Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /"

Transkript

1 NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Telefon: Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version / KMD August 2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD

2 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Indledning Formål med testspecifikationerne Forudsætninger for forståelse af testspecifikationerne Beskrivelse af testspecifikationer Hvad der testes Detaljeret beskrivelse af testspecifikationerne Ukomplet betaling, der vil medfører overførelse til indenlandsk konto Ukomplet betaling, der vil medføre overførsel til udenlandsk konto Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt bankcheck Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt betalingen retur Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt overførsel til fejlkonto Ukomplette betalinger der vil blive afvist pga. fejl Komplet betaling, der vil medføre overførsel til indenlandsk konto Komplet betaling, der vil medføre overførsel til udenlandsk konto Komplet betaling af Indbetalingskort Massebetalinger Simulerede tests Detaljeret beskrivelse af simulerede tests (0) Kvitteringssvar Bad XML (1) Kvitteringssvar Bundt afvist (5) Retursvar Stands betalinger (8) Retursvar overførselslister (9) Retursvar fejlliste over betalinger afvist i PI Testdata Oversigt over svar Side 2 af 25

3 Ændringer i forhold til forrige version Version Dato Ændring Første version Tilrettet Version IBAN kode ændret i afsnit 4 Testdata Side 3 af 25

4 1 Indledning 1.1 Formål med testspecifikationerne Dette dokument beskriver de konkrete testspecifikationer for en tilslutningsprøve mellem en dataleverandør og NemKonto-systemet (NKS). For et overblik over det samlede forløb for en tilslutningsprøve herunder de forskellige afgrænsninger og forudsætninger, der gælder vedr. tilslutningsprøven henvises til Tilslutningsprøve drejebog, som kan ses på Testspecifikationerne skal sikre at alle parter er bekendte med, hvad der skal testes i forbindelse med tilslutningsprøven og på hvilken måde. 1.2 Forudsætninger for forståelse af testspecifikationerne Dette dokument kan ikke stå alene. For at få det fulde overblik over NKS systemet og snitfladerne mellem dataleverandør og NKS henvises til Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS samt XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS der begge kan findes på Desuden findes der eksempel XML, til hjælp med implementeringen af betalingsordrerne. Side 4 af 25

5 2 Beskrivelse af testspecifikationer 2.1 Hvad der testes Dataleverandør skal i forbindelse med tilslutningsprøven gennemføre testspecifikationerne og KMD godkende dem. Testspecifikationerne er: 1. Ukomplet betaling, der vil medføre overførsel til indenlandsk konto 2. Ukomplet betaling, der vil medføre overførsel til udenlandsk konto 3. Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt bankcheck 4. Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt betalingen retur 5. Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt overførsel til fejlkonto 6. Ukomplette betalinger der vil blive afvist pga. fejl i: a. CPR b. CVR c. SE nr. d. P nr. e. Kontonummer f. Header oplysninger (ebms header) 7. Komplet betaling, der vil medføre overførsel til indenlandsk konto 8. Komplet betaling, der vil medføre overførsel til udenlandsk konto 9. Komplet betaling af Indbetalingskort 10. Massebetalinger Test 1 til og med 3, 5 samt 7 til og med 10 udføres for at teste Dataleverandørs systemers evne til at generere korrekte betalingsmeddelelser og modtage kvitteringssvar. Test 4 og 6 udføres for at kontrollere at Dataleverandørs systemer kan modtage og behandle retursvar korrekt. En tidsplan for hvornår dataleverandør kan udfører tilslutningsprøven og hvornår KMD foretager tilbagemelding på prøven aftales mellem KMD og Dataleverandør. Tilslutningsprøven tester snitfladen mellem dataleverandør og NKS. Under tilslutningsprøven anvender NKS ikke snitfladen til Bogføringscentralerne. De retursvar der ikke kan testes i forbindelse med gennemførsel af testspecifikationerne vil blive testet, ved at KMD simulerer svarene via den normale snitflade til dataleverandør. En detaljeret gennemgang vedrørende opbygningen og feltbeskrivelse af betalingsmeddelelser, kvitterings og retursvar findes i Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS der kan findes på I det efterfølgende afsnit vil testspecifikationer som skal anvendes til test af ovenstående blive beskrevet. 2.2 Detaljeret beskrivelse af testspecifikationerne Herunder følger beskrivelse af de enkelte testspecifikationer. Specifikationerne kan være beskrevet i ental, men det anbefales at dataleverandøren sender et rimeligt omfang af betalingsordre, hvori der testes både med få og mange betalinger dog max 100, samt med og uden grouping. Hver specifikation kan gennemføres en til to gange. Side 5 af 25

6 2.2.1 Ukomplet betaling, der vil medfører overførelse til indenlandsk konto En ukomplet betaling sendes til NKS, som påfører borgerens/virksomhedens NemKonto eller specifikke konto. Testen har til formål at sikre at en ukomplet betaling kan modtages og behandles korrekt således at beløbet kan overføres til en indenlandsk konto. Desuden testes at dataleverandøren kan modtage svar på betalingerne. Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt ukomplet betaling Korrekt XML dokument, med alle data se f.eks. NKSPayment-sample1.xml der findes som XML på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. Retursvar 2 ACPT Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar 2 4 Udvælgelse af betalinger til komplettering Betalinger sendt til komplettering 5 Komplettering af betalinger Betalinger er lagt på betalingstabellerne og har fået en NemKonto eller specifik konto påført 6 Opdatering af betalingsoplysninger Betalinger har fået tilknyttet korrekt konto Ukomplet betaling, der vil medføre overførsel til udenlandsk konto En ukomplet betaling sendes til NKS, som påfører en udenlandsk NemKonto eller en udenlandsk Specifik konto. Side 6 af 25

7 Testen har til formål at sikre at en ukomplet betaling kan modtages og behandles korrekt således at pengene kan overføres til en udenlandsk konto. Desuden testes at dataleverandør kan modtage svar på betalingsordren. Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt ukomplet betaling Korrekt XML dokument, med alle data se f.eks. NKSPayment-sample1.xml der findes som XML på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. Retursvar 2 ACPT Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar 2 4 Udvælgelse af betalinger til komplettering Betalinger sendt til komplettering 5 Komplettering af betalinger Betalinger er lagt på betalingstabellerne og har fået en udenlandsk NemKonto eller udenlandsk specifik konto påført 6 Opdatering af betalingsoplysninger Betalinger har fået tilknyttet korrekt konto Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt bankcheck En ukomplet betaling sendes til NKS, der ikke kan tildele en NemKonto eller en Specifik konto. I stedet udskrives en check. Om der udskrives en check eller der sendes fejlmeddelelse, afhænger af hvad den offentlige myndighed har valgt iht. aftaleregistret. Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage retursvar på betalingsordren. Desuden testes at check udskrives eller fejlliste udskrives. Side 7 af 25

8 Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt ukomplet betaling Korrekt XML dokument, med alle data se f.eks. NKSPayment-sample1.xml der findes som XML på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 ACPT 3. Retursvar 7 Ikke kompletterede betalinger Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar 2 4 Udvælgelse af betalinger til komplettering Betalinger sendt til komplettering 5 Komplettering af betalinger Betalinger kan ikke kompletteres og retursvar 7 sendes til dataleverandør. Check udskrives. 6 Opdatering af betalingsoplysninger Ikke kompletterede betalinger gemmes i betalingsdatabasen, som ikke kompletterede OK betalinger Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt betalingen retur En ukomplet betaling sendes til NKS, der ikke kan tildele en NemKonto eller en Specifik konto og heller ikke udskrive en check. Betalingen sendes retur til dataleverandør. Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage retursvar på betalingsordren. Side 8 af 25

9 Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt ukomplet betaling. Korrekt XML dokument, med alle data se f.eks. NKSPayment-sample1.xml der findes som XML på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 ACPT 3. Retursvar 7 Ikke kompletterede betalinger Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar 2 4 Udvælgelse af betalinger til komplettering Betalinger sendt til komplettering 4 Komplettering af betalinger Betalinger kan ikke kompletteres, check kan ikke udskrives og retursvar 7 sendes til dataleverandør. Fejlliste udskrives. 5 Opdatering af betalingsoplysninger Ikke kompletterede betalinger gemmes i betalingsdatabasen, som ikke kompletterede OK betalinger Ukomplet betaling, hvor der ikke kan laves konto til konto udbetaling og myndigheden har valgt overførsel til fejlkonto En ukomplet betaling sendes til NKS, der ikke kan tildele en NemKonto eller en Specifik konto og heller ikke udskrive en check. Myndighed har valgt fejlkonto til afviste betalinger Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage retursvar på betalingsordren. Side 9 af 25

10 Opgaver hos Dataleverandør: 1 Sikre oprettelse af Fejlkonto ved PI Fejlkonto findes i PI 2 Konstruere korrekt udfyldt ukomplet betaling. Korrekt XML dokument, med alle data se f.eks. NKSPayment-sample1.xml der findes som XML på 3 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 4 Modtage svar fra NKS 4. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 5. Retursvar 2 ACPT 6. Retursvar 7 Advistekst til betaling Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar 2 4 Udvælgelse af betalinger til komplettering Betalinger sendt til komplettering 4 Komplettering af betalinger Betalinger kan ikke kompletteres, check kan ikke udskrives og retursvar 7 sendes til dataleverandør. Fejlliste udskrives., med advisteskt 5 Opdatering af betalingsoplysninger Betalinge har fået tilknyttet, at den skal anvises til fejlkonto Ukomplette betalinger der vil blive afvist pga. fejl En ukomplet betaling sendes til NKS, som afviser den pga. en fejl i en af følgende: CPR, CVR, SE nr., P nr., Kontonummer eller Header oplysninger (ebms header). Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage retursvar på de forskellige fejl på betalingsordren. Side 10 af 25

11 Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere betalingsordre med et antal ukomplette betalinger med fejl i følgende: XML dokument, med flere betalinger, hvor der er CPR forskellige fejl i data. CVR SE - nr P nr Kontonummer Header oplysninger (ebms header) 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 Afviste betalinger eller Retursvar 7 Ikke kompletterede betalinger Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt 3 Betalinger med følgende fejl fejler: CPR CVR SE - nr P nr Header oplysninger (ebms header) Kvittering 1 Retursvar 2. Data gemmes ikke i NKS Komplet betaling, der vil medføre overførsel til indenlandsk konto En komplet betaling med et indenlandsk kontonummer sendes til NKS. Testen har til formål at sikre at en komplet betaling kan dannes, modtages og behandles korrekt således at pengene kan overføres til en indenlandsk konto. Desuden testes at dataleverandør kan modtage svar på betalingsordren. Side 11 af 25

12 Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt komplet betaling Korrekt XML dokument, med alle data se f.eks. NKSPayment-sample2.xml der findes som XML på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 ACPT Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar Komplet betaling, der vil medføre overførsel til udenlandsk konto En komplet betaling med et udenlandsk kontonummer sendes til NKS. Testen har til formål at sikre at en komplet betaling kan dannes, modtages og behandles korrekt således at pengene kan overføres til en udenlandsk konto. Desuden testes at dataleverandør kan modtage svar på betalingsordren. Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt komplet betaling med udenlandsk kontonummer Korrekt XML dokument med alle data se f.eks. NKSPayment-sample2.xml der findes som XML på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 ACPT Side 12 af 25

13 Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar Komplet betaling af Indbetalingskort En komplet betaling med markering IBK for indbetalingskort, samt alle obligatoriske felter for indbetalingskort udfyldt sendes til NKS. Testen har til formål at sikre at Dataleverandør kan konstruere en betaling af Indbetalingskort, så den kan modtages og behandles korrekt. Desuden testes at dataleverandør kan modtage svar på betalingsordren. Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt komplet betaling med indbetalingskorts markering. Korrekt XML dokument, med indbetalingskort data se f.eks. Scenario A i Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 ACPT Side 13 af 25

14 Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne. Retursvar Massebetalinger En betalingsordre sendes til NKS, med en blanding af forskellige betalingstyper. Der må maximalt være to betalingsordre, med 100 betalinger i hver. Testen har til formål at sikre at Dataleverandør kan konstruere massebetalinger, så de kan modtages og behandles korrekt. Desuden testes at dataleverandør kan modtage svar på betalingsordren. Opgaver hos Dataleverandør: 1 Konstruere korrekt udfyldt betalingsordre, med forskellige betalinger. Korrekt XML dokument: Se XML eksempler der findes på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 ACPT Side 14 af 25

15 Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar 2 4 Udvælgelse af betalinger til komplettering Ukomplette betalinger sendt til komplettering 5 Komplettering af betalinger Ukomplette betalinger er lagt på betalingstabellerne og har fået en NemKonto eller specifik konto tilknyttet 6 Opdatering af betalingsoplysninger Ukomplette betalinger har fået tilknyttet korrekt konto Side 15 af 25

16 3 Simulerede tests De retursvar der ikke kan testes igennem tilslutningsprøvens testspecifikationer simuleres. De simulerede tests er følgende med reference til tallene på betalingsflow i Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS: 1. (0) Kvitteringssvar Bad XML 2. (1) Kvitteringssvar Bundt afvist 3. (5) Retursvar Stand betalinger 4. (8) Retursvar overførselslister 5. (9) Retursvar Fejlliste over betalinger afvist i PI De to første simuleres ved at dataleverandør sender XML betalingsordre, der vil resulterer i de to kvitteringssvar. Den nødvendige XML kan findes på De tre sidste simuleres ved at KMD sender retursvar til dataleverandør. Hvornår dette sker aftales mellem Dataleverandør og KMD. 3.1 Detaljeret beskrivelse af simulerede tests Herunder følger beskrivelse af de enkelte simulerede tests (0) Kvitteringssvar Bad XML Den afsendte betalingsordre overholder ikke XML standarden og sendes derfor retur af Broker. Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage kvitteringssvar 0. Opgaver hos Dataleverandør: 1 Benytte præfabrikerede eller konstruere Betalingsordre, med fejl i XML Ukorrekt XML dokument: Se XML eksempel på: 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS Kvitteringssvar 0 Bad XML Side 16 af 25

17 Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger afvises af Broker 2 Korrekt aflevering af Kvittering 0 Bad XML Kvittering (1) Kvitteringssvar Bundt afvist Antal modtagne betalinger og deres samlede sum stemmer ikke overens tilsvarende sumrecords i bundet og sendes derfor retur. Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage kvitteringssvar 1. Opgaver hos Dataleverandør: 1 Benytte præfabrikerede eller konstruere Betalingsordre, med fejl i sum Ukorrekt betaling: Se XML eksempel på: 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage svar fra NKS Kvitteringssvar 1 Bundt afvist Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger afvises af Broker 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt afvist Kvittering (5) Retursvar Stands betalinger Denne test er valgfri og kan udelades. Simulering af: Et bundt betalinger eller enkelte betalinger er afvist online inden overførsel til pengeinstitut. Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage kvitteringssvar 5. Opgaver hos Dataleverandør: Side 17 af 25

18 1 Konstruere korrekt udfyldt ukomplet betaling på person eller virksomhed, der kan anvendes til test af retursvar 5. Se afsnit 4 Testdata. Korrekt XML dokument, med alle data se f.eks. NKSPayment-sample1.xml der findes som XML på 2 Sende XML betaling til NKS Data sendt succesfuldt 3 Modtage kvitterings- og retursvar fra NKS 1. Kvitteringssvar 1 Betalinger/Bundt modtaget. 2. Retursvar 2 ACPT 3. Retursvar 5 Betaling standset (simulering) 4 Korrekt behandling af kvitterings- og retursvar Retursvar behandlet i interne systemer Opgaver hos KMD: 1 Modtagelse af betalinger i forbrænder Betalinger ligger klar til betaling i modtag betalinger 2 Korrekt aflevering af Kvittering 1 Bundt Kvittering 1 3 Lagring af betalinger i betalingsdatabase Betalinger ligger korrekt på DB2 tabellerne Retursvar 2 4 Simulering af at betaling er standset Sende retursvar til dataleverandør via snitfladen Retursvar (8) Retursvar overførselslister Simulering af: Besked om betalinger overført til PI. Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage retursvar 8. Side 18 af 25

19 Opgaver hos KMD: 1 På baggrund af betalingsdata, som dataleverandør har sendt, laves overførselslister Korrekt XML dokument på formen NKS_NKSResponse8.xsd 2 Sende retursvar til dataleverandør via snitfladen Data sendt succesfuldt Opgaver hos Dataleverandør: 1 Modtagelse af retursvar Svar modtaget i interne systemer 2 Korrekt behandling af retursvar Retursvar behandlet i interne systemer (9) Retursvar fejlliste over betalinger afvist i PI Simulering af: betalinger afvist i PI. Testen har til formål at sikre at dataleverandør kan modtage retursvar 9. Opgaver hos KMD: 1 På baggrund af betalingsdata, som dataleverandør har sendt, laves fejlliste over afviste betalinger Korrekt XML dokument på formen NKS_NKSResponse9.xsd 2 Sende retursvar til dataleverandør via snitfladen Data sendt succesfuldt Opgaver hos Dataleverandør: 1 Modtagelse af retursvar Svar modtaget i interne systemer 2 Korrekt behandling af retursvar Retursvar behandlet i interne systemer Side 19 af 25

20 4 Testdata Herunder er de data der er nødvendige for at gennemføre testspecifikationerne. Det der ikke er listet her er f.eks. Leverandør Id, organisations id og NKS aftalenummer, generelle ydelsesarter, som er leverandørspecifikke. Disse oprettes i forbindelse med indgåelsen af tilslutningsaftalen. Beskrivelse Værdi Bruges Borger med indenlandsk konto Borger med udenlandsk konto Borger der ikke har en specifik/nemkonto Borger med indenlandsk konto Borger med indenlandsk konto Borger der ikke har en specifik/nemkonto CPR: Testdata udleveres ved Navn: Jane Østerholm Fich Adresse:Svinget 38,1 th. Lindholm Postnummer: 9000 Aalborg NemKonto Regnr: 1203 Kontonummer: Specifik Konto Regnr: 1204 Kontonummer: Ydelsesart: SOC001 CPR: Testdata udleveres ved Navn: Alexandra Urmani Adresse: Solhavehjemme Industrivænget 2,2.mf Hasseris Postnummer:9000 Aalborg Land: Danmark IBAN:GB29NWBK SWIFT BIC code: MIDLGB22 CPR: Testdata udleveres ved Navn: Janne Mortensen Adresse: Solhavehjemme Industrivænget 2,st tv Hasseris Postnummer:9000 Aalborg CPR: Testdata udleveres ved Navn: Poul Junkersen Adresse: Søgade 86, Vodskov Postnummer: 9000 Aalborg NemKonto Regnr: 1199 Kontonummer: CPR: Testdata udleveres ved Navn: Helle Gunvorsen Adresse: Svinget 57 Postnummer: 9000 Aalborg NemKonto Regnr: 8109 Kontonummer: CPR: Testdata udleveres ved Navn: Lise Kofoed-Svendsen, c/o Deleuran Adresse: Industrivænget 4, 2. tv., Valgfri med undtagelse af Testspecifikation 1 Testspecifikation 7 Valgfri med undtagelse af Testspecifikation 2 Testspecifikation 8 Testspecifikation 3 Testspecifikation 4 Valgfri Valgfri Valgfri Side 20 af 25

21 Borger med indenlandsk konto Borger med indenlandsk konto Borger med indenlandsk konto Borger med udenlandsk konto Borger med indenlandsk konto Hasseris Postnummer: 9000 Aalborg CPR: Testdata udleveres ved Navn: Karina Mogensen Adresse: Brøndgravergården, Industrivænget 25 Postnummer: 9000 Aalborg NemKonto Regnr: 4000 Kontonummer: Specifik Konto Regnr: 1199 Kontonummer: Ydelsesart: NKSLEV CPR: testdata udleveres ved Navn: Ulf Ulling Adresse: Industrivænget 4,1. tv, Hasseris Postnummer: 9000 Aalborg NemKonto Regnr: 4713 Kontonummer: Specifik Konto Regnr: 1199 Kontonummer: Ydelsesart: NKSLEV Specifik Konto FI nr.: Ydelsesart: NKSUHB CPR: Testdata udleveres ved Navn: Ulrike Udtzon Adresse: Solhavehjemmet, Industrivænget 2, 2. th., Hasseris Postnummer: 9000 Aalborg NemKonto Regnr: 1199 Kontonummer: Specifik Konto Regnr: 2310 Kontonummer: Ydelsesart: NKSLEV CPR: Testdata udleveres ved Navn: Ivar Engquist Adresse: Svinget 39,1. mf, Postnummer: 9000 Aalborg Land: Danmark IBAN:GB29NWBK SWIFT BIC code: MIDLGB22 CPR: Testdata udleveres ved Navn: Susanne Johansen Adresse: Byvænget 85, Risskov Postnummer: 8000 Århus C NemKonto Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Side 21 af 25

22 Borger, der kan anvendes til simulering af retursvar 5 stands betaling Bogføringscentral, der kan udskrive check overføre penge til fejlkonto Bogføringscentral, der ikke kan udskrive check Valide data til Indbetalingskort CVR numre der er oprettet. Under hver CVR kan der hører en eller flere SEnr. / P-enheder. Har disse ikke NemKonto / Specifik konto, anvendes den der gælder for CVR-nr. Regnr: 8109 Kontonummer: CPR: Testdata udleveres ved Navn: Andreas Bøgh Adresse: Drømmehaven 286 Postnummer: 1731 København V NemKonto Regnr: 1552 Kontonummer: Jyske Bank Regnr: 8109 Kontonummer: BEC (Amagerbanken) Regnr: 5210 Kontonummer: For opbygning af validering af læselinie se: Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS på CVR: Testdata udleveres ved Kontonummer: Regnr: 1933 Kontonummer: Specifik Konto Regnr: 1199 Kontonummer: Ydelsesart: NKSLEV Specifik Konto FI nr.: Ydelsesart: NKSUHB Underliggende SE-nr: Underliggende p-enheder: Valgfri Bruges til Testspecifikation 3 og 5 Valgfri med undtagelse af Testspecifikation 4 Testspecifikation 9 CVR: Testdata udleveres ved Regnr: 5221 Kontonummer: Side 22 af 25

23 Ingen type 2 SE-nr Underliggende p-enheder: CVR: Testdata udleveres ved Regnr: 5326 Kontonummer: SE-nr: NemKonto Regnr: 5221 Kontonummer: Specifik Konto FI nr.: Ydelsesart: NKSUHB SE-nr: Specifik Konto FI nr.: Ydelsesart: NKSLEV Virksomhed, der kan anvendes til simulering af retursvar 5 stands betaling Findes i NKV men findes ikke i NKS med NemKonto eller Specifik Konto SE-nr: (type 2): Ingen NemKonto/Specifik konto SE-nr: SE-nr: SE-nr: SE-nr: Underliggende p-enhed: NemKonto Regnr: 1005 Kontonummer: Specifik Konto Regnr: 1199 Kontonummer: Ydelsesart: NKSLEV Specifik Konto FI nr.: Ydelsesart: NKSUHB CVR: Testdata udleveres ved NemKonto Regnr: 9991 Kontonummer: CVR: Testdata udleveres ved Valgfri Testspecifikation 3,4 og 5 Side 23 af 25

24 Data med fejl i: CPR CVR SE- nr. P nr. Kontonummer ebms Header Generer selv data med fejl Testspecifikation 6 5 Oversigt over svar Funktion i Betalingsflow Oversættelse af XML Svar Niveau, Svar type Testspec. Bundt/betaling Kvitteringssvar0 bundt Bad XML Forbrænder Kvitteringssvar1 bundt ACPT RJCT Modtage betalinger Retursvar2 betaling eller bundt PART RJCT (alle) ACPT (alle) Stands Bundt/Betaling (online) Retursvar5 (kun ver. 2.0) betaling eller bundt RJCT PART Meddelelse: Anvist til fejlkonto eller ej Kompletter betalinger Retursvar7 betaling RJCT ADVI + modtager id. (CPR, CVR, SE, P) Returmelding fra Pengeinstitut Retursvar8 betaling ACPT Retursvar9 RJCT + modtager Side 24 af 25

25 id. (CPR, CVR, SE, P) m.v. Side 25 af 25

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.4 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser til NKS NemKonto Version 2.04 januar 2015 Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.05 10.03.2016 Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD.

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD. Dataleverandør Dataleverandøraftale vedrørende NemKontoSystemet Dato Ref.: Mellem Dataleverandør adresse postnr. og by og KMD A/S cvr. nr. 26911745 Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

NemKonto - Anmodning om tilslutning

NemKonto - Anmodning om tilslutning Status: Eksisterende aftale Nej, vi har ingen systemer, der er på NemKonto-systemet Benytter KMD til udbetaling Nej, vi anvender ikke nogen af KMDs udbetalingssystemer i vores organisation Eksisterende

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Sidst redigeret 5. december 2005 Version 2.0 Formål Afklaring af proceduren for indberetning, ændring og sletning af NemKonti og specifikke konti Dette kapitel

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.5 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Tilslutningsvilkår for Private Betalingsformidleres anvendelse af NemKonto-systemet for Private Udbetalere (NKS-PU) NemKonto

Tilslutningsvilkår for Private Betalingsformidleres anvendelse af NemKonto-systemet for Private Udbetalere (NKS-PU) NemKonto Tilslutningsvilkår for Private Betalingsformidleres anvendelse af NemKonto-systemet for Private (NKS-PU) NemKonto Version 1.01 marts 2008 1. Indledning Nærværende vilkår udgør Økonomistyrelsens standardvilkår

Læs mere

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen: Kort beskrivelse Opret betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online herunder en gennemgang af: Betalingstyper Kreditorer Opret betaling Godkend

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Kreditorer i Business Online

Kreditorer i Business Online Kort beskrivelse Formålet med at bruge kreditorer Brugerbegrænsning Den lette måde Dette dokument beskriver: hvornår og hvorfor bruge kreditorer hvordan du opretter en kreditor hvordan du bruger kreditorer

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller 2017-01-18 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingskontrol generelt... 4 2.1 NEM-kontobetalinger... 4 2.2 Øvrige betalinger... 4

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Historiske data fra de gamle kommuner i NemKonto.

Historiske data fra de gamle kommuner i NemKonto. NemKonto KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Historiske data fra de gamle kommuner i NemKonto. Sagsbehandleren i den nye kommune har behov for at

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser ERHVERVELSESSUM 1, 2011 - tilskud til erhvervelser Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 Vejledning E-mail: postmus@kulturarv.dk For at ansøge skal

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Nemkonto håndbogen. Begreber, processer og jura. NemKonto Håndbogen er udviklet af Økonomistyrelsen - 1 -

Nemkonto håndbogen. Begreber, processer og jura. NemKonto Håndbogen er udviklet af Økonomistyrelsen - 1 - Nemkonto håndbogen Begreber, processer og jura NemKonto Håndbogen er udviklet af Økonomistyrelsen - 1 - Indledning...3 Kapitel 1: Offentlige myndigheder og borgere/virksomheder omfattet af NemKonto...4

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere