Referat 19 Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 19 Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst"

Transkript

1 Referat februar, / BOCH 1/17

2 Udpegede medlemmer: Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Søren Sørensen, næstformand Benny Yssing Bo Jensen Hans Viggo Støving Per Ørberg Birthe Harritz Tage Malling Kasper Bjerregaard Steen Rønnov Mercantec Randers HF og VUC Tradium Den Jydske Haandværkerskole Medieskolerne Randers Social- og Sundhedsskole Skive Tekniske Skole Social og Sundhedsskolen Thisted-Skive-Viborg Viden Djurs VUC Djursland VUC Skive-Viborg Tilforordnede medlemmer: Henrik Øelund Max Jørgensen Tage Andersen Vibeke Nielsen Mette Jespersen Ann K. Østergaard Jens Kolstrup Niels Ole Svit Lars Østergaard Kent W. Christensen Niels Yde Uffe Færch Else Marie Trøst Kristian Brøns Nielsen Mette Østergaard Direktør, Den Jydske Haandværkerskole Rektor, Medieskolerne Direktør, Tradium Direktør, Randers Social- og Sundhedsskole Rektor, Randers HF og VUC Direktør, Skive Tekniske Skole Direktør, Social og Sundhedsskolen Thisted-Skive-Viborg Forstander, Viden Djurs Forstander, VUC Djursland Forstander, VUC Skive-Viborg Direktør, Skive Handelsskole Erhvervs- og turistråd i Skive, Viborg, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Vækstforum / Kompetencerådet Kommuner / jobcentre Direktør, VIA University College Værtsskole / Sekretariat: Kirsten Holmgaard Steen Würtz Bodil Brønden Direktør, Mercantec VEU-chef, Mercantec Referent, Mercantec / KHOL / STWU / BOCH 2/17

3 Dagsorden: 1. Velkomst v/gert Ringgaard 2. Uddannelsesmæssige aspekter, konsekvenser og udfordringer i relation til Den beskæftigelsespolitiske indsats i Midtjylland de kommende år v/john Hermansen, Formand for beskæftigelsesrådet, Region Midtjylland Gennemgang af den foreløbige udredning af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige (Carsten Koch-udvalget) v/steen Würtz 3. VEU-Center MidtØsts aktivitetsplan 2014 v/steen Würtz 4. Temadrøftelse af indsatsområde 3 i VEU-Center MidtØsts udviklingskontrakt v/kirsten Holmgaard 5. VEU-Center MidtØst kommunikationsstrategi og -plan 2014 v/steen Würtz 6. Fælles auditeringssystem v/kirsten Holmgaard og Steen Würtz 7. Drøftelse af nyudpegning af tilforordnede til Centerrådet v/gert Ringgaard 8. Orientering fra ledelsen 7.1. VEU-centre og det regionale samspil v/steen Ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 7.2. Ændret dato for konstituerende samt efterfølgende møde i Centerrådet v/kirsten 7.3. VEU-Center MidtØst regnskab 2013 v/steen 7.4. Møde med Undervisningsministeriet 5. marts 2014 vedr. tilbagemelding på VEU-udviklingskontrakter v/steen 7.5. Brev til skolerne med anmodning om nyudpegning af medlem til centerrådet v/kirsten 7.6. Carsten Koch-udvalgets anbefalinger v/steen Arrangement for centerråd, koordineringsgruppe og øvrige interessenter på partnerskoler, i jobcentre og erhvervsservice 9. Eventuelt og næste møde/gert Ringgaard / KHOL / STWU / BOCH 3/17

4 1. Velkomst v/gert Ringgaard Stillingtagen til: - Bilag: - Velkomst. Herunder velkomst til Mette Jespersen, ny rektor for Randers HF & VUC. Gert Ringgaard bød velkommen til mødet, med en speciel velkomst til Mette Jespersen, der er ansat som ny rektor for Randers HF & VUC. Herefter introducerede Marianne Jespersen sig kort / KHOL / STWU / BOCH 4/17

5 2. Uddannelsesmæssige aspekter, konsekvenser og udfordringer i forbindelse med Den beskæftigelsespolitiske indsats i Midtjylland i de kommende år v/john Hermansen, formand for Beskæftigelsesrådet, Region Midtjylland Gennemgang af den foreløbige udredning af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige (Carsten Koch-udvalget) v/steen Würtz Drøftelse af: Uddannelsesmæssige aspekter, konsekvenser og udfordringer af de politiske initiativer Bilag: - Den beskæftigelsespolitiske indsats i Midtjylland de kommende år har som omdrejningspunkt bl.a. at Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Færre personer skal på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Her er specifikt formuleret, at realkompetencevurderinger skal opprioriteres. På mødet giver John Hermansen et perspektiv på uddannelsesmæssige aspekter, konsekvenser og udfordringer forbundet med denne indsats. Efterfølgende gennemgås den foreløbige udredning af Carsten Koch-udvalgets udspil vedrørende den aktive beskæftigelsesindsats for ledige. Der ønskes en drøftelse af de politiske initiativers uddannelsesmæssige aspekter, konsekvenser og udfordringer for VEU-Center MidtØst partnerskolerne. John Hermansen fokuserede i sit indlæg på vigtigheden af et tæt samarbejde mellem de tre politikområder beskæftigelse, uddannelse og erhverv. F.eks. er samarbejde mellem de tre områders konsulenter centralt for løsning af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, herunder at målrettet opkvalificering skal sikre, at lediges kompetencer matcher virksomhedens behov. En koordineret indsats fra konsulenterne og en fælles, tæt dialog med virksomhederne vil medvirke til, at afdækning af / KHOL / STWU / BOCH 5/17

6 virksomhedens kompetencebehov tager et bredt afsæt i virksomheden situation / behov. De tre politikområder udtrykker enighed om, at et tæt samarbejde giver mening, men det skal afklares, hvorledes et ligeværdigt samarbejde udmøntes i praksis. John Hermansen orienterede i øvrigt om, at Beskæftigelsesrådet for nuværende er i gang med at identificerer et uddannelsespolitisk forum at spille op imod. Kompetencerådet nævnes som en mulighed. Fra centerrådets side anføres det, at der er behov for at få samarbejdsmodeller (som KUBE) formidlet ud i de lokale politiske råd, hvor det er svært at få samsarbejdet sat i spil. Det er nødvendigt at organisatoriske barrierer fjernes, så samarbejdet kan udvikles på praktikerniveau. Steen Würtz gennemgik kort de 5 indsatsområder, Carsten Koch udvalget forventes at anbefale, når udvalgets rapport formelt præsenteres den 25 februar: Anbefalingerne inddeles i fem søjler: 1. Der skal indføres en ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte ledige 2. Der skal ske en mere målrettet brug af opkvalificering, herunder et opgør med de lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse 3. Der skal være fokus på virksomhedernes behov 4. Der skal være mindre bureaukrati og krav til proces 5. Der skal etableres en ny tværgående organisering og inddragelse af interessenter Rapporten forventes at få konsekvenser for VEU-området, herunder den fremtidige organisering. John Hermansens oplæg sendes ud sammen med dette mødereferat / KHOL / STWU / BOCH 6/17

7 3. VEU-Center MidtØst aktivitetsplan 2014 v/steen Würtz Stillingtagen til: VEU-Center MidtØst aktivitetsplan 2014 Bilag: (1) VEU-Center MidtØsts overordnede aktivitetsplan 2014 (Bilag eftersendes) VEU-Center MidtØsts koordineringsgruppe udarbejder oplæg til VEU-aktivitetsplan for Målet med aktivitetsplanen er at iværksatte handlinger, som skal medvirke til at sikre opfyldelse af udviklingskontraktens mål. Aktivitetsplan indeholder en samlet og prioriteret oversigt over aktiviteter, som skal gennemføres inden udgangen af september På mødet ønskes centerrådets godkendelse af den overordnede aktivitetsplan. Fælles auditering indskrives i indsatsområde 1. Centerrådet opfordrer til, at VEU-Center MidtØst på skolernes vegne arbejder for en regelforenkling på VEU-området. Den overordnede aktivitetsplan blev godkendt. Detaljeret aktivitetsplan udarbejdes og vedtages i koordineringsgruppen på møde 19. marts, hvorefter den iværksættes / KHOL / STWU / BOCH 7/17

8 4. Temadrøftelse af indsatsområde 3 i VEU-Center MidtØsts udviklingskontrakt: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats v/kirsten Holmgaard Drøftelse af: Initiativer, som kan medvirke til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats Bilag: - Jf. udviklingskontraktens indsatsområde 3 skal VEU-centrene medvirke til, at VEUindsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal ske gennem samarbejde med relevante aktører inden for beskæftigelsesog erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige. Følgende delmål skal være opfyldt ved udgangen af september 2014: Der er et lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Samarbejdet skal omfatte jobcentrene, de lokale beskæftigelsesråd samt relevante fagforeninger og a-kasser inden for VEU-centrets dækningsområde. Der er etableret samarbejde med beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet. Der samarbejdes med regionale aktører på erhvervsområdet som bl.a. vækstfora om gennemførelse, herunder finansiering af projekter og/eller analyser. Der deltages i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Målet vil være opfyldt, når VEU-centret som minimum bidrager til, at VEUindsatsen tænkes ind som en del af de(n) regionale strategi(er) på erhvervog beskæftigelsesområdet. VEU-centret har og gør brug af en samlet intern strategi for VEU-centrene i Regionen Midtjylland i forhold til samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet / KHOL / STWU / BOCH 8/17

9 Aktører, som VEU-Center MidtØst skal samarbejde med: Lokale Beskæftigelsesråd Regionale Beskæftigelsesråd Fagforeninger og A-kasser Beskæftigelsesregionen Regionale Vækstforum gennemførelse / finansiering af projekter og/eller analyser Regionale aktører på erhvervsområdet VEU-center Østjylland og VEU-center MidtVest Indspil til initiativer i forhold til: Jobcentre, lokale beskæftigelsesråd og fagforeninger/a-kasser Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Vurdering af uddannelsesparathed / uddannelsespålæg Kommunale samarbejder mellem uddannelses-, jobcenter- og erhvervsservicekonsulenter (KUBE) Uddannelsespakker Beskæftigelsesregionen, Regionalt Beskæftigelsesråd Afdækning af aktuelle udfordringer indenfor beskæftigelse, erhverv og uddannelse samt iværksættelse af initiativer til løsning af disse Regionale erhvervsaktører, Vækstforum Projektfinansiering af f.eks. den virksomhedsopsøgende indsats (KOMPE- TENCEmidt) Beskæftigelsesregionen, Regionalt Beskæftigelsesråd, Regionale erhvervsaktører, Vækstforum Gennemførelse af analyser som afdækker udfordringer på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet Vækstforum, Regionale Beskæftigelsesråd Indtænkning af VEU-indsatsen i de regionale strategier indenfor erhverv og beskæftigelse gennem strategiske drøftelse af samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet VEU-centrene i Region Midtjylland Regional VEU-strategi for samarbejdet med regionale aktører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet Kortlægning af centerrådets kontakter til aktører, som VEU-centeret skal samarbejde med (listet ovenfor) På mødet ønskes en drøftelse af initiativer, som VEU-centeret på vegne af partnerskolerne bør tage op i relation til lokale og regionale aktører samt indspil til en prioritering af disse / KHOL / STWU / BOCH 9/17

10 Centerrådet fandt de listede aktører og initiativer relevante. Indsatserne skal prioriteres. Følgende forslag til yderligere aktører, som VEU-centeret bør søge samarbejde med, indskrives i indsatserne: KKR Midtjylland - (Kommunekontaktråd under KL) Forum, hvor borgmestre og politikere fra kommuner i Region Midtjylland fastsætter fælles linjer for kommunernes regionalpolitiske indsats. Formand: Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune Lokale erhvervsråd. I kommunerne er der fokus på erhvervsdelen, og systemerne boostes p.t. Erhvervsrådene indskrives eksplicit i alle relevante indsatser. DI Med henblik på i VEU-center regi at benytte centerrådsmedlemmer som talerør og kontaktskabere i forhold diverse aktører, som VEU-centeret ønsker at samarbejde med, kortlægges medlemmernes kontakter. Kortlægning iværksættes når nyt centerråd er tiltrådt / KHOL / STWU / BOCH 10/17

11 5. VEU-Center MidtØst kommunikationsstrategi og -plan 2014 v/steen Würtz Stillingtagen til: VEU-Center MidtØsts kommunikationsstrategi og -plan 2014 Bilag: (2) VEU-Center MidtØsts kommunikationsstrategi og -plan 2014 (Bilag eftersendes) Kommunikationsstrategi og -plan for 2014 er drøftet og godkendt af koordineringsgruppen. Planen understøtter realisering af udviklingskontraktens mål. På mødet ønskes centerrådets godkendelse af planen. Det blev understreget, at kommunikationsindsatsen primært vil blive baseret på elektroniske medie frem for de trykte. Kommunikationsstrategi og -plan for 2014 blev godkendt uden kommentarer / KHOL / STWU / BOCH 11/17

12 6. Fælles auditeringssystem v/kirsten Holmgaard og Steen Würtz Orientering om: Opfølgning på punkter rejst på centerrådsmødet den 2. december 2013 Bilag: - På centerrådsmødet den 2. december blev der rejst nogle uddybende spørgsmål til udbredelsen af det fælles auditeringssystem og forventet ressourceforbrug i forbindelse med implementering og drift heraf. På mødet gives en status på tilslutningen iblandt skoler og uddannelsesbrancher samt et estimat på forventet ressourceforbrug. Der blev givet en status på tilslutningen til fælles auditering indenfor de 13 VEUcentre. Alle VEU-centrene er i proces. I VEU-Center MidtØst har følgende skoler tilsluttet sig fælles auditering på nuværende tidspunkt: Den Jydske Haandværkerskole Medieskolerne Mercantec Skive Tekniske Skole Tradium Følgende er uafklarede Viden Djurs Social- og sundhedsskolerne Systemet er ikke relevant for VUC erne. Ligeledes blev beregning af tid, som vil medgå til auditering i forhold til den enkelte partnerskole, præsenteret / KHOL / STWU / BOCH 12/17

13 Redegørelsen blev taget til efterretning og som tidligere besluttet arbejdes der videre med at udvikle og implementere et enkelt system, som omkostningsmæssigt vil belaste den enkelte skole mindst muligt. Resultaterne af auditeringerne er alene til internt brug, og på den enkelte skole afrapporteres til den en af skolen udpeget person. Statistik (i anonymiseret form) over auditeringsresultater drøftes, når oplæg foreligger / KHOL / STWU / BOCH 13/17

14 7. Drøftelse af nyudpegning af tilforordnede til Centerrådet v/gert Ringgaard Drøftelse af: Nyudpegning af tilforordnede til Centerrådet Bilag: - Med udgangspunkt i nuværende repræsentation i Centerrådet ønskes en drøftelse af, hvilke organisationer der skal anmodes om at nyudpege tilforordnet til rådet. Ud over partnerskolernes direktører/rektorer er følgende organisationer / institutioner tilforordnet det nuværende centerråd med en repræsentant hver: Lokale erhvervs- og turistråd Kommuner / jobcentre Vækstforum Skoler uden AMU-mål Skoler med hjemsted udenfor VEU-Center MidtØsts dækningsområde, som har AMU-udbud i dækningsområdet Skive Handelsskole har inden centerrådsmødet tilkendegivet, at skolen ikke fortsat ønsker at være fast tilforordnet til centerrådet. Centerrådet besluttede, at alle øvrige tilforordnede anmodes om at igen at udpege tilforordnede repræsentanter til centerrådet. Der laves opfølgning i forhold til erhvervsrådene, som hidtil kun i begrænset omfang har deltaget i centerrådets møder / KHOL / STWU / BOCH 14/17

15 8. Orientering fra ledelsen Stillingtagen til: - Bilag: (3) EVA undersøgelse: VEU-centre og det regionale samspil (4) Brev til skolerne om nyudpegning af medlemmer til centerrådet Orientering fra ledelsen 8.1. VEU-centre og det regionale samspil Ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Til mødet forventes undersøgelsens resume læst 8.2. Dato for konstituerende samt efterfølgende møde i Centerrådet ændret til 20. maj VEU-Center MidtØst regnskab Møde med Undervisningsministeriet 5. marts 2014 vedr. tilbagemelding på VEU-udviklingskontrakter 8.5. Brev til skolerne med anmodning om nyudpegning af medlem til centerrådet 8.6. Carsten Koch-udvalgets anbefalinger Arrangement for centerråd, koordineringsgruppe og øvrige interessenter på partnerskoler, i jobcentre og erhvervsserviceorganisationer Punktet orientering fra ledelsen udgik på mødet grundet fremskredet mødetidspunkt. Der laves skriftlig orientering omkring orienteringspunkterne, som sendes ud sammen med dette referat / KHOL / STWU / BOCH 15/17

16 9. Eventuelt og næste møde Stillingtagen til: - Bilag: - Konstituerende Centerrådsmøde: Tirsdag den 20. maj 2014 kl Næste Centerrådsmøde: Tirsdag den 20. maj 2014 kl Vært: Mercantec Der findes nyt tidspunkt for møderne den 20. maj grundet mange afbud denne dato. Jf. centerrådets forretningsorden skal konstituerende møde skal afholdes inden udgangen af maj. Gert Ringgaard afsluttede mødet med at takke for samarbejdet i centerrådets første periode / KHOL / STWU / BOCH 16/17

17 Møder i 2014: Mandag den 17. februar Vært: Skive Tekniske Skole Konstituerende centerrådsmøde: Torsdag den 23. maj kl Vært: Mercantec Torsdag den 23. maj kl Vært: Mercantec Onsdag den 3. september Vært: Randers HF & VUC Mandag den 8. december Vært: Mercantec Tidspunkt for centerrådsmøder (med undtagelse af 23. maj): kl til / KHOL / STWU / BOCH 17/17

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Referat - Centerrådsmøde 22

Referat - Centerrådsmøde 22 19-01-2015/boch 1/20 Udpegede medlemmer Benny Yssing Bo Jensen Gert Ringgaard, formand Lars Bang Hans Viggo Støving, næstformand Bjarne Jensen Ove Kent Jørgensen Søren Sørensen, næstformand Bent Johansen

Læs mere

Referat 23 - Centerrådsmøde

Referat 23 - Centerrådsmøde Referat 23 - Centerrådsmøde 23. februar 2015 17-03-2015 / khol / stwu / boch 1/21 Dagsorden: 1. Velkomst v/gert Ringgaard Drøftelses og beslutningspunkter 2. Indstilling af tilforordnede til de Regionale

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Referat 25 Centerrådsmøde

Referat 25 Centerrådsmøde Referat 25 Centerrådsmøde 23-09-2015 / BOCH 1/19 Dagsorden: 1. Velkomst v/gert Ringgaard Drøftelses og beslutningspunkter 2. Samspil mellem Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord / RAR er og voksen- og efteruddannelsesområdet

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst. 28. maj 2013

Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst. 28. maj 2013 Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Søren Sørensen, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Tradium Kirsten Holmgaard Direktør,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 22. februar 2010 kl. 16.00 til 17.35 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Lars Hansen, SOSU/Slagelse

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Referat af konstituerende VEU-centerrådsmøde

Referat af konstituerende VEU-centerrådsmøde Referat af konstituerende VEU-centerrådsmøde Erhvervs Uddannelses Center Nord 12.03.2010 ANJ/- Tid/sted Fredag den 12.02.2010 kl. 14.00-17.00 på direktørkontoret, EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, 9800

Læs mere

Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst 27. august 2012 07-02-2013/boch 1/16 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Styregruppen - KOMPETENCEmidt 8 Uddannelsesinstitutioner 3 Erhvervsråd 4 Jobcentre 2 repræs. fra hver af de fire lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl 1/10 AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 5. september 2016 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Ekstern: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 7. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 14-16 Sted: Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2. 8270 Højbjerg Mødeleder: Peter Bæk

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. april klokken på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. april klokken på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. april klokken 16.00 17.00 på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 22. april 2014 1. Præsentation af deltagerne i bestyrelsen

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Referat af møde i Kompetenceråd Djursland den 12. november 2010. 2. Godkendelse af referat fra kompetencerådets møde den 10. september 2010.

Referat af møde i Kompetenceråd Djursland den 12. november 2010. 2. Godkendelse af referat fra kompetencerådets møde den 10. september 2010. Til Kompetenceråd Djursland Kompetenceråd Djursland Kultur- og udviklingsafdelingen Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 10/6657 Dato: 15. november

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/vqjod

Læs mere

Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde VEU-Center MidtØst 21-03-2013/boch 1/15 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Dato: Fredag den 20. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort: http://map.krak.dk/m/7o3rz Lokale: 206 Parkering: Det er

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 17. november 2010 kl. 15.00 til 17.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Henrik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl. 9.00 fredag den 7. juni kl. 12.00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz,

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Onsdag d. 14. september 2016 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: 91 Yderligere information: Der vil blive serveret

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Referat med beslutningsgrundlag

Referat med beslutningsgrundlag Side 1 af 13 Referat med beslutningsgrundlag for møde i Beskæftigelsesudvalget, torsdag den 3. oktober 2013, kl. 17.30 Udvalgslokale 390 Åbent referat 1. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus 2.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere