KEU-Statusrapport KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark. Udarbejdet af KEU-sekretariatet marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEU-Statusrapport KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark. Udarbejdet af KEU-sekretariatet marts 2015"

Transkript

1 Udarbejdet af KEU-sekretariatet marts 2015 KEU syd KEU-Statusrapport 2014 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

2 Statusrapport for 2014 giver en beskrivelse af indsatsområder og aktiviteter, bevillinger samt organisering af arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis i Region Syddanmark. Indsatsområder og aktiviteter 2014 har været kendetegnet af, at nogle aktiviteter er blevet udskudt pga. venten på ny overenskomst, som kom pr KEU valgte at udskyde arbejdet med ny strategi til efter indgåelse af overenskomst i I 2014 besluttede KEU igen at udskyde udarbejdelsen af ny strategi, således at nyudpegede PLO-medlemmer af KEU kan være med til at forme den nye strategi. Indsatsen i 2014 har således været baseret på tidligere strategi og handleplan. Det betyder helt overordnet, at eksisterende teams er fortsat med eksisterende indsats, kombineret med, at vi i slutningen af 2014 har etableret et akkrediteringsteam, bestående af en akkrediteringskoordinator og konsulenter fra nuværende teams, som konsekvens af overenskomsten. Derudover er hele kvalitetsarbejdet i almen praksis og i særdeleshed indsatsen fra DITeam blevet ramt af lukningen af Dansk AlmenMedicinsk Database. I nedenstående gives en orientering om nogle af de initiativer, der er arbejdet med i En del af initiativerne går på tværs af teams, og vi har således forsøgt at belyse samarbejdet mellem de enkelte teams. Som eksempel herpå kan nævnes Datakonsulenterne og DITeam, som i vid udstrækning overlapper hinanden datakonsulenterne på den tekniske del og DITeam på den lægefaglige del. Datakonsulenterne DK3-team I 2014 har datakonsulenterne især arbejdet videre med hovedindsatsområderne fra 2013: Datafangst (ICPC-kodning) og Fælles Medicinkort (FMK) samt diverse ændringer vedr. digitale signaturer/medarbejdersignaturer. Især det praksisnære arbejde har været i et tæt samarbejde med DITeam. Datakonsulenterne har fortsat tilbudt praksisbesøg med undervisning i datafangstprogrammet og kvalitetsrapporterne samt teknisk afklaring og tilpasning af laboratoriekort. På trods af afventning af overenskomst og lukningen af DAMD, har praksis løbende efterspurgt vejledning via telefon, og fjernstyring samt undervisning og besøg fra datakonsulenterne for at komme et skridt videre med anvendelsen af de mange muligheder. Især har der været interesse for Andre rapporter, hvor man fx kunne finde en oversigt over udeblevne børn fra børnevaccinationer, samt øget interesse for popup er med mere beslutningsstøtte sluttede med lukning af DAMD, hvilket satte en stopper for de fleste af de rapporter og nogle af de popup er, der var blevet en fast del af patientbehandlingen. Det medførte at nogle praksis kontaktede datakonsulenterne med ønske om at få nogle af deres favoritrapporter åbnet igen. Datakonsulenterne har understøttet udbredelsen og anvendelsen af FMK i Region Syddanmark siden begyndelsen i Dette ved at tilbyde hjælp til teknisk klargøring, herunder digitale signaturer/nemid, og hjælp til forståelse af de nye begreber og principper for den gode anvendelse. Med som deadline for at alle skulle have taget FMK i anvendelse, blev første del af 2014 karakteriseret ved en løbende efterspørgsel fra praksis på denne hjælp i form af både telefon, , fjernstyring og praksisbesøg. Efter har henvendelserne også drejet sig om udfordringerne med at dele medicinoplysninger på tværs af sektorerne. Nogle skyldes systemtekniske fejl og andre skyldes den daglige arbejdsgang/anvendelse. Datakonsulenterne har bidraget til at skabe sammenhæng i og forståelse for disse udfordringer i og omkring praksis. Desuden har datakonsulenterne gennemført praksisbesøg med udredning af tekniske problemer samt undervisning i principper og begreber og mulighederne generelt i FMK. Datakonsulenterne underviser ikke direkte i, hvordan FMK fungerer i det enkelte lægesystem. Nogle praksis har efterspurgt lidt mere indgående hjælp til FMK i selve lægesystemet, og i de tilfælde har datakonsulenterne planlagt og gennemført praksisbesøg sammen med en lægefaglig konsulent fra DITeam. Erfaringerne med disse kombinationsbesøg har været meget positive og succesfulde. I samarbejde med konsulenter fra DITeam har datakonsulenterne også afholdt en session om FMK til Praksisdag Syd 2014 og 6 regionale systemvise FMK ERFA-møder i efteråret Desuden har datakonsulenterne været inddraget i forskellige regionale og nationale arbejdsgrupper og mødefora/workshops (NSI og MedCom), som har til formål at fremme den gode anvendelse af FMK i og omkring praksis. 2

3 Pr lukkede Nets ned for de sidste digitale signaturer, hvilket medførte et løbende arbejde for datakonsulenterne i Nu er alle sundhedsfaglige signaturer baseret på at være NemID til erhverv, også kaldet medarbejdersignatur. I løbet af 2014 har datakonsulenterne været tilknyttet som konsulenter for praksis i projekterne Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) og Shared Care samt i forarbejdet til et pilotprojekt om IT-understøttelse af kræftforløb. Desuden er datakonsulenterne medlemmer af en nyetableret Telemedicinsk Tænketank, som har til formål at understøtte afprøvning af velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger i almen praksis. Strategien for understøttelse af implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel i almen praksis blev skudt i gang i efteråret Datakonsulenterne er en del af et regionalt akkrediteringsteam, der har til formål at understøtte akkrediteringsforberedelserne i almen praksis har også budt på henvendelser og aktiviteter omkring andre sundhedsfaglige IT-værktøjer, som Teledermatologi, Sundhed.dk, Webreq, Pakkehenvisninger, EDI-kommunikation og SEI-indberetning. Datakonsulenterne har også her ydet hjælp pr. telefon, mail, via fjernsupport og praksisbesøg blev afsluttet med at DK3 midlertidig blev til DK2, da Alex Friis gik på efterløn d Læs mere på DITeam (Datafangst- og ICPC-Team) Datafangst- og ICPC-teamet (DITeam) har i 2014 bidraget til implementeringen af Fælles Medicinkort (FMK) og haft fokus på brugen af kvalitetsrapporter til udvikling af bedre patientbehandling i praksis, indtil Den AlmenMedicinske Database (DAMD) blev lukket. Korrekt og ensartet diagnosekodning med ICPC er fortsat på dagsordenen og indgår som en integreret del af teamets øvrige tilbud. De langvarige overenskomstforhandlinger og efterspillet omkring data fra almen praksis har været demotiverende for praksis arbejde med data og kvalitetsrapporter. For eksempel blev der i 2014 lanceret nye pop-upper om KOL og blodfortyndende behandling, som blev godt modtaget og bidrog til den faglige kvalitet i praksis foruden at indsamle data men bedst, som praksis var begyndt at implementere dem, blev de fjernet igen pga. lukningen af DAMD. Siden november har der ikke været adgang til kvalitetsrapporter, og med sletning af data i DAMD vil man En del af datakonsulenterne og DITeam s fælles stand til arbejdsglædearrangementet en fiskedam med spørgsmål om anvendelsen af ICPCkoder. kun kunne genåbne 4 af 46 rapporter. Disse udfordringer har præget teamets aktiviteter. Teamet har gennemført 6 systemvise møder om FMK, men har måttet aflyse 4 af 5 planlagte kurser om ICPC og Datafangst. Vi har undervist i solo-lægenetværket i samarbejde med SydPOL, til Praksisdag Syd og gennemført 12 praksisbesøg foruden at varetage vejledning pr. mail og telefon. For at understøtte hjælp til selvhjælp er et ICPCspil under udarbejdelse (udgivelse 2015) og et idékatalog om arbejdet med kvalitetsrapporter er undervejs. Disse afventer status på, hvilke rapporter der gives adgang til. Teamets løbende tilbud kan ses i DITeams pjece. 3

4 DITeam Udover de eksterne aktiviteter har teamet haft et generationsskifte i konsulentkredsen med uddannelse af 4 nye lægefaglige konsulenter og tilknytning af 2 nye sygeplejersker. Teamet er nu gearet til at kunne hjælpe praksis i arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel. Teamet består af 1 leder (8 timer pr. uge), 9 lægefaglige konsulenter (ad hoc aflønnet), 2 sygeplejersker (ad hoc aflønnet), 2 datakonsulenter, 1 regional medarbejder fra Syddansk Sundhedsinnovation og 1 sekretær (deltid). ICPC-teamet blev nedsat i 2007 for at hjælpe praksis med implementering af diagnoseklassifikation ved brug af ICPC. Efterhånden som ICPC-kodningen blev mere udbredt og begyndte at tjene nye formål, ændrede teamet sin indsats til også at inddrage andre typer systematiserede data (fx FMK) og arbejdet med kvalitetsrapporter fra Datafangst. Teamet ændrede derfor navn til Datafangstog ICPC-Team (DITeam) i Læs mere på under konsulenthjælp til praksis. Team SydPOL Konsulenterne blev i foråret 2014 uddannet i coachingteknikker af konsulentfirmaet Attractor/Rambøll. I juni blev de undervist af partner i CUBION Ulrik Lange i begrebet Social kapital, og hvordan SydPOL-konsulenter kan arbejde bevidst med at højne den sociale kapital i klinikken. Praktiserende læge Jørgen Solgaard solgte sin praksis i september 2014, og flere af de andre konsulenter planlægger at stoppe indenfor 2-5 år. Derfor valgte vi at ansætte tre nye konsulenter. Lærke Thomsen fra Vejle, Vibeke Munch-Jensen fra Strib og Jens Rosbach fra Kolding. De nye konsulenter gennemgår i foråret 2015 en teoretisk uddannelse fra Attractor/Rambøll, og de bliver alle taget med på praksisbesøg, inden de selv forventes at kunne være proceskonsulenter. De resterende lægelige konsulenter er fortsat Rune Pallesen, Torsten Dilling, Lars G. Johansen, Lone Grønbæk, Susanne Bader og Jesper Gerdes. Koordinator er fortsat Heidi Bøgelund Frederiksen (fuldtidsansat). De lægefaglige konsulenter aflønnes ad hoc. 4

5 Ud over besøg i praksis har SydPOL udbudt 4 workshops. I foråret tilbød vi 2 workshops: Hvordan balancerer vi hoved og krop i en travl hverdag? med 36 deltagere. Workshoppen var overbooket og vi gentog den derfor i efteråret. Personaleledelse havde 45 deltagere. I efteråret tilbød vi en workshop, der hed Hvad vil du med din praksis?. Der var 14 deltagere. Gentagelsen af workshoppen Hvordan balancerer vi hoved og krop i en travl hverdag?, i efteråret blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Der blev afholdt 4 sololægemøder med temaerne Stress og udbrændthed, Hvad indeholder den nye overenskomst, ICPC og FMK for sololæger og Patienttilfredshedsundersøgelser det nye DANPEP. Der har deltaget mellem 25 og 10 sololæger på møderne, hvor nogle afholdes i et samarbejde med øvrige teams. Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen underviser fase 3 læger i Organisation og Ledelse. Teamet tilbyder undervisning til DGE-grupper og samarbejder med DITeam om undervisning i datafangst. Heidi Bøgelund Frederiksen har desuden undervist på en temadag i en praksis med temaet Hvad forventer patienterne af almen praksis?. Team SydPOL har været proceskonsulenter i 29 praksis i 2014, heraf er 17 praksis nye. Besøgene varierer mellem stort set alle tilbuddene. Se nedenstående fordeling på Team SydPOL s 12 faste besøgstilbud: Akuthjælp: 4 praksis Tag temperaturen på praksis: 5 praksis Visionsdag med ledelsen: 5 praksis Værdigrundlag i praksis: 5 praksis Sæt mål og hold fast i dem: 1 praksis Coaching af ledelsen i praksis: 5 praksis Mentorordning for nye læger: 0 praksis På vej mod praksiskøb: 2 praksis Etablering af kompagniskab: 1 praksis Forløb v. flytning/ombygning: 1 praksis Typologi hvem er jeg?: 0 praksis Der er 17 nye meget forskellige praksis, der har modtaget besøg fra SydPOL. Nogle praksis har udfordringer i at få personalet til at udføre nye opgaver, andre praksis har ledelsesproblemer. Andre igen har konkrete ønsker om at forbedre strukturen i klinikken med eksempelvis kronikeromsorg eller ved hjælp af datafangst. Vi har også hjulpet flere yngre læger, enten når de er på vej mod praksiskøb eller lige hvor de har købt sig ind. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at hjælpe 6 yngre læger, der ønsker at etablere enten en eller to klinikker i udkantsdanmark. Ledelseskurset (LAP) praktiserende læger fra Region Syddanmark har i år valgt at deltage på kurset: Ledelse i almen praksis (LAP- 2014). Lægerne kommer fra 7 kompagniskaber, hvor alle læger er på kursus sammen, herudover er der 2 sololæger på holdet. Det er nu 4. gang kurset holdes, og flere deltagere har fået det anbefalet af tidligere kursister. Kurset holdes 6 lørdage i perioden fra september marts Formålet med kurset er at sætte fokus på samt at udvikle den ledelsesopgave, som kursisterne hver dag har ansvar for. Vi lægger vægt på at gøre teori til praksis, hvorfor deltagerne så vidt muligt arbejder med egne cases. Det er nu anden gang vi har kompagniskabslæger og sololæger sammen på kursus. Det fungerer rigtig godt. Det har vist sig for begge parter at give mening at erfaringsudveksle om ledelsesopgaven med hinanden. Kursusledelsen varetages igen i år af to praktiserende læger fra team SydPOL (Rune Pallesen og Lars G. Johansen) samt en specialkonsulent i ledelse fra gittekarlsen.dk. Undervisningen varetages af kursusledelsen samt af eksterne erfarne specialister. I arbejdet med det personlige lederskab tages der som tidligere afsæt i C.G.Jungs typeteori, som også denne gang har vist sig at være meget anvendelig. Flere kursister giver udtryk for at have stort udbytte af nu at kende hinandens typologiske ligheder og forskelle. Alle praksis arbejder i løbet af kurset med et selvvalgt projekt. Vi giver kursisterne færdigheder i projektledelse, da denne strukturerede måde at arbejde på kan være nyttig også ved mindre opgaver, der skal løses i praksis fremover. På kurset tilbyder vi denne gang den enkelte praksis sparring i forhold til deres projekt på hvert modul. Foråret 2016 inviteres kursisterne til at mødes en lørdag formiddag for igen at erfaringsudveksle. Kurser om lægemidler I forlængelse af samarbejdsaftalen i samarbejdsudvalget fra 2013 vedr. systematik i medicingennemgang for ældre patienter i behandling med mindst 6 lægemidler, samt som led i satspuljemidlerne i forbindelse med Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP), er der i 2014 sat en række indsatser i gang i Lægemiddelteamet. 5

6 Der har således været aflagt besøg til læger i 7 almen praksis. Her har lægemiddelteamet sammen med læger og ofte også praksispersonale gennemgået medicinlisterne for op til 5 polyfarmaci patienter pr. praksis. Der har ligeledes været afholdt en række møder i 12-mandsgrupper i Otterup, Odense, Vejle og Sønderborg, hvor fokus har været på, hvordan praksis griber medicingennemgang an. Endelig har teamet i efteråret 2014 opstartet et kursus om systematik på lægemiddelområdet. Der er tale om et pilotforløb for klinikpersonale med henblik på at udvikle et endeligt kursusforløb for personalet i almen praksis. Formålet med kursusrækken er at forsøge at sikre en permanent forankring af kompetencen med at arbejde med systematik på lægemiddelområdet i almen praksis. Den person (klinikpersonale), som deltager fra praksis, vil efter at have gennemført kurset være i stand til at understøtte den praktiserende læge i systematisk medicinhåndtering. Deltageren vil kunne organisere lægemiddelområdet i praksis i relation til fx: Receptfornyelsesrutiner, udarbejde instrukser og udpege fokusområder, systematik i medicingennemgang for relevante patientgrupper, planlægge og implementere samarbejde med andre parter i sundhedssektoren (fx apotek og kommune), planlægge og gennemføre fokuserede indsatser for forskellige lægemiddelgrupper, hvor praksis er proaktiv i forhold til patienten. Alle deltagende praksis har udpeget en læge, som løbende skal fungere som vejleder og sparringspartner for deltageren i forløbet. Vejlederen skal sikre den ledelsesmæssige opbakning og integrationen i praksis, og vil komme til at deltage i kursusforløbets første og sidste session. Derved sikres vejlederens involvering i forløbet, og hvordan de erhvervede kompetencer fastholdes i hverdagen efter kursets afslutning. Supervision I henhold til overenskomsten kan praktiserende læger tilbyde længerevarende samtaler under forudsætning af, at de deltager i supervisionsforløb. Der er i den forbindelse p.t. etableret 29 supervisionsgrupper koordineret af to praktiserende læger, der godkender supervisorer og garanterer for kvaliteten i indsatsen. Supervisionsgrupperne er organisatorisk etableret som efteruddannelsesgrupper, hvor udgifter til supervisor afholdes af praksisafdelingen og øvrige udgifter af KEU på lige fod med andre DGE-grupper. Der er i 2014 i samarbejde med Region Midt afholdt et efteruddannelsesseminar for supervisorer. Praksisdag Syd Praksisdag Syd blev afholdt fredag den 2. maj. Med 355 tilmeldte og 55 oplægsholdere og tovholdere fyldte praksisdagen godt op i Kursuscenter Trinity. Blandt højdespringerne i dette års Praksisdag Syd var sessionen At brænde uden at brænde ud med over hundrede tilmeldte, ligesom mange lagde vejen forbi sessionen om ledelse og organisation i almen praksis. Den helt store topscorer var dog sessionen om den nye folkesygdom, multimorbiditet, med knap 130 deltagere. Hovedoplægsholder var hjerneforskeren Peter Lund Madsen. Hans peptalk -ende oplæg om Hjernen og arbejdsglæden var 1 times underholdende tour de force fra fladormshjerne til menneskehjerne og med fokus på, hvor kolossal en drivkraft drømmene og arbejdsglæden er. Deltagerne har på en skala fra 1-5 kunne give deres generelle indtryk af dagen. Her er den gennemsnitlige vurdering på 4.3 point. Samme niveau som tidligere år. Åbningssessionen med hjerneforsker Peter Lund Madsen fik en høj vurdering på 4,8 point. Pilotforløbet består af 6 kursuseftermiddage fordelt over to halvår. Desuden vil underviserne og en evaluator besøge deltagernes praksis to gange i forløbet (af ca. 1 times varighed). Tidsforbruget for kursusdeltageren vil udgøre sammenlagt ca. 20 timer på de to halvår. Forløbet afsluttes medio 2015, hvorefter der vil blive lavet en ekstern evaluering af forløbet. Den hidtidige evaluering af forløbet er yderst positiv. 6

7 Efteruddannelsen Efteruddannelsesvejlederteamet bestod i 2014 af Lone Grønbæk, Bodil Bech, Helle Ibsen, Torsten Dilling, Kai Juul Petersen og Karl-Martin Lind (koordinator). Vi arbejder i et velfungerende team og tilrettelægger og fordeler arbejdet på vores regionale vejledermøder. Der blev i 2014 afholdt 4 vejledermøder, derudover afholdtes en hel visionsdag. Vi afholdt i 2014 et 3 dages vejledertræf for alle efteruddannelsesvejledere i Danmark. Det blev afholdt i Svendborg hovedemnet var Kommunikation på alle planer. Det var meget vellykket og fik meget positiv evaluering. Vi deltog i Kvaliteammøder og KEU-møder. Koordinator deltog i tre koordinatormøder i Lægeforeningen. Her mødtes koordinatorerne fra de 5 regioner med uddannelseskonsulent Tommy Stolz. Vi har samarbejdet med de øvrige KEU-teams omkring løsningen af fælles projekter/opgaver. Nye og øvrige aktiviteter i 2014: Sololægenetværket i samarbejde med SydPOL. Afholdt gruppeledermøde hvor oplægsholder var professor Bente Klarlund Pedersen om Alt om sundhed. Få styr på dit KRAM og tanker om det gode liv. Planlægning og deltagelse i møde for nynedsatte læger. Deltaget i møder om supervisionsgrupper og psykiatrisupervision. Afholdt dagskursus i børnepsykiatri. Deltaget i DAK-E kursus samt medvirket i forbindelse med udvikling af Palliations POP-Up. Et samarbejde med DITeam. Karl-Martin Lind har været kontaktperson i Region Syddanmark for Læge og Patienthåndbogen. Deltaget i arbejdsgruppe om Tidlig Opsporing og Forebyggelse. Deltagelse i idé-møde vedr. Systematisk Efteruddannelse. Læs mere på hjemmesiden Efteruddannelsesvejlederne Karl-Martin Lind, Kai Juul Petersen, Lone Grønbæk, Torsten Dilling, Helle Ibsen og Bodil Bech. Efteruddannelsesgrupper i Region Syddanmark: Antal Antal grupper 83 (87) Antal læger i grupper 762 (743) Antal læger uden for grupper 101 (59) Antal læger, der er medlem af flere grupper 174 (164) Tallene i parentes er fra Forskellen på antal grupper i regionen er således faldet med 4 grupper. Derimod er der flere læger i grupper mod 743. Forskellen kan delvist forklares ved nedlæggelse af gamle små DGE grupper og oprettelse af et større antal supervisionsgrupper. Der er hvilende DGE grupper dvs. grupper, som for tiden ikke har ressourcer til at gennemføre arrangementer. Der er grupper, der er uafklarede eftersom der er ønske om sammenlægning med PLO-grupper. 7

8 Akkreditering af almen praksis Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for almen praksis blev offentliggjort i november Akkrediteringen af almen praksis vil foregå fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) har i henhold til overenskomsten tilført ca. en mio. kr. til konsulentbistand for akkrediteringsprocessen. Til koordinering af akkrediteringsindsatsen i almen praksis blev der i december 2014 ansat en akkrediteringskoordinator og nedsat et akkrediteringsteam, bestående af koordinatoren og konsulenter fra øvrige teams. Akkrediteringsteamet har til opgave at fastlægge og monitorere akkrediteringsindsatsen, udvikle evt. støtteredskaber samt deltage i den praktiske afvikling af akkrediteringsindsatsen. Akkrediteringsindsatsen bygger på en generel indsats ift. alle praksis samt en specifik indsats på kommuneniveau og til den enkelte praksis, der skal akkrediteres (Figur 1). Der er planlagt fire stormøder for alle praktiserende læger samt praksispersonale primo Figur 1. Akkrediteringsindsatsen i Region Syddanmark STORMØDER Generel information til alle BASISMØDER Specifik information til de kommuner der akkrediteres indenfor et år WORKSHOPS 5 workshop opdelt på de 16 standarder SUPPLERENDE TILBUD Ex. netværksgrupper, praksisbesøg Spørgsmål i forbindelse med akkreditering kan stiles til akkrediteringskoordinator Betina Eskesen på 8

9 Læger på kanten er der håb? Oven på et udmattende overenskomstforløb besluttede KEU, at der skulle afholdes et stort arrangement kun for praktiserende læger med fokus på arbejdsglæde. Dette arrangement blev afholdt d. 25. november i Vejle med oplæg af Jan Gintberg om motivation og erhvervspsykolog Sebastian Nybo om arbejdsglæde. Imellem de to oplæg havde vi etableret en stor markedsplads, hvor alle teams og andre aktører hver havde en bod, hvor de på levende vis kunne præsentere, hvad de som team har at tilbyde praksis. Der var i alt 16 boder samt pølsebod og tapas-bod. Alle boder var festlige og indbydende, og de lokkede rigtig mange til. Der var rig mulighed for at fortælle, hvilken hjælp teams ene kunne tilbyde praksis. Den daglige koordinering og sekretariatsbetjeningen af KEU varetages af et KEU-sekretariat bestående af chefkonsulent Finn Sørensen og fuldmægtig Hanne Mejborn Nielsen bistået af kvalitetsudviklingskonsulent Marianne Rosendal samt Bente Overgaard Larsen, Emilie Louise Klokker og Nina Christensen, praksisafdelingen. Fire gange årligt forud for hvert møde i KEU afholdes møde i Kvali-team, der udover KEU-sekretariatet består af seks kvalitetsudviklingskonsulenter, efteruddannelseskoordinatoren og relevante nøglepersoner. Her drøftes strategier, handleplaner etc., og KEU-møder forberedes. Kvalitetsudviklingskonsulenter i 2014 var: Ole Busch, Esbjerg, Pia Therkildsen, Sønderborg, Marianne Rosendal, Vejle, Lars G. Johansen, Rødding, Lars Poulsen, Broby og Palle Mark Christensen, Otterup. Der deltog ca. 150 praktiserende læger i arrangementet, og tilbagemeldingerne er meget positive. Synliggørelse af tilbud til praksis KEU-sekretariatet udgiver 2 gange årligt et katalog med kurser og aktiviteter for det kommende halvår. Dette suppleres af det elektronisk nyhedsbrev Praksisnyt, der udsendes seks gange årligt. Læs mere om kursuskataloget på https://www.sundhed. dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/efteruddannelse/ Læs mere om Praksisnyt på https://www.sundhed.dk/ sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/nyhedsbreve/praksisnyt/ Organisering af arbejdet Kvalitets- og Efteruddannelsesudalget (KEU) der består af regionsrådspolitikere og PLO-repræsentanter, mødes fire gange årligt. Her besluttes strategier og handleplaner, ansøgninger behandles og budgettet behandles og besluttes. Formandskabet går på skift mellem regionsrådsmedlem og PLO-medlem. Fra almen praksis deltog i 2014: Martin Andersen (formand andet halvår 2014), Karl-Martin Lind, Lene Brorsen- Riis, Kristina de Leon, Erland Christoffersen og Birgitte Ries Møller. Fra Regionsrådet deltog Bo Libergren (formand første halvår 2014), Jørn Lehmann Petersen, Poul Sækmose og William Jensen. 9 På det udførende plan er nedsat en række teams. Det har i 2014 været: DITeam (datafangst og ICPC) Team SydPOL (organisationsudvikling i praksis) Efteruddannelsesvejlederne Supervision DK3 (datakonsulenter) Lægemiddelteam (under praksisafdelingen, men i tæt samarbejde med KEU) Akkrediteringsteam (fra december 2014). En gang årligt (første fredag i maj) afholdes Praksisdag Syd for alle praktiserende læger og praksispersonale i regionen. Her deltager samtlige teams med sessioner og informationer.

10 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) Damhaven Vejle Tlf Økonomi og KEU-bevillinger i 2014 Der blev i 2014 tilført mio. kr. jf. overenskomsten. Heraf mio. kr. til efteruddannelsesområdet. KEU syd Der er bevilget i alt 3,96 mio. kr. til større og mindre kvalitetsudviklingsprojekter samt større efteruddannelsesaktiviteter (ICPC, SydPOL, LAP, Praksisdag Syd m.v.) Der er bevilget 2 mio. kr. til aktiviteter i efteruddannelsesgrupperne samt midler til efteruddannelse i den enkelte lægepraksis eller lægelaug Grafisk Service, Region Syddanmark

KEU-Statusrapport 2013 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

KEU-Statusrapport 2013 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark KEU-Statusrapport 2013 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Udarbejdet af KEU-sekretariatet marts 2014 KEU syd KEU-Statusrapport 2013 Statusrapport

Læs mere

KEU-syd. KEU-Statusrapport KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark. KEU syd

KEU-syd. KEU-Statusrapport KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark. KEU syd Udarbejdet af KEU-sekretariatet marts 2016 KEU-syd KEU syd www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU-Statusrapport 2015 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark Indhold

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Tage Petersen Region Syddanmark

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

KEU-Statusrapport 2012 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

KEU-Statusrapport 2012 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark KEU-Statusrapport 2012 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk KEU syd Udarbejdet af KEU-sekretariatet april 2013 Nærværende statusrapport for

Læs mere

KEU-strategi

KEU-strategi 1 KEU-strategi 2015-2018 1. Forhistorie 2. Vision for KEU s indsats 3. Nye indsatsområder foranlediget af overenskomst 2014 a. Akkreditering b. Systematisk efteruddannelse c. patientevaluering 4. Øvrige

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Udarbejdet af KEU-sekretariatet medio februar 2008 Baggrund og organisering Baggrund

Læs mere

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU syd Støtte fra Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Side 1 af 21 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Referat 19-03-15 Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødelokale:. Kokholm 3B, 6000 Kolding, mødelokale K3

Læs mere

Statusrapport 2008 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

Statusrapport 2008 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark Statusrapport 2008 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Udarbejdet af KEU-sekretariatet medio februar 2009 Baggrund og organisering Baggrund

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 3. december Referat. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 3. december Referat. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Referat af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 3. december 2013 kl. 16.00 19.00 med efterfølgende julefrokost Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000 Kolding Mødelokale K1 + K2 1

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 25. marts 2014 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 25. marts 2014 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 25. marts 2014 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000 Kolding Mødelokale K3 1 Deltagere: Regionspolitikere: Bo Libergren

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Referat 25-09-14 Mødedato: Torsdag den 25. september 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Mødeværelse 2 Medlemmer: Afbud: Bo Libergren, Bente Overgaard

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Praksisdag Syd 3. maj 2013 KEU syd En helt særlig Praksisdag Efteruddannelses- og udviklingsdagen Praksisdag Syd 3. maj 2013

Læs mere

Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1023

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 8. marts 2012

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 8. marts 2012 Referat fra møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget torsdag den 8. marts 2012, kl. 16.00 19.00 i Praksisenheden i Kolding mødelokale K1 + K2 1 Deltagere: Regionspolitikere: Bo Libergren Margot Torp

Læs mere

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Referat 02-12-14 Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødelokale: Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, 6000 Kolding

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity Praksisdag Syd 8.5.2015 KEU syd Program til Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 8. maj 2015 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsudvikling i almen praksis Sekundær brug af EPJ data Kvalitetsudvikling i almen praksis Udvikling af IT værktøj Søren Friborg Implementering i 10 syst. Chef for Implementering i lægepraksis Den Almenmedicinske Kontakten lægepraksis

Læs mere

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 Handleplan Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 HANDLEPLAN 1. Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal fremme arbejdet

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Greve Kommune. Plejecenterrådsmøde. Referat. Den 6 maj kl Strandcentret

Greve Kommune. Plejecenterrådsmøde. Referat. Den 6 maj kl Strandcentret Greve Kommune Plejecenterrådsmøde Den 6 maj 2015 kl. 14.30-16.00 Side 1 Tilstede: Beboere: Bent Lundbak, Jesper Poulsen, Pårørende: Formand, Ase Bech Pedersen, Erik Mortensen, Torben Andersen, Tommy Nielsen,

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland

1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland 1-2 læger søges til Sundhedshus Langeland regionsyddanmark.dk www.flyttillangeland.dk Flyt ind i nyt sundhedshus Flyt ind i et moderne sundhedshus Sundhedshuset i Rudkøbing er designet i samarbejde med

Læs mere

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015 KEU syd Praksisdag Syd Avis 2015 Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Ny PLO Syd-formand: Brug KEU! Med 430 deltagere slog Praksisdag Syd 2015 sin egen rekord,

Læs mere

Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Praksisdag Syd 2. maj 2014 KEU syd Stor opbakning til Praksisdag Syd Frygten for, at det forløbne års overenskomststrid

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Primær Sundhed. Plan for videreudvikling af LUP konceptet (Ledelse og Udvikling i Almen Praksis)

Region Midtjylland. Primær Sundhed. Plan for videreudvikling af LUP konceptet (Ledelse og Udvikling i Almen Praksis) Region Midtjylland Primær Sundhed Plan for videreudvikling af LUP konceptet (Ledelse og Udvikling i Almen Praksis) Med støtte fra Region Midtjyllands KEU har en arbejdsgruppe udarbejdet nedenstående notat

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2 /METANE Refer af mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen kl. 17:00 i Hos Lægerne Kraghede, Melgaard Jensen og Vedsted i Hinnerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Team i almen praksis. Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol

Team i almen praksis. Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol Team i almen praksis Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol Hvad betyder TEAM? Team Etymologisk er team oprindeligt en betegnelse for en flok (træk) dyr der arbejdede

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Fra data til kvalitet Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Team SydPOL Hvem er vi? 7 praktiserende læger Sekretariatsleder KEU Koordinator Spørgsmål der dukker op Hvad kan

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

1. Den akutte patient: I mål med FAM

1. Den akutte patient: I mål med FAM 1. Den akutte patient: I mål med FAM Speciallæger i front STP Uddannelsesplan Forskning Ændringer kortlagt på det medicinske område. Aktuelt udarbejdes tilsvarende for ortopædkirurgi og kirurgi STP erne

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 8. april 2013

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 8. april 2013 Referat fra møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget mandag den 8. april 2013, kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Mødelokale K1 + K2 1 Deltagere: Regionspolitikere: Bo

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 1. Baggrunden Som

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Vinter/Forår 2018 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/Forår 2018 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/Forår 2018 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1023

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Referat. fra møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. onsdag den 13. maj 2009, kl

Referat. fra møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. onsdag den 13. maj 2009, kl Referat fra møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis onsdag den 13. maj 2009, kl. 16.00 18.00 på Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København V. Mødelokale: Frederik 1

Læs mere

Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder

Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder Praktiserende læge søges til: Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder www.flyttillangeland.dk Flyt ind i nyt sundhedshus Flyt ind i et nybygget sundhedshus og bliv en del af et fagligt fællesskab

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vision og værdier for SydPOL

Vision og værdier for SydPOL Vision og værdier for SydPOL Vision Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at udvikle praksis! Værdigrundlag Arbejdsglæde og engagement Åbenhed og holdånd Troværdighed og kompetence Tre overordnede indsatsområder

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og kompleksiteten i arbejdsopgaver stiger,

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis Referat 06-06-2017 Mødedato: Tirsdag den 6. juni 2017 Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødelokale: Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen.

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Disposition: 1. Indledning 2. Formål 3. Indsatsområder

Læs mere

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Side 1 af 19 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Referat 15. juni 2015 Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødelokale:. I bussen til Nordisk Kongres i Göteborg

Læs mere

Referat. fra møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. onsdag den 16. juni 2010, kl

Referat. fra møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. onsdag den 16. juni 2010, kl Referat fra møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis onsdag den 16. juni 2010, kl. 17.30 20.30 i Regionshuset i Vejle Damhaven 12 7100 Vejle Mødelokale 2 1 Følgende deltog i mødet:

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Side 1 af 16 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg for almen praksis Referat 02-03-17 Mødedato: Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødelokale:. Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 3. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2015 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk I dette nummer: 1 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk 2 Nord-KAPs organisering 4 Konsulent rekrutteringsmøde

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Gruppernes egen evaluering for 2012

Gruppernes egen evaluering for 2012 Gruppernes egen evaluering for 2012 DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] Kære gruppeledere Vi har sammenskrevet jeres evalueringer for 2012 til inspiration for jeres og vores

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere