KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro"

Transkript

1 KVINDEGRUPPEN Et mentornetværk for danskere og nydanskere METODEHÆFTE - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - 4 Baggrundsstatistik - 5 OPSLAGSDEL Rekruttering og match - 9 Lokaliteter - 12 Aktiviteter - 13 Medarbejdere - 15 Samarbejdspartnere - 16 TEORI OG BAGGRUNDSINFORMATION Metode og værktøjer - 21 Kvindegrupper og jobgruppe - 24 Udvælgelse af mentorer - 27 Opfattelse af tid - 29 Frivillig versus offentlig organisation - 30 Litteratur og links

4 FORORD Man siger, at et kært barn har mange navne, hvilket også er tilfældet med Kalejdoskops Kvindegruppe, som projektet hedder i daglig tale. Den oprindelige titel var Integration af nydanskere via sociale mentornetværk, da Kalejdoskop i november 2007 fik en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til et toårigt projekt under puljen Personer på kanten af arbejdsmarkedet. Baggrunden for projektet strækker sig tilbage til 2006, hvor Kalejdoskop i perioden maj 2006 til juli 2007 fik en bevilling fra EU-Socialfond, Tips- og Lottomidler og Frelsens Hær. Dengang hed projektet Fællesskab og integration et mentornetværk for danskere og nydanskere og havde til formål, at danskere og nydanskere kunne mødes på tværs af kultur og nationalitet, få fælles oplevelser i deres fritid og mulighed for at tale sammen. Mentormodellen blev brugt som en indgang til, at danskere og nydanskere kunne lære hinanden at kende og blev dermed en metode til at fremme integrationen. Det lykkedes at skabe et velfungerende mentornetværk. Erfaringerne fra projektet gjorde os dog samtidig opmærksomme på nye udfordringer og måder at bruge mentormodellen på og ideen til Kvindegruppen blev født. Formålet med videreførelsen af mentormodellen, som I vil blive præsenteret for her, er således baseret på, at mange af de mennesker med anden etnisk baggrund som kommer i Kalejdoskop lever socialt isoleret og er dårligt integreret i det danske samfund, mens mange af vores mentorer har et netværk, som kan hjælpe med at åbne døre til arbejdsmarkedet, uddannelse og til at bryde den sociale isolation. Mentormodellen er dog kun en af mange indgange til at understøtte deltagernes vej tilbage til job eller uddannelse. De øvrige indgange bliver præsenteret i metodehæftets første del OPSLAGSDELEN, hvor vi forsøger at formidle vores erfaringer så enkelt som muligt. Metodehæftets sidste del er en mere generel teoretisk og reflekterende del i relation til at arbejde med mentormodellen som indgang til målgruppen i forhold til job og uddannelse. 4

5 BAGGRUNDSSTATISTIK De måltal som statistikken læner sig op af stammer fra Kalejdoskops forandringsteori, som blev udarbejdet i samarbejde med en konsulent fra Rambøll Management i december PROJEKTETS MÅL 60 personer deltager i jobgruppe og/eller mentornetværk mentorrelationer 24 af deltagerne kommer i praktik 10 mentees kommer i praktik gennem mentors netværk 20 deltagere kommer i ordinær beskæftigelse 20 deltagere kommer i gang med en uddannelse KVINDEGRUPPEN I alt 31 MENTORRELATIONER Der er i alt etableret 32 mentorrelationer, hvoraf 15 er med de frivillige mentorer mens 17 er, hvor projektmedarbejderne har fungeret som mentor. PRAKTIK Kvinder 20 Mænd 0 I alt 20 PRAKTIK VIA MENTORS NETVÆRK I alt 6 SAMLEDE TAL FOR PROJEKTET¹ Der har brutto deltaget 98 i projektet. Der har netto deltaget 70 og de fordeler sig i følgende to grupper: ARBEJDE Kvinder 23 Mænd 2 I alt 25 JOB OG UDDANNELSESVEJLEDNING Kvinder 24 Mænd 15 I alt 39 ¹ Det samlede brutto tal tæller også pensionister, deltagere uden cprnummer eller de der har været så løst tilknyttet huset, at vi har valgt ikke at tælle dem med i det samlede netto tal, som de øvrige kategorier er baseret på. UDDANNELSE Kvinder 8 Mænd 0 I alt 8 5

6 ANDRE TAL Udover måltallene for projektet er det også relevant at vide, hvor mange mentorer og hvor mange praktikanter der har deltaget i projektet. Den sidste gruppe er nydanske kvinder som enten har været i arbejdsprøvning eller i praktik hos os i forbindelse med en afklaring til fleksjob eller førtidspension. Vi samarbejder med to virksomheder² om disse forløb. Kvinderne er allerede talt med under Kvindegruppen, så her er det for at illustrere, hvor stor en andel de udgør i forhold til de kvinder, som selv finder vejen til Kalejdoskop. MENTORER I alt 15 PRAKTIKANTER I KALEJDOSKOP Praktik og Kvindegruppe 6 ² Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen center for kompetence og beskæftigelse Københavns Kommune og Incita. 6

7 OPSLAGSDEL

8

9 REKRUTTERING OG MATCH Vi var fra projektstart allerede i kontakt med nydanske mænd og kvinder dels via vores kurser i dansk/samfund og med mentorerne gennem projektet Fællesskab og integration et mentornetværk for danskere og nydanskere. Mentorerne rekrutterede vi i sin tid via Kalejdoskops kurser i it og motion. Der var dog langt fra nok til at starte et mentornetværk, så derfor satte vi annoncer i forskellige lokalblade primært på Østerbro og Nørrebro og blev omtalt i lokalradio. Sidenhen er mentornetværket vokset ved, at mentorerne tager en veninde, en nabo eller en tidligere arbejdskollega med. I den mere utraditionelle ende fandt en af vores mentorer frem til os, da hun ved en tilfældighed kom forbi og spurgte, om hun måtte låne vores toilet. Når kontakten er blevet etableret tager vi en indledende samtale med kvinderne. Når vi taler om de nydanske kvinder er det ofte os, der tager initiativet. Vores projektmedarbejder underviser også i dansk og er god til at fornemme, hvem der kunne være interesseret og få noget ud af at komme i Kvindegruppen. Når hun mener, at tidspunktet er passende, henvender hun sig til kvinden og spørger, om hun kender til Kvindegruppen. Hvis ikke fortæller hun hvem der deltager, hvad vi mødes om og nævner også ofte, at det vil være godt for kvinden at deltage i Kvindegruppen, så hun kan bruge og udvikle sit dansk. Sproget er nemlig dansk, når vi er sammen, så man skal kunne beherske noget dansk for at få noget ud af det både individuelt men også for at kunne indgå i en mentorrelation. Hvis der er behov for tolk er kvinderne gode til at tolke for hinanden typisk på arabisk eller urdu ligesom vores projektmedarbejder også taler farsi. Hvis kvinden er interesseret, inviteres hun til at komme næste gang gruppen mødes, så hun kan møde de andre og se, om det er noget for hende. Derefter tager vi en samtale med hende, om hendes oplevelse stemmer overens med det, vi har fortalt om Kvindegruppen og hendes egne forventninger. Først der beslutter kvinden, om hun har lyst til at komme igen. Vi spørger som regel meget direkte; har du lyst til at komme igen? Når en dansk kvinde henvender sig, kan det dels være ud fra en viden om Kvindegruppen, men det kan også være lysten til at lave noget frivilligt arbejde, da meget af Kalejdoskops og Frelsens Hærs arbejde er baseret på frivilligt arbejde. Hvis kvinden allerede kender til 9

10 Kvindegruppen, inviterer vi hende til at komme næste gang gruppen mødes, så hun kan møde de andre og se, om det er noget for hende. Derefter tager vi en samtale med hende, om hvorvidt hendes oplevelse stemmer overens med det, vi har fortalt hende om Kvindegruppen. Kvinder, der henvender sig ud fra lysten til at lave noget frivilligt arbejde, inviterer vi først til en samtale, hvor vi præsenterer hende for alle de aktiviteter, vi har i huset, og hvor der eventuelt kunne være brug for en frivillig. Herefter melder kvinden ud, hvad hun har lyst til, og er det Kvindegruppen, er det samme procedure som beskrevet ovenfor. For andre som ønsker at starte op med mentormodellen, hvor man ikke har undervisningshold, som kan bruges som indgang til at komme i kontakt med målgrupperne, må man tænke i andre rekrutteringsstrategier. Alternativt kan projektet samarbejde med andre parter, der kan tilbyde disse aktiviteter. Et andet eksempel på en vigtig samarbejdspartner bliver eksemplificeret i afsnittet SAMARBEJDS- PARTNERE. I vores mentormodel er der to former for møder. Der er møder, hvor mentor og mentee mødes alene, og så er der møder, hvor alle mentorer og mentees er samlet. Vekselvirkningen mellem de to mødeformer danner rammen om den måde, som matchningen af mentor og mentee foregår på i Kalejdoskop, hvor der er plads til uformelle samtaler på kryds og tværs i gruppen. I den store gruppe er det således muligt at ændre på parrenes sammensætning efter behov, ligesom en mentee kan have flere mentorer til forskellige behov. Matchningen af mentor og mentee i Kalejdoskop er derfor et kapitel for sig. Tidligere foregik matchningen af mentor og mentee på baggrund af samtaler og informationsmøder ledet og styret af projektleder. De oplysninger som projektlederen fik dannede match enten på fælles interesser eller ved at mentor havde en personlig kompetence/ livserfaring som mentee efterlyste. Sådan gør vi ikke mere. Vores erfaring er, at det er vigtigt, at kvinderne finder hinanden. Man kan godt sige, at det kan minde om, det der sker, når man finder en kæreste. Hvad er det lige, der gør, at det blev ham eller hende - er det øjnene, smilet, måden at være på? Det er ofte svært at definere - det er der bare og man er tryg og glad. Kvinderne melder selv tilbage, at 10

11 de godt kan lide den form. De bruger en til at pjatte med, en anden til at tale om børneopdragelse med, en tredje til at tale om job og uddannelse osv. Nogle af de nydanske kvinder bruger således mentorkvinderne på kryds og tværs mens andre har en fast mentor og bruger Kvindegruppen efter behov. EKSEMPEL PÅ MØDEFORLØB I KVINDEGRUPPEN Den første gang vi mødes, er efter en ferie, sommerferie eller juleferie. Her siger vi goddag til nye deltagere og hører lige bordet rundt, hvordan det går. Projektleder har ofte forskellige informationer, lige fra nye aktiviteter i huset til tilbud fra andre projekter og foreninger som hun fortæller kvinderne om. Derefter går vi i gang med at planlægge sæsonens aktiviteter. Det foregår på den måde, at alle byder ind med noget, som de godt kunne tænke sig at lave. Det kan være alt fra at besøge museer og andre kulturinstitutioner, til at kvinderne fortæller, hvordan deres børn klare sig i Danmark. Alle forslagene bliver skrevet op på en tavle, hvorefter kvinderne stemmer, og de forslag der får flest stemmer, bliver så sat ind i et mødeskema, som kvinderne får næste gang vi mødes. Vi mødes hver anden onsdag i Kvindegruppe fra 10-13, mens vi de øvrige ons-dage mødes om forskellige aktiviteter lige fra fotoprojekt til sund mad og Krea-klub, mens der er job og uddannelsesvejledning tirsdag og torsdag fra både individuelt og jobgruppe. Hvis man har en gruppe af stille og generte kvinder, kan det være en god ide også at mødes i mindre grupper af og til, da de godt kan forsvinde i den store gruppe. I de små grupper er der ofte mere plads, ro og mulighed for, at de kvinder kommer på banen. I Kalejdoskop har nogle af kvinderne blandt andet deltaget i et fotoprojekt og i foråret 2010, vil de kunne melde sig til en vandregruppe for kvinder. 11

12 LOKALITETER Det vil helt klart tælle til projektets fordel, hvis det er fysisk let tilgængeligt, det vil sige, at det ligger i eller tæt på de byområder, hvor målgrupperne har deres gang. Det er også en fordel at ligge tæt på offentlige transportmidler, da de nydanske kvinder som oftest benytter sig af offentlig transport eller går til fods. I Kalejdoskop kommer kvinderne fra hele Københavnsområdet, men de svageste af dem kommer typisk fra Nørrebro og de ville nok ikke være kommet hos os, hvis de skulle rejse tværs gennem byen. For mentorernes deltagelse har det ingen betydning, hvor vi er placeret. En ting er, hvor projektet er fysisk placeret noget andet er, om der er trygt og rart at være, så kvinderne har lyst til at komme igen. Vi får ofte at vide, at der er en god stemning hos os og at man altid føler sig velkommen. En har endda givet udtryk for, at det er som hendes andet hjem. Så med lokalitet følger også at skabe nogle trygge og stabile rammer, hvori projektet kan udfolde sig. Hvordan gør man så det? kvinderne. Kvindernes tilbagemelding er, at det giver dem en følelse af, at vi respekterer dem og er interesseret i at høre, hvad de siger. Vores anbefaling er derfor, at ideer og initiativer fra mentorer og mentees er de grundlæggende aktiviteter i Kvindegruppen. De er ofte mere interessante end udefrakommende oplægsholdere. Sørg samtidig også for at have plads, både fysisk og mentalt, til at lave dynamiske planlægning, hvor planerne kan ændres med kort varsel, så der er plads til at nye ideer kan opstå og behov kan imødekommes. Det er alt sammen med til at skabe nogle stabile og trygge rammer, hvor man føler sig velkommen, set og hørt. For mentorerne betyder det også meget, at de kan se, at aktivitet er det bærende element i projektet. Vi gør andet og mere end bare at sludre og drikke kaffe, selvom det også er en vigtig faktor i skabelsen af trygge og stabile rammer, for når vi spiser sammen, danner vi relationer og gennem relationerne får vi tillid og føler os trygge. Hos os har vi et fast lokale og et fastlagt program med faste mødetider, som udarbejdes for et par måneder af gangen i samarbejde med 12

13 AKTIVITETER Mentormodellen er som sagt kun en af mange indgange til at understøtte deltagernes vej tilbage til job eller uddannelse. Der skal en flerstrenget indsats til for at det skal lykkedes på den lange bane. Hos Kalejdoskop er de øvrige indgange: SPROGLIG OPKVALIFICERING Dansk/samfund ANDRE KURSER IT-kurser Yoga/afspænding og kropsvejledning og individuel afspænding Vejledning om heldbred, kost og motion Kreative værksteder såsom systue RÅDGIVNINGSTILBUD Juridisk rådgivning Gældsrådgivning Psykologisk- socialrådgivning JOB OG UDDANNELSESVEJLEDNING Tre trin: Afklaring, opkvalificering og jobsøgning. Det sociale netværk via deltagelsen i Kvindegruppen er det fundament, vi bygger på med de ovenstående 4 klodser. Det varierer fra kvinde til kvinde, hvor meget de benytter sig af husets øvrige tilbud. Dansk/samfund er som før omtalt en af indgangene til at komme i kontakt med målgruppen. En anden god indgang er kreative værksteder såsom systue. Mange af kvinderne er traumatiserede, så det at sidde med noget i hænderne er beroligende og noget de er gode til. Faktisk startede mentornetværket med en systue, hvor kvinderne fik mod på mere, så de startede til dansk og siden var mange af dem med i mentorgruppen. Yoga og afspænding er også godt at have med som en aktivitet, da mange af kvinderne har psykosomatiske symptomer som forringer deres livskvalitet og overskygger alt. Svømning er ligeledes en mulighed, men her er der en del udfordringer; dels at finde en velegnet svømmehal, som vil/kan lukke hallen ned for kvinderne, og dernæst at få kvinderne, og nogle gange også deres mænd, overbevist om, at det er en god ide. Dernæst tror vi på, at det er bedst at have alle aktiviteterne samlet under et tag for at gøre det så trygt og stabilt for kvinderne som muligt med kendte ansigter og kendte rammer. 13

14 Der er stor søgning til de forskellige rådgivningstilbud både blandt danskere og nydanskere. Mange af kvinderne er enlige mødre og har svære sociale, personlige, økonomiske og familiære problemstillinger at slås med, som ofte overskygger alt og forhindre dem i at komme videre med job og uddannelse. Det kan være alt fra klatgæld til socialsager om pension og udlændingesager om opholdstilladelse, som fylder meget, så det er meget vigtigt at få ryddet op i de berørte dele af livet via forskellige rådgivningstilbud. Den sidste byggeklods er job og uddannelsesvejledning, hvor udfordringen er den store gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som skal motiveres til at skifte den offentlige forsørgelse ud med lønnet arbejde. En af måderne til at arbejde med motivationen på er via rollemodeller. Hos os kan vi mærke effekten, når en af kvinderne fra Kvindegruppen stolt kommer og fortæller, at hun enten har fået arbejde, er startet på en uddannelse eller har gennemført en uddannelse. Vi mærker straks, at mange af de andre kvinder tænker, at hvis hun kan, så kan jeg også. Vores mentorer leverer også her en kæmpe arbejdsindsats, hvor de er fortalere for, hvor vigtigt det er, at kvinderne tjener de- 14 res egne penge, som de selv kan bestemme over. Vi arbejder både med individuel rådgivning og jobgruppe, hvor mentorerne giver en hånd med i sidstnævnte og bidrager med deres erfaring og netværk.

15 MEDARBEJDERE Hvis vi starter med det mere håndgribelige, så vil anbefalingen være, at der til et projekt som Kvindegruppen er tilknyttet 1 projektleder og 2 projektmedarbejdere på fuldtid til en løbende kapacitet på 30 deltagere. Projektmedarbejderne står udover Kvindegruppen også for job og uddannelsesvejledningen sammen med mentorerne eller andre frivillige samt afvikler nogle af de andre aktiviteter såsom dansk undervisning, it-kurser, systue osv. I Kalejdoskop er vi 1 projektleder på deltid og 1 projektmedarbejder på fuldtid og har derudover 6 timelærere tilknyttet huset til at afvikle de øvrige kurser og rådgivningstilbud. Det er vigtigt, at man som projektmedarbejder er sig sin rolle bevidst og kan navigere i spændingsfeltet mellem projekts formål og mål samtidig med, at deltagerne føler sig anerkendt og accepteret. Det kan være en fordel, at en af projektmedarbejderne har en anden etnisk baggrund, da det for nogle af kvinderne er tillidsvækkende, at de kan spejle sig i projektmedarbejderen. Rent praktisk kan det også være en fordel i forhold til eventuelle sprogbarrierer, hvor projektmedarbejderen i nogle tilfælde kan gå ind og formidle vigtige beskeder på kvindernes modersmål. Hvis vi går videre til, om projektmedarbejderne skal have en bestemt uddannelses- eller kompetenceprofil, så bliver det straks mere uhåndgribeligt. Det er dog vigtigt, at medarbejderne besidder centrale egenskaber som: Rummelig og tillidsvækkende Fleksibel og åben for at hjælpe deltagerne, når behovet er der Positivt menneskesyn Lyttende og empatisk Praktisk og realistisk tilgang til målgruppen 15

16 SAMARBEJDSPARTNERE Hvis projektet ikke selv kan tilbyde en bred vifte af tilbud til deltagerne, vil anbefalingen være, at projektet samarbejder med andre, der kan tilbyde disse aktiviteter. Det gælder både i rekrutteringsfasen, men også i selve afviklingen af projektet, da det er vores erfaring, at det er af afgørende betydning, at projektet kan tilbyde flere forskellige tilbud til deltagerne, som tilsammen udgør den helhedsorienterede tilgang, som giver resultater på den lange bane. Da størstedelen af de nydanske kvinder, som kommer i Kalejdoskop er tilknyttet forskellige offentlige aktører såsom jobcentre eller andre eksterne leverandører til kommunen, spiller samarbejdet med dem en vigtig rolle for projektet, hvilket jeg vil forsøge at eksemplificere. Den 3-ledede model tager udgangspunkt i et konkret samarbejde mellem Kalejdoskop og en af vores samarbejdspartnere, som er leverandør til Københavns Kommune. Første led er jobcentret, som visiterer kvinden til samarbejdspartneren, som er modellens andet led. De tilrettelægger forskellige forløb, der tager højde for den enkelte kvindes mulige veje tilbage på arbejdsmarkedet. Forløbet tæller blandt andet arbejdsprøvning og praktik og det er her, Kalejdoskop kommer ind i billedet, som modellens tredje led. Kvinderne er typisk matchgruppe 4 og 5, taler dårligt dansk, har ofte fysiske problemstillinger og ingen eller ringe erhvervserfaring/uddannelse. Vi har haft flere kvinder igennem huset på den måde, nogle med større succes end andre. En af de sidste gode historier er en kvinde på 49 år, som har levet 24 år i Danmark indvandret fra Pakistan. Hun havde 8 års skolegang fra hjemlandet og ingen erhvervserfaring, da hun kommer i praktik hos os. Formålet med praktikken på 6 uger var at afprøve, om hun kunne klare lettere køkkenopgaver, og om hun fik gavn af danskundervisningen, da hendes dansk var meget ringe. Her 5 måneder senere kommer hun stadig i Kalejdoskop til dansk to gange om ugen, går til yoga en gang om ugen og er med i Kvindegruppen. Da hendes kontaktperson fra vores samarbejdspartner sidst var forbi, viste kvinden hende selv rundt og fortalte vidt og bredt om, hvad hun laver her på dansk til stor overraskelse for kontaktpersonen. Modellen fungerer, fordi vores samarbejds- 16

17 partner har formået at lave en aftale med den pågældende kvindes sagsbehandler på jobcenteret om, at kvinden ved at deltage i projektets aktiviteter i Kalejdoskop stille og roligt kommer nogle skridt nærmere arbejdsmarkedet. Kalejdoskops samarbejde med jobcenteret er således ikke formaliseret, men fungerer via en brobygning med den eksterne leverandør. Det gode ved den model er, at jobcenteret er i kontakt med kvinder, som ikke nødvendigvis selv ville have fundet vej endsige have hørt om Kalejdoskop. Samtidig undgår vi ved brobygningen at have en formel aftale med kommunen som gør, at kvinderne ikke visiteres til os men kommer her, fordi de har lyst og er motiveret, hvilket er vigtigt for os, da projektet og Kalejdoskops aktiviteter bygger på et frivillighedsprincip. I forhold til den model er det vigtigt, at man inden aftalen indgås laver en forventningsafstemning om, hvad det vil sige at indgå i projektet herunder også de arbejdsopgaver, som indgår i praktikplanen og laver en trepartsaftale mellem kvinden, samarbejdspartneren og projektet for at forløbet bliver en succes. 17

18 18

19 TEORI OG BAGGRUNDS- INFORMATION 19

20 20

21 METODE OG VÆRKTØJER Filosofien i de teorier som projektet tager udgangspunkt i er forenklet sagt at frigøre den enkeltes potentiale og skabe motivation og et større ejerskab hos deltagerne i forhold til de forandringer, som de ønsker i deres liv ved at deltage i Kvindegruppen og/eller ved at benytte sig af job og uddannelsesvejledningen. DET TEORETISKE GRUNDLAG Projektets tilgang til målgruppen er inspireret af empowerment tankegangen og den anerkendende pædagogik i forhold til at vække brugernes ressourcer til live og tage større ejerskab i forhold til job og uddannelse. Den anerkendende tilgang er for os karakteriseret ved, at have fokus på deltagernes tidligere og nuværende succeser, som danner afsæt til at realisere deres realistiske drømme og ønsker. Vi forsøger dermed at have fokus på potentialer frem for barrierer og problemstillinger. Empowerment tankegangen i projektet skinner igennem i forhold til slutmålet som er, at deltagerne kan stå på egne ben og deri ligger, at det er deres egne mål, der skal realiseres i projektet. Ovenover disse to teoretiske tankegange ligger den helhedsorienterede tilgang og fokus på det ligeværdige møde mellem mentor/medarbejder og mentee, som er en kerneværdi i alt Kalejdoskops arbejde. Vi har arbejdet ud fra den tanke, at det er dialogen i gruppen og mellem parrene som er den centrale proces. Gennem dialog opnår man en større forståelse for hinanden og sig selv, så det er således i dialogen at den personlige udvikling opstår. VÆRKTØJER Individuelle samtaler med nye mentorer omkring vores og deres forventninger til mentorrollen, projekts formål og teoretiske grundlag. Individuelle samtaler med nye mentees omkring projektets formål. Mentor og mentee deltager i fællesmøder med alle andre mentorer og mentees hver anden uge. Det er op til den enkelte, hvor meget der investeres ud over fællesmøderne. Det aftaler parrene indbyrdes. Matching af mentor og mentee foregår ved selvmatching. Mentor og mentee finder selv sammen ved fællesmøderne. 21

22 Fællesmøder, hvor der er en vekselvirkning mellem møder i projektets lokaler og udflugter ud af huset. Andre kurser/temadage såsom fotoprojekt, Krea-klub og sund mad, hvor kvinderne mødes omkring fælles interesser. Individuelle møder mellem mentor og mentee. Der er stor variation i, hvad de mødes om. Det kan være alt fra at mentor er bisidder til samtaler om sundhed, familiære udfordringer og job og uddannelse. I de tilfælde, hvor de individuelle møder bruges meget, opstår der ofte en veninderelation. Løbende dialog, sparring og erfaringsudveksling mellem mentorerne og medarbejdere. Løbende dialog med mentees om, hvordan det går. OM AKTIVITETERNE I PROJEKTET Det er en stor styrke, at matchingen foregår via fællesmøderne. Det gør, at relationen er selvvalgt og frivillig, hvilket understøtter etableringen af en tillidsrelation og sikrer, at der en velfungerende kemi mellem mentor og mentee. Fællesmøderne skaber en struktur omkring mentorrelationerne. Mentorerne indgår som frivillige medarbejdere i huset. Det giver mentorerne ejerskab til projektet Omkring ligeværdighed som værdi i mentorprojektet: Perspektivet er, at alle i projektet har noget at bidrage med. Sprogbrugen i forhold til projektets oprindelige titel, hvor vi til daglig omtaler mentornetværket som Kvindegruppen, så fokus bliver på det, vi har til fælles frem for det, der skiller os ad. Vigtigt med aktiviteter hvor mentees formidler viden om egen kultur og erfaringer, da den gensidige udveksling er en styrke. Der anvendes ikke handleplaner eller lignende. Deltagelsen i projektet er baseret på frivillighed. Det må ikke minde om et kommunalt aktiveringsprojekt. Deltagerne kommer af egen drift og motivation. Der er ingen krav eller sanktioner. 22

23 TYPISKE FASER FOR DELTAGERNE I PROJEKTET 1. Tillidsskabelsesfase, som typisk er indenfor den første måned. 2. Fjernelse af grundlæggende barrierer i forhold til økonomi og familiære udfordringer. Kører ofte sideløbende med fase Etablering af socialt netværk. Kører sideløbende med de efterfølgende faser. 4. Motivation. 5. Afklaring, opkvalificering og jobsøgning. SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE Hvordan registreres deltagernes udvikling uden det går ud over frivillighedsaspektet? Hvordan sikrer man den viden, der udvikles i projekt, så den ikke kun er personbåren? 23

24 KVINDEGRUPPER OG JOBGRUPPE Da projektet bygger på et frivillighedsprincip og ikke visitation, kan alle i princippet komme ind af døren på Kalejdoskop. Alligevel kan projektets målgruppe karakteriseres i forhold til de to elementer i projektet, Kvindegruppen og job og uddannelsesvejledning: Ringe eller ingen arbejdsmarkedserfaring. Primært familiesammenførte. Kommer primært fra mellemøsten. Matchgruppe 4 og 5. Primært bosiddende på Nørrebro. MENTEES PROFIL 1 Yngre nydanske kvinder mellem år med eller uden ægtefælle. Helbredsproblemer. Ringe danskkundskaber. Ringe tiltro til egne ressourcer. Ringe eller ingen arbejdsmarkedserfaring. Primært familiesammenførte. Kommer primært fra mellemøsten. Matchgruppe 4 og 5. Primært bosiddende på Nørrebro. MENTEES PROFIL 2 Ældre kvinder over 50 år på pension, førtidspension eller under afklaring til fleksjob/førtidspension. Helbredsproblemer. Ringe danskkundskaber. Ringe tiltro til egne ressourcer. JOB OG UDDANNELSESVEJLEDNING PROFIL 3 Yngre nydanskere mellem år ofte gift med etnisk dansker. Typisk indvandret til Danmark, familiesammenførte eller flygtninge. Ringe danskkundskaber en del taler godt engelsk og har gode uddannelser fra hjemlandet. Ofte stor arbejdsmotivation støder ind i sprogbarrieren. Alle nationaliteter. Matchgruppe 3-5. Primært bosiddende på Nørrebro. FÆLLES KENDETEGN De tre grupper er kendetegnet ved at leve isoleret og føle sig ensomme men på to forskellige måder, som er med til at blokere deres vej til arbejdsmarkedet. 24

25 De første to grupper har boet i Danmark i mange år. Det er primært kvinder som har gået hjemme med deres børn. De har ikke været i arbejde og har ikke megen tiltro til egne ressourcer. Undervisningen i sprogskolen har ofte været afbrudt af barselsperioder og sygdom og de har et spinkelt personligt netværk og kender ofte kun landsmænd og ægtefællens familie. Den sidste gruppe er ofte gift/kæreste med en dansker og venter på opholdstilladelse. Deres ophold er godkendt men under behandling i Udlændingeservice. Ventetiden for borgere fra lande uden for EU er ca måneder. I den periode har de ikke cpr.nummer og kan derfor ikke søge arbejde, læge eller sprogskole. Men de må gerne deltage i frivillige foreningers aktiviteter såsom dansk/samfund i Kalejdoskop, hvor de, udover at holde sig i gang, får tilegnet sig dansk og viden om det danske samfund, samt får udvidet deres personlige netværk. En anden barriere er sproget. De er ofte veluddannede, men ender på kanten af arbejdsmarkedet på grund af deres manglende danskkundskaber. MANDEGRUPPE I den oprindelige ansøgning blev der lagt op til, at mentee både kunne være nydanske mænd og kvinder. Det var således projektets ambition, at 40 % af deltagerne skulle være mænd og 60 % kvinder, da der findes mange ledige nydanske mænd i lokalområdet. Men som man kan se, er mentee kendetegnet ved at være yngre og ældre nydanske kvinder, så hvad blev der af mændene? Projektet var fra begyndelsen opmærksomt på, at man i rekrutteringen af mandlige mentees med anden etnisk baggrund skulle gå andre veje; eksempelvis gennem anderledes formulerede annoncer, foreninger, netværk og erhvervsrettede tiltag. Det skulle dog hurtigt vise sig, at udfordringen lå et helt andet sted end først antaget. Den første indgang var, som hos kvinderne, via danskholdene, hvor der meldte sig omkring 8 mænd, som var interesseret i at få en mentor. Nu gik jagten så ind på mentorer: Danske, voksne mænd søges! Sådan lød overskriften på annoncen, hvorunder ideen om et mentornetværk for nydanske og danske mænd blev lanceret. Ideen var at mændene skulle mødes og tage på ture til virksomheder, foreninger samt at besøge hinanden. Det viste sig dog at være sværere end forventet, at finde kvalificerede mentorer, da ingen reagerede på annoncen. 25

26 SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE Har I på forhånd kontakt til ressourcestærke danske mænd som kunne være interesseret i at være med i et mentornetværk? Skal gruppen hedde noget helt andet for at vække mænds interesse? Hvad vil I mødes om - arbejde, fritid, venskaber hvad mødes mænd om? 26

27 UDVÆLGELSE AF MENTORER Den anden halvdel af Kalejdoskops Kvindegruppe er mentorerne, som er kendetegnet ved at være: Danske kvinder ml år. De er typisk på efterløn eller pension. De har typisk en socialfaglig baggrund eller anden mellemlang uddannelse. De er meget aktive i kunst- og foreningslivet. De rejser og har altid rejst meget enten privat og/eller med arbejdet. De er primært bosiddende i København Ø og N. Deres motivation er dels drevet af en indignation over den eksisterende integrationspolitik og af ønsket om, at hjælpe kvinderne i projektet til selvstændighed og selvforsørgelse. Da mentorrelationen er en personlig relation er det vigtig, at man i udvælgelsen af mentorerne får afstemt hinandens forventninger inden aftalen indgås mellem den mulige mentor og projektet. Det kan gøres i den indledende samtale, hvor man kort fortæller om projektet, hvad formålet er og hvilke værdier, der ligger til grund for at bruge mentormodellen. På den måde kan man ret hurtigt mærke, om kvinden brænder for projektet ved, at hun enten kommer med ideer til aktiviteter eller i det hele taget er begejstret for den metode, som projektet anvender og de værdier, det er baseret på. I udvælgelsen af mentorer er det også vigtigt at have øje for deres sociale kompetencer, så de kan skabe kontakt, tillid og tryghed hos de nydanske kvinder. De skal også kunne sætte sig i kvindens sted og ikke påtvinge hende egne ambitioner for så er der fare for, at kvinden bliver forvirret, skræmt eller usikker og trækker sig. Endelig skal de også kunne håndtere de konflikter og frustrationer, som man ofte støder på i mødet med de samfundsmæssige krav, kvindens drømme og så realiteternes verden. Det kræver med andre ord psykisk robusthed at være mentor, så man skal være af en særlig støbning. Det kan være hårdt arbejde, men også et meget givende arbejde. Man møder mange hårde skæbner, tragiske livshistorier, måder at leve på som man ikke forstår, men mange holder ud, fordi de tror på kvinderne og at det nytter, selvom det et langt, sejt træk. 27

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Mennesker mødes og integration opstår

Mennesker mødes og integration opstår Mennesker mødes og integration opstår Erfaringer fra projekt Fællesskab og integration Et mentornetværk for danskere og nydanskere Projekt Fællesskab og integration - et mentornetværk for danskere og nydanskere

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 NOTAT Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 Formiddags workshop Sophie Bruun bød velkommen til den første af dagens workshops, som primært fokuserede på årsager til,

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere