Ringsted midt i mulighederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted midt i mulighederne"

Transkript

1 Ringsted midt i mulighederne Henrik Hvidesten Borgmester Program Velkomst Udbud og indkøb i Ringsted Kommune 2016 Ringsted Kommunes anlægsprogram 2016 Ringsted Kommunes køb af håndværkerydelser evaluering og vejen videre Anlægsprogram for Ringsted Forsyning 2016 Nyt fra Ringsted Jobcenter

2 Budget mio. kr. til at fjerne dækningsafgiften frem mod mio. kr. til vedligeholdelse af folkeskolerne 25 mio. kr. til at udvikle torv og bymidte 30 mio. kr. til at udvikle Sportscenter 30 mio. kr. til at bygge sundhedscenter 18,7 mio. kr. til at bygge ny daginstitution 1,8 mio. kr. om året til by-, bolig- og erhvervsudvikling kr. årligt til afskaffelse af byggesagsgebyr i 2017

3 Vision- fokuseret politisk prioritering Ringsted midt i mulighederne Nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Lev og vær tilgængelig Uddannelse til alle livet igennem En unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

4 Erhvervspolitik

5 Erhvervspolitik

6 God service Vi tilbyder erhvervsservice, der er: let tilgængelig, hurtig og professionel helhedsorienteret og tværfaglig tager udgangspunkt i virksomhedens ønsker og behov Vi gør det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre

7 Service og samarbejde - aktuelt projekt Hurtig behandling af simple sager Overblik over det samlede sagsforløb i mere komplicerede sager Tidshorisont for afsluttet sag Afstemt forventninger til virksomhedens egne bidrag, fx behov for supplerende oplysninger Tilbud om fast kontaktperson og indledende møde

8 Indkøb og udbud Susanne Lyk Nielsen Ressourcecenterchef

9 Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Samarbejder med Sorø Kommune om indkøb og udbud 5 indkøbsmedarbejdere (+ 3 Sorø medarbejdere), samt en elev. Indkøbs- og udbudsansvar for varer og tjenesteydelser Indgåelse af fælles aftaler for Ringsted Kommune (og Sorø) Vejledning til centre og institutioner i brug af aftaler Assistere centre med udbud på fagspecifikke områder

10 Hvad er varer og tjenesteydelser? Varekøb: Kontorartikler, fødevarer, borde, stole, computere, biler, IT-forbrugsstoffer, kopipapir, rengøringsprodukter, plejeprodukter, briller, hjælpemidler, bøger osv. Tjenesteydelser: Konsulenter, vikarydelser, leasing (f.eks. biler), hotel/konference, Internet osv. Specielle tjenesteydelser: Anbringelser, behandling, personligt tilrettelagte forløb osv.

11 Lovgivning og regler Udbudsloven (ny dansk udbudslov) varekøb og tjenesteydelser: Hvis der købes for mere end 1,5 mio. kr. i kontraktperioden (typisk 4 år) af en varetype eller tjenesteydelse, så skal denne i EU udbud. Hvis der købes for mindre end 1,5 mio. kr. i kontraktperioden (typisk 4 år), så skal købet prisprøves og dermed konkurrenceudsættes. Sikring af regler og købmandsskab, på områder hvor der ikke har været udbud endnu. Indkøbs- og udbudspolitikken

12 Hvordan fungerer Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted i praksis varer og tjenesteydelser? Indkøbsfællesskaber: Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted Fællesudbud Sjælland (FUS/ K17) SKI Statens indkøb Kommunale samarbejder Egne udbud: EU udbud Konkurrence udsættelser

13 Minikursus hvordan handler du med det offentlige? Ringsted Kommune udbyder i 2016, 2 kurser i samhandel med offentlige myndigheder (2 timer sen eftermiddag/ aften. Et afholdes i Ringsted 30. maj og et i Sorø 28. november). Indhold: Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Kort gennemgang af regler Hvad er vigtigt når man afgiver tilbud til en offentlig myndighed Orientering om muligheder for dialog mellem udbud Kurserne annonceres på Ringsted og Sorø Kommuners hjemmeside.

14 Mere information Udbudsplan 2016 udleveres Aktuelle udbud: Kontakt i indkøbsfunktionen: Telefon:

15 Anlægsprogram for 2016 Ved chef for Vej- og Ejendomscenter Kenni Nielsen

16 Anlægsprogram for 2016 Torveprojekt og områdefornyelse Torvefornyelse I Ringsted By: Byrådet har i budget afsat 20 mio. kr. til torveprojektet. Derudover har Byrådet vedtaget i alt 6 mio. kr. til områdefornyelse. Hertil bidrager staten med yderligere 3 mio. kr. Der er givet et tilsagn fra Realdania til opførelse af en bygning på Torvet. Tidsplan: Alle opgaver forventes afsluttet i 2018.

17 Anlægsprogram for 2016 Ringsted Oplevelsessti Etape 3 er afsluttet. Arbejdet med at anlægge Ringsted Oplevelsessti fortsætter i Økonomi: 12,5 mio. i overslagsårene

18 Anlægsprogram for 2016 Udbygning af Børnehaven Søholmen Ringsted Kommune ønsker at lave en tilbygning Tidsplan: Udbud ultimo marts Udførelse 2016 Økonomi: Samlet budgetramme i 2016 på 2,8 mio.

19 Anlægsprogram for 2016 Nybygning på Vigersted Skole Ringsted Kommune ønsker at lave en nybygning på Vigersted skole Tidsplan: Udbud Udførelse Økonomi: Samlet budgetramme i 2016 på 4,8 mio.

20 Anlægsprogram for 2016 Sundhedscenter ved KLC Ringsted Kommune ønsker at opføre et sundhedscenter på ca. 650m² ved Knud Lavard Centeret. Tidsplan: Udbud Udførelse Økonomi: Samlet i budgetramme 2016 på 12,2 mio.

21 Anlægsprogram for 2016 Ny børneinstitution Etablering af ny børneinstitution i Benløse. I den nye daginstitution sammenlægges Toften Børnehave med specialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave, og Dagplejens legestue i Benløse integreres Tidsplan: Forventet udbud 3 kvartal i 2016 Økonomi: Samlet budgetramme i på 18,7 mio.

22 Anlægsprogram for 2016 Divers små projekter Træningsredskaber i det offentlig rum Tidsplan: Udbud medio 2016 Økonomi: i 2016, kr. Opgradering af legepladser Tidsplan: Udbud 2016 Økonomi: i 2016, kr.

23 Anlægsprogram for 2016 Forbedring af læringsmiljøer (1 mio. kr.) Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skole (2,3 mio. kr.) Renovering af varmvandsbassin på Byskovskolen ( kr.) Tidsplan: Udbud 2016

24 Anlægsprogram for 2016 Genopretning af bygninger Ringsted Kommune har afsat 8 mio. kr./år de næste 3 år til genopretning bygninger 2016 Nyt bad - sportscenter Udskiftning vinduer - Rådhuset Udskiftning af vinduer - Prinsesvej Udskiftning af vinduer - Anlægspavillon Ombygning af pavillon H - Valdemarskolen Læksikring - Kommunale ejendomme Tætning af tag - Heimdal

25 Anlægsprogram for 2016 Renovering af veje og stier Renovering af veje, broer og fortove. Sideudvidelser, fordelingsveje på landet. Udbud af vedligeholdelse af fortove, kørebane, cykelstier, asfaltering og reparation. Tidsplan: Udbud 2016 Økonomi: Anlægsbevilling til veje, stier fortove og broer på 12 mio. kr. Der bliver indbudt licitation.

26 Anlægsprogram for 2016 Trafik projekter og cykelsti Projekter til forbedring af trafiksikkerheden (3,0 mio. kr.) Trafikplan for Ringsted Syd (6,3 mio. kr.) Etablering af cykel stier Cykelstier på Rusgårdsbakke og Nordrupvej samlede budget 21,1 mio. kr. Udbud 2016 Udførelse 2017

27 Udbud Håndværkerydelser Oplæg : Procesmæssig 3 - deling af indkøbsvolumen Rammeaftale Dynamisk indkøbssystem Enkelte opgaver i udbud/(licitation) Her-og-nu opgaver (AKUT) + Opgaver op til ,- kr. Planlagte opgaver : Bygge/anlæg Genopretning Vedligeholdelse ,- -> ,- kr. Primært opgaver > Alternativt enkelte opgaver > ,- kr. Forbehold : Lavkomplekse små ad hoc opgaver, til max kr. per opgave, udføres af egne tekniskservice medarbejdere. Forbehold : Opgaver mellem ,- og ,- forbeholder vi os ret til at udbyde enkeltvis ved eget udbud.

28 Udbud Håndværkerydelser Her-og-nu opgaver (AKUT) Opgaverne omfatter: - Akut - Daglige driftsopgaver - Udskiftning af enkelte vinduer - Mindre indvendig ombygninger Opgaverne omfatter ikke: - Nybyggeri - Etablering af nye installationer - Renoveringsopgaver Håndværkergrupperinger El VVS Gulv Maler Murer Tømrer Glarmester Tagpapdækningsarbejder

29 Udbud Håndværkerydelser Ringsted - Der kan bydes ind på 3 områder Sorø - Der bydes på hele kommunen Forslag til tildelingskriterier: Timepris, Materialepris, Samarbejde og Kvalitetssikring Optimering af samarbejde CSR - sociale klausuler Område CSR profil Bygge og anlæg samt vedligeholdelse af bygninger Krav Elever og lærlinge Anden CSR Arbejdsklausul Partnerskab, f.eks. Dansk byggeri og erhvervsskoler Krav om partnerskab med Jobcenter, dog frivilligt hvor meget aftalen benyttes ILO94 Kilde: Udbuds- og indkøbspolitik pr. 6. oktober Ringsted

30 Udbud Håndværkerydelser Dialogmøder med håndværkerorganisationer - Håndværker- og industriforening for Ringsted og omegn - Ringsted Erhvervsforum - Dansk Byggeri Vestsjælland Forventet kontraktstart for Rammeaftaler d Forventet opstart Dynamisk indkøbssystem d

31 Pause

32 Ringsted Forsyning Stormøde 16. Februar 2014.

33 Stormøde Ringsted Forsyning Dagsorden: Præsentation Ringsted Forsyning A/S Sanering / Klima Projekter Ringsted Vand A/S Projekter Ringsted Spildevand A/S Projekter Ringsted Fjernvarme A/S Udbudsformer Afledte effekter Spørgsmål

34 Ringsted Forsyning

35 Ringsted Forsyning

36 SANERING Ringsted Forsyning Saneringsbølgen rammer for alvor Ringsted By Eksisterende vand, varme og spildevandsledninger udskiftes Ved spildevand betyder det i bymidten adskillelse af regn- og spildevand og dermed tilslutning til 2 nye separate stik

37 KLIMA Ringsted Forsyning Det første store klimaprojekt er under projektudarbejdelse og vil strække sig over 2 år Benløseparken er et samarbejde mellem brugerne af området Ringsted Forsyning med et behov og Ringsted Kommune mht. til regnvandsophold i området Vi har indtrængende vand sivasystemet kan ikke rumme regnvandet - der er overfladevand på terræn, og flere hustande/boligblokke oplever oversvømmelse af kældre

38 KLIMA Ringsted Forsyning

39 KLIMA Ringsted Forsyning

40 KLIMA Ringsted Forsyning

41 Stormøde Ringsted Forsyning Projekter Ringsted Vand A/S: Firma Projektnavn Årstal Projektleder Total Ringsted Vand A/S Ny boring til Tystevad 2016 Tarek Elawad Produktion Ringsted Vand A/S Renovering af vandledninger i Abelsvej & Eriksvej-etape Tarek Elawad Ledningsnet Ringsted Vand A/S Renovering af vandledning i Søgade(stien) 2016 Tarek Elawad Ledningsnet Ringsted Vand A/S Renovering af vandledninger-kongensgade 2016 Tarek Elawad Ledningsnet Ringsted Vand A/S Renovering af vandledninger i Prinsensvej 2016 Tarek Elawad Ledningsnet Ringsted Vand A/S Udskiftning af vandledning i Søndre parkvej 2016 Tarek Elawad Ledningsnet Ringsted Vand A/S Sektionering af ledningsnet 2016 Tarek Elawad Ledningsnet Ringsted Vand A/S Erstatningsboring ved Havemølle vandværk 2016 Tarek Elawad Produktion Ringsted Vand A/S Nye stikledningsventiler og tilslutning af nye kunder 2016 Tarek Elawad Ledningsnet Ringsted Vand A/S Udskiftning af rentvandsudpumpning -Tystevad vandværk 2016 Tarek Elawad Produktion

42 Stormøde Ringsted Forsyning Projekter Ringsted Spildevand A/S: Firma Projektnavn Årstal Projektleder Total Ringsted Spildevand A/S Kloaksanering Anlægsvej Vest Del 2 (SF2106) 2016 Jan Henriksen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Kloaksanering Valdemarsgade Del 2 (SF2105) 2016 Jan Henriksen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Torvet (SF2043) 2016 Jan Henriksen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Kapacitetsudvidelse på Ørslev Renseanlæg 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Spildevand A/S Maskinel opgradering 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S muh_el tavleudskirfning 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Spildevand A/S Rottefælder 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Styring og overvågning af overløb og bassiner 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Bassin renovering - årlig ramme 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Betonrenovering Sneslev Renseanlæg (SI5136) 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Spildevand A/S Ny pumpemanifold Hybenvej pst. (forsikringssag) 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Opfølgning på Pumpestationer renoveret 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Renovering Kværkeby pumpestation 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Renovering ventilbrønde 2016 Kim Frost Jensen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2042 SANERINGSPLANLÆGNING RINGSTED SYD 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI9001 KLIMA - BENLØSEPARKEN 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI9002 KLIMA - BENLØSE IDRÆTSPARK 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI9002 KLIMA - KVÆRKEBY BÆK 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI9004 KLIMA - KVÆRKEBY BÆK - OVERORDNET 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet

43 Stormøde Ringsted Forsyning Projekter Ringsted Spildevand A/S: Ringsted Spildevand A/S SI9005 KLIMA - ROSKILDEVEJ 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI9006 KLIMA - KLOAKSANERING TORVET 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI9007 KLIMA - SJÆLLANDSGADE 2016 Lasse Skjold Petersen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI6008 SKJOLDENÆSVEJ OG OMEGN 2016 Lis Ludvigsen Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI6006 KLOAKERING HØM OG ROSKILDEVEJ - DEL Melanie Jahnke Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF 2039 BANEDANMARK LEDNINGSÆNDRINGER- RINGSTED BY 2016 Melanie Jahnke Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2033 BANEDANMARK LEDNINGSÆNDRINGER 2016 Melanie Jahnke Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI6009 CIRKELHUSENE, ØMARKSVEJ OG OMEGN 2016 Pernille Kimmbech Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2035 PROJEKTFORSLAG - KLOAKSANERING AF RINGSTED 2016 Pernille Kimmbech Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2044 SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK 2016 Pernille Kimmbech Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2045 KLOAKSANERING SØGADE 2016 Pernille Kimmbech Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2101 SANERING AF EILEKIERSVEJ OG BASSIN BÆKKEVEJ 2016 Pernille Kimmbech Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S Si2141 Kloakering Græsgangen SI2122, Si Solvejg Hvidemose Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI2137 Regnvandsbassin Haslevvej 2016 Solvejg Hvidemose Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2103 HYDRAULISK ANALYSE-REGNVANDSLEDNINGER 2016 Solvejg Hvidemose Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SF2104 SANERINGSPLAN-SAMLET 2016 Solvejg Hvidemose Ledningsnet Ringsted Spildevand A/S SI5126 Styring og overvågning af overløb og bassiner 2016 Solvejg Hvidemose Ledningsnet

44 Stormøde Ringsted Forsyning Ringsted Centralrenseanlæg A/S: Firma Projektnavn Årstal Projektleder Total Ringsted Centralrenseanlæg A/S Blæser og beluftning 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Centralrenseanlæg A/S Nye riste i ristebygning 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Centralrenseanlæg A/S Omrører og recirkulation 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Centralrenseanlæg A/S Opsamling på sager 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Centralrenseanlæg A/S Tavlerenovering i blæserum, T Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Centralrenseanlæg A/S Udskiftning af beluftningsslanger 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Centralrenseanlæg A/S Ventilation 2016 Kim Frost Jensen Produktion Ringsted Centralrenseanlæg A/S Maskinrenovering 2016 Kim Frost Jensen Produktion

45 Ringsted Fjernvarme A/S: Stormøde Ringsted Forsyning Firma Projektnavn Årstal Projektleder Total Ringsted Fjernvarme A/S Renovering af Dagmarsgade-etape Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Renovering af Anlægsvej 2016 Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Renovering af Kongensgade 2016 Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Renovering af Dronningsgade 2016 Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Renovering af Søgade 2016 Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Renovering af Abelsvej & Eriksvej-etape Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Renovering af Søndre Parkvej 2016 Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Fjernvarme Ventilbrønde 2016 Tarek Elawad Sanering Ringsted Fjernvarme A/S Osmoseanlæg Hovedcentral 2016 Produktion Ringsted Fjernvarme A/S Hovedpunper Hovedcentral 2016 Produktion Ringsted Fjernvarme A/S Trykbeholder Hovedcentral 2016 Produktion Ringsted Fjernvarme A/S Automation Central Syd 2016 Produktion Ringsted Fjernvarme A/S Maling på Halmvarmeværk 2016 Produktion Ringsted Fjernvarme A/S Trykforøger Halmvarmeværk 2016 Produktion

46 Stormøde Ringsted Forsyning UDBUD i F16 samarbejdet Fælleudbud i 2015 startdato slutdato option forlængelse årlig besparelse 1 csc - forlængelse af IT-aftale indtil 31/ Analyser hos Spildevand og vand indtil 31/ år Fjernvarmerør service af lækalarmsystemer Tømningsordning ( her er fratrukket køb af nyt system ) år Indkøb af dæksler år [kr.] Under proces Udbud på hosting IT Udbud EL Udbud revision Udbud Fjernvarmerør

47 Stormøde Ringsted Forsyning Et par ord om vores indkøb: Kontraktsummer fra til 50 mio. kr. Anlæg, tjenesteydelser og indkøb Vi har udbud alt fra VVS El-artikler, bankudbud mv. til større anlægsarbejder. Mange forskellige udbudsformer

48 Stormøde Ringsted Forsyning Udbudsformer og processer

49 Stormøde Ringsted Forsyning Den rigtige start

50 Stormøde Ringsted Forsyning Vær altid klar til at hjælpe!

51 Stormøde Ringsted Forsyning Afledte effekter:

52 Stormøde Ringsted Forsyning

53 Stormøde Ringsted Forsyning

54 Stormøde Ringsted Forsyning Spørgsmål TAK FOR I AFTEN!!! Kontakt: Janne Hansen

55 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsinformation 2016

56 Virksomhedsinformation 2016 Virksomhedsinformation 2016 Tværgående Kerneopgave for Arbejdsmarkedscenteret Beskæftigelse betyder, at vi sammen med borgerne sikrer borgeren kortest mulig vej til selvforsørgelse, og virksomheden kortest mulig vej til kvalificeret arbejdskraft. Direktionen d

57 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Yde service, råd og vejledning i forhold til borgere og virksomheder for at skaffe relevant arbejdskraft og sikre helt eller delvis selvforsørgelse. LMU i Arbejdsmarkedscenteret Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

58 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted 2016 Ansat 2 nye opsøgende virksomhedskonsulent Vistas elektronisk blanket for virksomheder Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

59 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsinformation En service til virksomhederne o Rekruttering o Opkvalificering af arbejdskraft o Fastholdelse Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

60 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Rekrutterings service Afdækning af virksomhedens behov Jobprofil Udsøgning og annoncering via Jobnet Screening af ledige borgere Matchning af ledige til virksomhed Virksomhedspraktikker Løntilskud Mentorstøtte Opfølgning (evt. Onboarding) Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

61 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Opkvalificering af arbejdskraft Behovsafdækning hvilke typer kvalifikationer Lærlinge under 25 år Voksenlærlinge Forberedende voksen undervisning (FVU) Opfølgning Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

62 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Fastholdelse Fleksjob Fast-Track Delvise raskmeldinger 56 aftaler Omplaceringer via praktik eller løntilskud Opfølgning Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

63 Virksomhedsinformation 2016 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Jobvagten Tlf.: Mandag-Torsdag kl Fredag kl

Informationsmøde. DAGSORDEN 16. februar 2015

Informationsmøde. DAGSORDEN 16. februar 2015 Informationsmøde DAGSORDEN 16. februar 2015 17.00-17.10 Velkomst 17.10-17.25 Ringsted Kommunes indkøb og udbud hvordan handler Ringsted Kommune? 17.25-17.40 Byggeri, anlæg og renovering i 2015 17.40-18.00

Læs mere

Infomøde for håndværkere og virksomheder 2017

Infomøde for håndværkere og virksomheder 2017 Infomøde for håndværkere og virksomheder 2017 Program 17.00 Velkomst ved borgmester Henrik Hvidesten status på erhvervsarbejdet og Ringsted Kommune 17.15 Indkøb og udbud i Ringsted Kommune ved centerchef

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Ringsted Torv Oprettet: :12:14

Ringsted Torv Oprettet: :12:14 Ringsted Torv Oprettet: 07-10-2015 13:12:14 GENERELLE OPLYSNINGER Projektnavn Ringsted Torv Ansøger Ringsted Kommune/ v. Direktør Johnny Hauskjold Christensen Adresse Sct. Bendtsgade 1 Stednavn / Postboks

Læs mere

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand Velkommen til orienterings- og dialogmøde! Vores nuværende aftaler på ledningssaneringsområdet indenfor både vand- og

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Genopretning 2012-2015

Genopretning 2012-2015 Genopretning 2012-2015 Anvendelse Ejendom Bygning Overskrift 2012-1 2012-2 2013 Adm.bygninger Nørregade 100 Skift alle vinduer Adm.bygninger Plejeadmin. Zahlesvej 18 1954 bygningen Skift facade og vinduer,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015 Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 0 0 439 439 6.061 6.061 6.300 239 I 0-6.054-6.054 0-6.054-6.054 0 Køretøjerne

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

A-bus 401A: Benløseparken Øst - Torvet - Ringsted St. - Campus Ringsted (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 401A: Benløseparken Øst - Torvet - Ringsted St. - Campus Ringsted (DOT: Gyldig d.10.12.17) 401A mandag - fredag Benløseparken Øst Ringstedet Torvet Ringsted St. (Ankomst) Ringsted St. (Afgang) Sdr. Parkvej Campus 5.30 5.34 5.37 5.26 5.30 5.34 5.39 5.40 5.44 5.47 5.46 5.50 5.54 5.59 6.00 6.04

Læs mere

Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal 2015 Hele kr.

Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal 2015 Hele kr. Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal Hele 1.000 kr. (B+E) Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 6.061 6.061 6.300 239 Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 I -6.054-5.615

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Lolland Forsyning A/S Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Program Velkommen v/lolland Forsyning A/S Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte ejendom?

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017)

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017) Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune (Revideret januar 2017) 1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 25. okt DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 25. okt DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S Tirsdag den 6. dec. 2016, Bragesvej

Læs mere

Mødereferat. Spørgsmål / svar fra åbent informationsmøde om udbud af håndværkerydelser. Aarhus Kommune. Den 8. maj 2012

Mødereferat. Spørgsmål / svar fra åbent informationsmøde om udbud af håndværkerydelser. Aarhus Kommune. Den 8. maj 2012 Mødereferat Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 8. maj 2012 Spørgsmål / svar fra åbent informationsmøde om udbud af håndværkerydelser Mødedato/-tid: 30. april 2012 Mødested: Rådhuset, receptionslokalet

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. oktober 2012 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. oktober 2012 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 16 Fraværende: Jan R. Christiansen Dagsorden 32.0 Meddelelser fra formanden Intet 33.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 33.1 Siden sidst Vand: - Nyt ledningsanlæg fængselsboliger er lige afsluttet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret:

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 27-4-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 5 2.1 Afgrænsning 6 2.2

Læs mere

Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune

Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune 1 Dagsorden Erhvervslivet og Dansk Industris undersøgelse Budget 2013 Indkøb generelt Byggeopgaver håndtering - Energiprojekt Boligforeningerne Middelfart Spildevand

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 12. februar 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 12. februar 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Peter Sejersen og Jan R. Christiansen Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst Vand Spildevand drift - Udbud af nye boringer til Skovparkens

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: Peter Sejersen Dagsorden 8.0 Meddelelser fra formanden Intet 9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 9.1 Siden sidst Vand Spildevand - Udbud af nye boringer til Skovparkens vandværk - Ledningsrenovering

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres

Læs mere

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 2 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49

Læs mere

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Kommunens anlægsinvesteringer 2016-2019 v/økonomi- og Personaledirektør Klaus Christiansen,

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde 3. marts 2016 Fjernvarme til Søndervang område Borgermøde den 3. marts 2016 Aftenens program 19.00 19.15 Velkommen v/ Janne Hansen, direktør Ringsted Forsyning Hvem er vi.

Læs mere

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's

Læs mere

Velkommen til Kontaktarrangement 2013

Velkommen til Kontaktarrangement 2013 Velkommen til Kontaktarrangement 2013 Program Halsnæs Kommune i dag og i fremtiden v/ borgmester Helge Friis Indlæg fra deltagerne Frokost i Udvalgsværelset Halsnæs Kommune - i dag og i fremtiden v/ borgmester

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Hedensted Spildevand A/S. Møde Dansk Byggeri

Hedensted Spildevand A/S. Møde Dansk Byggeri Møde Dansk Byggeri 13.09.2016 Først Tillykke til Hedensted Kommune, med kåringen til landets 2. bedste erhvervskommune Dernæst Tak for invitationen 13.09.2016 2 Hovedtal for selskabet Aktiver ca. 2,4 mia.

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 1 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100%

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger.

Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger. Økonomiudvalget Skattefinansieret Hjertestartere Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger. Køretøjer Brandvæsen

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro 31. januar 2018 Odense Kultur- & Idrætshus Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE I BOLBRO

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere