Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006

2 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Dokument nr. Revision nr. Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt hle/brl pos hle

3 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål og mål Indhold 2 2 Kendetegn, styrker og svagheder Særlige kendetegn ved jobcenterområde Assens Styrker og svagheder i jobcenterområde Assens 5 3 Efterspørgslen efter arbejdskraft Efterspørgslen efter arbejdskraft i dag Udviklingen i efterspørgslen de sidste 10 år Den forventede udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft 11 4 Udbudet af arbejdskraft Udviklingen i udbudet af arbejdskraft Udviklingen i udbudet af arbejdskraft Den forventede udvikling i udbudet af arbejdskraft 16 5 Balancen på arbejdsmarkedet Omfanget af ind- og udpendling Omfanget af ledige 18 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Udvalgte tabeller

4 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 2 Indhold 1 Indledning Denne rapport indeholder en kort beskrivelse af arbejdsmarkedet i jobcenterområde Assens, der omfatter kommunerne Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup. Formål Fokus Mål Datagrundlag 1.1 Formål og mål Formålet med rapporten at give et billede af, hvilke særtræk og styrker og svagheder der kendetegner arbejdsmarkedet i jobcenterområde Assens sammenlignet med de øvrige syv jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt, dvs. jobcenterområderne Middelfart, Bogense, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Odense og Kerteminde. I rapporten er fokus på at beskrive udviklingen i efterspørgslen og udbudet af arbejdskraft samt omfanget af ledige. Målet med beskrivelsen er at give medarbejderne i jobcentret i Assens og det lokale Beskæftigelsesråd et billede af jobcenterområdet. Rapporten er primært baseret på data fra Danmarks Statistiks Statistikbank og Købmandstandens OplysningsBureau (KOB). Herudover indgår et fokusgruppeinterview og telefoninterview med centrale nøglepersoner. I rapporten sammenlignes det enkelte jobcenterområde med de øvrige jobcenterområder. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at når der eksempelvis står, at uddannelsesniveauet i jobcenterområdet er lavere end i de syv øvrige områder, betyder det ikke nødvendigvis, at området har det laveste uddannelsesniveau blandt de otte jobcentre, men at jobcentret har et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet blandt de syv øvrige områder. 1.2 Indhold Rapporten indeholder foruden dette indledende kapitel fire yderligere kapitler. Kapitel 2 indeholder en konkluderende vurdering af styrker og svagheder ved jobcenterområdet. Kapitel 3 indeholder en kort analyse af efterspørgslen efter arbejdskraft i jobcenterområdet.

5 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 3 Kapitel 4 indeholder en kort analyse af udbuddet af arbejdskraft i jobcenterområdet. Endelig indeholder kapitel 5 en samlende analyse af balanceproblemerne i jobcenterområdet.

6 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 4 2 Kendetegn, styrker og svagheder 2.1 Særlige kendetegn ved jobcenterområde Assens På baggrund af analysen i de følgende kapitler kan vi udlede følgende særlige kendetegn ved jobcenterområde Assens sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt. Jobcenterområde Assens er med sine godt 8 procent af den samlede befolkning i det nuværende Fyns Amt det fjerdestørste jobcenterområde på Fyn. Målt på antallet af arbejdspladser svarer områdets ca arbejdspladser til, at 8 procent af det nuværende amts arbejdspladser er placeret i jobcenterområde Assens. De tre brancher, der beskæftiger flest, er: sociale institutioner, jern- og metalindustri og Bygge- og anlægsvirksomhed, der tilsammen tæller godt arbejdspladser. Der er forholdsmæssig flere arbejdspladser inden for brancherne jern- og metalindustri, Møbel-, sten-, ler- og glasindustri og anden industri og Landbrug, skovbrug og fiskeri i jobcenterområde Assens end i de syv øvrige jobcenterområder. Sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder har jobcenterområde Assens oplevet en noget større vækst inden for brancherne møbel-, sten-, ler- og glasindustri og anden industri, forretningsservice, samt udlejning og ejendomsformidling og inden for branchen Jern- og metalindustri. Virksomhederne i jobcenterområde Assens efterspørger færre med en videregående uddannelse end virksomhederne i de syv øvrige områder samlet betragtet, men til gengæld forholdsmæssig flere faglærte. Sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder har jobcenterområdet oplevet en forholdsvis større stigning i antallet af beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse, hvilket alene kan henføres til en særlig stor vækst i antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse. I løbet af de seneste ti år er antallet af beskæftigede over 50 år steget med 38 procent, mens antallet af beskæftigede under 30 år er faldet med 22

7 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 5 procent. Udviklingen har sammenholdt med de øvrige syv jobcenterområder været præget af et større fald i antallet af unge under 30 år, og en større stigning i antallet af personer mellem år. Cirka 9 procent af den samlede arbejdsstyrke i det nuværende Fyns Amt bor i jobcenterområde Assens, svarende til personer i aldersgruppen år. Arbejdsstyrken er gennem de sidste ti år faldet med knap 700 personer, hvilket svarer til et fald på tre procent. De øvrige jobcenterområder har ligeledes oplevet et fald i arbejdsstyrken på tre procent. Uddannelsesniveauet blandt personerne i arbejdsstyrken i jobcenterområde Assens er gennemsnitlig betragtet lavere end i de syv øvrige jobcenterområder. Der er således færre med en videregående uddannelse i jobcenter Assens end i de syv øvrige områder. Men samtidig flere med en erhvervsfaglig uddannelse, og dermed faglærte. Sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder har jobcenterområdet oplevet en forholdsvis større stigning i antallet af beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse, hvilket alene kan henføres til en særlig stor vækst i antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse Erhvervsfrekvensen er højere i jobcenterområde Assens (76 %) end i de syv øvrige områder samlet set (74 %). Samtidigt er andelen af befolkningen, som er arbejdsløse lavere i jobcenterområde Assens end i de syv øvrige områder. I dag pendler ud af jobcenterområde Assens, mens pendler ind. Pendlingen foregår primært inden for jobcenterområderne Odense, Middelfart og Faaborg-Midtfyn, samt det nuværende Vejle Amt. Der er i dag ca ledige i jobcenterområde Assens, svarende til ca. 3 procent af arbejdsstyrken. Heraf tegner a-kasserne 3F (400 ledige), de ikke-forsikrede (220 ledige) og HK (100), sig for det største antal ledige. Styrker 2.2 Styrker og svagheder i jobcenterområde Assens En særlig styrke ved jobcenterområde Assens er områdets beliggenhed i nærheden af trekantsområdet, herunder de muligheder det giver i forhold til at kunne tiltrække og fastholde arbejdspladser og arbejdskraft. Området har således også gennem de seneste ti år oplevet en vækst i beskæftigelsen. En anden styrke ved jobcenterområde Assens er arbejdskraften i området er relativ mobil, således forekommer der en relativ stor pendling ind og ud af området. En tredje styrke ved området er et stort engagement og fokus på at imødegå de negative konsekvenser af globaliseringen. En af de interviewede nævner eksempelvis, at Electroluxs bygninger i Tommerup er blevet omdannet til erhvervspark efter, at Electrolux har flyttet sine aktiviteter fra Tommerup.

8 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 6 Styrker Tabel 2-1 Styrker og svagheder ved jobcenterområde Assens Udfordringer 1. Globaliseringen - udflytningen af arbejdspladser 2. Mange mindre virksomheder, som ikke har tradition for at ansætte personer med en videregående uddannelse 3. Den demografiske udvikling - færre unge og flere ældre 4. At få en større andel af de unge i området til at påbegynde og færdiggøre en erhvervsuddannelse Styrker 1. Ligger relativ tæt på trekantsområdet 2. Arbejdskraften er meget mobil 3. Mange driftige i området, som har fokus på at afbøde de negative konsekvenser af globaliseringen og dermed udflytningen af arbejdspladser fra området 4. Der er mulighed for at tage på både handelsgymnasiet, det tekniske gymnasium og det almene gymnasium i Glamsbjerg og Assens. Svagheder 1. Relativt færre med en videregående uddannelse blandt de beskæftigede i området Kilde: Interviews Svagheder og udfordringer En af de store udfordringer bliver at rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft og at sikre, at arbejdskraften har de rigtige kvalifikationer. Jobcenterområde Assens vil sikkert kunne drage fordel af at ligge tæt på trekantsområdet, men vil samtidigt skulle konkurrere om arbejdskraften med et stort antal andre virksomheder. En anden udfordring bliver i denne henseende at få de små og mellemstore virksomheder til i højere grad at ansætte personer med en videregående uddannelse og øge samspillet med forskningsinstitutionerne. Begge dele er meget vigtige i forhold til at sikre virksomhedernes overlevelse i den globale konkurrence. En af områdets svagheder er således, at der er relativt færre med en videregående uddannelse blandt de beskæftigede end i de øvrige områder samlet set. En vigtig forudsætning for at kunne øge antallet af beskæftigede med en videregående uddannelse er, at arbejdskraften findes. En af de helt store udfordringer bliver i denne henseende at få en større andel af de unge til at påbegynde og færdiggøre en erhvervsuddannelse.

9 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 7 Indhold 3 Efterspørgslen efter arbejdskraft Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af efterspørgslen efter arbejdskraft i jobcenterområde Assens sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt arbejdspladser i dag 3.1 Efterspørgslen efter arbejdskraft i dag I dag (2005) er der i alt godt arbejdspladser i jobcenterområde Assens, svarende til 8 procent af samtlige arbejdspladser i de otte jobcenterområder, der i dag udgør det nuværende Fyns Amt. De fem største brancher i Jobcenterområdet er, jf. figuren nedenfor: Sociale institutioner, der omfatter i alt arbejdspladser Jern og metalindustri, der omfatter arbejdspladser Bygge og anlægsvirksomhed, der omfatter arbejdspladser Detailhandel, biler og reparationsvirksomhed, der omfatter arbejdspladser Forretningsservice og udlejning/ejendomsformidling, der omfatter arbejdspladser De tre mindste brancher er tekstil- og beklædningsindustri, råstofudvinding samt energi- og vandforsyning og post- og telekommunikation, der beskæftiger i alt henholdsvis 25, 40 og 150. Sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder skiller jobcenterområde Assens sig ud ved at beskæftige forholdsmæssigt flere inden for følgende tre brancher, jern og metalindustri, møbel-, sten-, ler- og glasindustri og anden industri og landbrug, skovbrug og fiskeri og sociale institutioner, men forholdsmæssigt færre inden for brancherne sundhedsvæsen, detailhandel, biler og reparationsvirksomhed og forretningsservice og udlejning/ejendomsformidling.

10 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 8 16% 14% Jobcenterområde Assens De øvrige 7 jobcenterområder 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Nærings- og nydelsesmiddelindustrien Tekstil- og beklædningsindustrien Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv. Jern- og metalindustri Møbel-, sten-, ler- og glasind.og anden industri Råstofud.samt energi- og vandforsyning Bygge og anlægsvirksomhed Engros- og agenturhandel ekskl. biler Detailhandel, biler og reparationsvirk. Hoteller og restaurationsvirk. Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed Forretningsservice og udlejn./ejendomsform. Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner mv. Renovation, foreninger og forlystelser Figur 3-1 Antal beskæftigede efter arbejdsområde fordelt på brancher. Særskilt for jobcenterområde Assens og de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt (2005) Kilde: Danmarks Statistikbank (Pend11). Ser man på enkeltvirksomheder, fremgår de tre største virksomheder i jobcenterområdet af nedenstående tabel. Tabel 3-1 De tre største virksomheder i jobcenterområde Assens Jobcenterområde Virksomhed Antal ansatte Assens Electrolux Laundry Systems Denmark A/S 327 Broen Armatur A/S 275 Dan-Foam ApS 263 Kilde: Købenmandstandens OplysningsBureau (KOB) Anm.: Der ses her bort fra offentligt administrative enheder såsom kommuner og amter, da størrelsen på disse er ukendt efter strukturreformen. Dog kan der forekomme offentlige institutioner og offentlige virksomheder, da disse i nogen grad forventes videreført. Færre arbejdspladser 3.2 Udviklingen i efterspørgslen de sidste 10 år I perioden 1995 til 2005 er der blevet knap 450 færre arbejdspladser i jobcenterområde Assens, hvilket svarer til et fald på 3 procent. De største fald i antallet af arbejdspladser målt i absolutte tal er sket inden for følgende brancher: Særligt stort fald Landbrug, skovbrug og fiskeri, hvor der i dag er godt 550 færre arbejdspladser Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv., hvor der i dag er godt 250 færre arbejdspladser Detailhandel, biler og reparationsvirksomhed, hvor der i dag er godt 200 færre arbejdspladser Træ-, papir- og grafisk industri, hvor der i dag er knap 200 arbejdspladser

11 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 9 Sundhedsvæsen, hvor der i dag er knap 150 færre arbejdspladser De procentvis største fald er sket inden for brancherne mineralolie, kemisk- og plastindustri mv. og råstofudvinding samt energi- og vandforsyning, hvor der er blevet henholdsvis 54 og 53 procent færre arbejdspladser i perioden fra 1995 til Landbrug, skovbrug og fiskeri Nærings- og nydelsesmiddelindustrien Tekstil- og beklædningsindustrien Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv. Jern- og metalindustri Møbel-,sten-, ler- og glasindustri og anden industri Råstofudvinding samt energi- og vandforsyning Bygge og anlægsvirksomhed Engros- og agenturhandel ekskl. Biler Detailhandel, biler og reparationsvirksomhed Hoteller og restaurantionsvirksomhed Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed Forretningsservice og udledn./ejendomsformidling Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner mv. Renovation, foreninger og forlystelser Jobcenterområde Assens De 7 øvrige jobcenterområder -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Figur 3-2 Procentvis ændring i antal arbejdspladser i jobcenterområde Assens og de syv øvrige jobcentre i det nuværende Fyns Amt fra 1995 til 2005 Kilde: Danmarks Statistik (pend11) Omvendt har følgende brancher oplevet den største fremgang i antallet af arbejdspladser målt i absolutte tal: Jern- og metalindustri ( arbejdspladser) Sociale institutioner mv. ( arbejdspladser) Bygge- og anlæg ( arbejdspladser) Undervisning ( arbejdspladser) Engros- og agenturhandel ekskl. biler (+ 650 arbejdspladser) Primær vækst Sammenlignet med de syv øvrige jobcenter områder har jobcenterområde Assens oplevet en noget større vækst inden for brancherne, jf. figuren ovenfor: Møbel-, sten-, ler- og glasindustri og anden industri Forretningsservice, samt udlejning og ejendomsformidling Jern- og metalindustri Omvendt har jobcenterområdet oplevet en større tilbagegang end de syv øvrige jobcenterområder inden for følgende brancher sundhedsvæsen, råstofudvinding, samt energi og vandforsyning og mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv.

12 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 10 Efterspørgsel efter kompetencegivende Samtidig med faldet i antallet af arbejdspladser er der sket en stigning i antallet af beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse, dvs. beskæftigede med enten en erhvervsfaglig uddannelse eller en videregående uddannelse, jf. figuren nedenfor. 180% 160% 140% 120% Jobcenterområde Assens De 7 øvrige jobcenterområder 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Lange videregående Bachelor Mellemlange videregående Korte videregående Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Gymnasiale Grundskole Figur 3-3 Udvikling i uddannelsesniveauet for beskæftigede med bopæl i jobcenterområde Assens og de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt ( ) Kilde: Danmarks Statistikbank (RAS4) Anm: Antallet af beskæftigede fordelt på findes kun opgjort på antal beskæftiget efter bopælsområde i Statistikbanken, dvs. på de beskæftigede som bor i et bestemt område. Konkret er antallet af beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse steget med cirka 17 procent i perioden 1995 til 2005, mens antallet af beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse og dermed antallet af ufaglærte er faldet med 23 procent i jobcenterområde Assens. Efterspørgsel efter bachelorer og MVU Sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder har jobcenterområdet oplevet en forholdsvis større stigning i antallet af beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse, hvilket alene kan henføres til en særlig stor vækst i antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse. Væksten blandt de beskæftigede med en videregående uddannelse i jobcenterområdet har til gengæld været mindre end i de øvrige syv øvrige jobcenterområder, som helhed. I dag udgør andelen af de beskæftigede i jobcenterområdet med en videregående uddannelse 22 procent mod 26 procent af de beskæftigede i de syv øvrige jobcenterområder. De beskæftigede i jobcenterområdet har sagt med andre ord gennemsnitligt betragtet en kortere uddannelse bag sig end de beskæftigede i de syv øvrige jobcenterområder.

13 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 11 Færre unge og flere ældre blandt de beskæftigede I løbet af de seneste ti år er der endvidere sket en markant forskydning i de beskæftigedes alderssammensætning. Således er antallet af beskæftigede over 50 år steget med 38 procent, mens antallet af unge er faldet med 22 procent, jf. figuren nedenfor. 60% 50% Jobcenterområde Assens De 7 øvrige jobcenerområder 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% år år år år år år Figur 3-4 Udviklingen i alderssammensætningen blandt de beskæftigede i Jobcenterområde Assens og de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt ( ) Kilde: Danmarks Statistikbank (Pend11) Faldet i antallet af unge under 30 år er større end i de øvrige syv områder samlet betragtet. Her er antallet af beskæftigede under 30 år faldet med 18 procent. Aldersfordelingen i jobcenterområde Assens svarer dog overordnet set til den, der gælder i de øvrige syv jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt i dag. Mellem 40 og 140 flere arbejdspladser 3.3 Den forventede udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft I perioden 2005 til 2015 forventes der at blive mellem 40 og 140 flere arbejdspladser i Jobcenterområde Assens 1. De brancher, hvor der er en entydig forventning om stigende efterspørgsel er, jf. bilag 1: Møbel-, sten-, ler- og glasindustri og anden industri, Bygge- og anlægsvirksomheder, Engros- og agenturhandel ekskl. biler, Hoteller og restaurationsvirksomhed, 1 Beregningen er baseret på COWIs fremskrivningsmodel. Der skal tages højde for den usikkerhed, der er forbundet med at lave prognoser på et så detaljeret plan, som der her er tale om.

14 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 12 Offentlig administration, Undervisning og Sundhedsvæsen. Omvendt er der en entydig forventning om en faldende efterspørgsel inden for følgende brancher: Tekstil- og beklædningsindustrien, Træ-, papir- og grafisk industri, Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv., og Jern- og metalindustri Der forekommer således en klar forventning om faldende efterspørgsel primært inden for industri-erhvervene, med undtagelse af møbel-, sten-, ler- og glasindustri og anden industri, hvor der som nævnt forventes stigende efterspørgsel.

15 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 13 4 Udbudet af arbejdskraft Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af udbudet af arbejdskraft i jobcenterområdet. 4.1 Udviklingen i udbudet af arbejdskraft I dag er der ca personer i aldersgruppen år i arbejdsstyrken i Jobcenterområde Assens, svarende til ca. 9 procent af samtlige i arbejdsstyrken i det nuværende Fyns Amt. Hovedparten af personerne i arbejdsstyrken i jobcenterområdet har enten en erhvervsfaglig uddannelse (42 %) eller er ufaglærte (30 %), jf. figuren neden for. 45% 40% 35% Jobcenterområde Assens De 7 øvrige jobcenterområder 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige pratik- og hovedforløb Korte videregående Mellemlange vidergående Bachelor Lange videregående Figur 4-1 Arbejdsstyrken i jobcenterområde Assens og de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt i alderen -66 år i 2005 fordelt på uddannelsesgrupper Kilde: Danmarks Statistikbank (RAS551) Arbejdsstyrken uddannelsesmæssige baggrund Sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder er der færre med en videregående uddannelse i jobcenterområde Assens. Konkret er der ca. 21 procent af personerne i arbejdsstyrken, der har en videregående uddannelse i jobcenterområde Assens, mod ca. 25 procent i de syv øvrige jobcenterområder.

16 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 14 Arbejdsstyrken i jobcenterområde Assens er således generelt dårligere uddannet end i de syv øvrige jobcenterområder samlet set. Fald i arbejdsstyrken 4.2 Udviklingen i udbudet af arbejdskraft I perioden 1997 til er der blevet godt 700 færre i arbejdsstyrken i jobcenterområdet, hvilket svarer til et fald på 3 procent. Faldet skyldes primært et fald i antallet af ufaglærte i arbejdsstyrken ( svarende til -22 %), herunder et særlig stort fald i antallet af personer med uddannelse svarende grundskole (-1.900, svarende til - 22 %), samt et mindre fald i den del af arbejdsstyrken, som alene har en gymnasial uddannelse (-50 svarende til - 5 %). Samtidig er antallet af personer med en videregående uddannelse steget med 800 (svarende til +22 %). 100% 80% Jobcenterområde Assens De 7 øvrige jobcenterområder 60% 40% 20% 0% -20% -40% Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige pratikog hovedforløb Korte videregående Mellemlange vidergående Bachelor Lange videregående Figur 4-2 Udviklingen i arbejdsstyrkens fordeling på i jobcenterområde Assens og de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt ( ) Kilde: Danmarks Statistikbank (RAS551) Anm.: Bemærk at der er tale om udviklingen fra 1997 til og ikke som tidligere fra Dette skyldes manglende data, da dataserien starter i Den største procentvise stigning er sket i antallet af personer med en bacheloruddannelse, som i perioden er steget med knap 70 procent. Stigningen dækker dog alene over 40 personer. Udbudet af kompetencer Sammenlignet med de syv øvrige jobcenterområder har jobcenterområde Assens alene oplevet en større stigning i udbuddet af personer med en erhvervs- 2 Der findes alene tal for arbejdsstyrken fordelt på fra 1997 i statistikbanken.dk. I perioden 1995 til 2005 er det samlede antal personer i arbejdsstyrken i jobcenter Assens faldet med 840, svarende til et fald på 4 procent.

17 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 15 faglig uddannelse og samtidig oplevet en vækst i antallet af personer med en videregående uddannelse, som er mindre end de syv øvrige jobcenterområder, samlet set. Overordnet set har udbuddet af arbejdskraft og kvalifikationer dog i grove træk fulgt samme tendens som de øvrige syv jobcenterområder. Uden for arbejdsstyrken I takt med at arbejdsstyrken er faldet, er antallet af personer uden for arbejdsstyrken steget i jobcenterområde Assens. Samtidigt kan det konstateres, at andelen af befolkningen, som er beskæftiget er faldet lidt i perioden fra 1997 til 2005, hvilket også gælder andelen af arbejdsløse, mens andelen af personer uden for arbejdsstyrken er steget lidt - om end ændringerne er marginale, jf. figuren nedenfor. 80% 70% 73,0% 72,7% Beskæftiget Arbejdsløse Uden for arbejdsstyrken 69,2% 69,6% 60% 50% 40% 30% 22,6% 23,7% 25,4% 26,3% 20% 10% 4,4% 3,6% 5,4% 4,1% 0% Jobcenterområde Assens De 7 øvrige jobcenterområder Figur 4-3 Kilde: Befolkningen fordelt på socioøkonomisk status i jobcenterområde Assens og de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt og 2005 Danmarks Statistik, (RAS111) Samme udvikling gør sig overordnet set også gældende i de syv øvrige jobcenterområder i det nuværende Fyns Amt, dog kan der konstateres en svag stigning i andelen af beskæftigede i de øvrige syv jobcenterområde samlet set. Men det skal bemærkes, at andelen af befolkningen, som er i arbejdsstyrken, og dermed erhvervsfrekvensen er højere i jobcenterområde Assens (godt 76 %) end i de syv øvrige områder (knap 74 %) 3. andelen af befolkningen, som er arbejdsløse, er lavere i jobcenterområdet end i de syv øvrige jobcenterområder. 3 Særligt jobcenterområderne Odense, Svendborg og Nyborg trækker ned i gennemsnittet i de øvrige områder med erhvervsfrekvenser på henholdsvis 72,72 og 74.

18 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 16 Faldende udbud, men flere med en videregående uddannelse 4.3 Den forventede udvikling i udbudet af arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft i jobcenterområde Assens forventes at falde med knap personer, eller hvad der svarer til et fald på 5 procent i de kommende ti år. Samtidig med faldet i arbejdsstyrken forventes der et stigende kompetenceniveau, da det forventes, at flere personer i arbejdsstyrken vil have en videregående uddannelse. Samlet set falder kompetence niveauet dog lidt i kraft af et stort fald i antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse. Den største procentvise stigning forventes i antallet af personer i arbejdsstyrken med en bachelor uddannelse (55 %), mens den antalsmæssigt største stigning forventes blandt den del af arbejdsstyrken, som har en mellemlang videregående uddannelse Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående Uoplyst Figur 4-4 Den forventede udvikling i udbudet af arbejdskraft i jobcenterområde Assens i perioden fra 2005 til Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk (HFU2, PEND11), Nationalregnskabstal (ADAM prognose) samt egen fremskrivningsmodel. Fald i ufaglærte Der forventes omvendt et fald i den del af arbejdsstyrken, som har et uddannelsesniveau svarende til grundskole (-24 %). Der er dog forventninger om en stigning blandt personer med en gymnasial uddannelse (28 %).

19 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 17 Indhold 5 Balancen på arbejdsmarkedet Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af balancen på arbejdsmarkedet i jobcenterområdet belyst ved dels ind- og udpendlingen til området, dels ved omfanget og fordelingen af antallet af ledige. 5.1 Omfanget af ind- og udpendling I dag pendler godt ud af jobcenterområde Assens, mens godt pendler ind, hvilket giver en netto-udpendling på ca Tabellen nedenfor viser hvor de godt 4.750, der hver dag pendler ind til jobcenterområdet kommer fra, og hvor de godt der hver dag pendeler ud af jobcenterområdet pendler hen. Tabel 5-1 Antallet af arbejdspladser i jobcenterområde Assens fordelt på de beskæftigedes bopælsområde Jobcenterområde Assens Hvor kommer de fra? Hvor tager de hen? Andel af arbejdspladser Antal (dagbefolk- ning) Antal Andel af beskæftigede (natbef.) Jobcenter Kerteminde 93 0,6% 230 1,2% Jobcenter Middelfart 661 4,0% ,1% Jobcenter Odense ,6% ,6% Jobcenter Bogense 400 2,4% 234 1,2% Jobcenter Svendborg 146 0,9% 109 0,5% Jobcenter Nyborg 72 0,4% 108 0,5% Jobcenter Faaborg-Midtfyn 863 5,2% 819 4,1% Jobcenter Assens ,2% ,0% Sønderjyllands Amt 32 0,2% 52 0,3% Ribe Amt 27 0,2% 79 0,4% Vejle Amt 168 1,0% 533 2,7% Ringkøbing Amt 13 0,1% 22 0,1% Århus Amt 55 0,3% 95 0,5% Viborg amt 7 0,0% 26 0,1% Nordjyllands Amt 20 0,1% 35 0,2% Sjælland og øerne 113 0,7% 273 1,4% Uden for Danmark 0 0,0% 47 0,2% I alt % % Kilde: Danmarks Statistik, (PEND3R)

20 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 18 Størstedelen bor og arbejder i området Som det fremgår af tabellen, bor og arbejder størstedelen af de beskæftigede i jobcenterområde Assens inden for samme område. Det drejer sig mere konkret om knap af de knap beskæftigede i området, svarende til 59 procent. De personer, der arbejder uden for jobcenterområdet, arbejder primært i jobcenterområde Odense (4.500) og - Middelfart (1.000) og i jobcenterområde Faaborg-Midtfyn (800) og det nuværende Vejle Amt (550). Bemærkelsesværdig få arbejder i jobcenterområderne Svendborg og Nyborg (begge ca. 110) - taget i betragtning, at der er knap 300 der pendler til Sjælland og øerne (Falster, Møn, Lolland og Bornholm). Størstedelen af de godt personer, som hver dag pendler til jobcenterområde Assens for at arbejde, bor i jobcenterområde Odense (2.100) og - Faaborg- Midtfyn (850) og jobcenterområde Bogense (400) og det nuværende Vejle Amt (150). Jobcenterområde Assens trækker således på arbejdskraft fra et relativt begrænset opland, hvor størstedelen kommer fra nabojobcenterområderne ledige i første kvartal Omfanget af ledige I første kvartal 2006 var der i alt godt ledige i jobcenterområdet, svarende til en ledighedsprocent på cirka 3 procent målt i forhold til antallet af personer i arbejdsstyrken (20.450). De fem a-kasser, som står for en særlig stor andel af de ledige i jobcenterområde Assens er: 3F, der omfatter godt 400 ledige og dermed hver tredje af de ledige i jobcenterområdet (32 %), heraf er godt 65 procent er over 40 år. De ikke forsikrede, der tæller i dag godt 220 ledige, svarende til knap 18 procent af samtlige ledige i jobcenterområde Assens. HK, der tæller i alt 100 ledige, svarende til godt 8 procent af samtlige ledig i området. Kristelig a-kasse, der tæller i alt 90 ledige, svarende til godt 7 procent af samtlige ledige i jobcenterområdet. FOA, der tæller i alt knap 60 ledige, svarende til knap 5 procent af samtlige ledige De ledige medlemmer i disse fem a-kasser svarer til ca. 70 procent af samtlige ledige i jobcenterområde Assens. De a-kasser der har færrest ledige er: El-faget, der i 1. kvartal 2006 havde 1 ledig Blik og rør, der tillige havde 1 ledig Økonomer (CA), der også havde 2 ledige IT-faget og Merkonomer (PROSA), der havde 3 ledige Akademikere (AAK), der også havde 3 ledige

21 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 19 Tallene er gennemsnitstal for 1. kvartal Fordelingen af ledige på a-kasser er stort set samstemmende med den, der gælder i de syv øvrige jobcenterområder. 650 færre ledige end for ti år siden Antallet af ledige er faldet betydeligt de sidste ti år. Således er der i dag knap 650 færre ledige i jobcenterområde Assens end for ti år siden, hvilket svarer til et fald på godt 34 procent. I de syv øvrige jobcenterområder er ledigheden i samme periode faldet med knap 41 procent. De aldersgrupper, der har oplevet det største fald, er de unge i aldersgrupperne år og år, der har oplevet et fald på hhv. knap 60 og knap 62 procent, svarende hhv. 135 og 185 færre ledige. Omvendt har aldersgruppen oplevet en mindre stigning, svarende til knap 4 procent i jobcenterområde Assens. Antallet af ledige i denne aldersgruppe er dog alene steget med godt 10 personer. Ændringerne fordelt på a-kasser viser et mere broget billede. Det skyldes ikke mindst, at der i den pågældende ti årige periode er etableret en del nye a-kasser, hvoraf en del er opstået som led i fusioner mellem tidligere a-kasser. De ikke-forsikrede og a-kasserne BUPL-A og DLF-A har oplevet de største stigninger i antallet af ledige medlemmer, da de har haft en stigning på hhv. 93, 14 og 12 personer, hvilket dog alene svarer til en stigning på hhv. 73, 300 og 233 procent flere ledige medlemmer. Det største fald kan konstateres inden for a-kasserne i HK og TIB, der har oplevet fald på hhv. knap 90 og godt 42 personer, svarende til et fald på 41 og 67 procent.

22 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 20 Bilag 1 Udvalgte tabeller Tabel B.1 Antallet af arbejdspladser i de otte jobcentre fordelt på brancher Kerteminde Middelfart Odense Bogense Svendborg Nyborg Midtfyn Assens Landbrug, skovbrug og fiskeri Nærings- og nydelsesmiddelindustrien Tekstil- og beklædningsindustrien Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv Jern- og metalindustri Møbel-,sten-, ler- og glasindustri og a. industri Råstofudvinding samt energi- og vandf Bygge og anlægsvirksomhed Engros- og agenturhandel ekskl. Biler Detailhandel, biler og reparationsvirksomhed Hoteller og restaurantionsvirksomhed Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed Forretningsservice og udledn./ejendomsform Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner mv Renovation, foreninger og forlystelser Uoplyst aktivitet I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (pend11) Tabel B.2 Udviklingen i antallet af arbejdspladser i de otte jobcentre fordelt på brancher Kerteminde Middelfart Odense Bogense Svendborg Nyborg Midtfyn Assens Landbrug, skovbrug og fiskeri Nærings- og nydelsesmiddelindustrien Tekstil- og beklædningsindustrien Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv Jern- og metalindustri Møbel-,sten-, ler- og glasindustri og a. industri Råstofudvinding samt energi- og vandforsyning Bygge og anlægsvirksomhed Engros- og agenturhandel ekskl. Biler Detailhandel, biler og reparationsvirksomhed Hoteller og restaurantionsvirksomhed Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed Forretningsservice og udledn./ejendomsform Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner mv Renovation, foreninger og forlystelser I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (pend11)

23 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 21 Tabel B.3 Den procentvise udvikling i antallet af arbejdspladser i de otte jobcentre fordelt på brancher Kerteminde Middelfart Odense Bogense Svendborg Nyborg Midtfyn Assens Landbrug, skovbrug og fiskeri -35% -27% -18% -21% -33% -25% -26% -32% Nærings- og nydelsesmiddelindustrien -54% -22% -21% 30% -57% -34% -7% -8% Tekstil- og beklædningsindustrien 250% -92% -47% 40% -87% -42% -85% -42% Træ-, papir- og grafisk industri -24% -31% -47% -61% -52% -69% -53% -47% Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv. -39% 8% -42% 39% 31% -21% -15% -54% Jern- og metalindustri -18% -40% -18% -14% -4% -24% -18% 10% Møbel-,sten-, ler- og glasindustri og a. industri -42% -9% 9% -54% -12% -38% -36% 112% Råstofudvinding samt energi- og vandforsyning -9% -41% -42% 0% -1% 67% 3% -53% Bygge og anlægsvirksomhed 137% 29% 6% 36% 14% 22% 2% 22% Engros- og agenturhandel ekskl. Biler 130% 104% 10% -10% 9% 4% 3% 19% Detailhandel, biler og reparationsvirksomhed -3% 2% 10% -11% -1% 19% -6% -15% Hoteller og restaurantionsvirksomhed 28% 29% 35% 6% 20% 20% 20% 21% Transportvirksomhed 0% -3% 15% -19% -10% -68% -13% 1% Post og telekommunikation -19% -24% -4% -33% -31% -28% -35% -19% Finansiering og forsikringsvirksomhed -30% -20% -12% -32% -30% -20% -15% -23% Forretningsservice og udledn./ejendomsform. 52% 84% 54% 57% 28% 28% 52% 79% Offentlig administration -21% -17% -16% -26% -25% -5% -25% -19% Undervisning 7% 26% 15% 6% 15% 10% 6% 8% Sundhedsvæsen 13% -16% 16% -26% 11% -11% -4% -32% Sociale institutioner mv. 24% 26% 9% 20% 22% 5% 27% 25% Renovation, foreninger og forlystelser 25% 6% 19% -1% -3% -3% 21% -1% I alt 0% 1% 6% -5% -3% -7% -6% 3% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (pend11) Tabel B.4 Forventet udvikling i efterspørgslen i jobcenterområde Assens fordelt på brancher ( ). Branche Forventet udvikling Landbrug, skovbrug og fiskeri -/+ Nærings- og nydelsesmiddelindustrien (-) Tekstil- og beklædningsindustrien - Træ-, papir- og grafisk industri - Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv. - Jern- og metalindustri - Møbel-, sten-, ler- og glasindustri og anden industri + Råstofudvinding samt energi- og vandforsyning (+) Bygge og anlægsvirksomhed + Engros- og agenturhandel ekskl. Biler + Detailhandel, biler og reparationsvirksomhed (+) Hoteller og restaurationsvirksomhed + Transportvirksomhed (+) Post og telekommunikation -/+ Finansiering og forsikringsvirksomhed -/+ Forretningsservice og udledn./ejendomsformidling -/+ Offentlig administration + Undervisning + Sundhedsvæsen + Sociale institutioner mv. (+) Renovation, foreninger og forlystelser -/+ I alt + Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk (HFU2, PEND11), Nationalregnskabstal (ADAM prognose) samt egen fremskrivningsmodel.

24 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens 22 Anm.: Prognosen bygger på fire scenarier. To scenarier involverer tidshorisonten på den historiske udvikling som inddrages i modellen. I det ene scenarie kigges der kun 5 år tilbage i tiden, og i det andet scenarie kigges der 10 år tilbage. To scenarier handler om, hvor kraftig effekten af den historiske udvikling skal være i fremtiden. Jo længere ud i fremtiden prognosen rækker, des mindre må relevansen af den nuværende historik antages at være. Det ene scenarie benytter en dæmpningsfaktor på 0,5 og det andet scenarie 0,6. Fortegnene i tabellen illustrerer styrken af udsagnene samt retning for udviklingen. Et fortegn uden parenteser, som indikerer, at alle fire scenarier peger i samme retning. Et fortegn med parentes, som angiver, at 3 af scenarierne peger i samme retning. +/- indikerer, at to scenarier peger i hver retning.

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Dokument

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Odense Juni 2006 Dokument

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Middelfart

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Middelfart Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Middelfart Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Middelfart Juni 2006

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådet i Ribe Amt. Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde

Arbejdsmarkedsrådet i Ribe Amt. Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde Arbejdsmarkedsrådet i Ribe Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Ribe Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde Juni 2006 Dokument

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Nyborg

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Nyborg Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Nyborg Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Nyborg Juni 2006 Dokument

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt August 2006 Dokument nr 1 Revision nr c Udgivelsesdato

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt August 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 01082006 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt hle/brl/pos

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse Uddannelsesaktivitet for voksne Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse, 2010/02 Uddannelsesaktivitet for voksne Udgivet

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ribe Amt Udfordringer det næste årti. Baggrundsrapport

Arbejdsmarkedet i Ribe Amt Udfordringer det næste årti. Baggrundsrapport Arbejdsmarkedet i Ribe Amt Udfordringer det næste årti Baggrundsrapport April 2004 Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt Arbejdsmarkedet i Ribe Amt Udfordringer det næste årti Baggrundsrapport Indhold Side

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 1999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 1. januar 1998 var der 161.884 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere