Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave"

Transkript

1 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Lisbeth Moliin COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax

3 Forord Regionsrådet og Beskæftigelsesregion Nordjylland besluttede i 2009 at igangsætte en analyse af behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Den primære årsag hertil var, at vi har en fælles interesse i, at der også i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland inden for velfærdsområderne. For at opnå det skal vi kunne tilbyde relevante uddannelser, gode arbejdspladser til borgerne og et tilstrækkeligt serviceniveau. Dette er sammen med vækstfaktorer vigtige og nødvendige for at regionen klarer sig godt og er attraktiv for borgere og virksomheder. Med denne analyse af behovet for velfærdsuddannede ønsker vi at være på forkant med de udfordringer, som fremtiden byder Nordjylland. På den måde kan vi i god tid planlægge initiativer, som til stadighed skal sikre, at de relevante uddannelser, de attraktive jobs og det tilstrækkelige serviceniveau er til stede i regionen. Analysens resultater er et kvalificeret kig i krystalkuglen, som vi kan bruge i vores bestandige arbejde med den regionale udvikling i Nordjylland. I det arbejde er Nordjylland kendt som en region, hvor samarbejde foregår på både kryds og tværs. Det har også været tilfældet med denne analyse, hvor Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland, uddannelsesinstitutioner og de nordjyske kommuner har arbejdet sammen. Det vil også blive i én sådan samarbejdsånd, at det fremtidige arbejde med at sikre velfærdsområderne i Nordjylland vil finde sted. Rigtig god læselyst! Ulla Astman Regionsrådsformand Erik H. Andersen Formand for det Regionale Beskæftigelsesråd Vi ønsker, at Nordjylland fortsat skal være og videreudvikles som et godt sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed. Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 3

4 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede I fremtidens Nordjylland kan det blive svært at skaffe nok medarbejdere inden for visse grupper af velfærdsuddannede. Det er specielt sygeplejerskerne, social- og sundhedshjælperne, bioanalytikerne og tandklinikassistenterne, der bliver rift om, men der kan også opstå mangel på socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og folkeskolelærere. Det viser analysen, "Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland". Selv om det er en stor udfordring, kan Nordjylland selv gøre noget for at løse problemerne. Det er lidt forskelligt fra faggruppe til faggruppe, hvilke tiltag der vil have størst effekt, men man kan generelt nå et godt stykke ved at uddanne flere og begrænse brugen af deltidsarbejde. Hvis man samtidig kan få medarbejderne til at blive længere på arbejdsmarkedet, rekruttere nogle af dem, der har forladt faget, og mindske sygefraværet, vil det være muligt at nå langt inden for de fleste faggrupper. Men det er ikke tilstrækkeligt for alle! Selv hvis det lykkes at sætte ind på alle disse områder, vil der stadig mangle bioanalytikere og være risiko for mangel på sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere. Her er der behov for endnu flere initiativer. For bioanalytikernes vedkommende spiller det f.eks. en rolle, at uddannelsen ikke udbydes i Nordjylland. For de fleste faggruppers vedkommende er det især på lidt længere sigt, der kan opstå mangel på arbejdskraft. Det hænger blandt andet sammen med de aktuelle besparelser inden for den offentlige sektor, der betyder, at det på kort sigt vil være lettere at rekruttere medarbejdere, end det ellers ville have været. Der må forventes geografiske variationer i forbindelse med rekruttering. Kommuner langt fra Aalborg kan få vanskeligheder med at rekruttere og fastholde nogle grupper af velfærdsuddannede som f.eks. folkeskolelærere og socialrådgivere. Udvalgte tiltag for at reducere mangel på arbejdskraft I analysen er det beregnet, hvor stor en del af manglen på arbejdskraft, der vil kunne dækkes, hvis man iværksætter følgende tiltag: Tilbagerekruttering af 25 % af de personer, der har forladt faget Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 % Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 % Forøgelse af tilgangen til uddannelserne med 25 % Udskydelse af tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet med 3 år - indfaset over seks år fra Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

5 De fire scenarier, der anvendes i analysen For at tage højde for forskellige ukendte faktorer, som i fremtiden vil påvirke udviklingen - politiske beslutninger og økonomiske konjunkturer - opstilles og anvendes der i analysen Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland fire forskellige scenarier: Brugergruppescenariet antager, at efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge udviklingen i antallet af brugere. For folkeskolelærere vil det f.eks. sige udviklingen i antallet af børn i skolealderen. Branchescenariet antager, at efterspørgslen efter den enkelte faggruppe følger udviklingen i antallet af beskæftigede inden for branchen. For folkeskolelærere vil det f.eks. sige udviklingen inden for branchen undervisning. Uddannelsesscenariet antager, at efterspørgslen efter den enkelte faggruppe følger udviklingen i den uddannelsesgruppe, som den pågældende uddannelse hører under. For sygeplejersker svarer det f.eks. til udviklingen i efterspørgslen efter personer med mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Nulvækstscenariet antager, at efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil være konstant og svare til efterspørgslen i Dette scenarie antager altså nulvækst. Grupper af velfærdsuddannede Analysen omfatter følgende faggrupper inden for velfærdsuddannelserne: Social- og sundhedsområdet: Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og sundhed Fysioterapeut Jordemoder Lægesekretær og sundhedsservicesekretær Radiograf Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Socialrådgiver Sundhedsplejerske Sygeplejerske Tandklinikassistent Lærer- og pædagogområdet: Folkeskolelærer Pædagog Pædagogisk assistent Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 5

6 6 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

7 2 Social- og sundhedsområdet Social- og sundhedsområdet er præget af stigende efterspørgsel efter service. Behovet for pleje og behandling vokser, fordi der bliver flere ældre, befolkningen lever længere, og antallet af borgere med kroniske lidelser stiger. Den udvikling øger behovet for arbejdskraft inden for området. Mangel på sygeplejersker Der er i dag tværgående og strukturel mangel på sygeplejersker i Nordjylland. Det vil sige, at det er særligt svært at rekruttere medarbejdere på dette område, samtidig med at ledigheden er ekstraordinært lav for sygeplejersker. Manglen er dog blevet mindre i de sidste par år, både fordi der har været en øget uddannelsesindsats, og fordi kommuner og sygehuse ikke har efterspurgt nye medarbejdere i samme grad som tidligere. Analysen viser, at manglen på sygeplejersker vil stige fra omkring Hvis udviklingen forløber som forudsat i de scenarier, fremskrivningen bygger på, vil der til den tid mangle mellem 350 og 850 sygeplejersker mere end i Det hænger sammen med, at efterspørgslen forventes at stige frem til efter et kortvarigt fald i 2010/ samtidig med at udbuddet af sygeplejersker vil falde. Personer Figur 1. Udbud og efterspørgsel efter sygeplejersker frem til Udbud Sygeplejerske Efterspørgsel Branchescenarie Efterspørgsel Brugerscenarie Efterspørgsel Udd.scenarie Efterspørgsel Nulvækstscenarie Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 7

8 Analyserne tyder på, at det kan blive vanskeligt at undgå yderligere mangel på sygeplejersker. Problemet vil kunne reduceres betydeligt ved at begrænse deltidsarbejde, og det vil også have en effekt, hvis tilgangen til sygeplejeuddannelserne kan øges væsentligt, og tilbagetrækningsalderen udsættes. Men selv med en markant indsats på disse områder, vil der være risiko for mangel på sygeplejersker sidst i fremskrivningsperioden. Personer Geografisk fokus Analysen tyder på, at der kan blive yderligere mangel på sygeplejersker i: Thy-Mors, Vendsyssel, Aalborg og Himmerland. Aalborg skiller sig lidt ud. Her peger analysen på, at der ikke vil være den samme udvikling i manglen på sygeplejersker hverken på kort eller lang sigt. Aalborg forventes stadig at komme til at mangle sygeplejersker i fremtiden, men ikke i lige så høj grad, som vil være tilfældet i de øvrige områder Tilbagerekruttering Lavere sygefravær Reduceret deltid Flere i uddannelse Senere tilbagetrækning Mangel Brugerscenarie Mangel Branchescenarie Mangel Udd.scenarie Negativ mangel = overskud af arbejdskraft Figur 2. Mangel på sygeplejersker frem til og effekt af eventuelle tiltag Selv ved en markant indsats vil der være risiko for mangel på sygeplejersker 8 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

9 Mangel på social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedshjælperne udgør en stor del af medarbejderne på social- og sundhedsområdet. På nuværende tidspunkt er der balance mellem udbud og efterspørgsel, men frem mod 2025 peger analysen på, at der vil blive mangel på arbejdskraft. Alt andet lige tyder udviklingen på, at der kan komme til at mangle mellem 800 og social- og sundhedshjælpere i 2025, hvis man ikke tager initiativer til at undgå det. Det skyldes især, at antallet af social- og sundhedshjælpere falder, fordi en stor del af de nuværende medarbejdere vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Der er behov for omfattende initiativer for at undgå mangel på social- og sundhedshjælpere. Selv hvis det lykkes at øge tilgangen til uddannelsen betydeligt, reducere deltidsarbejde, rekruttere en del af dem, der har forladt faget, og udskyde tilbagetrækningsalderen, kan det vise sig, at der skal mere til. Det er tilfældet, hvis efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere samtidig vokser. Fremtidigt udbud af arbejdskraft Det forventende udbud af arbejdskraft i Nordjylland inden for den enkelte faggruppe tager blandt andet hensyn til: Befolkningsudviklingen i Nordjylland i perioden Befolkningens uddannelsesfrekvenser, dvs. andelen af befolkningen, der har fuldført de enkelte uddannelser Udviklingen i tilgangen til uddannelserne og fuldførelsesprocenter Befolkningens erhvervsfrekvenser, dvs. andelen af befolkningen med de pågældende uddannelser, der indgår i arbejdsstyrken Effekterne af Velfærdsforligets udsættelse af efterløns- og folkepensionsalderen Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 9

10 Risiko for mangel på social- og sundhedsassistenter På nuværende tidspunkt er der balance mellem udbud og efterspørgsel efter social- og sundhedsassistenter, men analysen tyder på, at der kan være risiko for mangel på arbejdskraft i slutningen af perioden, dvs. fra omkring Arbejdsstyrken antages at stige frem til omkring 2014 for derefter at være nogenlunde konstant. Om der bliver mangel afhænger derfor i høj grad af, hvordan efterspørgslen udvikler sig, og her er resultaterne ikke helt entydige: I to af de analyserede scenarier bliver der mangel på social- og sundhedsassistenter i slutningen af perioden. I det tredje scenarie er der derimod ikke udsigt til mangel. Under alle omstændigheder ser det ud som om, en eventuel mangel på social- og sundhedsassistenter vil kunne afhjælpes, f.eks. hvis det lykkes at øge tilgangen til uddannelsen og/eller at reducere omfanget af deltidsarbejde. Geografisk fokus Analysen tyder på, at der kan opstå mangel på social- og sundhedsassistenter i Thy-Mors og Aalborg i den anden del af fremskrivningsperioden. I Vendsyssel og Himmerland er der ikke udsigt til rekrutteringsproblemer. 10 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

11 Stigende mangel på bioanalytikere Der er i dag tværgående og strukturel mangel på bioanalytikere i Nordjylland. Det er meget svært for arbejdsgiverne at rekruttere arbejdskraft, og ledigheden på området er ekstraordinært lavt. Fremskrivningen tyder på, at manglen vil blive endnu større i de kommende år. Det skyldes, at arbejdsstyrken forventes at falde, samtidig med at efterspørgslen efter bioanalytikere forventes at stige. Analysen viser, at der i 2025 vil mangle ca. 150 bioanalytikere i Nordjylland. Det vil svare til ca. 29 % af arbejdsstyrken i Faldet i arbejdsstyrken skyldes flere faktorer. Dels hænger det sammen med, at gennemsnitsalderen for bioanalytikerne er relativt høj, så der er udsigt til stor afgang på grund af alder. Dels udbydes uddannelsen ikke i Nordjylland, og det har betydning for tilgangen af nye bioanalytikere, der ikke forventes at kunne følge med den forudsete afgang Personer Tilbagerekruttering Lavere sygefravær Reduceret deltid Flere i uddannelse Senere tilbagetrækning Mangel Brugerscenarie Mangel Branchescenarie Mangel Udd.scenarie Negativ mangel = overskud af arbejdskraft Figur 3. Mangel på bioanalytikere frem til og effekt af eventuelle tiltag Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 11

12 Analysen tyder på, at det under de nuværende forudsætninger bliver meget svært at undgå endnu større mangel på bioanalytikere. Selv hvis man igangsætter alle de initiativer, der er analyseret, vil manglen fortsat stige i den sidste del af perioden. Så længe uddannelsen ikke udbydes i Nordjylland, er de initiativer, der vil have størst effekt: udskydelse af tilbagetrækningsalderen, begrænsning af deltidsarbejde og rekruttering af en del af dem, der har forladt faget. 12 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

13 Mangel på tandklinikassistenter Ifølge analysen er der udsigt til mangel på tandklinikassistenter i Nordjylland. Manglen vil være størst i årene omkring 2015, fordi arbejdsstyrken forventes at falde frem til dette tidspunkt. Herefter vil den stige igen. Det ser ud til, at manglen på tandklinikassistenter kan afværges, hvis det lykkes at gennemføre de tiltag, der indgår i analysen. Specielt vil en tilbagerekruttering af en del af de tandklinikassistenter, der har forladt faget, en reduktion af deltidsarbejdet og en forøgelse af tilgangen til uddannelsen have effekt. Analysen tyder på, at der omkring 2015 vil mangle mellem 40 og 90 tandklinikassistenter svarende til mellem 7 % og 19 % af arbejdsstyrken. Manglen på tandklinikassistenter bliver størst omkring Personer Tilbagerekruttering Lavere sygefravær Reduceret deltid Flere i uddannelse Senere tilbagetrækning Mangel Brugerscenarie Mangel Branchescenarie Mangel Udd.scenarie Negativ mangel = overskud af arbejdskraft Figur 4. Mangel på tandklinikassistenter frem til og effekt af eventuelle tiltag Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 13

14 Udviklingen inden for de øvrige faggrupper på social- og sundhedsområdet For socialrådgiverne ser der også ud til at være risiko for mangel på arbejdskraft. Analysen giver dog ikke helt entydige resultater. I et af de analyserede scenarier opstår der underskud af socialrådgivere fra omkring 2012, mens et andet scenarie viser overskud af socialrådgivere i hele fremskrivningsperioden. I tilfælde af mangel tyder analyserne på, at problemet vil kunne løses. Det kan ske ved en kombination af tiltag som f.eks. reduktion i omfanget af deltidsarbejde og øget tilgang til uddannelsen. I forhold til sundhedsplejersker tyder det på, at der vil blive et lille overskud af arbejdskraft først i fremskrivningsperioden og et lille underskud i slutningen af perioden. Forventningen er, at arbejdsstyrken vil være nogenlunde konstant, mens efterspørgslen vil stige, dog efter et fald omkring 2010/ For de øvrige faggrupper på social- og sundhedsområdet ventes der ikke rekrutteringsproblemer. Det gælder ergo- og fysioterapeuter, ernæringsuddannede, læge- og sundhedsservicesekretærer, jordemødre og radiografer. Nogle af disse faggrupper er dog så små, at der ikke skal meget til for at tippe balancen. 14 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

15 3 Det pædagogiske område På det pædagogiske område spiller det en rolle, at børnetallet forventes at falde i de kommende år. Antallet af 0-6-årige vil falde frem til 2018, og antallet af børn i skolealderen vil falde i hele perioden frem til I takt med denne udvikling og med ændringer i børnefamiliernes bosætningsmønster er det sandsynligt, at der vil ske strukturelle tilpasninger inden for skole- og børneinstitutionsområdet i form af nedlæggelse af skoler og børnehaver. Denne udvikling har selvfølgelig betydning for behovet for lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter. Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 15

16 Folkeskolelærere - balance mellem udbud og efterspørgsel For folkeskolelærernes vedkommende er det ikke kun efterspørgslen, der forventes at falde. Udbuddet af arbejdskraft ser også ud til at ville falde indtil omkring Det skyldes dels tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på grund af alder, dels at tilgangen til uddannelsen faldt en del mellem 2002 og Faldet i tilgangen ser dog ud til at vende nu. Efter 2019 forventes antallet af folkeskolelærere i arbejdsstyrken at stige igen. Der forventes at blive balance mellem udbud og efterspørgsel efter folkeskolelærere - med risiko for et lille underskud - frem til omkring Herefter ser det ud til, at der bliver overskud af folkeskolelærere. Ifølge analysen er der gode muligheder for at undgå mangel på folkeskolelærere. Specielt vil en reduktion i omfanget af deltidsarbejde, en forøgelse af tilgangen til uddannelsen og tilbagerekruttering af en del af dem, der har forladt faget have effekt. Personer Geografisk fokus Analysen tyder på, at det især er uden for Aalborg, det vil sige i Thy- Mors, Vendsyssel og Himmerland, at man vil opleve mangel på folkeskolelærere. Arbejdsstyrken forventes at falde noget mere i disse områder end i Aalborg Tilbagerekruttering Lavere sygefravær Reduceret deltid Flere i uddannelse Senere tilbagetrækning Mangel Brugerscenarie Mangel Branchescenarie Mangel Udd.scenarie Negativ mangel = overskud af arbejdskraft Figur 5. Mangel på folkeskolelærere frem til og effekt af eventuelle tiltag 16 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

17 Analysen tyder på balance mellem udbud og efterspørgsel efter folkeskolelærere frem til 2020, men viser samtidig at 45 % af de folkeskolelærere, der arbejder i Nordjylland, er 50 år eller ældre Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland 17

18 Ingen mangel på pædagoger For pædagogernes vedkommende tegner der ikke til at blive rekrutteringsproblemer frem til Tværtimod peger analyserne på, at der kan blive et overskud. Det skyldes en kombination af en nogenlunde konstant arbejdsstyrke og et forventet fald i efterspørgslen efter pædagoger i løbet af perioden. Geografisk fokus Analysen tyder generelt ikke på, at der er risiko for mangel på pædagoger. Hvis efterspørgslen efter pædagoger følger udviklingen i antallet af børn under 7 år og udviklingen i antallet af udviklingshæmmede, kan der dog være risiko for mangel på pædagoger i Aalborg fra omkring Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

19

20 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Region Nordjylland Regional Udvikling og HR Niels Bohrs Vej Aalborg Nanna Skovrup, Jacob Jacobsen og Louise Langbo Meyer Beskæftigelsesregion Nordjylland Nybrogade 16, 1. og 2. sal 9000 Aalborg Lars Pilgaard og Anne Korup November 2010

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 REGION MIDTJYLLAND, BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OG KKR MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN OKTOBER 2013 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 22. februar 2012 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 5 Perspektiver og indsatser Marts 2009 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Bilags dokument til ansøgning om udbudsret til AU indenfor velfærdsteknologi i praksis.

Bilags dokument til ansøgning om udbudsret til AU indenfor velfærdsteknologi i praksis. Prækvalifikation Oktober 2013 Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil Bilags dokument til ansøgning om udbudsret til AU indenfor velfærdsteknologi i praksis. Samlet af Bertel Pagaard, Erhvervsakademi

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud

Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: 13/31237 Dato: 5. juni 2014 Udarbejdet af: Lisbeth Hoffmann Thomsen E-mail: Lisbeth.Hoffmann.Thomsen@rsyd.dk Telefon: 76631836 Arbejdskraftanalyse

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag

8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag 11-1109 - Mela 29.05.2012 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag Regeringen har fremlagt sit forslag til en skattereform,

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Kommunal rekruttering i Syddanmark

Kommunal rekruttering i Syddanmark Kommunal rekruttering i Syddanmark Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning og konklusion...4 3. Den demografiske udvikling...7 Befolkningen bliver ældre...7 Der bliver færre i

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Region Nordjylland i alt

Region Nordjylland i alt Region Nordjylland i alt Akademikere 464,3 12,55 6 Bioanalytikerne 447 10 0 Ergoterapeuter 93 2 1 Ernæringsassistenter 255 4 4 Fysiotarapeuter 192 1 0 Husassistenter 13 8 3 Håndværkere m. fl 27 5 1 Jordemødre

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Notat. Social og Arbejdsmarked

Notat. Social og Arbejdsmarked Notat Forvaltning: Dato: 2. marts 21 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 1/1197-2 Afsender: Helle Bonde Vedrørende: Randers Kommune - en attraktiv arbejdsplads Notat sendes/sendt til: Knud Aarup 1. Baggrund

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland nu og i fremtiden

Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland nu og i fremtiden Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland nu og i fremtiden Bjarne Madsen 13-06-2016 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen. Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd?

Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen. Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd? 1 Guide til lokal strategi for arbejdskraftudfordringen Hvor er arbejdskraften til fremtidens velfærd? 2 3 Forord Lige nu er der medarbejdere nok til at håndtere de fleste opgaver i landets kommuner, men

Læs mere

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 118.000 mistede jobs fra 2009-2010 Folkeskole: 68.187 (9,8%) Almen gymnasial: 2.882 (1,7%)

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen

Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. december 2009 Resultat af Review af Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll Baggrund Arbejdsmarkedsstyrelsens 4. kontor indgik i foråret 2009 kontrakt med CEBR om, at foretage

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere