Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Skolecykelstier politisk behandling Martin Kristian Kallesen P20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Skolecykelstier politisk behandling Martin Kristian Kallesen P20"

Transkript

1 Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Skolecykelstier politisk behandling Martin Kristian Kallesen P20

2 Aktiv Normal adgang Sag Skolecykelstier politisk behandling Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Martin Kristian Kallesen/GLXKOM/DK BMF-VPA BMF-veje og trafik By- og Miljøforvaltningen / Veje og trafik Læsekode Alle Sagsdato ID Mappenr. PM2016/00154 Sagsnr. 2016/04739 Relationer Beskrivelse Kommentar Resumé Arkiv Fysisk arkiv Tekst

3 Udskrift af protokol Skolecykelstier tidsplan og udbudsgrundlag Færdigbehandlet Udvalg Trafik- og Teknikudvalget Møde :30 Type Åben Behandlingsform Foreslået behandlingsforløb Relateret behandling Sagsfremstilling Intet behandlingsforløb Byrådet , Punkt 33 (Åben) Sagsnummer 2016/04739 KL-journalnummer Sagsbehandler Alt. sagsbehandler P20 Martin Kristian Kallesen/GLXKOM/DK BMF-VPA BMF-veje og trafik Udvalgssagsnr. 51 Vedhæftet dokument Baseret på skabelon Oprettet af Dagsordenpunkt-Trafik- og Teknikudvalget Skolecykelstier projektgodkendelse.doc Dagsordenpunkt Ivan Christensen Titler på bilag til det vedhæftede dagsordenpunkt Bilag 1: Tværsnitstegning Aldershvilevej Bilag 2: Tværsnit Triumfvej Bilag 3: Tværsnit Hagavej Revision Type Deadline Advisering, til revisionsejer Adviseres ved overskr. tidsfrist Opsætning af revisionsforløb Revisionsejer Revisor(er) Revisionsforløb Tidl. revisor(er)

4 Kom. revisor(er) Nuv. revisor(er) Tidsfrist f. revision Status på forløb Revisionsstatus & kommentarer Godkendelse Kommentarer

5 Trafik- og Teknikudvalget, Gladsaxe Kommune Dagsordenpunkt Skolecykelstier tidsplan og udbudsgrundlag Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen I forbindelse med projektet Gladsaxe Cykler godkendte Byrådet , punkt 33, en anlægsbevilling til projektudgifter for Skolecykelstier på kr. I løbet af april og maj er der gennemført et rådgiverudbud, som rådgivende ingeniørfirma Andersen & Grønlund ApS vandt. Rådgivers arbejde med udbudsprojektet er igangsat. Projektet omfatter etablering af cykelstier på Aldershvilevej øst for Bindeledet, Triumfvej og den sydlige del af Hagavej mellem Søborg Hovedgade og Kildebakkegårds Alle. Cykelstierne projekteres med en bredde på 1,7 m i samme niveau som et smalt fortov, jf. bilag 1-3. Det er den løsning, som tidligere er anvendt på smalle veje som Kong Hans Allé og Møllemarken. Det forventes, at de eksisterende parkeringsbaner på Aldershvilevej (ud for nr. 108) og på Triumfvej (ud for nr. 41) må nedlægges, mens de eksisterende afsætningspladser på Triumfvej ud for Stengård Skole vil blive bevaret. By- og Miljøforvaltningen planlægger at etablere et parkeringsforbud på Aldershvilevej og Triumfvej. Årsagen er pladsforholdene. På Hagavej er der allerede i dag parkeringsforbud. Frem mod signalregulerede kryds vil cykelstierne blive afkortet og anlagt som kombinerede cykel- og højresvingsbaner. Cykelstier og fortove vil blive gennemført forbi sideveje. By- og Miljøforvaltningen vil på udvalgets møde præsentere oversigtsplaner, der illustrerer cykelstiernes beliggenhed og P /

6 Trafik- og Teknikudvalget, Gladsaxe Kommune udstrækning på de tre veje. Tidsplan Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for projektet: Juni juli: Information af beboere på de tre vejstrækninger med henblik på eventuelle kommentarer Juni, juli og august: Projektering af udbudsprojekt Medio august TTU behandling af beboerkommentarer Medio august (efter udvalgsmødet): Entreprenørudbud Ultimo august: Licitation September: Anlægsstart på Aldershvilevej December: Primære anlægsarbejder afsluttes på Aldershvilevej April 2017: Anlægsstart på Triumfvej og Hagavej Ultimo juni 2017: Anlægsarbejdet afsluttes på Triumfvej og Hagavej. Tidsplanen er stram med henblik på at kunne afslutte arbejderne på Aldershvilevej i 2016 som planlagt. Arbejderne planlægges udbudt samlet for at få den laveste pris. Der er lagt op til en høringsperiode på ca. seks uger. Forvaltningen vurderer, at perioden er lang nok til, at berørte beboere får mulighed for at kommentere, selvom høringen sker lige før og i sommerferien. Bagsværd, Stengård, og Buddinge skoler er kontaktet før udvalgsmødet. Sagen forelægges nu for at rådgiver kan igangsætte udarbejdelse af et detaljeret udbudsprojekt. By- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. at udvalget godkender tidsplan, og at det skitserede projektforslag danner baggrund for rådgivers udarbejdelse af udbudsprojektet, 2. at beboere og institutioner mv. på de tre vejstrækninger informeres med henblik på eventuelle kommentarer, og 3. at sagen igen forelægges udvalget i august med henblik på stillingtagen til eventuelle beboerkommentarer mv. og igangsætning af udbud og anlægsarbejder P /

7 Trafik- og Teknikudvalget, Gladsaxe Kommune Bilag Bilag 1: Tværsnitstegning Aldershvilevej Bilag 2: Tværsnit Triumfvej Bilag 3: Tværsnit Hagavej Relateret behandling Byrådet , Punkt 33 (Åben) P /

8 Fortov Cykelsti Kørespor Kørespor Cykelsti Fortov Overkørsel Grus 1,15 1,70 3,00 3,00 1,70 1,15 1,00 30 mm Leret vejgrus 320 mm Stabilt grus(sgii) Fortovs fliser 80x62,5x7cm 30 mm afretningslag 250 mm Stabilt grus (SGII) 100 mm Lys Granitchausséstensbort (8-10) bestående 2 chaussesten 50 mm afretningslag 150 mm Stabilt grus (SGII) mm bundsikringsgrus (BSG) Lys Kløvet Granitbrosten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 30 mm Asfaltbeton (AB) 110 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 200 mm Stabilt grus (SGII) Lys Kløvet Granitkantsten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 20 mm Pulverasfalt (PA) 60 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 150 mm Stabilt grus (SG II) 200 mm bundsikringsgrus (BSG) Eksist. jord Lys Kløvet Granitkantsten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 20 mm Pulverasfalt (PA) 60 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 150 mm Stabilt grus (SG II) 200 mm bundsikringsgrus (BSG) 30 mm Leret vejgrus 320 mm Stabilt grus(sgii) Fortovs fliser 80x62,5x7cm 30 mm afretningslag 250 mm Stabilt grus (SGII) 100 mm Lys Granitchausséstensbort (8-10) bestående 2 chaussesten 50 mm afretningslag 150 mm Stabilt grus (SGII) mm bundsikringsgrus (BSG) Lys Kløvet Granitbrosten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa Note: Koter og alle ubenævnte mål er i m. G: F: E: D: C: B: A: REV. DATO REVISIONS TEKST UDF. AF GODK. Drawing name: X:\Sager\2016\ Gladsaxe Kommune. Skolecykelstier - da\autocad\layout\h dwg Udtegnet 06. Jun :48 - abj Gladsaxe Kommune Skolecykelstier Sagsnr. Mål Dato Konst./Tegn. Kontrol Godk : ABJ JJ Godk Detailprojekt Skitseprojekt Tværsnit A-A Aldershvilevej EJ TIL UDFØRELSE FORELØBIGT TRYK Dato: 6. juni :48:40 H RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Vænget Viby Sj. Tlf Fax

9 Fortov Cykelsti Kørespor Kørespor Cykelsti Fortov Grus 1,15 1,70 3,00 3,00 1,70 1,15 Grus 30 mm Leret vejgrus 320 mm Stabilt grus(sgii) Fortovs fliser 80x62,5x7cm 30 mm afretningslag 250 mm Stabilt grus (SGII) 100 mm Lys Granitchausséstensbort (8-10) bestående 2 chaussesten 50 mm afretningslag 150 mm Stabilt grus (SGII) mm bundsikringsgrus (BSG) Lys Kløvet Granitbrosten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 30 mm Asfaltbeton (AB) 110 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 200 mm Stabilt grus (SGII) Lys Kløvet Granitkantsten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 20 mm Pulverasfalt (PA) 60 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 150 mm Stabilt grus (SG II) 200 mm bundsikringsgrus (BSG) Eksist. jord Lys Kløvet Granitkantsten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 20 mm Pulverasfalt (PA) 60 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 150 mm Stabilt grus (SG II) 200 mm bundsikringsgrus (BSG) 30 mm Leret vejgrus 320 mm Stabilt grus(sgii) Fortovs fliser 80x62,5x7cm 30 mm afretningslag 250 mm Stabilt grus (SGII) 100 mm Lys Granitchausséstensbort (8-10) bestående 2 chaussesten 50 mm afretningslag 150 mm Stabilt grus (SGII) mm bundsikringsgrus (BSG) Lys Kløvet Granitbrosten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa Note: Koter og alle ubenævnte mål er i m. G: F: E: D: C: B: A: REV. DATO REVISIONS TEKST UDF. AF GODK. Drawing name: X:\Sager\2016\ Gladsaxe Kommune. Skolecykelstier - da\autocad\layout\h dwg Udtegnet 06. Jun :48 - abj Skolecykelstier EJ TIL UDFØRELSE FORELØBIGT TRYK Dato: 6. juni :48:55 Gladsaxe Kommune Sagsnr. Mål Dato Konst./Tegn. Kontrol Godk : ABJ JJ Godk Detailprojekt Skitseprojekt Tværsnit B-B Triumfvej H RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Vænget Viby Sj. Tlf Fax

10 Fortov Cykelsti Kørespor Kørespor Cykelsti Fortov Grus 1,15 1,70 3,00 3,00 1,70 1,15 Grus 30 mm Leret vejgrus 320 mm Stabilt grus(sgii) Fortovs fliser 80x62,5x7cm 30 mm afretningslag 250 mm Stabilt grus (SGII) 100 mm Lys Granitchausséstensbort (8-10) bestående 2 chaussesten 50 mm afretningslag 150 mm Stabilt grus (SGII) mm bundsikringsgrus (BSG) Lys Kløvet Granitbrosten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 30 mm Asfaltbeton (AB) 110 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 200 mm Stabilt grus (SGII) Lys Kløvet Granitkantsten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 20 mm Pulverasfalt (PA) 60 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 150 mm Stabilt grus (SG II) 200 mm bundsikringsgrus (BSG) Eksist. jord Lys Kløvet Granitkantsten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa 20 mm Pulverasfalt (PA) 60 mm Grusasfaltbeton (GAB I) 150 mm Stabilt grus (SG II) 200 mm bundsikringsgrus (BSG) 30 mm Leret vejgrus 320 mm Stabilt grus(sgii) Fortovs fliser 80x62,5x7cm 30 mm afretningslag 250 mm Stabilt grus (SGII) 100 mm Lys Granitchausséstensbort (8-10) bestående 2 chaussesten 50 mm afretningslag 150 mm Stabilt grus (SGII) mm bundsikringsgrus (BSG) Lys Kløvet Granitbrosten sættes i betonfundament, Fck > 20 MPa Note: Koter og alle ubenævnte mål er i m. G: F: E: D: C: B: A: REV. DATO REVISIONS TEKST UDF. AF GODK. Drawing name: X:\Sager\2016\ Gladsaxe Kommune. Skolecykelstier - da\autocad\layout\h dwg Udtegnet 06. Jun :49 - abj Skolecykelstier EJ TIL UDFØRELSE FORELØBIGT TRYK Dato: 6. juni :49:08 Gladsaxe Kommune Sagsnr. Mål Dato Konst./Tegn. Kontrol Godk : ABJ JJ Godk Detailprojekt Skitseprojekt Tværsnit C-C Hagavej H RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Vænget Viby Sj. Tlf Fax

11 Dagsordenpunkt Skolecykelstier - Projektgodkendelse og udbud Til behandling Udvalg Trafik- og Teknikudvalget Møde :30 Type Åben Behandlingsform Foreslået behandlingsforløb Relateret behandling Sagsfremstilling Intet behandlingsforløb Trafik- og Teknikudvalget , Punkt 51 (Åben) Sagsnummer 2016/04739 KL-journalnummer Sagsbehandler Alt. sagsbehandler P20 Martin Kristian Kallesen/GLXKOM/DK BMF-VPA BMF-veje og trafik Udvalgssagsnr. 72 Vedhæftet dokument Dagsordenpunkt-Trafik- og Teknikudvalget Skolecykelstier - Projektgodkendelse og udbud.doc Baseret på skabelon Oprettet af Dagsordenpunkt Martin Kristian Kallesen Titler på bilag til det vedhæftede dagsordenpunkt Bilag 1: Borgerhenvendelser vedr. cykelsti på Aldershvilevej Bilag 2: Borgerhenvendelser vedr. cykelsti på Triumfvej Bilag 3: Borgerhenvendelser vedr. cykelsti på Hagavej Bilag 4: Bemærkninger fra Politi Bilag 5: Indsigelser fra Ahornkrogen, 10 stk. Bilag 6: Indsigelser fra Aldershvilevej, 144 stk. Revision Type Deadline Advisering, til revisionsejer Adviseres ved overskr. tidsfrist Opsætning af revisionsforløb Revisionsejer Revisor(er)

12 Revisionsforløb Tidl. revisor(er) Kom. revisor(er) Nuv. revisor(er) Tidsfrist f. revision Status på forløb Revisionsstatus & kommentarer Godkendelse Kommentarer

13 Åben Trafik- og Teknikudvalget, Gladsaxe Kommune Dagsordenpunkt Skolecykelstier - Projektgodkendelse og udbud Beslutning Gennemgang af sagen I forbindelse med projektet Gladsaxe Cykler godkendte Trafik- og Teknikudvalget , punkt 51, udarbejdelse af et udbudsprojekt ved hjælp af rådgiver samt igangsætning af en borgerhøring i forhold til de planlagte skolecykelstier på Aldershvilevej øst for Bindeledet, Triumfvej og den sydlige del af Hagavej mellem Søborg Hovedgade og Kildebakkegårds Alle. Borgere og grundejere langs de tre vejstrækninger er blevet informeret og hørt digitalt via e-boks, eller alternativt via postomdelt brev. Informationen har omfattet en beskrivelse af projektet herunder de ændrede parkeringsforhold samt et tværsnit af den valgte løsning vedlagt som bilag. Projektet har desuden været i høring på under Høringer og debatter. Høringen har medført en række henvendelser, bilag 1-6, der blandt andet omfatter følgende generelle tilkendegivelser: Indsigelse mod projektet i sin helhed på baggrund af tvivl om dets relevans i forhold til trafikkens størrelse og karakter samt projektets omkostninger Positivt syn på trafiksanering men bekymring omkring konsekvenserne primært vedrørende parkering Accept af behovet for at opgradere cyklisternes forhold gennem etablering af cykelstier. By- og Miljøforvaltningen bemærker følgende om de modtagne kommentarer: Størstedelen af henvendelserne vedrører Aldershvilevej Der er bekymring for, at nedlæggelse af parkeringsmulighed langs kantsten på Aldershvilevej og Triumfvej vil være et problem (fx ved besøg af håndværkere) og vil resultere i øget parkeringssøgning på sideveje P /

14 Åben Trafik- og Teknikudvalget, Gladsaxe Kommune En stor del af henvendelserne vedrørende Aldershvilevej og Triumfvej ser positivt på, at cyklisternes forhold opgraderes, men finder det meget uheldigt, at det er på bekostning af parkeringsmuligheden på vejen Der stilles forslag om, at det projekterede parkeringsforbud på Aldershvilevej og Triumfvej ændres til parkeringsmulighed skiftende fra side til side En ejerforening på Aldershvilevej har anmodet om aktindsigt i sagsbehandlingen Der er afleveret underskriftindsamlinger mod cykelsti på Aldershvilevej (2 forskellige med henholdsvis 10 og 144 indsigelser). Politiet har peget på en udvidelse af cykelstien på Hagavej ned ad bakken mod Kildebakkegårds Allé. Movia har foreslået en øget kørebanebredde på Hagavej i kurven mod Søborg Hovedgade. By- og Miljøforvaltningen vil på udvalgets møde yderligere redegøre for de modtagne kommentarer samt de fremførte ønsker og forslag. Det er forvaltningens vurdering, at det især er indskrænkning af parkeringsmuligheder, der har givet anledning til beboerkritik. Forvaltningen peger derfor på, at undersøge mulighederne for at lempe til de planlagte dobbeltsidede parkeringsforbud på Aldershvilevej og Triumfvej, hvor der ikke er busdrift. Eksempelvis som foreslået af beboere i form af udvalgte strækninger med skiftevis mulighed for parkering i en af de to vejsider. Forvaltningen vil på udvalgets møde desuden præsentere oversigtsplaner fra udbudsprojektet, der illustrerer cykelstiernes udformning på de tre veje. Tidsplan Der foreslås følgende tidsplan for den resterende del af selve anlægsprojektet: Medio august (efter udvalgsmødet): Entreprenørudbud Ultimo august: Licitation September: Anlægsstart på Aldershvilevej December: Primære anlægsarbejder afsluttes på Aldershvilevej April 2017: Anlægsstart på Triumfvej og Hagavej Ultimo juni 2017: De primære anlægsarbejder afsluttes på P /

15 Åben Trafik- og Teknikudvalget, Gladsaxe Kommune Triumfvej og Hagavej. Juli 2017: Afslutning af mangelarbejder før start på nyt skoleår. By- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. at udvalget godkender det skitserede udbudsprojekt som fremlagt på mødet, 2. at udvalget godkender tidsplanen og igangsætning af udbud og anlægsarbejder, 3. at forvaltningen undersøger mulighederne for at lempe de planlagte parkeringsrestriktioner på Aldershvilevej og Triumfvej, 4. at beboerne høres om resultatet af undersøgelsen forud for at parkeringssagen igen forelægges udvalget i oktober 2016, og 5. at breddeudvidelser på Hagavej, som foreslået af politiet og Movia, undersøges parallelt med udbudsprocessen. Bilag Bilag 1: Borgerhenvendelser vedr. cykelsti på Aldershvilevej Bilag 2: Borgerhenvendelser vedr. cykelsti på Triumfvej Bilag 3: Borgerhenvendelser vedr. cykelsti på Hagavej Bilag 4: Bemærkninger fra Politi Bilag 5: Indsigelser fra Ahornkrogen, 10 stk. Bilag 6: Indsigelser fra Aldershvilevej, 144 stk. Relateret behandling Trafik- og Teknikudvalget , Punkt 51 (Åben) P /

16 Gladsaxe Kommune Trafik- og Teknikudvalget Møde d. 15. august 2016 Bilag Borgerhenvendelser vedrørende cykelstier på Aldershvilevej I alt 27 henvendelser på de følgende sider.

17 Fra: Engelhardt Søeborg Sendt: 30. juni :34 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelsti Aldershvilevej. Hej Gladsaxe kommune. Tak for information vedr. Cykelsti på Aldershvilevej. For det første vil jeg gerne påpege at jeg kun kan bifalde jeres holdning til at forbedre vilkårene for cykelisterne. Men konsekvensen af at man ikke kan parkere på Aldershvilevej vil blive store bla. vil det betyde at gæster, håndværkere og andre skal til at parkere på stikvejene til Aldershvilevej, hvilke vil give trafik på disse. Jeg og andre jeg har talt med mener at det er en bedre løsning at lukke Aldershvilevej for motortrafik, mellem eks. Rønnekrogen og Regattavej. Det ville fjerne al gemnnemkørende trafik og derved gøre vejen mere børnevenlig og sikker. Der er den gemmenkørende trafik, ofte i meget høj hastighed, der er den største fare på Aldershvilevej, og det vil en cykelsti alene ikke afhjælpe. Hvis i går videre med beslutningen, så vil vi gerne have etableret overkørelsel af cykelsti og foretorv. Mvh Claus Søeborg Aldershvilevej 28b

18 Fra: Louise Thorning Ahle LTA Sendt: 2. juli :53 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cyklestier på Aldershvilevej - ændret indkørelsesforhold Kære Veje og Trafik afdeling I forbindelse med anlæg af cykelstier på Aldershvilevej, vil vi gerne meddele, at vi ønsker ændrede overkørelsesforhold. Fra skel mod øst og 6,5 meter mod vest ønsker vi fremover at have overkørelsesmulighed. Vi er meget glad for, at I har valgt at etablere cykelstier på Aldershvilevej. Tak for det - det vil give en mere sikker trafik specielt for skolebørn. Med venlig hilsen Louise Thorning Ahle Legal Advisor Juridisk konsulent H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 Copenhagen V, Denmark T D M

19 Fra: Birgit Otzen Petersen Sendt: 6. juli :29 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Etablering af cykelstier på Aldershvilevej - kommentar Til byrådet Jeg har med interesse læst informationen om etablering af skolecykelstier på bla. Aldershvilevej og vil gerne udtrykke min bekymringer om hvorvidt projektet som det foreligger er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Vi har læst i lokalavisen at projektet var på vej men er først nu blevet opmærksom på den foreslåede løsning. Vi har selv to drenge som går på Stengård skole og vi har cyklet med dem til Stengård skole de sidste mange år, så vi er i udgangspunktet glade for at man nu ønsker at øge sikkerheden for cyklister på strækningen. Bekymringerne angår følgende: 1) Den korte høringsfrist i sommerferien er ikke acceptabel 2) Parkeringsforbudet på både Aldershvilevej og Triumfvej virker ikke realistisk. Hvor skal gæster til beboerne i området parkere? Vi bor på en koteletgrund med plads til en del biler, men mange beboere har plads til en eller max to biler på egen grund. Bilerne vil sandsynligvis alligevel holde på/ved vejen til endnu større gene for trafikken. Alternativt vil sidevejene fungere som parkeringsplads hvilket de nok ikke er interesserede i. 3) Jeg har ikke kunnet finde en oversigt over hvordan man forestiller sig at løse opgaven ved Stengård skole, men noteret mig at man forventer at afsætningspladserne bevares. Det er svært at se hvordan det kan lade sig gøre hvis cykelstien gennemføres helt hen til skolen. Vores erfaring er, at netop området foran skolen er det mest kritiske, og hvis cykelstien stopper før afsætningspladserne, er man jo lige vidt, da cyklisterne så alligevel skal uden om bilerne. 4) I og med at der ikke længere kører busser (på nær skolebussen) på Aldershvilevej er behovet for en egentlig cykelsti her ikke overvældende. Mere effektiv trafiksanering som sikrer at biler ikke kan køre hurtigt igennem vil i vores øjne være en tilstrækkelig og mere attraktiv løsning. 5) Den skitserede løsning med smalt fortov og cykelsti i samme plan vil give risiko for at fodgængere benytter cykelstien (og omvendt). Specielt på Triumfvej hvor der både er mange gående og cyklende skolebørn vil der næppe være tilstrækkelig med plads. Specielt børn der går til skole vil være udsatte, da de kun med nød og næppe vil kunne gå ved siden af hinanden eller en forældre. Cykelstier er godt, men vel ikke på bekostning af fodgængernes forhold. 6) Den sidste detalje er at jeg som beboer selvfølgelig ønsker at tilpasning til indkørslen bliver lavet ordentligt specielt da vi selv har bekostet ny indkørsel sidste år. Jeg kan ikke vurdere om tilretning 1 m inde på grunden er tilstrækkeligt, men hvis ikke må yderligere tilretning udføres af kommunen. Birgit Otzen Petersen Aldershvilevej 33B

20 Fra: Kirsten Elgum / Jens-Otto Mathiasen Sendt: 9. juli :03 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej - Kommentarer fra nr.110a-122 att. Martin Kristian Kallesen Hermed fremsendes kommentarer til brev af 29.juni 2016 vedr. Cykelstier på Aldershvilevej. Disse bedes taget med i betragtning på mødet i Trafik- og Teknikudvalget d.15.august Med venlig hilsen Kirsten Elgum Aldershvilevej 112B, 1.th Bagsværd tlf mail:

21 Kommentar fra Kirsten Elgum: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 fra Gladsaxe Kommune: Citat fra kommunens hjemmeside: Gladsaxe Kommune er en god by at cykle i og blev sidst i maj 2016 udnævnt til Årets Cykelkommune af Cyklistforbundet. Men vi vil gerne være endnu bedre. Der er nemlig store fordele ved at cykle, ikke kun for kommunen, men også for dig som borger. Cyklen kan give dig mere energi, den kan være din vej til et bedre helbred og til en bedre økonomi. Og jo flere der opdager fordelen ved at cykle, jo mere vil det gavne miljøet og reducere trængslen i trafikken. Med den målsætning er det jo næsten umuligt at komme med indvendinger til den planlagte cykelsti. Og dog; nu er bilen jo opfundet, og det er ikke alt, en cykel er velegnet til. Derfor er der i dag mange, der både anvender og ejer en bil OG en cykel. Nedlæggelse af P-pladser på Aldershvilevej nr : Vores ejendom (nr. 110A 122) har en P-plads på egen matrikel. Der er 27 P-pladser (arealmæssigt fuldt udnyttet) og 46 lejemål. Vi er i en fase, hvor mange ældre beboere uden bil nu udskiftes med langt yngre familier som alle, for det meste, har bil. Der er i dag

22 kun én ledig P-plads når alle er hjemme. Det betyder at vi meget snart får pladsproblemer og nedlæggelse af P-pladser på Aldershvilevej gør problemet langt større. Hvor kan vi anvise P-pladser fremover også til gæster? Vi er jo ikke de eneste på vejen, der får dette problem. De mulige pladser i Bindeledet og ved S-stationen i Godtgemt vil jo hurtigt blive en kampplads. Om vinteren, med store snemængder, er det allerede i dag ikke muligt at undvære P-pladserne på Aldershvilevej. Trafikgennemstrømningen: Med den fremtidigt indsnævrede kørebane til bilerne uden vigepladser ses også problemer. Hvilke farlige situationer kan der ikke opstå når - der bliver hentet affald (dagrenovation, storskrald, haveaffald m.m.) - der skal ryddes sne med de store biler - der kommer håndværkere med store biler (plus evt. containere til byggematerialer) - der kommer varebiler med leverancer til beboerne - der er beboere, som skal bruge flyttebiler - der kommer handicap-/ ældrebusser med af- og påstigning Alle disse nødvendige midlertidige blokeringer af vejbanen kan i bedste fald skabe trafikpropper og i værste fald trafikuheld, hvis man ikke kan vente og tager chancen med overhaling. Kollektiv trafik: Kommunen vil også gerne have styrket den kollektive trafik. Ikke desto mindre blev busdrift gennem Aldershvilevej stoppet for nogle år siden. Det har nok ikke reduceret mængden af biler på vejen, og med den nye vejbredde vil det nu blive umuligt at genindføre busdrift med almindelige busser i fremtiden. Gravearbejder: Vi fik lagt fjernvarme ind i de store boligblokke nær Bindeledet for et par år siden. Pt. er det ikke omkostningsmæssigt relevant at

23 gøre det samme på de private parceller på Aldershvilevej (jf. hjemmesiden). Når / Hvis det giver et bedre regnestykke fremover vil det vel ikke blive billigere at etablere når der skal graves i /genetableres fine cykelstier! Er der andre forsyningskabler/rør som endnu ikke er etableret? Alternativer til cykelstier: Har man i forarbejdet til planen om cykelstier på Aldershvilevej overvejet andre mulige løsninger? F.eks.: - Skilt med Gennemkørsel forbudt i begge ender af vejen for at reducere trafikmængden. - Max hastighed på 30 km måske med elektriske fartskilte (som på Bagsværdvej) og måske i tidsintervaller morgen og eftermiddag (skoletider!). - Etablere flere chikaner til slalomkørsel i stedet for bump (de eksisterende bump er ikke høje nok!) - Lukke vejen på midten med bomme og digitale åbningsmuligheder for redningskøretøjer (og måske beboere!) - Lade de nye cykelstier starte og slutte ved Bondehavevej, men undlade stykket mellem Bondehavevej og Bindeledet (ud for de store beboelsesejendomme). - Nøjes med cykelsti i den sydlige side af vejen til kørsel i begge retninger (nok ikke helt så god løsning sikkerhedsmæssigt, men blot lidt bedre omkring den fremtidige vejbredde). - Som lille tillæg: Lade den eksisterende sti langs banen fra Stengården til tunnel ved Bondehavevej føre helt igennem til Bagsværd Station. Nogle af disse forslag vil nok ikke koste helt så meget som de cirka 10 mill.kr., der er budgetteret med for Aldershvilevej s cykelstier, men de overskydende midler kunne måske så anvendes på andre veje, hvor generne ikke vil være helt så store! Vi vil gerne være med til at trafiksikre vore skolebørn bedst muligt. Dog håber vi, at nogle af vore alternative forslag kan hjælpe med

24 at finde en løsning, som alle brugere af vejen kan være godt tjent med. Vi står gerne til rådighed, hvis der er emner som kræver mere uddybning og vi ser frem til at høre fra udvalget, om hvad man beslutter. Med venlig hilsen Kirsten Elgum Formand for beboerrepræsentationen Aldershvilevej 112B, 1.th Bagsværd Tlf NB! Bemærk: Indkørslen til vor ejendom forgår gennem en overbygget port med max højde 3 meter.

25 Fra: På vegne af Jørgen Ellegård Frederiksen Sendt: 9. juli :47 Til: Vej- og parkafdelingen Postkasse Emne: Krydset Triumfvej/Aldershvilevej bør ombygges ifm cykelsti Hej Vejafdeling, Jeg har observeret at der er blevet streget op til anlæggelse af cykelsti langs de eksisterende kansten i krydset Triumfvej/Aldershvilevej. Helt i orden og fint at anlægge cykelsti her. Imidlertid håber jeg meget at man tager min tidligere henvendelse (14. okt. 2015) om den uhensigtsmæssige udformning af Triumfvejs udmunding med i betragtning. Se mailen længere nede. Når vi nu skal i gang kan I ligeså godt få gjort det bedst muligt. Udformingen af det eksisterende kryds er af flere grunde unik og uheldig for trafiksikkerheden: 1) På grund af den brede udmunding af Triumfvej, indbyder det til "herresving" i høj fart, hvor der især køres ind over den modgående vognbane ved kørsel fra Ring 4 til Triumfvej. Cyklister der kommer i samme retning (fra Ring 4) har i forvejen meget dårligt udsyn, da Aldershvilevej svinger op mod Ring 4 (bag dem). 2) For fodgængere der skal krydse Triumfvej fra Aldershvilevej (ulige numre) bliver vejen mindst dobbelt så bred som normalt, pga. de stærkt afrundede hjørner. Dette betyder dels et unødigt langt ophold på kørebanen, dels at man om vinteren må gå omveje (eller vade i sne), da der ikke er ryddet på hele den normale gålinie. 3) Det at fortovet ligger så langt tilbage fra Triumfvejs naturlige bredde gør at man faktisk ikke kan orientere sig fuldt ud om trafikforholdene længere nede på Triumfvej, fordi man ikke kan se henad Triumfvej, når man træder ud, og derfor kan komme ud i uheldige situationer når man først har bevæget sig ud i krydset. Den nuværende udformning kan næppe begrundes i at rutebusser eller møllevinger skal kunne komme omkring hjørnet?

26 Mit forslag er at føre Triumfvej frem til "almindelig hjørnedannelse" ved Aldershvilevej. Således får gående og cyklister kortest mulig passage over Triumfvej, og et langt bedre udsyn. Samtidig vil biltrafikken blive bremset naturligt op. Må jeg anmode om at I (gen)overvejer sagen, når nu vi alligevel skal i gang. Med venlig hilsen - Jørgen EF PS: Bortrejst Jørgen Ellegård Frederiksen Organist ved Bagsværd Kirke Telefon (+45)

27 Fra: Sendt: 11. juli :26 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Aldershvilevej Gladsaxe Kommunes byråd Ved By- og Miljøforvaltningen. Gladsaxe Kommune Rådhus Allè Søborg Gladsaxe Kommunes byråd har i brev af 29. juni 2016 besluttet at forbedre sikkerheden for skoleelever fra Bagsværd Skole og Stengårds Skole ved at etablere cykelstier på Aldersvilevej øst for Bindeleddet, behandlet på Trafik- og Teknikudvalgesmødet d. 20. juni Dette er et større indgreb i et stort boligområde især for elever og lærere fra de to skoler. Jeg går ud fra, at Byrådet i god tid har spurgt beboere, skraldevogne og andre med ærinde på Aldershvilevej om de sikre cykelstier Jeg går ud fra, at byrådet har undersøgt trafikken og konsekvenserne fra andre områder, hvor grupper af skoleelever og lærere skal fra en trafiksikker skolevej og pludseligt ud i stærkt trafikerede lyskryds og veje. Jeg går ud fra at repræsentanter fra de to skolers ledere, elever og lærere har godkendt disse konsekvenser. Jeg går ud fra, at Byrådet etablerer en let adgang til Aldershvilevej fra skolerne gennem Sportsområderne, tunnelen under S-toget og til Ahornkrogen. Jeg foreslår, at Aldershvilevej ombygges til en Miljøvej, hvor parkeringspladserne indrettes til lade stationer for elbiler. Derved undgås en dyr omlægning af vejen og skoleeleverne bliver vant til svag trafik med elbiler, før de kastes uforberedt ud i stærk trafik. Med venlig hilsen G. Høpner Petersen

28 Aldershvilevej 120, I, th 2880 Bagsværd. Kopi til Skolerne, Beboerforeninger, Gladsaxebladet, FDM.

29 Fra: Poul Heichendorff Sendt: 11. juli :30 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej Att: Byafdelingen Vej og Trafik 2860 Søborg Hr. Martin Kristian Kallesen

30 Brev vedhæftet mail fra Poul Heichendorff:

31 Fra: Sendt: 13. juli :07 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Aldershvilevej Til By og Miljøafdelingen Tak for mail af 29. juni Som beboere på Aldershvilevej siden 1979, og 3 skolebørn på Bagsværd Kostskole, har vi brugt vejen igennem mange år. Med de hastighedsdæmpende foranstaltninger, 40 km - vej, og de sidste år uden bustrafik, er vejen blevet fredelig. Inden da var vejen oplagt til at køre hurtigt på. Vi må i den grad opponere mod forslaget om parkeringsforbud på vejen i forbindelse med anlæg af cykelstier. Det vil i den grad blive en voldsom gene for gæstebesøg i bil (hjemmehjælp, håndværkerbesøg, overnattende gæster, dårligt gående gæster osv). Vi har på vores grund 2 P-pladser til vores egne biler. Hvor tænkes vores gæster at parkere på sidevejene? Hvad siger beboerne på sidevejene til forslaget? Af brevets overskrift fremgår det at høringen er sendt til beboere og grundejere på Aldershvilevej og ikke sideveje! Vi har jo netop valgt at bo / blive boende hvor det er nemt at parkere og ikke i København, hvor der er umuligt at parkere. Når / hvis projektet udføres, kunne man undlade parkeringsforbuddet i en forsøgsperiode. Trafikbelastningen vil falde da kørsel på vejen fravælges pga. besværlig fremkørsel af de parkerede biler. Ringvejen vil blive brugt alternativt, hvilket jo også er meningen med den, da Aldershvilevej er en sekundærvej. På Frodesvej er der malet cykelstriber på vejen. Kunne man på Aldershvilevej starte med at lave denne løsning? Det er både billigt og hurtigt. Ingen dyre gravearbejder med omsætning af kantsten, og nye placeringer af nedløbsbrønde med tilhørende ledninger.

32 Det er ikke mange år siden Aldershvilevej fik rettet fortove op og sat kantsten. Det blev meget flot efter års gravearbejder med nedlægning af store kloakledninger og div. kabler. Derfor virker det planløst igen at skulle rode på vejen. Især med den udgift det vil blive at omsætte kantsten og flytte nedløbsbrønde. Adskillige beboere på vejen klipper ikke deres hæk tilbage, eller har plantet den i skel. Har I tænkt jer at følge op på uklippede hække? I jeres projekt vil det fremover blive et større problem, end det allerede er nu. Hvad er der rapporteret af uheld på Aldershvilevej de sidste 10 år? I tilfælde af, mod vores ønske, at forslaget bliver vedtaget med parkeringsforbud, ønsker vi etableret en ekstra overkørsel. Vi finder det meget forkert at sende denne høring ud i sommermånederne, hvor folk er optaget af ferie. Forløbet med høringen bør derfor rykkes til efteråret. Vi ser frem til svar på vores kommentarer. Med venlig hilsen Henrik Nielsen & Pia Hincheli Aldershvilevej 31 A

33 Fra: Hasse Hoejmark Sendt: 13. juli :27 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Aldershvilevej Til Gladsaxe Kommune, Veje og Trafik Tak for brevet af 29. juni om cykelstier på Aldershvilevej. Vi bor på en koteletgrund på Aldershvilevej 69 B. Vi har som princip intet imod cykelstier på Aldershvilevej, så skolebørn og andre får større sikkerhed. Men der bliver nemt nogle følgevirkninger, som vi hermed giver bemærkninger angående. Parkeringsforbud på Aldershvilevej vil medføre et stort behov for parkering på sidevejene, som er smalle og med begrænsede vendemuligheder. Der vil derfor nemt opstå den situation, at grundejerne ved Aldershvilevej ønsker at etablere parkeringsplads på egen grund. Nu er det sådan, at Aldershvilevej er ret unik i Gladsaxe med store træer langs vejen og et grønt bælte, som også er foreskrevet i lokalplanen. Flere parkeringspladser på egen grund kan vanskeligt etableres uden, at den grønne facade lukkes op i strid med lokalplanen. Se blot på flere eksempler langs Aldershvilevej med åbne flisearealer og plankeværk ud mod vejen. Der vil tilmed nemt opstå ønsker og behov for carporte lige ud til vejen, igen i strid med lokalplanen. Gladsaxe Kommune bør håndhæve lokalplanen mere aktivt, end det synes at være tilfældet i dag. Når det gælder smalle fortove i kombination med den påtænkte cykelsti vil der opstå øget behov for at skære ureglementeret beplantning tilbage. Allerede i dag er det sine steder vanskeligt at passere det eksisterende fortov. Desuden håber vi, at forældre og skoler lærer børn på cykel at tage hensyn til gående, nu da bus 165 ikke længere kører. Endelig skal vi kommentere det påtænkte øgede niveau for fortovene, som vi er uforstående over for, og som vil medføre adskillige følgearbejder. For få år siden har alle måttet flytte postkasser og skraldestativer ud til fortovskanten. Øget niveau for fortovene vil i vidt omfang gøre det nødvendigt at bekoste retablering af stativer for postkasser og ændret belægning for skraldestativer. Med venlig hilsen Lisbeth W. Hansen og

34 Hasse Højmark Andersen Aldershvilevej 69 B 2880 Bagsværd Tlf , mobil

35 Fra: Anders Moustgaard Sendt: 15. juli :35 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej Jeg er meget glad for initiativet til etablering af cykelsti. Det forslag skal naturligvis ikke bremses. Som beboer på Ahornkrogen medfører et parkeringsforbud på Aldershvilevej dog store problemer. Det er ganske enkelt ikke muligt for 22 hustande at parkere alle deres biler på Ahornkrogen samtidig med at vejen skal være tilgængelig for anden transport, feks renovation. Jeg vedhæfter et forslag til en løsning hvor der etableres parkeringslommer i stedet for de nuværende hastighedsdæmpere. På den måde får vi løst parkeringsproblemet, og vi får samtidig dæmpet trafikken. Ideen skal naturligvis finpudses. Jeg er på sommerferie frem til men kan træffes på denne mail. Mvh Anders Moustgaard Ahornkrogen Bagsværd

36 Forslag til løsning fra Anders Moustgaard:

37 Fra: CVBU (Claus Valentin Buschardt) Sendt: 19. juli :00 Til: Veje og Trafik Postkasse Cc: Claus og Gitte Valentin Buschardt Emne: Cykelstier på Aldershvilevej Vedhæftet kommentarer til cykelstier på Aldershvilevej Mvh Claus Valentin Buschardt Aldershvilevej 92, Bagsværd Tlf Claus Valentin Buschardt Senior Manager System Engineering Support Novo Nordisk A/S Brennum Park 20B DK-3400 Hillerød Denmark (direct)

38 Kommentar fra Claus Valentin Buschardt:

39 Fra: Sendt: 20. juli :39 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej Hej. Hvor meget skal fortovet på Aldershvilevej hæves. Og hvad betyder det for beplantningen helt ud til fortovet. Bliver der taget hensyn til den eller bliver vi nødt til at grave det op for at redde det. Jan høst, Aldershvilevej 33a

40 Fra: Panduro-Andersen, Erik Sendt: 22. juli :53 Til: Veje og Trafik Postkasse Cc: Emne: Indsigelse mod - Cykelstier på Aldershvilevej, 2880 Bagsværd Til Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Undertegnede grundejer og beboer på Aldershvilevej ønsker på ingen måde, at Aldershvilevej skal omdannes til racerbane for cyklister samt, at parkeringspladser til biler totalt elimineres. Jeg skal derfor anmode om, at vedhæftede indsigelse behandles i forbindelse med den forestående politiske behandling af sagen vedrørende etablering af Cykelstier på Aldershvilevej. Erik Panduro-Andersen Aldershvilevej 75A, 2880 Bagsværd BILAG. Indsigelsesbrev af

41 Indsigelse fra Erik Panduro-Andersen:

42

43

44 Fra: Sune Ebbesen Sendt: 22. juli :08 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej. Kære Vedrørende cykelstier på Aldershvilevej. Sidst fortorvet på Aldershvilevej blev renoveret blev vores indkørsel ikke rettet op (Aldershvilevej 23B) hvilket har bevirket at vi ikke kan komme ind og ud fra vores grund i bil, hvis der er mere end to personer i bilen, da bunden af bilen da skraber på fortorvet. Vi ønsker derfor at I er grundige med opretningen, og sørger for at opretningen vil ske minimum 1 meter ind på grunden og at opretningen vil gøre det muligt at krydse fortorvet/cykelsti uden problemer. Håber at I vil tage denne henvendelse seriøst, På forhånd tak. Mvh Sune Ebbesen og Åsa Persson Aldershvilevej 23B

45 Fra: Per Thorbøll Sendt: 25. juli :45 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej Tak for orientering om de planlagte cykelstier på Aldershvilevej. Jeg støtter fuldt ud dette initiativ, som jeg ser som et godt initiativ til generelt at fremme cyklismen i Gladsaxe og konkret vil betyde en væsentlig forbedring af sikkerheden for skoelsøgende børn, der i stort antal benytter Aldershvilevej. Med venlig hilsen Per Thorbøll Aldershvilevej 39

46 Fra: Søren Vester Rosenmeier Sendt: 26. juli :55 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej Kære By- og Miljøforvaltningen Jeg skriver til jer angående jeres brev af 29. juni 2016 angående Cykelstier på Aldershvilevej, som jeg har læst med stor glæde. Jeg og min familie ser i den grad frem til de nye cykelstier på Aldershvilevej (og senere også på Triumfvej). Som familiefar med kone, tre børn på 7, 9 og næsten 13 år, og hus på Aldershvilevej 18, kommer det til at betyde rigtigt meget for trafiksikkerheden for vores børn, deres venner og os selv, at der nu bliver taget hensyn til cyklisterne. Vi cykler meget i vores familie, blandt andet cykler vores to ældste børn selv frem og tilbage fra Stengård Skole hver dag året rundt (vi cykler selv sammen med vores yngste). Desuden cykler vores børn selv til klub, ungdomsklub og diverse fritidsaktiviteter. Ud over den direkte forbedring i trafiksikkerheden for vores børn signalerer en smallere vej og gode cykelstier også et familievenligt og trygt miljø. Af fremtidige ændringer, kan det anbefales at få lavere og lygtepæle med hyggelig belysning, hvilket måske kan blive muligt/tilladt når vejen bliver smallere. Grunden til at jeg tager mig tid til at skrive til jer er, at vi netop har modtaget et brev fra et par beboere på Aldershvilevej, som opfordrer alle til at klage over de kommende cykelstier på Aldershvilevej (de har sågar udarbejdet et standardklagebrev, som de opfordrer alle til at skrive under og sende til jer). Jeg ved, at de fleste oftere agerer når de er utilfredse, mens de tilfredse ikke tager tiden til at ytre sig. Derfor vil jeg sikre mig, at I er klar over, at det er MEGET kærkomment med cykelstierne på Aldershvilevej, og jeg ved at rigtig mange andre også er af den holdning. Så nu ved I det også :-) Jeg er klar over at personer, som fortrinsvis benytter bilen frem for cyklen, og som ikke har mindre børn, nok vil se ændringerne på Aldershvilevej som en ulempe. Men for os med mindre børn og skolebørn er det et længe ventet ønske, som gør det mere sikkert for vores børn at cykle. Med venlig hilsen Søren Vester Rosenmeier Aldershvilevej Bagsværd

47 Fra: Ebbe Skov Sendt: 27. juli :21 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelkstier i Aldershvile området Foranlediget af Martin Kristian Kallesens skrivelse i min Eboks den 29/ med svarfrist den 1/ må jeg herved protestere mod byrådets nævnte beslutning om at anlægge nye cykelstier på Aldershvilvej m.fl. bl.a. Triumfvej. På Aldershvilevej finder jeg det ganske unødvendig og til stor gene for os beboere. Ligeledes vil jeg protestere mod fremgangsmåden disse beslutninger fremlægges på. Bl.a. i skrivelse uden journalnummer. Venlig hilsen Ebbe Skov Aldershvilevej 108, C 2880 Bagsværd

48 Fra: formand - ag-net.dk Sendt: 29. juli :23 Cc: Veje og Trafik Postkasse; Emne: Elektronisk fremsendelse - Indsigelse, kommentarer, spørgsmål og aktindsigtsbegæring vedr.,brev dateret 29. juni 2016 om Cykelstier på Aldershvilevej Medsendt pdf af brev d.d. afleveret på Rådhuset. Med venlig hilsen Jeppe Vöge Formand

49 Indsigelse mv. fra Jeppe Vöge, Ejerforeningen Aldershvilevej , Godt Gemt 1-7:

50

51

52

53

54

55

56

57 Fra: Lone K Schultz Sendt: 29. juli :53 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej - indsigelse Brev til kommunen vedrørende cykelstier på Aldershvilevej vedhæftet. Med venlig hilsen Familien Schultz Aldershvilevej Bagsværd Mobil

58 Vedhæftet brev fra Familien Schultz: Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Alle Søborg Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej øst for Bindeleddet Undertegnede familie med bopæl på Aldershvilevej 51 indgiver hermed indsigelse mod etablering af cykelstier på Aldershvilevej øst for Bindeleddet. Etablering af bedre og sikre forhold for cyklister er naturligvis at ønske, men hvordan det opnås, og hvilken økonomi det medfører, kan der være flere indfaldsvinkler og løsninger på. Vi skitserer hermed et forslag nedenfor. Hastigheds- og trafikdæmpende foranstaltninger For at sikre bedre og sikre forhold for cyklister og fodgængere foreslås etablering af trafikdæmpende foranstaltninger, der tvinger bilhastigheder ned. Der er i dag etableret 40 km zone på Aldershvilevej, men meget få bilisterlægger mærke til det meget lille skilt i hver ende af vejen, der påbyder denne 40 km hastighedsbegrænsning. Rigtigt mange bilister kører betydeligt stærkere, nogen endog op til dobbelt hastighed. De eksisterende hastighedsindsnævringer blev oprindeligt etableret tilbage sidst i 1980 og blev delvist betalt af beboerne. Grunden til at der dengang ikke blev etableret rigtige trafikdæmpende foranstaltninger med bump, var at der var busrute på vejen, og for ikke at skabe store gener for busserne blev det ved indsnævringer, som kun virker når der er trafikeret. Ved mindre trafik er der fortsat tale om en lang lige vej. Aldershvilevej øst for Bindeleddet er i dag en smutvej for mange bilister, efter at hastigheden på Ringvej 4 ved Bagsværd sø for nogle år siden blev nedsat til 60km, og overhaling blev forbudt. Derfor er trafikdæmpende foranstaltning et absolut must for at få øget sikkerheden for cyklister og gående. Etablering af cykelstier/ cykelmarkeringer I stedet for etablering af deciderede cykelstier, med det meget store og omkostningsfyldte anlægsarbejde til følge, foreslår vi at der etableres en cykelmarkering i begge sider af vejen fx med ny rød asfalt. (Se skitse nedenfor)

59 Forslag til alternativ cykelsti, der bør suppleres med trafikdæmpende og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Derved opnås: Bibeholdelse og sikring af nyligt foretaget investering i fortove Nuværende bredde på fortove bevares til glæde for alle type fodgængere; børn, handicappede, blinde, hundeluftere, barnevogne osv. Den planlagte hævning af fortove foreslås ikke udført, idet en sådan hævning vil være til gene for rigtigt mange parceller, da fortovet allerede er hævet flere gange over de sidste 30 år. Den eksisterende højde besværliggøre allerede i dag ind- og overkørsel for mange af parcellerne på vejen. Renovering af eksisterende tværstier Skoledistriktet for Bagsværd skole omfatter i dag alle sideveje nord for Aldershvilevej helt op til Triumfvej. For at lette skolebørns vej til skolen, foreslås at eksisterende tværsti fra Aldershvilevej til Bondehavevej (over for Søhuse) bliver renoveret. Stien er i dag belagt med gamle ujævne fliser, og bevoksningen langs stien er meget kraftig og rækker ind over stien, hvilket besværliggør færdsel. Ligeledes fremstår stien mørk og ville med mere belysning og opgraderet vedligehold igen kunne blive et godt supplement til sikker færdsel i området, især for skolebørn. Ved at benytte denne sti vil der være adgang til Bondehavevej, hvor der igen er videregående stisystem op til jernbanestien, der fører til både Stengårdskole samt kørsel mod Bagsværdskole. Afsluttende kommentar Vi håber kommunen vil tage godt imod vores alternative forslag, som i sin helhed er sigtet mod at bevare de investeringer som allerede er gjort på vejen, at forbedre sikkerheden på Aldershvilevej samt udbedre eksisterende stianlæg i området, som igennem de ca. 35 år vi selv har beboet Aldershvilevej 51 er blevet benyttet af vores børn på vej til skole, venner og sport, og i den tid ikke er blevet vedligeholdt ud over anden belysning. Problemstillingen omkring parkeringsforbud på Aldershvilevej ser vi desværre som et stort problem, idet det vil skabe problemer for besøgende og stor frustration for beboerne på sidevejene nord for Aldershvilevej. Vi har ikke bud på hvordan det kan løses, hvis ovenstående cykelstier/cykelmarkeringer realiseres men opfodrer kommunen til at genoverveje mulighederne. Vi står gerne til rådighed for uddybende dialog.

60 Med venlig hilsen Familien Schultz Aldershvilevej Bagsværd Mobil

61 Fra: Ole&Lone Sondrup Sendt: 30. juli :49 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej Til By- og Miljøforvaltningen, Vedhæftet fremsendes indsigelse relateret til skrivelse af 29. juni 2016 fra Gladsaxe Kommune. Venlig hilsen Ole Sondrup Aldershvilevej 43A 2880 Bagsværd

62 Indsigelse fra Ole Sondrup:

63

64

65

66 Fra: Sune Ebbesen Sendt: 22. juli :54 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på Aldershvilevej Kære Vedrørende cykelstier på Aldershvilevej. Vi, beboerne i Aldershvilevej 23B, finder det overdrevet at etablere cykelstier på Aldershvilevej for at fremme cyklismen og forbedre sikkerheden for cyklende. Problemet på Aldershvilevej består i gennemkørende trafik, der ikke overholder hastighedsgrænsen. Cykelstier vil ikke afhjælpe dette problem. Cykelstier vil tvært imod forværre problemet da fortorvet vil blive så smalt at det vil være nødvendigt at gå på cykelstien da mange naturligt går to-og-to. En meget mere enkel måde og langt mere effektiv måde at opnå den ønskede virkning, nemlig at fremme cyklismen og forbedre sikkerheden vil være at lukke vejen på midten, evt. med et par blomsterkasser. Desuden vil dette kunne gøres for nogle få tusinde kroner modsat den dyre løsning at etablere cykelstier. Vores forslag er derfor at lukke Aldershvilevej for gennemkørende trafik, og derved fremme cyklismen og forbedre sikkerheden for cyklende. Håber at I vil overveje dette forslag. På forhånd tak. Mvh Sune Ebbesen og Åsa Persson Aldershvilevej 23B

67 Fra: Anders Moustgaard Sendt: 31. juli :08 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Cykelstier på aldershvilevej

68 Fra: Erik Panduro-Andersen Sendt: 31. juli :53 Til: Veje og Trafik Postkasse Emne: Indsigelse mod - Cykelstier på Aldershvilevej, 2880 Bagsværd Til - Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7, 2860 Søborg I tillæg til Indsigelse fremsendt den 22. juli 2016, skal jeg nedenfor tilføje ikke uvæsentlige gener de planlagte cykelstier vil medføre. Affald- Grundejerne på Aldershvilevej er forpligtet til at bringe al affald ned på Aldershvilevej dagen før afhentning. Dette være sig dagrenovation, storskræl og haveaffald. Affald skal altså stilles på fortovet dagen før afhentning. På Aldershvilevej 75 - hvor jeg bor - ligger 4 parceller. Disse skal alle bringe affald til fortovet - og det er ikke små mængder. Selvsagt vil disse mængder af affald optage en stor del af pladsen på fortovet, og allerede nu søndag den 31. juli 2016, er der ikke megen plads for fodgængere at pacere på. Såfremt fortovet bliver gjort smallere vil det være helt umuligt at gå forbi affaldsbunkerne, UDEN at skulle gå ud på en eventuelt kommende cykelsti. TRAFIKSIKKERHED??? Næppe. Når affald skal afhentes på Aldershvilevej foregår det ofte tidlig morgen/formiddag. Netop her er der megen trafik på vejen, som efter cykelstitiltaget vil blive rent kaos. Stakkels renovationsarbejdere. Hvad med deres sikkerhed? Byggeprojekter- Mange huse på Aldershvilevej er af ældre dato og med ældre beboer. Selvsagt medfører dette, at flere huse skifter ejere, og at nye ejere ønsker at få opdateret deres ny erhvervede ejendom til moderne standard. Det kan vel ikke undre nogle, at der SKAL være plads til håndværker biler samt containere til at få byggeaffald væk i. Som det er i dag fungere tingene ganske fint - jeg har boet her i ca. 13 år - og alle accepterer nødvendigheden af de gener et hvert byggeri medfører.

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Skolecykelstier - foreløbige arbejdspapirer skolecykelstier Martin Kristian Kallesen

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Skolecykelstier - foreløbige arbejdspapirer skolecykelstier Martin Kristian Kallesen Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/03087 ---- Skolecykelstier - foreløbige arbejdspapirer skolecykelstier Martin Kristian Kallesen 05.00.00P16 Aktiv Normal adgang Sag Skolecykelstier - foreløbige

Læs mere

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Årets Cykelkommune, cykelstier til børn Martin Kristian Kallesen G01

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Årets Cykelkommune, cykelstier til børn Martin Kristian Kallesen G01 Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/05025 ---- Årets Cykelkommune, cykelstier til børn Martin Kristian Kallesen 05.13.00G01 Aktiv Normal adgang Sag Årets Cykelkommune, cykelstier til børn Ansvarlig

Læs mere

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Cykelstier Aldershvilevej - borgerhenvendelser Martin Kristian Kallesen

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Cykelstier Aldershvilevej - borgerhenvendelser Martin Kristian Kallesen Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/02098 ---- Cykelstier Aldershvilevej - borgerhenvendelser Martin Kristian Kallesen 05.13.00G01 Færdig Normal adgang Udgående dokument Aldershvilevej Ansvarlig

Læs mere

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Cykelstier Aldershvilevej - borgerhenvendelser Martin Kristian Kallesen

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/ Cykelstier Aldershvilevej - borgerhenvendelser Martin Kristian Kallesen Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2016/02098 ---- Cykelstier Aldershvilevej - borgerhenvendelser Martin Kristian Kallesen 05.13.00G01 Aktiv Normal adgang Sag Cykelstier Aldershvilevej - borgerhenvendelser

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Indsigelse nr. Navn 1 Bia og Henrik Bjørholm Hall 2 Christian Jørgensen Carl Amossensvej 1 3 Maja Bengtsson & Jonas Sørensen Carl Amossensvej 5 4 Ib

Indsigelse nr. Navn 1 Bia og Henrik Bjørholm Hall 2 Christian Jørgensen Carl Amossensvej 1 3 Maja Bengtsson & Jonas Sørensen Carl Amossensvej 5 4 Ib Indsigelse nr. Navn Adresse 1 Bia og Henrik Bjørholm Hall 2 Christian Jørgensen Carl Amossensvej 1 3 Maja Bengtsson & Jonas Sørensen Carl Amossensvej 5 4 Ib Andersen 5 Zascha og Freddy Hansen Parallelvej

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

Grundejerforeningen Lindebjerg Mogens Roed Løyche Formand Brillantvej Jyllinge

Grundejerforeningen Lindebjerg Mogens Roed Løyche Formand Brillantvej Jyllinge Grundejerforeningen Lindebjerg Mogens Roed Løyche Formand Brillantvej 30 4040 Jyllinge 46 73 12 19 gf-lindebjerg@sol.dk www.gf-lindebjerg.dk Jyllinge d.20-04-2005 Gundsø Kommune Teknisk Forvaltning Sognevej

Læs mere

Michael Leth-Espensen

Michael Leth-Espensen Michael Leth-Espensen Fra: Anne Marie Funch Hansen Sendt: 15. april 2016 12:06 Til: Michael Leth-Espensen; Ronnie Giphardt Pedersen; Erik Knudsen; Emilie Aase Egeberg Fabild; Ole Brockdorff;

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde!

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Arbejdsgruppe: Trafikudvalg Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Trafikmåling i området. Gennemsnitshastigheden er ca. 40 km/t. Men pga. dårlige oversigtsforhold fra sideveje,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Aalborg den 07. november2013

Aalborg den 07. november2013 Aalborg den 07. november2013 Att.: Aalborg Byråd CC.: Aalborg kommune/teknisk forvaltning v/klaus Gunvald Som grundejerforening gør vi indsigelse mod kommuneplantillæg 4.024 og lokalplan 4-2-110, som er

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Furesø.pdf; TTU Dagsorden.pdf; Oversigtskort.pdf

Furesø.pdf; TTU Dagsorden.pdf; Oversigtskort.pdf Ulla Merete Riel Fra: Martin Willerup [tmfmwi@gladsaxe.dk] Sendt: 13. december 2007 13:57 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Midlertidig vejlukning - Værebrovej Vedhæftede filer: Furesø.pdf; TTU Dagsorden.pdf;

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.

Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år. Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år. Generalforsamlingen onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.30 på Nødebo Kro. Lokalrådet har siden sidste generalforsamling afholdt 9

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke.

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke. Bilag nr. 2 - Indkomne indsigelser Resumé samt selve indsigelserne på de følgende sider. Hvem 1 Torben Fisker Liseborgvej 122 2 Egeborg A/S (ejerforening på Liseborg Have) 3 Jette Thybo og Peter Nybo Liseborgvej

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

- Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune. - Ingeniør Peter Beck, Hørsholm Kommune - Konsulent Martin Kristian Kallesen, VIA Trafik

- Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune. - Ingeniør Peter Beck, Hørsholm Kommune - Konsulent Martin Kristian Kallesen, VIA Trafik Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 21.06 2012 Deltagere: Mødeholdere: - Udvalgsformand Peter Antonsen, Hørsholm Kommune - Centerchef Katrine Langer, Hørsholm Kommune - Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere