Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

2 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog) Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med snitfladen? Hvem er målgrupperne? Begrebsliste Snitfladens arkitektur Beskrivelse af funktionerne i snitfladen Hent NemKonto-nummer til brug i betalingsprocessen Kontrollér bundt af betalingsmeddelelser (funktion 1) Komplettér betalingsmeddelelse (funktion 2) Returnér svar (funktion 3) Oprydning og sletning af kompletterede betalingsmeddelelser Teknisk implementering Betingelser for anvendelse af snitfladen Tilslutningspakken Teknik Tidsfrister og kapacitet Versionsstyring Håndtering af særlige tegn Garantier Protokol for dataudveksling Hvordan opbygges datastrømmen? Bundter til NemKonto for Private Udbetalere... 20

3 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Indholdsfortegnelse Svar fra NemKonto for Private Udbetalere Feltbeskrivelse input til NKS-PU TransporterHeader VansHeader EanNumber VansNemkontoEnvironmentCode TransporterAgreementIdentifier TransporterSystemIdentifier TransporterGroupIdentifier NemkontoRequest Requester cvr:cvrnumberidentifier cpr:personcivilregistrationnumber SEnumberIdentifier RequesterPaymentReference RequesterPrimaryInternalReference RequesterSecondaryInternalReference NemkontoAccountHolder cvr:cvrnumberidentifier ProductionUnitIdentificationStructure cpr:personcivilregistrationnumber SEnumberIdentificationStructure Feltbeskrivelse output fra NKS-PU InvalidMessageFormat VansHeader InvalidMessageFormathighestseverityCode InvalidMessageFormatCode InvalidMessageFormatText... 33

4 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Indholdsfortegnelse 10.2 TransporterHeaderError TransporterHeader TransporterHeaderErrorCode TransporterHeaderErrorText TransporterHeader NemkontoResponse NemkontoRequest LookupDateTime NemkontoAccountInformation bank:bankaccountstructure ForeignBankAccount ForeignBankInfoStructure ForeignPersonInfoStructure BankAccountUnavailable BankAccountUnavailableCode BankAccountUnavailableText NemkontoRequestError NemkontoRequestErrorCode NemkontoRequestErrorText Validering af data og tilbagemelding til den Private Betalingsformidler Hvilke krav stilles der til data? Formatkontrol: Kontrol af om XML er velformet og overholder skema (InvalidMessageFormat) Headerkontrol: Kontrol af aftale og felt-indhold (TransporterHeaderError) Komplettér betaling: Validering og fejlmeddelelser (NemkontoRequestError) Hvordan håndteres fejl? InvalidMessageFormatText TransporterHeaderError NemkontoRequestError BankAccountUnavailable... 46

5 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Indholdsfortegnelse 12 Sikkerhed Registrering af benyttelse... 48

6 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Dokument og versionsoversigt (ændringslog) Dokumentnavn Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Dokumentejer Version Dato Ændring 1.0 1/2/ /3/08 Ændring til tegninger i afsnit: Requester 10.1 InvalidMessageFormat og ForeignBankinfostructure Referencer til tilslutningsaftalen er fjernet. Præcisering af at den Teknisk tilslutningsaftale indgås med Digitaliseringsstyrelsen. Referencer til KMD erstattet af Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør TransporterSystemIdentifier Præcisering af validering RequesterPaymentReference Præcisering af validering SEnumberIdentifier og SEnumberIdentificationStructure Præcisering af brugen af virksomhedskode TransporterGroupIdentifier Præcisering af at nummeret skal være unikt indenfor en periode på 5 år Generelt Digitaliseringsstyrelsen ændret til Digitaliseringsstyrelsen /01/ TransporterGroupIdentifier og RequesterPaymentReference skal være unikke. Der stod tidligere i snitfladebeskrivelsen, at de skulle være unikke indenfor en periode på 5 år. Perioden på 5 år er nu faldet bort og referencenumrene skal derfor altid være unikke Side 5

7 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af aftaler med Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør om udveksling af data med NemKonto-systemet for Private Udbetalere. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem de Privat Betalingsformidler og Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør om snitfladens anvendelse. Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til: NemKonto Support, tlf Side 6

8 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med snitfladen? Formålet med snitfladen er at beskrive kommunikation mellem Private Betalingsformidlere og NemKonto-systemet. 2.2 Hvem er målgrupperne? Målgruppen er Private Betalingsformidlere der på vegne af en Privat Udbetaler, vil kommunikere med Nemkonto for Private Udbetalere Private Udbetalere der i forbindelse med en udbetalingsproces i eget regi ønsker at benytte NemKonto-systemet via en Privat Betalingsformidler Snitfladebeskrivelsen indgår i NemKonto-systemets samlede dokumentation og anvendes af Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør og Digitaliseringsstyrelsen i rollen som ejer af systemet Side 7

9 2.3 Begrebsliste Følgende begreber benyttes i dette dokument: Begreb Definition (Begrebsliste for eksterne aktører version 1.1) Aftalenummer Anmodning om tilslutning Tekniske tilslutningsaftale Betalingsmeddelelse Et unikt nummer som identificere en Privat Betalingsformidler. Det tildeles autormatisk hos NemKonto support. Blanket, som initierer tilslutningsprocessen mellem NemKonto og den Private Betalingsformidler. Blanketten findes på Aftalen beskriver dels den opkobling til NemKonto-systemet for Private Udbetalere (NKS-PU), der kræves for at sikre autentifikation og autorisation til netværksinfrastrukturen, dels beskriver den de tekniske oplysninger for hvert system, der skal anvendes ved opsætning af det anvendte dataforsendelses programmel. Aftale indgås mellem en Privat Betalingsformidler (PBF) og Digitaliseringsstyrelsen. Er en elektronisk meddelelse, der blandt andet indholder et CPR-/SE-/P- /CVR-nummer, som muliggør, at meddelelsen kan kompletteres med en NemKonto. Øvrige felter i betalingsmeddelelsen er defineret i den godkendte OIOXML for NKS-PU Side 8

10 Begreb Definition (Begrebsliste for eksterne aktører version 1.1) Bundt / Bundt af betalingsmeddelelser CAP / IP KMD Komplettering IBM WebSphere MQ NemKonto-nummer NemKonto-registreret NemKonto-system (NKS) NemKonto-systemet for Private Udbetalere (NKS-PU) Betalingsmeddelelser samlet i eet bundt fra den Private Betalingsformidler med en maksimal størrelse på betalingsmeddelelser. Bundtet kan indeholde betalingsmeddelelser fra en/flere Private Udbetalere. Forkortelse for Common Access Point / Internet Protocol. CAP/IP anvendes til sikring af kommunikation mellem Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør og kunderne via dedikerede kredsløb. Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør på NKS-PU. Processen hvorved NKS-PU enten påfører det NemKonto-nummer eller den fejlkode som tilhører det indsendte CPR-/SE-/P-/CVR-nummer Message Queue (MQ) er et system til overførsel af asynkrone beskeder. Dette betyder at afsender kan sende beskeder (herefter betalingsmeddelelser) uafhængigt af modtagers (herefter Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør) mulighed for at behandle betalingsmeddelelsen med det samme. Betalingsmeddelelsen lægges på lager (en kø) og venter indtil Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs system er parat til at behandle den og tilbagesende en kompletteret betalingsmeddelelse. I praksis forløber denne proces dog så hurtigt at forbindelsen opleves som direkte. Betegnelsen for den konto der er kompletteret via NemKonto-systemet. Indehaver af et NemKontonummer, identificeret ved CPR-/CVR-/SE-/Pnummer. NemKonto-systemet for det offentlige har til formål at administrere udbetalinger fra det offentlige til alle personer, virksomheder og offentlige myndigheder, der er omfattet af Lov om offentlige betalinger (af 27/ ). Det drejer sig om personer, der er fyldt 18 år, og som i henhold til CPR er tildelt et CPR-nummer og som ikke er registreret som udrejst af Danmark, og juridiske personer og virksomheder, der i henhold til CVR er tildelt et CVR-nummer. Et system der giver Private Udbetalere mulighed for, via Private Betalingsformidlere, at indsende betalingsmeddelelser til komplettering. Privat Betalingsformidler (PBF) En betalingsformidler der, på vegne af en privat udbetaler, sender en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet i godkendt XML-format. Den Private Betalingsformidler tiltræder en Teknisk Tilslutningsaftale med Digitaliseringsstyrelsen, der regulerer de tekniske forhold omkring udvekslingen af data imellem parterne. Den Private Betalingsformidler tiltræder ligeledes tilslutningsvilkår udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, som regulerer de administrative og juridiske forhold Side 9

11 Begreb Definition (Begrebsliste for eksterne aktører version 1.1) Privat Udbetaler (PU) Referencenummer Ukomplet betaling Tilslutningsvilkår VANS Digitaliseringsstyrelsen (ØS) Fysisk eller juridisk person, der foretager udbetalinger, som ikke er omfattet af 12 i Lov om offentlige betalinger eller er en offentlig myndighed. En privat udbetaler identificeres ved et CVR-, CPR-nummer - og i ganske specielle tilfælde (primært konkursboer) ved et SEnummer. Unikt nummer genereret af den private udbetaler og vedhæftet den betalingsmeddelelse, de fremsender. Indgår også i den kompletterede betalingsmeddelelse, der sendes fra NKS-PU til PBF. Nummeret identificerer den udbetaling, som NemKonto forespørgslen skal bruges til at gennemføre. Denne identifikation skal kunne foretages når Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med brugen af NemKonto. Nummeret skal være unikt. En betalingsmeddelelse fra en Privat Udbetaler, der skal kompletteres med kontonummeret for en NemKonto-registreret inden betalingsmeddelelsen sendes videre til det betalingsafviklende pengeinstitut. De vilkår en Privat Betalingsformidlerskal tiltræde før anvendelse af NemKonto-systemet. Vilkårene danner grundlag for tilslutningen til NKS- PU og dermed ret til at fremsende betalingsmeddelelser til NemKontosystemet. Tilslutningsvilkårene regulerer de administrative forhold. VANS er et kommunikationsnetværk. Man kan sige, at VANS er et elektronisk postvæsen, som indsamler og fordeler beskeder. Alt, hvad VANS behøver, er de rigtige adresser (EAN-numre), så afleveres beskederne hos de rigtige modtagere. Ud over at fordele kan VANS oversætte forskellige elektroniske formater. Styrelse under Finansministeriet; system- og dataejer af NemKontosystemet. Begreb Definition (Begrebsliste for eksterne aktører version 1.1) Side 10

12 3 Snitfladens arkitektur Private Udbetaler(e) Privat Betalingsformidler Kommunikation med NemKonto via MQ eller via en VANSleverandør VANS MQ OIOXML snitflade: Indgåede meddelelser OIOXML snitflade: Udgående meddelser MQ Kommunikation foregår via asynkron MQ NemKonto systemet for Privat Udbetalere har følgende funktioner: 1) Kontroller bundt af betalingsmeddelelser 2) Kompletter betalingsmeddelse 3) Returner svar Figur 1 En Privat Betalingsformidlers kommunikation med NemKontosystemet for Private Udbetalere (NKS-PU) Side 11

13 4 Beskrivelse af funktionerne i snitfladen Beskrivelsen tager udgangspunkt i den OIOXML, som udgør snitfladens format. 4.1 Hent NemKonto-nummer til brug i betalingsprocessen NKS-PU modtager et bundt (en gruppe af betalingsmeddelelser) fra en Privat Betalingsformidler. Betalingsmeddelelserne sendes enten på egne vegne eller på vegne af Private Udbetalere til NKS-PU som led i deres udbetalingsproces. NKS-PU behandler bundtet i en række funktioner. Formålet med de enkelte funktioner er kort beskrevet i dette afsnit. En mere uddybende beskrivelse af et bundt findes i afsnit 8 og beskrivelse af fejlsituationer findes i afsnit Kontrollér bundt af betalingsmeddelelser (funktion 1) Funktionen Kontroller bundt (funktion 1) er opdelt i to delfunktioner: a. Formatkontrol behandler det modtagne bundt af betalingsmeddelelser. Formatkontrollen validerer om dokumentet kan indlæses, om det er velformet og overholder en af de understøttede versioner af OIOXML skemaet. Er dette ikke tilfældet stoppes behandlingen og der sendes fejlmelding til afsendersystemet. Hvis XML formatet er fundet i orden, så viderebehandles bundtet i Headerkontrollen. b. Headerkontrol af bundt. Headerkontrollen omfatter blandt andet check af den indgåede aftale med den Private Betalingsformidler og check for dobbeltforsendelse på bundtniveau. Resultat af headerkontrollen vil være enten en afvisning eller accept af bundtet. o Afvises bundtet, foretages ikke yderligere behandling i NKS-PU og der sendes et svar til afsenderen med angivelse af afvisningsårsagen Side 12

14 o Accepteres bundtet, fortsætter det til behandling i funktionen kompletter betalingsmeddelelser Komplettér betalingsmeddelelse (funktion 2) Funktionen har til formål at komplettere hver betalingsmeddelelse i bundtet med den aktuelle NemKonto. Resultatet af hver komplettering vil være enten en fejlmeddelelse eller en komplettering med NemKontoen. Der er to typer situationer hvor en komplettering ikke kan foretages: 1. Situationer der skyldes fejl fundet ved opslag på baggrund af input i betalingsmeddelelsen, fx at CPR-nummeret ikke findes eller at den Private Udbetaler er udelukket fra at benytte NKS-PU på grund af misligholdelse. 2. Situationer hvor der ikke findes en gyldig NemKonto Returnér svar (funktion 3) Svaret har forskelligt indhold alt efter hvor langt bundtet kom i forløbet validering og headerkontrollen: Funktion Indhold i svaret 1) Validering bundt af betalingsmeddelelser - Fejl i formatkontrol - Fejl i headerkontrol InvalidMessageFormatText TransporterHeaderError 2) Komplettér betalingsmeddelelse En struktur bestående af TransporterHeader og et antal Nemkonto- Response-elementer svarende til antallet af NemkontoRequest elementer i bundtet 4.2 Oprydning og sletning af kompletterede betalingsmeddelelser. I forbindelse med funktionen kompletter betalingsmeddelelser foretages en registrering af såvel gennemførte kompletteringer som de situationer, hvor der er fundet fejl i input eller hvor der ikke findes en gyldig Nemkonto Side 13

15 5 Teknisk implementering Snitfladen er beregnet til at udveksle data til og fra NKS-PU systemet. Systemet ligger på z/os mainframe. Data modtages og sendes i dokumenter i OIOXML format. Ét dokument placeres i én MQ-meddelelse. Version af Websphere MQ Series understøtter SSL kryptering og denne kryptering anvendes, hvor det er muligt. Kø-navne og lignende tekniske forhold fastlægges i forbindelse med indgåelse af tilslutningsvilkårene. På mindre driftsinstallationer uden mainframe kan anvendes en MQ-Series klient (IBM WebSphere MQ Client v. 5.3 eller senere). Denne klient er gratis. Ved anvendelse af MQ klient opbevares returmeddelelser på en returkø hos Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør til de er hentet af klienten. Denne returkø må ikke indeholde over 50 messages, herefter forbeholder NKS-PU sig ret til at blokere afsendelseskøen. I praksis skal klienten derfor tømme returkøen inden afsendelse. Meddelelser skal sættes op til at sendes non-persistent og returneres ligeledes non-persistent. Det er en fordel at sætte et expiry timestamp på meddelelsen til udløb efter kort tid, fx 3 timer efter afsendelse. At køre non-persistent giver en god performance på MQ-systemet med den mulige konsekvens at meddelelser kan gå tabt i sjældne tilfælde ved genstart af MQ-services i servicevinduer og lignende hos såvel leverandøren som den Private Betalingsformidler. Det betyder, at betalingsformidlerens systemer bør være forberedt på disse sjældne situationer ved at kunne genfremsende meddelelser når expiry er overskrevet med et antal minutter uden at der er kommet et svar. I øvrigt henvises til den tekniske tilslutningsaftale Side 14

16 6 Betingelser for anvendelse af snitfladen 6.1 Tilslutningspakken Inden den Private Betalingsformidler kan tage snitfladen i anvendelse skal der foregå følgende tilslutningsproces: Anmodningsblanket: Den Private Betalingsformidler initierer tilslutningsprocessen ved at udfylde en anmodningsblanket som findes på På baggrund af denne tildeles den Private Betalingsformidler et aftalenummer der følger den Private Betalingsformidler igennem hele forløbet. Tilslutningsvilkår: Der indgås en aftale om vilkårene mellem Digitaliseringsstyrelsen og den Private Betalingsformidler, som regulerer de juridiske og økonomiske forhold Tilslutningsprøve: Der afholdes en prøve for hvert system som den Private Betalingsformidler ønsker tilsluttet. Tilslutningsprøven dokumenterer at Betalingsformidleren overholder snitfladebeskrivelsen. I forbindelse med tilslutningsprøven aftales de tekniske forhold der skal være gældende ved prøven skriftligt Teknisk tilslutningsaftale: Der indgås en aftale mellem den Private Betalingsformidler og Digitaliseringsstyrelsen, der regulerer de tekniske forhold mellem den Private Betalingsformidler og Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør Den Private Betalingsformidler initierer tilslutningsprocessen ved at udfylde en anmodningsblanket, som findes på og sende den til NemKonto Support. 6.2 Teknik Hvis en Privat Betalingsformidler ikke er tilsluttet et netværk, som har dedikeret forbindelse til Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør, skal der etableres en CAP/IP-løsning for sikker adskillelse mellem Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs interne netværk og kundens netværk. Når en kunde anvender en eller flere af Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs IP-services, etableres det beskyttede IP-net mellem Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs IP-service(s) og kundens administrative net. Dette implementeres ved, at Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs multiprotokol-net udvides til også at omfatte en firewall-funktionalitet (CAP/IP), placeret ved kunden. I forbindelse med anvendelse af en IP Side 15

17 service er det således en forudsætning, at der hos kunden er etableret en CAP/IP. Der anvendes private IP-adresser på CAP/IP tildelt af Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør til alle kunder, der har behov for Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs IP-services, således at samtlige IP-adresser, der anvendes mellem Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs IPservicepunkt og Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs IP-services, udgør et beskyttet IP-net, der er fuldt administreret og kontrolleret af Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør. Kommunikationen mellem Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs IP services og CAP/IP hos kunden forlader ikke et performance og sikkerhedsmæssigt kontrolleret miljø og passerer dermed ikke servere og WANforbindelser udenfor Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs kontrol. Implementeringen af CAP/IP hos kunden findes i et antal varianter, afhængig af kundens eksisterende installation. Har kunden allerede en router mod Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør, vil implementeringen af CAP/IP være en CAP-router, der forbindes direkte til den eksisterende router hos Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør. Har kunden derimod ingen direkte forbindelse til Digitaliseringsstyrelsens systemleverandørs net, skal en sådan etableres. Typisk vil CAP/IP funktionaliteten være implementeret i samme fysiske router, der anvendes til opkobling til Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør-net, uanset opkoblingsform (fast linie, ISDN m.fl.). 6.3 Tidsfrister og kapacitet De Private Betalingsformidlere kan løbende fremsende betalingsmeddelelser til NemKonto-systemet. Systemet er et 24*7*365 system, dog undtaget servicevinduerne. Servicevinduerne er af et par timers varighed og lægges normalt i nattetimerne under normale omstændigheder max 8 gange pr. år. NemKonto-systemet stiller en total kapacitet på behandling af 80 bundter af betalingsmeddelelser i timen til rådighed. Denne kapacitet fordeles mellem de Privat Betalingsformidler. NemKonto-systemet forsyner en kompletteret betalingsmeddelelse med et tidsstempel. En komplettering skal anvendes til betalingsoverførsel således, at betalingen er til disposition på modtagers konto senest 4 bankdage efter udløbet af det døgn, hvor kompletteringen er foretaget. 6.4 Versionsstyring Ved implementeringen af ændringer i snitfladens struktur eller valideringsreglerne vil der blive udviklet en ny version af betalingssnitfladen. Det vil være muligt at køre parallelt i 6 måneder efter idriftsættelse af en ny version. Herefter lukkes for adgang via den gamle version af betalingssnitfladen Side 16

18 NemKonto support vil udsende en vejledning i tilfælde af versionsændringer som fortæller om ændringerne og hvordan den Private Betalingsformidler skal forholde sig til dem. Eksisterende betalingsformidlere skal gennemføre en ny tilslutningsprøve for at kunne sende betalinger på en ny version af snitfladen. Betalingsformidleren skal afholde alle omkostninger i forbindelse med test og tilpasning af eget system. Alle Private Betalingsformidleres systemer, der er tilsluttet NKS-PU, registreres efter bestået tilslutningsprøve som godkendt til at bruge den nye version. Som en del af formatkontrollen kontrolleres, at betalingsmeddelelserne er sendt i en version af snitfladen, som Betalingsformidlerens system er godkendt til. Svaret fremsendes i samme version som det modtagne bundt. 6.5 Håndtering af særlige tegn Tegnsættet UTF-8 benyttes ved kommunikation med NKS-PU. Output returneres i UTF-8. I øvrigt skal bundtet overholde OIOXML-skemaerne, herunder begrænsningerne for felter af reference-typen. NKS-PU's formatkontrol afviser OIOXMLdokumenter der indeholder andre tegn end dem, der er valide i forhold til OIOXML-skemaerne Side 17

19 7 Garantier Ændringer til snitfladen vil efter idriftsættelse blive varslet med 3 måneder. Ændringerne meddeles på Der udsendes derudover særskilt meddelelse til de Private Betalingsformidlere, der på varslingstidspunktet er tilsluttet NemKonto for Private Udbetalere. Ved ændringer til snitfladen vil de 2 seneste versioner af snitfladebeskrivelsen være tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør og Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlige for snitfladen Side 18

20 8 Protokol for dataudveksling OIOXML skemaer kan hentes i infostrukturbasen: I dette kapitel benyttes diagrammer til at illustrere strukturen af elementer og typer. Nedenstående forklarer de symboler, der indgår i diagrammerne. Alt i den gule ramme er defineret i den type, der står her +: Der er under-elementer, men de er blot ikke vist på denne tegning Elementet indeholder ikke under-elementer men blot data Perler på en snor : Angiver at der her er en sekvens af elementer i rækkefølge Stiblet linie: Optionelt element Antals-angivelse: Elementet her kan forekomme op til gange Reference: Dette er en reference til et element i et andet skema. Valgmulighed: Én af de underliggende elementer kan forekomme 8.1 Hvordan opbygges datastrømmen? Datastrømmen for komplettering af bundter består af to datastrømme, input og output. Strømmene er beskrevet i OIOXML og transporteres via MQ Side 19

21 8.1.1 Bundter til NemKonto for Private Udbetalere Den Private Betalingsformidler (kaldet Transporter i skemaerne) sender til NemKonto for Private Udbetalere en NemkontoPrivatUdbetalerTransporterRequest: 1. TransporterHeader der indeholder oplysninger om den Private Betalingsformidler, afsendende system samt oplysninger relateret til bundtet. Såfremt VANS benyttes til transport skal en specifik VansHeader for NKS_PU optræde i headeren af NKS-PU dokumentet. 2. NemkontoRequest er betalingsmeddelelsen fra den Private Betalingsformidler som indeholder oplysninger fra den Private Udbetaler om, hvem der ønsker at foretage en komplettering, referencefelter samt identifikation på NemKonto-registrerede. Hvis en betalingsformidler vil sende flere end betalingsmeddelelser skal de fremsendes i flere bundter. Se nærmere beskrivelse af indholdet under feltbeskrivelser i afsnit 9 Feltbeskrivelse input til NKS-PU Side 20

22 8.1.2 Svar fra NemKonto for Private Udbetalere Efter komplettering af et bundt af betalingsmeddelelser sender NemKonto for Private Udbetalere svaret til den Private Betalingsformidler (kaldet Transporter i skemaerne) i form af en NemkontoPrivatUdbetalerTransporterResponse som indeholder en af følgende tre strukturer: 1. Hvis dokumentet ikke overholder OIOXML-skemaerne: InvalidMessageFormat 2. Hvis der er en fejl i oplysningerne i headeren, fx hvis aftalen ikke længere er gældende: TransporterHeaderError 3. Hvis valideringen af formatet og header-informationerne har været succesfuld: TransporterHeader der indeholder de samme oplysninger som headeren i den indgående betalingsmeddelelse. Hvis headeren indeholdt en Vans- Header, vil indholdet i afsender og modtager være byttet om så VANS kan route denne meddelelse ud til den korrekte modtager NemkontoResponse der indeholder kopi af den indgående betalingsmeddelelse i NemkontoRequest samt yderligere informationer i form af et tidsstempel for kompletteringstidspunktet, og enten informationer om kontoen eller en fejlmeddelelse Side 21

23 Se nærmere beskrivelse af indholdet under feltbeskrivelser i afsnit 10 Feltbeskrivelse output fra NKS-PU Side 22

24 9 Feltbeskrivelse input til NKS-PU I det følgende afsnit beskrives strukturen i input samt de underliggende felter. 9.1 TransporterHeader Header, der indeholder oplysninger om den Private Betalingsformidler, afsendende system samt oplysninger relateret til bundtet. Såfremt VANS benyttes til transport, skal en specifik VansHeader for NKS-PU optræde i headeren af NKS-PU dokumentet VansHeader I de tilfælde hvor en PBF har valgt at koble sig op til NKS-PU via en VANSleverandør skal der, for at betalingsmeddelelsen kan routes igennem VANSnetværket, udover den almindelige VANS Header der omlejrer et NKS-PU dokument, være adresseinformation til stede i dokumentet som VANS kan route efter. Denne information er placeret i VansHeader i en specifik Vans- Header som er en del af NKS-PU dokumentet Side 23

25 Headeren udgøres af en afsenderadresse og en modtageradresse. Når den optræder i et NemkontoPrivatUdbetalerTransporterRequest-dokument er afsender-adressen lig med EAN-nummeret for den Private Betalingsformidler og modtager-adressen angiver NemKonto-miljøet. Når den optræder i NemkontoPrivatUdbetalerTransporterResponse-dokumentet, som jo sendes fra Nemkonto, er adresserne byttet om EanNumber Definition : EAN-nummer for den Private Betalingsformidler. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for EAN13Identifier: N_EAN13Identifier.xsd Repræsentation : Numerisk, altid 13 cifre. Værdisæt : "\d{13}" VansNemkontoEnvironmentCode Definition : Angiver det miljø som VANS-leverandøren ønsker, at meddelelsen skal leveres til. Kan antage følgende værdier: nkspu for produktionsmiljø eller nksputest for testmiljø. OBS. Det skal skrives i lowercase. Repræsentation : Tekst: nkspu eller nksputest Værdisæt : nkspu Produktionssystemet. Dette er det system, der benyttes under almindelig drift. nksputest Benyttes ved tilslutningsprøver Validering : I forhold til værdisæt og at indholdet er korrekt i forhold til det miljø, som VANS har afleveret dokumentet til Side 24

26 9.1.2 TransporterAgreementIdentifier Definition : Aftalenummeret, som den Private Betalingsformidler er blevet tildelt af NemKonto. Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} Validering : Aftalenummeret skal være oprettet i NKS-PU og være gyldigt TransporterSystemIdentifier Definition : Navnet på det system, som er afsender af meddelelsen. Systemkortnavn. Repræsentation : Tekst, op til 6 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9]{1,6} Validering : Skal være oprettet i NKS-PU som et godkendt afsender-system for den PBF som har aftalenummeret TransporterAgrementIdentifier Det kontrolleres at der er overensstemmelse i mellem det anvendte systems kommunikationsform og det indsendte XML. Hvis der er tale om VANS kontrolleres det endvidere at det indsendende EAN-nr stemmer overens med aftalens indberettede EAN-nr TransporterGroupIdentifier Definition : En unik identifikation af bundtet overfor såvel NKS-PU som PBF. Nummeret skal være unikt. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 40 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,40} 9.2 NemkontoRequest NemkontoRequest er betalingsmeddelelsen som indeholder oplysninger om hvem der ønsker at foretage en komplettering, referencefelter samt identifikation på NemKonto-registrerede. Hvis en betalingsformidler vil sende flere end betalingsmeddelelser skal de fremsendes i flere bundter Side 25

27 9.2.1 Requester Enhver forespørgsel efter et NemKonto-kontonummer skal kunne spores tilbage til den fysiske eller juridiske person der har foretaget forespørgslen, specificeret ved hhv. CPR eller CVR nummer. I særlige tilfælde har requesteren ikke noget CVR nummer, men kun et SEnummer. Der kan for eksempel være tale om et konkursbo. Det er kun i de særlige tilfælde at NKS-PU accepterer et SE-nummer cvr:cvrnumberidentifier Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier: VR_CVRnumberIdentifier.xsd Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen Alfanumerisk, altid 8 cifre men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier. Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7} cpr:personcivilregistrationnumber Side 26

28 Definition : Et CPR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CPR- NumberIdentifier: /18/CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd Repræsentation : Numerisk, altid 10 cifre Værdisæt : "((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 30)( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])(02)))[0-9]{6}) " SEnumberIdentifier Definition : SE-nummer (SE står for Stamregister over erhvervsdrivende) er det nummer man får tildelt af Repræsentation : Numerisk, altid 8 cifre SKAT i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække bidrag og A-skat. Det er det nummer, som virksomheden er registreret under i det register, som SKAT har oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag, SP-bidrag og A- skat. SE-numre bruges af SKAT til regnskabsmæssig opdeling af virksomheden. Hvis der er tale om en virksomhedskode 3 (SE-nummer uden overliggende CVR-nummer) skal CVR-feltet udfylde med (primær identifikation) og SE-feltet med det relevante SE-nummer (sekundær identifikation). Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} RequesterPaymentReference Definition : Unikt nummer genereret af den private udbetaler og vedhæftet den betalingsmeddelelse, de fremsender. Nummeret identificerer den udbetalingsmeddelelse, som fremsendes til NemKonto-systemet. Denne identifikation anvendes i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med brugen af NemKonto. Nummeret skal være unikt. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 40 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,40} Validering : Skal være unikt Side 27

29 9.2.3 RequesterPrimaryInternalReference Definition : Dette element er valgfrit og kan indeholde en reference som den private udbetaler kan benytte efter behov. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 40 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,40} RequesterSecondaryInternalReference Definition : Dette element er valgfrit og kan indeholde en reference som den private udbetaler kan benytte efter behov. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 40 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,40} NemkontoAccountHolder Formålet er at identificere hvilken type forespørgsel i NemKonto-registeret, der er tale om afhængigt af om nøglen er et CPR-, et CVR-, SE- eller et P- nummer cvr:cvrnumberidentifier Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier: VR_CVRnumberIdentifier.xsd Side 28

30 Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen Alfanumerisk, altid 8 cifre men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier. Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7} ProductionUnitIdentificationStructure Strukturen indeholder et CVR-nummer- og et produktionsenhedsnummer element, da det øger sikkerheden for korrekt identifikation. cvr:cvrnumberidentifier Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier: VR_CVRnumberIdentifier.xsd Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen Alfanumerisk, altid 8 cifre men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier. Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7} cvr:productionunitidentifier Definition : Et produktionsenhedsnummer knyttet til et CVRnummer. Der kan tildeles et nummer for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. Der kan altså tilknyttes flere produktionsenhedsnumre til et CVR-nummer VR_ProductionUnitIdentifier.xsd Repræsentation : Numerisk, altid 10 cifre Side 29

31 Værdisæt : length value="10" cpr:personcivilregistrationnumber Definition : Et CPR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CPR- NumberIdentifier: /18/CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd Repræsentation : Numerisk, altid 10 cifre Værdisæt : "((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 30)( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])(02)))[0-9]{6}) " SEnumberIdentificationStructure Strukturen indeholder et CVR-nummer element og et SE-nummer element, da det øger sikkerheden for korrekt identifikation og dermed mindsker risikoen for fejludbetalinger. cvr:cvrnumberidentifier Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier: VR_CVRnumberIdentifier.xsd Hvis der er tale om en virksomhedskode 3 (SEnummer uden overliggende CVR-nummer) skal CVRfeltet udfylde med (primær identifikation) og SE-feltet med det relevante SE-nummer (sekundær identifikation). Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen Alfanumerisk, altid 8 cifre men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende op Side 30

32 datering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier. Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7} SEnumberIdentifier Definition : SE-nummer (SE står for Stamregister over erhvervsdrivende) er det nummer man får tildelt af SKAT i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække bidrag og A-skat. Det er det nummer, som virksomheden er registreret under i det register, som SKAT har oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag, SP-bidrag og A- skat. SE-numre bruges af SKAT til regnskabsmæssig opdeling af virksomheden. Repræsentation : Numerisk, altid 8 cifre Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7} Side 31

33 10 Feltbeskrivelse output fra NKS-PU I det følgende afsnit beskrives strukturen i output samt de underliggende felter. Oversigt over fejlkoder kan findes på InvalidMessageFormat Denne struktur indeholder den alvorligste fejltype, koder og de tilhørende forklarende tekster der beskriver fejlene og sendes hvis betalingsmeddelelsen ikke overholder den gældende version af OIOXML specifikationen VansHeader Definition : Se det tidligere afsnit 9.1.1, for beskrivelse af strukturen InvalidMessageFormathighestseverityCode Definition : En kode der angiver den alvorligste fejltype fundet ved læsning af XML Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{1,4} InvalidMessageFormatCode Side 32

34 Definition : En kode der angiver at input ikke overholder en af de gældende OIOXML specifikationer. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} InvalidMessageFormatText Definition : En beskrivende tekst, bestemt af koden, der beskriver den modtagne fejlkode Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} 10.2 TransporterHeaderError En header-error optræder når data i TransporterHeader ikke kan accepteres TransporterHeader Definition : En kopi af den header, som blev modtaget fra PBF den header som der er et problem med. Se det tidligere afsnit 9.1, for beskrivelse af strukturen TransporterHeaderErrorCode Definition : En kode der optræder når data i TransporterHeader ikke kan accepteres. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} TransporterHeaderErrorText Side 33

35 Definition : En tekst der angiver en begrundelse for at input i TransporterHeader ikke kunne accepteres Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn. Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50}. Se en mere detaljeret beskrivelse i afsnit: Hvis valideringen af format og transporterheaderen er succesfuld indeholder svaret en transporterheader samt kompletterede betalingsmeddelelser. Se nedenstående afsnit: 10.3 TransporterHeader Definition : En kopi af den header, som blev modtaget fra PBF. Se det tidligere afsnit 9.1, for beskrivelse af strukturen NemkontoResponse Antallet af svar fra NemKonto-systemet vil være det samme som det antal af betalingsmeddelelser, som den Private Betalingsformidler fremsendte, det vil sige mellem 1 og betalingsmeddelelser. NemkontoResponse indeholder svaret på en betalingsmeddelelse. Elementet indeholder en kopi af den oprindelige betalingsmeddelse, et tidsstempel for kompletteringen og NemkontoAccountInformation, ellers NemkontoRequestError (hvis den efterspurgte NemkontoHolder ikke findes eller hvis Requester er registreret i misligholdelsesregisteret) NemkontoRequest Definition : Er en kopi af den fremsendte betalingsmeddelelse. Se omtalen tidligere i afsnit LookupDateTime Definition : Tidspunktet for hvornår den pågældende betalingsmeddelelse blev behandlet. Tidspunktet benyttes til udregning af sidste anvendelses-dato for NemKon Side 34

36 toen samt ved fakturering. Yderligere information: Repræsentation : XML-schema primitivet DateTime Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet yyyy-mmddthh:mm:ss NemkontoAccountInformation Strukturen angiver den NemKonto-registreredes NemKonto-kontonummer i form af en indenlandsk eller udenlandsk konto og andre kontooplysninger eller en besked om NemKontoen ikke er tilgængelig bank:bankaccountstructure Definition : En kontonummer-struktur til repræsentation af en indenlandsk konto, som består af en branchidentifier (reg.nr) og en accountidentifier (kontonr.). Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for BankAccountStructure: TST_BankAccountStructure.xsd ForeignBankAccount Strukturen indeholder to overordnede strukturer ForeignBankInfoStructure og ForeignPersonInfoStructure. Strukturen ForeignBankInfoStructure er yderligere brudt ned i flere underliggende strukturer Side 35

37 ForeignBankInfoStructure Strukturtype som indeholder en underliggende struktur secondarypostallabel inklusiv foreigncountryidentifikationcode eller eventuelt andre felter. SecondaryPostalLabel En struktur til overførsel af adresseoplysninger på 6 tekstlinjer uden fast indhold eller bindinger, til brug på labels, rudekuverter og lign. tallabel.xsd CountryIdentificationCode Definition: Repræsentation: Værdisæt: Landeidentifikationskode - 3 karakterer, som beskrevet i ISO 3166 standarden 13/DKCC_CountryIdentificationCode.xds Tekst, altid 3 tegn [a-z,a-z]{3} IBANIdentifier Side 36

38 Definition: IBAN-nummeret ( International Bank Account Number ) er den internationale udgave af et kontonummer. IBAN er en entydig identifikation af en konto i et pengeinstitut i EU og andre vestlige lande. IBAN afløser ikke det oprindelige kontonummer, men er et supplement der benyttes i international sammenhæng. Det gør en automatisk behandling af betalinger over landegrænser mulig, da IBAN kontrolleres for gyldighed af afsendende og modtagende pengeinstitut. Alle pengeinstitutter i EU har indført IBAN. Derudover har flere lande uden for EU indført IBAN, så IBAN kan også kan benyttes til overførsler til fx USA eller Japan. IBAN-nummeret kan typisk ses på kontoudtog eller oplyses ved henvendelse til sit pengeinstitut. Mere information kan findes på: Repræsentation: IBAN-nummeret består af fire elementer: - landekode for Danmarks vedkommende DK - et kontrolnummer på 2 cifre - bankens registreringsnummer - det normale kontonummer IBAN består af op til 34 tegn, og et dansk IBAN kunne fx se sådan ud: DK Værdisæt: [a-za-z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-za-z0-9]{1,30} BICIDentifier Definition: SWIFT også kaldet BIC ( Bank Identifier Code ) - er en international bank-identifikationskode på 8 eller 11 bogstaver og tal. BIC er en struktureret adresse som identifierer parter i finansielle transaktioner. BIC anvendes i hele verden af finansielle systemer især i forbindelse med udveksling af data mellem it-systemer. Mere information kan findes på: Repræsentation: De første 4 tegn er altid bogstaver og identificerer banken. Herefter kommer 2 bogstaver som er koden for det land, betalingen skal gå til. De første tegn for Danmarks Nationalbank vil derfor være: DKNBDK Herefter kommer 2 tal eller bogstaver som identificerer lokationen (byen). For Danmarks Nationalbanks vedkommende: KK. Koden bliver altså samlet: DKNBDKKK Side 37

39 Dette er et pengeinstituts hovedadresse. Skal et beløb sendes til en afdeling af en bank, KAN der i SWIFT-koden være 3 yderligere bogstaver/tal, som kaldes "branchcode" (afdelingskode). Bemærk at SWIFT-koden altid skal skrives ud i ét, ingen mellemrum. Og altid 8 eller 11 tegn. Værdisæt: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} ForeignBankBranchCode Definition: Repræsentation: Værdisæt: Modtagers udenlandske registreringsnummer. Alfanumerisk, op til 17 tegn [a-za-z0-9]{0,17} ForeignBankAccountIdentifier Definition: Repræsentation: Værdisæt: Modtagers udenlandske kontonummer. Alfanumerisk String NemkontoCurrencyCode Definition: Repræsentation: Værdisæt: Valutakode - Et repræsentativt udsnit af ISO 4217 valutakode standarden Tekst, altid 3 tegn se: 7/10/01/NKSPU_CurrencyCode.xsd ForeignPersonInfoStructure Strukturtype som indeholder en underliggende struktur secondarypostallabel inklusiv foreigncountryidentifikationcode Side 38

40 SecondaryPostalLabel En struktur til overførsel af adresseoplysninger på 6 tekstlinjer uden fast indhold eller bindinger, til brug på labels, rudekuverter og lign. tallabel.xsd CountryIdentificationCode Definition: Repræsentation: Værdisæt: Landeidentifikationskode - 3 karakterer, som beskrevet i ISO 3166 standarden 13/DKCC_CountryIdentificationCode.xsd Tekst, altid 3 tegn [a-z,a-z]{3} BankAccountUnavailable Definition : En struktur bestående af en kode og en tekst der angiver at den NemKonto-registrerede er kendt men at NemKontoen for den efterspurgte ikke findes eller at kontoen er lukket BankAccountUnavailableCode Definition : En kode der angiver hvorfor NemKontoen ikke findes eller er lukket. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} BankAccountUnavailableText Definition : En beskrivende tekst, bestemt af koden, der angiver hvorfor NemKontoen ikke udleveres. Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn Side 39

41 Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} NemkontoRequestError En struktur bestående af en kode og en tekst der angiver hvorfor forespørgslen ikke blev behandlet. Det kan skyldes at den forespurgte Nemkonto-registrerede er ukendt eller at den Private Udbetaler er registreret i misligholdelsesregisteret NemkontoRequestErrorCode Definition : En kode der angiver hvorfor forespørgslen ikke blev behandlet Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 Værdisæt : [a-za-z0-9 \-]{0,4} NemkontoRequestErrorText Definition : En beskrivende tekst, bestemt af koden, der fortæller hvorfor betalingsmeddelelsen ikke blev behandlet Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 Værdisæt : [a-za-z0-9 \. \- \s]{1,50} Side 40

42 11 Validering af data og tilbagemelding til den Private Betalingsformidler. Behandlingen af et bundt kan resultere i en af tre typer output, heraf repræsenterer to af dem fejlsituationer - InvalidMessageFormat eller TransporterHeaderError. Den trejde type output indeholder strukturen TransporterHeader samt NemkontoResponse. Hvis NemkontoRespons sender en fejl retur sker det i NemkontoRequestError Hvilke krav stilles der til data? Nedenfor beskrives de tre niveauer, der kan optræde fejl på: Formatkontrollen, Headerkontrollen og under komplettering af de enkelte betalingsmeddelelser Formatkontrol: Kontrol af om XML er velformet og overholder skema (InvalidMessageFormat) Funktion Valider bundt: Formatkontrol Beskrivelse Tilbagemelding til betalingsformidler Validering af OIOXMLformat Der valideres om betalingsmeddelelsen overholder: Gældende version af OIOXML skemaer. Gældende værdisæt for de enkelte elementer, som fremgår af feltbeskrivelsen. Output indeholder en fejlstruktur der beskriver fejlen, repræsenteret ved: en kode der angiver den alvorligste fejltype fundet ved læsning en kode der angiver at input ikke overholder en Side 41

43 af de gældende OIOXML specifikationer en beskrivende tekst Frekvens Form Pr. bundt og betalingsmeddelelse Output indeholder en fejlstruktur InvalidMessageFormatType der beskriver fejlsituationen repræsenteret ved: InvalidMessageFormathighestserverity InvalidMessageFormatCode InvalidMessageFormatText). Fejlmelding: TransporterAgreementIdentifier er ikke udfyldt TransporterSystemIdentifier er ikke udfyldt Bemærkning Headerkontrol: Kontrol af aftale og felt-indhold (Transporter- HeaderError) Funktion Valider bundt: Headerkontrol Beskrivelse Tilbagemelding til betalingsformidler Tjek aftalenummer og andre headeroplysninger Funktionen kontrollerer om der findes en gyldig aftale og om afsendersystemet er registreret som godkendt. Findes der fejl her afvises bundtet og data behandles ikke yderligere i NemKonto-systemet. Kontrol af dobbeltforsendelse på bundtniveau. Kontrollen omfatter: Kontrol af at samme bundt fra samme system ikke er modtaget tid- Output indeholder en fejlstruktur der beskriver fejlen, repræsenteret ved: en kode der optræder når data i transportheader ikke kan accepteres en tekst der angiver en begrundelse for, at input ikke kan accepteres Side 42

44 ligere. Er dette tilfældet afvises bundtet. Frekvens Form Pr. bundt. I TransporterHeaderError optræder følgende output: en kopi af TransporterHeader (Input) TransporterHeaderErrorCode TransporterHeaderErrorText Bemærkning Der fejlmeldes kun den 1. fejl som findes ved fejl foretages ikke yderligere validering Side 43

45 Fejlmelding: Ukendt aftalenummer (Privat Betalingsformidler aftale) Afsendersystemet er ukendt Aftalen er ikke startet, udløbet eller misligholdt Afsendersystemet er ikke registreret som godkendt til at sende ind i tilsendte version XXXX Dobbelt forsendelse af bundt (hvis samme bundtreference tidligere har været brugt af systemet) Bemærkning Der fejlmeldes kun den 1. fejl som findes ved fejl valideres ikke videre på bundtet Komplettér betaling: Validering og fejlmeddelelser (NemkontoRequestError) Funktion Fejlsituation Tilbagemelding til betalingsformidler Kompletter betaling Når CPR eller CVR-nummer er ukendt Output indeholder en fejlstruktur der beskriver fejlen, repræsenteret ved: en kode der angiver hvorfor forespørgslen ikke blev behandlet en beskrivende tekst, bestemt af koden, der fortæller hvorfor betalingsmeddelelsen ikke blev behandlet Frekvens Form Pr. betalingsmeddelelse I NemkontoRequestError optræder følgende output: NemkontoRequestErrorCode Side 44

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Nemkonto Version 0.99 december 2007

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Nemkonto Version 0.99 december 2007 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere Nemkonto Version 0.99 december 2007 NemKonto Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere. NemKonto

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere. NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.01 marts 2008 NemKonto Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)...5

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser til NKS NemKonto Version 2.04 januar 2015 Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD.

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD. Dataleverandør Dataleverandøraftale vedrørende NemKontoSystemet Dato Ref.: Mellem Dataleverandør adresse postnr. og by og KMD A/S cvr. nr. 26911745 Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.4 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.05 10.03.2016 Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

NemKonto - Anmodning om tilslutning

NemKonto - Anmodning om tilslutning Status: Eksisterende aftale Nej, vi har ingen systemer, der er på NemKonto-systemet Benytter KMD til udbetaling Nej, vi anvender ikke nogen af KMDs udbetalingssystemer i vores organisation Eksisterende

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

Tilslutningsvilkår for Private Betalingsformidleres anvendelse af NemKonto-systemet for Private Udbetalere (NKS-PU) NemKonto

Tilslutningsvilkår for Private Betalingsformidleres anvendelse af NemKonto-systemet for Private Udbetalere (NKS-PU) NemKonto Tilslutningsvilkår for Private Betalingsformidleres anvendelse af NemKonto-systemet for Private (NKS-PU) NemKonto Version 1.01 marts 2008 1. Indledning Nærværende vilkår udgør Økonomistyrelsens standardvilkår

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller Forfatter: Lars Møller Jensen, Danske Bank, Group Cash Management Kurt Fischer, Danske Bank, Cash Management Support Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere