Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Papir Brevfletning Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015 Spørgeskemaundersøgelsen løber i perioden fra den 14. april 2015 til den 22. maj Det er af stor betydning for Rigsarkivets tilsyn, at kommunen udfylder skemaet så omhyggeligt som muligt. Du kan derfor i denne periode lge dig ind til enhver tid indtaste oplysninger, efterhånden som du får dem indsamlet. De indtastede oplysninger bliver gemt, når du lukker vinduet ned. Det er derfor vigtigt, at du husker at lukke ned, når du stopper med at arbejde i skemaet. Hvis I overskriver tidligere indtastninger, bliver de oprindelige oplysninger IKKE gemt. Hvis du ønsker at udskrive spørgeskemaet først derefter udfylde det elektronisk, kan du udskrive spørgsmålene ved at trykke på printerikonet nederst på siden. Skemaet ses bedst i en sideopsætning i 50% med en margenbredde på 1 cm. Husk d, at den endelige besvarelse af spørgeskemaet skal ske elektronisk. Rigsarkivet sender en kopi af besvarelsen til kommunaldirektøren med kopi til dig. Har du behov for yderligere rækker til indtastning af besvarelsen, kontakt da venligst Rigsarkivet. Det skal påpeges, at det udleverede link er et specifikt link til jeres kommune ikke må udleveres til andre kommuner. Vejledning til spørgeskemaet finder du undervejs i undersøgelsen. Har du spørgsmål i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet, kan du kontakte Rigsarkivet på mail: eller telefon Med venlig hilsen Rigsarkivet Tryk næste for at fortsætte I undersøgelsen skal der svares på følgende spørgsmål: Baggrundsspørgsmål 1. Navn på kommunen Kontaktperson vedr. it-systemer 2. Navn på kontaktperson i kommunen 3. Telefonnummer på kontaktperson i kommunen 4. E-post-adresse på kontaktperson Kontaktperson vedr. papirarkivalier 5. Navn på kontaktperson i kommunen 6. Telefonnummer på kontaktperson i kommunen 7. E-post-adresse på kontaktperson Offentlige arkiver oprettet efter arkivlovens 7 8. Har kommunen et offentligt arkiv? 9. Navn på kontaktperson:. Arkivets e-post-adresse: Vedtægter 11. Arkivets seneste udgave af vedtægter: datering 11a. Send vedtægterne til Strategi for arkivering af papirarkivalier 12. Hvilken strategi har kommunen valgt for papirarkivalier? 13. Hvordan vil kommunen stille papirarkivalier, som er tilgængelige i henhold til arkivloven, til rådighed for borgerne?

2 Side 2 af 17 Strategi for arkivering af it-systemer 14. Har kommunen en strategi for arkivering af it-systemer? 15. Har kommunen en arkiveringsplan for aflevering? Papirarkivalier Papirarkivalier i varetægt 16. Hvad har kommunen af papirarkivalier? Opbevaring af papirarkivalier 17. Lever kommunens arkivlokaler op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler? 18. beskadigede arkivalier bestemt til bevaring? It-systemer Administrative systemer 19. ESDH-systemer med journalsager 20. Elektroniske journaler 21. Elektroniske sagshenvisnings- advissystemer er på økonomiområdet 22. Økonomisystemer er på social- sundhedsområdet 23. ESDH-systemer med personsager 24. Daginstitutions- børnepasningssystemer 25. Omsorgssystemer 26. er vedr. institutioner for handicappede herunder døgninstitutioner 27. er vedr. social- psykiatribehandling herunder døgninstitutioner 28. er vedr. forebyggelse genoptræning 29. Sundhedsplejesystemer 30. er vedr. misbrugsbehandling er på miljø- teknikområdet 31. ESDH-systemer med byggesager 32. ESDH-systemer med sager vedr. miljøgodkendelser miljøtilsyn er på undervisningsområdet 33. Elevadministrationssystemer 34. er vedr. specialundervisning 35. PPR-systemer Væsentlige nye systemer, som bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse 36. Har I systemer, som I mener bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse, som ikke indgår i tidligere spørgsmål? Samlinger af sags- eller behandlingsrelevante bestemt til bevaring på fagområderne, som kun ligger på fællesdrev, intranet mv. (dvs. ikke i it-systemerne) 37. Brug af fællesdrev, intranet mv. Forskningsdata 38. Hvilke institutioner har generelt forskningsdata i varetægt? 39. Findes der centrale fælles institutioner med forskningsdata i kommunen eller på tværs af kommuner? Tryk næste for at starte spørgeskemaundersøgelsen Baggrundsspørgsmål 1. Indtast navn på kommunen: Trundholm Kommune Kontaktperson vedr. it-systemer I spørgsmål 1-4 indtastes kommunens navn, samt navn, stilling, telefonnummer e-post på den person, der er kontaktperson vedr. it-systemer. Formålet er at sikre, at Rigsarkivet har mulighed for at henvende sig med uddybende spørgsmål til besvarelsen. 2. Indtast navn på kontaktperson i kommunen: Niels Nielsen 3. Indtast telefonnummer på kontaktperson i kommunen: Indtast e-postadresse på kontaktperson: Kontaktperson vedr. papirarkivalier

3 Side 3 af 17 I spørgsmål 5-7 indtastes navn, stilling, telefonnummer e-post på den person, der er kontaktperson vedr. papirarkivalier. Formålet er at sikre, at Rigsarkivet har mulighed for at henvende sig med uddybende spørgsmål til besvarelsen. 5. Indtast navn på kontaktperson i kommunen: Niels Nielsen 6. Indtast telefonnummer på kontaktperson i kommunen: Indtast e-postadresse på kontaktperson: Offentlige arkiver oprettet efter arkivlovens 7 Et offentligt arkiv efter arkivlovens 7 er et arkiv, der er oprettet efter en beslutning i kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget, som opbevarer kommunens arkivalier, stiller dem til rådighed for borgere myndigheder, samt vejleder i brugen af dem. Disse arkiver kaldes så stadsarkiver eller 7-arkiver varetager de samme funktioner som Rigsarkivet, hvad angår kommunens arkivalier. tvivl om arkivets status, skal dette afklares, inden der sker aflevering af kommunale arkivalier til arkivet. Man kan læse mere om offentlige arkiver i Rigsarkivets vejledning herom: Se her I spørgsmål 8 skal der svares på, om kommunen har et offentligt arkiv ( 7-arkiv). 8. Har kommunen et offentligt arkiv? Under oprettelse Offentlige arkiver oprettet efter arkivlovens 7 fortsat Hvis kommunen har et offentligt arkiv, skal der i spørgsmål 9- indtastes navn på kontaktperson samt e-post til arkivet. 9. Indtast navn på kontaktperson på det kommunale arkiv: Peter Persen. Indtast arkivets e-post adresse: 11. Datering af arkivets seneste udgave af vedtægter. Indsend vedtægterne til Strategi for arkivering af papirarkivalier I spørgsmål 12 ønskes oplyst, hvilken overordnet strategi kommunen har valgt for papirarkivalierne. Med strategi menes der en overordnet plan for, hvordan kommunen vil håndtere dens papirarkiver: Vil kommunen selv opbevare arkivalierne, vil kommunen aflevere til Rigsarkivet, eller skal der ske aflevering til kommunens offentlige arkiv? Strategien kan udmønte sig i en afleveringsplan, som rummer oplysninger, hvornår de konkrete afleveringer skal finde sted, hvem der har ansvaret for afleveringerne. 12. Hvilken strategi har kommunen valgt for papirarkivalier? Arkivalierne forbliver hos kommunen Aflevering til Rigsarkivet Aflevering til eget arkiv ( 7-arkiv) Ifølge arkivlovens 22 er kommunale arkivalier tilgængelige for enhver, når arkivalierne er 20 år gamle, kommunen har pligt til at stille arkivalierne til rådighed efter reglerne i arkivlovens Kommunen har endvidere pligt til, så vidt muligt, at behandle ansøgninger om arkivadgang inden for 30 dage. Kommunen skal derfor oplyse, hvordan den stiller papirarkivalier til rådighed for borgerne.

4 Side 4 af Hvordan vil kommunen stille papirarkivalier, som er tilgængelige i henhold til arkivloven, til rådighed for borgerne? (Sæt gerne kryds) Er afleveret til Rigsarkivet Selv fremfinde stille til rådighed på anvist sted Via egen læsesal (f.eks. på kommunens stadsarkiv) Beskriv Supplerende kommentarer Vi vil bruge vores eget stadsarkiv. Strategi for arkivering af it-systemer I spørgsmål ønskes oplyst, hvilken overordnet strategi kommunen har valgt for it-systemer. Med strategi menes der en overordnet plan for, hvordan kommunen vil håndtere dens it-systemer: Vil kommunen aflevere til Rigsarkivet, eller skal der ske aflevering til kommunens offentlige arkiv? Strategien kan udmønte sig i en afleveringsplan, som rummer oplysninger om, hvornår de konkrete it-afleveringer skal finde sted, hvem der har ansvaret for afleveringerne. 14. Har kommunen en strategi for arkivering af it-systemer? 15. Har kommunen en arkiveringsplan for aflevering? Supplerende kommentarer Der er udarbejdet en strategi med tilhørende afleveringsplan i samarbejde med EARKIVET, som vi er medlem af. Vejledning til besvarelse af papirarkivalier Vigtigt: læs vejledningen til disse spørgsmål grundigt inden besvarelsen. Rigsarkivet har i bekendtgørelserne nr. 00 af 28. september 2004 nr. 995 af 3. august 20 udpeget de typer af papirarkivalier, der indeholder bevaringsværdige data. Bekendtgørelserne med tilhørende vejledninger kan findes på Rigsarkivets hjemmeside: Se her. Formålet med spørgsmålene er, at kommunen Rigsarkivet får overblik over, hvilke papirarkivalier, som kommunerne har i varetægt. Besvarelsen skal ikke omfatte papirarkivalier, som er afleveret til offentligt arkiv. For papirarkivalier bestemt til bevaring angives: Kommune der har skabt arkivalierne. Både arkivalier fra den nuværende kommune forgængerkommunerne skal angives. Forvaltning: den forvaltning, afdeling eller udvalgt, som har skabt sagerne. Arkivserie: En række af arkivalier, f.eks. journalsager, byggesager, sociale klientsager. Adresse: Hvor opbevares arkivalierne idag? Periode: Her angives startår slutår for hver enkelt arkivserie. Omfang: Her skal kommunen angive, hvor mange hyldemeter hver enkelt arkivserie fylder.

5 Side 5 af 17 Papirarkivalier I spørgsmål skal kommunen svare på spørgsmål om de papirarkivalier, som kommunen har (dvs forvaltnings- mellemarkiver), som ikke er afleveret til offentligt arkiv. Kommunen skal både for den nuværende kommune for forgængerkommunerne oplyse, hvilke papirarkivalier kommunen, dvs. kommunens centrale forvaltning kommunens institutioner, har stående, hvem der har skabt arkivalierne, hvilke type arkivalier der er tale om, hvor de opbevares, hvilken periode arkivalierne dækker, hvor meget arkivalierne fylder. 16a. Hvad har kommunen af papirarkivalier? Kommune der har skabt sagerne/ne/protokollerne (forgængerkommuner nuværende kommune) Forvaltning/institution der har skabt sagerne/ne/protokollerne Arkivserie/type Hvis andet: beskriv Adresse for opbevaring Startår Slutår Hyldemeter Eksamens Forhandlingsprotokol Journalsager Personsager PersonalesagerByggesager Regnskabsmateriale Folkeregister Ægteskabsbøger Andet prøvebeviser Serie 1 Storeby Snerådet Højby Skole Serie 2 Storeby Hele kommunen Henlagt efter Odder-systemet Højby Skole ,3 Serie 3 Storeby Børneværnet Højby Skole ,4 Serie 4 Storeby Skattevæsenet Selvangivelser Højby Skole ,3 Serie 5 Lilleby Folkeregistret Rådhuset Serie 6 Nyby Hele kommune KL-sager Rådhuset ,7 Serie 7 Nyby Økonomiforvaltningen De godkendte budgetter regnskaber Rådhuset Serie 8 Nyby Socialtforvaltningen Rådhuset Serie 9 Nyby Aldersro Plejehjem Aldersro 1980 Serie Nyby Børnely Børnehave Børnehavens arkiv Børnely Serie 11 Nyby Højby Skole Højby Skole ,5 Serie 12 Serie 13 Serie 14 Serie 15 Har I papirarkivalier/behov for yderligere rækker? Opbevaring af papirarkivalier Kommunen bedes angive, om kommunens arkivlokaler lever op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler til sikring mod fysisk nedbrydning af arkivalier. Man kan læse mere herom i Rigsarkivets vejledning om opbevaring af papirarkivalier: Se her 17. Lever kommunens arkivlokaler op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler? 17a. Hvis kommunen ikke lever op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler: Beskriv Der er et utæt loft på Højby Skole, hvor visse arkivalier opbevares. Vi er i gang med at reparere loftet.

6 Side 6 af 17 Hvis kommunen har bevaringsværdige arkivalier, der er blevet beskadiget af svamp, fugt m.v., skal kommunen beskrive, hvilke arkivalier der er tale om, hvordan de er beskadigede. 18. beskadigede bevaringsværdige arkivalier? F.eks. svamp, skadedyrsangreb, fugt, o.lign.? 18a. Hvis der er beskadigede bevaringsværdige arkivalier: beskriv? Nle gamle protokoller fik vand for nle år siden. Vi har haft sendt dem til konservator. IT-arkivalier Vigtigt: læs vejledningen til disse spørgsmål grundigt inden besvarelsen. Rigsarkivet har i bekendtgørelserne nr. 00 af 28. september 2004 nr. 995 af 3. august 20 udpeget de typer af it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Bekendtgørelserne med tilhørende vejledninger kan findes på Rigsarkivets hjemmeside: Se her. Formålet med spørgsmålene er, at kommunen Rigsarkivet får overblik over, hvilke af kommunens it-systemer, bestemt til bevaring, der skal arkiveres hos et offentligt arkiv, inden data skal slettes persondatalovens bestemmelser. Et it-system er som oftest en database som f.eks.: et fagsystem eller et register med eller uden en e-journal (elektronisk journal), som indeholder oplysninger om sager, men hvor selve ne findes på papir et sags- dokumenthåndteringssystem (ESDH-system), hvor både oplysninger om sager samt selve ne findes i digital form. Flere it-systemer kan indgå i en serviceorienteret arkitektur (SOA-system) eller et systemlandskab. Et it-system er d ikke en applikation eller en hjemmeside. Spørgsmålene drejer sig både om de systemer, som kommunen anvender efter 1. januar 2007, om de systemer, som forgængerkommunerne annvendte før 1. januar Oplysningerne om forgængerkommunernes it-systemer findes i det regneark, som kommunen har fået sammen med link til spørgeskemaet (NNKommune_excelark2008). er indberettet ved Tilsyn 20 fra den nuværende kommune kan ses i pdf-filen (NNkommune_Bilag1). Vi beder jer indtaste oplysninger om alle systemer for at sikre, at alle systemer bestemt til bevaring før efter 2007 bliver arkiveret. Besvarelsen skal omfatte de it-systemer, som indeholder data bestemt til bevaring bekendtgørelse nr. 00 af 28. september 2004 nr. 995 af 3. august 20. Bemærk, at kommunens anvendelse af fælleskommunale systemer, herunder KMD-systemer, så skal medtages i besvarelsen. For hvert enkelt system bestemt til bevaring angives: Kommune der har skabt systemet ets navn. Hvornår systemet er oprettet, dvs. hvornår kommunen har taget systemet i brug. Angiv så præcis oprettelsesårstal som muligt. Sletningsfrister i henhold til. I anmeldelsen til har kommunen angivet, hvornår der skal slettes data. Det kan f.eks. være fem år efter, at en sag er afsluttet. Kommunen skal finde ud af, hvornår dette medfører, at der første gang skal slettes data (oplysninger). Sletningsfristen skal altså omsættes til en konkret dato, som angives dd-mm-yyyy eller et konkret år. Hvis systemet har fået data fra forskellige systemer fra forgængerkommunerne, er det det år, hvor de første konverterede data skal slettes, der skal angives. Inden der slettes data, skal der udarbejdes en systemuafhængig arkiveringsversion, som skal afleveres til et offentligt arkiv. systemleverandøren. Om der tidligere er udarbejdet en arkiveringsversion af data. Hvis der er udarbejdet en arkiveringsversion, skal det oplyses, hvilken periode arkiveringsversionen omfatter (ikke den enkelte arkiveringsversion, kun yderår) Om der fra et tidligere system ind i det nuværende system, hvilket system der er tale om, om alt er ind. Hvad vil kommunen gøre for at sikre, at data bliver arkiveret. Har I behov for yderligere rækker ved de enkelte it-systemer - kontakt venligst Rigsarkivet. Administrative systemer Et ESDH-system er et system, hvor både sager samt oplysninger herom findes i digital form. Eksempler: edoc, KMD Sag EDH, FICS, Acadre, Public360, SBSYS, ProFile. 19. ESDH-systemer med journalsager navn Hvis ja: Hvilket system er der til?

7 Side 7 af 17 : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Acadre Storeby DokAjour Acadre Lilleby Doculive En elektronisk journal er et system, hvor oplysninger om sager findes i digital form, mens selve sagerne ne findes i papirform. Eksempler på elektroniske journaler: Doculive, FICS, KMD Journal, KMD Sag. 20. Elektroniske journaler navn i systemet data til et nyt Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby KMD Sag Basis Journal Eksempler på systemer: KMD Sag Basis Journal.

8 Side 8 af Elektroniske sagshenvisnings- advissystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby KMD Sag Basis Journal er på økonomiområdet Eksempler på økonomisystemer: KMD ØS. Navision, KMD Opus Økonomi, Prisme. 22. Økonomisystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Prisme

9 Side 9 af 17 er på social- sundhedsområdet Et ESDH-system er et system, hvor både sager samt oplysninger herom findes i digital form. Eksempler: edoc, KMD Sag EDH, FICS, Acadre, Public360, SBSYS, ProFile. 23. ESDH-systemer med personsager navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Storeby DokAjour Acadre Kun de aktive sager blev overført 2 Eksempler: Extens, IDIS Dagpleje, KMD Institution 24. Daginstitutions- børnepasningssystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby IDIS

10 Side af 17 Eksempler: CSC Vitae, Lyngsøe Omsorgssystem, KMD Care, Uniq Omsorg 25. Omsorgssystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Uniq Omsorg Storeby Rambøll Care Uniq Omsorg Alle sager blev ind I bedes udfylde skemaet med alle kommunens systemer. Både nuværende kommune fra forgængerkommunerne. Eksempler: Bostedsystemet, K-jour, BB Journal, DHUV, Kingo, DUBU. 26. er vedr. institutioner for handicappede herunder døgninstitutioner navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Bostedsystemet Vi har taget kontakt til leverandøren. 2 Nyby DUBU Vi tror det sker fra centralt hold.

11 Side 11 af 17 Eksempler: Bostedsystemet, K-jour, BB Journal, DHUV, Kingo, DUBU. 26. er vedr. social- psykiatribehandling herunder døgninstitutioner navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Kingo Storeby Accesdatabase Vi har lige indgået kontrakt med leverandøren Vi er i gang med at finde en leverandør, der kan lave en arkiveringsversion - der er tale om et egetudviklet system fra amtets tid Eksempler: CSC Sundhed, Novax Sundhed, Avaleo Sundhed, TM Sund. 28. er vedr. forebyggelse genoptræning navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby TM Sund

12 Side 12 af 17 Eksempler: Novax, TM Sund, Avaleo Sundhed. 29. Sundhedsplejesystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Novax Sundhed Der skal arkiveres i 2015, hvor så forgængerkommunernes data vil indgå 2 Storeby TM Sund Novas Sundhed Eksempler: BB Journal, CSC Social, PCD, Bostedsystemet. 30. er vedr. misbrugsbehandling navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at

13 Side 13 af 17 1 Nyby PCD er på miljø- teknikområdet Eksempler: KMD Structura Byggesag, GeoEnviron, ProFile Byggesag, FilArkiv. 31. ESDH-systemer med byggesager systemer både fra forgængerkommuner nuværende kommune) navn af data? ALLE i systemet til nyt Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at sikre, at der sker arkivering? 1 Nyby KMD Structura Byggesag 2007 KMD er i gang med arkiveringen 2 Eksempler: KMD Structura Miljø, GeoEnviron. 32. ESDH-systemer med sager vedr. miljøgodkendelser miljøtilsyn systemer både fra forgængerkommuner nuværende kommune) navn ALLE i systemet Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at sikre, at der sker arkivering?

14 Side 14 af 17 af data? til nyt 1 Nyby GeoEnviron 2009 Vi har lige indgået kontrakt 2 er på undervisningsområdet Eksempler: Tabulex Tea, KMD Elev. 33. Elevadministrationssystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby KMD Elev Eksempler: PacerData.

15 Side 15 af er vedr. specialundervisning navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Storeby PacerData Acadre Indgår i arkiveringen af Acadre 2 Eksempler: WinPPR, Kingo. 35. PPR-systemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby WinPPR 2007 Leverandøren laver arkiveringsrunde i

16 Side 16 af 17 Væsentlige nye systemer, som bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse Kommunen kan have taget væsentlige, nye systemer i brug siden sidste tilsyn i 2011, som ikke er oplistet i de foregående spørgsmål. Kommunen har derfor mulighed for i spørgsmål 35 at nævne væsentlige, nye systemer, som bør inddrages i arbejdet med revision af de kommunale bevarings- kassationsbestemmelser. 36. Har I systemer, som I mener bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse, som ikke indgår i tidligere spørgsmål? type Forvaltningsområde navn Beskriv Hvorfor er systemet bevaringsværdigt? 1 Byggeprojektstyringssytem Teknikområdet ibinder 2 Indeholder alt materiale om opførelsen af kommunens bygninger ejendomme, korrespondance, tegninger m.v. Der er tale om væsentligt materiale til dokumentation af kommunen som bygherre, materialet findes ikke i kommunens ESDHsystem Systen Samlinger af sags- eller behandlingsrelevante data, AV-medier, fotosamlinger, o.lign. bestemt til bevaring på fagområderne, som kun ligger på fællesdrev, intranet mv. (dvs. IKKE i it-systemerne) Kommunen skal her registrere de samlinger af, som kommunen har liggende på fællesdrev eller intranet o.lign., som ikke er lagret i et it-system. Kommunen skal altså ikke indberette, hvis ne så er journaliseret i et ESDH- eller fagsystem. En samling kan f.eks. være en projektgruppes materiale, som er gemt på et fællesdrev, for at alle medlemmer har haft adgang til de relevante oplysninger. Det kan så være mødereferater fra kommunens HSU eller arbejdsgruppen om kommunens nye kommunikationspolitik, som kun findes på intranettet. Eksempler: byrådsmøder optaget på video, fotosamling i teknisk forvaltning 37. Brug af fællesdrev, intranet mv. Navn på samlingen af Startår Indeholder samlingen? Hvor mange gigabyte fylder data/ i samlingen? Indhold (population) Hvor ligger samlingen (angiv f.eks. fællesdrev, intranet eller lagringsenhed) Ved ikke 1 Direktionsreferater Alle direktionsreferater med bilag siden 2007 På fællesdrevet 2 Organisationsprojektet ,3 Fotos Projektet om kommunens nye organisation i 2013 Kommunen fotraferede i 1998 alle kommunens bygninger Sharepointløsning På server i teknisk forvaltning Systen

17 Side 17 af 17 Forskningsdata Mange kommuner udfører forskning. Det kan enten være grundforskning, anvendt forskning eller udviklingsarbejde. Hos kommunerne foregår megen forskning på social- sundhedsområdet. Det kan f.eks. være forskningsprojekter om børns trivsel, om helhedsorienteret rehabiliteringsindsats eller om ældres kostvaner. I spørgsmål 38 skal kommunen svare på, om kommunen opbevarer data fra forskningsprojekter. I spørgsmål 39 skal der svares på, om der findes centrale forskningsenheder i kommunen eller på tværs af kommunerne, dvs. om kommunen indgår i en forskningsenhed sammen med andre kommuner. 38. Hvilke institutioner har generelt forskningsdata i varetægt? Kommunens center for børnesundhedsforskning vores sundhedsforvaltning 39. Findes der centrale fælles institutioner med forskningsdata i kommunen eller på tværs af kommuner? Ved ikke 39a. Hvis ja: Hvilke? Vores center for børnesundhed er så ejet af vores nabokommune Sønderby. Desuden indgår vi i et samarbejde med Aalborg Universitetshospital om ældres kostvaner. Du har nu været igennem spørgeskemaundersøgelsen. Tak, fordi du besvarede spørgsmålene. Vi beder dig tjekke, om du har fået besvaret alle spørgsmål. Til med d. 22. maj 2015 er der mulighed for at gå ind i skemaet rette i oplysningerne. Vi vender tilbage, når vi i løbet af sommeren 2015 har behandlet kommunens besvarelse.

Afrapportering af det kommunale tilsyn

Afrapportering af det kommunale tilsyn Afrapportering af det kommunale tilsyn 2015 14-09-2016 1 Formål med tilsyn 2015 At følge op på tidligere tilsyn og afklare: 1. Om alle relevante it-systemer bliver arkiveret 2. Hvilke papirarkivalier der

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet 9. december 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/03636 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Sammenfatning og anbefalinger 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne Revision af bk-bestemmelser for kommunerne 2016 Fagligt forum for 7-arkiverne 14.9.2016 1 Overordnet formål Formålet med revisionen er at sikre bevaring af de rigtige arkivalier, det rigtige sted i det

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Ringsted kommunes arkivalier

Ringsted kommunes arkivalier Ringsted kommunes arkivalier NOTAT Byrådssekretariatet Indledning Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering Rapport fra arbejdsgruppe arkivering. Valg af arkivstrategi Forslag til koordineret nedlæggelse af de gamle kommuners arkiver og udformningen af en ny arkivenhed. v/ Tove Bonnerup, Sønderhald Kommune,

Læs mere

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen OM SNITFLADER SAPA netværksdage juni 2014 Kenneth Møller Johansen FOKUS PÅ KOMMUNERNES HJEMMEOPGAVER Snitflader KMD Sag As-Is Dokumentation fra KMD Analyse fra KOMBIT To-do for kommuner To typer opgaver

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015. Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015. Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet maj 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/00060 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Sammenfatning og anbefalinger. 5 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )

Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Referat. Rigsarkivet. Indsamling og Bevaring

Referat. Rigsarkivet. Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 25. august 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

DPR anvendelse Applikationer, som trækker på DPR

DPR anvendelse Applikationer, som trækker på DPR anvendelse Applikationer, som trækker på Versionsnr. 3 27. august 2010 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: anvendelse Applikationer, som trækker på O:\GTS\CPR\\Kontakter\Nyhedsbreve\_Rap_Appl\_Appl_Oversigt_v

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Papirarkiver og IT-systemer 1 Kilde: www.sa.dk Økonomid Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst www.rn.dk Tlf. 97 64 80 00 kbt@rn.dk Juni 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune Referat Dato 17. marts 2015 enetværksmøde revideret referat Mødedato: Mødetid: Mødested: Deltagere: Referent: 9. marts 2015 10.00-15.00 København Stadsarkiv Christian Frederiksen; Claus Gammelgaard; Daniel

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Udkast 11. januar 2017

Udkast 11. januar 2017 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Udkast 11. januar 2017 [Med grøn skrift er markeret indholdsmæssige ændringer i forhold til de gældende bestemmelser] I medfør af 5, stk.

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 3, maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014 TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen Kommunedage, november 2014 - MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR - HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? - AFREGNINGSMODELLER

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012

Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012 Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012 Arkivlokaler og opbevaringsforhold Den offentlige sektors arkivdannelse er i dag hovedsagligt digital. Ikke desto mindre vil myndighederne i årene frem fortsat

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Den danske kommunal- og strukturreform 2007 Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark

Den danske kommunal- og strukturreform 2007 Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark VOLUM 5 2014 http://dx.doi.org/10.7577/ta.1077 FAGARTIKKEL Christian Larsen Den danske kommunal- og strukturreform 2007 Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark Det kommunale landskab

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Indhold 1. Hvordan forløber en aflevering til Stadsarkivet et kort resumé?... 2 A.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere.

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere. Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr. 2015-019-0014 Sagsbehandler Camilla Knutsdotter

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale ÅRSBERETNING 2012 Indledning Året har været præget af indsamlinger af institutioners arkivalier i forbindelse med nedlægninger og sammenlægninger. Især har skole- og institutionssammenlægninger resulteret

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 994 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra sygehuse

Læs mere