Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)"

Transkript

1 Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet... 4 Status for DEFF Licenser... 8 Status for Programområdet Mødet med Brugeren...10 Info-Art...10 Workshop i forlængelse af Info-Art...12 Hvemved.dk (tidligere Dinevennerveddet.dk )...14 Workshop i forlængelse af hvemved.dk...16 Videreudvikling af UB-testen...18 Brugerskabte data...20 Workshop i forlængelse af Brugerkaravanen...22 Status for Programområdet Arkitektur og Middleware...24 Persistente identifikatorer...25 Videopublicering...28 Dokumentlevering...30 Forundersøgelse af mobile applikationer...32 Konference om brugerskabte data og brugerspor...34 Status for Programområdet Informationsforsyning...35 Udvikling af forretningsmodel (dansk google)...36 Fastlæggelse af nationalt metadataformat for projekter og videreudvikling af projektindberetningsmoduler i PURE/Orbit...37 Forvaltning af forskningsdata...38 Status for Programområdet Nye Institutioner...40 KIC (Knowledge and Information Community) forprojekt II...41 Varedeklaration af licensbelagte ressourcer...43 Fælles sektorløsning for gymnasium, SOSU- og VUC-biblioteker...44 National strategi for informationspraksis i gymnasiale uddannelser...46 Ressourceknudepunkter...48 PLE Next Generation, fase Projekter uden for programområde...51 PURE på forskningsdatabaseområdet...51 Langtidsbevaring af licenser...53 Konferencen Linked Worlds...54 Status på aktive DEFF-projekter (farvekode) Afsluttede og påbegyndte projekter i perioden maj-august Bilag: Benyttelse og økonomi...59 Statistik for Den Danske Forskningsdatabase...59 Statistik for downloads fra udvalgte forlag...60 Økonomi

3 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFFs) Statusrapport for perioden maj-august Statusrapporten består af bidrag fra DEFFs programgrupper og projekter samt fra DEFF Sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsmails. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter, eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF Sekretariatet kontaktes på 3

4 Status for DEFF Sekretariatet DEFF har siden sidste møde færdiggjort strategien. Den 20. juni var der DEFF Koordinationsudvalgsmøde. DEFF fik stor ros for sin nye strategi, og Koordinationsudvalget så frem til at få den færdige version til orientering hos deres ministre. Sekretariatet har siden forsommeren været i tæt kontakt med de nye programgruppeformænd. Fokus har dels været på udpegning af nye medlemmer, dels arbejdet med at lave handlingsplaner med udgangspunkt i strategien. Derudover har de fire formænd og sekretariatet afholdt og planlagt en række møder for at sikre en stærk koordinering af programgruppernes indsats. Møderækken fortsætter i hele efteråret. I de tidligere programgrupper har der været en del afsluttende aktiviteter, som sekretariatet har deltaget i og bidraget til. Det har været igangsætningen af de sidste små projekter, afholdelse af afsluttende konferencer samt den regnskabsmæssige afslutning af de tidligere grupper. Til denne ansøgningstermin har sekretariatet indført elektronisk ansøgningsskema, som er obligatorisk ved ansøgninger fremover. Skemaet vil blive evalueret efter denne termin med henblik på ændringer fremover. I forbindelse med Open Access arbejdet har der været afholdt en workshop om alternative betalingsmodeller med deltagelse af tidsskriftsredaktører og OA udvalget. Derudover har der været afholdt en OA konference med blandt andet oplægsholdere fra EU samt Videnskabsministeren. Open Access Udvalget er formelt set nedlagt, da de har leveret den bestilte opgave. Men OA Udvalgets medlemmer har alligevel været inviteret til et møde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danske Videnskabsredaktører, Forlæggerforeningen, Dansk Forfatterforening samt UBVA, hvor de eksterne interessenter har præsenteret deres holdning til OA for monografier og tidsskrifter. Meldingen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er, at forskningsrådene så småt har en fælles Open Access politik på programmet det næste halvår, og at man i øvrigt afventer politisk beslutning fra den kommende videnskabsminister. Derudover har der fortsat været en række henvendelser, pressesager og ministersager omkring Open Access. Som nævnt på sidste styregruppemøde har sekretariatet været optaget af at holde gang i arbejdet på området Kompetencer og tjenester til støtte for innovation og erhvervsfremme, der som ny aktivitet uden rutiner er den mest udfordrende at fastholde. Derfor blev der ultimo juni 2011 igangsat et follow-up projekt på det gennemførte DAMVAD-projekt, der inddrager nye bibliotekstyper og fagområder med 4

5 henblik på bl.a. at afprøve værktøjer til brug over for erhvervsfremmesystemet. Involveringen af folkebibliotekerne blev fastholdt. Status for WAYF Aarhus bibliotek blev over sommeren tilsluttet WAYF som det første folkebibliotek. Et andet projekt med tilknytning til folkebibliotekerne er tilsagnet fra Netbibliotekspuljen om støtte til udvikling af en attribut-collector, som transparent kan indhente oplysninger om en bruger fra flere datakilder. En række webtjenester, herunder til optag på videregående uddannelser, elektronisk eksamen, vagtplanlægning, e-fakturering mv. er blevet tilsluttet. Da der over sommeren er lav aktivitet på institutionerne, blev der gennemført opraderinger af WAYF's kernesystemer. WAYF holdt oplæg om inter-føderering (sammenkobling af systemer) på NORDUnet s konference (http://nordunet.tv/video/86/getting-personal-informationacross?channel=3) Med hensyn til kommunikationen af WAYF omtalte SDU s it-chef WAYF i positive vendinger i pressen (http://www.version2.dk/artikel/sdu-lader-unge-faa-ja-mednemid-30079), ligesom en Harvard-artikel omtaler både WAYF og Kalmar-unionen (http://people.seas.harvard.edu/~tmoore/weis11identity.pdf). En ny projektleder, Christian Hannested, er startet primo august. Status for Knowledge Exchange KE gruppen har afholdt to møder i perioden, heraf har det ene været et fællesmøde med KEs styregruppe. Anne Maja Wad er tilbage på kontoret efter endt barselsorlov. Open Access arbejdsgruppen Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde i perioden. Arbejdet med Success Stories in Open Access, der udføres af journalist Michelle Pauli (UK) er afsluttet og skal diskuteres på et arbejdsgruppemøde den 29. september. Historierne bliver sat op i et website, der designes til formålet. Samtidig leveres de i xml-format, så alle historier kan inkorporeres og anvendes samlet eller enkeltvis af de enkelte partnerorganisationer eller andre interesserede. Der er indgået kontrakt med Alma Swan, Key Perspectives, om første fase i arbejdet omkring OA sustainability supporting good public services. Planlægningen af workshoppen Scholarly Society Journals in Transition to Open Access i forbindelse med COASP-konferencen i september, er ved af være afsluttet. Workshoppen afholdes den 20. september 2011 i Tallin. Gruppen har udarbejdet et 40-siders briefing paper 5

6 med titlen Open Access Business Models for research Funders and Universities. Den vil være tilgængelig på KEs website midt september og vil blive distribueret på ovennævnte workshop. Ligeledes vil den blive distribueret via netværk og anden markedsføring. Medlemmer af arbejdsgruppen deltog i ECs Co-ordination Workshop on Open Access to Scientific Information den 4. maj. og kunne med glæde notere, at KE blev nævnt i samtlige indlæg. Primary Research Data Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde i perioden. Mikkel Christoffersen, DEFF, er indtrådt i gruppen. Rapporten The legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries er færdig. Rapportens formål er at give KE partnere og andre interessenter et overblik over den eksisterende lovgivning inden for området, for på denne måde at kunne tage arbejdet med adgang til forskningsdata videre. Rapporten præsenteres for inviterede i EU-kommissionen den 9. september. Gruppen afholder en workshop med titlen Research Data Management: Activities and Challenges i Bonn den november. Licenser Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde i perioden. Der arbejdes på et briefing paper om Open Access licenser, som skal give nogle anbefalinger til indholdet af en OA licens. Der planlægges en workshop Incorporating new developments in daily licensing practice: setting conditions for open access, patron driven access, and data- & text mining den 22. november i München. Interoperability of Digital Repositories Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde i perioden. I juni afholdtes det sidste møde i rækken af møder om usage statistics. Gruppens guidelines blev diskuteret og fik tilsagn af deltagerne. Der er fra deltagerne side udtrykt ønske om at forsætte arbejdet med OA Usage Statistics inden for KEs rammer. Den afsluttende workshop i samarbejdet omkring Persistent Identifier blev afholdt i juni. Som fortsættelse og opfølgning arbejder en gruppe med at udarbejde et manifest, som skal bringe de forskellige initiativer inden for området sammen. Gruppen har igangsat et arbejde med Digital Author Identifiers, og der afholdes en workshop for relevante interessenter i London i december. Virtual Research Environments Arbejdsgruppen har afholdt et møde i perioden. Gruppen har afholdt et roundtable on strategic developments in VREs den 12. maj i København. 6

7 Planlægningen af 2 nd international workshop on VREs collaborations in perspective er ved at være på plads. Den afholdes den november i Birmingham med hovedtemaet bæredygtighed, ændring af forskeres adfærd og stimulering og etablering af international dialog. Der planlægges med ca. 50 deltagere, og flere danske inviterede deltager i workshoppen. 7

8 Status for DEFF Licenser I maj blev der afholdt et forhandlingsstrategimøde med deltagelse fra KUBIS, CBS, SB, DTIC, RUB, SDUB, AUB, en repræsentant fra professionshøjskolerne og DEFF. Mødet blev sat i stand på foranledning af betydelige budgetproblemer på enkelte institutioner og mundede ud i en samlet anbefaling til DEFF Licenser om forhandlingsstrategien for henholdsvis 1-årige og flerårige aftaler. Det blev efterfølgende besluttet, at institutionerne med de største budgetproblemer gik i tæt dialog med Licenser med henblik på at forhandle målrettede løsninger til dem. Licenser gymnasier, SoSU og VUC Halvvejs igennem det tre-årige forløb med fælles licenser til skolerne er der meget fokus fra skolernes og DEFFs side på, at der bliver fuld valuta for pengene på den måde, at licenspakkerne bliver udnyttet og brugt. I dag har skolerne adgang til licenserne ved ip-adgang og adgang fra UNI-C databasetjenesten SkoDa, og ingen af adgangsmulighederne har virket 100% optimalt. DEFF Licenser er derfor i samarbejde med WAYF sekretariatet og Statsbiblioteket i gang med at forbedre dette, sådan at skolerne via single-sign on får adgang til licenserne. Løsningen kører p.t. i test hos udvalgte skoler med WAYF-adgang og forventes implementeret i løbet af efteråret ERMS Projektet ERMS referencemodel er afsluttet. Hovedformålet var at få indsamlet licensbetingelser, digitaliseret dem og gjort data tilgængelige for de institutioner, der er med på licensaftalerne. Status ved projektets afslutning var, at der for 74 % af licensaftalerne er tilknyttet digitale licensbetingelser. For 13 % af aftalerne har forlaget svaret, at de ikke vil levere disse til umiddelbar digitalisering. Der er i alt titellister på 95 % af aftalerne. Indhentning af licensbetingelser fra de forlag, der endnu ikke har leveret samt vedligeholdelse og opdatering af de licensbetingelser, der er leveret, indgår fremover i processen omkring licensforhandlinger og de årlige fornyelser af aftaler. Licensweb en er nu udviklet således, at licensbetingelserne ligger tilgængelige for institutionerne eller kan importeres af institutionerne til egne ERM systemer. DEFF Licenser har deltaget med et oplæg om projektet på Seminarium om e-resurser och Workshop om ERM-system afholdt af Kungliga Biblioteket Sverige i Stockholm den 14. juni. DEFF Licenser er pr. maj 2011 indtrådt som DEFF-repræsentant i KE-Licensgruppen. Licensgruppen holdt møde den 13. maj 2011 i Utrecht. Primo juli startede forprojekt om afdækning af muligheder for indtægtsdækket virksomhed på licensområdet. 8

9 Status for Programområdet Mødet med Brugeren Mødet med Brugeren afsluttede sit arbejde med tre opfølgende workshops på de projekter, der er kørt i perioden. Workshop 1: Kend din bruger (med baggrund i Brugerkaravanen) Workshop 2: InfoArt Workshop 3: hvemved.dk. MmB havde udbudt en mindre pulje til opfølgende projekter og ud fra diskussioner og idéer fra deltagerne, blev der mulighed for at ansøge puljen om midler. Alle tre workshops havde en bred deltagelse fra DEFF-bibliotekerne og var en succes. Dette resulterede i 7 ansøgninger, som alle blev godkendt. De afsluttes og afrapporteres med udgangen af Programgruppen holdt afsluttende møde den 7. juni 2011, hvor alle udtrykte, at programgruppens område har været værdifuldt for DEFF-bibliotekerne. Det har sat fokus på brugerperspektiv og -involvering og på denne måde rykket fokus. Programområdets arbejde har kunnet følges på dens wiki (http://www.deff.dk/mmb) men vil herefter ikke længere blive opdateret, idet gruppen nu er nedlagt. 9

10 Info-Art Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Thomas Vibjerg Hansen, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: Marts december 2010 Kort beskrivelse af projektet Dette projektudkast udarbejdes af MmB med baggrund i den tidligere gennemførte Ekspertworkshop med programgruppen og indbudte eksperter, som blev afholdt 2. oktober Produktudviklingen skal laves af en biblioteksekstern partner med MmB som kunde. Målet med projektet er at udarbejde et kunstnerisk inspirationsværktøj med afsæt i brugernes egen adfærd til brug i DEFF bibliotekerne. Værktøjet skal vise reelle søgninger foretaget i det digitale bibliotek, søgningerne vises som f.eks. tag clouds af emner, live streaming, bearbejdede søgninger eller på anden vis. Visningen udformes som et kunstværk i det fysiske bibliotek, f.eks. blæst op på en væg via en projektor. Det er en kunstnerisk feature, men også et inspirationsværktøj, brugerne kan f.eks. via en tilkoblet pc klikke sig ind på de enkelte emne-tags og se den strømmende flod af poster, der i øjeblikket søges frem i bibliotekets database. Søgningerne, tag clouds, live streaming eller andet kan også benyttes i det digitale bibliotek og vises i bibliotekets søgegrænseflade eller andre steder på bibliotekets web. Projektet understøtter således programgruppens mål med at øge brugernes oplevelse af relevans og umiddelbarhed i mødet med det virtuelle og fysiske bibliotek, og bringe det digitale i spil med de populære fysiske studiemiljøer i og udenfor biblioteksrummet. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Projektet skulle være afsluttet per 31. december Grundet tekniske vanskeligheder, som ikke kunne forudses, og pga. vanskeligheder med at finde fælles arbejdstid mellem Redia, AUB og DTUB er projektet blevet kraftigt forsinket. Det skyldes dels vores travlhed med andet arbejde og dels sommerperioden. Det har dog hele tiden været i fremdrift. Vi tester pt og forventer at lave afrapportering primo november AUB har desuden pga etiske overvejelser i forbindelse med at udstille biblioteksbrugernes søgninger, haft brug for at finde en anden løsning, som Redia kunne bruge. 10

11 Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (maj-august 2011) Den tekniske del er blevet færdigudviklet, og vi er gået over i test på AUB og DTUB. Testperioden afsluttes ultimo oktober. Vi har afholdt en workshop på DTUB i maj 2011 med afsæt i InfoArt om formidling af det digitale bibliotek, f.eks. formidling af informationsressourcer. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (september-december 2011) Test i september og oktober. Formidling til andre biblioteker primært via Forskbib-listen primo november. Afrapportering primo november. 11

12 Workshop i forlængelse af Info-Art Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Projektperiode: 2011 Kort beskrivelse af projektet Til denne workshop knyttes et rammebeløb ( kr.), som DEFF-bibliotekerne kan søge til iværksættelse af projekter under workshop temaet. MmB ønsker med denne workshop at inspirere til og muliggøre konkret udvikling på det nævnte eksperimenterende projekts områder, generelt i fag- og forskningsbibliotekerne, men også gerne i de mindre biblioteksmiljøer, som ikke i det daglige har udviklingskraft og -overskud til sådanne aktiviteter. Det er programgruppens ønske, at den viden, som projektet har genereret, skal formidles direkte, diskuteres og sættes i spil i brede biblioteksudviklingsmiljøer. De biblioteker, som i forlængelse af denne workshop ønsker at iværksætte en sådan udvikling for DEFF-midler, vil skulle fremlægge konkrete projektplaner samt forpligter sig til at dele de høstede erfaringer i DEFF-miljøet. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Det skønnes, at projektet ikke afviger fra tidsplanen i ansøgningen. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (maj-august 2011) Workshop i forlængelse af projektet InfoArt Det digitale bibliotek og brugerne blev afholdt den 17. maj 2011 på DTIC i Kgs. Lyngby med deltagelse fra en bred vifte af forsknings- og uddannelsesbiblioteker repræsenterende korte / videregående, mellemlange og lange uddannelser. Programgruppen Mødet med Brugeren modtog indenfor den fastsatte tidsfrist (14 dage) tre projektansøgninger generet på baggrund af ovenstående workshop: 1. Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e- ressourcer (danske fagbøger) fremsendt af et samarbejde i VIA Bibliotekerne ved Claus Bjerg, ledende bibliotekar. Projektet bevilgedes ,00 kr. 12

13 2. Eksponering af e-ressourcer i biblioteksrummet fremsendt af et samarbejde i Business and Social Sciences, Aarhus University ved Tove Bang, Bibliotekschef, ASB Bibliotek. Projektet bevilgedes ,00 kr. 3. Funktionelle, æstetiske læreprocesser. Fra digitale søgestrenge til faglige fællesskaber fremsendt af et samarbejde mellem Roskilde Universitetsbibliotek, Danmarks Pædagogiske Universitetsbibliotek, Aarhus Universitet og det Humanistiske Fakultetsbibliotek, KUBIS ved Hans Kristian Mikkelsen, Fakultetsbibliotekar, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek. Projektet bevilgedes ,00 kr. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (september-december 2011) Projektafviklingen sker i efteråret 2011 med deadline for afrapportering Bevillingen udbetales under forudsætning af, at projekt- og tidsplan overholdes og at rapporten dokumenterer opnåede resultater og omsætning af udvikling i praksis. 13

14 Hvemved.dk (tidligere Dinevennerveddet.dk ) Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Thomas Vibjerg Hansen, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: Kort beskrivelse af projektet De studerende bruger hinanden som et fysisk netværk i deres problemløsning og videntilegnelse. Man støtter hinanden, give referencer videre, rådgiver om hvordan man har taklet en given akademisk situation, diskuterer med hinanden. Studerende vil gerne se andre studerendes opgaver og projekter for at blive inspireret, og for at se, hvordan man gør. I deres opgave- og projektløsninger står de studerende i situationer, hvor de vælger emne, idéudvikler, problematiserer, dokumenterer, konkluderer og perspektiverer. Tanken med denne applikation er at udnytte det virtuelle netværk, som ligger lige for med eksistensen af de sociale teknologier, og give den en akademisk ramme. Målet med projektet er at bidrage til en målrettet akademisk brug af de sociale net i de studerendes opgaveløsning og projektarbejde. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Som tidligere beskrivet er produktet er færdigudviklet og betalt, men færdiggørelsen, dvs. formidling, evaluering og afrapportering er blevet udskudt til september og oktober 2011, da vi ville ramme ind i en ny akademisk sæson.det er særlig i forbindelse med de kreative idéudviklende faser ved opgave- og projektstart. Derfor venter vi med at markedsføre hvemved.dk til august/september. Projektet forventes afrapporteret primo november. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (maj-august 2011) Der er blevet planlagt en formidlingsstrategi via postkort til Deff-bibliotekerne (udsendt primo september), samt pressemeddelelser til studenterblade og studiefacebooks (udsendt primo september via Forskbib-listen). Vi har afholdt en workshop på AUB i maj 2011 med afsæt i hvemved.dk og brugen af sociale medier i en akademisk kontekst. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (september-december 2011) 14

15 Formidling af hvemved.dk primo september 2011 via: Postkort til et udsnit af deff-biblioteker på forskellige uddannelsesniveauer. Færdiglavede pressemeddelelser beregnet til studenterblade og studiefacebooks. De er sendt ud via forskbib-listen til bibliotekskolleger, som har sendt det videre til relevante studenterblade og facebooks. Evaluering primo november Vi vil dog fortsætte evalueringen ind i december 2011, da det skal besluttes om hvemved.dk skal hostes videre af Socialsquare, hostes af et deff-bibliotek eller lukkes ned. Afrapportering primo november. 15

16 Workshop i forlængelse af hvemved.dk Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Projektperiode: Kort beskrivelse af projektet Til denne workshop knyttes et rammebeløb ( kr.), som DEFF bibliotekerne kan søge til iværksættelse af projekter under workshop temaet. MmB ønsker med denne workshop at inspirere til og muliggøre konkret udvikling på det nævnte eksperimenterende projekts områder, generelt i fag- og forskningsbibliotekerne, men også gerne i de mindre biblioteksmiljøer, som ikke i det daglige har udviklingskraft og -overskud til sådanne aktiviteter. Det er programgruppens ønske, at den viden, som projektet har genereret, skal formidles direkte, diskuteres og sættes i spil i brede biblioteksudviklingsmiljøer. De biblioteker, som i forlængelse af denne workshop ønsker at iværksætte en sådan udvikling for DEFF midler, vil skulle fremlægge konkrete projektplaner samt forpligter sig til at dele de høstede erfaringer i DEFF.miljøet. Formålet med projektet er at vurdere, hvad DEFF-projektet hvemved.dk kan udvikle sig til, og hvilke andre web 2.0 baserede informationskompetence-udviklende projekter, det kunne være relevant at iværksætte. Workshoppen henvender sig primært til biblioteksansatte, der arbejder med udviklingen af brugernes informationskompetencer i undervisning, via bibliotekernes eller uddannelsernes hjemmesider, eller via udvikling af webapplikationer. Workshoppen skal tage afsæt i en vurdering af den konkrete webapplikation hvemved.dk med fokus på formål, indhold, design og videre perspektiver. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Det skønnes, at projektet ikke afviger fra tidsplanen i ansøgningen. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (maj-august 2011) Workshop i forlængelse af hvemved.dk De sociale medier og brugerne blev afholdt den 31. maj 2011 på AUB med deltagelse fra en bred vifte af forsknings- og uddannelsesbiblioteker repræsenterende korte / videregående, mellemlange og lange uddannelser. 16

17 Programgruppen Mødet med Brugeren modtog indenfor den fastsatte tidsfrist (14 dage) to projektansøgninger generet på baggrund af ovenstående workshop: 1. SMUC Viden (Sociale Medier i UC Viden) fremsendt af UV Viden systemudviklingsgruppen under Professionernes Rektorkollegium ved Charlotte Greve, UC Viden koordinator. Projektet bevilgedes ,00 kr 2. SOSU-SNAK en blog fremsendt af et samarbejde mellem Social- og Sundhesskolen Skive-Thisted-Viborg og Randers Social- og Sundhedsskole ved Vibeke Nielsen, direktør, Randers Social- og Sundhedsskole. Projektet bevilgedes ,00 kr. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (september-december 2011) Projektafviklingen sker i efteråret 2011 med deadline for afrapportering Bevillingen udbetales under forudsætning af, at projekt- og tidsplan overholdes og at rapporten dokumenterer opnåede resultater og omsætning af udvikling i praksis. 17

18 Videreudvikling af UB-testen Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Projektperiode: Kort beskrivelse af projektet Projektet vil i et samarbejde mellem ASB Bibliotek. Aarhus Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Aarhus Universitet, Æstetikbiblioteket, Aarhus Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, KUBIS og VIA Bibliotekerne arbejde med en videreudvikling af UB-testen, som støtte i det akademiske arbejde med information og til styrkelse af de studerendes informationskompetence. Der er umiddelbart ikke tale om fuldstændigt grundlæggende ændringer, da de systemmæssige rammer og det lege- og spillende element synes at fungere i forhold til målgruppen af fortrinsvist yngre mennesker, men om, at UB-testen ses på igen. Vi ved, at produkter som UB-testen, især de steder hvor der ikke er ressourcer til omfattende face-to-face undervisning, herunder professionshøjskolebiblioteker, kan være en god og effektiv kontaktflade til de studerende og studiemiljøet, hvis den præsenteres i den rette kontekst. Konteksten er imidlertid, som UB testen fremstår nu, universiteters uddannelsesmiljø. Vi ved også, at de anviste ressourcer ikke dækker alle faglige sammenhæng og derfor dels kunne udvides i antal samt målrettes yderligere. Begge aspekter, kontekst og ressourcer, vil altså kunne videreudvikles og projektet således bidrage til at skærpe UB-testen til ovennævnte formål, at være virtuel back-up i bibliotekers arbejde med styrkelse af studerendes informationskompetence. Desuden ønsker projektet, at UB testen fremadrettet vil kunne målrettes både universitets- og professionshøjskolestuderende DEFF rummer nu, som bekendt, begge institutionstyper. Det er kendt, at produktet anvendes i begge uddannelseskontekster i forskelligt omfang universiteter især og professionshøjskolen til dels alt efter om principperne i det akademiske arbejde med information er i fokus eller der er tale om anvisning af konkrete kilder. Projektets videreudvikling af UB testen/library test tager således udgangspunkt i produktets fremadrettede potentiale. Derved understøttes princippet om bæredygtighed af den viden og de produkter, som udvikles og finansieres af DEFF. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette 18

19 Projektets udarbejdelse af kravspecifikation er en smule forsinket holdt op imod tidsplanen. Projektet påregner imidlertid at kunne indhente forsinkelsen. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (maj-august 2011) Møde nr. 2 i projektet Videreudvikling af UB-Testen (UBT) blev afholdt d. 25. august På dette møde fremlagdes (ved Det Informationsvidenskabelige Akademi) rapport indeholdende de resultater som dybdeinterviews maj 2011, maj 2011 samt maj 2011) af brugere af UB-testen (AU, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU, Det Humanistiske Fakultet og VIA, UC, pædagog-, lærer- og sygeplejeuddannelserne) havde ledt frem til. Denne danner baggrund for udarbejdelse af kravspecifikation til den faglige og tekniske videreudvikling af produktet, som skal målrettes både universitets- og professionsbacheloruddannelser. Der nedsattes på mødet en redaktionsgruppe, som tager disse resultater videre og gør arbejdet med kravspecifikation færdigt, som retningsgivende for den tekniske tilretning af produktet. Som på det første møde diskuteredes perspektiverne i produktet UBT, herunder lancering af mobil platform. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (september-december 2011) Fase 2: Der udarbejdes kravspecifikation til softwareleverandør. Dette arbejde berammes til medio august-september måned Kravspecifikationen udarbejdes på baggrund af ovennævnte rapportering af brugerundersøgelsen i et tæt samarbejde med Mikkel Bech (Bechbox). Fase 3: Nye elementer implementeres i UBT af softwareleverandør (Bechbox). Dette arbejde berammestil medio september-november måned Fase 4: Aftestning af UBT berammes til december måned projektpartnere deltager i aftestning i et samarbejde med Mikkel Bech (Bechbox). 19

20 Brugerskabte data Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Gitte Andersen, Danmarks Tekniske Informationscenter (DTIC), Projektperiode: Kort beskrivelse af projektet MmB ønsker jf. handlingsplanen at iværksætte konkrete relevante og eksperimentelle projekter om web 2.0 med eksterne partnere med henblik på implementering inden for perioden. Selve projektudkastet udarbejdes af MmB med baggrund i den tidligere gennemførte Ekspertworkshop med programgruppen og indbudte eksperter, som blev afholdt den 2. oktober (Se bl.a. artikel herom: Bibliotek på brugernes præmisser. I: DF Revy nr.1, Jan-Feb 2010, s.13). Projektet omfatter to faser, en analysefase og implementeringsfase. Ansøgningen omfatter analysefasen, men indeholder beskrivelser af begge faser. Analysen skal afsøge, hvordan der kan indhentes brugerskabte data fra internationale og danske leverandører om akademiske bøger fra danske og udenlandske kilder. Med brugerskabte data forstås anmeldelser, kommentarer, tags, ratings eller andre data, hvor brugerne vurderer et materiale. Analysen munder ud i en rapport med anbefalinger til, hvordan et samarbejde om datalevering kan etableres. Projektet relaterer sig til et eksisterende projekt under Styrelsen for Bibliotek og Medier om en national opsamling af brugerskabte data (BS-BSD). Projektet ønsker større fokus på brugerne af fag- og forskningsbiblioteker i BS-BSD. Projektet vil benytte den infrastruktur, som pt. er i gang med at blive etableret i regi af BS-BSD, BS-BSDs styregruppe er interesseret i samarbejdet og ønsker at inddrage eksterne kilder i deres projekt. Projektet skal supplere BS-BSD med en kritisk masse af brugerskabte data fra danske og udenlandske kilder som f.eks. forlag og leverandører af videnskabelig bøger. Kilder, der har særlig relevans for fag- og forskningsbibliotekerne. Projektet understøtter således programgruppens mål med at øge bruger til bruger kommunikation. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Projektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, som var sat til afslutning i marts Projektet har afventet godkendelse og tilsagnsbrev fra DEFF, hvilket blev givet den 22. januar Derefter skulle projektets bemanding og ressourceallokering på plads. 20

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata DEFF FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata Rapport fra fase I. Asger Væring Larsen, Sacha Zurcher, Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Jesper Boserup Thestrup, Søren Ærendahl Mikkelsen, Mogens Sandfær,

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Læs mere