Dagsorden Centerrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Centerrådet"

Transkript

1 AARHUS TECH telefon: web: Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret. Kejlstrupvej 87. Indgang D Silkeborg. Lokale 910. Peter Bæk Referent: Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst ved formanden. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden. Pkt. 3 Tema: Hvor er VEU-centrene på vej hen? Pkt. 4 Valg af næstformand fra A-siden Pkt. 5 Centerrådets rolle og funktion i organiseringen af KOMPETENCEmidt 2.0. Pkt. 6 Orientering fra VEU-sekretariatet Virksomhedstilfredshedsanalyse 2012 Regnskab og budget Status på LBR Pkt. 7 Gensidig orientering. Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Pkt. 8 Øvrige Pkt. 9 Eventuelt. Pkt. 10 Næste møde 13. august 2012 kl på Bygholm Landbrugsskole. Direktørgruppen deltager. Side 1 af 6

2 AARHUS TECH telefon: web: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Velkomst ved formanden. Godkendelse af dagsorden. Tema: Hvor er VEU-centrene på vej hen? Med baggrund i EVA s evaluering af VEU-centrene vil chefkonsulent, Louise Lee Leth, Ministeriet for Børn og Undervisning perspektiverer evalueringen i relation til Centerrådets funktionsområde, herunder hvordan Centerrådet særligt har fokus på Centerrådets uddannelsesstrategiske rolle og samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne. EVA s evaluering af VEU-centrene Evalueringen bygger på interviews med alle VEU-centerchefer, en spørgeskemaundersøgelse blandt VEU-konsulenter, en analyse af VEU-centrenes udviklingskontrakter, en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder (henholdsvis kendskabs- og tilfredshedsanalyse) og casestudier hos tre VEU-centre. Evalueringen viste at: VEU-centrene giver virksomheder bedre kendskab til efteruddannelsesmuligheder Virksomhederne får i dag en bedre rådgivning om, hvilken efteruddannelse deres faglærte og ufaglærte medarbejdere kan få, end de gjorde for nogle år siden. Personligt møde giver indblik Evalueringen viser, at 53 % af de virksomheder, som har haft et personligt møde med en konsulent fra et VEU-center, synes, at rådgivningen er bedre, end den de plejede at få fra en enkelt skole. 86 % af de danske virksomheder, der har haft et møde med et VEU-center, vurderer, at de fik et godt overblik over efteruddannelsesmulighederne. VEU-centrene når mange mål VEU-centrene er gode til at nå mål, som kan uddelegeres til de enkelte institutioner. Fx øge antallet af møder og aftaler om opkvalificering blandt SMV og flere screeninger af basale færdigheder i AMU. VEU-centre har sværere ved samarbejde Selvom VEU-centrene er godt på vej, peger evalueringen også på udfordringer. Det svage styringsmandat gør det vanskeligt at løse mål, som kræver høj grad af koordinering og samarbejde på tværs af institutioner. Fx samspil mellem AMU og FVU, opfølgninger på screeninger eller fælles markedsføring/fælles strategi for udbud af AMU. Manglende ledelsesmandat VEU-centrene har vanskeligt ved at løse mål, som ikke ligger i direkte forlængelse af institutionernes strategiske og økonomiske interesser. Fx at sikre en koordineret udbudsdækning, sikre udbudspligten i forhold til AMU-mål eller udvikle AMU-pakker eller forløb målrettet bestemte brancher. Det viste evalueringen også: Siden VEU-centrene kom til, får 6 gange så mange AMU-kursister vurderet deres basale færdigheder. Det betyder, at langt flere får afgjort, om de har behov for at få styrket deres almene dansk- eller matematikfærdigheder. VEU-centrene har i indgået aftaler med i alt små og mellemstore Side 2 af 6

3 AARHUS TECH telefon: web: virksomheder om afdækning af behov for voksen- og efteruddannelse. Det er 20 % flere aftaler end det måltal, der er fastlagt i VEU-centrenes udviklingskontrakter indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning. Hos små og mellemstore virksomheder er der indgået aftaler om opkvalificering af de ansatte. Det er 56 % flere aftaler om opkvalificering end aftalt i VEUcentrenes udviklingskontrakter indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning. 46 % af VEU-konsulenterne synes, at samarbejdet med kolleger fra andre uddannelsesinstitutioner er blevet bedre, efter de er blevet en del af et VEU-center. 52 % synes samarbejdet er det samme, som før VEU-centrenes oprettelse. 84 % af VEU-konsulenterne vurderer, at de har fokus på det samlede udbud af voksen -og efteruddannelse i deres VEU-center, når der har kontakt med virksomhederne. 39 % af konsulenterne fra private udbydere og 16 % af de offentlige udbydere har oplevet en interessekonflikt i forhold til, om de skal henvise til en virksomhed eller kursist til en anden virksomhed eller beholde den selv. Det er muligt at orientere sig yderligere i EVAs evaluering inden mødet her: Pkt. 4 Valg af næstformand fra A-siden I henhold til bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd vælger centerrådet en formand og næstformand, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Repræsentanten i centerrådet for den institution, som varetager VEU-centerfunktionen, skal indgå i formandskabet enten som formand eller næstformand. Centerrådet for VEU-center Østjylland skal vælge ny næstformand, der repræsenterer arbejdsgiverorganisation. Pkt. 5 Centerrådets opgaver i KOMPETENCEmidt 2.0. De tre VEU-centre i Region Midtjylland er indgangen til en lang række efteruddannelsestilbud til virksomhederne og er derfor valgt som leadpartnere for KOMPETENCEmidt 2.0. Der vil stadigvæk være en bred kreds af aktører, som kommer til at spille en central rolle i KOMPETENCEmidt og aktiviteterne gennemføres af de deltagende partnere i konsortierne. VEU-center Østjylland vil i forbindelse med KOMPETENCEmidt 2.0. organisere projektet på følgende måde: overordnet styregruppe, lokale styregrupper og kommunale dialoggrupper. Centerrådet udgør den overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0. og vil få følgende opgaver: Fremme mulighederne for etablering af regionale aktivitet mellem alle aktørerne på området. Indtage en central rolle i forhold til varetagelsen af forankring og prioritering af indsatsen. Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og sammenspil mellem uddannelses- erhvervs- og beskæftigelsessystemet. Påse målopfyldelse i forhold til indgået kontrakt samt overholdelse af budget. Behandle status afrapporteringer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Side 3 af 6

4 AARHUS TECH telefon: web: Bilag nr. 5.1.: KOMPETENCEmidt 2.0. Pkt. 6 Orientering fra VEU-sekretariatet Virksomhedstilfredshedsanalyse 2012 VEU-center Østjylland har igen fået foretaget en ekstern tilfredshedsanalyse blandt de virksomheder konsulenterne besøgte i I 2012 blev 174 virksomheder kontaktet telefonisk. 105 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 60%. I 2011 blev 141 virksomheder kontaktet telefonisk. 92 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 66%. Opsummering: Der er stor tilfredshed med VEU-center Østjyllands rådgivning og forståelse. 94% er helt enig og enig i at Jeg er tilfreds med den rådgivning, jeg får/har fået om kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere (2011: 88%). 91% er helt enig og enig i at Jeg har oplevet, at konsulenten har forståelse for min virksomhed (2011: 92%). 85% er helt enig eller enig i at der I dialog med konsulenten er der afdækket uddannelsesbehov og fundet uddannelsesløsninger (2011: 73%). 60% er helt enig eller enig i at Jeg fik nye ideer i forhold til kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere på mødet. 88,5% mener, at opfølgningen har været tilfredsstillende. Hovedparten af respondenterne tænker uddannelse ind i virksomhedens strategi. 57% er helt enig eller enig i at Dialogen med uddannelseskonsulenten resulterede i at uddannelse tænkes ind i min virksomheds strategi og udvikling. 28% svarer hverken/eller. Et længerevarende samarbejde med en fast konsulent er værdifuldt for størstedelen af respondenterne. 75% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent er meget vigtigt (2011: 77%). 76% er helt enig eller enig i at Et længerevarende samarbejde er værdifuldt for vores virksomhed (2011: 70%). Bilag 6.1. Virksomhedstilfredshedsanalyse Regnskab og budget AARHUS TECH der varetager VEU-centerfunktionen har udarbejdet regnskab, og der er foretaget revision, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Regnskab for 2011, VEU-center Østjylland: Beløb Ramme for Forbrugt i Overført til Side 4 af 6

5 AARHUS TECH telefon: web: Budget for 2012, VEU-center Østjylland: Beløb Ramme for Overført til Total ramme Bilag nr. 6.2.: Regnskab 2011 og budget 2012 Bilag nr. 6.3.: Ledelses- og revisorerklæring AARHUS TECH Status på LBR På centerrådsmødet den 15. november 2011 gav rådets medlemmer udtryk for det vigtige i, at skolerne i VEU-centrets geografiske dækningsområde har sæde i de østjyske LBR. VEU-sekretariatet har fundet frem til at minimum 8 af de 15 skoler i VEU-samarbejdet har repræsentanter i de lokale LBR i Østjylland. Bilag 6.4. Repræsentanter i LBR i Østjylland fra VEU-center Østjyllands partsinstitutioner, april 2012 Pkt. 7 Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Pkt. 8 Pkt. 9 Eventuelt Næste møde 13. august 2012 kl på Bygholm Landbrugsskole. Direktørgruppen deltager. Deltagere: Britta Bang, TH. LANGS HF & VUC Cliff Præstegård, Handelsfagskolen Hans-Jørgen Hørning, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Jens Chr. Sørensen, Horsens HF & VUC Johan Schmidt, Bygholm Landbrugsskole Kirsten Normann Andersen, Århus Social- og Sundhedsskole Leo Jensen, Århus Købmandsskole Per Bergenhagen, Learnmark, Horsens Peter Bæk, AARHUS TECH Sonja Mikkelsen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svend Skov Jensen, Silkeborg Tekniske Skole Thomas Møller, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Thor Jensen, VIA University College Viggo Thinggaard, Handelsskolen Silkeborg Tilforordnet: Annette E. Lauridsen, AARHUS TECH Jørgen Thyde, AOF Midtjylland Side 5 af 6

6 AARHUS TECH telefon: web: John Hermansen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Steen Rønnow, Region Midtjylland VEU-Center Østjylland, sekretariatet: Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez Afbud: Hans Halvorsen, VUC Århus Side 6 af 6

7 Bilag 5.1. KOMPETENCEmidt 2.0 KOMPETENCEmidt er et 4-årigt projekt ( ), der sætter fokus på de særlige uddannelsesmæssige udfordringer, der ligger i region Midtjylland, hvor hver 3. lønmodtager i dag er ufaglært. Projektets målgruppe er virksomhedernes kortuddannede medarbejdere, der gennem efteruddannelse skal sættes i stand til at varetage nye og mere krævende jobfunktioner på det regionale arbejdsmarked. Ligesom virksomhederne skal blive bedre til at tænke kompetenceudvikling som et strategisk element til fortsat vækst og udvikling. Hvad er det nye KOMPETENCEmidt? Væksthus Midtjylland har den 2. december 2011 indsendt en ansøgning til Erhvervsstyrelsen vedrørende en forlængelse af det eksisterende KOMPETENCEmidt (prioritet 1) samt en udvidelse af projektet med nye målgrupper (prioritet 2). Væksthuset afventer en godkendelse af projektet. I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet et notat, som beskriver det nye KOMPETENCEmidt. Se notatet her Prioritet 1 Indsatsområderne vedr. kortuddannede ansatte i små og mellemstore virksomheder er stadigvæk de samme som tidligere, men der vil være fokus på: Kortuddannede og faglærte Virksomheder, der ikke har tradition for efteruddannelse og uddannelsesplanlægning, men som har en størrelse med minimum medarbejdere Virksomhedernes strategiske uddannelsesplanlægning Kompetenceudvikling af VEU-centrenes virksomhedskonsulenter og endelig En styrkelse af samarbejdet i VEU-centrene og mellem disse og erhvervsservice- og beskæftigelsessystemet, idet alle tre har konsulenter ude hos virksomhederne. Forslag til udmøntning af det ansøgte i perioden mio. kr. fordelt på 2 år: 25 mio. kr. EU-Socialfondsmidler 7 mio. kr. Region Midtjylland 18 mio. kr. Statslige midler Indsatsen forventes at få igangsat 960 deltagerforløb med total opkvalificering af deltagere. Prioritet 2 KOMPETENCEmidt er ansøgt om at blive udvidet med en indsats for ledige og medarbejdere i jobcentrene. Her vil der være særlig fokus på: Unge, herunder særligt unge uden uddannelse Ledige med en anden etnisk baggrund end dansk Ledige på kanten af arbejdsmarkedet, herunder særligt seniorer, der er ved at falde ud af dagpengesystemet Medarbejdere i jobcentrene, fordi sagsbehandlernes rolle og kompetencer har stor indflydelse på effekten af aktivering af den enkelte borger, og fordi der efterhånden tales om dekvalificering af jobcentermedarbejderne. Forslag til udmøntning af det ansøgte i perioden mio. kr. fordelt på 2 år: 30 mio. kr. EU-Socialfondsmidler 1

8 15 mio. kr. Kommunal medfinansiering (kontanthjælp/dagpenge) 15 mio. kr. Statslig medfinansiering (kommunal medfinansiering) Fremtidige projektpartnere De tre VEU-centre i Region Midtjylland er indgangen til en lang række efteruddannelsestilbud til virksomhederne og er derfor valgt som leadpartnere for KOMPETENCEmidt 2.0. Der vil stadigvæk være en bred kreds af aktører, som kommer til at spille en central rolle i KOMPETENCEmidt og aktiviteterne gennemføres af de deltagende partnere i konsortierne. Centerrådets opgaver i KOMPETENCEmidt 2.0 KOMPETENCEmidt 2.0 organiseres omkring de tre VEU-centre i regionen. VEU-center Østjylland vil i forbindelse med KOMPETENCEmidt 2.0. organisere projektet på følgende måde: overordnet styregruppe, lokale styregrupper og kommunale dialoggrupper. Centerrådet udgør den overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0. Overordnet styregruppe: Fremme mulighederne for etablering af regionale aktivitet mellem alle aktørerne på området. Indtage en central rolle i forhold til varetagelsen af forankring og prioritering af indsatsen. Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og sammenspil mellem uddannelseserhvervs- og beskæftigelsessystemet. Påse målopfyldelse i forhold til indgået kontrakt samt overholdelse af budget. Behandle status afrapporteringer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Lokale styregrupper: Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet i det lokale dækningsområde. Sikre en bred perspektivering samtidig med en lokal forankring af indsatserne. Foreslå og beskrive særlige opgaver og indsatsområder samt rådgive om prioritering og implementering heraf. Sikre lokal målopfyldelse samt overholdelse af budget. Nedsætte lokale netværksfora og/eller arbejdsgrupper til løsning af konkrete lokale initiativer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Godkende budgetter på særlige puljemidler og fordeling af midlerne på overordnet aktivitetsniveau. Behandle og godkende status afrapporteringer. Kommunale dialoggrupper: Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet i lokalområdet. Sikre en bred perspektivering samtidig med en lokal forankring af indsatserne. Foreslå og beskrive særlige opgaver og indsatsområder samt rådgive om prioritering og implementering heraf. Nedsætte lokale netværksfora og/eller arbejdsgrupper til løsning af konkrete lokale initiativer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Sikre progression i igangværende projekter i lokalområdet. 2

9 Organisering af styre- og følgegrupper Regionsråd Vækstforum Kompetenceråd Overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0 VEU centerråd Lokal styregruppe Lokal styregruppe Lokal styregruppe Horsens Hedensted Silkeborg Samsø Aarhus Skanderborg Odder Kommunale dialoggrupper 3

10 Bilag 6.1. Tilfredshedsanalyse, forår 2012

11 Spørgeskema Tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. Tilfredshedsanalysens data er blevet behandlet anonymt. Rapporten vil dermed ikke indeholde navne, der kan henføres til virksomheden eller virksomhedens besøgende konsulent. Tilfredshedsanalysens data er blevet indsamlet af Klercke Kommunikation& via telefoninterviews i perioden 7. februar 2012 til 6. marts kontaktede virksomheder 105 deltagende virksomheder Svarprocent på ~ 60%

12 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces, indeholder 18 spørgsmål. 2012: 174 virksomheder er blevet kontaktet telefonisk. 105 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 60% 2011: 141 virksomheder er blevet kontaktet telefonisk. 92 respondenter ønskede at deltage, hvilket giver en svarprocent på 66% Der er stor tilfredshed med VEU-center Østjyllands rådgivning og forståelse. Hovedparten af respondenterne tænker uddannelse ind i virksomhedens strategi. Et længerevarende samarbejde med en fast konsulent er værdifuldt for størstedelen af respondenterne.

13 1. Jeg er tilfreds med den rådgivning, jeg får/har fået om kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere? 2% 4% 31% Ud fra cirkeldiagrammet kan det konkluderes, at henholdsvis 63% og 31% af respondenterne er helt enig og enig med udsagnet. Dette betyder, at hele 94% af respondenterne er helt enig og enig i udsagnet (2011: 88%). 63% Det bemærkes, at ingen har svaret uenig eller helt uenig. Det samlede gennemsnit er 4,60. Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

14 2. Jeg har oplevet, at konsulenten har forståelse for min virksomhed 3% 1% 5% 26% Cirkeldiagrammet viser, at 65% af respondenterne er helt enig, og 26% er enig. Dette indebærer, at 91% af de deltagende virksomheder er helt enig og enig i udsagnet (2011: 92%). Kun 1% af respondenterne svarer, at de er uenig og ingen er helt uenig 65% Det samlede gennemsnit er 4,61. Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

15 3. Hvilken betydning har det at samarbejde med en fast VEUcenter konsulent? 75% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent er meget vigtigt (2011: 77%) Konsulenten ved, hvad det drejer sig om. Det er en fordel, at man ikke skal starte forfra hver gang. Man kan altid ringe og få svar på spørgsmål, når konsulenten kender virksomheden. Det betyder, at vi har et personligt kendskab. Det sikrer kvalitet og færre misforståelser. Konsulenten forstår vores behov. Det er lettere at videreudvikle, når konsulenten kender os. Det giver et tillidsforhold, at konsulenten er den samme. Personlig relation er vigtig i alle sammenhæng. Det er en stor lettelse, at vi har én indgang til alle kurser, og at jeg altid kun skal ringe til en bestemt person. 12,5% har svært ved at tage stilling til, om samarbejde med en fast VEU-center konsulent er en fordel Det er ikke afgørende for os, bare vi får den hjælp, vi har brug for. Det er vigtigt at konsulenten er den rigtige, det behøver ikke at være en fast. Bare konsulenten kan det fagområde, der skal dækkes. Så kan det være forskellige. Når konsulenten kommer på virksomheden jævnligt kender hun vores virksomhed og ved hvilke kompetenceudviklingsområder der er tale om. Det kan også være godt at det er forskellige konsulenter som kommer her, for de kommer med forskellige input og nye idéer. Ved det ikke, det er nok mere ydelsen end konsulenten. 12,5% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent ikke er så vigtigt Vi er ligeglad med om det er en fast konsulent. Det har ikke haft den store betydning endnu. Vores medarbejdere er højt uddannede, så vi er ikke en typisk brugergruppe. Lige meget - alle kan deres ting.

16 6. I dialog med konsulenten er der afdækket uddannelsesbehov og fundet uddannelsesløsninger? 2% 2% 3% 8% 18% Ud fra besvarelserne viser cirkeldiagrammet, at 67% af respondenterne er helt enig og 18% er enig. Det resulterer i, at 85% af de deltagende virksomheder er helt enig eller enig i udsagnet. (2011: 73%) 5% af respondenterne er helt uenig eller uenig i udsagnet. 67% Det samlede gennemsnit er 4,48. Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

17 7. Et længerevarende samarbejde er værdifuldt for vores virksomhed? 4% 4% 16% Der konkluderes ud fra cirkeldiagrammet, at 58% af respondenterne er helt enig, og 18% er enig. Det resulterer i, at 76% er helt enig eller enig i udsagnet. (2011: 70%) 58% 18% Kun 4% af respondenterne er uenig og ingen er helt uenig. Det samlede gennemsnit er 4,36. Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

18 8. Dialogen med uddannelseskonsulenten resulterede i at uddannelse tænkes ind i min virksomheds strategi og udvikling? 37% 1% 6% 8% På dette spørgsmål viser cirkeldiagrammet, at 37% af respondenterne er helt enig, og 20% er enig. Det resulterer i, at 57% er helt enig eller enig i udsagnet. 28% 14% er helt uenig eller uenig og hele 28% svarer hverken/eller. Det samlede gennemsnit er 3,76. 20% Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

19 9. Jeg fik nye ideer i forhold til kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere på mødet? 37% 4% 8% 8% Cirkeldiagrammet viser, at 37% af respondenterne er helt enig, og 23% er enig. Det resulterer i, at 60% af respondenterne er helt enig eller enig i udsagnet. 20% 16% af besvarelserne var helt uenig eller uenig. Det samlede gennemsnit er 3,76. 23% Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

20 10. Hvordan har du oplevet opfølgningen og det, som der blev aftalt på møderne? 88,5% mener, at opfølgningen har været tilfredsstillende Kontakten har været helt up-to-date. Alt er blevet fulgt op 100% gode referater og altid god opfølgning Der er en kontinuerlig dialog som er seriøs og frugtbar God opfølgning. Konsulenten tager selv kontakt og hører, hvordan det er gået. Konsulenten er hurtig til at følge op på alting Som positiv og konsulenten er god og holder ved. Konsulentens fortjeneste at vi kommer af sted Konsulenten fulgte op både pr. mail, pr. telefon og med tilsendt materiale 9,5% mener, at opfølgningen har været utilfredsstillende Har fået et tilbud og ikke hørt noget siden. Konsulenten har ikke fulgt op på tilbuddet Der har ikke været en opfølgning 2% kan ikke huske, hvordan de oplevede opfølgningen Kan ikke huske

21 Bilag 6.2. Regnskab 2011 og budget 2012 Regnskab for 2011, VEU-center Østjylland Beløb Ramme for Forbrugt i Overført til Budget for 2012, VEU-center Østjylland Beløb Ramme for Overført til Total ramme Fordeling af ramme på indsatsområder, 2012 Indsatsområde Beløb 1. Styrket samordnet vejledning og rådgivning til små og mellemstore virksomheder og kortuddannede ansatte med behov for opkvalificering og uddannelse. 2. Øget samspil mellem de grundlæggende almene voksenuddannelser og erhvervsrettede voksenuddannelser. 3. Voksen- og efteruddannelsesindsatsen medvirker til at fremme den regionale erhvervs og beskæftigelsesudvikling. 4. Effektive VEU-centre sikrer en koordineret VEU-indsats og en bedre ressourceudnyttelse. 5. Brugerne får formelt anerkendt realkompetencer med henblik på at styrke, kvalificere og målrette efterspørgslen til uddannelse og opkvalificering. Total

22

23

24

25

26

27 Bilag 6.4. Repræsentanter i LBR i Østjylland fra VEU-center Østjyllands partsinstitutioner, april 2012 LBR, Østjylland Institution Navn Organisation Hedensted Horsens Horsens HF & VUC Jens Chr. Sørensen DA, Carl Bæk & Søn A/S Horsens Learnmark Horsens Per Bergenhagen LO, HK Sydjylland Horsens Learnmark Horsens Jørgen Jensen Repræsentant for lokalområdets uddannelsesinstitutioner Odder Silkeborg Handelsskolen Silkeborg Viggo Thinggård LO, HK Østjylland, næstformand Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg Svend Skov Jensen Dansk Metal Silkeborg Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg John Staal Danparcs Silkeborg VIA University College Thor Jensen FTF Midtjylland Skanderborg Århus Købmandsskole Leo Jensen LO, HK Østjylland, suppleant Aarhus og Samsø Handelsskolen Silkeborg Viggo Thinggård LO, HK Østjylland Aarhus og Samsø VUC Århus Hans Halvorsen Udpeget af Århus Byråd, formand for LBR Bygholm Landbrugsskole Handelsfagskolen Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Skanderborg - Odder Center for Uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg TH. LANGS HF & VUC Århus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH