2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A Projektets navn Vælg CVR el. CPR Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg CVR CVR/CPR EAN Navn VIBORGegnens Erhvervsråd Adresse Erhvervenes Hus, Skottenborg Postnr By Viborg Telefon Telefax Hjemmeside AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 1

2 Projektansvarlig/kontaktperson Susanne fornavn Projektansvalig/kontaktperson efternavn Toftegaard Hansen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Kit Pedersen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Hvis andet, skriv Erhvervsdirektør Knud Erik Larsen & Susanne Toftegaard Hansen Andet Forening Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Nordea, Viborg Afd. Adresse Sct. Mathias Gade 68 Postnr By Viborg Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter SET vil spille en central rolle, da SET skal huse den lokale projektleder i Skive, og da SET har et godt kendskab og gode relationer til erhvervsvirksomhederne. SET deltager i konsortiet og i det lokale partnerskab i Skive samt har plads i styre- og følgegruppe. Der er på baggrund af de aktuelle projektansættelser og SET s kompetencer skabt et miljø hvor den projektansatte får en fysiks placering hvor der mulighed for sparring og udvikling dels med SET men også med Skive Kommune, egenes virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre erhvervsfremmeaktører. Navn Vælg CVR el. CPR Skiveernens Erhvervs- og Turistcenter CVR CVR/CPR Adresse Østerbro 7 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Skive Midtjylland Hanne Greisen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Borgerservice Viborg Kommune(organiseret under Viborg Kommune,se organisering i lokalt partnerskab Viborg) AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 3

4 Borgerservice deltager i projektet med viden og erfaringer under mål 2 om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft. Særligt vedrørende projektelementerne: kommunal modtagelsespolitik- og procedure, modtagelsespakke, formidling af kommunale tilbud på relevante sprog, opkvalificering af sprogkundskaber for involverede medarbejdere, kommunal integrationspolitik, kortlægning af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder og det offentlige ved modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Deltager i Følgegruppe Skive/Viborg konsortiet - 2 møder årligt. Deltager i Lokalt partnerskab Viborg - 4 møder årligt. (se bilag 1: Organisering - Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg) Navn Vælg CVR el. CPR Viborg kommune CVR CVR/CPR Adresse Sct. Mogens gade 5 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Viborg Midtjylland Hanne Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Beskæftigelsesforvaltningen Viborg Kommune (organiseret under Viborg Kommune,se organisering i lokalt partnerskab Viborg) Beskæftigelsesforvaltningen og herunder Jobcenter Viborg og integrationsafdelingen deltager i projektet med viden og erfaringer under primært mål 2 om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft og delvist mål 1 om at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Særligt vedrørende projektelementerne: kommunal modtagelsespolitik- og procedure, AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 4

5 modtagelsespakke, opkvalificering af sprogkundskaber, kommunal integrationspolitik, kortlægning af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder og det offentlige ved modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejds-kraft. Deltage i velkomstmøder, Viborg brochure, visitation til danskundervisning, boligkoncept mv. Deltager i Følgegruppe Skive/Viborg konsortiet - 2 møder årligt. Deltager i Lokalt partnerskab Viborg - 4 møder årligt. (se bilag 1: Organisering - Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg) Navn Vælg CVR el. CPR Viborg Kommune CVR CVR/CPR Adresse Fælledvej 1-3 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Viborg Midtjylland Kristian Brøns Nielsen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Skive Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen og Borgerservice deltager i projektet med viden og erfaringer under mål 2 om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft. Særligt vedrørende projektelementerne: kommunal modtagelsespolitik- og procedure, modtagelsespakke, formidling af kommunale tilbud på relevante sprog, opkvalificering af sprogkundskaber for involverede medarbejdere, kommunal integrationspolitik, kortlægning af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder og det offentlige ved modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Deltager i Følgegruppe Skive/Viborg konsortiet - 2 møder årligt. Deltager i Lokalt partnerskab Viborg - 4 møder årligt. (se bilag 1: Organisering - Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 5

6 Skive/Viborg) Navn Vælg CVR el. CPR Skive Kommune CVR CVR/CPR Adresse Torvegade 10 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Skive Midtjylland Inglev Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn DI Skive/Viborg CVR-nr Netværksdeltager 2 Navn Kompetencecenter Midt CVR-nr Netværksdeltager 3 Navn LO Skive-Egnen CVR-nr Netværksdeltager 4 Navn LO Viborg CVR-nr Netværksdeltager 5 AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 6

7 Navn Skov A/S CVR-nr Netværksdeltager 6 Navn Grundfos A/S CVR-nr Netværksdeltager 7 Navn Mita-Teknik CVR-nr Netværksdeltager 8 Navn Jysk Systemrengøring CVR-nr Netværksdeltager 9 Navn Tange Frilandsgartnere CVR-nr Netværksdeltager 10 Navn Landbo Limfjord CVR-nr Netværksdeltager 11 Navn Skive Handelsskole CVR-nr Netværksdeltager 12 Navn Skive Tekniske Skole CVR-nr Netværksdeltager 13 Navn Skive Idrætssamvirke CVR-nr Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 7

8 Samlet antal netværksdeltagere 27 AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 8

9 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Viborgegnens Erhvervsråd Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) -40 Statusbalance Egenkapital 733 Antal ansatte 14 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 9

10 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Formål Formålet med Vækstforums initiativ modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er, at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd i regionen. Målene med indsatsområdet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er: 1. At lette modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft 2. At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Hovedaktiviteter 1.1. Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet 1.2. Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning 1.3. Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen, ex via mentorordning og sproglig opkvalificering 1.4. Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet 1.5. Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder 1.6. Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft ex ægtefællebørs og kulturpas 2.1. Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft 2.2. Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft 2.3. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik Der forventes gennemført 15 deltagerforløb, 20 deltagere opkvalificeres mens 60 opkvalificeres til nye jobfunktioner. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 10

11 Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale En nødvendig forudsætning for vækst og udvikling er, at den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikationer er til stede i det fornødne omfang. Befolkningen i Region Midtjylland stiger i de kommende år, men dels er der tale om store geografiske forskelle, der dækker over faktiske fald i befolkningen i Vestjylland, og dels er det en skæv alderssammensætning med en markant stigning i antallet af borgere over 60 år. Fra 2007 til 2017 forventes en nærmest uændret om end faldende - arbejdsstyrke i Midtjylland, medens der kan forventes et større fald i arbejdsstyrken på års sigt. Der forventes store geografiske forskelle i udviklingen i arbejdsstyrken i regionen. I Vestjylland forventes arbejdsstyrken at falde med ca på 10 års sigt (-4,1 %), mens arbejdsstyrken forventes at stige med i Østjylland (2 %). Stigningen i arbejdsstyrken i Østjylland er imidlertid så behersket, at den alene dækker virksomhedernes nuværende behov for arbejdskraft. Der er ikke plads til vækst. Og væksten er stor i Region Midtjylland. Alene fra 2006 til 2007 steg antallet af nye arbejdspladser i Region Midtjylland med En fremskrivning af antallet af arbejdspladser viser, at der er behov for en ekstraordinær tilgang til arbejdsstyrken i Region Midtjylland på mellem og om året. Der er personer i den erhvervsaktive alder uden for arbejdsstyrken i Region Midtjylland, svarende til 22,5 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Der er således et potentiale til udvidelse af arbejdsstyrken, men selvom potentialet er stort, er det ikke tilstrækkeligt til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det vidner de senest års stigninger i antallet af meddelte arbejds- og opholdstilladelser om. Det må forventes, at virksomhederne også fremover vil søge at dække en del af deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med arbejdskraft fra udlandet. Det er imidlertid dyrt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og mange virksomheder investerer mange ressourcer i at skaffe den arbejdskraft der er nødvendig for fortsat vækst og erhvervsudvikling. Derfor er det også vigtigt, at de udenlandske arbejdstagere og deres familier modtages og integreres godt. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Projektet skal ses i sammenhæng med Region Midtjyllands projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft". Det konsortium, der er dannet mellem Skive og Viborg (kommuner og AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 11

12 erhvervsråd), er derfor at betragte som et lokalt konsortium i forhold til Regionens projekt. Regionens projekt er vedlagt som bilag 1. Formål Projektet er en del af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, som Vækstforum i Region Midtjylland har godkendt. Formålet med Vækstforums initiativ modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er, at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd i regionen. Målene med indsatsområdet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er: 1. At lette modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft 2. At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Målgruppen er primært udenlandske arbejdstagere uanset uddannelsesniveau og ansættelsesforhold og aktiviteterne er åbne for alle såvel arbejdstagere som virksomheder. Målet om at lette modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft understøttes af seks indsatsområder: 1.1. Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet 1.2. Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning 1.3. Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen 1.4. Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet 1.5. Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder 1.6. Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Målet om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 12

13 arbejdskraft i lokalsamfundet understøttes af tre indsatsområder: 2.1. Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft 2.2. Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft 2.3. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik Geografien Geografisk dækker konsortiet Skive og Viborg Kommuner. I alt indbyggere, ca arbejdspladser jfr. Region Midtjylland Kommunestatistik Skive/Viborg, opgjort i tal. Jfr. Danmarks statistik er der målt i tal i Viborg Kommune virksomheder og i Skive Kommune virksomheder. Målgruppe Det vurderes, at der ved at etablere et konsortium bestående af Skive og Viborg Kommuner, kan opnås kritisk masse samt at der vil kunne opnås en synergieffekt. Det nuværende behov og den forventede efterspørgsel efter udenlandsk arbejdskraft ligner branchemæssigt hinanden i kommunerne. Indtil oktober 2008 findes der ingen officielle statistikker over omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer at offentliggøre de første statistikker for udenlandsk arbejdskraft på Jobindsats.dk i oktober Skive Kommune vil samarbejde med Thisted og Morsø kommuners fælles projekt Vision Bo og Arbejde. For at belyse omfanget af og behovet for udenlandsk arbejdskraft har Beskæftigelsesregion Midtjylland gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt knap virksomheder i Midtjylland. I Skive kommune har 19 virksomheder deltaget i undersøgelsen, mens 87 fra Viborg kommune har deltaget. Resultatet viser, at ca. 20 % af de adspurgte virksomheder har udenlandsk arbejdskraft ansat fra Norden og de gamle EU-lande, ligeledes har ca. 20 % ansat udenlandsk arbejdskraft fra de nye EU-lande. Tilsvarende har 5-6 % af virksomhederne ansat udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for Norden og EU. 26 % af virksomhederne i Skive Kommune forventer, at omfanget af udenlandsk arbejdskraft ændres i løbet af det kommende år - herunder at antallet af udenlandske ansatte vil stige det kommende år. Ingen virksomheder forventer et fald. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 13

14 20 % af virksomhederne i Viborg Kommune forventer, at omfanget af udenlandsk arbejdskraft ændres i løbet af det kommende år - herunder at antallet af udenlandske ansatte vil stige det kommende år, kun en enkelt virksomhed forventer et fald. Statistisk set er det et spinkelt grundlag for at vurdere omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Skive. For at supplere ovennævnte tal er der foretaget et datatræk hos Danmarks Statistik over udenlandske statsborgere i Skive kommune. 1. januar 2006 var der 279 personer fra EU-landene. Pr. 1. januar 2008 er det steget til 397 personer, som svarer til en stigning på 42,3 pct. Det indikerer alt andet lige en stigende interesse og behov for udenlandsk arbejdskraft. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har en liste med 37 navngivne lokale virksomheder, som har en forhåndsgodkendelse fra udlændingeservice til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Listen vedlægges som bilag til ansøgningen. Hos VIBORGegnens Erhvervsråd har vi en liste med 98 navngivne lokale virksomheder der har en forhåndsgodkendelse fra udlændingeservice til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, listen over disse virksomheder vedlægges som bilag til ansøgningen. Hovedaktiviteter Organisering Se vedlagte diagram for en beskrivelse af Skive/Viborg konsortiet samt de lokale partnerskaber. Der vil blive etableret en strategisk følgegruppe bestående af interessenter fra hver af de 2 lokale partnerskaber i henholdsvis Skive og Viborg. Herunder placeres en administrativ og operationel styregruppe bestående af de 4 direktører fra erhvervscenter/råd og kommunerne med erhvervsdirektør Knud Erik Larsen som formand. Opgaven vil være at sikre projektets målopfyldelse, videndeling, koordination og synergi mv. Dernæst etableres to lokale partnerskaber, som opererer med hvert sit lokale partnerskab og projektleder. Det er den lokale projektleder som administrerer, planlægger, udvikler og implementerer indsatserne lokalt i henholdsvis Skive og Viborg. Projektet og aktiviteterne samordnes og koordineres projektlederne, som i den anledning mødes med 14 dages mellemrum. Tovholder hos leadpartner har til opgave at binde de to lokale konsortier sammen og kontinuerligt i samarbejde med de lokale projektledere følge op i forhold til resultatkontrakten samt deltagelse i dialogforum. Indsatsområde 1.1. vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til Danmark i Skive/Viborg. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 14

15 Området giver anledning til følgende opgaver: Der laves en overordnet tidsplan med aktiviteter i forhold til de nyankomne og virksomhederne samt konkret materiale. Aktiviteterne skal deles op i 3 områder: 1. Aktiviteter, der forbereder modtagelsen af udenlandsk arbejdskraft. Disse aktiviteter foregår inden den udenlandske arbejdskraft kommer til lokalområdet. Det vil være aktiviteter som: Udvikling og formidling af en procesbeskrivelse for modtagelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder rollefordeling. Udvikling og gennemførelse af Informationsmøder/seminarer/uddannelsesforløb målrettet virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Møderne skal belyse forberedelsesfasen og selve modtagelsesprocessen for forskellige målgrupper (afhængigt af, hvilket land de kommer fra) af udenlandsk arbejdskraft og skal inddrage berørte myndigheder (i kommunerne) og organisationer i det lokale partnerskab, samt udlændingeservice, skat og faglige organisationer. Der skal endvidere være fokus på boligsituationen i området (både offentlige og private aktører), herunder muligheden for midlertidig og varig bopæl. Kontakt til den udenlandske arbejdskraft med det formål at fastlægge behovet for den enkelte særligt vedrørende ægtefælle, børn mv. Praktisk klargøring af relevante forhold til den udenlandske arbejdskraft så som midlertidig bolig. 2. Aktiviteter, der foregår lige når den udenlandske arbejdskraft er kommet til landet. Det vil være aktiviteter som: Praktisk bistand i form af en kompetenceperson er en del af projektet i forhold til den udenlandske arbejdskraft, når denne ankommer til lokalområdet. Den praktiske bistand vil vedrøre kontakten med de relevante danske myndigheder i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse, personregistrering, sygesikring, tilegnelse af kildeskattenummer og skattekort samt henvisning til danskundervisning. Bistanden skal kunne ydes på udvalgte sprog og kan have karakter af tolkebistand i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakt, sikkerhedsforskrifter mv. Velkomst-/Informationsmøder målrettet den udenlandske arbejdskraft med orientering fra Skat, bank, kommune, faglige organisationer og udlændingeservice. Hotline til den udenlandske arbejdskraft vil blive undersøgt via anvendelse af de eksisterende hotlines, der udbydes af private aktører og de faglige organisationer, best practice vil blive benyttet. 3. Aktiviteter, der foregår, når den udenlandske arbejdskraft har været i området i en periode. Disse aktiviteter defineres nærmere i de efterfølgende punkter. Indsatsområde 1.2 Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning. En række aktiviteter i de lokale partnerskaber vil være sammenfaldende, hvilket giver anledning til at lave nogle af disse aktiviteter på konsortiebasis. Omkring de to kommuners fællesgrænse vil der typisk være situationer, hvor arbejdsplads og bosted ikke nødvendigvis ligger i samme kommune. Der vil blive udvekslet erfaringer herom mellem de lokale partnerskaber. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 15

16 Området giver anledning til følgende opgaver: Afdækning af boligforholdene i området, herunder afklaring af muligheden for midlertidig indkvartering og mere permanent boligsituation. Dette vil primært blive analyseret og beskrevet i samarbejde med konsortiedeltagerne fra boligselskaberne. Informationsmøder/folder om henholdsvis køb og leje af bolig i i lokalområdet, særligt de regelsæt der er for udlændiges køb af hus i Danmark. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i form af tilbud om midlertidig bopæl i området med henblik på en mere varig ordning. Assistance i forbindelse med tilegnelsen af bohave, dvs. henvisning og ledsagelse til diverse loppemarkeder og genbrugsbutikker. Her vil blive udviklet et lokalt koncept opdelt i 3 pris- og kvalitetskategorier af møbler/møbelforretninger i de to kommuner. Sikre kobling til igangværende lokale projekter om bosætning. Modtagelse af militærpersonel og udenlandske studerende er eksempler herpå. Indsatsområde 1.3. integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen. Det tilstræbes, at et overordnet mentornetværk bliver organiseret på konsortiebasis, og ligeledes vil der være mulighed for at lave fælles virksomhedsinformationsmøder. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Udvikling og formidling af metode for optimal modtagelse og integration af udenlandske medarbejdere på de lokale virksomheder via uddannelsesforløb og forberedelse, herunder muligheden for kollegiale netværk og anvendelse af virksomhedsmentorer. Uddannelsesforløb for virksomhedsmentorer vil som en del af projektet blive udviklet og implementeret. Internt vil der også blive uddannet mentorer. Udvikling af en målrettet virksomhedsmentorordning for ansatte med hovedansvar for forberedelse og modtagelse af udenlandsk arbejdskraft på de enkelte virksomheder samt en mentorordning for kontaktfamilierne. (der indtænkes en økonomisk kompensation). Der købes ekstern bistand til udvikling af mentorkoncept. Informationsmøder/seminarer målrettet virksomhederne, ledelse og ansatte, om integrationen af den udenlandske arbejdskraft på virksomhederne udvikles i samarbejde med ekstern partner. Møderne er åbne for alle. Information om og henvisning til faglig og sproglig opkvalificering af såvel den udenlandske arbejdskraft som de danske kolleger. Sprogundervisning vil forsøges koblet med kulturforståelse. I projektet vil der være fokus på udnyttelse af ny teknologi digitalisering og fjernundervisning så der skabes uafhængighed af tid og sted i form af viden og midler fra Integrationsministeriet. Indsatsområde 1.4. integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Integration i lokalsamfundet er et af de vigtigste parametre til fastholdelse af arbejdskraften. Der er i Skive/Viborg-området en lang række muligheder for at engagere sig lokalt i foreningslivet, og der er AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 16

17 også i de to kommuner foreninger/klubber, som er synlige på landsplan. Det vil i konsortiet være en vigtig opgave at koordinere arbejdet på dette område. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Udvikling og implementering af kontakt familiekoncept målrettet familier som stiller sig til rådighed for udenlandsk arbejdskraft, således der sker en lokal samfundsmæssig integration. Konceptet forventes udviklet på baggrund af værktøjer fra virksomheds- mentorordningen. Etablering af samarbejde med frivillige foreninger med henblik på integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet, herunder indkaldelse til og afvikling af fællesmøder Informationsfolder/informationsmøder/seminarer målrettet den udenlandske arbejdskraft vedrørende det danske samfund, herunder kulturforståelse, forenings- og idrætsliv i lokalområdet m.v. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med dens engagement i foreningsog fritidslivet. Lokal liste over muligheder vil blive udarbejdet. (instruktører med sprogkompetence angives) Guidede ture i lokaleområdet Oprettelse af netværk for udenlandsk arbejdskraft Etablering af cafémøder Indsatsområde 1.5. Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder. Aktiviteterne under dette punkt tilstræbes udviklet i konsortieregi og gennemføres lokalt. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Etablering og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk med henblik på erfaringsudveksling. Der vil i tilknytning hertil blive udviklet og etableret en virksomhedsdatabase/-børs for de lokale virksomheder, hvor der kan ske en udveksling af udenlandske ansatte for at sikre fastholdelse. Den etableres som en integreret del af hjemmesiderne. Etablering og vedligeholdelse af netværk mellem myndigheder, virksomheder og eventuelt frivillige organisationer om modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Udvikling, godkendelse og implementering af principper for annoncering og formidling af ægtefællejob i regi af virksomhedsnetværk. Udvikling og implementering af ægtefællejob database/børs, samt korps af tilknyttede lokale modtage-virksomheder. Vurdering og tilrettelæggelse af indsatsens bæredygtighed vil blive operationaliseret løbende. Indsatsområde 1.6 fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 17

18 Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Informationsmøder primært målrettet den udenlandske arbejdskraft, sekundært virksomhederne om løn/skat efter det første år samt generel information vedrørende en mere varig integration, herunder ægtefællejob, skolegang, institutionsliv, fritidsliv, alternativ bolig, netværk for de udenlandske medarbejdere, kontaktfamilier mv. Markedsføring af Viborg Kommune og velfærdydelser - levevilkår og miljø. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med beregning af løn efter det første år. Vejledning af den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med job til en evt. ægtefælle. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med modtagelse og integration af dennes familie, herunder kontaktfamilier og netværk lokalt. Samarbejde med skoler, institutioner, frivillige organisationer og foreningslivet om integration af den udenlandske arbejdskrafts familie. Herunder udvikling af en kontaktfamilieordning, der har ansvaret for at introducere den udenlandske arbejdskraft og deres familier til de respektive områder. Søge og forvalte midler til projekter, der understøtter indsatsområdet modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Udvikling af koncept for kulturpas. Der forventes etableret et såkaldt "grønt kort hvor 6-8 idrætsforeninger og 2-3 øvrige foreninger tilbyder de ansatte og deres familie i løbet af en periode på 3 måneder, at stifte bekendtskab med op til 3 forskellige idræts- og foreningstilbud i kommunerne, med henblik på at den enkelte kan vælge den rette idrætsgren. For akademikere, kobling til eksisterende AC-netværk. Indsatsområde 2.1 Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Under dette punkt vil der være mulighed for at udveksle erfaringer mellem de to kommuners indsats under hensyntagen til, at der er tale om to forvaltninger, som på flere punkter fungere forskelligt. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver i lokalt partnerskab: Udvikling af en differentieret modtagelsespolitik eller modtagelsespakke målrettet singler, par og familier, der kommer til kommunen som udenlandsk arbejdskraft. Udviklingen af modtagelsespolitikken sammentænkes med udviklingen af en kommunal integrationspolitik på området. Der vil blive udarbejdet en modtagelsespakke, der er målrettet den enkelte målgruppe, som indeholder en informationsmappe og et kulturpas, der giver modtageren mulighed for at afprøve forskellige kultur- og fritidstilbud i lokalområdet inden for en given periode. Modtagelsespolitikken udfærdiges i et samarbejde mellem de relevante forvaltningsområder (Arbejdsmarkedsafdeling/ Beskæftigelsesforvaltning, Børne- og Ungdomsforvaltning, Kulturforvaltning, Borgerservice samt Plan- og Udviklingsafdeling). Desuden skal modtagelsespolitikken baseres på et bredt samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner, frivillige foreninger, virksomheder mv. Her tænkes det lokale partnerskab at spille AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 18

19 en aktiv rolle. Udvikling af en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse af alle berørte forvaltninger og evt. politiske udvalg. Proceduren har til formål, at sikre en tværkommunal indsats, så den udenlandske arbejdskraft får én indgang til kommunen, uanset om man kommer som single, par eller familie. Formidling af information om kommunale tilbud, regler og retningslinjer på relevante sprog, herunder evt. opkvalificering af medarbejdere med interesse og forudsætninger for at indgå i projektets initiativer. Udgangspunktet vil være skive.dk og viborg.dk, som vil blive oprettet med en version, der er målrettet udenlandsk arbejdskraft. Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner og frivillige foreninger og organisationer med henblik på udfærdigelse af en modtagelsespolitik. Indsatsområde 2.2 Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet den udenlandske arbejdskraft og dennes familie. Fokus skal være på helhedsintegration eller integration af det hele menneske. Det vil sige fokus på integration i lokalsamfundet af den udenlandske arbejdskraft, en eventuelt medfølgende ægtefælle og ikke mindst på de børn, der måtte være i forholdet. Integrationspolitikken udfærdiges i et samarbejde mellem de relevante forvaltningsområder (Arbejdsmarkedsafdeing/ Beskæftigelsesforvaltning, Børne- og Ungdomsforvaltning, Kulturforvaltning, Borgerservice samt Plan- og Udviklingsafdeling). Viborg Kommune har i foråret 2008 påbegyndt en større bosætningsanalyse, hvis resultater sammentænkes med initiativerne og målsætningerne i Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg. Etablering af samarbejde mellem relevante forvaltningsområder med henblik på udfærdigelse af en integrationspolitik målrettet den udenlandske arbejdskraft. Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner, og frivillige foreninger og organisationer med henblik på udfærdigelse af en integrationspolitik. Her kan det være hensigtsmæssig, at tage udgangspunkt i den model, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af Skive Kommunes integrationspolitik. Indsatsområde 2.3 etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik. På konsortiebasis tages initiativ til opbygning af tværkommunal erfaringsudveksling generelt. De enkelte partnerskaber kan lave erfaringsudveksling med tilgrænsende eller andre kommuner. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Opbygning af fora for tværkommunal erfaringsudveksling om modtagelse og fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft. Her vil Skive udover Viborg samarbejde med Thisted og Morsø kommunes fælles projekt Vision Bo og Arbejde. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 19

20 Etablering af netværk mellem relevante integrationspolitiske aktører, herunder relevante kommunale forvaltninger, arbejdsmarkedets parter, den lokale erhvervsservice, de frivillige foreninger og organisationer m.fl. Her vil der desuden blive etableret et samarbejde med de øvrige bosætningsprojekter, i Skive kan der være tale om projekt Hestecentrum, projekt Bosætning på landet og projekt Tiltrækning af ingeniørstuderende. Netværket vil have det lokale partnerskab som omdrejningspunkt. Udvikling og beskrivelse af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft, og det offentlige vedr. samarbejdet om modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet VIBORGegnens Erhvervsråd VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) har ca. 700 virksomhedskontakter årligt og en tæt tilknyttet erhvervsklub med ca individuelle erhvervsmedlemmer og er i en hyppig kontakt med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og øvrige erhvervsfremmeaktører lokalt, regionalt og nationalt. VER har siden sommer 2007 arbejdet fokuseret med modtagelse af udenlandsk arbejdskraft bl.a. via velkomstmøde hos ex. Grundfos, en virksomheds-case hvor der assisteres med vejledning omkring dokumentation, boglig og kultur- og fritidstilbud. Viborg kommune er en vigtig samarbejdspartner ved velkomstmøderne sammen med Jobcenter Viborg og Sprogcenter Viborg. Ligeledes serviceres egnens virksomheder med information om modtagelse af udenlandsk arbejdskraft. Aktiviteterne ligger under indsatsen Arbejdskraft - og initiativer til fremme af en udvidelse af arbejdsstyrken. Gennem de mange virksomhedskontakter har VER en tæt kontakt til virksomhederne og relaterede aktører, og et udbredt kendskab til disses behov, ønsker og forudsætninger, hvilket vil være en væsentlig parameter i gennemførelsen af dette projekt. VER har en projektafdeling bestående af 3 medarbejdere med en akademisk baggrund der er i stand til at løfte opgaven både hvad angår faglighed, projektledelse og administration. Økonomiressourcen har tidligere gennemført nedennævnte projekter hvorfor både viden og erfaring er tilstede. VER har tidligere gennemført projekter af såvel lokal som regional karakter. Nævnes kan gennemførsel af projektet Dobbeltkarriere, som blev videreført som selvstændig forening med deltagelse af bl.a. alle kommuner i det tidligere Viborg Amt, samt en lang række virksomheder, foreninger og institutioner. Athene projektet er det seneste - projektet havde til formål at nedbringe ledigheden blandt akademikere og personer med anden længere uddannelse i det tidligere Viborg Amt. VER har ligeledes stor erfaring i formidling, netværksdannelse og erhvervsservice. Viborg Kommune AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 20

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere