Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø"

Transkript

1 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd i punkt 5 til "Men der er generelt enighed om at projektet er helt urealistisk højt, MR må vende tilbage med et rimeligt økonomisk oplæg". 2 Herlufsholm: Tag på kirketårn Sag: Herlufsholm: tag på kirketårnet (192) - Herlufsholm Sogn Herlufsholm: Tag på kirketårn Connie Beier orienterede PU om sagen, da hun har været til møde samme dag i kirken. Man vil gerne udskyde projektet til 2010, da det er et bedre tidspunk at arbejde på kirken. Der skal en arkitekt på projektet og Connie har foreslået at man får en fast pris på afregningen til arkitekt. 3 Fuglebjerg Præstegård-Sognegård: Brev til menighedsrådene og arkitekt Sag: Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille Tjenestebolig (175) - Fuglebjerg Sogn Der aftales møde med menighedsråd og PU kl i Fuglebjerg Præstegård. Fuglebjerg Præstegård-Sognegård: Brev til menighedsrådene og arkitekt VS: Orgelmøde i Sct. Peder - referat Sag: Næstved Skt. Peders Kirke - orgler m.v.kalkning (332) - Sankt Peders Sogn VS: Orgelmøde i Sct. Peder - referat 5 Herlufsholm: Anmodning om ændring til budget 2010 / Orglets stabilitet Sag: Herlufsholm: udbygning af orgel (281) - Herlufsholm Sogn Herlufsholm: Anmodning om ændring til budget 2010 / Orglets stabilitet Projektet incl. kalkning af kirken indv. har en samlet værdi på ca. 12 mio. kr. heraf orglet ca. 3,7 mio. og orgelpulpitur kr. 2 mio. kr. Under forudsætning af at der er mulighed for fortsat at sætte penge af til projektet er tidshorisonten at projektet gennemføres i år Det er hensigtsmæssigt at man både kalker og skifter orglet samtidigt. Menighedsråd eller orgeludvalg bør undersøge Eule s betingelser ved levering i år Der er kommet henvendelse fra organisten om at man måske kan sælge det gamle orgel til Fåborg. Projektet prioriteres højt sammen med restaurering af Snesere Kirke. Der er ingen invendinger mod, at man ændrer budgettet fra at omfatte køb af stole til at orgelrenoveringen fremskyndes til Man noterer sig, at differencen på de 2 projekter kr betales af menighedsrådets kassebeholdning. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 6 Glumsø: Graverberegningstillæg Sag: Nyberegning af kvote for graverstillingen ved Glumsø Kirke (418) - Glumsø Sogn Glumsø: Graverberegningstillæg Beslutning Glumsø-Bavelse-Næsby skal afholde beløbet for 2009 af indeværende års kassebeholdning. Ansøgningen for 2010 udmeldes sammen med drift - og anlægsrammer, når der modtages oplysning om landskirkeskattens størrelse. 7 Skt. Mortens Kirke - døbefond Sag: Skt. Mortens Kirke: Døbefont - udtagning af prøve (441) - Sankt Mortens Sogn Skt. Mortens Kirke - døbefond Der er rettet henvendelst til Grethe Michelsen fra Sct. Peder, der også er del af projektet, om hvem der skal betale og hvad er prisen. Sagen kan måske gemmes til bedre tider eller der kan evt. søges støtte til projektet. Skt. Mortens Kirke: Døbefond - udtagning af prøve til metalanalyse Formål at fastslå om der er benyttet et lokalt støbeværksted i Købmagergade til støbning af døbefond i Sct. Mortens og Sct. Peders Kirke 8 Fuglebjerg: Ansøgning om tilskud fra 5% puljen og budget 2010 Sag: Fuglebjerg: Ansøgning om tilskud fra 5% puljen og budget 2010 (443) - Fuglebjerg Sogn Fuglebjerg: Ansøgning om tilskud fra 5% puljen og budget 2010 Før provstiudvalget tager endelig afgørelse om dækning af vederlag, anmodes om at få tilsendt en regnskabsrapport pr Hvad angår budget 2010, har provstiudvalget ikke færdigbehandlet udmeldingen af drifts- og anlægsrammer, da man afventer oplysninger om landskirkeskatten. 9 Tystrup: Ansøgning om 160 ekstra arbejdstimer for graver Sag: Tystrup: Ansøgning om ekstra arbejdstimer for graver (396) - Tystrup Sogn Pkt. 9, 10, 11 behandles samlet. Provstiudvalget bevilger kr fra 5% rådighedsmidlerne til dækning af ovennævnte punkter. Tystrup: Ansøgning om 160 ekstra arbejdstimer for graver 10 Tystrup: Ansøgning 200 arbejdstimer til graver vedr. omlægning/renovering af kirkegården Sag: Tystrup: Ansøgning om ekstra arbejdstimer for graver (396) - Tystrup Sogn Pkt. 9, 10, 11 behandles samlet. Provstiudvalget bevilger kr fra 5% rådighedsmidlerne til dækning af ovennævnte punkter. Tystrup: Ansøgning 200 arbejdstimer til graver vedr. omlægning/renovering af kirkegården Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 11 Tystrup: Ansøgning om tilskud fra 5% puljen - låse, ringemaskine, gravrammesæt Jonsered frontrider Sag: Tystrup: ansøgning om 5 % midler + tildeling af ekstra beløb (224) - Tystrup Sogn Beslutning Pkt. 9, 10, 11 behandles samlet. Provstiudvalget bevilger kr fra 5% rådighedsmidlerne til dækning af ovennævnte punkter. Tystrup: Ansøgning om tilskud fra 5% puljen - låse, ringemaskine, gravrammesæt Jonsered frontrider 12 Hammer - Vester Egesborg. Sag: Hammer - Vester Egesborg - fodremmen i Hammer Præstegård samt anvendelse af arv til køb af kirkegårdsbænke (425) - Hammer Sogn Flemming Mejnecke kontaktes for sammen med menighedsrådets bygningsansvarlige at besigtige skaden, så man kan få et overslag over prisen på det arbejde der skal udføres. Hammer - Vester Egesborg. 13 Mogenstrup: Ønske om juletulipaner på aftale om gravstedsvedligeholdelse Sag: Mogenstrup: Ønske om juletulipaner på aftale om gravstedsvedligeholdelse (436) - Mogenstrup Sogn Godkendt. Mogenstrup: Ønske om juletulipaner på aftale om gravstedsvedligeholdelse 14 Tilskud til præsternes sommerfest af 5% rådighedsbeløb 15 PUK kassen: honorar for ledelsesuddannelse for provsterne For at fremme godt samarbejde mellem præsterne, bidrager PU med tilskud til sommerfest med kr. 200 pr. deltager. Dette omfatter også deltagelse af ægtefæller og kærester. Beløbet bevilges fra 5% rådighedsmidlerne og forudsætter bilag for udgifterne. Der skal ansøges igen, hvis man ønsker tilskud til næste år. Pris kr. 2 x kr Godkendt. 16 Bekendtgørelse om stiftsråd Sag: Bekendtgørelse om stiftsråd (434) Jørn Dysted foreslået som dirigent på mødet d. 26. august Bekendtgørelse om stiftsråd Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 17 Udskrivningsgrundlag 2010 for den kirkelige ligning. Sag: Udskrivningsgrundlag 2010 for den kirkelige ligning. (407) Beslutning Der mangler statig oplysning om landskirkeskat. Udskrivningsgrundlag 2010 for den kirkelige ligning. 18 Udmelding af driftrammer Man afventer endelig udmelding om landskirkeskattens størrelse. 19 Næstved Kirkegårde: Krematoriesamarbejde Sag: Næstved Kirkegårde: Krematoriesamarbejde (440) Næstved Kirkegårde: Krematoriesamarbejde Jørn Dysted redegjorde for idéen om at oprette et fælles krematorie i Ringsted for hele stiftet. Kirkegårdsbestyrelse i Næstved er enig om at deltage i fællesskabet ud fra de nuværende beskrivelser. 20 Aversi: Underskrift på skøde ifm. salg af Aversi præstegård Skødet blev underskrevet af samtlige deltagende provstiudvalgsmedlemmer. Fraværende Leif von Gersdorff, der kontaktes i uge 36 for underskrift. 21 Everdrup: Præsteboligens tag - undersøgelse for skimmelsvamp Sag: Everdrup: Præsteboligens tag - undersøgelse for skimmelsvamp (448) - Everdrup Sogn Flemming Mejnecke kontaktes for sammen med menighedsrådets bygningsansvarlige at besigtige skaden, så man kan få et overslag over prisen på det arbejde der skal udføres. Everdrup: Præsteboligens tag - undersøgelse for skimmelsvamp 22 Abonnement på SJÆLLANDSKE Godkendt at man tegner abonnement på Sjællandske Næstved til Provstikontoret. 23 Provstiets hjemmeside Man godkender hvad der ligger på hjemmesiden nu. Fremtidige referater skal sendes på mail til PU medlemmer, der så har 1 uge til at reagere, hvis man ønsker ændringer i referatet inden det lægges ud på hjemmesiden. 24 Diverse sager til afgørelse Ingen. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt Beslutning 25 Evt. Afskedsmiddag med Else i.f.m. næste PU møde på Fuglebjerg Kro kl Middagen AFLYSES da Else og Anita s program er meget stramt for hele den uge. Nyt arrangement aftales evt. til efter PU mødet d. 29. oktober Referat, Side: 5

6 26 Karrebæk: Fastansættelse af organist Anders Juhl Sag: Karrebæk: Organiststillingen (145) - Karrebæk Sogn Karrebæk: Fastansættelse af organist Anders Juhl Ansøgning om fastansættelse af organist Anders Juhl 27 Karrebæk Kirke - adgang fra parkeringsplads Sag: Karrebæk kirke: adgang fra parkeringsplads (120) - Karrebæk Sogn Karrebæk Kirke - adgang fra parkeringsplads 28 Marvede - anvendelse af salgskapital Sag: Marvede-Hyllinge: restaurering præstegård (246) - Marvede Sogn Marvede - anvendelse af salgskapital Marvede: Renovering af præstegård - ansøgning om ekstra bevilling Marvede Præstegård - Ekstra bevilling samt evt. lån - HASTER Marvede: Brev til menighedsråd vedr. lån til finansiering af renovering af præstegården 29 Fodby: Tillæg til forpagtningskontrakt Sag: Fodby: Forpagtningskontrakt (269) - Fodby Sogn Godkendt. Fodby: Tillæg til forpagtningskontrakt Referat, Side: 6

7 30 Tildeling af engangsvederlag organist Steffen Nørgaard Sag: Fuglebjerg m.fl. organist (69) - Fuglebjerg Sogn Tildeling af engangsvederlag organist Steffen Nørgaard 31 Engangsvederlag - Christian Larsen Sag: Engangsvederlag, organistt Chr. larsen (291) - Sankt Peders Sogn Engangsvederlag - Christian Larsen 32 Engangsvederlag - Leif Rasmussen Sag: Engangsvederlag: forespørgsel om vederlag til graver (326) - Karrebæk Sogn Engangsvederlag - Leif Rasmussen 33 Engangsvederlag - Karin Strange Pedersen Sag: Engangsvederlag: forespørgsel om vederlag til graver (327) - Glumsø Sogn Engangsvederlag - Karin Strange Pedersen 34 Tildeling af engangsvederlag Organist Henry Linder Sag: Tildeling af engangsvederlag Organist (392) - Glumsø Sogn Tildeling af engangsvederlag Organist Henry Linder 35 Engangsvederlag - Merete Lund Johansson Sag: Engangsvederlag: Forespørgsel om vederlag til graver (324) - Snesere Sogn Engangsvederlag - Merete Lund Johansson Referat, Side: 7

8 36 Engangsvederlag - Jørgen Jensen Sag: Graverstillingen Tyvelse Kirke (41) - Tyvelse Sogn Engangsvederlag - Jørgen Jensen 37 Engangsvederlag - Tom Jørgensen Sag: Engangsvederlag : forespørgsel om vederlag til graver (323) - Herlufmagle Sogn Engangsvederlag - Tom Jørgensen 38 Engangsvederlag - Niels Christian Pedersen Sag: Engangsvederlag: forespørgsel om vederlag til graver (328) - Rislev Sogn Engangsvederlag - Niels Christian Pedersen 39 Tildeling af engangsvederlag Organist Flemming M. Pedersen Sag: Tildeling af engangsvederlag organist (393) Tildeling af engangsvederlag Organist Flemming M. Pedersen 40 Herlufsholm: Ansættelse af sognemedhjælper Lone Jølver Vielsøe- Nielsen Sag: Herlufsholm Sognemedhjælper (336) - Herlufsholm Sogn Herlufsholm: Ansættelse af sognemedhjælper Lone Jølver Vielsøe-Nielsen 41 Skimmelsvamp i Gunderslev Kirke Sag: Skimmelsvamp i Gunderslev Kirke (404) - Gunderslev Sogn Skimmelsvamp i Gunderslev Kirke Referat, Side: 8

9 42 Miljøproblemer i Herlufsholm Kirke Sag: Herlufsholm: Miljøproblemer i Herlufsholm Kirke (fugt) (389) - Herlufsholm Sogn Miljøproblemer i Herlufsholm Kirke Herlufsholm/skimmelsvamp - artikel fra Sjællandske d Connie Beier har i.f.m. møde i kirken set personalerummet hvor den formodede skimmelsvamp er opstået. Man har fjernet linolium fra gulvet og et skab der stod op af væggen. Væg er ved at blive afrenset og der etableres ventiilation i rummet. Else Krogh kunne fortælle at rummet er etableret for ca. 20 år siden. Ovenstående samt beretning fra menighedsrådsformand taget til efterretning. Herlufsholm: Skimmelsvamp - annonce Sjællandske Hyllinge: Opmåling af kirkegård - til brug ved fastsættelse af beskæftigelsesgrad for graveren Sag: Hyllinge: Opmåling af kirkegård - til brug ved fastsættelse af beskæftigelsesgrad for graveren (423) - Hyllinge Sogn Til efterretning, men Stiftsøvrighed rykkes for svar d. 26. august 2009, der er modtaget brev om opmåling fra Stiftet d Opmålingen er med ændring fra kvote 100 til kvote 90. Hyllinge: Opmåling af kirkegård - til brug ved fastsættelse af beskæftigelsesgrad for graveren 44 Ansættelse af graver ved Krummerup Kirke Sag: Hårslev-Ting Jellinge krummerup: opsigelser (335) - Krummerup Sogn Ansættelse af graver ved Krummerup Kirke Ansættelse af graver ved Krummerup Kirke SV: Ansættelse af graver ved Krummerup Kirke 45 Nyberegning af kvote for graverstillingen ved Glumsø Kirke Sag: Nyberegning af kvote for graverstillingen ved Glumsø Kirke (418) - Glumsø Sogn Nyberegning af kvote for graverstillingen ved Glumsø Kirke Referat, Side: 9

10 46 Marvede: Arven efter gårdejer, sparekassedirektør Ejner E. Larsen til Marvede Kirke Sag: Marvede Kirke: færdiggørelse af belægning af gangareal (428) - Marvede Sogn Marvede: Arven efter gårdejer, sparekassedirektør Ejner E. Larsen til Marvede Kirke Marvede Kirke: færdiggørelse af belægning af gangareal Marvede Kirke 47 Hårslev-TingJellinge-Krummerup :Ansættelse organist Sag: Opslag af organiststilling ved Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup kirker (339) - Hårslev Sogn Hårslev-TingJellinge-Krummerup :Ansættelse organist Ans. af Jan Winkler som organist ved Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup kirker 48 Lokalplanforslag nr.004 Sag: Karrebæk: Lokalplanforslag nr.004 (431) - Karrebæk Sogn Lokalplanforslag nr.004 Kommentarer fra Karrebæk Menighedsråd vedr. lokalplan forslag nr. 4 Der er kommet svar fra menighedsråd om at lokalplanforslaget vil medføre ændringer for kirken, præstegården og disse omgivelser. Præstegården, graverboligen, Bethesda samt 8 træer i præstegårdshaven er blevet kategoriseret som bevaringsværdige. Det betyder umiddelbart at enhver væsentlig ændring af "skallen" på de omtalte boliger skal godkendes af kommunene. Samt at træerne ikke må fældes. Selvom det vil gøre fremtidige renoveringer mere besværlige, er det ikke MR opfattelse at forslaget skrider imod hensynet til kirken, præstegården eller disses omgivelser. Referat, Side: 10

11 49 Nyberegning af kvote for graverstill. ved Sandby, Vrangstrup og Tyvelse kirker Sag: Sandby: Vurdering af graverstilling (138) - Sandby Sogn Nyberegning af kvote for graverstill. ved Sandby, Vrangstrup og Tyvelse kirker 50 Opnormering af kordegnestilling ved Fensmark Kirke Sag: Fensmark:. kordegnestillingen (185) - Fensmark Sogn Opnormering af kordegnestilling ved Fensmark Kirke 51 Referat af møde i Vester Egesborg Kirke vedr. anvendelse af arv Sag: Vester-Egesborg: Modtaget arverklæring (193) - Vester Egesborg Sogn Referat af møde i Vester Egesborg Kirke vedr. anvendelse af arv Vester Egesborg: Overslag fra tømrer- og malermester - vedr. arv Vester Egesborg Kirke: Restaurering af tårnuret, stoleværk, sakristiet og våbenhus (arv) Vester Egesborg Kirke - anvendelse af arv Vester Egesborg Kirke: brev om videre behandling inden godkendelse af projekt 52 Snesere Kirke - nyt varmeanlæg Sag: Snesere Kirke: Restaurering (311) - Snesere Sogn Snesere Kirke - nyt varmeanlæg Rådgiveraftale - godkendelse fra stiftet Referat, Side: 11

12 53 Herlufmagle: udstykning af forpagterbolig (orientering om tilladelse fra jordbrugskommissionen) Sag: Herlufmagle: Salg af forpagtergården (218) - Herlufmagle Sogn Herlufmagle: udstykning af forpagterbolig (orientering om tilladelse fra jordbrugskommissionen) (orientering om tilladelse fra jordbrugskommissionen samt orientering om landmåling) 54 Ans. af 2. kirketjener ved Holsted Kirke Sag: Holsted: 2. kirketjener Michael Rasmussen (400) - Holsted Sogn Ans. af 2. kirketjener ved Holsted Kirke Holsted: Ansættelse af 2. kirketjener Michael Rasmussen 55 Tybjerg: Frigivelse opsparing til hvidtning kirke Sag: Tybjerg: Hvidtning af kirke (398) - Tybjerg Sogn Tybjerg: Frigivelse opsparing til hvidtning kirke 56 Kapitelstakster 2008 Sag: Kapitelstakster 2008 (420) Kapitelstakster Landskirkeskat 2010 m.v. Sag: Landskirkeskat 2010 m.v. (408) Landskirkeskat 2010 m.v. Referat, Side: 12

13 58 Energimærkning af bygninger Sag: Energimærkning af bygninger (427) Energimærkning af bygninger De menighedsråd der ikke har tilmeldt sig, orienteres om, at de selv skal sørge for energimærkning inden d Biskoppens høringssvar af 15. april 2009 Sag: Kirkegårdstakster (409) Biskoppens høringssvar af 15. april Fensmark og Rislev: Oprettelse af organistassistentstlilling Sag: Fensmark og Rislev: Oprettelse af organistassistentstlilling (449) - Fensmark Sogn Fensmark og Rislev: Oprettelse af organistassistentstlilling Referat, Side: 13

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere