Møde 4 i udviklingsgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 4 i udviklingsgruppen"

Transkript

1 Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014

2 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde 4 Møde 5 Input fra arbejdet med minimumskravene Fokus på delkonklusioner og anbefalinger til hallerne Fokus på involvering af de enkelte hallers ledelser Maj Juni August Møde 6 Handlingsplaner September Side: 2

3 Dagsorden klokken 15:00 17:00 1. Siden sidst. 2. Færdiggørelse af arbejdet fra workshop 3 3. Delkonklusioner fra workshop 1, 2 og 3 4. Hvad skal de enkelte haller forholde sig til? Diskussion 5. Næste skridt Side: 3

4 Dagsorden klokken 15:00 17:00 1. Siden sidst. 2. Færdiggørelse af arbejdet fra workshop 3 3. Delkonklusioner fra workshop 1, 2 og 3 4. Hvad skal de enkelte haller forholde sig til? Diskussion 5. Næste skridt Side: 4

5 Projektorganisation Den politiske styregruppe IT, økonomisk og juridisk følgegruppe Koordinationsgruppen* Kommunikationsgruppen Udviklingsgruppen* * Velfærdsområdet bidrager med input til udviklingsgruppen og koordinationsgruppen (se side 43) Side: 5

6 Dagsorden klokken 15:00 17:00 1. Siden sidst. 2. Færdiggørelse af arbejdet fra workshop 3 3. Delkonklusioner fra workshop 1, 2 og 3 4. Hvad skal de enkelte haller forholde sig til? Diskussion 5. Næste skridt Side: 6

7 Minimumskrav til hallerne 1. Transparent lokaleanvendelse (eventuelt med hjælp fra VK) 2. Fælles anvendelse af bookingsystemer (eventuelt med hjælp fra VK) 3. Fælles økonomiske tilskudsrammer 4. Driftskontrakt med hallerne og krav til regnskabsaflæggelse (VK udarbejder retningslinjer og vejledning) 5. Samarbejde på tværs, herunder udviklingsmål 6. Eventuelt indkøbssamarbejde Side: 7

8 Minimumskrav til hallerne 1. Transparent lokaleanvendelse (eventuelt med hjælp fra VK) 2. Fælles anvendelse af bookingsystemer (eventuelt med hjælp fra VK) 3. Fælles økonomiske tilskudsrammer 4. Driftskontrakt med hallerne og krav til regnskabsaflæggelse (VK udarbejder retningslinjer og vejledning) 5. Samarbejde på tværs, herunder udviklingsmål 6. Eventuelt indkøbssamarbejde Punkt 3 og 6 færdiggøres på næste møde Side: 8

9 Transparent lokaleanvendelse (brainstorm) Hvad forstår vi ved transparent lokaleanvendelse : Flest mulig kan se hvilke lokaler / aktiviteter der anvendes Tilgængelighed Fleksibilitet mest mulig bevægelse Overensstemmelse mellem planlagt og forbrugt tid Mulige løsninger: Brug af teknologi Skal ledsages af gulerødder / motivation Nytænkning og tilpasning af tilskudssatser Udfordre mulige anvendelser fra eksempelvis Kommune Inddrage nye målgrupper Opbygning af en kultur for afbookning Side: 9

10 Fælles anvendelse af bookingsystemer (brainstorm) Hvad forstår vi ved fælles anvendelse af bookingsystemer: Systemerne kan hjælpe foreninger med opkrævning Det vil være smart hvis systemerne kan snakke sammen Systemer udgør en stor mulighed for positiv adfærdsregulering Forudsætning for transparens (se forrige side) Løsninger: App løsning Udarbejdelse af fælles digital strategi for idrætsområdet i VK ( Fælles koncept for IT Side: 10

11 Driftskontrakt med hallerne og krav til regnskabsaflæggelse (brainstorm) Hvad forstår vi ved driftskontrakt med hallerne og krav til regnskabsaflæggelse: Fælles kontoplan Fælles afskrivningsregler Ensartet regnskabsklasse Løsninger Vi skal tage hensyn til de små haller Fælles regnskabsbearbejdning (tilbud til de små haller) Side: 11

12 Samarbejde på tværs, herunder udviklingsmål (brainstorm) Hovedområder, der kan indholdes i udviklingsmål IT Regnskab Personale Revision Udvikling Side: 12

13 Fælles økonomiske tilskudsrammer Hvad forstår vi ved fælles økonomiske tilskudsrammer? Fælles takster på 20X40 Mulige løsninger Se de bedste kommuner Model for tilskud af andre aktiviteter Hvad gør vi fremadrettet når 20X40 er en udgående vare Se eventuelt model Tilskud baseret på faktisk aktivitet Side: 13

14 Eventuelt indkøbssamarbejde Hvad forstår vi ved indkøbssamarbejde? Dialog omkring væsentlige poster Mulige løsninger Løbende dialog / erfa grupper omkring priser og vilkår fra underleverandører Dialog omkring store indkøb (eksempelvis halgulv) El-leverancer Forsikring (eksempelvis arbejdsskade) Side: 14

15 Dagsorden klokken 15:00 17:00 1. Siden sidst. 2. Færdiggørelse af arbejdet fra workshop 3 3. Delkonklusioner fra workshop 1, 2 og 3 4. Hvad skal de enkelte haller forholde sig til? Diskussion 5. Næste skridt Side: 15

16 Konklusioner fra gruppearbejdet: fordele / muligheder 1. Bookingsystemer / transparens 2. Fælles regnskaber 3. Mulighed for fælles app 4. Generel opkvalificering af medarbejderne 5. Nytænke hallernes anvendelse 6. Netværk på tværs af hallerne 7. Muligheder for konkret samarbejde på tværs, herunder deling af mandskab i udvalgte haller (eksempelvis bygning, vedligehold og rengøring) 8. Fokus på indhold (i stedet for rammen) Side: 16

17 Input fra gruppearbejdet: ulemperne / risici 1. Tab af frivillighed 2. Tab af lokal indflydelse 3. Tab af lokalt engagement Side: 17

18 Referencerammen (målgrupperne i Vejen kommune) Målgrupper Foreninger Kommunen, institutioner og skole Selvorganiserede (eksempelvis cross cykling og løb) Virksomheder Organisationer (eksempelvis ældresagen) Eventoperatører Målrettede aktiviteter for udvalgte målgrupper (eksempelvis børnefamilier) Forventet udvikling i aktivitetsniveauet Nedgang i store holdsport Kraftig nedgang inden for udvalgte holdsport Stigende Kraftig stigende Uændret Kraftig stigende Stigende Stigende Side: 18

19 Referencerammen (aktiviteterne i Vejen kommune) Aktiviteter Store idrætshaller (20X40) Aktivitetshuse Idrætslokaler / birum (under 300m2) Svømmehaller Specialidrætsfaciliteter Klublokaler Motionscentre Naturen Side: 19 Forventet udvikling i aktivitetsniveauet Faldende (mødested) Faldende (med undtagelse af de steder, hvor der er en kobling til udendørs og/eller mødestedstanken / fleksibilitet) Stigende overordnet set Stigende (ældre) Afhænger af målgruppe / sportsgren Faldende Stigende Stærkt stigende

20 Referencerammen (målgrupper og aktiviteter i Vejen kommune) Målgrupper Aktiviteter Foreninger Institutioner og skoler Selvorganiserede (eks. cross cykling og løb) Virksomheder Organisationer (eksempelvis ældre sagen) Event operatører Andre brugergrup per Store idrætshaller Aktivitetshuse Idrætslokaler Svømmehaller Specialidrætsfaciliteter Klublokaler Motionscentre Naturen Administrative funktioner Side: 20

21 Dagsorden klokken 15:00 17:00 1. Siden sidst. 2. Færdiggørelse af arbejdet fra workshop 3 3. Delkonklusioner fra workshop 1, 2 og 3 4. Hvad skal de enkelte haller forholde sig til? Diskussion 5. Næste skridt Side: 21

22 Vores vision Vi vil give det størst mulige antal borgere mest mulig bevægelse for pengene Side: 22

23 3 scenarier for den fremtidige udvikling 1. Realisering af målsætningerne baseret på de eksisterende organisatoriske enheder (2014) 2. Samdrift af udvalgte enheder (gradvis udvidelse - jf Skodborg modellen) ( ) 3. Samlet driftsorganisation til varetagelse af alle eller udvalgte opgaver for hallerne ( ) Side: 23

24 Minimumskrav til hallerne (bearbejdes yderligere) 1. Transparent lokaleanvendelse (eventuelt med hjælp fra VK) 2. Fælles anvendelse af bookingsystemer (eventuelt med hjælp fra VK) 3. Fælles økonomiske tilskudsrammer 4. Driftskontrakt med hallerne og krav til regnskabsaflæggelse (VK udarbejder retningslinjer og vejledning) 5. Samarbejde på tværs, herunder udviklingsmål 6. Eventuelt indkøbssamarbejde Side: 24

25 Vigtige spørgsmål til de enkelte haller? 1. Hvad gør vi med den ledige kapacitet? 2. Kan vi stille kapacitet til rådighed til andre formål? 3. Bruger vi den moderne teknologi? (booking og økonomi) 4. Bidrager vi med de rigtige aktiviteter? 5. Hvad kan der foregå i hallerne / skal indholdet være ens i alle hallerne? 6. Har de enkelte haller de nødvendige ledelsesmæssig kompetencer? 7. Kan vi ændre indretningen i hallerne? 8. Skal vi samarbejde med andre haller? 9. Er det noget andet der skal til? Side: 25

26 Vigtige spørgsmål til de enkelte haller? (fokusområder) Udvikling af nye aktiviteter Hvordan kobler vi vores faciliteter til udendørs aktiviteter? Hvordan udvikler vi de frivillige til at deltage i nye aktiviteter Kan vi tilknytte videnspiloter og fagpersoner? Hvordan får vi involveret foreningerne i udvikling? Hvad gør vi med de ledige kapaciteter? Kan vi stille kapacitet til rådighed til andre formål? Bidrager vi med de rigtige aktiviteter? Hvad kan der foregå i hallerne / skal indholdet være ens i alle hallerne? Kan vi ændre indretningen i hallerne? Brug af IT Bruger vi den moderne teknologi? (booking og økonomi) Vi skal i gang med en digitalisering (beskrivelse) Hvilke systemer bruges (booking og økonomi)? Har I undersøgt hvilke systemer, der er i markedet? Samarbejde med andre haller på udvalgte områder Skal vi samarbejde med andre haller? Er det noget andet der skal til? Side: 26

27 Overordnede målsætning 2015 (bearbejdes yderligere) 1. Sikre adgang for de selvorganiserede. Eksempelvis stilles mest mulig tid til rådighed for de selvorganiserede. 2. Forbedret kapacitetsudnyttelse: Eksempelvis forøgelse af kapacitetsudnyttelsen i hallerne fra X% til Y%. 3. Optimering af driften i hallerne. 4. Lukning af udvalgte kapaciteter i skuldersæson og uden for sæsonen. Besparelse afhænger af længden og omfanget af lukningen. 5. Indførelse af tilskudsmodeller / betalingsmodeller, der sikrer at foreningerne tager ansvar og afmelder ikke anvendte kapaciteter. (Rettighed / pligter) 6. Involvering af brugergrupperne i forbindelse med innovative projekter, der kan tiltrække og realisere mere bevægelse for pengene. (Det opståede råderum kan eksempelvis bidrage til kommunal medfinansiering af initiativer hos brugergrupper) 7. En målbar stigning i tilfredsheden blandt de brugergrupper. Forudsætter at vi måler. 8. Fokus på ledelse, kompetenceløft, afklaring af hvem der tager teten? Side: 27

28 Dagsorden klokken 15:00 17:00 1. Siden sidst. 2. Færdiggørelse af arbejdet fra workshop 3 3. Delkonklusioner fra workshop 1, 2 og 3 4. Hvad skal de enkelte haller forholde sig til? Diskussion 5. Næste skridt Side: 28

29 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde 4 Møde 5 Input fra arbejdet med minimumskravene Fokus på delkonklusioner og anbefalinger til hallerne Fokus på involvering af de enkelte hallers ledelser (demo på Globus IT platform) Maj Juni 8. september Møde 6 Handlingsplaner Oktober Side: 29

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere