Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS"

Transkript

1 NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 Ordliste n Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Beskrivelse af betalingsflow NKS funktioner til behandling af betalingsmeddelelser Modtage betalinger i NKS (funktion 1) Kompletter betalinger (funktion 2) Videresend betalinger (funktion 3) Returmeldinger fra PI (funktion 4) Stands betalinger (funktion 5) Standardsnitfladens arkitektur Teknisk implementering Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Teknik Tilslutningsaftale Afleveringsfrister Versionstyring Garantier Indhold og beskrivelse af betalingsmeddelelse Opbygning af betalingsmeddelelse (NKSPayment) Indhold komplet og ukomplet betalingsmeddelelse Feltbeskrivelser for betalingsmeddelelse ebms header Niveau A Group Header (Bundtniveau) Niveau B - Payment Information (Debitor Niveau) Niveau C Payment Transaction (Kreditor Niveau) KMD Side

3 Indholdsfortegnelse 8.4 Valgfri/obligatoriske felter for komplet og ukomplet betaling Sammenhænge mellem felter: Kreditor navn og adresse Kreditor identifikation af virksomheder Brug af bankkode i udenlandske betalinger PI navn og adresse Adviseringstekst, fakturanummer og læselinie Kvitterings og retursvar Opbygning af Retursvar Referencer Kvitteringssvar0 (flowpil 0), Fejl - XML dokument ulæseligt Indhold af Kvitteringssvar Kvitteringssvar1 (flowpil 1), Advis - Modtagelse af Bundt Indhold af Kvitteringssvar Retursvar2 (flowpil 2). Modtagekontrol af betalinger Indhold af Retursvar Retursvar5 (flowpil 5). Fejl - stands betalinger Indhold af Retursvar Retursvar7 (flowpil 7). Fejl - kompletter betalinger Indhold af Retursvar Retursvar8 (flowpil 8). Advis - Betalinger videresendt til PI Indhold af Retursvar Totaler som angives (kun på Papir): Retursvar9 (flowpil 9). Fejl - PI-fejl Indhold af Retursvar Sikkerhed Registrering af benyttelse KMD Side

4 Ændringer i forhold til forrige version Version Dato Ændring Første version Følgende ændringer er fortaget ift. Version 1.0: Punkt 8.2 og 8.3 Indhold i komplet og ukomplet betalingsmeddelelse: Indsat Tidsfristtype som CPAid-element i ebms header. Tidsfristtypen angiver hvilke tidsfrist der gælder for modtagelse og videresendelse af betalingsordren til PI. 3.3 Payment Identification, End to end ID ændres fra A35 til A27. Dette skyldes at bundreference skal påsættes ved videresendelse til PI som CR3 reference. Dette er desuden tilføjet i afsnit og 3.11 Amount. Beløb angives med max. 15 cifre (indeholdende 3 decimaler og uden decimalseparator). Eks. angives 75,50 kr. som og 75 kr. som Instruction for Final agent, Code feltet udgår. Feltet anvendes ikke Incomplete Payment Indicator (Obligatorisk felt). Repræsentation er ændret til Boolean med værdisæt 1 (True) for ukomplet betaling eller 0 (False) for komplet betaling. Punkt 8.4 Valgfri/obligatoriske felter. Her er præciseret at hvis der udfyldes felter, ud over de påkrævede/valgfrie (eks. angivelse af Gebyrkode for Indenlandsk Komplet betaling eller ukomplet betaling) vil disse ikke blive anvendt i NKS. Punkt Retursvar (flowpil 9) PI-fejl. Fejltekst fra BANSTA - er samlet tekst, som indeholder fejlkode og/eller fejltekst, som er fastlagt af PI. Fejlteksten placeres altid i Additionel information og der sættes ukendt i Status Reason Følgende ændringer er fortaget ift. Version 1.1: Punkt 8.2 og 8.3 Indhold i komplet og ukomplet betalingsmeddelelse: Tidsfristtype som CPAid-element i ebms header udgår Charge Bearer er ændret til : For komplette udenlandske betalinger kan anvendes 'BEN', 'OUR' eller 'SHA', For ukomplette betalinger anfører NKS altid: 'BEN' (modtager) ved vidersendelse af udenlandske betalinger Side 3

5 Version Dato Ændring Følgende ændringer er fortaget ift. Version 1.2: Få kosmetiske ændringer er fortaget. Eks. Final institution Identification tag, indsat i betalingsmeddelelsesskema pkt Afsnit 9.5. Præcisering af Retursvar 2 ved fejl i alle/nogle af betalingerne i en betalingsmeddelelse Følgende ændringer er foretaget ift. Version 1.3: Afsnit 6.3: Afleveringsfrister frister for systemer, der sender til øvrige betalingsafviklende pengeinstitutter end Jyske bank indsat. Afsnit 8.3: 3.33 og 3.38: Tilføjet Swift-kode som obligatorisk til scenario C, Tilføjet scenario C til beskrivelsen af Swift-koden, samt præcisering omkring udfyldelse af IBAN, BBAN mv. for en komplet udenlandsk betaling Præcisering vedr. 1.1 Bundtreference og 3.3: UPR skal være unikke indenfor myndighed+dataleveramdør. 3.6 Purpose; Proprietary : Tilføjet præcisering af brugen af feltet (ydelsesart) Timestamp i ebms header og 1.2 Creation Timestamp angivelse af tidszone er valgfri for Timestamp. Afsnit 9.: Uddybning vedr. tidspunkter for afsendelse af kvittering og retursvarr; herunder ændring vedr. Retursvar 8: Retursvar 8 sendes elektronisk umiddelbart efter modtagelse af CONTRL for en PAYMUL. Uddybning/justering af fejltekster for de enkelte kvitteringer og retursvar Følgende ændringer er foretaget ift. Version 1.4: Afsnit 5: Tilføjet: På mindre driftsinstallationer uden mainframe kan anvendes en MQ-Series klient (IBM WebSphere MQ Client v. 5.3). Denne klient er gratis. Ved anvendelse af MQ klient opbevares returmeddelelser på en returkø hos KMD til de er hentet af klienten. Denne returkø må ikke indeholde over 50 meddelelser, herefter blokeres afsendelseskøen. I praksis bør klienten derfor tømme returkøen inden afsendelse. Afsnit 7: Tilføjet: KMD og Økonomistyrelsen er ansvarlige for snitfladen. Afsnit 8.1: Tilføjet: Størrelsesbegrænsninger. Det anbefales, at et enkelt bundt betalinger ikke indeholder over betalinger (4-6 MB). Betalingsbundter op til maksimalt beta Side 4

6 Version Dato Ændring linger (20-30 MB) accepteres dog. Ved behov for afsendelse af større mængder betalinger i et enkelt bundt skal dette aftales særskilt med KMD. Afsnit og 8.3.2: Afsnit om Timestamp, punktet Repræsentation, erstattes af: ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM- DDThh:mm:ss) Visse XML-værktøjer sætter automatisk kode Z efter timestamp. Dette angiver anvendelse af GMT-tidszone (zulutid). Andre værktøjer påfører den lokale tidszone (f.eks. +02:00), og andre påfører ikke tidszone. Det er valgfrit om der påføres tidszone. Afsnit om Timestamp, punktet Validering, erstattes af: Validering: Valid timestamp Afsnit 8.3.1: Version 1.0 er erstattet med version 1.1 For Kvitteringer og retursvar vil versionsnummer være den gældende version for disse, uanset hvilken version af betalingsordre der er modtaget i NKS. Afsnit 8.3.1: Ændring til ebms messageid: Værdisæt for feltet er på MAX 35 tegn. Afsnit 8.2, 8.3.1, 8.4, 9.3.1, og 9.5.1: Feltet From; PartyId(2) (vedrørende proxy ID) på betalingsmeddelelser samt To; PartyId(2) på Kvitteringsvar 0 og 1 og retursvar 2. Feltet er ikke længere nødvendigt og UDGÅR derfor. Feltet vil ikke blive anvendt såfremt det sendes til NKS. Afsnit 8.3.2, punkt 1.3: Authorisation (NKS aftalenr.), rettes: Det fremgår at aftalenummeret er 8-cifret. Der kan imidlertid også være på færre cifre. Det præciseres, at foranstillede nuller ikke er nødvendige ved aftalenummer på færre en 8 cifre. Afsnit 8.3.2, punkt 1.8: Afsnit OrganisationsType, punktet Værdisæt, tilføjes: Bemærk, at i forbindelse med massetilslutning (statslige myndigheder) anvendes kun organisationstype 08. Afsnit punkt 2.15 og afsnit punkt 3.33: BBAN, her præciseres at feltet skal udfyldes med 14. Hvis kontonummeret ikke er 10 cifre langt, indsættes nuller mellem regnr og kontonummer (f.eks ) Afsnit 8.3.3, punkt 2.12: Tilføjes (vedr. PI aftalenummer): Nogle betalingsafviklende PI tillader ikke, at betalinger sendes med samme PI aftalenummer ad to forskellige kanaler. Det medfører, at betalinger sendt via NemKonto-systemet skal have et andet PI aftalenummer end betalinger, der sendes direkte til betalingsafviklende PI, selvom udbetalingen sker fra samme konto. Afsnit 8.3.3, punkt 2.26: Præciseres, at bogføringscentralerne kun viser de første 20 tegn på kontoudtog. Afsnit 8.3.4, punkt 3.3: Tilføjes til End-to-end Id, under Værdi Side 5

7 Version Dato Ændring sæt: For kunder i SKB (Statens Koncern Betalinger) gøres opmærksom på, at kun de første 20 cifre anvendes af Jyske Bank. Resten ses der bort fra. Desuden anbefales det, at de første 10 cifre af UPR udgøres af CPR, CVR, SE eller P-nr. CVR/SE numre foranstilles med to nuller. Denne anbefaling gælder for betalinger, hvor CPR/CVR/SE/P-nr. er myndighedens indgangsnøgle i banken til udbetalingen/modtageren af udbetalingen. Fx lønninger, SU, børneydelse, div. tilskud og støtteydelser osv. Afsnit 5: Ny formulering vedr. fejlmelding: Der gives kun en fejlmelding pr. betaling, d.v.s. hvis en betaling indeholder flere fejl, vil kun den 1. fejl,blive fejlmeldt. Afsnit 9.4: Nye fejlmeldinger tilføjet Kvittering 1: 14. Aftale:ikke startet/udløbet 15. Ugyldig Bogføringscentral 16. Invalidt ebms_messageid Afsnit 9.5: Nye fejlmeldinger tilføjet Retursvar 2: 19. BELØBSFELT ER FOR LANGT 20. INVALIDT POSTNUMMER 22. INVALID BRANCH KODE 43. ('INGEN TIDSFRISTER FOR DATALEVERANDØR/BOGFØRINGSCENTRAL') 44. ('BETALINGS ID SKAL ANGIVES FOR KORTART') 45. ('BETALINGSBELØB MÅ IKKE VÆRE KR. 0,00') Afsnit 9.6: Nye fejlmeldinger tilføjet retursvar 7: - Myndighed har valgt check retur - Fejltekst fra CPR- og CVR/SE-registret (eks ved. Ikke validt CRP) Afsnit 9.5.1, 9.6.1, og 9.8.1: Rettes: Multiplicitet for niveau B er ikke 0..n men 1..1 Afsnit 9.7: I tabellen under kolonnen Tilbagemelding til offentlig myndighed tilføjes: Bemærk, at betalinger, der er sendt til pengeinstitut som checkordrer ikke fremgår af retursvar 8, men af retursvar 7. Afsnit 9.7.1: Værdisæt for TransactionStatusCode rettes, så Pending erstattes med ACPT. Tekst rettes til: Angiver at betalingen er videresendt og modtaget af banken. Evt. efterfølgende fejl fra PI vil fremgå af Retursvar Følgende ændringer/præciseringer er lavet ift. version 1.5: kapitel 6.3, Tilføjet: Eksempel vedr. bankdage og afleveringsfrister. kapitel 7, Slettet: Afsnittet vedr. ændringer frem til idriftsættelse Side 6

8 Punkt 3.38, BIC, Rettet: Feltet er obligatorisk for komplette udlandsbetalinger. Multiplicitet ændret til NKS præcisering Afsnit 8.3.1, PartyId(2), Præciseret: PartyId(2) returneres IKKE i Kvitteringssvar0. punkt 2.15, BBAN, Rettet: max slettet i repræsentation af reg.nr. og kontonr. Disse skal altid være hhv. 4 og 10 cifre. punkt 2.15, IBAN, Rettet: IBAN repræsentation ændret fra max. 35 til max. 34 tegn. punkt 3.31, Creditor Name, rettet: Creditor Name ændret fra obligatorisk til valgfrit felt. punkt 3.31, Creditor, Postal Address, Country, rettet: Country ændret fra obligatorisk til valgfrit felt punkt 3.33, scenario D, rettet: ClearingSystemMemberIdentification ændret til ProprietaryId;Id. punkt 3.38, PI Name, rettet: Pengeinstitut Name ændret fra obligatorisk til valgfrit felt. punkt 3.38, Final agent, Postal address, Country, rettet: Country ændret fra obligatorisk til valgfrit felt. afsnit 8.4, tilføjet: SWIFT referencenumre nyt afsnit 8.5 nederst, tilføjet: Nyt afsnit med uddybende beskrivelse af sammenhænge mellem udvalgte felter: - kreditor navn og adresse - kreditor identifikation af virksomheder - brug af bankkode i udenlandske betalinger - PI navn og adresse adviseringstekst, fakturanummer og læselinie afsnit 9, præciseret: NB: I visse sjældne situationer sender pengeinstituttet fejlmeddelelser før kvittering. Dette kan medføre, at Retursvar9 bliver sendt FØR Retursvar8. Afsnit 9.3.1, PartyId(2), præciseret: PartyId(2) returneres IKKE i Kvittering0. Afsnit 9.4, Kvitteringsvar1, fejltekster, tilføjet/ændret: 2. Datalev:ingen betalingsrolle (tekst rettet/afkortet) 6. Forkert aftale nr. for mynd. (rettet/afkortet) 11. Ukendt aftale nr. (rettet) Side 7

9 13. Manglende slut record UDGÅET 18. Invalid afsender konto (ny) 19. Beløbsfelt er for langt (ny) Afsnit 9.5, Retursvar2, rettet: Afsnittet vedr. Fejlmelding i Retursvar2 omformuleret, fordi der var fejl i den gamle beskrivelse ifm. fejlmelding, når der var fejl i alle betalinger i et bundt. Afsnit 9.5, Retursvar2, fejltekst, rettet: Fejltekst 43 ændret fra Ingen tidsfrister for dataleverandør/bogføringscentral til Opsætningsfejl i NKS vedr tidsfrist. Afsnit 9.5, Retursvar2, tilføjet: Bemærkning vedr. genbrug af bundtreference og UPR Afsnit 9.6, Retursvar7, fejlmelding, rettet: Afsnittet omstruktureret. Fejlteksten vedr. Myndigheden har valgt check retur er ændret. Der er suppleret med flere fejl- og advistekster vedr. udlandsbetalinger. Afsnit 9.6.1, status reason, rettet: Beskrivelsen af ADVI generaliseret. Afsnit 9.7, Retursvar8, fejlmelding, tilføjet: Beskrivelse af opbygning af Retursvar8 i blokke for hhv. grouping=yes og grouping=no. Afsnit 9.7.1, Retursvar8, Creditor, rettet: Multiplicitet ændret for tags i Postal address, samt tilføjet henvisning til afsnit vedr. sammenhænge mellem felterne i kreditors navn og adresse. Afsnit 9.7.1, Retursvar8, Final Agent, rettet: Multiplicitet ændret for tags i Final agent, samt tilføjet henvisning til afsnit vedr. sammenhænge mellem felterne i PI navn og adresse Ordliste Tilføjet Definition af bogføringscentralen Afsnit 3, Figur 1 rettet: Retursvar 5 tilføjet Afsnit 3.1.1, Rettet: Beskrivelsen vedrørende enkeltebetalinger udgår. Afsnit 3.1.2, Rettet: Beskrivelsen vedrørende komplettering. Afsnit 3.1.5, tilføjet: Beskrivelse af ny funktion, Stands betaling Afsnit 4, rettet: KMD VANS vises på arkitektur tegning Afsnit 6.3, rettet: Beskrivelse af tidsfrister for enkeltebetalinger udgået. Afsnit 6.4, tilføjet: Versionstying Side 8

10 Afsnit 8.2, EBMS header rettet: From:PartyId(2) indeholder EAN-nummer To:PartyId(1) indeholder NKS/NKSTEST To:PartyId(2) indeholder EAN-nummer Group Header rettet: 1.11 Instruction for NKS, tilføjet Payment Transaction rettet: 3.2 Instruction ID, tilføjet Afsnit 8.3.1, EBMS header rettet: Afsnit 8.3.2, Group header rettet: 3.6 Purpose:Proprietary, ændret formål 3.9, 3.11 Udenlandsk valuta tilladt 3.50, 3.57 Instruction for First Agent tilføjet 3.90, Benefit Type (Ydelsesart) tilføjet Mapning og validering af Version rettet From:PartyId (2) rettet (EAN-nummer) To:PartyId (2) Værdisæt rettet (EAN-nummer) 1.11 Instruction for NKS, tilføjet Afsnit 8.3.3, Payment Information rettet: 2.1 Validering af udbetalingsdato rettet Afsnit 8.3.4, Payment Transaction rettet: 3.2 Instruction ID, tilføjet 3.3 End-to-end Id, beskrivelsen rettet. 3.6 Purpose:Proprietary, ændret formål 3.9, Validering af valutakode ændret 3.57 Instruction for First Agent tilføjet 3.83 Document Reference No, Sammenhænge 3.90 Benefit Type (Ydelsesart) tilføjet Afsnit 8.4 rettet: Tabel over valgfri/obligatoriske felter opdateret med nye felter Afsnit 9 rettet: Beskrivelse vedrørende nyt Retursvar 5 tilføjet. Afsnit 9.2 tilføjet: Debitors betalingsreference Side 9

11 Afsnit 9.3 rettet: Beskrivelse af fejlmelding i Kvitteringssvar0 Afsnit rettet: From:PartyId(1) indeholder NKS/NKSTEST From:PartyId(2) indeholder EAN-nummer To:PartyId(2) indeholder EAN-nummer ErrorList tilføjet Afsnit 9.4 rettet: Beskrivelse af fejlmelding i Kvitteringssvar1, error 13 udgået Afsnit rettet: From:PartyId(1) indeholder NKS/NKSTEST From:PartyId(2) indeholder EAN-nummer To:PartyId(2) indeholder EAN-nummer ErrorList tilføjet Afsnit 9.5 rettet: Validering vedrørende enkeltebetalinger udgået, beskrivelse af ACPT Retursvar2 tilføjet. Fejlkoder tilføjet. Afsnit EBMS Header rettet: From:PartyId(1) indeholder NKS/NKSTEST From:PartyId(2) indeholder EAN-nummer To:PartyId(2) indeholder EAN-nummer Original Group ReferenceInformation and Status rettet Group Status, Værdi ACPT tilføjet rettet Original Transaction Reference Information and Status Instruction ID, tilføjet Afsnit 9.6 tilføjet: Nyt Retursvar5 tilføjet Afsnit 9.7 rettet: Fejlmelding vedrørende fejlkonto tilføjet, kundecheck udgået Afsnit General Information rettet: Dataleverandør kortnavn tilføjet (kun på papir) Instruction ID, tilføjet Original Transaction Information tilføjet. Afsnit General Information rettet: Instruction ID, tilføjet Afsnit 9.9 rettet: Fejlmelding vedrørende fejlkonto tilføjet, kun Side 10

12 decheck udgået Afsnit General Information rettet: Dataleverandør kortnavn tilføjet (kun på papir) Instruction ID, tilføjet Original Transaction Information tilføjet Side 11

13 Side 12

14 Ordliste Terminologi Aftaleregister Betalingsafviklende pengeinstitut Betalingsdatabase Bogføringscentral CAP/IP CPR CVR Dataleverandør Fejludbetaling Ikke kompletteret betaling KMD CAP I/P Komplet betaling Kompletteret betaling KSP / CICS Definition Et register til styring af aftaler med offentlige myndigheder i forbindelse med tilslutning til NemKonto-systemet. Registeret indeholder bl.a. aftaletype, anvendelse, kompletteringsfaciliteter, håndtering af kvitteringer og fakturering. Betegnelse for de bogføringscentraler, der sørger for betalinger fra det offentlige til betalingsmodtager. Indeholder alle betalinger, der bliver håndteret at NemKonto-systemet. En bogføringscentral er betegnelsen for den datacentral, som myndighedens pengeinstitut benytter. Kan pt. være Jyske Bank, Nordea, Danske Bank, SDC, BEC og Bankdata. Forkortelse for Common Access Point / Internet Protocol. CAP/IP anvendes til sikring af kommunikation mellem KMD og kunderne via dedikerede kredsløb. Yderligere information om KMD CAP/IP kan indhentes ved at kontakte afdelingen KMD Netbroker på telefon nr Forkortelse for det Centrale Personregister, som indeholder data om alle personer i Danmark. Forkortelse for det Centrale Virksomhedsregister, som indeholder data om alle virksomheder i Danmark. CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer over for offentlige myndigheder. Identifikation af det system som fremsender betalingsmeddelelser til NKS. Dataleverandør kortnavn tildeles i forbindelse med indgåelse af aftale om anvendelse af snitfladen. Alle nye dataleverandører i NKS skal bestå en tilslutningsprøve. Et dataleverandør kortnavn kan benyttes af flere myndigheder (fx fællessystemer) eller være specifik for en myndighed (fx et enkeltstående PC-system). En komplet eller kompletteret betaling, der af en eller anden årsag ikke kan effektueres af det betalingsafviklende pengeinstitut, og derfor er sendt tilbage til NemKonto-systemet som en fejludbetaling. Modtaget ukomplet betaling, der endnu ikke er kompletteret og sendt videre. Se CAP / IP. En komplet betaling er fuldt udfyldt inkl. modtagerkontonummer af den udbetalende myndighed og videresendes uændret til betalingsafviklende pengeinstitut. En modtaget ukomplet betaling som før videresendelse af NKS er påført ennemkonto eller en Specifik konto. Forkortelse for KMDs SikkerhedsProdukt, som er et sikkerhedssystem til CICS / MVS, der sikrer forsvarlig anvendelse af CICS-transaktioner og af Side 13

15 Terminologi LOS Moduluskontrol MQ Myndighedsnummer NemKonto NKS OCES Offentlig myndighed P-data PI-register P-nr SE-nr Definition de data, der anvendes i denne forbindelse. Med LOS (LinieOrganisationsSystem) er det muligt at samle og organisere oplysninger om, hvilke administrative enheder der indgår i organisationen. De administrative enheder, som f.eks. kan være en forvaltning, en afdeling eller en institution, er registreret med oplysninger om navn, adresse, type og lignende oplysninger. En linieorganisation er et hierarki, som består af et antal af sådanne administrative enheder, hvor en enhed refererer til en overordnet enhed. I samspil med KSP / CICS er det muligt at tildele autorisationer på forskellige niveauer i organisationen. Detaljeret beskrivelse findes her: Kontrol der sikrer, at det angivne kontonummer er korrekt i forhold til PBS modulusregister, som indeholder valide intervaller af pengeinstitut registreringsnumre og kontonumre. Forkortelse for Message Queue, som er en metode til udveksling af data. Entydig identifikation af en myndighed i NKS, der bl.a. benyttes af LOS og KSP / CICS. Betegnelsen for den konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af ydelser til borgere og virksomheder. Forkortelse for NemKonto-systemet. Forkortelse for Offentlige Certifikater til Elektroniske Services, som i daglig tale kaldes digital signatur. En digital signatur baserer sig på PKI (Public Key Infrastructure, Offentlig nøgleinfrastruktur), som er en infrastruktur, der muliggør entydig fastlæggelse af identifikation, og hemmeligholdelse i elektronisk kommunikation mellem to parter. Fælles betegnelse for amter, kommuner og statslige myndigheder. P-data står for Person-data, og er en KMD standardkomponent, der indeholder relevante data fra CPR-registret. Forkortelse for PengeInstitut-register, som indeholder pengeinstittuternes registreringsnumre. Forkortelse for Produktionsnummer, som angiver en produktionsenhed i en virksomhed SE er en forkortelse for Stamregister over Erhvervsdrivende, og SE-nr er det nummer man får tildelt af Told Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække bidrag og A-skat. Det er det nummer, som virksomheden er registreret under i det register, som Told Skat har Side 14

16 Terminologi Specifik konto SWIFT-kode TCP / IP Udbetalende enhed Ukomplet betaling UPR V-data Ydelsesart Definition oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag, SP-bidrag og A- skat. Betegnelsen for en konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af en specifik ydelse til borgere og virksomheder, f.eks. børnebidrag eller pension. Forkortelse for Societé Worldwide International Fonds Transfer. SWIFT er en organisation som varetager udvekslingen af internationale betalinger. SWIFT-koden er en unik bogstavkode, som alle banker har, og som identificerer den enkelte bank. Forkortelse for Transmission Control Protocol / Internet Protocol, som er en standard for kommunikation på internettet. En betegnelse for en administrativ enhed i den offentlige myndighed, der står for en given udbetaling. En betaling fra en offentlig myndighed, der skal kompletteres med kontonummeret fra enten en Nemkonto eller en Specifik konto inden den sendes videre til det betalingsafviklende pengeinstitut. Forkortelse for Unique Payment Reference. Den udbetaliende myndigheds unikke identifikation af en betaling. Alle betalinger skal indeholde en UPR, som er genereret af de afsendende systemer. V-data står for Virksomheds-data, og er en KMD standardkomponent, der indeholder relevante data fra CVR. Betegnelse, der anvendes for de forskellige typer af ydelser, som de offentlige myndigheder udbetaler til borgere / virksomheder, f.eks. boligsikring eller landbrugsstøtte Side 15

17 1 n Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med NemKonto Systemet (herefter kaldet for NKS) baseret på standardsnitfladen. Grundlag for indgåelse af aftaler. Beskrivelsen er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. Beskrivelsen må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Udlån til andre leverandører. Kontakt til KMD. NemKonto Support, tlf Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med snitfladen er at beskrive kommunikation mellem offentlige myndigheders udbetalingssystemer og NKS. Systemerne leverer betalingsordrer til NKS som behandler disse og returnerer kvitteringer og retursvar til afsendersystemet. 2.2 Hvem er målgrupperne? Der er p.t. identificeret følgende interessenter: Udviklerne af NKS host og XML-broker applikationer. Udviklerne af eksterne udbetalingssystemer, som skal tilpasses til at kommunikere direkte med NKS. Offentlige myndigheder Side 16

18 3 Beskrivelse af betalingsflow. FIGUR Side 17

19 3.1 NKS funktioner til behandling af betalingsmeddelelser NKS systemet modtager betalingsordrer fra de offentlige myndigheder via udbetalingssystemerne/dataleverandørerne. NKS behandling af betalingerne er, som det fremgår af betalingsflow (Figur 1), opdelt i en række hovedfunktioner. Formål med de enkelte funktioner samt disses kvitterings- eller retursvar til dataleverandørerne, er kort beskrevet nedenstående. Uddybende beskrivelse af Betalingsmeddelelsen findes i afsnit 8 og beskrivelse af kvitterings- og retursvar findes i afsnit Modtage betalinger i NKS (funktion 1) Funktionen Modtage betalinger i NKS (funktion 1) er opdelt i tre delfunktioner: 1. XML Broker funktion, 2. Forbrænderfunktion og 3. Funktionen Modtagekontrol af betaling. XML Broker funktionen behandler alle indkomne betalingsordrer. Alle betalinger fra en dataleveandør modtages i samme MQ kø uanset om der er få eller mange betalinger. Brokerfunktionen sender Kvitterings- og retursvar via en separat kø. XML Brokerfunktionen validerer om XML-formatet er overholdt. Er dette ikke tilfældet stoppes behandlingen af meddelelsen og der sendes fejlmelding til afsendersystemet. Hvis afsender ikke kan identificeres skrives på en Bad Message kø. Den bliver så håndteret af NKS og NemKontosupport. Yderligere beskrivelse af Kvittering fra XML brokerfunktionen (Kvitteringssvar 0) fremgår af afsnit 9.3. Overholder XML-dokumentet XML-skemaets formater, pakkes XML-dokumentet ud, og betalinger overføres til Forbrænderfunktionen. I Forbrænderfunktionen foretages en første indgangskontrol af betalingsordren. Indgangskontrollen omfatter bla. Check for dobbeltforsendelse på bundtniveau, Kontrol af at sum-totaler og antal transaktioner er korrekt. Resultat af indgangskontrollen vil være enten en afvisning eller accept af betalingsmeddelelsen/bundtet. Accepteres betalingsmeddelelsen sendes betalingerne videre til funktionen Modtagekontrol af betalinger. Afvises bundtet foretages ikke yderlig behandling af betalingsmeddelelsen i NKS og bundtet skal genfremsendes fejlrettet. Kvittering fra Forbrænderfunktionen (Kvitteringssvar 1) er beskrevet i afsnit 9.4. I funktionen Modtage betalinger, modtages og valideres alle indkomne betalingsordrer iht. valideringsregler. Alle ikke afviste betalinger gemmes i databasen for videre behandling i NKS. Betalinger som afvises i denne funktion gemmes ikke i databasen. Retursvar fra Modtagekontrol af betalinger (Retursvar 2) er beskrevet i afsnit Side 18

20 3.1.2 Kompletter betalinger (funktion 2) Funktionen har til formål at komplettere de modtagne ukomplette betalingsordrer med det aktuelle Nemkonto/Specifikke kontonummer. Hvis der ikke kan tildeles Nemkonto/specifik konto sendes som bankcheck, anvises til fejlkonto eller der sendes fejlmeddelelse i henhold til nedenstående regelsæt. Overordnet regelsæt for komplettering: 1. Benyt Specifik Konto registreret på beløbsmodtager for aktuel ydelsesart. 2. Benyt NemKonto, registreret på beløbsmodtager, hvis Specifik Konto ikke findes. 3. Hvis konto ikke findes, og der findes Instruktion til Nemkonto på bundt niveau skal betaling behandles på måden angivet i Instruktion til NemKonto, og der sendes en retursvar7. De mulige behandlinger er: a. Anvises til fejlkonto. b. Sendes som bankcheck. c. Retur (fejlmelding). 4. Hvis konto ikke findes, og der ikke findes Instruktion til Nemkonto på bundt niveau skal betaling behandles som valgt iht. Aftaleregistret, og der sendes en retursvar7. De mulige behandlinger er: a. Anvises til fejlkonto. b. Sendes som bankcheck. c. Retur (fejlmelding). Hvis den valgte behandling ikke understøttes af bogføringscentralen, sendes en fejlmeddelelse (retursvar7) Retursvar fra Kompletter betalinger (Retursvar 7) er beskrevet i afsnit 9.7. Når kompletteringen er gennemført overføres de kompletterede og komplette betalinger til PI vha. funktionen Videresendelse betalinger Videresend betalinger (funktion 3) Funktionen har til formål at overføre komplette og kompletterede betalinger fra NKS til betalingsafviklende pengeinstitut. Betalingerne flyttes når tidsfrister for betalingsordren er nået (afhængig af udbetalingsdato og betalingsafviklende pengeinstitut). Alle betalingsordrer opbygges/konverteres til EDIFACT-format (PAYMUL) som overføres til PI. Retursvar fra Videresendt betalinger (Retursvar 8) er beskrevet i afsnit 9.8. Retursvar 8 genereres dog først umiddelbart efter at Forsendelsen (PAYMUL) er accepteret af PI (se desuden efterfølgende afsnit) Side 19

21 3.1.4 Returmeldinger fra PI (funktion 4) I denne funktionen håndteres kvitteringssvar (CONTRL) for betalinger videresendt til betalingsafviklende pengeinstitut. Umiddelbart efter modtagelse af CONTRL for en PAYMUL dannes Retursvar 8. Funktionen modtager og behandler desuden meddelelse fra pengeinstitut om kontooverførsler/betalinger, som ikke kan gennemføres (BANSTA). Retursvar fra Returmeldinger fra PI (Retursvar 9) er beskrevet i afsnit Stands betalinger (funktion 5) Sagsbehandlere i offentlige myndigheder kan via standse betalinger, som ligger i NemKonto-systemet, og endnu ikke er kompletteret og videresendt til de betalingsafviklende pengeinstitutter. Betalinger der er standset via funktionaliteten Stands enkeltbetaling eller Stands bundt på vil blive returneret til det udbetalende system i Retursvar5 (beskrevet i afsnit 9.6). Betalinger der er standset via funktionaliteten Stands enkeltbetaling på kan også blive anvist til fejlkonto hvis myndigheden har valgt FEJLKONTO i tilslutningsaftale eller funktion er valgt via Instruktion til NemKonto, og hvis bogføringscentralen understøtter den funktionalitet Side 20

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser til NKS NemKonto Version 2.04 januar 2015 Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.05 10.03.2016 Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.4 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.5 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD.

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD. Dataleverandør Dataleverandøraftale vedrørende NemKontoSystemet Dato Ref.: Mellem Dataleverandør adresse postnr. og by og KMD A/S cvr. nr. 26911745 Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

NemKonto - Anmodning om tilslutning

NemKonto - Anmodning om tilslutning Status: Eksisterende aftale Nej, vi har ingen systemer, der er på NemKonto-systemet Benytter KMD til udbetaling Nej, vi anvender ikke nogen af KMDs udbetalingssystemer i vores organisation Eksisterende

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank Implementeringsvejledning -betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank -betaling Side 1 af 7 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere