Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april Kl. Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april Kl. Kl Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende: Erling Mikkelsen Mødepunkt Beslutning 1 Endelig godkendelse af dagsorden Korrektion forklaringer. Provstiudvalgets overskud er kr. Godkendes 2 Salg af Magnusvej 8, Saksild Sag: Magnusvej 8, opsigelse af lejemål (701) - Saksild Sogn Saksild-Nølev MR er meddelt betinget godkendelse af salg af Magnusvej 8 jf. ansøgning. PU har modtaget beslutningsprotokol med MR's godkendelse af salg. Salg af Magnusvej 8 godkendes endeligt. Magnusvej8 Ansøgning om godkendelse af ejendommen 3 Sognegård i Hou, ansøgning Sag: Nye sognelokaler i Hou (748) - Gosmer Sogn Licitation 24/3-2015: Byggesum kr Bevilling Kr MR ansøger om finansiering af kr Lån i 5% midler, kr bevilges. Meddelelse fra PU vedr. ny sognegård i Hou 4 Tilføjelser til tillæg til kirkegårdsvedtægt for Ørting Kirkegård Sag: Kirkegårdsvedtægt (604) - Ørting Sogn Tillæg til KG vedtægt vedr. gravsteder der tages ud af brug jf. godkendelse af PU Godkendes med mindre ændring i formuleringen Tilføjelser til tillæg til kirkegårdsvedtægt for Ørting Kirkegård 5 Salg af del af præstegårdsjord - Hundslund Sag: SALG af en del af Præsteembedets jord, (936) - Hundslund Sogn Hundslund MR ansøger om tilladelse til at sælge 5000 m2 af præstegårdsjorden til Godkendes Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Beslutning kraftvarmeværket i Hundslund til brug for etablering af halmfyr/lagerplads. NOTAT: evt salg af del af præsteembedets jord VS: Udleje af jord på længervarende kontrakt el salg SV: Varmeværket Ansøgning om godkendelse af salg af jord Ansøgning om salg af ca 5000 m2 af præsteembedets landbrugsjord 6 Materialeplads Ørting Kirke Sag: Materialeplads Ørting Kirke (941) - Ørting Sogn Ørting MR ansøger om godkendelse af projekt for renovering af materialeplads samt godkendelse af finansieringsplanen herfor. MR anmodes om at genoverveje projektets omfang og det samlede behov for kirkegårdene i kirkegårdssamarbejdet. PU ser positivt på gode og ordentlige forhold for medarbejdere og ønsker samtidig at der sikres rationel drift af hensyn til økonomien. Materialeplads Ørting Kirke 7 Godkendelse af regnskab 2014 Godkendelse af årsregnskab 2014 med flg. stempel: Korrektion til forklaringer: Provstiudvalgets regnskab viser et overskud på kr. Godkendes Odder Provstiudvalg, CVR-nr , Regnskab 2014, Afleveret den :57 Regnskab er fremsendt til PU 8 Energioptimering Sag: Energispareprojekt (615) Opfølgning på tiltag efter energigennemgang i Energigennemgang af Hundslund kirke og kirkehus Energigennemgang af Hundslund kirke igangsættes Opfølgning på gennemførelse af tiltag jf energirapporter fra 2011 og 2012 foretages af takstudvalget i forbindelse med besøg på kirkegårdene. ENERGIFORBRUG Referat, Side: 2

3 Orientering 9 Hundslund Kirkegård, Odder Provsti - renov. af indgangslåger Sag: Låger i kirkediget v/hundslund kirke (900) - Hundslund Sogn Hundslund MR har fået SØ's godkendelse til renovering af indgangslåger ved kirkegården Hundslund Kirkegård, Odder Provsti - renov. af indgangslåger 10 Bevilling af lån i stiftsmidlerne. Sag: Ny embedsbolig i Odder sogn (903) - Odder Sogn SØ har bevilliget et lån på i stiftsmidlerne til del-finansiering af opførelse af ny embedsbolig i Odder sogn. Bevilling af lån i stiftsmidlerne. 11 Embedsbolig, Rodstensgade 11, Odder Orienering om opførelse af embedsbolig Rodstensgade 11 ved JH Ved nedrivning er der konstateret flere miljøfarlige stoffer Beløbsramme til inventar, el m.m holder ikke, specielt er el væsentlig dyrere end forventet Tidsplan holder på trods af tidligere forsinkelser Store træer på nabogrund er fældet 12 Pilevej 3 / Plantagevej 209B JH orienterede om status i retssagerne. Begge retssager forventes afsluttet i Købstilbud til lejer Sag: Pilevej 4, salg af grunden (937) - Saksild Sogn Lejer af Pilevej 4 ønsker at købe grunden og MR har fremsat et købstilbud til lejer. købstilbud til lejer 14 ERFA møde for formænd Sag: ERFA - formænd (824) Orientering ved DRS Referat fra ERFA-møde i februar 15 Varmeanlæg Saksild, rapport prøveopvarmning Sag: Nyt varmeanlæg (619) - Saksild Sogn MR har meddelt at prøverapport på det nye anlæg viser at anlægget ikke lever op til krav i cirkulære. MR kontakter varmekonsulenten. Referat, Side: 3

4 Orientering NOTAT - Varmeanlæg Saksild 16 Renovering af udenomsarealer ved præstegården Sag: Anlæg af have og gårdsplads - Torrild præstegård (895) - Torrild Sogn Renovering af udenomsarealer ved præstegården samt finansiering heraf godkendt Renovering af udenomsarealer ved præstegården samt finansiering godkent 17 Renovering af Torrild præstegård Sag: Renovering af Torrild Præstegård (639) - Torrild Sogn Der har været afholdt møde med arkitekt den 15. januar uden at der kom nye oplysninger frem. Byggeregnskab fra arkitekt ikke tilstrækkeligt. MR har afleveret byggeregnskab den 31/ Sekretæren gennemgår regnskabet i samarbejde med PU's bygningskyndige. Notat møde den 15. januar Gylling Præstegård, lindetræ Sag: Ansøgning 5% midler (861) Der er udbetalt af bevilling af 5% midlerne i forbindelse med at fældning af lindetræ er udført. SV: Gylling Præstegård, lindetræ 19 Provstesyn april 2015: Hundslund og Torrild sogne 28. april 2015: Det Banerske gravsted, Gyllingnæs 28. april: Gylling sogn. præstegården gennemgås af MR's og PU's bygningskyndige inden provstesynet. 20 Arbejdsmiljøsamarbejde Sag: Arbejdsmiljø Samarbejde (904) Alle MR har tilmeldt sig samarbejdet. Der har været afholdt opstartsmøde og der er indgået aftaler med alle MR om tidspunkt for udarbejdelse af APV med videre. Aftaler med kirkerne Referat, Side: 4

5 Orientering 21 Årsmøde provstisekretærer Provstisekretæren er tilmeldt årsmøde på Bornholm i dagene 30/9-2/ Kirkegårdstakster, beregning af Sag: Kirkegårdstakster (766) Første møde i takstudvalget finder sted den 16. april kl på provstikontoret. Møde i udvalget TORSDAG den 16. april kl Eventuelt Orientering om kirkegårdskonference ved JPP og KF Orientering om ny efteruddannelse i økonomi i den offentlige forvaltning for sekretærer, PU tilkendegiver at sekretær kan deltage hvis sekretæren finder det interessant. PU-møde: Tirsdag den 14. april 2015 kl Torsdag den 21. maj 2015 kl Torsdag den 18. juni 2015 kl Budgetbidrag afleveres senest den 15. maj 2015 Afsluttende budgetsamråd onsdag den 2. september 2015 kl i Gylling Formandsmøde: Onsdag den 6. maj Let anretning fra ERFA-møde kontaktpersoner: 18. maj 2015 Referat, Side: 5

6 Underskrifter vedr. møde d Dorte Rebsdorf Sørensen Dorte Rebsdorf Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Stenkjær Jens Peter Petersen John Hougaard Mette Rothmann Sørensen Referat, Side: 6

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere