Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN"

Transkript

1 Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning 3 2. OPSUMMERING 4 3. DET AKTUELLE UDDANNELSESNIVEAU I REGION HOVEDSTADEN 5 4. UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAUET DE SIDSTE 10 ÅR 7 5. UDDANNELSESMOBILITET I DANMARK Tilflytning Uddannelsesfordeling Aldersfordeling Regionsfordeling Fraflytning Uddannelsesfordeling Aldersfordeling Regionsfordeling Nettoflytning Uddannelsesfordeling Aldersfordeling Regionsfordeling UDDANNELSESMOBILITET TIL OG FRA UDLANDET Indvandring 18 Udvandring 19 Nettovandring PERSPEKTIVERING FREMTIDIGT UDBUD I RH FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9. FREMTIDIG EFTERSPØRGSEL I RH FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1

3 10. MOBILITETSSCENARIER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 11. UDDANNELSESBETINGEDE UBALANCER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 12. BILAGSTABELLER Tilflyttere fra andre regioner opdelt på uddannelse og alder Tilflyttere fra andre regioner opdelt på uddannelse og region Fraflyttere fra andre regioner opdelt på uddannelse og alder Fraflyttere fra andre regioner opdelt på uddannelse og region Tilflyttere fra udlandet opdelt på uddannelse og alder Fraflyttere fra udlandet opdelt på uddannelse og alder 40 2

4 1. INDLEDNING 1.1 FORMÅL Det høje uddannelsesniveau i Region Hovedstaden er en væsentlig konkurrenceparameter i kampen om arbejdspladser og nye virksomheder. Denne minianalyse undersøger hvilke uddannelsesgrupper, der flytter til Region Hovedstaden og hvilke, der forlader den. I analysen er aldersfordelingen på disse grupper medtaget, hvilket giver indblik i, hvor stor betydning uddannelsesmobiliteten har for regionens uddannelsesniveau. 1.2 DATA OG METODE Analysen er baseret på et udtræk fra Danmarks Statistik. Populationen udgøres af personer i den arbejdsdygtige alder år. Fokus er på personer, som enten er flyttet til eller fra Region Hovedstaden i perioden Der optælles antal personer og ikke antal flytninger/vandringer i data. Det er den seneste flytning/vandring i året for personen, der anvendes, hvis der er flere flytninger/vandringer fra og til regionen/landet om året. Derudover medtages data om personer, som er bosiddende i Region Hovedstaden. Udtrækket beskriver endvidere, om mobiliteten er indenlandsk (flytning til/fra andre regioner i Danmark) eller udenlandsk (vandring til/fra udlandet). Datamaterialet omfatter også oplysninger om alder og uddannelse. Uddannelsesgrupperne er inddelt i fem kategorier, som dækker over følgende: Tabel 1. Oversigt over minianalysens uddannelsesgrupper Minianalysens uddannelsesgrupper Danmarks Statistiks uddannelsesgrupper Grundskole Grundskole Gymnasial uddannelse Almen gymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Erhvervsfaglig praktik og hovedforløb KVU og MVU Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor LVU og Ph.d. Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 1.3 LÆSEVEJLEDNING Kapitel 2 indeholder en opsummering af minianalysens analyse og konklusioner. Kapitel 3 og 4 beskriver uddannelsessituationen i Region Hovedstaden. Kapitel 3 belyser uddannelsessituationen i 2013 ud fra borgernes uddannelsesniveau i faktiske tal samt borgernes 3

5 højest gennemførte uddannelse opdelt på alder. Kapitel 4 belyser udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Hovedstaden i perioden Kapitel 5 og 6 sætter fokus på uddannelsesmobiliteten. Kapitel 5 omhandler uddannelsesmobiliteten i Danmark til og fra Region Hovedstaden mens kapitel 6 omhandler uddannelsesmobiliteten til og fra udlandet. Begge kapitler har tre dele. Først beskrives uddannelses- og aldersfordelingen for nettovandringen til Region Hovedstaden. Dernæst beskrives uddannelses- og aldersfordelingen for nettovandringen fra Region Hovedstaden. Til sidst analyseres hvilke alders- og uddannelsesgrupper for bruttovandringerne i perioden OPSUMMERING Flere flytter til København særligt fra udlandet Flere borgere flyttede i perioden til Region Hovedstaden og færre forlod i samme periode Region Hovedstaden. Forskellen mellem antallet af - og fraflyttere fra udlandet steg i 2005 fra 751 personer til personer i 2013, mens forskellen mellem til- og fraflyttere fra danske regioner steg fra 419 personer i 2006 til personer i Overordnet stigning i alle uddannelsesgrupper i Region Hovedstaden Andelen af fraflyttere med en lang videregående uddannelse er faldet fra 2003 til Der er næsten dobbelt så mange personer med en gymnasial uddannelse, som flytter ind i Region Hovedstaden fra en anden dansk region, end der flytter ud af Region Hovedstaden. Historisk set har der været en tendens til, at personer med en lang videregående uddannelse i større grad er flyttet ud end til Region Hovedstaden. Denne tendens er efter 2008 blevet væsentlig mindre. Unge flytter ind gamle flytter ud Antallet af unge mellem 16 og 25 år bliver næsten fordoblet på grund flyttemønstrene internt i Danmark. Dette hænger selvfølgelig også sammen med ovenstående pointe om, at der kommer flere til regionen med en gymnasial uddannelse end der forlader regionen til en anden dansk region. De unge kommer til Region Hovedstaden for at få en uddannelse. Kigger vi på alderssammensætningen, så er der en tendens til, at der er ca. en fjerdel flere personer mellem 56 og 67 år, som flytter ud end der flytter ind. 4

6 Uddannelse ikke oplyst Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse KVU og MVU LVU og Ph.d. Region Hovedstaden 3. DET AKTUELLE UDDANNELSESNIVEAU I REGION HOVEDSTADEN I 2013 var borgere i alderen 16 til 67 år bosat i Region Hovedstaden. Uddannelsesfordelingen ses i figuren nedenfor. For 6 % (70.544) er uddannelsen ikke oplyst, 23 % ( ) har en grundskoleuddannelse, 12 % ( ) en gymnasial uddannelse, 25 % ( ) en erhvervsuddannelse, 21 % ( ) en kort eller en mellemlang videregående uddannelse og 13 % ( ) en lang videregående uddannelse eller ph.d. som deres højest fuldførte uddannelse. Figur 1. Befolkningens højest fuldførte uddannelse, Region Hovedstaden Kilde: Danmarks Statistik. Andelen med en grundskole eller gymnasial uddannelse er naturligvis højest i aldersgruppen år. Andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse er størst blandt de årige, mens andelen med en videregående uddannelse er størst blandt de årige. Uddannelsesniveauet falder gradvis i de ældre aldersgrupper. Borgere i aldersgruppen år har et højere uddannelsesniveau end aldersgruppen år. Andelen, der har en grundskoleuddannelse som højest fulførte uddannelse, udgør 15 % blandt borgere i aldersgruppen år og 23 % blandt borgere i aldersgruppen år. Andelen med en videregående uddannelse er 51 % blandt de årige og 35 % blandt de årige. Generationsforskellene og den kraftige udvikling i uddannelsessystemet ses altså tydelig af befolkningens uddannelsesniveau. 5

7 Figur 2. Befolkningens højest fuldførte uddannelse fordelt på alder, Region Hovedstaden % 90% 80% 70% 60% 8,4% 7,7% 33,9% 21,8% 21,2% 29,5% 26,2% 14,1% 11,5% 24,4% 23,9% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34,1% 36,7% 22,5% 29,2% 49,5% 7,7% 4,8% 11,0% 8,4% 15,2% 15,0% 19,7% 23,1% år år år år år Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse KVU og MVU LVU og Ph.d. Kilde: Danmarks Statistik. 6

8 4. UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAUET DE SIDSTE 10 ÅR Uddannelsesniveauet i Region Hovedstaden er steget de sidste 10 år. Ændringen i uddannelsessammensætningen er præget af tre tendenser: En stigning i andelen af personer med en videregående uddannelse på 7,9 procentpoint i perioden 2003 til Andelen af borgere, der har en kort eller mellemlang uddannelse som højest fuldførte uddannelse, er steget med 3,2 procentpoint og udgår dermed 22,7 %. Andelen af personer med en lang videregående uddannelse eller en Ph.d. er steget med 4,7 procentpoint og udgør 14,0 % i Et fald i andelen af personer med en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse på 4,1 procentpoint i perioden 2003 til 2013, som nu udgør 26,4 %. Et fald på 3,7 procentpoint i andelen af borgerne, der har en grundskoleuddannelse som højst gennemførte uddannelse fra 27,8 % i 2003 til 24,6 % i Figur 3. Udvikling i uddannelsesniveau, Region Hovedstaden, % 90% 80% 9,3% 9,8% 10,2% 10,7% 11,2% 11,7% 12,1% 12,6% 13,0% 13,5% 14,0% 19,5% 20,1% 20,6% 20,9% 21,1% 21,3% 21,6% 21,9% 22,2% 22,5% 22,7% 70% 60% 50% 30,5% 30,3% 30,0% 29,7% 29,2% 28,7% 28,3% 27,8% 27,3% 26,8% 26,4% 40% 30% 20% 10% 0% 12,9% 12,6% 12,4% 12,1% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,3% 12,5% 12,8% 27,8% 27,2% 26,7% 26,6% 26,4% 26,1% 25,8% 25,4% 25,1% 24,6% 24,1% Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse KVU og MVU LVU og Ph.d. Kilde: Danmarks Statistik. Udviklingen i uddannelsesniveauet kan dels forklares med en generationseffekt, dels med uddannelsesmobilitet og dels andre faktorer. I det følgende vil uddannelsesmobiliteten i relation til flyttemønstre blive analyseret. Først analyseres der på mobiliteten internt i Danmark og herefter mobiliteten i forhold til udlandet. 7

9 Gennem hele den undersøgte periode har der været en nettoindvandring til Region Hovedstaden. Nettoindvandringen har siden 2009 ca. ligget på personer årligt. Dette skyldes særligt en støt stigning i indvandringen til Regionen Tilflyttere Fraflyttere Netto vandring I de næste kapitler analyseres uddannelsesmobiliteten til og fra Region Hovedstaden (kapitel 5) og uddannelsesmobiliteten til og fra udlandet (kapitel 6). 8

10 5. UDDANNELSESMOBILITET I DANMARK Dette kapital omhandler uddannelsesmobiliteten i Danmark. Dvs. borgere, som flytter til Region Hovedstaden fra en anden region (afsnit 5.1) eller omvendt (afsnit 5.2). 5.1 TILFLYTNING Siden 2003 er der set sket en stigning i antallet af personer der flytter til Region Hovedstaden. Indvandringen steg fra 2003 til 2005 og igen fra 2006 til I 2013 ligger tilflytningen fra andre regioner på personer. Figur 4. Udvikling i antal tilflyttere, Kilde: Danmarks Statistik Uddannelsesfordeling Uddannelsesfordelingen blandt de personer som flytter til Region Hovedstaden fra andre regioner er relativ stabil i perioden Følgende tendenser kan fremhæves: De fleste, som flyttede til Region Hovedstaden i perioden , havde enten en grundskoleuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Eksempelvis var den højest fuldførte uddannelse for 36 % af tilflytterne i 2013 en gymnasial uddannelse. Andelen af tilflyttere med en erhvervsuddannelse er faldet med 4,4 procentpoint i perioden , så andelen af tilflyttere med en erhvervsuddannelse udgjorde 14,5 % i Der er i perioden sket en stigning på 4,5 procentpoint i andelen af tilflyttere med en videregående uddannelse. Andelen af tilflyttere med en kort eller mellemlang videregående uddanne er i perioden steget med 2,9 procentpoint og andelen af tilflyttere med en lang videregående uddannelse eller Ph.d. er i samme periode steget med 1,6 procentpoint. 9

11 Figur 5. Fordeling af tilflytteres uddannelse 100% 90% 80% 70% 4,7% 5,1% 5,3% 5,8% 5,6% 5,3% 4,9% 5,7% 5,6% 5,7% 6,3% 13,2% 14,4% 14,8% 14,6% 14,9% 14,4% 13,8% 14,2% 15,4% 16,0% 16,1% 18,9% 18,7% 18,4% 17,3% 16,3% 16,2% 15,3% 15,3% 14,8% 14,9% 14,5% 60% 50% 40% 32,8% 30,7% 30,6% 31,6% 32,7% 32,5% 34,1% 35,2% 34,7% 35,5% 36,0% 30% 20% 10% 0% 30,4% 31,0% 30,9% 30,8% 30,5% 31,5% 31,9% 29,6% 29,5% 27,8% 27,1% Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse KVU og MVU LVU og Ph.d. Kilde: Danmarks Statistik Aldersfordeling Over halvdelen af tilflytterne er i aldersgruppen år. Der er i perioden sket en stigning i andelen af tilflyttere i denne aldersgruppe på 4,8 procentpoint. Der er i samme periode sket et fald på 4,3 procentpoint i andelen at tilflyttere i aldersgruppen år. Figur 6. Fordelingen af tilflytteres alder 100% 90% 80% 70% 60% 5,5% 5,6% 5,7% 5,7% 5,9% 5,4% 5,4% 5,9% 6,0% 6,1% 6,0% 9,3% 9,8% 9,8% 9,7% 9,3% 9,5% 9,3% 9,4% 8,4% 8,7% 8,0% 26,6% 27,0% 26,5% 26,3% 25,5% 25,1% 23,5% 22,9% 22,6% 22,4% 22,3% 50% 40% 30% 20% 54,6% 53,1% 53,0% 53,6% 55,2% 56,0% 57,9% 57,7% 58,9% 58,7% 59,4% 10% 0% år år år år år Kilde: Danmarks Statistik. 10

12 5.1.3 Regionsfordeling Fordelingen af tilflyttere i forhold til region er stabil i perioden Blandt de som flyttede til Region Hovedstaden i 2013 kom godt halvdelen (46,3 %) fra Region Sjælland, mens 22,6 % kom fra Region Syddanmark, 22,9 % fra Region Midtjylland og 8,1 % fra Region Nordjylland. Figur 7. Tilflyttere opdelt på hvilken region de kommer fra, % 90% 80% 22,1% 22,1% 22,4% 22,7% 22,9% 22,2% 22,8% 23,4% 22,4% 22,4% 22,6% 70% 60% 50% 46,4% 47,5% 46,9% 45,9% 46,1% 47,9% 46,7% 46,3% 46,3% 46,1% 46,3% 40% 30% 20% 10% 0% 8,8% 8,8% 8,7% 8,8% 8,2% 7,9% 7,9% 8,2% 8,1% 8,1% 8,1% 22,6% 21,6% 22,0% 22,5% 22,8% 22,0% 22,5% 22,1% 23,2% 23,4% 22,9% Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: Danmarks Statistik. 11

13 5.2 FRAFLYTNING Fra 2005 til 2009 skete der et relativt stort fald i fraflytningen fra Region Hovedstaden til andre regioner i Danmark. Fra 2009 til 2013 er fraflytningen steget igen, men ligger fortsat under niveauet fra Figur 8. Udvikling i antal fraflyttere, Kilde: Danmarks Statistik Uddannelsesfordeling Uddannelsesfordelingen blandt de personer som flytter fra Region Hovedstaden til andre regioner er relativ stabil for de fleste uddannelsesgrupper i perioden Der er tre interessante tendenser: De fleste fraflyttere har enten en grundskoleuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Andelen af fraflytterne med en gymnasial uddannelse er steget med 5,6 procentpoint og udgør 24,3 % i Der er sket en fald på 7,1 procentpoint blandt fraflyttere med en erhvervsuddannelse i perioden Andelen af borgere med en videregående uddannelse, som er flyttet fra Region Hovedstaden, er nogenlunde stabil i perioden

14 Figur 9. Uddannelsesfordelingen blandt fraflytterne, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,2% 7,8% 8,0% 7,6% 7,9% 7,9% 7,5% 8,4% 7,9% 8,0% 8,3% 17,9% 18,8% 18,7% 18,2% 18,8% 18,6% 16,4% 17,9% 17,5% 18,1% 18,3% 27,8% 27,1% 27,0% 27,0% 25,2% 23,5% 21,9% 21,8% 20,4% 20,4% 20,6% 18,8% 17,9% 18,0% 18,7% 19,0% 19,5% 21,7% 22,0% 23,3% 23,8% 24,3% 28,4% 28,5% 28,3% 28,4% 29,2% 30,5% 32,5% 29,9% 30,8% 29,7% 28,4% Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse KVU og MVU LVU og Ph.d. Kilde: Danmarks Statistik Aldersfordeling Over halvdelen af fraflytterne er enten mellem 16 og 25 år eller 26 og 35 år. Der er sket en stigning på 10,1 procentpoint i andelen af fraflyttere i aldersgruppen år fra 30,9 % i 2003 til 41,0 % i I samme periode faldt andelen i aldersgruppen år med 8,3 procentpoint fra 38 % til 29,6 %. Figur 10. Aldersfordelingen blandt fraflyttere, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,0% 8,9% 8,8% 8,3% 8,1% 7,4% 7,0% 7,6% 7,1% 7,2% 7,3% 8,0% 8,3% 8,3% 8,4% 8,2% 8,3% 8,3% 8,1% 8,4% 8,8% 8,7% 15,2% 16,1% 15,9% 15,9% 15,9% 15,2% 14,5% 14,7% 13,6% 13,8% 13,4% 38,0% 37,2% 37,9% 37,0% 35,7% 33,7% 31,8% 31,3% 29,7% 29,4% 29,6% 30,9% 29,5% 29,1% 30,4% 32,0% 35,3% 38,5% 38,2% 41,2% 40,8% 41,0% år år år år år Kilde: Danmarks Statistik. 13

15 5.2.3 Regionsfordeling Fordelingen mellem regionerne hvor fraflytterne bosætter sig er stabil i perioden I 2013 bosatte 54,7 % af fraflytterne sig i Region Sjælland, 20,2 % i Region Syddanmark, 18,2 % i Region Midtjylland og 7,0 % i Region Nordjylland. Figur 11. Bosætning blandt fraflyttere fra Region hovedstadens, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20,5% 20,2% 19,1% 20,6% 22,0% 20,7% 20,9% 19,9% 21,3% 20,1% 20,2% 55,7% 57,3% 58,6% 55,9% 53,1% 53,6% 53,9% 54,1% 53,3% 54,1% 54,7% 6,7% 6,5% 6,3% 6,5% 6,8% 7,0% 7,0% 7,0% 7,1% 7,2% 7,0% 17,2% 16,0% 16,0% 17,0% 18,1% 18,7% 18,3% 18,9% 18,4% 18,6% 18,2% Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: Danmarks Statistik. 14

16 5.3 NETTOFLYTNING Gennem hele den undersøgte periode har der været en nettotilflytningen til Region Hovedstaden fra de øvrige danske regioner. Nettotilflytningen har siden 2009 ca. ligget på 7000 personer årligt. Dette skyldes særligt en lav fraflytning, som fortsat ligger noget under niveauet fra starten af 00 erne. Figur 12. Antal til- og fraflyttere samt nettovandring, Tilflyttere Fraflyttere Netto vandring Kilde: Danmarks Statistik Uddannelsesfordeling Det er generelt personer med en grundskoleuddannelse eller gymnasial uddannelse, som flytter til Region Hovedstaden. Før 2009 har der været en tendens til, at flere personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse flyttede fra Region Hovedstaden end der flyttede til. Den tendens lader til at være vendt, så der i dag er omtrent lige så mange personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som flytter til Region Hovedstaden og omvendt. 15

17 Figur 13. Nettoflytning - udvikling for uddannelsesgrupperne, Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse KVU og MVU LVU og Ph.d. Ukendt Kilde: Danmarks Statistik Aldersfordeling Generelt er det de unge, som flytter til Region Hovedstaden, mens de ældre generationer i højere grad flytter ud. Før 2009 har der været en tendens til, at flere årige flyttede ud af Region Hovedstaden end der flyttede til. Den tendens lader til at være vendt, så der i dag er ca. lige så mange årige, som flytter til Region Hovedstaden som ud af Region Hovedstaden. Figur 14. Nettoflytning - udvikling for aldersgrupper, år år år år år Kilde: Danmarks Statistik. 16

18 5.3.3 Regionsfordeling Siden 2008 har der været en nettotilflytning fra alle regionerne til Region Hovedstaden. Den største nettotilflytning kommer fra Region Midtjylland. Figur 15. Nettoflytning - udvikling for regioner, Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: Danmarks Statistik. 17

19 6. UDDANNELSESMOBILITET TIL OG FRA UDLANDET Dette kapital omhandler uddannelsesmobiliteten uden for Danmark. Dvs. borgere, som flytter til Region Hovedstaden fra udlandet (afsnit 6.1) eller omvendt (afsnit 6.2). 6.1 INDVANDRING Siden 2003 er der sket en fordobling i antallet af indvandringer til Region Hovedstaden fra udlandet over de seneste ti år. Den største stigning har været mellem 2003 til Efter 2008 er antallet af indvandrere fra udlandet stabilt indtil 2013, hvor der sker en stigning. I 2013 ligger indvandringen fra udlandet på personer. I takt med denne udvikling udgør andelen af udvandrere i ,1% af alle personer der flyttede fra Region Hovedstaden. Andelen af udvandrere er steget med 11,7 procentpoint i perioden Figur 16. Udviklingen i antal udenlandske tilflyttere (indvandrere) til Region Hovedstaden Kilde: Danmarks Statistik. Alderssammensætningen blandt tilflytterne fra udlandet er stabil over tid. Lidt under halvdelen af tilflytterne fra udlandet er mellem år. Omkring en tredjedel befinde sig i aldersgruppen år. 18

20 Figur 17. Udvikling i indvandring opdelt på alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,5% 5,3% 4,7% 5,2% 4,9% 4,8% 4,8% 4,6% 4,7% 5,3% 5,0% 13,1% 12,7% 12,2% 12,6% 12,0% 12,1% 11,5% 11,1% 11,2% 11,5% 11,7% 31,9% 31,2% 31,8% 32,1% 33,1% 32,8% 32,3% 32,7% 32,3% 31,5% 32,9% 46,1% 47,4% 48,4% 47,1% 47,6% 48,0% 49,2% 49,5% 49,4% 49,4% 48,0% år år år år år Kilde: Danmarks Statistik. Indvandrere fra udlandet til Region Hovedstadens uddannelse er ikke oftest ikke oplyst det gælder for omkring 95 % af tilflytterne fra udlandet. 6.2 UDVANDRING Siden 2003 er der set sket en stigning i antallet af personer der flytter til udlandet. Udvandringen steg fra 2003 til 2006 og igen fra 2008 til I 2013 ligger antallet af udvandrere på personer og udgør 47,1% af alle personer der flyttede fra Region Hovedstaden. Andelen af udvandrere er steget med 11,7 procentpoint i perioden

21 Figur 18. Udvikling i udvandring fra Region Hovedstaden til udlandet Kilde: Danmarks Statistik. Omkring tre fjerdedele af udvandrerne er enten mellem 16 og 25 år eller 26 og 35 år. Der er i perioden sket en stigning i andelen af udvandrere i aldersgruppen år på 5,8 procentpoint. Der er i samme periode sket et fald på 2,4 procentpoint i andelen af udvandrere i aldersgruppen år. Figur 19. Fordeling af indvandring ift. alder, % 90% 80% 6,4% 6,3% 6,1% 6,1% 6,0% 5,9% 6,0% 5,4% 5,9% 5,6% 5,9% 14,4% 15,0% 14,8% 15,1% 14,2% 13,2% 13,1% 12,3% 12,8% 12,4% 12,6% 70% 60% 50% 40% 35,7% 36,7% 35,2% 35,9% 35,7% 34,1% 33,7% 34,3% 35,8% 33,5% 33,3% 30% 20% 39,5% 38,0% 39,9% 39,3% 40,1% 43,7% 44,5% 45,1% 42,5% 45,6% 45,2% 10% 0% år år år år år Kilde: Danmarks Statistik. To tredjedele af personerne, som er udvandret fra Region Hovedstaden til udlandet i 2013, har ikke oplyst en uddannelse (59,5 %). Der er siden 2003 sket en stigning på 21,4 procentpoint blandt udvandrere, hvis uddannelse ikke er oplyst. 20

22 6.3 NETTOVANDRING Gennem hele den undersøgte periode har der været en nettoindvandring til Region Hovedstaden fra udlandet. Nettoindvandringen har siden 2008 ligget på omkring 8500 personer årligt. Dette skyldes særligt en stigning i indvandringen til Regionen og et konstant antal af fra udvandrere i perioden Figur 20. Udvikling i ind- og udvandring samt nettovandring, Tilflyttere Fraflyttere Netto vandring Kilde: Danmarks Statistik. Siden 2008 har der inden for alle aldersgrupper været en nettoindvandring til Region Hovedstaden fra udlandet. Den største nettoindvandring forekommer blandt personer i aldersgruppen16-25 år, som siden 2007 har ligget på omkring 5000 personer. 21

23 Figur 21. Oversigt over den samlede udvikling for aldersgrupperne, Kilde: Danmarks Statistik år år år år år 7. PERSPEKTIVERING OM MOBILILITET, UDDANNELSESNIVEAU OG ARBEJDSMARKEDSBALANCER Den stigende nettotilflytning, ikke mindst af videregående uddannede, som er beskrevet i de foregående kapitler er med til at hæve uddannelsesniveauet i Region Hovedstaden. I forvejen har regionen et højt niveau. I hele den voksne befolkning har ca. en tredjedel i regionen nu en videregående uddannelse. Og for en ungdomsårgang viser den nyeste uddannelsesprofilberegning, at 64,4 % eller næsten 2/3 får en videregående uddannelse. Her er regionen således allerede betydeligt over 60 % målsætningen. Til gengæld er de erhvervsfaglige uddannelser nu nede under 20 % i afsluttende uddannelsesprofil. For de unge med direkte overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse er andelen, der tager erhvervsuddannelse nede på et historisk lavt niveau og nærmer sig 10 %. I den voksne befolkning i regionen er det fortsat ca. en fjerdedel, som har en erhvervsuddannelse. Men denne andel vil falde betydeligt i de kommende år. Der er ingen hjælp at hente fra nettotilflytningen, hvor der er næsten ligevægt mellem tilflyttere og udflyttere, jf. figur 13 ovenfor. Til gengæld bidrager nettotilflytningen yderligere til at videregående uddannede dominerer. Hvert år øges antallet af personer med enten en afsluttet videregående uddannelse eller en gymnasial 22

24 uddannelse, som typisk fører frem til videregående uddannelse med mere end fra andre danske regioner. Hertil kommer tilflytning fra udlandet. I 2030 vil andelen i den voksne befolkning med videregående uddannelse uden mobilitet være vokset fra ca. 36 % til over 50 % og med det aktuelle mobilitetsniveau vil andelen være helt oppe på ca. 60 %. Andelen med erhvervsuddannelse vil være faldet til under 20 %. Manglen på erhvervsuddannede vil blive udtalt. De målsætninger der er opstillet både for regionen og på nationalt plan for erhvervsuddannelsernes andel af overgangen fra grundskole til hhv. 25 og 30 % frem mod 2030 er svære at opnå. Der er grund til at glæde sig over det stigende antal med videregående uddannelse, også blandt tilflytterne. Der er brug for disse mennesker i Region Hovedstaden. Men den faldende antal med erhvervsuddannelse er bekymrende. I den store modelbaserede fremskrivning frem mod 2024, som Region Hovedstaden udgav i 2012 sammen med Region Sjælland blev for RH forudset et overskud på ca personer med ufaglært uddannelse i Faglærtes mangel ville i RH stige ca , KVU s mangel til og MVU s mangel til ca Måske lidt overraskende forudså allerede 2012-analysen er overskud på for LVU på ca I alt ville der ifølge den modelbaserede fremskrivning mangle i 2024 I Epinions analyser har vi detaljeret set på udviklingen i uddannelsesfrekvenser og søgning efter Hvordan har den påvirket disse forventede balancer og kan de nye mobilitetstal i nærværende analyse yderligere bidrage til balancerne? Analysen af søgning/uddannelsesfrekvenser peger på et yderligere fald for erhvervsuddannelserne. Manglen vil således blive mere udtalt end forudset i Overudbuddet af LVU vil stige yderligere. Dog vil der være betydelig mangel på ingeniører Den forudsete mangel på KVU og MVU vil blive erstattet af nogenlunde ligevægt Der kan således om ca. 10 år i RH forventes et overskud på op imod ufaglærte, en tilsvarende mangel på faglærte/erhvervsuddannede, ligevægt for KVU og MVU samt et overskud på LVU på ca , dog en mangel på ingeniører på ca Dette var de nye forventede ubalancer set i lyset af ændret søgning/ændrede uddannelsesfrekvenser. Hvordan vil de nye mobilitetstal påvirke balancerne? Det blev nævnt ovenfor at med ændrede uddannelsesfrekvenser vil uddannelsesniveauet stige så over 50 % vil have en videregående uddannelse i Med den kraftige mobilitet mod Region Hovedstaden vil den nå den videregående andel i arbejdsstyrken helt op på 60 % De erhvervsuddannede påvirkes ikke meget af interregional mobiliteten. Med tilflytning fra andre regioner, udlandet (de østeuropæiske håndværkere m.fl.) vil erhvervsuddannelsesandelen dog stige fra et forventet niveau på under 20 som nævnt ovenfor til ca. 25. Hertil kommer den ganske omfattende pendling fra Region Sjælland, som blev grundigt belyst i 2012-rapporten 23

25 Det vurderes, at den nye dimensionering, der ved vedtaget og som særligt rammer LVU, vil bidrage til bedre balance. Fortsætter samtidigt de mobilitetstendenser, der er beskrevet i de foregående kapitler,, er der ingen grund til bekymring for hverken mangel eller overudbud på LVU. Det er bemærkelsesværdigt, at der med de aktuelle uddannelsesfrekvenser forsat vil være ca. 30 % ufaglærte i arbejdsstyrken i Hvis andelen af faglærte jobs som besættes af arbejdskraft fra Østeuropa mv. skal reduceres, skal der være større mobilitet fra den ufaglærte gruppe til faglærte, jf. en rapport fra EVA i 2015 om dette emne 24

26 25

27 26

28 8. BILAGSTABELLER 8.1 TILFLYTTERE FRA ANDRE REGIONER OPDELT PÅ UDDANNELSE OG ALDER Tabel 2. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 34,8% 36,8% 36,6% 36,8% 36,3% 36,8% 36,3% 33,5% 33,4% 31,2% 29,9% Gymnasial uddannelse 46,4% 44,5% 44,7% 45,9% 46,3% 45,1% 46,7% 48,6% 47,7% 48,8% 49,3% Erhvervsuddannelse 9,2% 9,0% 8,1% 7,1% 6,7% 6,5% 6,2% 6,1% 6,3% 6,5% 6,3% KVU og MVU 4,1% 4,5% 4,8% 4,3% 4,6% 4,7% 4,5% 5,4% 6,4% 7,2% 7,4% LVU og Ph.d. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% Uddannelse ikke oplyst 5,2% 5,0% 5,6% 5,6% 5,9% 6,7% 6,2% 6,0% 5,8% 6,0% 6,6% Antal

29 Tabel 3. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse Grundskole 18,2% 18,1% 17,2% 16,8% 15,8% 16,3% 17,6% 16,1% 16,0% 14,6% 14,8% Gymnasial uddannelse 17,3% 16,4% 15,6% 15,7% 15,9% 15,2% 14,7% 14,8% 14,0% 13,4% 12,3% Erhvervsuddannelse 25,3% 24,6% 24,1% 22,7% 21,9% 22,3% 20,8% 20,8% 18,8% 18,8% 18,5% KVU og MVU 24,2% 25,7% 26,6% 26,9% 27,6% 26,3% 26,6% 25,7% 27,9% 28,6% 27,7% LVU og Ph.d. 9,2% 10,0% 11,1% 11,6% 12,1% 11,2% 10,9% 12,6% 13,4% 12,9% 14,6% Uddannelse ikke oplyst 5,7% 5,2% 5,5% 6,3% 6,8% 8,6% 9,4% 10,0% 9,9% 11,7% 12,1% Antal Tabel 4. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 27,1% 26,4% 26,5% 26,2% 24,4% 24,3% 24,3% 23,9% 21,2% 21,6% 20,8% Gymnasial uddannelse 7,7% 7,1% 7,9% 7,1% 7,7% 7,8% 8,3% 8,4% 6,4% 7,5% 7,3% Erhvervsuddannelse 31,2% 32,8% 32,9% 31,3% 32,0% 30,1% 31,3% 31,0% 31,1% 30,2% 29,1% KVU og MVU 18,6% 19,2% 19,0% 19,1% 20,8% 19,9% 18,6% 19,1% 21,5% 20,0% 21,3% LVU og Ph.d. 9,6% 9,9% 9,4% 11,3% 9,7% 11,4% 10,0% 11,1% 11,5% 12,7% 13,1% Uddannelse ikke oplyst 5,8% 4,6% 4,4% 5,1% 5,3% 6,4% 7,6% 6,5% 8,3% 7,9% 8,4% Antal

30 Tabel 5. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 24,4% 24,1% 24,3% 23,1% 24,4% 26,3% 26,0% 25,2% 23,7% 24,5% 23,1% Gymnasial uddannelse 4,5% 5,1% 5,6% 5,0% 5,4% 5,6% 6,0% 7,3% 5,8% 6,7% 6,3% Erhvervsuddannelse 34,3% 29,6% 33,3% 32,9% 29,5% 29,7% 28,4% 29,9% 32,8% 31,0% 31,9% KVU og MVU 22,0% 26,3% 23,7% 24,0% 24,8% 24,7% 23,2% 22,2% 23,6% 23,0% 23,2% LVU og Ph.d. 11,1% 11,3% 9,0% 11,6% 11,1% 8,7% 10,7% 9,2% 8,6% 9,3% 10,2% Uddannelse ikke oplyst 3,7% 3,5% 4,1% 3,3% 4,7% 4,9% 5,8% 6,2% 5,5% 5,5% 5,3% Antal Tabel 6. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 27,2% 25,9% 26,3% 22,7% 22,6% 23,2% 22,6% 21,1% 23,2% 21,7% 19,5% Gymnasial uddannelse 2,1% 4,0% 2,9% 3,7% 3,1% 3,9% 3,7% 3,6% 4,7% 5,0% 4,8% Erhvervsuddannelse 34,2% 32,6% 33,3% 35,3% 32,9% 34,3% 33,1% 31,2% 30,9% 32,1% 30,3% KVU og MVU 21,4% 23,1% 23,8% 24,3% 25,4% 23,5% 27,0% 27,1% 26,2% 26,1% 27,8% LVU og Ph.d. 9,9% 9,9% 10,0% 10,7% 11,9% 11,5% 10,2% 14,2% 12,5% 12,7% 15,0% Uddannelse ikke oplyst 5,3% 4,5% 3,7% 3,2% 4,1% 3,7% 3,4% 2,8% 2,5% 2,4% 2,6% Antal

31 8.2 TILFLYTTERE FRA ANDRE REGIONER OPDELT PÅ UDDANNELSE OG REGION Tabel 7. Oversigt over tilflyttere fra Region Midtjyllands højest fuldførte uddannelse, Grundskole 22,2% 23,0% 22,1% 21,9% 21,0% 21,3% 20,6% 18,7% 18,3% 17,5% 16,2% Gymnasial uddannelse 35,7% 33,2% 33,8% 33,9% 35,4% 35,7% 37,0% 37,0% 36,3% 37,0% 36,6% Erhvervsuddannelse 12,7% 12,6% 12,2% 11,2% 10,8% 9,9% 10,2% 10,2% 9,2% 8,9% 8,8% KVU og MVU 17,1% 18,6% 19,1% 19,6% 19,7% 19,7% 19,0% 18,3% 20,6% 20,8% 21,2% LVU og Ph.d. 6,4% 6,8% 7,2% 7,9% 7,4% 6,8% 6,6% 7,9% 7,7% 7,4% 8,5% Uddannelse ikke oplyst 5,8% 5,8% 5,6% 5,5% 5,7% 6,6% 6,6% 7,8% 8,0% 8,4% 8,7% Antal Tabel 8. Oversigt over tilflyttere fra Region Nordjyllands højest fuldførte uddannelse, Grundskole 28,3% 26,0% 25,2% 25,6% 25,6% 25,7% 26,1% 24,1% 23,2% 19,4% 17,6% Gymnasial uddannelse 32,7% 31,1% 31,1% 29,6% 31,3% 31,3% 31,6% 33,3% 32,8% 33,0% 33,7% Erhvervsuddannelse 13,9% 14,7% 14,6% 12,6% 12,8% 13,5% 10,8% 10,3% 11,0% 11,0% 9,7% KVU og MVU 14,0% 15,3% 15,8% 17,8% 16,2% 15,9% 16,7% 17,3% 18,0% 19,6% 20,0% LVU og Ph.d. 5,4% 7,0% 7,0% 6,8% 7,6% 7,2% 6,2% 7,3% 7,0% 7,6% 9,2% Uddannelse ikke oplyst 5,7% 6,0% 6,3% 7,6% 6,6% 6,4% 8,6% 7,7% 8,0% 9,3% 9,9% Antal

32 Tabel 9. Oversigt over tilflyttere fra Region Sjællands højest fuldførte uddannelse, Grundskole 32,9% 33,5% 33,8% 34,3% 33,5% 34,4% 35,5% 33,6% 34,2% 32,1% 31,9% Gymnasial uddannelse 26,1% 25,1% 24,8% 25,0% 25,8% 25,8% 27,1% 27,7% 27,4% 28,3% 28,6% Erhvervsuddannelse 22,6% 22,3% 21,9% 21,1% 20,0% 19,0% 18,2% 18,5% 18,5% 18,6% 17,9% KVU og MVU 10,1% 11,3% 11,3% 10,7% 11,3% 10,4% 9,3% 10,4% 10,4% 10,9% 11,3% LVU og Ph.d. 3,4% 3,8% 3,6% 3,9% 3,9% 3,5% 3,1% 3,8% 3,5% 3,9% 3,9% Uddannelse ikke oplyst 4,7% 4,0% 4,6% 4,9% 5,5% 6,9% 6,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,4% Antal Tabel 10. Oversigt over tilflyttere fra Region Syddanmarks højest fuldførte uddannelse, Grundskole 27,0% 28,7% 28,4% 27,1% 27,8% 27,7% 28,2% 25,5% 24,6% 23,8% 22,3% Gymnasial uddannelse 35,8% 33,3% 32,4% 35,7% 35,8% 34,2% 36,1% 38,6% 38,5% 37,9% 39,0% Erhvervsuddannelse 14,8% 14,2% 14,5% 13,4% 11,4% 12,2% 11,2% 11,1% 9,8% 10,3% 10,2% KVU og MVU 12,2% 13,7% 14,0% 12,5% 13,0% 12,8% 12,7% 12,5% 14,8% 15,1% 13,8% LVU og Ph.d. 4,2% 4,5% 5,0% 5,5% 5,1% 5,4% 4,8% 5,0% 5,7% 5,2% 5,8% Uddannelse ikke oplyst 6,0% 5,5% 5,7% 5,9% 6,8% 7,6% 7,0% 7,3% 6,7% 7,7% 8,8% Antal

33 8.3 FRAFLYTTERE FRA ANDRE REGIONER OPDELT PÅ UDDANNELSE OG ALDER Tabel 11. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 40,6% 42,3% 43,5% 42,3% 44,0% 45,0% 43,9% 41,7% 40,9% 38,7% 38,0% Gymnasial uddannelse 35,9% 34,7% 35,6% 36,8% 36,3% 35,7% 36,7% 38,9% 40,1% 41,9% 42,4% Erhvervsuddannelse 14,6% 13,5% 12,2% 11,7% 10,3% 9,1% 8,4% 8,1% 8,2% 7,8% 7,9% KVU og MVU 4,8% 5,2% 4,4% 4,6% 4,5% 4,7% 4,6% 5,8% 6,0% 6,8% 6,7% LVU og Ph.d. 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% Uddannelse ikke oplyst 3,8% 3,8% 4,0% 4,4% 4,6% 5,3% 6,2% 5,4% 4,7% 4,6% 4,7% Antal Tabel 12. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 17,1% 16,3% 15,7% 15,7% 15,9% 16,0% 18,1% 16,4% 17,2% 16,1% 15,0% Gymnasial uddannelse 14,4% 13,9% 13,8% 13,6% 13,3% 12,4% 13,4% 12,9% 12,8% 12,6% 12,4% Erhvervsuddannelse 29,0% 27,9% 28,1% 29,5% 26,6% 25,1% 23,9% 22,5% 20,9% 21,4% 22,1% KVU og MVU 25,7% 27,3% 27,4% 26,7% 28,1% 28,6% 25,0% 27,0% 27,4% 27,3% 27,6% LVU og Ph.d. 11,1% 12,2% 12,4% 11,8% 12,7% 13,2% 13,2% 15,0% 14,9% 15,0% 14,9% Uddannelse ikke oplyst 2,7% 2,4% 2,6% 2,7% 3,4% 4,6% 6,3% 6,3% 6,8% 7,5% 8,1% Total Antal

34 Tabel 13. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 24,1% 25,6% 23,5% 24,3% 23,1% 22,4% 24,9% 21,4% 22,0% 22,5% 20,3% Gymnasial uddannelse 6,6% 7,9% 8,0% 7,1% 7,0% 7,1% 8,3% 7,7% 7,1% 6,7% 6,9% Erhvervsuddannelse 34,8% 32,6% 33,9% 33,8% 34,3% 31,5% 30,4% 32,6% 31,0% 29,9% 28,0% KVU og MVU 20,4% 20,3% 20,4% 20,6% 21,1% 22,5% 18,8% 21,0% 21,6% 21,5% 22,9% LVU og Ph.d. 10,1% 10,2% 11,2% 11,2% 11,2% 12,2% 11,5% 12,4% 13,1% 13,2% 14,9% Uddannelse ikke oplyst 4,0% 3,4% 3,1% 3,1% 3,2% 4,4% 6,2% 4,9% 5,2% 6,2% 7,1% Antal Tabel 14. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 28,0% 26,7% 28,0% 28,4% 27,8% 28,4% 30,6% 27,8% 28,2% 27,9% 24,1% Gymnasial uddannelse 4,4% 4,9% 4,4% 6,0% 6,1% 5,7% 6,6% 6,8% 6,6% 5,5% 7,1% Erhvervsuddannelse 36,6% 36,4% 37,0% 35,1% 33,0% 34,9% 32,2% 32,4% 32,6% 33,7% 35,9% KVU og MVU 20,2% 20,6% 19,3% 20,5% 21,2% 19,1% 17,7% 18,7% 18,3% 19,8% 18,9% LVU og Ph.d. 7,8% 8,3% 8,1% 6,9% 8,4% 7,3% 8,3% 9,1% 8,6% 7,3% 8,3% Uddannelse ikke oplyst 3,0% 3,1% 3,2% 3,1% 3,5% 4,7% 4,6% 5,2% 5,7% 5,9% 5,7% Antal

35 Tabel 15. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 31,1% 30,4% 30,6% 31,2% 28,7% 26,7% 25,4% 24,1% 26,5% 27,1% 26,6% Gymnasial uddannelse 2,8% 2,6% 2,9% 2,9% 3,2% 3,7% 3,7% 3,3% 3,8% 4,5% 4,0% Erhvervsuddannelse 39,2% 40,9% 39,5% 39,8% 40,5% 40,3% 39,3% 40,7% 39,3% 36,9% 38,2% KVU og MVU 17,0% 16,9% 18,4% 16,4% 18,6% 18,8% 21,9% 21,4% 20,8% 22,2% 22,2% LVU og Ph.d. 6,1% 5,6% 6,0% 6,5% 6,1% 7,9% 6,4% 7,8% 7,3% 7,0% 6,7% Uddannelse ikke oplyst 3,8% 3,6% 2,6% 3,1% 2,8% 2,7% 3,3% 2,7% 2,3% 2,5% 2,3% Antal

36 8.4 FRAFLYTTERE FRA ANDRE REGIONER OPDELT PÅ UDDANNELSE OG REGION Tabel 16. Oversigt over fraflyttere fra Region Midtjyllands højest fuldførte uddannelse, Grundskole 23,6% 23,4% 24,3% 23,2% 22,0% 22,6% 24,1% 22,8% 23,3% 21,2% 20,6% Gymnasial uddannelse 25,9% 26,3% 27,4% 26,9% 25,5% 27,4% 28,7% 28,0% 30,9% 31,6% 32,5% Erhvervsuddannelse 19,0% 18,8% 17,0% 18,0% 16,8% 14,8% 14,2% 13,3% 12,8% 11,5% 11,6% KVU og MVU 19,6% 19,3% 18,2% 18,9% 21,2% 20,9% 17,5% 19,2% 17,9% 19,7% 19,3% LVU og Ph.d. 8,4% 8,8% 9,9% 8,5% 10,6% 9,8% 9,1% 10,3% 9,7% 9,7% 9,6% Uddannelse ikke oplyst 3,5% 3,3% 3,3% 4,5% 3,9% 4,6% 6,4% 6,4% 5,4% 6,3% 6,3% Antal Tabel 17. Oversigt over fraflyttere fra Region Nordjyllands højest fuldførte uddannelse, Grundskole 27,2% 30,0% 28,5% 27,3% 27,8% 30,4% 29,1% 26,0% 27,4% 25,0% 25,3% Gymnasial uddannelse 23,5% 19,1% 23,3% 23,6% 23,3% 20,0% 24,4% 27,6% 26,7% 29,0% 29,6% Erhvervsuddannelse 21,5% 21,7% 20,0% 20,8% 19,8% 18,6% 16,3% 16,4% 13,5% 14,4% 13,1% KVU og MVU 16,6% 16,6% 17,3% 16,3% 16,5% 18,0% 15,6% 17,1% 17,7% 16,1% 17,6% LVU og Ph.d. 6,6% 7,9% 6,8% 7,5% 7,7% 8,2% 6,6% 7,1% 8,9% 9,1% 7,7% Uddannelse ikke oplyst 4,7% 4,7% 4,1% 4,5% 4,9% 4,6% 8,1% 5,8% 5,8% 6,4% 6,8% Antal

37 Tabel 18. Oversigt over fraflyttere fra Region Sjælland højest fuldførte uddannelse, Grundskole 29,0% 28,5% 28,5% 29,1% 30,9% 31,6% 33,6% 31,5% 32,7% 32,0% 29,6% Gymnasial uddannelse 13,5% 13,6% 12,7% 13,4% 13,8% 13,8% 15,1% 15,3% 15,9% 16,2% 16,7% Erhvervsuddannelse 31,3% 30,6% 30,8% 30,9% 29,1% 27,0% 25,0% 25,3% 24,0% 24,6% 24,8% KVU og MVU 16,6% 17,7% 18,1% 17,0% 16,6% 16,4% 14,5% 15,7% 15,9% 15,8% 16,3% LVU og Ph.d. 6,6% 7,0% 7,2% 6,9% 6,3% 6,5% 6,2% 7,4% 6,4% 6,6% 6,9% Uddannelse ikke oplyst 3,0% 2,6% 2,7% 2,7% 3,2% 4,7% 5,6% 4,8% 5,1% 4,9% 5,7% Antal Tabel 19. Oversigt over fraflyttere fra Region Syddanmark højest fuldførte uddannelse, Grundskole 26,5% 27,7% 26,3% 26,6% 26,3% 27,7% 28,9% 25,7% 26,2% 24,8% 25,1% Gymnasial uddannelse 22,4% 20,1% 21,8% 21,8% 21,6% 22,8% 25,5% 26,6% 28,4% 28,9% 28,5% Erhvervsuddannelse 23,1% 21,4% 21,7% 21,6% 20,0% 18,5% 16,5% 16,5% 15,0% 13,8% 14,1% KVU og MVU 17,5% 19,2% 18,4% 18,9% 19,6% 18,1% 16,0% 18,0% 16,8% 18,6% 17,9% LVU og Ph.d. 6,8% 7,6% 7,9% 7,5% 8,2% 8,0% 7,6% 7,5% 8,0% 7,3% 8,5% Uddannelse ikke oplyst 3,8% 3,9% 4,0% 3,7% 4,4% 4,8% 5,5% 5,8% 5,5% 6,7% 5,8% Antal

38 8.5 TILFLYTTERE FRA UDLANDET OPDELT PÅ UDDANNELSE OG ALDER Tabel 20. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 2,4% 1,9% 1,6% 1,3% 1,5% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7% Gymnasial uddannelse 3,0% 2,5% 2,3% 1,7% 1,8% 1,5% 1,6% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% Erhvervsuddannelse 0,5% 0,8% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% KVU og MVU 0,8% 0,6% 1,0% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 1,1% 0,7% 0,9% LVU og Ph.d. 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Uddannelse ikke oplyst 93,4% 94,1% 94,6% 95,9% 95,8% 96,4% 96,3% 96,8% 96,1% 96,7% 96,7% Antal Tabel 21. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 1,3% 1,7% 1,1% 1,1% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% Gymnasial uddannelse 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 0,3% Erhvervsuddannelse 1,4% 1,9% 1,1% 0,7% 0,7% 0,9% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% KVU og MVU 1,9% 2,1% 2,0% 1,3% 1,5% 1,2% 1,4% 1,4% 1,6% 1,5% 1,2% LVU og Ph.d. 1,0% 1,6% 1,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% Uddannelse ikke oplyst 92,8% 91,3% 93,3% 94,8% 95,5% 95,6% 95,8% 96,0% 95,7% 96,1% 96,9% Antal

39 Tabel 22. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 1,4% 1,5% 1,6% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,5% Gymnasial uddannelse 0,7% 1,1% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,7% 0,4% Erhvervsuddannelse 1,6% 2,5% 2,2% 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,3% 0,8% 0,7% 0,8% KVU og MVU 1,4% 1,6% 1,1% 0,8% 1,1% 0,9% 1,3% 0,8% 1,1% 1,0% 0,8% LVU og Ph.d. 1,3% 1,5% 1,0% 0,6% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 1,1% 0,7% 0,7% Uddannelse ikke oplyst 93,5% 91,9% 93,6% 95,9% 95,4% 95,9% 95,6% 95,5% 95,4% 96,0% 96,8% Antal Tabel 23. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 1,9% 1,4% 1,5% 0,9% 1,1% 0,6% 1,6% 1,3% 1,3% 0,7% 1,1% Gymnasial uddannelse 0,7% 0,6% 0,7% 0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,2% 0,4% 0,3% 0,7% Erhvervsuddannelse 2,0% 2,6% 1,8% 1,4% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,6% 1,3% 1,4% KVU og MVU 1,6% 1,4% 1,5% 1,6% 1,4% 1,9% 1,3% 0,8% 1,6% 0,9% 1,7% LVU og Ph.d. 0,7% 1,1% 1,9% 0,9% 1,4% 1,1% 0,9% 1,1% 1,0% 0,8% 0,6% Uddannelse ikke oplyst 92,9% 92,9% 92,7% 94,9% 94,6% 94,5% 94,2% 95,1% 94,2% 96,0% 94,4% Antal

40 Tabel 24. Oversigt over årige tilflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 1,5% 2,7% 2,0% 1,6% 0,9% 1,4% 0,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% Gymnasial uddannelse 0,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,5% 0,4% Erhvervsuddannelse 2,2% 2,2% 2,6% 0,3% 0,7% 1,4% 1,0% 2,0% 2,3% 2,0% 0,9% KVU og MVU 1,5% 1,5% 2,0% 1,5% 2,6% 1,3% 2,1% 1,6% 1,4% 1,1% 1,3% LVU og Ph.d. 1,0% 1,5% 2,7% 1,3% 0,9% 0,9% 1,2% 1,6% 0,9% 1,4% 2,0% Uddannelse ikke oplyst 93,5% 92,0% 90,3% 94,6% 94,8% 94,8% 94,8% 93,3% 94,1% 94,1% 93,9% Antal

41 8.6 FRAFLYTTERE FRA UDLANDET OPDELT PÅ UDDANNELSE OG ALDER Tabel 25. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 16,2% 16,9% 16,1% 15,0% 13,6% 11,3% 10,6% 9,4% 8,9% 7,8% 7,3% Gymnasial uddannelse 19,4% 20,2% 17,1% 15,6% 15,9% 12,0% 12,2% 11,3% 12,5% 10,4% 11,2% Erhvervsuddannelse 5,3% 6,1% 4,8% 4,3% 4,0% 2,2% 2,3% 1,8% 2,1% 1,5% 1,5% KVU og MVU 4,8% 6,2% 5,8% 5,3% 5,7% 4,7% 4,7% 4,8% 7,2% 5,7% 6,5% LVU og Ph.d. 0,3% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% Uddannelse ikke oplyst 54,1% 50,0% 55,8% 59,3% 60,5% 69,5% 70,0% 72,3% 68,9% 74,1% 73,0% Antal Tabel 26. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 9,2% 10,1% 9,2% 9,0% 8,2% 7,2% 6,9% 5,9% 4,9% 4,3% 3,4% Gymnasial uddannelse 13,1% 13,8% 12,2% 10,8% 10,2% 9,5% 8,0% 6,8% 6,6% 6,5% 5,2% Erhvervsuddannelse 13,9% 15,5% 13,8% 12,0% 11,7% 8,3% 6,9% 6,4% 5,3% 4,7% 4,5% KVU og MVU 19,7% 20,4% 21,7% 19,3% 20,6% 16,7% 15,9% 15,8% 16,1% 15,9% 14,6% LVU og Ph.d. 15,3% 17,0% 16,6% 15,2% 15,6% 15,1% 12,8% 14,5% 14,4% 16,5% 17,7% Uddannelse ikke oplyst 28,8% 23,4% 26,5% 33,7% 33,6% 43,2% 49,6% 50,4% 52,7% 52,3% 54,6% Antal

42 Tabel 27. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 12,4% 11,4% 11,3% 11,7% 10,7% 8,7% 7,8% 8,5% 8,3% 7,2% 5,9% Gymnasial uddannelse 7,9% 9,5% 8,7% 8,5% 8,1% 7,1% 7,7% 7,6% 6,9% 7,0% 6,6% Erhvervsuddannelse 17,5% 19,3% 18,8% 19,2% 18,0% 16,5% 13,0% 12,8% 10,8% 11,0% 9,9% KVU og MVU 18,8% 20,9% 21,4% 16,9% 20,1% 17,1% 15,9% 16,7% 16,7% 15,8% 15,4% LVU og Ph.d. 16,3% 18,5% 18,1% 15,2% 17,9% 16,9% 16,9% 17,2% 20,4% 18,7% 20,0% Uddannelse ikke oplyst 27,2% 20,5% 21,7% 28,4% 25,2% 33,7% 38,7% 37,3% 36,9% 40,3% 42,2% Antal Tabel 28. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 14,0% 13,7% 12,6% 12,5% 14,8% 12,1% 12,3% 13,4% 11,8% 10,6% 9,2% Gymnasial uddannelse 5,9% 5,8% 5,6% 4,7% 5,4% 5,2% 6,3% 6,0% 6,4% 6,3% 7,8% Erhvervsuddannelse 20,1% 19,5% 19,0% 18,1% 18,6% 18,2% 15,5% 15,0% 15,0% 16,6% 14,9% KVU og MVU 20,4% 21,6% 21,6% 19,8% 19,9% 17,1% 17,5% 17,3% 19,5% 16,4% 18,5% LVU og Ph.d. 14,8% 13,4% 17,1% 14,6% 16,0% 14,0% 12,9% 12,8% 14,2% 15,5% 14,8% Uddannelse ikke oplyst 24,8% 26,0% 24,3% 30,4% 25,2% 33,5% 35,5% 35,6% 33,0% 34,5% 34,9% Antal

43 Tabel 29. Oversigt over årige fraflytteres højest fuldførte uddannelse, Grundskole 16,3% 16,9% 16,6% 16,0% 15,1% 13,3% 13,8% 12,5% 19,1% 14,8% 12,1% Gymnasial uddannelse 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,4% 4,4% 6,9% 4,8% 5,2% 3,7% 4,7% Erhvervsuddannelse 25,6% 24,8% 24,6% 25,4% 23,3% 23,5% 19,1% 22,0% 22,7% 21,1% 19,6% KVU og MVU 20,2% 17,0% 15,6% 18,4% 23,5% 21,7% 16,7% 17,9% 17,2% 16,2% 18,1% LVU og Ph.d. 11,4% 14,0% 14,8% 10,2% 16,6% 13,0% 12,8% 14,7% 14,8% 15,1% 17,0% Uddannelse ikke oplyst 22,8% 23,7% 24,7% 26,3% 18,2% 24,1% 30,7% 28,1% 21,0% 29,0% 28,4% Antal

44 OM OS Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Vietnam og Østrig. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 fastansatte medarbejdere og 500 interviewere. Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste kvalitet. EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F 2200 KØBENHAVN N T: E: W: EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE AARHUS C T: E: W: DANMARK GRØNLAND NORGE STORBRITANNIEN SVERIGE TYSKLAND VIETNAM ØSTRIG

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 JULI 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Af Thomas Lange En modeljustering, foretaget i forbindelse med udviklingen af en kommende kommunal uddannelsesprofil,

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte

LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte LÆRERUDDANNEDES MOBILITET PÅ ARBEJDSMARKEDET - Konklusionshæfte Januar 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1. INDLEDNING Epinion har i samarbejde med Undervisningsministeriet

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere