2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A Projektets navn Vælg CVR el. CPR Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg CVR CVR/CPR EAN Navn VIBORGegnens Erhvervsråd Adresse Erhvervenes Hus, Skottenborg Postnr By Viborg Telefon Telefax Hjemmeside AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 1

2 Projektansvarlig/kontaktperson Susanne fornavn Projektansvalig/kontaktperson efternavn Toftegaard Hansen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Kit Pedersen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Hvis andet, skriv Erhvervsdirektør Knud Erik Larsen & Susanne Toftegaard Hansen Andet Forening Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Nordea, Viborg Afd. Adresse Sct. Mathias Gade 68 Postnr By Viborg Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter SET vil spille en central rolle, da SET skal huse den lokale projektleder i Skive, og da SET har et godt kendskab og gode relationer til erhvervsvirksomhederne. SET deltager i konsortiet og i det lokale partnerskab i Skive samt har plads i styre- og følgegruppe. Der er på baggrund af de aktuelle projektansættelser og SET s kompetencer skabt et miljø hvor den projektansatte får en fysiks placering hvor der mulighed for sparring og udvikling dels med SET men også med Skive Kommune, egenes virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre erhvervsfremmeaktører. Navn Vælg CVR el. CPR Skiveernens Erhvervs- og Turistcenter CVR CVR/CPR Adresse Østerbro 7 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Skive Midtjylland Hanne Greisen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Borgerservice Viborg Kommune(organiseret under Viborg Kommune,se organisering i lokalt partnerskab Viborg) AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 3

4 Borgerservice deltager i projektet med viden og erfaringer under mål 2 om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft. Særligt vedrørende projektelementerne: kommunal modtagelsespolitik- og procedure, modtagelsespakke, formidling af kommunale tilbud på relevante sprog, opkvalificering af sprogkundskaber for involverede medarbejdere, kommunal integrationspolitik, kortlægning af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder og det offentlige ved modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Deltager i Følgegruppe Skive/Viborg konsortiet - 2 møder årligt. Deltager i Lokalt partnerskab Viborg - 4 møder årligt. (se bilag 1: Organisering - Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg) Navn Vælg CVR el. CPR Viborg kommune CVR CVR/CPR Adresse Sct. Mogens gade 5 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Viborg Midtjylland Hanne Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Beskæftigelsesforvaltningen Viborg Kommune (organiseret under Viborg Kommune,se organisering i lokalt partnerskab Viborg) Beskæftigelsesforvaltningen og herunder Jobcenter Viborg og integrationsafdelingen deltager i projektet med viden og erfaringer under primært mål 2 om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft og delvist mål 1 om at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Særligt vedrørende projektelementerne: kommunal modtagelsespolitik- og procedure, AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 4

5 modtagelsespakke, opkvalificering af sprogkundskaber, kommunal integrationspolitik, kortlægning af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder og det offentlige ved modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejds-kraft. Deltage i velkomstmøder, Viborg brochure, visitation til danskundervisning, boligkoncept mv. Deltager i Følgegruppe Skive/Viborg konsortiet - 2 møder årligt. Deltager i Lokalt partnerskab Viborg - 4 møder årligt. (se bilag 1: Organisering - Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg) Navn Vælg CVR el. CPR Viborg Kommune CVR CVR/CPR Adresse Fælledvej 1-3 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Viborg Midtjylland Kristian Brøns Nielsen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Skive Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen og Borgerservice deltager i projektet med viden og erfaringer under mål 2 om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft. Særligt vedrørende projektelementerne: kommunal modtagelsespolitik- og procedure, modtagelsespakke, formidling af kommunale tilbud på relevante sprog, opkvalificering af sprogkundskaber for involverede medarbejdere, kommunal integrationspolitik, kortlægning af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder og det offentlige ved modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Deltager i Følgegruppe Skive/Viborg konsortiet - 2 møder årligt. Deltager i Lokalt partnerskab Viborg - 4 møder årligt. (se bilag 1: Organisering - Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 5

6 Skive/Viborg) Navn Vælg CVR el. CPR Skive Kommune CVR CVR/CPR Adresse Torvegade 10 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Skive Midtjylland Inglev Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn DI Skive/Viborg CVR-nr Netværksdeltager 2 Navn Kompetencecenter Midt CVR-nr Netværksdeltager 3 Navn LO Skive-Egnen CVR-nr Netværksdeltager 4 Navn LO Viborg CVR-nr Netværksdeltager 5 AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 6

7 Navn Skov A/S CVR-nr Netværksdeltager 6 Navn Grundfos A/S CVR-nr Netværksdeltager 7 Navn Mita-Teknik CVR-nr Netværksdeltager 8 Navn Jysk Systemrengøring CVR-nr Netværksdeltager 9 Navn Tange Frilandsgartnere CVR-nr Netværksdeltager 10 Navn Landbo Limfjord CVR-nr Netværksdeltager 11 Navn Skive Handelsskole CVR-nr Netværksdeltager 12 Navn Skive Tekniske Skole CVR-nr Netværksdeltager 13 Navn Skive Idrætssamvirke CVR-nr Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 7

8 Samlet antal netværksdeltagere 27 AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 8

9 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Viborgegnens Erhvervsråd Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) -40 Statusbalance Egenkapital 733 Antal ansatte 14 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 9

10 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Formål Formålet med Vækstforums initiativ modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er, at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd i regionen. Målene med indsatsområdet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er: 1. At lette modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft 2. At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Hovedaktiviteter 1.1. Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet 1.2. Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning 1.3. Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen, ex via mentorordning og sproglig opkvalificering 1.4. Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet 1.5. Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder 1.6. Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft ex ægtefællebørs og kulturpas 2.1. Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft 2.2. Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft 2.3. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik Der forventes gennemført 15 deltagerforløb, 20 deltagere opkvalificeres mens 60 opkvalificeres til nye jobfunktioner. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 10

11 Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale En nødvendig forudsætning for vækst og udvikling er, at den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikationer er til stede i det fornødne omfang. Befolkningen i Region Midtjylland stiger i de kommende år, men dels er der tale om store geografiske forskelle, der dækker over faktiske fald i befolkningen i Vestjylland, og dels er det en skæv alderssammensætning med en markant stigning i antallet af borgere over 60 år. Fra 2007 til 2017 forventes en nærmest uændret om end faldende - arbejdsstyrke i Midtjylland, medens der kan forventes et større fald i arbejdsstyrken på års sigt. Der forventes store geografiske forskelle i udviklingen i arbejdsstyrken i regionen. I Vestjylland forventes arbejdsstyrken at falde med ca på 10 års sigt (-4,1 %), mens arbejdsstyrken forventes at stige med i Østjylland (2 %). Stigningen i arbejdsstyrken i Østjylland er imidlertid så behersket, at den alene dækker virksomhedernes nuværende behov for arbejdskraft. Der er ikke plads til vækst. Og væksten er stor i Region Midtjylland. Alene fra 2006 til 2007 steg antallet af nye arbejdspladser i Region Midtjylland med En fremskrivning af antallet af arbejdspladser viser, at der er behov for en ekstraordinær tilgang til arbejdsstyrken i Region Midtjylland på mellem og om året. Der er personer i den erhvervsaktive alder uden for arbejdsstyrken i Region Midtjylland, svarende til 22,5 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Der er således et potentiale til udvidelse af arbejdsstyrken, men selvom potentialet er stort, er det ikke tilstrækkeligt til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det vidner de senest års stigninger i antallet af meddelte arbejds- og opholdstilladelser om. Det må forventes, at virksomhederne også fremover vil søge at dække en del af deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med arbejdskraft fra udlandet. Det er imidlertid dyrt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og mange virksomheder investerer mange ressourcer i at skaffe den arbejdskraft der er nødvendig for fortsat vækst og erhvervsudvikling. Derfor er det også vigtigt, at de udenlandske arbejdstagere og deres familier modtages og integreres godt. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Projektet skal ses i sammenhæng med Region Midtjyllands projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft". Det konsortium, der er dannet mellem Skive og Viborg (kommuner og AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 11

12 erhvervsråd), er derfor at betragte som et lokalt konsortium i forhold til Regionens projekt. Regionens projekt er vedlagt som bilag 1. Formål Projektet er en del af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, som Vækstforum i Region Midtjylland har godkendt. Formålet med Vækstforums initiativ modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er, at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd i regionen. Målene med indsatsområdet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er: 1. At lette modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft 2. At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Målgruppen er primært udenlandske arbejdstagere uanset uddannelsesniveau og ansættelsesforhold og aktiviteterne er åbne for alle såvel arbejdstagere som virksomheder. Målet om at lette modtagelsen og integrationen af udenlandsk arbejdskraft understøttes af seks indsatsområder: 1.1. Vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet 1.2. Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning 1.3. Integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen 1.4. Integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet 1.5. Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder 1.6. Fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Målet om at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 12

13 arbejdskraft i lokalsamfundet understøttes af tre indsatsområder: 2.1. Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft 2.2. Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft 2.3. Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik Geografien Geografisk dækker konsortiet Skive og Viborg Kommuner. I alt indbyggere, ca arbejdspladser jfr. Region Midtjylland Kommunestatistik Skive/Viborg, opgjort i tal. Jfr. Danmarks statistik er der målt i tal i Viborg Kommune virksomheder og i Skive Kommune virksomheder. Målgruppe Det vurderes, at der ved at etablere et konsortium bestående af Skive og Viborg Kommuner, kan opnås kritisk masse samt at der vil kunne opnås en synergieffekt. Det nuværende behov og den forventede efterspørgsel efter udenlandsk arbejdskraft ligner branchemæssigt hinanden i kommunerne. Indtil oktober 2008 findes der ingen officielle statistikker over omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer at offentliggøre de første statistikker for udenlandsk arbejdskraft på Jobindsats.dk i oktober Skive Kommune vil samarbejde med Thisted og Morsø kommuners fælles projekt Vision Bo og Arbejde. For at belyse omfanget af og behovet for udenlandsk arbejdskraft har Beskæftigelsesregion Midtjylland gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt knap virksomheder i Midtjylland. I Skive kommune har 19 virksomheder deltaget i undersøgelsen, mens 87 fra Viborg kommune har deltaget. Resultatet viser, at ca. 20 % af de adspurgte virksomheder har udenlandsk arbejdskraft ansat fra Norden og de gamle EU-lande, ligeledes har ca. 20 % ansat udenlandsk arbejdskraft fra de nye EU-lande. Tilsvarende har 5-6 % af virksomhederne ansat udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for Norden og EU. 26 % af virksomhederne i Skive Kommune forventer, at omfanget af udenlandsk arbejdskraft ændres i løbet af det kommende år - herunder at antallet af udenlandske ansatte vil stige det kommende år. Ingen virksomheder forventer et fald. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 13

14 20 % af virksomhederne i Viborg Kommune forventer, at omfanget af udenlandsk arbejdskraft ændres i løbet af det kommende år - herunder at antallet af udenlandske ansatte vil stige det kommende år, kun en enkelt virksomhed forventer et fald. Statistisk set er det et spinkelt grundlag for at vurdere omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Skive. For at supplere ovennævnte tal er der foretaget et datatræk hos Danmarks Statistik over udenlandske statsborgere i Skive kommune. 1. januar 2006 var der 279 personer fra EU-landene. Pr. 1. januar 2008 er det steget til 397 personer, som svarer til en stigning på 42,3 pct. Det indikerer alt andet lige en stigende interesse og behov for udenlandsk arbejdskraft. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har en liste med 37 navngivne lokale virksomheder, som har en forhåndsgodkendelse fra udlændingeservice til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Listen vedlægges som bilag til ansøgningen. Hos VIBORGegnens Erhvervsråd har vi en liste med 98 navngivne lokale virksomheder der har en forhåndsgodkendelse fra udlændingeservice til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, listen over disse virksomheder vedlægges som bilag til ansøgningen. Hovedaktiviteter Organisering Se vedlagte diagram for en beskrivelse af Skive/Viborg konsortiet samt de lokale partnerskaber. Der vil blive etableret en strategisk følgegruppe bestående af interessenter fra hver af de 2 lokale partnerskaber i henholdsvis Skive og Viborg. Herunder placeres en administrativ og operationel styregruppe bestående af de 4 direktører fra erhvervscenter/råd og kommunerne med erhvervsdirektør Knud Erik Larsen som formand. Opgaven vil være at sikre projektets målopfyldelse, videndeling, koordination og synergi mv. Dernæst etableres to lokale partnerskaber, som opererer med hvert sit lokale partnerskab og projektleder. Det er den lokale projektleder som administrerer, planlægger, udvikler og implementerer indsatserne lokalt i henholdsvis Skive og Viborg. Projektet og aktiviteterne samordnes og koordineres projektlederne, som i den anledning mødes med 14 dages mellemrum. Tovholder hos leadpartner har til opgave at binde de to lokale konsortier sammen og kontinuerligt i samarbejde med de lokale projektledere følge op i forhold til resultatkontrakten samt deltagelse i dialogforum. Indsatsområde 1.1. vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til Danmark i Skive/Viborg. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 14

15 Området giver anledning til følgende opgaver: Der laves en overordnet tidsplan med aktiviteter i forhold til de nyankomne og virksomhederne samt konkret materiale. Aktiviteterne skal deles op i 3 områder: 1. Aktiviteter, der forbereder modtagelsen af udenlandsk arbejdskraft. Disse aktiviteter foregår inden den udenlandske arbejdskraft kommer til lokalområdet. Det vil være aktiviteter som: Udvikling og formidling af en procesbeskrivelse for modtagelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder rollefordeling. Udvikling og gennemførelse af Informationsmøder/seminarer/uddannelsesforløb målrettet virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Møderne skal belyse forberedelsesfasen og selve modtagelsesprocessen for forskellige målgrupper (afhængigt af, hvilket land de kommer fra) af udenlandsk arbejdskraft og skal inddrage berørte myndigheder (i kommunerne) og organisationer i det lokale partnerskab, samt udlændingeservice, skat og faglige organisationer. Der skal endvidere være fokus på boligsituationen i området (både offentlige og private aktører), herunder muligheden for midlertidig og varig bopæl. Kontakt til den udenlandske arbejdskraft med det formål at fastlægge behovet for den enkelte særligt vedrørende ægtefælle, børn mv. Praktisk klargøring af relevante forhold til den udenlandske arbejdskraft så som midlertidig bolig. 2. Aktiviteter, der foregår lige når den udenlandske arbejdskraft er kommet til landet. Det vil være aktiviteter som: Praktisk bistand i form af en kompetenceperson er en del af projektet i forhold til den udenlandske arbejdskraft, når denne ankommer til lokalområdet. Den praktiske bistand vil vedrøre kontakten med de relevante danske myndigheder i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse, personregistrering, sygesikring, tilegnelse af kildeskattenummer og skattekort samt henvisning til danskundervisning. Bistanden skal kunne ydes på udvalgte sprog og kan have karakter af tolkebistand i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakt, sikkerhedsforskrifter mv. Velkomst-/Informationsmøder målrettet den udenlandske arbejdskraft med orientering fra Skat, bank, kommune, faglige organisationer og udlændingeservice. Hotline til den udenlandske arbejdskraft vil blive undersøgt via anvendelse af de eksisterende hotlines, der udbydes af private aktører og de faglige organisationer, best practice vil blive benyttet. 3. Aktiviteter, der foregår, når den udenlandske arbejdskraft har været i området i en periode. Disse aktiviteter defineres nærmere i de efterfølgende punkter. Indsatsområde 1.2 Bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning. En række aktiviteter i de lokale partnerskaber vil være sammenfaldende, hvilket giver anledning til at lave nogle af disse aktiviteter på konsortiebasis. Omkring de to kommuners fællesgrænse vil der typisk være situationer, hvor arbejdsplads og bosted ikke nødvendigvis ligger i samme kommune. Der vil blive udvekslet erfaringer herom mellem de lokale partnerskaber. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 15

16 Området giver anledning til følgende opgaver: Afdækning af boligforholdene i området, herunder afklaring af muligheden for midlertidig indkvartering og mere permanent boligsituation. Dette vil primært blive analyseret og beskrevet i samarbejde med konsortiedeltagerne fra boligselskaberne. Informationsmøder/folder om henholdsvis køb og leje af bolig i i lokalområdet, særligt de regelsæt der er for udlændiges køb af hus i Danmark. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i form af tilbud om midlertidig bopæl i området med henblik på en mere varig ordning. Assistance i forbindelse med tilegnelsen af bohave, dvs. henvisning og ledsagelse til diverse loppemarkeder og genbrugsbutikker. Her vil blive udviklet et lokalt koncept opdelt i 3 pris- og kvalitetskategorier af møbler/møbelforretninger i de to kommuner. Sikre kobling til igangværende lokale projekter om bosætning. Modtagelse af militærpersonel og udenlandske studerende er eksempler herpå. Indsatsområde 1.3. integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen. Det tilstræbes, at et overordnet mentornetværk bliver organiseret på konsortiebasis, og ligeledes vil der være mulighed for at lave fælles virksomhedsinformationsmøder. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Udvikling og formidling af metode for optimal modtagelse og integration af udenlandske medarbejdere på de lokale virksomheder via uddannelsesforløb og forberedelse, herunder muligheden for kollegiale netværk og anvendelse af virksomhedsmentorer. Uddannelsesforløb for virksomhedsmentorer vil som en del af projektet blive udviklet og implementeret. Internt vil der også blive uddannet mentorer. Udvikling af en målrettet virksomhedsmentorordning for ansatte med hovedansvar for forberedelse og modtagelse af udenlandsk arbejdskraft på de enkelte virksomheder samt en mentorordning for kontaktfamilierne. (der indtænkes en økonomisk kompensation). Der købes ekstern bistand til udvikling af mentorkoncept. Informationsmøder/seminarer målrettet virksomhederne, ledelse og ansatte, om integrationen af den udenlandske arbejdskraft på virksomhederne udvikles i samarbejde med ekstern partner. Møderne er åbne for alle. Information om og henvisning til faglig og sproglig opkvalificering af såvel den udenlandske arbejdskraft som de danske kolleger. Sprogundervisning vil forsøges koblet med kulturforståelse. I projektet vil der være fokus på udnyttelse af ny teknologi digitalisering og fjernundervisning så der skabes uafhængighed af tid og sted i form af viden og midler fra Integrationsministeriet. Indsatsområde 1.4. integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Integration i lokalsamfundet er et af de vigtigste parametre til fastholdelse af arbejdskraften. Der er i Skive/Viborg-området en lang række muligheder for at engagere sig lokalt i foreningslivet, og der er AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 16

17 også i de to kommuner foreninger/klubber, som er synlige på landsplan. Det vil i konsortiet være en vigtig opgave at koordinere arbejdet på dette område. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Udvikling og implementering af kontakt familiekoncept målrettet familier som stiller sig til rådighed for udenlandsk arbejdskraft, således der sker en lokal samfundsmæssig integration. Konceptet forventes udviklet på baggrund af værktøjer fra virksomheds- mentorordningen. Etablering af samarbejde med frivillige foreninger med henblik på integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet, herunder indkaldelse til og afvikling af fællesmøder Informationsfolder/informationsmøder/seminarer målrettet den udenlandske arbejdskraft vedrørende det danske samfund, herunder kulturforståelse, forenings- og idrætsliv i lokalområdet m.v. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med dens engagement i foreningsog fritidslivet. Lokal liste over muligheder vil blive udarbejdet. (instruktører med sprogkompetence angives) Guidede ture i lokaleområdet Oprettelse af netværk for udenlandsk arbejdskraft Etablering af cafémøder Indsatsområde 1.5. Etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder. Aktiviteterne under dette punkt tilstræbes udviklet i konsortieregi og gennemføres lokalt. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Etablering og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk med henblik på erfaringsudveksling. Der vil i tilknytning hertil blive udviklet og etableret en virksomhedsdatabase/-børs for de lokale virksomheder, hvor der kan ske en udveksling af udenlandske ansatte for at sikre fastholdelse. Den etableres som en integreret del af hjemmesiderne. Etablering og vedligeholdelse af netværk mellem myndigheder, virksomheder og eventuelt frivillige organisationer om modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Udvikling, godkendelse og implementering af principper for annoncering og formidling af ægtefællejob i regi af virksomhedsnetværk. Udvikling og implementering af ægtefællejob database/børs, samt korps af tilknyttede lokale modtage-virksomheder. Vurdering og tilrettelæggelse af indsatsens bæredygtighed vil blive operationaliseret løbende. Indsatsområde 1.6 fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 17

18 Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Informationsmøder primært målrettet den udenlandske arbejdskraft, sekundært virksomhederne om løn/skat efter det første år samt generel information vedrørende en mere varig integration, herunder ægtefællejob, skolegang, institutionsliv, fritidsliv, alternativ bolig, netværk for de udenlandske medarbejdere, kontaktfamilier mv. Markedsføring af Viborg Kommune og velfærdydelser - levevilkår og miljø. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med beregning af løn efter det første år. Vejledning af den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med job til en evt. ægtefælle. Praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med modtagelse og integration af dennes familie, herunder kontaktfamilier og netværk lokalt. Samarbejde med skoler, institutioner, frivillige organisationer og foreningslivet om integration af den udenlandske arbejdskrafts familie. Herunder udvikling af en kontaktfamilieordning, der har ansvaret for at introducere den udenlandske arbejdskraft og deres familier til de respektive områder. Søge og forvalte midler til projekter, der understøtter indsatsområdet modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Udvikling af koncept for kulturpas. Der forventes etableret et såkaldt "grønt kort hvor 6-8 idrætsforeninger og 2-3 øvrige foreninger tilbyder de ansatte og deres familie i løbet af en periode på 3 måneder, at stifte bekendtskab med op til 3 forskellige idræts- og foreningstilbud i kommunerne, med henblik på at den enkelte kan vælge den rette idrætsgren. For akademikere, kobling til eksisterende AC-netværk. Indsatsområde 2.1 Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Under dette punkt vil der være mulighed for at udveksle erfaringer mellem de to kommuners indsats under hensyntagen til, at der er tale om to forvaltninger, som på flere punkter fungere forskelligt. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver i lokalt partnerskab: Udvikling af en differentieret modtagelsespolitik eller modtagelsespakke målrettet singler, par og familier, der kommer til kommunen som udenlandsk arbejdskraft. Udviklingen af modtagelsespolitikken sammentænkes med udviklingen af en kommunal integrationspolitik på området. Der vil blive udarbejdet en modtagelsespakke, der er målrettet den enkelte målgruppe, som indeholder en informationsmappe og et kulturpas, der giver modtageren mulighed for at afprøve forskellige kultur- og fritidstilbud i lokalområdet inden for en given periode. Modtagelsespolitikken udfærdiges i et samarbejde mellem de relevante forvaltningsområder (Arbejdsmarkedsafdeling/ Beskæftigelsesforvaltning, Børne- og Ungdomsforvaltning, Kulturforvaltning, Borgerservice samt Plan- og Udviklingsafdeling). Desuden skal modtagelsespolitikken baseres på et bredt samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner, frivillige foreninger, virksomheder mv. Her tænkes det lokale partnerskab at spille AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 18

19 en aktiv rolle. Udvikling af en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse af alle berørte forvaltninger og evt. politiske udvalg. Proceduren har til formål, at sikre en tværkommunal indsats, så den udenlandske arbejdskraft får én indgang til kommunen, uanset om man kommer som single, par eller familie. Formidling af information om kommunale tilbud, regler og retningslinjer på relevante sprog, herunder evt. opkvalificering af medarbejdere med interesse og forudsætninger for at indgå i projektets initiativer. Udgangspunktet vil være skive.dk og viborg.dk, som vil blive oprettet med en version, der er målrettet udenlandsk arbejdskraft. Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner og frivillige foreninger og organisationer med henblik på udfærdigelse af en modtagelsespolitik. Indsatsområde 2.2 Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet den udenlandske arbejdskraft og dennes familie. Fokus skal være på helhedsintegration eller integration af det hele menneske. Det vil sige fokus på integration i lokalsamfundet af den udenlandske arbejdskraft, en eventuelt medfølgende ægtefælle og ikke mindst på de børn, der måtte være i forholdet. Integrationspolitikken udfærdiges i et samarbejde mellem de relevante forvaltningsområder (Arbejdsmarkedsafdeing/ Beskæftigelsesforvaltning, Børne- og Ungdomsforvaltning, Kulturforvaltning, Borgerservice samt Plan- og Udviklingsafdeling). Viborg Kommune har i foråret 2008 påbegyndt en større bosætningsanalyse, hvis resultater sammentænkes med initiativerne og målsætningerne i Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg. Etablering af samarbejde mellem relevante forvaltningsområder med henblik på udfærdigelse af en integrationspolitik målrettet den udenlandske arbejdskraft. Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner, og frivillige foreninger og organisationer med henblik på udfærdigelse af en integrationspolitik. Her kan det være hensigtsmæssig, at tage udgangspunkt i den model, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af Skive Kommunes integrationspolitik. Indsatsområde 2.3 etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik. På konsortiebasis tages initiativ til opbygning af tværkommunal erfaringsudveksling generelt. De enkelte partnerskaber kan lave erfaringsudveksling med tilgrænsende eller andre kommuner. Indsatsen giver anledning til følgende opgaver: Opbygning af fora for tværkommunal erfaringsudveksling om modtagelse og fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft. Her vil Skive udover Viborg samarbejde med Thisted og Morsø kommunes fælles projekt Vision Bo og Arbejde. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 19

20 Etablering af netværk mellem relevante integrationspolitiske aktører, herunder relevante kommunale forvaltninger, arbejdsmarkedets parter, den lokale erhvervsservice, de frivillige foreninger og organisationer m.fl. Her vil der desuden blive etableret et samarbejde med de øvrige bosætningsprojekter, i Skive kan der være tale om projekt Hestecentrum, projekt Bosætning på landet og projekt Tiltrækning af ingeniørstuderende. Netværket vil have det lokale partnerskab som omdrejningspunkt. Udvikling og beskrivelse af gensidige forventninger og forpligtigelser mellem virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft, og det offentlige vedr. samarbejdet om modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet VIBORGegnens Erhvervsråd VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) har ca. 700 virksomhedskontakter årligt og en tæt tilknyttet erhvervsklub med ca individuelle erhvervsmedlemmer og er i en hyppig kontakt med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og øvrige erhvervsfremmeaktører lokalt, regionalt og nationalt. VER har siden sommer 2007 arbejdet fokuseret med modtagelse af udenlandsk arbejdskraft bl.a. via velkomstmøde hos ex. Grundfos, en virksomheds-case hvor der assisteres med vejledning omkring dokumentation, boglig og kultur- og fritidstilbud. Viborg kommune er en vigtig samarbejdspartner ved velkomstmøderne sammen med Jobcenter Viborg og Sprogcenter Viborg. Ligeledes serviceres egnens virksomheder med information om modtagelse af udenlandsk arbejdskraft. Aktiviteterne ligger under indsatsen Arbejdskraft - og initiativer til fremme af en udvidelse af arbejdsstyrken. Gennem de mange virksomhedskontakter har VER en tæt kontakt til virksomhederne og relaterede aktører, og et udbredt kendskab til disses behov, ønsker og forudsætninger, hvilket vil være en væsentlig parameter i gennemførelsen af dette projekt. VER har en projektafdeling bestående af 3 medarbejdere med en akademisk baggrund der er i stand til at løfte opgaven både hvad angår faglighed, projektledelse og administration. Økonomiressourcen har tidligere gennemført nedennævnte projekter hvorfor både viden og erfaring er tilstede. VER har tidligere gennemført projekter af såvel lokal som regional karakter. Nævnes kan gennemførsel af projektet Dobbeltkarriere, som blev videreført som selvstændig forening med deltagelse af bl.a. alle kommuner i det tidligere Viborg Amt, samt en lang række virksomheder, foreninger og institutioner. Athene projektet er det seneste - projektet havde til formål at nedbringe ledigheden blandt akademikere og personer med anden længere uddannelse i det tidligere Viborg Amt. VER har ligeledes stor erfaring i formidling, netværksdannelse og erhvervsservice. Viborg Kommune AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 20

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-12-2010 Projekt slut dato: 30-9-2012 Bevilling A: Nordjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Budgetskema - Vendsyssel.pdf

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere