Redderen Nr. 4 maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen Nr. 4 maj 2012 35. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 4 maj årgang

2 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Indhold Side 4 Side 6 Side 8 Jane sidder klar Det er sekretær Jane Vadstrup Nielsen, man får i røret, hvis man ringer til reddernes Uddannelsesog kompetencefond. Ung og faglig 3F ønsker de unge redderes input til det faglige arbejde, og blandt andre Morten Bernes har taget udfordringen op. Langt hjemmefra Trio fra Redder Af Verden fandt både behov og basis for samarbejde og hjælp til Casamanche-regionen i vestafrikanske Senegal. Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Jane passer fondene... 4 Ung redder på faglig mission... 6 Sonderinger i Senegal... 8 Ny post med nye udfordringer Australien er tredje land med cancerlov for brandfolk 14 OK 2012: Beskedent men med perspektiv Mini-XL ambulancer på vej i Region Midt Rapport understreger paramedicinernes værdi Forskere fik input med hjem Styr på væskebalancen... 24

3 Nr. 4 maj Leder Frem med de unge Vi har sejret ad helvede til. Sådan lød det fra den navnkundige fagforeningsmand Thomas Nielsen, da han fratrådte som LO-formand i Og rigtigt var det, at fagbevægelsen siden efterkrigsårene havde skaffet brede lønmodtagergrupper enorme fremskridt i løn- og arbejdsforhold. Mange har siden mistolket Thomas Nielsens slagfærdige udtalelse derhen, at nu var der ikke mere at kæmpe for. Intet kunne naturligvis være mere forkert. Der var masser at kæmpe for i 1982, og der er masser at gå i brechen for i MEN: Hvis vi ikke får de nye generationer med om bord, hvis vi ikke får engageret de unge i projektet, så kører toget af sporet. Så siver medlemmerne ad åre, legitimiteten svinder, og den faglige talentmasse, de unge udgør, forbliver uudnyttet. Derfor er det relativt nystartede 3F-initiativ, Reddernes Ungdomsorganisation, som vi fortæller om inde i bladet, et rigtig godt tiltag, som bør ofres megen opmærksomhed. Blandt de mange kvaliteter i projektet er, at det ikke er midaldrende Kloge Åger, som kommer og pådutter de unge, hvorfor fagligt arbejde lige er så vigtigt. Det er unge reddere, der engagerer unge kolleger i en åben og fordomsfri diskussion af, hvordan de nye generationer kommer til orde. Vi ønsker god vind til projektet og glæder os til at se, hvad der kommer af input fra de friske unge kræfter. Noter Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 35. årgang Sekretariatet for Udannelses- og komptencefonden er blevet opnormeret, så det nu bestyres på fuld tid af Jane Vadstrup Nielsen. Jane passer fondene På Langvang i Randers styrer sekretær Jane Vadstrup Nielsen alt det praktiske omkring Uddannelsesog Kompetencefondene Af Flemming F. Kyster 24-årige Jane Vadstrup Nielsen var ikke i tvivl, da hun sidste år blev tilbudt en nyoprettet fuldtidsstilling som sekretær for reddernes Uddannelses- og Kompetencefonde. Jobbet betød, at hun kunne blive på Falcks uddannelsescenter Langvang i Randers, hvor hun også er udlært, og hun så det som en interessant udfordring at blive tovholder på området, som indtil årsskiftet blev varetaget på deltidsbasis i Falckhuset i København. - Det har været spændende at sætte sig ind i hele det her område, og jeg er glad for den daglige kontakt med redderne. Jeg er stadig ret ny på posten, så jeg kan ikke besvare alt på stående fod, men jeg er ved at komme efter det, smiler sekretæren. Behovet for en fuldtidssekretær er opstået på en positiv baggrund, nemlig den at antallet af ansøgninger til de to fonde er jævnt stigende. I 2011 var der 450 ansøgninger, og

5 Nr. 4 maj medio april 2012 var der allerede indløbet knap 230 ansøgninger, hvilket kunne tyde på et markant højere tal for Hurtigere behandling - Jeg tror, mange flere er blevet opmærksomme på muligheden, lige som man måske bliver inspireret af, at kolleger er afsted, vurderer Jane Vadstrup Nielsen. Måske har det også været med til at stimulere interessen, at et antal kurser og forløb blandt andet på Dansk Præhospital Uddannelsescenter (DAPUC) i Silkeborg er blevet forhåndsgodkendt. Så hvis man søger disse, er man alt andet lige sikker på et ja. Forhåndsgodkendelserne som der arbejdes på at lave flere af betyder, at Jane Vadstrup Nielsen selv kan behandle omkring halvdelen af ansøgningerne. Resten sender hun til et lille bedømmelsesudvalg, som udgøres af uddannelseschef John Braskhøj, som også sidder i Langvang, samt RL-formand Vagn Flink, Hobro. På nær nogle få særligt komplicerede eller principielle afgørelser, som skal drøftes af hele bestyrelsen, kan den jyske duo give tilsagn eller det modsatte i de fleste sager, og det har medvirket til at nedbringe sagsbehandlingstiden markant. Lidt tøvende - Mine øvrige opgaver er blandt andet at være referent på bestyrelsesmøderne, at lave økonomistyring, refundere reddernes udlæg, meddele tilsagn/afslag samt besvare henvendelser på mail, telefon og post, beretter Jane Vadstrup Nielsen. Hun understreger, at man altid er meget velkommen til at ringe eller sende en mail, hvis man har spørgsmål, kommentarer eller behov for information. - Jeg oplever eksempelvis, at en del har ret svært ved og er tøvende over for det praktiske i forhold til at søge et kursus eller en uddannelse, og mange er ikke helt dus med computere. Man er vant til, at tingene er klaret, når Falck sender medarbejdere på kurser. Jeg kan ikke søge på vegne af redderne, men jeg vil gerne hjælpe i det omfang, jeg kan, lover sekretæren. Favner bredt Ansøgningerne favner meget bredt i både indhold og pris. Lige fra 590 kroner for et ugekursus til de kroner, som en gruppe på otte reddere søgte om til en studietur på brandområdet til USA. Emnemæssigt spænder det også vidt. Der er kommet ansøgninger til kurser som spinninginstruktør, vinduespolering og andre lidt usædvanlige områder, men tyngden ligger naturligvis på de mere oplagte forløb på DAPUC og lignende. - Men der er egentlig ikke så mange, der får afslag. Bestyrelsen ønsker ikke at lægge for snævre rammer, for der kan ske meget i personens tilværelse, som kan gøre kurset eller uddannelsen aktuelt og relevant, siger Jane Vadstrup Nielsen. Privat er hun bosat i Dronningborg nær Randers, hvor hun bor med sin kæreste, og i fritiden er det blandt andet fitness samt renoveringen af deres hus, der er på programmet. Man kan finde ansøgningsskemaer og anden information på redder.dk under "Medlemsservice". Seminar om lægehelikoptere Afstanden til de højt specialiserede hospitaler bliver længere og længere i disse år. Det har givet glødende debatter i nogle dele af landet, og en del borgere har givet udtryk for stor utryghed ved de større afstande. Kan præhospitale akutberedskaber med akutlægehelikoptere give borgere i yderområder af Danmark trygheden tilbage? Er det sundhedsøkonomisk forsvarligt med akutlægehelikoptere i Danmark og er der overhovedet en tidsgevinst, som er værd at tale om i så lille et land? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op på et seminar i Aarhus den 20. juni. Seminaret sætter fokus på anvendelsen af akutlægehelikoptere i fremtidens akutberedskaber. Debatseminaret tager udgangspunkt i to evalueringsrapporter af akutlægehelikopterne fra Dansk Sundhedsinstitut. Desuden vil der være indlæg fra den daglige leder af den jyske akutlægehelikopterordning og fra to regionale repræsentanter. Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet. Tilmelding kan ske via Er akutlægehelikopterne pengene værd? Det drøftes på seminaret, som afholdes den 20. juni i Århussalen, Skt. Knuds Torv 3 i Aarhus.

6 6 Redderen 35. årgang Ung redder på faglig mission Morten Bernes vil hjælpe de unge til at blive hørt i det faglige system Af Flemming F. Kyster Hvordan får vi de unge reddere under 35 år til at engagere sig i faglige spørgsmål, og hvad kan vi gøre, så vi appellerer mere til de unge? Omtrent sådan har de spurgt sig selv i 3F i flere år, og sidste år blev der sat handling bag ordene. Første step var tillidsmandskonferencen i Silkeborg i december 2011, hvortil en halv snes unge reddere var særligt indbudt til at deltage og brainstorme på, hvordan et større ungdoms-engagement kunne sikres. Det førte så til udarbejdelsen af projektet Reddernes Ungdomsorganisation, som afholdt første møde i Odense den 22. marts. Omkring 15 unge mødte op og diskuterede de ting, der optager dem i deres arbejdshverdag, og de drøftede, hvordan

7 Nr. 4 maj man måske kan ændre forhold eller påvirke beslutninger til gavn for dem og deres kolleger. Det følges op med endnu et møde i Odense den 19. juni, og tanken er, at der jævnligt måske hver tredje måned er et diskussionsforum for de unge reddere, der har tid og lyst. Ikke traditionelt Selv om 3F afholder transport- og forplejningsudgifterne til møderne, som da også har et fagligt tilsnit, så er arrangementerne alligevel ikke skåret over den traditionelle fagforeningslæst: Der er ikke forudbestemt deltagerliste alle reddere under 35 år er velkomne. Der er ganske vist tilmelding til mødet, men dukker der flere op, går det nok. Mødet har ikke nogen fast dagsorden, og der er hverken formand eller dirigent kun et par unge frivillige tovholdere, nemlig behandler Hans Aakerman og behandler Morten Bernes, Lyngby. - Det lidt afslappede setup uden hierarki og forudbestemte temaer er et helt bevidst valg, fortæller 28-årige Morten Bernes. - Vi vil gerne skabe et åbent og uformelt forum, hvor alle kan komme til orde med det, der optager dem. Og jeg tror, vi alle er enige om, at det var en succes ved første møde, konstaterer Lyngbyredderen. Egne rækker Ifølge Morten Bernes er det vigtigt at holde møderne i egne rækker. - Jeg tror, det havde skabt afstand, hvis det havde været en eller anden fagforeningsleder eller ansat projektleder, der kom og dirigerede løjerne. Eller hvis unge fra andre faggrupper også var ind over. - Her var vi bare en gruppe reddere helt i øjenhøjde med hinanden og med nogenlunde samme bagage, og det fungerede rigtig godt, bemærker Morten Bernes. Han og Hans Aakerman har påtaget sig den ulønnede rolle som tovholdere for projektet med den betingelse, at de kan hoppe fra, hvis det bliver for tidskrævende eller bare ikke er sjovt mere. - Det tager da en del tid, men indtil nu synes jeg, det er interessant og sjovt, siger Bernes, som er TR-suppleant på station Lyngby, men ellers ikke videre involveret i det faglige system. - Men jeg har den holdning, at hvis man brokker sig eller er utilfreds med noget, så må man enten forsøge at gøre noget ved det, eller tie stille. Mange emner Hvad er det så for emner, der tages op på møderne? - Vi drøftede blandt andet, at nogle elever har savnet information om 3F/RL, Falck og uddannelsesstederne. Så der er nu afsat midler til at lave en velkomstinfopakke, og det arbejder en gruppe på tre-fire mand videre med. Blandt deltagerne var der også nogle, der ytrede ønske om at komme på fagbevægelsens grunduddannelse/tillidsmandskursus (G1 og G2), og det fik de bevilget, selv om det normalt er for tillidsrepræsentanter. - Vi havde også emner oppe at vende, som typisk har indflydelse på unge redderes vilkår. Det gælder blandt andet SIFU, barselsregler, ferieafholdelse, forhold for områdereddere med videre. Det førte til, at en gruppe vil kigge på, hvordan man kan formulere unge ønsker til kommende overenskomstforhandlinger. Skal være konkret - Det har været vigtigt for os, at møderne skulle føre til KONKRETE resultater som eksempelvis startpakken, G1/G2 og udarbejdelse af OK-ønsker. Nogen vil også arbejde på at etablere relevante konferencer, kigge på uddannelsesområdet, og Elev Games konceptet spreder sig også. Det skal ikke bare være en masse snak, som munder ud i ingenting, Initiativer som Elev Games, hvorfra dette foto stammer, er populært hos reddereleverne. understreger Morten Bernes, som roser 3F for flot opbakning til projektet og de ønsker, det kaster af sig. Kommunikation Hvilke barrierer er der mellem den traditionelle fagforening og de unge? - Nogle føler, at det er et lidt lukket system, som kan være svært at gennemskue, og hvor der er en grøft mellem menige unge medlemmer og de faglige topfolk. - Gennemsnitsalderen for tillidsfolk med videre er jo ikke helt lav, så de er typisk et helt andet sted i tilværelsen og har et andet fokus end deres unge kolleger har, som måske er ved at bosætte sig, stifte familie eller har børn i skolealderen etc., siger Morten Bernes, som også peger på mulige kommunikationsproblemer : - Det er vigtigt, vi har fagforeningen også i dagens Danmark. Vi ER stærkere sammen, og der skabes rigtig mange gode resultater gennem overenskomsten, lokalaftaler med videre. Men måske er man ikke gode nok til at fortælle om resultater og sejre og såmænd også om slag, man har udkæmpet, men forgæves. Der ligger måske en udfordring kommunikationsmæssigt. - Men jeg tror og håber, at vores lille projekt kan være med til at give de yngre medlemmer indsigt, udjævne grøfter mellem generationerne og fremtidssikre det faglige arbejde på vores område, slutter Morten Bernes. Alle reddere og redderelever under 35 år kan tilmelde sig mødet i Odense den 19. juni på mail:

8 8 Redderen 35. årgang Sonderinger i Senegal Redder Af Verden vil skaffe ambulance og anden hjælp til fattig provins i Senegal Af paramediciner Frank Thisgaard, Engesvang REDDER AF VERDEN DANMARK I påsken var 3 ambulancefolk fra foreningen Redder af Verden (RAV) i Senegal for at undersøge forholdene og behovet for en ambulance. Redder af Verden er en selvstændig organisation, bestående af professionelle ambulance-, brand- og redningspersonale, der hjælper udviklingslande ved at iværksætte projekter, der ligger indenfor vort fagområde. Det kan også være i forbindelse med naturkatastrofer, hvor befolkningen er i fare eller anden form for nødsituation. Alle de ca. 160 frivillige medlemmer er båret af og motiveret for medmenneskelighed, empati og næstekærlighed og samtidig respekt, fordomsfrihed og ydmyghed, hvilket er foreningens kerneværdier. Hjælpen, der ydes, skal opfattes som hjælp til selvhjælp og være baseret på gensidig forståelse. Baggrund og samarbejde Oktober 2010 fik RAV en anmodning fra Karambenor Danmark om hjælp til at fremskaffe en ambulance til byen Bignona i Casamance. Karambenor Danmark er en dansksenegalesisk forening, der medvirker til udvikling i Senegal. I Senegal er ASSEAD (en senegalesisk forening til udvikling af sundhed, skole og landbrug) en anerkendt NGO, som modtager ansøgninger fra trængende skoler, sundhedsinstitutioner og landbrug. På grund af deres lokale forankring er

9 Nr. 4 maj det muligt for dem at kanalisere donationer til de mest trængende steder. Det er hensigten at dette trekløver i fællesskab skal forsøge at løfte områdets sundhedsniveau bl.a. ved hjælp af ambulancen, som er blevet doneret af 10 øresfonden. (bestyres af Falck, 3F og de faglige klubber RL og RFK). Samfundet Efter det nyligt overståede præsidentvalg i Senegal er der igen ro om demokratiet, som har været et varemærke for Senegal i mange år. Optimismen er igen til at få øje på blandt folket i Casamance regionen, som har følt sig tilsidesat i den gamle regerings forsøg på at udvikle landet og i særdeleshed har prioriteret hovedstaden Dakar. Ziguinchor er med sine ca indbyggere hovedstad i Casamance, hvor store mængder frugt og grønt hvert år rådner på træerne. Det er simpelthen ikke muligt at få transporteret den friske frugt til andre steder dels på grund af en dårlig infrastruktur og dels en dårlig organiseret struktur på arbejdet. Der formodes at være rigeligt med aftagere i den nordlige del af landet, hvor der er mere tørt. På det lokale regionssygehus er der en frustration, der dels går på materielle mangler, men også på lægernes flugt til mere velbetalte stillinger i hovedstaden Dakar. Dette efterlader hospitalet uden mulighed for at fortsætte/udføre visse operationer. Ambulancemæssigt er der 3 ambulancer til at hente patienter i et område svarende til Fyn. Disse er doneret af flere forskellige lande men uden instruktion i betjening og håndtering af patienter. der gør det muligt at følge processen hjemmefra. Der er på denne måde en god chance for at hjælpen overgår til selvhjælp, som er mottoet for begge danske foreninger. Det er hensigten at RAV skal uddanne i ambulance og udstyr, som skal medvirke til en bæredygtig drift i området. Endvidere skal RAV efter ambulanceprojektet iværksætte et andet projekt i området, hvor førstehjælpsinstruktører uddannes til at undervise sine egne landsmænd hjælp til selvhjælp! Konklusion Behovet er der! Og mødet med folket i området giver det indtryk at de er mere end parate til at blive guidet på vej til bedre forhold. Jovist er der store mangler, men opbakning fra udlandet til et håb om at det KAN blive bedre, kan endda føre til et ganske kvalitativt løft for hele regionen på mange forskellige områder. Troen på en bedre fremtid fører til optimisme, som igen fører til flere iværksættere, flere turister. Alt dette kan starte med at tænde et håb. Vores samlede indtryk efter sonderingen er, at vi oplever en fantastisk opbakning til ASSEAD, Karambenor Danmark og Redder af Verden. Ved et møde mellem samarbejdspartnerne i Dakar den 1. april deltog også 2 parlamentsmedlemmer, der roste samarbejdet og udtalte hvis dette samarbejde bliver en succes, er der store chancer for at det bliver en rollemodel i hele Vestafrika Citat; Omar Sane. Opgaven Samarbejdet mellem ASSEAD, Karambenor Danmark og RAV er unikt, idet der i lokalområdet således er en forankring,

10 10 Redderen 35. årgang Ny post med nye udfordringer Bo Andersen tiltrådte 1. februar 2012 som ny fællesarbejdsmiljørepræsentant Af Flemming F. Kyster Det var ikke uden mange overvejelser, at 52-årige Bo Andersen først på året sagde ja til at afløse Thomas Larsen som fællesarbejdsmiljørepræsentant (FAMR). Som suppleant var ambulanceassistenten fra Hinnerup det naturlige valg, da Thomas Larsen skiftede til en stilling i Falck Teknik, men han var klar over, at tiltrædelse som FAMR ville vende godt og grundigt om på hans arbejdshverdag. - Mine overvejelser gik på, om jeg kunne forlige mig med at være på en anden planet, for så anderledes er det nye job i forhold til det velkendte redderjob. Jeg spurgte også mig selv, om jeg kunne løfte opgaven, husker Bo Andersen, som har været lokal AMR i Hinnerup siden I dag er han glad for, at han sagde ja, selv om der som ventet ER udfordringer ved jobbet som fællessikkerhedsmand. - Blandt andet er det uvant at sidde så meget foran skærmen og tastaturet. Desuden er jeg vant til at sige tingene lige ud til folk, men i min nye funktion skal jeg kommunikere mere skriftligt, og

11 Nr. 4 maj der skal man være påpasselig med at formulere sig, så alle forstår, hvad man mener, og man samtidig ikke støder folk fra sig. - Jeg er blevet bedre til den del, men der er stadig plads til forbedringer, griner Bo Andersen. God opbakning Han bemærker, at han er blevet godt modtaget og får god starthjælp af de tre andre fællesarbejdsmiljørepræsentanter. - De er alle tre særdeles erfarne og dygtige, så jeg suger alt det til mig, som jeg kan i selskab med dem, påpeger Bo Andersen, som også har lyttet opmærksomt på de såkaldte forårsmøder, som afholdes landet over med sikkerhed og arbejdsmiljø som tema. Han betegner sig selv som stædig og vedholdende. Opnår han ikke det ønskede resultat ad én vej, prøver han at angribe fra en anden vej og måske med andre kampfæller. Stort område Apropos vej, så ligger der mange mange tusinde kilometer og venter på Bo Andersen, for i hans område i den sydlige halvdel af Jylland er der stationer. Hvis FAMR-strukturen som planlagt senere bliver mere rørinddelt, således at han får ambulance og brand i det jyske, bliver geografien ikke just en mindre faktor. - Der bliver bestemt noget kørsel, men sådan er det. Og det skal ikke afholde folk fra at ringe jeg kommer gerne og eksempelvis besøger sikkerhedsgruppen på en station, hvis der er ønske om det, lover Bo Andersen, som vil bevare nogle ambulancevagter i ny og næ for at bevare følingen med det daglige arbejde og hvad udfordringerne er dér. Fokus på skader og udbud Blandt de sager, Bo Andersen har fokus på, er skaderne i ambulancetjenesten. Han sidder i styregruppen for projekt Redder Uden Skader og har reelle forhåbninger om, at det kan rykke noget. Mere fleksible tekniske hjælpemidler, så de ikke er så mange i antal, er også noget, der står på ønskesedlen, lige som Bo Andersen vil følge nøje med i, hvordan de forskellige regionale udbud ser ud med arbejdsmiljø-briller på. Hammel GF Privat bor Bo Andersen i Hammel med sin samlever. De har sammen to voksne døtre, hvoraf den ene er fløjet fra reden. Efter mange år med døgnvagter har både familien og Bo Andersen lige skullet vænne sig til, at han er på dagvagt og render rundt derhjemme hver dag, som han formulerer det. Sommerhuset i Bønnerup er stedet, når der virkelig skal kobles fra, men ellers er det Hammel GF, der for alvor optager fritiden for Hinnerup-redderen. Her sidder han i bestyrelsen, fungerer som træner for et pigehold, passer kantinen ind i mellem og arrangerer DGI fodboldskole om sommeren. - Det er mange timer og mange år, jeg har lagt i klubben. Men man får så meget igen, blandt andet når spillere, man har trænet for år tilbage, glade kommer og hilser på. Så det vil jeg ikke undvære, fastslår den nye fællesarbejdsmiljørepræsentant. Måske ambulancefly til Bornholm Fremover skal der muligvis anvendes et egentligt ambulancefly til at transportere liggende patienter til og fra Bornholm. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Region Hovedstaden overvejer, efter at Arbejdstilsynet har sat en stopper for patienttransporter med de almindelige rutefly, skriver TV 2 Bornholm. AT stoppede denne praksis, fordi det er for belastende for redderne at bære patienter op og ned fra rutefly. Indtil videre transporteres patienterne i ambulance med færge til Sverige, hvorefter de i en anden ambulance køres til Sjælland, men regionen overvejer også, om sjællandske køretøjer til liggende sygetransport skal varetage hele transporten for at undgå, at det bornholmske akutberedskab svækkes. Hver gang en patient skal transporteres med færgen, lægges der nemlig beslag på en ambulance fra det akutte beredskab i omkring tre en halv time. Og da Bornholm kun har fire ambulancer, svarer det til, at beredskabet er reduceret med 25 procent. Udbud udskydes Der kommer formentlig til at gå et ekstra år, inden ambulancekørslen i Region Midtjylland atter skal i udbud. Regionens kontrakter med Falck og Responce udløber den 30. november 2013, men regionen vil udnytte en option til at forlænge kontrakterne med i hvert fald et år, skriver beredskabsinfo. Det sker først og fremmest for at give bedre mulighed for, at nye firmaer kan få ambulancekontrakter i næste udbudsrunde. En forlængelse vil nemlig sikre, at der kan gå mindst et år fra udbuddets afgørelse til kontraktstarten, og det vil gøre udbuddet væsentligt mere attraktivt for nye firmaer. Regionen har i dag tre ambulanceoperatører, nemlig Falck, Responce og Samsø Redningskorps, men man ønsker endnu flere at vælge imellem. Derfor bliver udbuddet tilrettelagt, så det giver nye operatører optimale muligheder. Det skal ske ved at sikre, at der går mindst et år fra det tidspunkt, hvor udbuddet afgøres, og til de nye kontrakter træder i kraft. Dermed vil nye operatører få god tid til at rekruttere personale, indkøbe materiel og udstyr samt etablere stationer, lyder argumentet.

12 Redderen 35. årgang Kommentarer til overen Jeg er glad for her at få mulighed for at kommentere overenskomstfornyelsen pr. 1. marts Mine bemærkninger er opdelt i 5 afsnit: 1. Forberedelsen 2. Gennemførelsen 3. Resultatet 4. Afstemningen 5. Det videre arbejde Ad 1) Forberedelsen: Denne overenskomstfornyelse er efter min mening særligt kendetegnet ved, at begge parter i erkendelse af, at der nok ville være meget kort tid til de reelle forhandlinger har lagt megen energi i en seriøs forberedelsesfase. I november 2011 samledes en stor gruppe af repræsentanter fra 3F, CF, dvs. repræsentanter fra forbund, forhandlingsudvalg og alle fællestillidsrepræsentanter med repræsentanter fra Falck, de relevante direktører og chefer. Ved denne lejlighed havde vi også repræsentation fra Dansk Industri, og jeg tror, at alle havde gavn af at knytte arbejdsgiverorganisationen mere tæt til forberedelsesfasen. Videre har der i forberedelsesfasen været nedsat følgende forberedende udvalg: Udvalg vedr. modernisering af SIFU-princippet Udvalg vedr. spisepauser, 3.-parts udkald, udkaldsrækkefølge og udkald ved arbejdstids ophør Udvalg om faste instruktører Udvalg om servicereddere/syge 2 Udvalg om driftssupervisorer/ sjakbajs Ved tidligere års overenskomstforhandlinger har der været nedsat endnu flere underudvalg, og været afholdt endnu flere opstartsmøder, men denne gang koncentrerede man sig om de rigtig væsentlige spørgsmål, og aktørerne i de forskellige forberedelsesfaser gjorde sig umage med at opnå et resultat. Ad 2) Gennemførelsen: Forhandlingerne på redderområdet blev gennemført i februar 2012, og der blev indgået forlig den 1. marts Det samlede forlig omfattede 36 protokollater, som dels var en oversættelse af relevante protokollater på 3F/DI Fællesoverenskomsten dels en række protokollater, som alene var relevante for Falck-området. Jeg tror, det er lang tid siden, at man på redderområdet har opnået at drøfte og tekstbelægge så mange forskellige emner (36 protokollater er en del), og alligevel blev antallet af reelle forhandlingstimer mindre end sædvanligt. Det vil her føre for vidt, hvis samtlige 36 protokollater skal omtales, men nogle af de væsentlige emner er Økonomisk oversættelse fra 3F/DI Fællesoverenskomsten/ samme økonomiske niveau Konkurrencesikring for fremtidig udbud i form af tillægsaftale om servicereddere som en forsøgsordning Modernisering af SIFU-princippet Adgang til timelønsansættelser Aftalt overtidshonorering ved kørselsform A, B, C og D i forlængelse af normal arbejdstid DDN-vagt baseres fremover på 37 t. i tillægsaftale vedr. redderarbejde Lønanciennitet bevares ved genansættelse uanset hvor længe, man har været ude af Falck Ad 3) Resultatet I overenskomstperioden 1. marts marts 2012 har der været afholdt et meget stort antal organisationslignende møder, hvorimod møderne i overenskomstgruppedrift (OK-drift) har været minimeret. Spørgsmålet er, om der her er opstået en ubalance, som skal ændres, og jeg kan i hvert fald på vegne af Falck tilkendegive, at Falck ikke ønsker at aflive overenskomstgruppedrift, og at møderækken i dette udvalg snarest vil blive genoptaget i sædvanlig kadence. En anden refleksion er, at man på andre overenskomstområder har vedtaget aftaler om, at man nu vil begynde at se på en modernisering af lønsystemerne, og her synes jeg, det er meget glædeligt, at vi i Falck kan konstatere, at vi allerede i 2004 indførte en aftale om kvalifikationsløn. Dette er et eksempel på, at redderoverenskomsterne er en hel del forud i forhold til andre overenskomstområder. Provins- og Københavneroverenskomsterne er stadigvæk to selvstændige overenskomster, men det er glædeligt, at de to aftaleparter og de to landsklubber, RL og RFK fortsat nærmer sig hinanden, og Falck håber, at denne udvikling kan fortsætte. I forhold til det almindelige arbejde som tillidsrepræsentant, er der ingen ændringer, men overenskomstens parter har aftalt, at fællestillidsrepræsentanterne skal deltage aktivt i teknisk tjeneste i muligt omfang, og parterne har endvidere aftalt at nedsætte et udvalg, som i overenskomstperioden skal drøfte tillids- og fællestillidsrepræsentantstrukturen. Seniorordning: På andre overenskomstområder var muligheden for selvfinansierede seniorordninger et stort tema, og på dette sted er det væsentligt at fremhæve, at Falck har tilkendegivet, at man vil overveje, at aftale seniorordninger allerede med virkning fra det 60. år. Vi står lige nu i den balance, at vi skal passe på de ældre kolleger, som vi om kort tid absolut får brug for, men samtidig skal vi skaffe mulighed at give de unge elever en fast ansættelse og et fremtidigt arbejde som reddere. Det er en svær balance, som jeg meget håber, at parterne kan finde en god løsning på i den kommende overenskomstperiode.

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Redderen Nr. 7 September 2013 36. årgang

Redderen Nr. 7 September 2013 36. årgang Redderen Nr. 7 September 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Birte slap igen- REDDERNES nem mareridt LANDSKLUB Side 4 Pris til en Redaktion: ihærdig terrier Side 7 Journalist: RAV på studie- tur i Spanien

Birte slap igen- REDDERNES nem mareridt LANDSKLUB Side 4 Pris til en Redaktion: ihærdig terrier Side 7 Journalist: RAV på studie- tur i Spanien 2 Redderen 33. årgang Kolofon Indhold REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang

Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang 2 Redderen 34. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang 2 Redderen 34. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2015 38. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2015 38. årgang Redderen Nr. 3 April 2015 38. årgang Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17 22

Læs mere

Redderen Nr. 2 marts 2012 35. årgang

Redderen Nr. 2 marts 2012 35. årgang Redderen Nr. 2 marts 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 5 Juni 2013 36. årgang

Redderen Nr. 5 Juni 2013 36. årgang Redderen Nr. 5 Juni 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2015 38. årgang. Fokus på uddannelse s.4

Redderen. Nr. 2 Marts 2015 38. årgang. Fokus på uddannelse s.4 Redderen Nr. 2 Marts 2015 38. årgang Fokus på uddannelse s.4 Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Nr. 3 April 2009 32. årgang

Nr. 3 April 2009 32. årgang Nr. 3 April 2009 32. årgang REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør & Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17 22 E-mail: moa@falck.dk Adresseændr

Læs mere

Redderen Nr. 7 september 2012 35. årgang

Redderen Nr. 7 september 2012 35. årgang Redderen Nr. 7 september 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Redderen Nr. 9 November 2013 36. årgang

Redderen Nr. 9 November 2013 36. årgang Redderen Nr. 9 November 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 8 Oktober 2013 36. årgang

Redderen Nr. 8 Oktober 2013 36. årgang Redderen Nr. 8 Oktober 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere