Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009"

Transkript

1 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

2 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse af en analyse af: Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland * Vi takker for invitationen og ser frem til at indgå i dialog om et muligt fremtidigt samarbejde. Dette oplæg er naturligvis fleksibelt og skal tilpasses KKR Sjællands og Region Sjællands ønsker og behov. * Undersøgelsen vil også kunne omfatte andre faggrupper såsom social- og sundhedshjælpere/ -assistenter, folkeskolelærere, etc., men i oplægget tages udgangspunkt i pædagog-professionen. 2

3 Indhold 1 Baggrund og formål 2 Analysedesign Hvad har betydning for udbud og efterspørgsel? Analysens delelementer Proces og samarbejde 3 Om Capacent Epinion og TrendEduc Kort virksomhedspræsentation Udvalgte referencer 4 Budgetoverslag 3

4 Baggrund og formål Hvilken værdi giver analysen KKR Sjælland og Region Sjælland?

5 5 Hvorfor er analysen vigtig?

6 Undersøgelsens formål og bidrag Spørgsmål Hvordan opleves rekrutteringssituationen aktuelt? Hvordan påvirker de senere års faldende optag rekrutteringssituationen? Hvor mange pædagoger vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år? Hvor mange pædagoger finder beskæftigelse inden for atypiske brancher? Får vi brug for flere pædagoger i fremtiden? Er der geografiske forskelle? Vil der være særlig stor mangel inden for bestemte fagområder? Og mange flere Undersøgelsen vil være et behjælpeligt redskab Dimensioneringssituationen vil være klar - Praktikpladsforum får et validt grundlag for at afgive indstilling om dimensionering Offentlige beslutningstagere vil have et evidensbaseret grundlag mulighed for at handle rettidigt Hvilke tiltag kan effektivt afhjælpe en eventuel pædagogmangel og hvilke redskaber har mindre effekt? 6

7 Analysedesign Forslag til gennemførelse af analysen

8 Hvad har betydning for udbuddet af pædagoger? Antal nyuddannede Videreuddannelse Mobiliet Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Arbejdstid og fravær 8

9 Hvad har betydning for efterspørgslen efter pædagoger? Et komplekst samspil mellem blandt andet Politiske og faglige prioriteringer Økonomiske forhold Demografisk udvikling især antal 0-6-årige Substitution fra andre personalegrupper Nye arbejdsområder og efterspørgsel fra atypiske brancher 9

10 Analysens hovedspørgsmål Hvad vil blive undersøgt: Den aktuelle beskæftigelses- og rekrutteringssituation Prognose for udbud: Hvor mange pædagoger vil være til rådighed om 5 år, 10 år og 20 år? Prognose for efterspørgsel: Hvor mange pædagoger er der behov for om 5 år, 10 år og 20 år? Eksempler på relevante emner, der vil blive undersøgt: Aktuel beskæftigelsessituation Hvor mange pædagoger er ledige? Kan arbejdsgiverne besætte ledige stillinger? Hvor stor er den aktuelle mangel? Udbud Hvor mange pædagoger trækker sig tilbage i 2015? Hvilken betydning får efterlønsreformen? Hvor mange pædagoger forlader Region Sjælland? Efterspørgsel Forventer arbejdsgiverne stigende efterspørgsel? Vil børnetallet stige? Hvor mange pædagoger er ansat inden for undervisning? 10

11 Analysens delelementer Capacent foreslår at undersøgelsen gennemføres via to hoveddele: Survey-analyse: - Spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsgivere offentlige og private/selvejende - Spørgeskemaet vil afdække den aktuelle beskæftigelsessituation samt forventningerne til efterspørgslen i fremtiden Registeranalyse: - Statistiske data anvendes til at lave prognoser for fremtiden - Baseret på særkørsel fra Danmarks Statistik, KOT-tal samt Det Fælleskommunale Løndatakontor - Afdækker blandt andet forventet udvikling i antal nyuddannede, tilbagetrækning, mobilitet (inden for regionen og til/fra regionen), videreuddannelse, demografi mv. 11

12 Analysens delelementer Register- og surveyanalyserne kan eventuelt suppleres af kvalitative analyser Kvalificering og validering af de kvantitative data Hvilke andre uforudsete - forhold kan få betydning? Hvilke lokale og regionale faktorer spiller en rolle? Hvilke tiltag og initiativer kan afhjælpe en eventuel pædagogmangel? De kvalitative analyser kan sammensættes på forskellig vis: 1. Workshop med følgegruppe: Hvis der nedsættes en følgegruppe, vil denne kunne bidrage med ekspertviden samt afprøvning af antagelser og resultater blandt centrale interessenter 2. Workshop med ekstern gruppe: Gruppen sammensættes af 6-8 udpegede eksperter/nøglepersoner 3. Interview med eksperter/nøglepersoner: Der gennemføres individuelle, dybdegående interview med udvalgte nøglepersoner, fx forskere, embedsmænd (nationale, regionale, kommunale), etc. 12

13 Analysens sammenhæng De forskellige delelementer er komplementære og supplerer således hinanden til et præcist og nuanceret billede af undersøgelsens tre områder (metodetriangulering) Metoder Den aktuelle beskæftigelsessituation Surveyanalyser Registeranalyser Kvalitative analyser Udbud Efterspørgsel Primær metode til afdækning af spørgsmål Vigtigt supplement til at afdækning af spørgsmål Muligt supplement, der vil tilføre yderligere validitet til afdækning af spørgsmål 13

14 Resultater Analysen giver indsigt i udbud af og efterspørgsel på pædagoger Aktuelt og i de kommende op til 20 år For regionen som helhed og i dele af regionen (fx hhv. Øst- og Vest/Sydsjælland) Betydningen af forskellige scenarier, fx stigende tilbagetrækningsalder (efterlønsreformen) eller faldende dagplejeandel Med baggrund i overstående vurderes det, om der eksisterer et gap mellem udbud og efterspørgsel altså enten ledighed eller pædagogmangel Hvor stort skal optaget på pædagoguddannelserne i regionen være for at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel? Følsomhedsanalyser: Hvilken effekt vil fx ændrede søgningsmønstre til uddannelserne have? 14

15 Proces og samarbejde Analysen vil kunne gennemføres på 8-12 uger. Forløbet består af tre faser: Vi anbefaler, at der nedsættes en styregruppe og eventuelt en følgegruppe. Vi ønsker at indgå i et nært samarbejde med styregruppen for at sikre, at analysen opfylder regionens og kommunernes ønsker og strategiske behov. 15

16 Om Capacent Epinion og TrendEduc

17 Kort virksomhedspræsentation Capacent Epinion har cirka 40 fastansatte konsulenter, 15 øvrige ansatte og 200 uddannede interviewere (timelønnede), som tilsammen udgør et af landets stærkeste analyse- og evalueringsfirmaer. Vi er en del af eksperthuset Capacent, der med i alt næsten 300 fastansatte konsulenter i Danmark hører til blandt landets største konsulenthuse. Capacent Epinion er kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen i 2005, 2006 og Ca. 80 % af vores samlede omsætning relaterer sig til analyse- og evalueringsprojekter for offentlige kunder. Capacent Epinion tilbyder at inddrage TrendEduc som underleverandør for at styrke projektteamets spidskompetencer yderligere: TrendEduc er en rådgivningsvirksomhed, som leverer specialistydelser inden for uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Trendeduc er specialister i analyse og prognosticering af uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold baseret på modellering og makroøkonomiske fremskrivningsmodeller. 17

18 Udvalgte referencer Capacent Epinion har tidligere gennemført en lang række undersøgelser på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Vi vil særligt fremhæve nedenstående referencer i forhold til dette oplæg: For Region Midtjylland og KKR Midtjylland ( ): Udbud af og efterspørgsel efter folkeskolelærere, pædagoger og socialrådgivere i Region Midtjylland. Udover at vurdere udbud og efterspørgsel samlet set - både aktuelt og i de kommende 20 år - blev det ligeledes undersøgt, hvordan udbuddet og efterspørgselen fordelte sig geografisk i regionen. For Undervisningsministeriet (2007): De uddannelsessøgendes valg og fravalg af fire mellemlange videregående uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver) med udgangspunkt i at tilgangen til flere af de mellemlange videregående uddannelser (professionsbacheloruddannelserne) gennem de senere år har været faldende. For Undervisningsministeriet ( ): Undersøgelse af handicappede børn og unges uddannelsesresultater og -mønstre. Den hidtil mest omfattende kortlægning af handicappedes uddannelsesmønstre baseret på registeranalyser, survey og en lang række kvalitative interview. For UU Århus (2007): Serviceeftersyn af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Capacent Epinion gennemførte dels en evaluering af UU Århus' hidtidige indsats og dels en fremadrettet SWOT-analyse, som mundede ud i en række handlingsorienterede anbefalinger. 18

19 Budgetoverslag

20 Budgetoverslag Prisoverslag (pædagogområdet) Merpris ved tilvalg af ekstra faggruppe Registeranalyser Survey Afrapportering og projektledelse Pris i alt Ca Ca Option - kvalitative analyser Prisoverslag Workshop med følgegruppe Ca Workshop med ekstern gruppe (inkl. rekruttering) Ca Interview (ved fem interview inkl. rekruttering) Ca Ovenstående er et foreløbigt budgetoverslag. Capacent Epinion udarbejder gerne et bindende tilbud, når de nærmere detaljer omkring analysens gennemførelse af afklaret. Udlæg og transportomkostninger er ikke inkluderet i ovenstående budget. Disse faktureres på baggrund af de faktisk afholdte udgifter. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med opgavens varetagelse afregnes efter statens regler. Alle priser er eksklusiv moms. 20

21 Kontaktoplysninger Hvis I har uddybende spørgsmål eller kommentar til oplægget, bedes I kontakte: Søren Munkedal Senior Consultant Tlf (direkte): Mobil:

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

[INDHOLDSFORTEGNELSE]

[INDHOLDSFORTEGNELSE] Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen - delprojekt 1. April 2011 [INDHOLDSFORTEGNELSE]

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

Mænd på socialrådgiveruddannelsen

Mænd på socialrådgiveruddannelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen strategier for rekruttering og fastholdelse Titel: Mænd på socialrådgiveruddannelsen Strategier for rekruttering og fastholdelse Udgiver: Als Research Udgivelsesår: 2013

Læs mere