Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m (749) Referat af PU møde Investering af reservefondmidler Sag: Reservefonden (723) Investering af reservefondmidler Danske Bank. Notat fra møde om investering Investeringer af reservefond. Svar på forespørgsel De eneste papirer der må købes er stats- eller realkreditobligationer med en løbetid på max 2 år. Det blev aftalt, at der flyttes kr til en ny konto i Sydbank. Det resterende beløb i Danske Bank forventes udbetalt til uforudsete udgifter i løbet af 2012, således at der også i Danske bank vil være et indestående på kr Der udbetales til følgende uforudsete arbejder: kr til Kliplev kirkekasse til uforudsete merarbejder i forbindelse med kirkerenovering. Ca. kr til Felsted kirkekasse i forbindelse med uforudset behandling af svamp i præstegården. Ca. kr til Bjolderup kirkekasse i forbindelse med uforudset behandling af svamp i præstegården. Ca. kr til Ensted kirkekasse til restaurering af kirkegårdslåge - fare for sammenfald Menighedsrådene anmodes om at sende ansøgning med angivelse af beløb til provstiudvalget. Når arbejdet er udført og kopi af regningen er indsendt til provstiudvalget, kan pengene udbetales til kirkekassen. 4 Bov og Kollund kirker. Takstregulativ Sag: Takstregulativer for kirkerne (766) Bov og Kollund kirker. Takstregulativ Referat, Side: 1

2 5 Rise kirke.takstregulativ og vedtægt Sag: Takstregulativer for kirkerne (766) Rise kirke.takstregulativ og vedtægt 6 Aabenraa Tillæg til vedtægt for afd. N-19-K Sag: Aabenraa Tillæg til vedtægt for afd. N- 19-K (767) - Aabenraa Sogn Aabenraa Tillæg til vedtægt for afd. N-19-K 7 Kliplev kirkerestaurering anmodning om forhøjelse af lån Sag: Kliplev kirke restaurering (733) - Kliplev Sogn Der udbetales af reservefonden kr til Kliplev kirkekasse til uforudsete merarbejder i forbindelse med kirkerenovering. Kliplev kirkerestaurering anmodning om forhøjelse af lån 8 Kirkegårdstakster - tilrettelse af takstblade Sag: Kirkegårdstakster 2012 (706) Kirkegårdstakster - tilrettelse af takstblade Regnefejl tilrettet og godkendt Der udsendes ikke yderligere rettelsesblade, men de indkomne lokale takstblade tilrettes og godkendes af provstiudvalget i takt med at de indkommer. Rettelser til Kirkegårdstakster for Aabenraa provsti Udsendt til alle menighedsråd i provstiet Hækvedligeholdelse. takster. Afgørelse fra Kirkeministeriet Referat, Side: 2

3 9 Kirkegårdstakster Sag: Kirkegårdstakster 2012 (706) Provstiudvalget afholder godkendelsesmøde fredag d. 29. juni 2012 kl. 10 på de indkomne takstblade. Kirkegårdstakster Genner kirke Felsted kirkegårdstakster Hjordkær kirkegårdstakster Aabenraa kirkegårdstakster Rise Kirkegårdstakster Bylderup kirkegårdstakster 10 Aften om Plejeplaner - evaluering Sag: Plejeplaner kirkegårde (745) Evaluering af møde på Folkehjem d. 19. juni 2012 Der var godt fremmøde og der er kommet gode tilbagemeldinger. Aften om Plejeplaner - evaluering 11 Plejeplaner. Skal arbejdet fortsættes? Sag: Plejeplaner kirkegårde (745) Plejeplaner. Skal arbejdet fortsættes? Brev fra Thore vedr. arbejdet med plejeplaner for provstiets kirkegårde Det er aftalt, at Thore Jensen fuldfører det aftalte arbejde vedr. plejeplaner indtil december Thore Jensen frikøbes som hidtil aftalt 1 dag ugentlig i perioden, Arbejdet forventes afsluttet i december Plejeplaner. Brev fra Holger Lauritzen 12 Provstikontoret holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30 Sag: Diverse (722) Provstikontoret holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30 Referat, Side: 3

4 13 50 % præstestilling. Lokalfinansieret Sag: 50% præstestilling i Aabenraa provsti (752) 50 % præstestilling. Lokalfinansieret Hvis stiftet ansætter en 50 % præst i 2013, så binder det en lokalfinansieret stilling fra 2014, idet Stiftet kun har penge i Det er derfor nødvendigt, at der tages stilling til sagen nu. 14 Årsmøde for provstisekretærer Sag: Provstisekretær (692) Årsmøde for provstisekretærer Afholdes oktober 2012 ved Ringsted. Pris kr Program: Brandsoft, kirkeministeriets ajourføringskursus, workshops v. kirkeministeriet 15 GIAS Sag: GIAS (768) GIAS er det nye gravstedsaftalesystem. Provstiets rolle i forbindelse med opstarten af GIAS er: - At etablere ydelser med tilhørende priser for kirkegårde i provstiet. - at sikre kvalitet af stamoplysninger på kirkegårdene i provstiet - at styre kirkegårdenes adgang til GIAS i opstartsfasen. Provstiets rolle i forbindelse med driftenaf GIAS er: - at vedligeholde stamoplysninger på kirkegårde i provstiet -at vedligeholde priser og ydelser i GIAS for den enkelte kirkegård. I opstartsfasen kan der blive tale om betydeligt merarbejde for provstisekretæren i et par måneder. Eventuelle overarbejdstimer søges derfor udbetalt. GIAS Materiale fra introduktionsmødet om Gias GIAS intastning. Overtimer til provstisekretær Referat, Side: 4

5 16 Sommerudflugt PU Sag: Diverse (722) Udflugt til Kolding provstikontor afholdes onsdag d. 26. september 2012 fra kl Sommerudflugt PU 17 Budget 2013 Sag: BUDGET 2013 (713) Budget 2013 for kirkekasserne i Aabenraa provsti. Hvor stort et beløb skal det samlede årlige låneafdrag i provstiet udgøre? Ønskede projekter: Rise: udbygning sognegård Ensted: Opførelse af sognehus Høje Kolstrup: Udvidelse Genner: Ændring af kirkerum Gennemgang af budget 2013 for kirkekasserne. Provstiudvalget anbefaler at kirkeskatteprocenten på 0,95 % fastholdes. Den samledes låneafdragsramme blev gennemgået. De ønskede projekter forventes at kunne udføres inden for låneafdragsrammerne. Der udsendes i uge 27 en oversigt til menighedsrådene med foreslåede besparelser / tilskud til brug på budgetsamrådet d. 28. august 2012 kl. 19,00 på Folkehjem Budget 2013 Referat, Side: 5

6 Orientering 18 Bjolderup præstegård notat møde Sag: Bjolderup præstegård (751) - Bjolderup Sogn Bjolderup præstegård notat møde Ensted udskiftning af låge. Faktura konsulent Sag: Ensted udkiftning af låger kirkegården (544) - Ensted Sogn Ensted udskiftning af låge. Faktura konsulent 20 Kliplev. Aftale el- vandforbrug samt mobiltelefoni Sag: Kliplev. Eva Wiwe Løbner (506) - Kliplev Sogn Kliplev. Aftale el- vandforbrug samt mobiltelefoni Kliplev præstegård. El- vand- og mobil tlf.aftale. 21 Rise ombygning af eksisterende sognegård. Faktura konsulent Sag: Rise ombygning af sognegård projektforslag. Sendt til HS (740) - Rise Sogn Rise ombygning af eksisterende sognegård. Faktura konsulent 22 Tinglev. Arbejdstilsynets påbud. Møde afholdes med Hans Lund Sag: Tinglev. Påbud fra arbejdstilsynet. Anmodning om midler fra reservefonden. (761) - Tinglev Sogn Tinglev. Arbejdstilsynets påbud. Møde afholdes med Hans Lund Møde afholdes Referat, Side: 6

7 Orientering 23 Lokalplan: Boligområde Bovrup Sag: Lokalplaner (690) Lokalplan: Boligområde Bovrup Lokalplan: Tillæg nr. 24 Bovrup 24 Eventuelt Intet 25 Kommende provstiudvalgsmøder Tirsdag d. 7. august 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 28. august 2012 kl. 19,00 Budgetsamråd for provstiet Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 17,00 Onsdag d. 26. september 2012 fra kl. 12: udflugt til Kolding provstikontor Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 6. november 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 4. december 2012 Referat, Side: 7

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning Ergonomisk tjek af præstens arbejdsplads kr. 5.366,25 Sag: 5% ansøgning Ergonomisk

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere