Dagsorden Centerrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Centerrådet"

Transkript

1 AARHUS TECH telefon: web: Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret. Kejlstrupvej 87. Indgang D Silkeborg. Lokale 910. Peter Bæk Referent: Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst ved formanden. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden. Pkt. 3 Tema: Hvor er VEU-centrene på vej hen? Pkt. 4 Valg af næstformand fra A-siden Pkt. 5 Centerrådets rolle og funktion i organiseringen af KOMPETENCEmidt 2.0. Pkt. 6 Orientering fra VEU-sekretariatet Virksomhedstilfredshedsanalyse 2012 Regnskab og budget Status på LBR Pkt. 7 Gensidig orientering. Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Pkt. 8 Øvrige Pkt. 9 Eventuelt. Pkt. 10 Næste møde 13. august 2012 kl på Bygholm Landbrugsskole. Direktørgruppen deltager. Side 1 af 6

2 AARHUS TECH telefon: web: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Velkomst ved formanden. Godkendelse af dagsorden. Tema: Hvor er VEU-centrene på vej hen? Med baggrund i EVA s evaluering af VEU-centrene vil chefkonsulent, Louise Lee Leth, Ministeriet for Børn og Undervisning perspektiverer evalueringen i relation til Centerrådets funktionsområde, herunder hvordan Centerrådet særligt har fokus på Centerrådets uddannelsesstrategiske rolle og samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne. EVA s evaluering af VEU-centrene Evalueringen bygger på interviews med alle VEU-centerchefer, en spørgeskemaundersøgelse blandt VEU-konsulenter, en analyse af VEU-centrenes udviklingskontrakter, en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder (henholdsvis kendskabs- og tilfredshedsanalyse) og casestudier hos tre VEU-centre. Evalueringen viste at: VEU-centrene giver virksomheder bedre kendskab til efteruddannelsesmuligheder Virksomhederne får i dag en bedre rådgivning om, hvilken efteruddannelse deres faglærte og ufaglærte medarbejdere kan få, end de gjorde for nogle år siden. Personligt møde giver indblik Evalueringen viser, at 53 % af de virksomheder, som har haft et personligt møde med en konsulent fra et VEU-center, synes, at rådgivningen er bedre, end den de plejede at få fra en enkelt skole. 86 % af de danske virksomheder, der har haft et møde med et VEU-center, vurderer, at de fik et godt overblik over efteruddannelsesmulighederne. VEU-centrene når mange mål VEU-centrene er gode til at nå mål, som kan uddelegeres til de enkelte institutioner. Fx øge antallet af møder og aftaler om opkvalificering blandt SMV og flere screeninger af basale færdigheder i AMU. VEU-centre har sværere ved samarbejde Selvom VEU-centrene er godt på vej, peger evalueringen også på udfordringer. Det svage styringsmandat gør det vanskeligt at løse mål, som kræver høj grad af koordinering og samarbejde på tværs af institutioner. Fx samspil mellem AMU og FVU, opfølgninger på screeninger eller fælles markedsføring/fælles strategi for udbud af AMU. Manglende ledelsesmandat VEU-centrene har vanskeligt ved at løse mål, som ikke ligger i direkte forlængelse af institutionernes strategiske og økonomiske interesser. Fx at sikre en koordineret udbudsdækning, sikre udbudspligten i forhold til AMU-mål eller udvikle AMU-pakker eller forløb målrettet bestemte brancher. Det viste evalueringen også: Siden VEU-centrene kom til, får 6 gange så mange AMU-kursister vurderet deres basale færdigheder. Det betyder, at langt flere får afgjort, om de har behov for at få styrket deres almene dansk- eller matematikfærdigheder. VEU-centrene har i indgået aftaler med i alt små og mellemstore Side 2 af 6

3 AARHUS TECH telefon: web: virksomheder om afdækning af behov for voksen- og efteruddannelse. Det er 20 % flere aftaler end det måltal, der er fastlagt i VEU-centrenes udviklingskontrakter indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning. Hos små og mellemstore virksomheder er der indgået aftaler om opkvalificering af de ansatte. Det er 56 % flere aftaler om opkvalificering end aftalt i VEUcentrenes udviklingskontrakter indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning. 46 % af VEU-konsulenterne synes, at samarbejdet med kolleger fra andre uddannelsesinstitutioner er blevet bedre, efter de er blevet en del af et VEU-center. 52 % synes samarbejdet er det samme, som før VEU-centrenes oprettelse. 84 % af VEU-konsulenterne vurderer, at de har fokus på det samlede udbud af voksen -og efteruddannelse i deres VEU-center, når der har kontakt med virksomhederne. 39 % af konsulenterne fra private udbydere og 16 % af de offentlige udbydere har oplevet en interessekonflikt i forhold til, om de skal henvise til en virksomhed eller kursist til en anden virksomhed eller beholde den selv. Det er muligt at orientere sig yderligere i EVAs evaluering inden mødet her: Pkt. 4 Valg af næstformand fra A-siden I henhold til bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd vælger centerrådet en formand og næstformand, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Repræsentanten i centerrådet for den institution, som varetager VEU-centerfunktionen, skal indgå i formandskabet enten som formand eller næstformand. Centerrådet for VEU-center Østjylland skal vælge ny næstformand, der repræsenterer arbejdsgiverorganisation. Pkt. 5 Centerrådets opgaver i KOMPETENCEmidt 2.0. De tre VEU-centre i Region Midtjylland er indgangen til en lang række efteruddannelsestilbud til virksomhederne og er derfor valgt som leadpartnere for KOMPETENCEmidt 2.0. Der vil stadigvæk være en bred kreds af aktører, som kommer til at spille en central rolle i KOMPETENCEmidt og aktiviteterne gennemføres af de deltagende partnere i konsortierne. VEU-center Østjylland vil i forbindelse med KOMPETENCEmidt 2.0. organisere projektet på følgende måde: overordnet styregruppe, lokale styregrupper og kommunale dialoggrupper. Centerrådet udgør den overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0. og vil få følgende opgaver: Fremme mulighederne for etablering af regionale aktivitet mellem alle aktørerne på området. Indtage en central rolle i forhold til varetagelsen af forankring og prioritering af indsatsen. Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og sammenspil mellem uddannelses- erhvervs- og beskæftigelsessystemet. Påse målopfyldelse i forhold til indgået kontrakt samt overholdelse af budget. Behandle status afrapporteringer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Side 3 af 6

4 AARHUS TECH telefon: web: Bilag nr. 5.1.: KOMPETENCEmidt 2.0. Pkt. 6 Orientering fra VEU-sekretariatet Virksomhedstilfredshedsanalyse 2012 VEU-center Østjylland har igen fået foretaget en ekstern tilfredshedsanalyse blandt de virksomheder konsulenterne besøgte i I 2012 blev 174 virksomheder kontaktet telefonisk. 105 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 60%. I 2011 blev 141 virksomheder kontaktet telefonisk. 92 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 66%. Opsummering: Der er stor tilfredshed med VEU-center Østjyllands rådgivning og forståelse. 94% er helt enig og enig i at Jeg er tilfreds med den rådgivning, jeg får/har fået om kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere (2011: 88%). 91% er helt enig og enig i at Jeg har oplevet, at konsulenten har forståelse for min virksomhed (2011: 92%). 85% er helt enig eller enig i at der I dialog med konsulenten er der afdækket uddannelsesbehov og fundet uddannelsesløsninger (2011: 73%). 60% er helt enig eller enig i at Jeg fik nye ideer i forhold til kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere på mødet. 88,5% mener, at opfølgningen har været tilfredsstillende. Hovedparten af respondenterne tænker uddannelse ind i virksomhedens strategi. 57% er helt enig eller enig i at Dialogen med uddannelseskonsulenten resulterede i at uddannelse tænkes ind i min virksomheds strategi og udvikling. 28% svarer hverken/eller. Et længerevarende samarbejde med en fast konsulent er værdifuldt for størstedelen af respondenterne. 75% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent er meget vigtigt (2011: 77%). 76% er helt enig eller enig i at Et længerevarende samarbejde er værdifuldt for vores virksomhed (2011: 70%). Bilag 6.1. Virksomhedstilfredshedsanalyse Regnskab og budget AARHUS TECH der varetager VEU-centerfunktionen har udarbejdet regnskab, og der er foretaget revision, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Regnskab for 2011, VEU-center Østjylland: Beløb Ramme for Forbrugt i Overført til Side 4 af 6

5 AARHUS TECH telefon: web: Budget for 2012, VEU-center Østjylland: Beløb Ramme for Overført til Total ramme Bilag nr. 6.2.: Regnskab 2011 og budget 2012 Bilag nr. 6.3.: Ledelses- og revisorerklæring AARHUS TECH Status på LBR På centerrådsmødet den 15. november 2011 gav rådets medlemmer udtryk for det vigtige i, at skolerne i VEU-centrets geografiske dækningsområde har sæde i de østjyske LBR. VEU-sekretariatet har fundet frem til at minimum 8 af de 15 skoler i VEU-samarbejdet har repræsentanter i de lokale LBR i Østjylland. Bilag 6.4. Repræsentanter i LBR i Østjylland fra VEU-center Østjyllands partsinstitutioner, april 2012 Pkt. 7 Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Pkt. 8 Pkt. 9 Eventuelt Næste møde 13. august 2012 kl på Bygholm Landbrugsskole. Direktørgruppen deltager. Deltagere: Britta Bang, TH. LANGS HF & VUC Cliff Præstegård, Handelsfagskolen Hans-Jørgen Hørning, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Jens Chr. Sørensen, Horsens HF & VUC Johan Schmidt, Bygholm Landbrugsskole Kirsten Normann Andersen, Århus Social- og Sundhedsskole Leo Jensen, Århus Købmandsskole Per Bergenhagen, Learnmark, Horsens Peter Bæk, AARHUS TECH Sonja Mikkelsen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svend Skov Jensen, Silkeborg Tekniske Skole Thomas Møller, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Thor Jensen, VIA University College Viggo Thinggaard, Handelsskolen Silkeborg Tilforordnet: Annette E. Lauridsen, AARHUS TECH Jørgen Thyde, AOF Midtjylland Side 5 af 6

6 AARHUS TECH telefon: web: John Hermansen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Steen Rønnow, Region Midtjylland VEU-Center Østjylland, sekretariatet: Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez Afbud: Hans Halvorsen, VUC Århus Side 6 af 6

7 Bilag 5.1. KOMPETENCEmidt 2.0 KOMPETENCEmidt er et 4-årigt projekt ( ), der sætter fokus på de særlige uddannelsesmæssige udfordringer, der ligger i region Midtjylland, hvor hver 3. lønmodtager i dag er ufaglært. Projektets målgruppe er virksomhedernes kortuddannede medarbejdere, der gennem efteruddannelse skal sættes i stand til at varetage nye og mere krævende jobfunktioner på det regionale arbejdsmarked. Ligesom virksomhederne skal blive bedre til at tænke kompetenceudvikling som et strategisk element til fortsat vækst og udvikling. Hvad er det nye KOMPETENCEmidt? Væksthus Midtjylland har den 2. december 2011 indsendt en ansøgning til Erhvervsstyrelsen vedrørende en forlængelse af det eksisterende KOMPETENCEmidt (prioritet 1) samt en udvidelse af projektet med nye målgrupper (prioritet 2). Væksthuset afventer en godkendelse af projektet. I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet et notat, som beskriver det nye KOMPETENCEmidt. Se notatet her Prioritet 1 Indsatsområderne vedr. kortuddannede ansatte i små og mellemstore virksomheder er stadigvæk de samme som tidligere, men der vil være fokus på: Kortuddannede og faglærte Virksomheder, der ikke har tradition for efteruddannelse og uddannelsesplanlægning, men som har en størrelse med minimum medarbejdere Virksomhedernes strategiske uddannelsesplanlægning Kompetenceudvikling af VEU-centrenes virksomhedskonsulenter og endelig En styrkelse af samarbejdet i VEU-centrene og mellem disse og erhvervsservice- og beskæftigelsessystemet, idet alle tre har konsulenter ude hos virksomhederne. Forslag til udmøntning af det ansøgte i perioden mio. kr. fordelt på 2 år: 25 mio. kr. EU-Socialfondsmidler 7 mio. kr. Region Midtjylland 18 mio. kr. Statslige midler Indsatsen forventes at få igangsat 960 deltagerforløb med total opkvalificering af deltagere. Prioritet 2 KOMPETENCEmidt er ansøgt om at blive udvidet med en indsats for ledige og medarbejdere i jobcentrene. Her vil der være særlig fokus på: Unge, herunder særligt unge uden uddannelse Ledige med en anden etnisk baggrund end dansk Ledige på kanten af arbejdsmarkedet, herunder særligt seniorer, der er ved at falde ud af dagpengesystemet Medarbejdere i jobcentrene, fordi sagsbehandlernes rolle og kompetencer har stor indflydelse på effekten af aktivering af den enkelte borger, og fordi der efterhånden tales om dekvalificering af jobcentermedarbejderne. Forslag til udmøntning af det ansøgte i perioden mio. kr. fordelt på 2 år: 30 mio. kr. EU-Socialfondsmidler 1

8 15 mio. kr. Kommunal medfinansiering (kontanthjælp/dagpenge) 15 mio. kr. Statslig medfinansiering (kommunal medfinansiering) Fremtidige projektpartnere De tre VEU-centre i Region Midtjylland er indgangen til en lang række efteruddannelsestilbud til virksomhederne og er derfor valgt som leadpartnere for KOMPETENCEmidt 2.0. Der vil stadigvæk være en bred kreds af aktører, som kommer til at spille en central rolle i KOMPETENCEmidt og aktiviteterne gennemføres af de deltagende partnere i konsortierne. Centerrådets opgaver i KOMPETENCEmidt 2.0 KOMPETENCEmidt 2.0 organiseres omkring de tre VEU-centre i regionen. VEU-center Østjylland vil i forbindelse med KOMPETENCEmidt 2.0. organisere projektet på følgende måde: overordnet styregruppe, lokale styregrupper og kommunale dialoggrupper. Centerrådet udgør den overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0. Overordnet styregruppe: Fremme mulighederne for etablering af regionale aktivitet mellem alle aktørerne på området. Indtage en central rolle i forhold til varetagelsen af forankring og prioritering af indsatsen. Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og sammenspil mellem uddannelseserhvervs- og beskæftigelsessystemet. Påse målopfyldelse i forhold til indgået kontrakt samt overholdelse af budget. Behandle status afrapporteringer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Lokale styregrupper: Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet i det lokale dækningsområde. Sikre en bred perspektivering samtidig med en lokal forankring af indsatserne. Foreslå og beskrive særlige opgaver og indsatsområder samt rådgive om prioritering og implementering heraf. Sikre lokal målopfyldelse samt overholdelse af budget. Nedsætte lokale netværksfora og/eller arbejdsgrupper til løsning af konkrete lokale initiativer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Godkende budgetter på særlige puljemidler og fordeling af midlerne på overordnet aktivitetsniveau. Behandle og godkende status afrapporteringer. Kommunale dialoggrupper: Varetage en rådgivende funktion og sikre sammenhæng og samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet i lokalområdet. Sikre en bred perspektivering samtidig med en lokal forankring af indsatserne. Foreslå og beskrive særlige opgaver og indsatsområder samt rådgive om prioritering og implementering heraf. Nedsætte lokale netværksfora og/eller arbejdsgrupper til løsning af konkrete lokale initiativer. Sikre at de deltagende parter alle indgår i et ligeværdigt og reelt samarbejde. Sikre progression i igangværende projekter i lokalområdet. 2

9 Organisering af styre- og følgegrupper Regionsråd Vækstforum Kompetenceråd Overordnet styregruppe for KOMPETENCEmidt 2.0 VEU centerråd Lokal styregruppe Lokal styregruppe Lokal styregruppe Horsens Hedensted Silkeborg Samsø Aarhus Skanderborg Odder Kommunale dialoggrupper 3

10 Bilag 6.1. Tilfredshedsanalyse, forår 2012

11 Spørgeskema Tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. Tilfredshedsanalysens data er blevet behandlet anonymt. Rapporten vil dermed ikke indeholde navne, der kan henføres til virksomheden eller virksomhedens besøgende konsulent. Tilfredshedsanalysens data er blevet indsamlet af Klercke Kommunikation& via telefoninterviews i perioden 7. februar 2012 til 6. marts kontaktede virksomheder 105 deltagende virksomheder Svarprocent på ~ 60%

12 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces, indeholder 18 spørgsmål. 2012: 174 virksomheder er blevet kontaktet telefonisk. 105 respondenter ønskede at deltage, svarprocent på 60% 2011: 141 virksomheder er blevet kontaktet telefonisk. 92 respondenter ønskede at deltage, hvilket giver en svarprocent på 66% Der er stor tilfredshed med VEU-center Østjyllands rådgivning og forståelse. Hovedparten af respondenterne tænker uddannelse ind i virksomhedens strategi. Et længerevarende samarbejde med en fast konsulent er værdifuldt for størstedelen af respondenterne.

13 1. Jeg er tilfreds med den rådgivning, jeg får/har fået om kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere? 2% 4% 31% Ud fra cirkeldiagrammet kan det konkluderes, at henholdsvis 63% og 31% af respondenterne er helt enig og enig med udsagnet. Dette betyder, at hele 94% af respondenterne er helt enig og enig i udsagnet (2011: 88%). 63% Det bemærkes, at ingen har svaret uenig eller helt uenig. Det samlede gennemsnit er 4,60. Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

14 2. Jeg har oplevet, at konsulenten har forståelse for min virksomhed 3% 1% 5% 26% Cirkeldiagrammet viser, at 65% af respondenterne er helt enig, og 26% er enig. Dette indebærer, at 91% af de deltagende virksomheder er helt enig og enig i udsagnet (2011: 92%). Kun 1% af respondenterne svarer, at de er uenig og ingen er helt uenig 65% Det samlede gennemsnit er 4,61. Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

15 3. Hvilken betydning har det at samarbejde med en fast VEUcenter konsulent? 75% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent er meget vigtigt (2011: 77%) Konsulenten ved, hvad det drejer sig om. Det er en fordel, at man ikke skal starte forfra hver gang. Man kan altid ringe og få svar på spørgsmål, når konsulenten kender virksomheden. Det betyder, at vi har et personligt kendskab. Det sikrer kvalitet og færre misforståelser. Konsulenten forstår vores behov. Det er lettere at videreudvikle, når konsulenten kender os. Det giver et tillidsforhold, at konsulenten er den samme. Personlig relation er vigtig i alle sammenhæng. Det er en stor lettelse, at vi har én indgang til alle kurser, og at jeg altid kun skal ringe til en bestemt person. 12,5% har svært ved at tage stilling til, om samarbejde med en fast VEU-center konsulent er en fordel Det er ikke afgørende for os, bare vi får den hjælp, vi har brug for. Det er vigtigt at konsulenten er den rigtige, det behøver ikke at være en fast. Bare konsulenten kan det fagområde, der skal dækkes. Så kan det være forskellige. Når konsulenten kommer på virksomheden jævnligt kender hun vores virksomhed og ved hvilke kompetenceudviklingsområder der er tale om. Det kan også være godt at det er forskellige konsulenter som kommer her, for de kommer med forskellige input og nye idéer. Ved det ikke, det er nok mere ydelsen end konsulenten. 12,5% mener, at samarbejde med en fast VEU-center konsulent ikke er så vigtigt Vi er ligeglad med om det er en fast konsulent. Det har ikke haft den store betydning endnu. Vores medarbejdere er højt uddannede, så vi er ikke en typisk brugergruppe. Lige meget - alle kan deres ting.

16 6. I dialog med konsulenten er der afdækket uddannelsesbehov og fundet uddannelsesløsninger? 2% 2% 3% 8% 18% Ud fra besvarelserne viser cirkeldiagrammet, at 67% af respondenterne er helt enig og 18% er enig. Det resulterer i, at 85% af de deltagende virksomheder er helt enig eller enig i udsagnet. (2011: 73%) 5% af respondenterne er helt uenig eller uenig i udsagnet. 67% Det samlede gennemsnit er 4,48. Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

17 7. Et længerevarende samarbejde er værdifuldt for vores virksomhed? 4% 4% 16% Der konkluderes ud fra cirkeldiagrammet, at 58% af respondenterne er helt enig, og 18% er enig. Det resulterer i, at 76% er helt enig eller enig i udsagnet. (2011: 70%) 58% 18% Kun 4% af respondenterne er uenig og ingen er helt uenig. Det samlede gennemsnit er 4,36. Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

18 8. Dialogen med uddannelseskonsulenten resulterede i at uddannelse tænkes ind i min virksomheds strategi og udvikling? 37% 1% 6% 8% På dette spørgsmål viser cirkeldiagrammet, at 37% af respondenterne er helt enig, og 20% er enig. Det resulterer i, at 57% er helt enig eller enig i udsagnet. 28% 14% er helt uenig eller uenig og hele 28% svarer hverken/eller. Det samlede gennemsnit er 3,76. 20% Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

19 9. Jeg fik nye ideer i forhold til kompetenceudvikling af mine faglærte og ufaglærte medarbejdere på mødet? 37% 4% 8% 8% Cirkeldiagrammet viser, at 37% af respondenterne er helt enig, og 23% er enig. Det resulterer i, at 60% af respondenterne er helt enig eller enig i udsagnet. 20% 16% af besvarelserne var helt uenig eller uenig. Det samlede gennemsnit er 3,76. 23% Helt uenig Uenig Hverken / eller Enig Helt enig Ved ikke

20 10. Hvordan har du oplevet opfølgningen og det, som der blev aftalt på møderne? 88,5% mener, at opfølgningen har været tilfredsstillende Kontakten har været helt up-to-date. Alt er blevet fulgt op 100% gode referater og altid god opfølgning Der er en kontinuerlig dialog som er seriøs og frugtbar God opfølgning. Konsulenten tager selv kontakt og hører, hvordan det er gået. Konsulenten er hurtig til at følge op på alting Som positiv og konsulenten er god og holder ved. Konsulentens fortjeneste at vi kommer af sted Konsulenten fulgte op både pr. mail, pr. telefon og med tilsendt materiale 9,5% mener, at opfølgningen har været utilfredsstillende Har fået et tilbud og ikke hørt noget siden. Konsulenten har ikke fulgt op på tilbuddet Der har ikke været en opfølgning 2% kan ikke huske, hvordan de oplevede opfølgningen Kan ikke huske

21 Bilag 6.2. Regnskab 2011 og budget 2012 Regnskab for 2011, VEU-center Østjylland Beløb Ramme for Forbrugt i Overført til Budget for 2012, VEU-center Østjylland Beløb Ramme for Overført til Total ramme Fordeling af ramme på indsatsområder, 2012 Indsatsområde Beløb 1. Styrket samordnet vejledning og rådgivning til små og mellemstore virksomheder og kortuddannede ansatte med behov for opkvalificering og uddannelse. 2. Øget samspil mellem de grundlæggende almene voksenuddannelser og erhvervsrettede voksenuddannelser. 3. Voksen- og efteruddannelsesindsatsen medvirker til at fremme den regionale erhvervs og beskæftigelsesudvikling. 4. Effektive VEU-centre sikrer en koordineret VEU-indsats og en bedre ressourceudnyttelse. 5. Brugerne får formelt anerkendt realkompetencer med henblik på at styrke, kvalificere og målrette efterspørgslen til uddannelse og opkvalificering. Total

22

23

24

25

26

27 Bilag 6.4. Repræsentanter i LBR i Østjylland fra VEU-center Østjyllands partsinstitutioner, april 2012 LBR, Østjylland Institution Navn Organisation Hedensted Horsens Horsens HF & VUC Jens Chr. Sørensen DA, Carl Bæk & Søn A/S Horsens Learnmark Horsens Per Bergenhagen LO, HK Sydjylland Horsens Learnmark Horsens Jørgen Jensen Repræsentant for lokalområdets uddannelsesinstitutioner Odder Silkeborg Handelsskolen Silkeborg Viggo Thinggård LO, HK Østjylland, næstformand Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg Svend Skov Jensen Dansk Metal Silkeborg Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg John Staal Danparcs Silkeborg VIA University College Thor Jensen FTF Midtjylland Skanderborg Århus Købmandsskole Leo Jensen LO, HK Østjylland, suppleant Aarhus og Samsø Handelsskolen Silkeborg Viggo Thinggård LO, HK Østjylland Aarhus og Samsø VUC Århus Hans Halvorsen Udpeget af Århus Byråd, formand for LBR Bygholm Landbrugsskole Handelsfagskolen Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Skanderborg - Odder Center for Uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg TH. LANGS HF & VUC Århus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af VEU-centrene 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Alle boghandlere 40,-

Læs mere

Jette Christensen, Vibeke Ranch

Jette Christensen, Vibeke Ranch REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 28. februar 2008 Sted Deltagere Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit Otkjær, Ole V.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Styregruppen - KOMPETENCEmidt 8 Uddannelsesinstitutioner 3 Erhvervsråd 4 Jobcentre 2 repræs. fra hver af de fire lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Forslag om udvidelse af indsatsområderne, særlige puljemidler - Bilag til Kompetencerådsmødet 28. august 2009, dagsordenens pkt. 4

Forslag om udvidelse af indsatsområderne, særlige puljemidler - Bilag til Kompetencerådsmødet 28. august 2009, dagsordenens pkt. 4 Forslag om udvidelse af indsatsområderne, særlige puljemidler - Bilag til Kompetencerådsmødet 28. august 2009, dagsordenens pkt. 4 Baggrund I KOMPETENCEmidt er der af det samlede projektbudget på i alt

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler KUA-projektet Kommunikation mellem Uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsovervågningen AMU-Center Horsens/Silkeborg

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

MØDEREFERAT 8. oktober 2012

MØDEREFERAT 8. oktober 2012 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland. v/ Bent Mikkelsen Silkeborg 27-2-09

Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland. v/ Bent Mikkelsen Silkeborg 27-2-09 Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland v/ Bent Mikkelsen Silkeborg 27-2-09 Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår Virksomhederne

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere