolering Xerox Scan_ , Aktdokument, Køkkenet, Skelby Præstegård, isolering af konfirmandstue, Tilbud i forbindelse med renovering af køkken i Skelby Præstegård, Tilbud i forbindelse med renovering af køkken i Skelby Præstegård, Xerox Scan_ , Aktdokument, tilbud elektriker vedr køkken etc Xerox Scan_

6 PU har tidligere godkendt, at kr af menighedsrådets frie midler, kan anvendes til anlægsprojekt til nyt køkken i Skelby Præstegård. På nuværende grundlag, kan det ikke godkendes, at der anvendes yderlige midler til køkkenprojektet. Det ønskede isoleringsarbejde skal kunne indeholdes i det godkendte beløb kr Ansøgning om anvendelse af MR frie midler eller 5% midler til varmeanlæg Vester Egesborg Kirke Kirke - Vester Egesborg - Ansøgning om anvendelse af MR frie midler eller 5% midler til varmeanlæg Vester Egesborg Kirke ( ) Bilag: Varme i Vester Egesborg kirke., Vester Egesborg kirke, Vester Egesborg kirke varmeanlæg Provstiudvalget kan godkende menighedsrådets ansøgning, der finansieres af menighedsrådets frie midler Ansøgning om frigivelse af egne midler i Stiftet til færdiggørelse af orglet - Kvislemark kirke Orgel - Kvislemark kirke ( ) Bilag: Ansøgning om frigivelse af egne midler i Stiftet til færdiggørelse af orglet - Kvislemark kirke, Ansøgning til PU ang frigivelse af egne midler i stiftet til færdiggørelse af orglet i Kvislemark, Tilbud 1 på færdiggørelse af orglet i Kvislemark, Tilbud 2 på færdiggørelse af orglet i Kvislemark, Tilbud 1 på færdiggørelse af orglet i Kvislemark Provstiudvalget vil, på nuværende tidspunkt, ikke anbefale frigivelsen til det ansøgte formål. Jan Kinnberg forlod mødet under forhandling og beslutning Ansøgning om kr af 5% midler til vedligehold - Kvislemark-Fyrendal-Førslev Kvislemark-Fyrendal-Førslev - Ansøgning om 5 pct. til vedligehold ( ) Bilag: Ansøgning om kr af 5% midler til vedligehold - Kvislemark-Fyrendal-Førslev, Ansøgning til PU ang 5% midler til synsudsatte arbejder Kirkekasssen havde et overskud fra sidste regnskabsår på ca. kr der blev overført til frie midler, beløbet kan anvendes til understrygning af tagene. PU anbefaler, at menighedsrådet ansøger om et beløb til vedligeholdelse af Fyrendal Kirkes døre, i budget Ansøgning om kr fra frie midler til betaling af selvrisiko - Kvislemark-Fyrendal-Førslev

7 Sakristidør - Fyrendal ( ) Bilag: Ansøgning til PU ang kr af frie midler til sakristidør, Ansøgning om kr fra frie midler til betaling af selvrisiko - Kvislemark-Fyrendal-Førslev Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet søger om 5% midler til dækning af forsikringsselskabets udmelding om selvrisiko kr Tegninger provstikontor og frokostlokaler i kælder - Østre Kapelvej Provstikontor - Østre Kapelvej 10, Næstved ( ) Bilag: VS Østre Kapelvej, pl - Etageplan - Stue, pl - Etageplan - Kælder PU godkender de vedlagte tegninger, der bliver vedlagt lejekontrakten som bilag Kvartalsrapport 1. kvt PUK Næstved Kvartalsrapporter 2018 PUK Næstved ( ) Bilag: Kvartalsrapport 1. kvt PUK Næstved, Kvartalsrapport 1. kvt PUK, Budget, formål - PUK 1. kvt Kvartalsrapporten blev godkendt. Bemærkning: Der er ikke bogført lønninger i 1. kvartal, da Brandsoft endnu ikke har leveret bogføringsfiler ifm. skifte til nyt lønsystem Udkast til budget 2019 PUK Budget 2019 PUK ( ) Bilag: Udkast til budget 2019 PUK, Udkast til budget 2019 PUK - økonomiportalen, Udkast til budget 2019 PUK Det blev besluttet at budgettet tilrettes til næste møde d. 13. juni 2018 hvor det godkendes endeligt. Der tilføjes et ønske om at anvende frie midler til udvikling af kirkeliv på tværs af sognegrænser kr formål Kvartalsrapport 1. kvt Fensmark - godkendt på rådsmøde d Kvartalsrapporter 1. kvt Næstved Provsti ( )

8 Kvartalsrapporter 2018 PUK Næstved ( ) Bilag: kvartalsrapport 1. kvt Rislev kirke. Godkendt på rådsmøde d , Kvartalsrapport 2018, Kvartalsrapport 1. kvt Skt. Jørgens, Kvartalsrapport 1. kvt Fensmark kirke er godkendt på rådsmøde d , Kvartalsrapport 2018, Kvartalsrapport 1. kvt Kvislemark-Fyrendal-Førslev, 4952_001, Beslutningsprotokol , Hammer - 1 kvt. rapport med underskrift, Hammer - 1. kvt. rapport m. underskrift, Marvede - Godkendt 1. kvt. rapport med underskrifter, 4970_001, Kvartalsrapport og referat af behandling, Behandlimg af 1. kvartalsrapport, Kvartalsrapport 1. kvt. 2018, Kvartalsrapport 1. kvt Tyvelse m.fl.0001, Kvartalsrapport 1. kvt Tyvelse, Kvartalsrapport 1. kvt Herlufsholm, Kvartalsrapport 1. kvt Hyllinge, første Kvartalsrapport 1, første Kvartalsrapport 2, Bilag til Kvartalsrapport 01.docx Herlufmagle, Kvartalsrapport 1. kvt Herlufmagle0001, Kvartalsrapport kvt, Kvartalsrapport 1. kvt. 2018, Kvartalsrapport til _UNDERSKREVET_0.pdf, Kvartalsrapport til _UNDERSKREVET_0, Ex- Menighedsrådsmøde _REFERAT_0, Kvartalsrapport 1. kvt Everdrup, Kvartalsrapport 2018, Sct. Mortens Sogn - godkendt kvartalsrapport 1 kvt med korrekt referat - til PU, Forklaring til kvt.rapport 1. kvt 2018, Kvartalsrapport 1 kvt 2018, MR ref , Kvartalsrapport 1. kvt Toksværd- Holme Olstrup, Kvartalsrapport 1. kvartal 2018, Referat 23.maj 2018 Provstisekretæren rykker for manglende kvartalsrapporter fra: Fodby, Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille, Glumsø-Bavelse-Næsby, Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup (afleveret d ), Mogenstrup, Næstelsø, Rønnebæk, Sct. Peder, Skelby-Gunderslev, Snesere, Vallensved og Vejlø Indflytningssyn 1. maj 2018, Lindeparken 4, Næstved Provstesyn Sankt Mortens ( ) Bilag: Lindeparken 4, Næstved, Lindeparken 4 Indflytningssyn 25 - Provstesyn notat fra John Veje - Toksværd Provstesyn Toksværd-Holme Olstrup ( ) Bilag: Provstesyn Holme Olstrup Kirke, Notat Holme Olstrup Kike, Provstesyn notat fra John Veje - Toksværd, NotatToksværd Kirke 26 - Provstesyn notater fra John Veje - Sandby, Vrangstrup, Tyvelse Kirker Provstesyn Vrangstrup, Tyvelse og Sandby ( ) Bilag: Notater, Notat Sandby Kirke, Notat Vrangstrup Kirke, Notat Tyvelse Kirke

9 27 - Synudskrift - Herlufsholm Kirke 2018 Synudskrift - Herlufsholm Kirke 2018 ( ) Bilag: Syn af Herlufsholm Kirke, Kirkesyn synsrapporter Skelby Gunderslev Synsudskrifter Skelby Gunderslev ( ) Bilag: synsrapporter Skelby Gunderslev, 2018 Synsforretning, Gunderslev kirke og kirkegård 2018, 2018 Synsforretning, Skelby kirke og kirkegård 2018, 2018 Synsudskrift for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning Synsudskrift Fensmark Kirke og Kirkegård 2018 Synsudskrift Fensmark Kirke og Kirkegård ( ) Bilag: Aktdokument, Synsudskrift Fensmark Kirke og kirkegård VS: Sct. Peders Sogn - synsrapport Skyttevænget 21, Næstved Synsrapporter - Sankt Peders Sogn - Skyttevænget 21, Næstved ( ) Bilag: VS Sct. Peders Sogn - synsrapport Skyttevænget 21, Næstved, Synsprotokoller, Snesere sogn Synsprotokoller Snesere ( )

10 Bilag: Synsprotokoller, Snesere sogn, Syn_præstegård, Syn_Snesere_kirke 32 - Forespørgsel om interesse for forestilling om livet set fra døden Forestilling om livet set fra døden ( ) Bilag: Forestilling om livet set fra døden Møde i Snesere præstegård den 20. september udtalelse fra Michael Madsen og MR Snesere præstegård præste- og forpagtergårds fremtid ( ) Bilag: VS Møde i Snesere præstegård den 20. september 34 - Til Kristin Kausland: Stiftet har ikke bemærkninger til ansøgning om tilladelse til at undersøge alterskab Kirke - Vejlø - Alterskab ( ) Bilag: Søknad om tillatelse til undersøkelse av alterskap, Vejlø Til Holsted MR: Eventulle bemærkninger til udkast til lokalplan 096 udbedes Lokalplan - Næstved og kommuneplantillæg 9 og aflysning af lokalplan C Næstved Storcenter ( ) Bilag: Aktdokument, Til Næstved Kommune Bemærkninger til udkast til lokaplan 096 for Næstved Storcenter, Holsted Kirke, lokalplan, VS: Vedr. aflysning af lokalplan for Holsted Kirke, Lokalplan C4.1-1, SV: Vedr. aflysning af lokalplan for Holsted Kirke, Aktbilag, id nr 40256: Fra Næstved Kommune Orientering vedr. forslag til lokalplan nr. 096 og kommuneplantillæg for Næstved Storcenter

11 36 - Referat med bilag d Fælleskrematoriet Referater - Fælleskrematoriet ( ) Bilag: Referat med bilag d Fælleskrematoriet, Referat I S med bilag 37 - SV: mit j.nr Jesper Pedersen køb af Krummerupvej 49, Fuglebjerg - vores ref.: SV: mit j.nr Jesper Pedersen køb af Krummerupvej 49, Fuglebjerg - vores ref.: salg af forpagterbolig Krummerup ( ) Bilag: SV mit j.nr Jesper Pedersen køb af Krummerupvej 49, Fuglebjerg - vores ref Til Herlufsholm MR: Godkendt indvendig istandsættelse undtagen forslag til varmeanlæg Kirker - Herlufsholm - indvendig istandsættelse ( ) Bilag: Aktdokument, Til Herlufsholm MR Godkendt indvendig istandsættelse undtagen forslag til varmeanlæg, Herlufsholm kirke nyt varmeanlæg anden supplerende udtalelse-2, Aktbilag, id nr 14820: Fra kgl. bygninginspektør Udtalelse modtaget om Herlufsholm Kirke, indvendig istandsættelse, Aktbilag, id nr 38786: Fra Nationalmuseet Udtalelse modtaget om Herlufsholm, Herlufsholm Kirke - Information om fakturering, indv. istandsættelse 39 - Afsluttende budgetopfølgning, indvendig kalkning af Aversi Kirke Kalkning indvendigt - kirke - Aversi ( ) Bilag: Afsluttende budgetopfølgning, indvendig kalkning af Aversi Kirke, Budgetopfølgning indv. kalkning Udvendig kalkning Snesere Kirke og kirkegårdsmure efterår Fornyet mangelgennemgang efter 1 års eftersyn Kalkning udv. - Snesere Kirke og kirkegårdsmure ( )

12 Bilag: Udvendig kalkning Snesere Kirke og kirkegårdsmure efterår Fornyet mangelgennemgang efter 1 års eftersyn, års eftersyn, Snesere Kirke & Kirkegårdsmur, udv. kalkning, Vedligeholdelseskalkning af Ting Jellinge Kirke, forår 2018 Kalkning kirke - Ting Jellinge ( ) Bilag: Vedligeholdelseskalkning af Ting Jellinge Kirke, forår 2018, 1 års eftersyn, Ting Jelling Kirke, års eftersyn udv. kalkning Skelby Kirke og kirkegårdsmure forår 2017 Kalkning kirke og kirkegårdsmure - Skelby ( ) Bilag: 1 års eftersyn udv. kalkning Skelby Kirke og kirkegårdsmure forår 2017, års eftersyn, Skelby Kirke & Kirkegårdsmur, udv. kalkning, års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Mogenstrup Kirke Kalkning kirke udvendig - Mogenstrup ( ) Bilag: års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Mogenstrup Kirke , års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Mogenstrup Kirke års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Gunderslev Kirke, Kalkning kirke udvendig - Gunderslev ( ) Bilag: års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Gunderslev Kirke, , års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Gunderslev Kirke,

13 års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Hammer Kirke, Kalkning kirke udvendig - Hammer ( ) Bilag: års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Hammer Kirke, , års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Hammer Kirke, års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Hårslev Kirke, Kalkning kirke udvendigt - Hårslev ( ) Bilag: års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Hårslev Kirke, , års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Hårslev Kirke, Fwd: Kalkning Ting Jellinge Kirkes kirkegårdsmure efterår Fornyet mangelgennemgang efter 1 års eftersyn Kalkning kirkegårdsmur - Ting Jellinge ( ) Bilag: Fwd Kalkning Ting Jellinge Kirkes kirkegårdsmure efterår Fornyet mangelgennemgang efter 1 års eftersyn, års eftersynsprotokol kalkning af Ting Jellinge Kirkes kirkegårdsmure, års eftersyn udvendig kalkning af Aversi Kirke forår 2015 Kalkning udvendig - Aversi Kirke ( ) Bilag: 3 års eftersyn udvendig kalkning af Aversi Kirke forår 2015, års eftersynsprotokol, Udvendig kalkning af Aversi Kirke forår 2015, års eftersynsprotokol udvendig kalkning af Bavelse Kirke og kirkegårdsmure, Kalkning udvendig - Bavelse Kirke og kirkegårdsmure ( ) Bilag: års eftersynsprotokol udvendig kalkning af Bavelse Kirke og kirkegårdsmure, , års eftersynsprotokol udvendig kalkning af Bavelse Kirke og kirkegårdsmure,

14 års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Everdrup Kirke, Kalkning udvendig - Everdrup Kirke ( ) Bilag: års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Everdrup Kirke, , års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Everdrup Kirke, års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Næstelsø Kirke, Kalkning udvendig - Næstelsø Kirke ( ) Bilag: års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Næstelsø Kirke, , års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Næstelsø Kirke, Års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Tystrup Kirke og Kirkegårdsmure samt øvrige bygninger, Kalkning udvendig kirke og kirkegårdsmure samt øvrige bygninger - Tystrup ( ) Bilag: Års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Tystrup Kirke og Kirkegårdsmure samt øvrige bygninger, , Års eftersynsprotokol, udv. kalkning af Tystrup Kirke og Kirkegårdsmure samt øvrige bygninger, års eftersynsprotokol, udvendig kalkning af Toksværd Kirke forår 2015, Kalkning udvendig -Toksværd Kirke ( ) Bilag: års eftersynsprotokol, udvendig kalkning af Toksværd Kirke forår 2015, , års eftersynsprotokol, udvendig kalkning af Toksværd Kirke forår 2015,

15 54 - Evt. Bilag: Mødedato om visioner: 19. juni 2018 kl. 14-ca.16 formentlig i Skt. Jørgens Sognegård, kl formøde budgetsamråd. Regnskabskontoret: Provstiudvalgets repræsentant i Næstved Kirkegårdes bestyrelse meddeler at pr. 15. juni 2018 forventer regnskabskontoret, at være med igen, både hvad angår budgetter og regnskaber. Glumsø Præstegård: Provstiudvalgets repræsentant ved byggemøder meddeler, at alt kører efter planen. Forventer, at renoveringen af præstegården er færdigt midt i august. Førslev Graverhus: Der er udfordringer med forsikringsdækning. Der udarbejdes en liste om, hvad der skal genopføres. Næste dagsorden: Præsterepræsentanten spørger, om der kan sendes en vejledning om boligstandard fra præsteforeningen til information ved næste PU møde. Der er planlagt afskedsgudstjeneste d. 19. august 2018 i Tybjerg Kirke for provst Vagn Birk Jensen. Provstisekretæren kontakter menighedsrådet, og aftaler hvordan der afholdes og finansieres en reception. Provstiudvalgets underskrifter: Næstved Provsti Møder , 13:00

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 5. september 2018 kl. 10 d. 05-09-2018, 10:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: 1 - Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 13. juni 2018 kl. 12.30 d. 13-06-2018, 12:30, Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Punkt 11 behandles

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 28. maj 2019 vers. 3 - d. 28-05-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Holger Eilkær Hansen, Jan Kure Kinnberg,

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2018. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Orientering ved

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. marts 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet sluttede kl. 16.45 Referent: Connie B. Beier Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 29. AUGUST 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D Dagsorden til endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård 1. Information om kortsigtede planer i Næstved Provsti

Læs mere

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti.

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. juni 2016. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1 Provstikonsulent orienterer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. december 2017. Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. september. Kl. 13 og 10. september kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen deltager ikke d. 10. september.

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 15. august 2018 - (referat) d. 15-08-2018, 11:00, Deltagere: Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 17.00 Orienteringspunkter

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. marts 2018. Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg ehus Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.30 Mødepunkt 1 Fuglebjerg, PU besøg om fremtidig

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 10. oktober 2018 kl. 13 - d. 10-10-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt Referat 1 - Orientering

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 30. april 2019 - d. 30-04-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Jan Kure Kinnberg, Poul Leif Hansen, Holger Eilkær

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4 Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 14. november 2018 kl. 13 behandlingspunkter - d. 14-11-2018 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Afbud: Mogens Kessel, Holger Eilkær

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 20. januar 2016. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunvor B. Nielsen. Mødet sluttede kl. 17.00 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. oktober 2017. Kl. kl. 13-17,00 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 13. marts 2019 - d. 13-03-2019 kl. 13:00 til 17:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren, Birgit

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Årligt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. PU møde slut kl.

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 16. august 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl. 18.00 Del 1 Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. januar 2018. Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jan Kinnberg. Til dagsordenen blev tilføjet 2 punkter:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Del 2 / fortsættelse af sag 2200... Mødepunkt 1 Kirkely i Tybjerg, projektmateriale Sag: Kirkely, Tybjerg

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 16. januar 2019 - behandlingspunkter - d. 16-01-2019 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Holger

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Stationvej, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni. Kl. 15.00 Mødested: Holsted egård Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde.

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 21. februar 2018. Kl. 12 Mødested: Bethesda, Karrebæk Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt 1 Orientering provstikonsulent

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 12. december 2018 kl. 13 - behandlingspunkter - d. 12-12-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Kvislemark Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen I referatet er indarbejdet punkter fra tillægsdagsorden:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering ved provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Fravær med anmeldt forfald: Leif Hansen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 21. august 2019 - d. 21-08-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Poul Ernst Sandberg, Mogens Kessel, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren,

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. december 2015. Kl. 13.00 Mødested: Vejlø Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Gunver B. Nielsen forlod mødet kl. 16.30. Dagsordenen består

Læs mere

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Velkommen til budgetsamråd 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Dagsorden: bilag 1. Næstved Provstis vision 2020 a. Visionshjul b. Præsteteams c. Kommunikation / nyhedsbrev d. Administrationssupport

Læs mere

PU møde 8. november Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø

PU møde 8. november Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. november 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4 kld, 4171 Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested:

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested: Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 4. februar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Fraværende med anmeldt forfald: Mogens Kessel. Mødet blev afsluttet kl. 18.00 Mødepunkt 1 Førslev Kirke, anmodn. om handlingsplan

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 16. oktober 2018 - d. 16-10-2018 kl. 14:00 til 16:15 Deltagere: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Afbud: Henrik Charles Vester Mødepunkt Referat 1 - Godkendelse

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet startede kl. 13 og sluttede kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 10. april 2019 - d. 10-04-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif von Gersdorff Mødet blev afsluttet kl. 17 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 4. december 2018 - d. 04-12-2018 kl. 12:00 til 16:00 Deltagere: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 20. februar 2019 - d. 20-02-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Mødedeltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 6. november 2018 - d. 06-11-2018 kl. 14:00 til 16:00 Deltagere: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet blev afsluttet kl. 18.30 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 15. august 2018 d. 15-08-2018, 09:00, Deltagere: Kommentarer: Indkommet 2 sager yderligere - indsat under pkt. 17 og 18 1 - Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. maj 2017. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Knud Birk Iversen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Kirsten Berth, Asger Holm, Jørgen

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 7. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 7. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. december 2017. Kl. 12.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt og underskrevet. 2 Ny Kirkegårdsvedtægt Sag:

Læs mere

Referat Vejle Provsti Møder

Referat Vejle Provsti Møder Referat Vejle Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 2018.08.16 d. 16-08-2018, 09:00, Deltagere: Børge Munk Povlsen, Lene Snejbjerg Poulsen, Vejle Provstiudvalg Afbud: Karen Astrid Anna Sundbøll, Stig Skat Andersen

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Pedersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, praktikant

Læs mere

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D DAGSORDEN: 1. Indledning og kort præsentation 2. Økonomiske forhold i provstiet 3. Årsregnskab PUK kassen, herunder skoletjenesten

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Nye Gias takster fra den 1. december

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Referat Middelfart Provsti Møder

Referat Middelfart Provsti Møder Referat Middelfart Provsti Møder PU møde 13.6.2019 Middelfart provsti - Fyens Stift - d. 13-06-2019 kl. 14:00 til 17:00 Deltagere: Peter Lind, Peter Brink, Finn Poulsen, Svend Aage Jensen, Gerda Enevoldsen,

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 10. maj Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 10. maj Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 10. maj 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl Mødested: Chr. X'a Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl Mødested: Chr. X'a Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 17. august 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X'a Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 13. februar 2019 - d. 13-02-2019 kl. 09:00 til 12:15 Deltagere: Dorte Nørgaard, Flemming Hartmann Greve, Henrik Charles Vester, Inger Glerup, Knud

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Arne Nielsen, Poul Ellerød Andersen og Marianne Hauge Suppleant Kai Nielsen

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 6. marts 2019 - d. 06-03-2019 kl. 13:00 til 15:30 Deltagere: Dorte Nørgaard, Flemming Hartmann Greve, Henrik Charles Vester, Inger Glerup, Janne Meibom,

Læs mere

Referat Aabenraa Provsti Møder

Referat Aabenraa Provsti Møder Referat Aabenraa Provsti Møder 04.12.2018 Provstiudvalgsmøde - d. 04-12-2018 kl. 16:30 til 23:59 Deltagere: Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa Provstiudvalg, Aabenraa Provsti, Gitte Albæk Bielefeldt Fraværende

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 14. juni Kl Mødested: Kannikegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 18.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 14. juni Kl Mødested: Kannikegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 18. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni. Kl. 8.30 Mødested: Kannikegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 18. maj Godkendt og underskrevet. Ved mail af 20. maj meddelt provstiudvalget,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Afbud fra Birgit Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Genner

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august Kl. Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august Kl. Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. august 2016. Kl. Mødested: Provstikontoret Afbud: Gitte Pihl Jørgensen Bjarne Østergaard Rasmussen Mødet er i forlængelse af PU budgetmøde Mødepunkt 1

Læs mere

Referat Greve-Solrød Provsti Møder

Referat Greve-Solrød Provsti Møder Referat Greve-Solrød Provsti Møder Provstiudvalgsmøde den 11. juli 2018 d. 11-07-2018, 17:00, Deltagere: Anne Bredsdorff, Mogens Slot Nielsen, Tom Ferslev Jakobsen, Kjeld-Ole Nielsen Munk, Naima Simring,

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 27. november Kl. 17 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 27. november Kl. 17 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 27. november 2013. Kl. 17 Mødested: Mødelokale på 1. sal i Hundige Kirke Naima Simring mødt kl. 17.50 Mødepunkt 1 Konstituering af PU Sag: Valg til PU /

Læs mere

Referat for: Lejre Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lejre Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lejre Provstiudvalg PU møde 17. august 2016. Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden, version 2 godkendt. Provstiudvalget vedtog, at man under punkt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat Bogense Provsti Møder

Referat Bogense Provsti Møder Referat Bogense Provsti Møder Bogense provstiudvalgsmøde 20180821 d. 21-08-2018, 17:00, Deltagere: Keld Balmer Hansen, Kjeld Bruun, Erik Steen Hansen, Bente Helene Hatting Kaysen, Doris Marie Mogensen,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby Torben Nielsen Formand for Lyderslev MR deltager under punkt 5. Afbud: Janne Melcher Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 8. juni Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 8. juni Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 8. juni 2017. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Grethe Monrad, Else Wismar, Doris Mogensen, Bente Kaysen og som sekretær:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Referat for: Bornholms Provstiudvalg. PU møde 31. oktober Kl Mødested: Søborgstræde 11, Rønne. Afbud fra Jens Borg Spliid

Referat for: Bornholms Provstiudvalg. PU møde 31. oktober Kl Mødested: Søborgstræde 11, Rønne. Afbud fra Jens Borg Spliid Referat for: Bornholms Provstiudvalg PU møde 31. oktober 2016. Kl. 14.00 Mødested: Søborgstræde 11, Rønne Afbud fra Jens Borg Spliid Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Fornyet ansøgning om

Læs mere

Afbud fra Jørgen Erik Hansen, Sven Gorm Nielsen & Anette Bøgebjerg Vig

Afbud fra Jørgen Erik Hansen, Sven Gorm Nielsen & Anette Bøgebjerg Vig Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 13.00 Mødested: Mødelokalet, Assens provsti Afbud fra Jørgen Erik Hansen, Sven Gorm Nielsen & Anette Bøgebjerg Vig Mødepunkt 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat Frederiksværk Provsti Møder

Referat Frederiksværk Provsti Møder Referat Frederiksværk Provsti Møder PU møde 14. august Frederiksværk provsti d. 14-08-2018, 18:30, Deltagere: Frederiksværk Provsti, Frederiksværk Provstiudvalg, Bent Peetz, Mikael Juul Erthmann, Ejvind

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret i Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Bente Kaysen, Grethe Monrad, Else Wismar og

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere