Dagsorden Centerrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Centerrådet"

Transkript

1 AARHUS TECH telefon: web: Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret. Kejlstrupvej 87. Indgang D Silkeborg. Lokale 910. Peter Bæk Referent: Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst ved formanden. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden. Pkt. 3 Tema: Hvor er VEU-centrene på vej hen? Pkt. 4 Valg af næstformand fra A-siden Pkt. 5 Centerrådets rolle og funktion i organiseringen af KOMPETENCEmidt 2.0. Pkt. 6 Orientering fra VEU-sekretariatet Virksomhedstilfredshedsanalyse 2012 Regnskab og budget Status på LBR Pkt. 7 Gensidig orientering. Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Pkt. 8 Øvrige Pkt. 9 Eventuelt. Pkt. 10 Næste møde 13. august 2012 kl på Bygholm Landbrugsskole. Direktørgruppen deltager. Side 1 af 6

2 AARHUS TECH telefon: web: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Velkomst ved formanden. Godkendelse af dagsorden. Tema: Hvor er VEU-centrene på vej hen? Med baggrund i EVA s evaluering af VEU-centrene vil chefkonsulent, Louise Lee Leth, Ministeriet for Børn og Undervisning perspektiverer evalueringen i relation til Centerrådets funktionsområde, herunder hvordan Centerrådet særligt har fokus på Centerrådets uddannelsesstrategiske rolle og samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne. EVA s evaluering af VEU-centrene Evalueringen bygger på interviews med alle VEU-centerchefer, en spørgeskemaundersøgelse blandt VEU-konsulenter, en analyse af VEU-centrenes udviklingskontrakter, en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder (henholdsvis kendskabs- og tilfredshedsanalyse) og casestudier hos tre VEU-centre. Evalueringen viste at: VEU-centrene giver virksomheder bedre kendskab til efteruddannelsesmuligheder Virksomhederne får i dag en bedre rådgivning om, hvilken efteruddannelse deres faglærte og ufaglærte medarbejdere kan få, end de gjorde for nogle år siden. Personligt møde giver indblik Evalueringen viser, at 53 % af de virksomheder, som har haft et personligt møde med en konsulent fra et VEU-center, synes, at rådgivningen er bedre, end den de plejede at få fra en enkelt skole. 86 % af de danske virksomheder, der har haft et møde med et VEU-center, vurderer, at de fik et godt overblik over efteruddannelsesmulighederne. VEU-centrene når mange mål VEU-centrene er gode til at nå mål, som kan uddelegeres til de enkelte institutioner. Fx øge antallet af møder og aftaler om opkvalificering blandt SMV og flere screeninger af basale færdigheder i AMU. VEU-centre har sværere ved samarbejde Selvom VEU-centrene er godt på vej, peger evalueringen også på udfordringer. Det svage styringsmandat gør det vanskeligt at løse mål, som kræver høj grad af koordinering og samarbejde på tværs af institutioner. Fx samspil mellem AMU og FVU, opfølgninger på screeninger eller fælles markedsføring/fælles strategi for udbud af AMU. Manglende ledelsesmandat VEU-centrene har vanskeligt ved at løse mål, som ikke ligger i direkte forlængelse af institutionernes strategiske og økonomiske interesser. Fx at sikre en koordineret udbudsdækning, sikre udbudspligten i forhold til AMU-mål eller udvikle AMU-pakker eller forløb målrettet bestemte brancher. Det viste evalueringen også: Siden VEU-centrene kom til, får 6 gange så mange AMU-kursister vurderet deres basale færdigheder. Det betyder, at langt flere får afgjort, om de har behov for at få styrket deres almene dansk- eller matematikfærdigheder. VEU-centrene har i indgået aftaler med i alt små og mellemstore Side 2 af 6

3 AARHUS TECH telefon: web: virksomheder om afdækning af behov for voksen- og efteruddannelse. Det er 20 % flere aftaler end det måltal, der er fastlagt i VEU-centrenes udviklingskontrakter indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning. Hos små og mellemstore virksomheder er der indgået aftaler om opkvalificering af de ansatte. Det er 56 % flere aftaler om opkvalificering end aftalt i VEUcentrenes udviklingskontrakter indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning. 46 % af VEU-konsulenterne synes, at samarbejdet med kolleger fra andre uddannelsesinstitutioner er blevet bedre, efter de er blevet en del af et VEU-center. 52 % synes samarbejdet er det samme, som før VEU-centrenes oprettelse. 84 % af VEU-konsulenterne vurderer, at de har fokus på det samlede udbud af voksen -og efteruddannelse i deres VEU-center, når der har kontakt med virksomhederne. 39 % af konsulenterne fra private udbydere og 16 % af de offentlige udbydere har oplevet en interessekonflikt i forhold til, om de skal henvise til en virksomhed eller kursist til en anden virksomhed eller beholde den selv. Det er muligt at orientere sig yderligere i EVAs evaluering inden mødet her: Pkt. 4 Valg af næstformand fra A-siden I henhold til bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd vælger centerrådet en formand og næstformand, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Repræsentanten i centerrådet for den institution, som varetager VEU-centerfunktionen, skal indgå i formandskabet enten som formand eller næstformand. Centerrådet for VEU-center Østjylland skal vælge ny næstformand, der repræsenterer arbejdsgiverorganisation. Pkt. 5 Centerrådets opgaver i KOMPETENCEmidt 2.0. De tre VEU-centre i Region Midtjylland er indgangen til en lang række efteruddannelsestilbud til virksomhederne og er derfor valgt som leadpartnere for KOMPETENCEmidt 2.0. Der vil stadigvæk være en bred kreds af aktører, som kommer til at spille en central rolle i KOMPETENCEmidt og aktiviteterne gennemføres af de deltagende partnere i konsortierne. VEU-center Østjylland vil i forbindelse med KOMPETENCEmidt 2.0. organisere projektet på følgende måde: overordnet styregruppe, lokale styregrupper og kommunale dialoggrupper. Centerrådet udgør den overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0. og vil få følgende opgaver: Fremme mulighederne for etablering af regionale aktivitet mellem alle aktørerne på området. Indtage en central rolle i forhold til varetagelsen af forankring og prioritering af indsatsen. Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og sammenspil mellem uddannelses- erhvervs- og beskæftigelsessystemet. Påse målopfyldelse i forhold til indgået kontrakt samt overholdelse af budget. Behandle status afrapporteringer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Side 3 af 6

4 AARHUS TECH telefon: web: Bilag nr. 5.1.: KOMPETENCEmidt 2.0. Pkt. 6 Orientering fra VEU-sekretariatet Virksomhedstilfredshedsanalyse 2012 VEU-center Østjylland har igen fået foretaget en ekstern tilfredshedsanalyse blandt de virksomheder konsulenterne besøgte i I 2012 blev 174 virksomheder kontaktet telefonisk. 105 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 60%. I 2011 blev 141 virksomheder kontaktet telefonisk. 92 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 66%. Opsummering: Der er stor tilfredshed med VEU-center Østjyllands rådgivning og forståelse. 94% er helt enig og enig i at Jeg er tilfreds med den rådgivning, jeg får/har fået om kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere (2011: 88%). 91% er helt enig og enig i at Jeg har oplevet, at konsulenten har forståelse for min virksomhed (2011: 92%). 85% er helt enig eller enig i at der I dialog med konsulenten er der afdækket uddannelsesbehov og fundet uddannelsesløsninger (2011: 73%). 60% er helt enig eller enig i at Jeg fik nye ideer i forhold til kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere på mødet. 88,5% mener, at opfølgningen har været tilfredsstillende. Hovedparten af respondenterne tænker uddannelse ind i virksomhedens strategi. 57% er helt enig eller enig i at Dialogen med uddannelseskonsulenten resulterede i at uddannelse tænkes ind i min virksomheds strategi og udvikling. 28% svarer hverken/eller. Et længerevarende samarbejde med en fast konsulent er værdifuldt for størstedelen af respondenterne. 75% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent er meget vigtigt (2011: 77%). 76% er helt enig eller enig i at Et længerevarende samarbejde er værdifuldt for vores virksomhed (2011: 70%). Bilag 6.1. Virksomhedstilfredshedsanalyse Regnskab og budget AARHUS TECH der varetager VEU-centerfunktionen har udarbejdet regnskab, og der er foretaget revision, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Regnskab for 2011, VEU-center Østjylland: Beløb Ramme for Forbrugt i Overført til Side 4 af 6

5 AARHUS TECH telefon: web: Budget for 2012, VEU-center Østjylland: Beløb Ramme for Overført til Total ramme Bilag nr. 6.2.: Regnskab 2011 og budget 2012 Bilag nr. 6.3.: Ledelses- og revisorerklæring AARHUS TECH Status på LBR På centerrådsmødet den 15. november 2011 gav rådets medlemmer udtryk for det vigtige i, at skolerne i VEU-centrets geografiske dækningsområde har sæde i de østjyske LBR. VEU-sekretariatet har fundet frem til at minimum 8 af de 15 skoler i VEU-samarbejdet har repræsentanter i de lokale LBR i Østjylland. Bilag 6.4. Repræsentanter i LBR i Østjylland fra VEU-center Østjyllands partsinstitutioner, april 2012 Pkt. 7 Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Pkt. 8 Pkt. 9 Eventuelt Næste møde 13. august 2012 kl på Bygholm Landbrugsskole. Direktørgruppen deltager. Deltagere: Britta Bang, TH. LANGS HF & VUC Cliff Præstegård, Handelsfagskolen Hans-Jørgen Hørning, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Jens Chr. Sørensen, Horsens HF & VUC Johan Schmidt, Bygholm Landbrugsskole Kirsten Normann Andersen, Århus Social- og Sundhedsskole Leo Jensen, Århus Købmandsskole Per Bergenhagen, Learnmark, Horsens Peter Bæk, AARHUS TECH Sonja Mikkelsen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svend Skov Jensen, Silkeborg Tekniske Skole Thomas Møller, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Thor Jensen, VIA University College Viggo Thinggaard, Handelsskolen Silkeborg Tilforordnet: Annette E. Lauridsen, AARHUS TECH Jørgen Thyde, AOF Midtjylland Side 5 af 6

6 AARHUS TECH telefon: web: John Hermansen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Steen Rønnow, Region Midtjylland VEU-Center Østjylland, sekretariatet: Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez Afbud: Hans Halvorsen, VUC Århus Side 6 af 6

7 Bilag 5.1. KOMPETENCEmidt 2.0 KOMPETENCEmidt er et 4-årigt projekt ( ), der sætter fokus på de særlige uddannelsesmæssige udfordringer, der ligger i region Midtjylland, hvor hver 3. lønmodtager i dag er ufaglært. Projektets målgruppe er virksomhedernes kortuddannede medarbejdere, der gennem efteruddannelse skal sættes i stand til at varetage nye og mere krævende jobfunktioner på det regionale arbejdsmarked. Ligesom virksomhederne skal blive bedre til at tænke kompetenceudvikling som et strategisk element til fortsat vækst og udvikling. Hvad er det nye KOMPETENCEmidt? Væksthus Midtjylland har den 2. december 2011 indsendt en ansøgning til Erhvervsstyrelsen vedrørende en forlængelse af det eksisterende KOMPETENCEmidt (prioritet 1) samt en udvidelse af projektet med nye målgrupper (prioritet 2). Væksthuset afventer en godkendelse af projektet. I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet et notat, som beskriver det nye KOMPETENCEmidt. Se notatet her Prioritet 1 Indsatsområderne vedr. kortuddannede ansatte i små og mellemstore virksomheder er stadigvæk de samme som tidligere, men der vil være fokus på: Kortuddannede og faglærte Virksomheder, der ikke har tradition for efteruddannelse og uddannelsesplanlægning, men som har en størrelse med minimum medarbejdere Virksomhedernes strategiske uddannelsesplanlægning Kompetenceudvikling af VEU-centrenes virksomhedskonsulenter og endelig En styrkelse af samarbejdet i VEU-centrene og mellem disse og erhvervsservice- og beskæftigelsessystemet, idet alle tre har konsulenter ude hos virksomhederne. Forslag til udmøntning af det ansøgte i perioden mio. kr. fordelt på 2 år: 25 mio. kr. EU-Socialfondsmidler 7 mio. kr. Region Midtjylland 18 mio. kr. Statslige midler Indsatsen forventes at få igangsat 960 deltagerforløb med total opkvalificering af deltagere. Prioritet 2 KOMPETENCEmidt er ansøgt om at blive udvidet med en indsats for ledige og medarbejdere i jobcentrene. Her vil der være særlig fokus på: Unge, herunder særligt unge uden uddannelse Ledige med en anden etnisk baggrund end dansk Ledige på kanten af arbejdsmarkedet, herunder særligt seniorer, der er ved at falde ud af dagpengesystemet Medarbejdere i jobcentrene, fordi sagsbehandlernes rolle og kompetencer har stor indflydelse på effekten af aktivering af den enkelte borger, og fordi der efterhånden tales om dekvalificering af jobcentermedarbejderne. Forslag til udmøntning af det ansøgte i perioden mio. kr. fordelt på 2 år: 30 mio. kr. EU-Socialfondsmidler 1

8 15 mio. kr. Kommunal medfinansiering (kontanthjælp/dagpenge) 15 mio. kr. Statslig medfinansiering (kommunal medfinansiering) Fremtidige projektpartnere De tre VEU-centre i Region Midtjylland er indgangen til en lang række efteruddannelsestilbud til virksomhederne og er derfor valgt som leadpartnere for KOMPETENCEmidt 2.0. Der vil stadigvæk være en bred kreds af aktører, som kommer til at spille en central rolle i KOMPETENCEmidt og aktiviteterne gennemføres af de deltagende partnere i konsortierne. Centerrådets opgaver i KOMPETENCEmidt 2.0 KOMPETENCEmidt 2.0 organiseres omkring de tre VEU-centre i regionen. VEU-center Østjylland vil i forbindelse med KOMPETENCEmidt 2.0. organisere projektet på følgende måde: overordnet styregruppe, lokale styregrupper og kommunale dialoggrupper. Centerrådet udgør den overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0. Overordnet styregruppe: Fremme mulighederne for etablering af regionale aktivitet mellem alle aktørerne på området. Indtage en central rolle i forhold til varetagelsen af forankring og prioritering af indsatsen. Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og sammenspil mellem uddannelseserhvervs- og beskæftigelsessystemet. Påse målopfyldelse i forhold til indgået kontrakt samt overholdelse af budget. Behandle status afrapporteringer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Lokale styregrupper: Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet i det lokale dækningsområde. Sikre en bred perspektivering samtidig med en lokal forankring af indsatserne. Foreslå og beskrive særlige opgaver og indsatsområder samt rådgive om prioritering og implementering heraf. Sikre lokal målopfyldelse samt overholdelse af budget. Nedsætte lokale netværksfora og/eller arbejdsgrupper til løsning af konkrete lokale initiativer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Godkende budgetter på særlige puljemidler og fordeling af midlerne på overordnet aktivitetsniveau. Behandle og godkende status afrapporteringer. Kommunale dialoggrupper: Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet i lokalområdet. Sikre en bred perspektivering samtidig med en lokal forankring af indsatserne. Foreslå og beskrive særlige opgaver og indsatsområder samt rådgive om prioritering og implementering heraf. Nedsætte lokale netværksfora og/eller arbejdsgrupper til løsning af konkrete lokale initiativer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Sikre progression i igangværende projekter i lokalområdet. 2

9 Organisering af styre- og følgegrupper Regionsråd Vækstforum Kompetenceråd Overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0 VEU centerråd Lokal styregruppe Lokal styregruppe Lokal styregruppe Horsens Hedensted Silkeborg Samsø Aarhus Skanderborg Odder Kommunale dialoggrupper 3

10 Bilag 6.1. Tilfredshedsanalyse, forår 2012

11 Spørgeskema Tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. Tilfredshedsanalysens data er blevet behandlet anonymt. Rapporten vil dermed ikke indeholde navne, der kan henføres til virksomheden eller virksomhedens besøgende konsulent. Tilfredshedsanalysens data er blevet indsamlet af Klercke Kommunikation& via telefoninterviews i perioden 7. februar 2012 til 6. marts kontaktede virksomheder 105 deltagende virksomheder Svarprocent på ~ 60%

12 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces, indeholder 18 spørgsmål. 2012: 174 virksomheder er blevet kontaktet telefonisk. 105 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 60% 2011: 141 virksomheder er blevet kontaktet telefonisk. 92 respondenter ønskede at deltage, hvilket giver en svarprocent på 66% Der er stor tilfredshed med VEU-center Østjyllands rådgivning og forståelse. Hovedparten af respondenterne tænker uddannelse ind i virksomhedens strategi. Et længerevarende samarbejde med en fast konsulent er værdifuldt for størstedelen af respondenterne.

13 1. Jeg er tilfreds med den rådgivning, jeg får/har fået om kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere? 2% 4% 31% Ud fra cirkeldiagrammet kan det konkluderes, at henholdsvis 63% og 31% af respondenterne er helt enig og enig med udsagnet. Dette betyder, at hele 94% af respondenterne er helt enig og enig i udsagnet (2011: 88%). 63% Det bemærkes, at ingen har svaret uenig eller helt uenig. Det samlede gennemsnit er 4,60. Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

14 2. Jeg har oplevet, at konsulenten har forståelse for min virksomhed 3% 1% 5% 26% Cirkeldiagrammet viser, at 65% af respondenterne er helt enig, og 26% er enig. Dette indebærer, at 91% af de deltagende virksomheder er helt enig og enig i udsagnet (2011: 92%). Kun 1% af respondenterne svarer, at de er uenig og ingen er helt uenig 65% Det samlede gennemsnit er 4,61. Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

15 3. Hvilken betydning har det at samarbejde med en fast VEUcenter konsulent? 75% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent er meget vigtigt (2011: 77%) Konsulenten ved, hvad det drejer sig om. Det er en fordel, at man ikke skal starte forfra hver gang. Man kan altid ringe og få svar på spørgsmål, når konsulenten kender virksomheden. Det betyder, at vi har et personligt kendskab. Det sikrer kvalitet og færre misforståelser. Konsulenten forstår vores behov. Det er lettere at videreudvikle, når konsulenten kender os. Det giver et tillidsforhold, at konsulenten er den samme. Personlig relation er vigtig i alle sammenhæng. Det er en stor lettelse, at vi har én indgang til alle kurser, og at jeg altid kun skal ringe til en bestemt person. 12,5% har svært ved at tage stilling til, om samarbejde med en fast VEU-center konsulent er en fordel Det er ikke afgørende for os, bare vi får den hjælp, vi har brug for. Det er vigtigt at konsulenten er den rigtige, det behøver ikke at være en fast. Bare konsulenten kan det fagområde, der skal dækkes. Så kan det være forskellige. Når konsulenten kommer på virksomheden jævnligt kender hun vores virksomhed og ved hvilke kompetenceudviklingsområder der er tale om. Det kan også være godt at det er forskellige konsulenter som kommer her, for de kommer med forskellige input og nye idéer. Ved det ikke, det er nok mere ydelsen end konsulenten. 12,5% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent ikke er så vigtigt Vi er ligeglad med om det er en fast konsulent. Det har ikke haft den store betydning endnu. Vores medarbejdere er højt uddannede, så vi er ikke en typisk brugergruppe. Lige meget - alle kan deres ting.

16 6. I dialog med konsulenten er der afdækket uddannelsesbehov og fundet uddannelsesløsninger? 2% 2% 3% 8% 18% Ud fra besvarelserne viser cirkeldiagrammet, at 67% af respondenterne er helt enig og 18% er enig. Det resulterer i, at 85% af de deltagende virksomheder er helt enig eller enig i udsagnet. (2011: 73%) 5% af respondenterne er helt uenig eller uenig i udsagnet. 67% Det samlede gennemsnit er 4,48. Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

17 7. Et længerevarende samarbejde er værdifuldt for vores virksomhed? 4% 4% 16% Der konkluderes ud fra cirkeldiagrammet, at 58% af respondenterne er helt enig, og 18% er enig. Det resulterer i, at 76% er helt enig eller enig i udsagnet. (2011: 70%) 58% 18% Kun 4% af respondenterne er uenig og ingen er helt uenig. Det samlede gennemsnit er 4,36. Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

18 8. Dialogen med uddannelseskonsulenten resulterede i at uddannelse tænkes ind i min virksomheds strategi og udvikling? 37% 1% 6% 8% På dette spørgsmål viser cirkeldiagrammet, at 37% af respondenterne er helt enig, og 20% er enig. Det resulterer i, at 57% er helt enig eller enig i udsagnet. 28% 14% er helt uenig eller uenig og hele 28% svarer hverken/eller. Det samlede gennemsnit er 3,76. 20% Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

19 9. Jeg fik nye ideer i forhold til kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere på mødet? 37% 4% 8% 8% Cirkeldiagrammet viser, at 37% af respondenterne er helt enig, og 23% er enig. Det resulterer i, at 60% af respondenterne er helt enig eller enig i udsagnet. 20% 16% af besvarelserne var helt uenig eller uenig. Det samlede gennemsnit er 3,76. 23% Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

20 10. Hvordan har du oplevet opfølgningen og det, som der blev aftalt på møderne? 88,5% mener, at opfølgningen har været tilfredsstillende Kontakten har været helt up-to-date. Alt er blevet fulgt op 100% gode referater og altid god opfølgning Der er en kontinuerlig dialog som er seriøs og frugtbar God opfølgning. Konsulenten tager selv kontakt og hører, hvordan det er gået. Konsulenten er hurtig til at følge op på alting Som positiv og konsulenten er god og holder ved. Konsulentens fortjeneste at vi kommer af sted Konsulenten fulgte op både pr. mail, pr. telefon og med tilsendt materiale 9,5% mener, at opfølgningen har været utilfredsstillende Har fået et tilbud og ikke hørt noget siden. Konsulenten har ikke fulgt op på tilbuddet Der har ikke været en opfølgning 2% kan ikke huske, hvordan de oplevede opfølgningen Kan ikke huske

21 Bilag 6.2. Regnskab 2011 og budget 2012 Regnskab for 2011, VEU-center Østjylland Beløb Ramme for Forbrugt i Overført til Budget for 2012, VEU-center Østjylland Beløb Ramme for Overført til Total ramme Fordeling af ramme på indsatsområder, 2012 Indsatsområde Beløb 1. Styrket samordnet vejledning og rådgivning til små og mellemstore virksomheder og kortuddannede ansatte med behov for opkvalificering og uddannelse. 2. Øget samspil mellem de grundlæggende almene voksenuddannelser og erhvervsrettede voksenuddannelser. 3. Voksen- og efteruddannelsesindsatsen medvirker til at fremme den regionale erhvervs og beskæftigelsesudvikling. 4. Effektive VEU-centre sikrer en koordineret VEU-indsats og en bedre ressourceudnyttelse. 5. Brugerne får formelt anerkendt realkompetencer med henblik på at styrke, kvalificere og målrette efterspørgslen til uddannelse og opkvalificering. Total

22

23

24

25

26

27 Bilag 6.4. Repræsentanter i LBR i Østjylland fra VEU-center Østjyllands partsinstitutioner, april 2012 LBR, Østjylland Institution Navn Organisation Hedensted Horsens Horsens HF & VUC Jens Chr. Sørensen DA, Carl Bæk & Søn A/S Horsens Learnmark Horsens Per Bergenhagen LO, HK Sydjylland Horsens Learnmark Horsens Jørgen Jensen Repræsentant for lokalområdets uddannelsesinstitutioner Odder Silkeborg Handelsskolen Silkeborg Viggo Thinggård LO, HK Østjylland, næstformand Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg Svend Skov Jensen Dansk Metal Silkeborg Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg John Staal Danparcs Silkeborg VIA University College Thor Jensen FTF Midtjylland Skanderborg Århus Købmandsskole Leo Jensen LO, HK Østjylland, suppleant Aarhus og Samsø Handelsskolen Silkeborg Viggo Thinggård LO, HK Østjylland Aarhus og Samsø VUC Århus Hans Halvorsen Udpeget af Århus Byråd, formand for LBR Bygholm Landbrugsskole Handelsfagskolen Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Skanderborg - Odder Center for Uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg TH. LANGS HF & VUC Århus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 7. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 14-16 Sted: Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2. 8270 Højbjerg Mødeleder: Peter Bæk

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/vqjod

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl 1/10 AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 ORGANISATION ØSTJYSK ØSTJYSK KOMPETENCECENTER STYREGRUPPE STYREGRUPPE (de 6 direktører fra

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Sæt efteruddannelse på dagsordenen!

Sæt efteruddannelse på dagsordenen! Sæt efteruddannelse på dagsordenen! VEU-center Østjylland dækker Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus kommuner. 2 Brug dit VEU-center til rådgivning VIDSTE DU, AT... Alle

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Dagsorden Centerrådet og direktører

Dagsorden Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Forlængelse af KOMPETENCEmidt

Forlængelse af KOMPETENCEmidt Forlængelse af KOMPETENCEmidt Fortsat kvalificering og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i Region Midtjylland er en højt prioriteret indsat for Vækstforum. I erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 hedder

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation 1 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation Pia Nielsen Virksomhedskonsulent v/jobcenter Hjørring Lisbeth Kjeldsen Uddannelseskonsulent v/sosu Nord, herunder: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008 Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby Herning den 22. oktober 2008 KOMPETENCEmidt Hvis man vil investere i noget, der virkelig er stabilt, skal man efteruddanne eller opkvalificere

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Status på resultatkontrakter med konsortierne

Status på resultatkontrakter med konsortierne 22. maj 2008 Status på resultatkontrakter med konsortierne - Bilag til Kompetencerådsmøde 30. maj 2008, dagsordenens pkt. 4 På Kompetencerådsmødet den 28. februar 2008 blev det overordnede indhold og rammer

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag den 22. juni 2015 Kl. 14.00-16.00 Sted: HK Østjylland Sødalsparken 22 8220 Brabrand Link til kort: http://map.krak.dk/m/v1qbe Lokale: VALMUEN/MÆLKEBØTTEN

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort: http://map.krak.dk/m/7o3rz Lokale: 206 Parkering: Det er

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2017 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH Godkendt på bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 1. Velkommen til udvalget og særlig præsentation af nye medlemmer. Der var en præsentation af udvalgets medlemmer. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden 25. juni 2013 - kl. 12:00 13.00 Hotel Scandic Afbud: Find Poulsen, Jens Svenningsen, Lars Juul Jørgensen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 15. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 300, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 20. juni 2011 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS (deltog indtil kl. 15.00) Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 22. februar 2010 kl. 16.00 til 17.35 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Lars Hansen, SOSU/Slagelse

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt. Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008

Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt. Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008 Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008 Spørgsmål!! Generelle spørgsmål og/eller spørgsmål, der har almen interesse, tager vi undervejs!

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere