IT-udvikling på Randers HF & VUC Kronologi 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010"

Transkript

1 BEGIVENHED IT-udvikling på Randers HF & VUC Kronologi 2010 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER FAG interviews viser i efteråret 2010, at IT i begrænset omfang benyttes i undervisning som læringsredskab Fremgår af Beck og Paulsen: mangfoldighed og fællesskab, jan 2011 Både IT Fællesskabet og vores lokale IT-udvalg sætter mere fokus på IT og læring, det pædagogiske aspekt starter i efteråret 2010 På strategiseminar i oktober 2010 med deltagelse af 25 medarbejdere og kursister vælges IT ud som et kommende indsatsområde. BEGIVENHED 2011 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Vi får fat i IT strategi for VUC Nordjylland og Efterslægten, hvilket giver ideer til at skærpe opmærksomheden om vores eget papir. IT udvalget udarbejder i foråret 2011 en IT strategi for 2011/12 IT- strategier for Efterslægten, VUC Nordjylland og Randers HF & VUC IT strategi for 2011/12 En del af strategien for 2011/12 vedrører forsøg med 2 PCklasser og papirløst Mat B undervisning. Vi får kr. via Hold Fast projektet, der hører Interne beskrivelser for de to PC klasser (FHF og 1j) Godkendt ansøgning til Hold Fast

2 under garantiskolesamarbejdet Forår 2011 I løbet af 2010/2011 udarbejdes IT strategi for de kommende 4 år som et af indsatsområderne. Strategiseminar med bestyrelsen I maj Bestyrelsen bakker stærkt op om, at IT skal være et hovedindsatsområde i de kommende år IT strategi for I august 2011 besluttes endelig IT strategi frem mod 2015 IT-strategien som ét af fire indsatsområder Det indgår i IT strategien, at der afholdes et IT seminar i efteråret 2011, hvorefter IT strategien uddybes yderligere Ledelsen fastlægger det helt overordnede mål for IT udviklingsprojektet i august 2011 Vigtigt at medarbejderne er med i den øvrige proces Ledelsen laver i august 2011 kortfattet beskrivelse af den overordnede ide med IT som pædagogisk hjælpemiddel Pædagogisk IT projekt på Randers HF & VUC Beskrivelsen bruges til at hverve følgeforskere og ansøge midler Der informeres om den overordnede ide og om IT seminar i IT udvalg, på fælles PU og på afdelingsmøder, aug. sep Oplæg til afdelingsmøder 7. sep. 2011/ BV Ledelsen drøfter forandringsledelse På baggrund af kursusdeltagelse (AB, JJ) om emnet for at gribe processen bedst muligt an

3 BV, BEN og ZJ planlægger IT seminar efterår 2011 Program i mappen IT seminar Efterår 2011 Forud for vores IT seminar er en halv snes lærere + leder af sted på forskellige IT seminarer, og der afleveres beskrivelser efterfølgende som optakt til IT seminaret i Rebild Beskrivelser vedlagt i mappen IT seminar IT seminar nov i Rebild. Der deltager 16 medarbejdere, 2 kursister og 2 forskere (i starten) November 2011 BEN, ZJ og BV laver opsamling I masterpapir efter IT seminar BV laver kortere beskrivelse til behandling i IT udvalg, ledermøde, afdelingsmøder, SU, bestyrelse Masterpapir af nov., 2011 Oplægspapir med hovedtræk og økonomi for 2012 IT udvalg enig i oplægget, på afdelingsmøder enighed i store træk, der gives tilbagemeldinger på 4 konkrete spørgsmål Kort før bestyrelsesmødet d. 8. dec bliver vi oplyst om ændrede afskrivningsregler, hvilket fordyrer projektet med ca kr i 2012 og i IT strategi for 2012 justeres og ekstraudgifterne beløber sig til ca. 1,5 mio Bestyrelsen godkender oplægget I december 11 laves ansøgning til UVM om udvikling af pædagogisk IT anvendelse. Ansøgt beløb kr. (efterfølgende imødekommes denne ikke) Ansøgning med specificering af udgifter I denne ansøgning medtages for en stor del områder, vi alligevel skulle arbejde med. Hvis det går igennem, kobles vi på en eller anden måde til det store Helle Mathiesen projekt.

4 Umiddelbart før jul 2011 sendes Udbudsmateriale Indkøb af 28 elektroniske tavler I udbud efter samarbejde med ITS og i begyndelsen af januar tilsvarende udbud vedr. Indkøb af små 100 bærbare pc`er til medarbejdere. Der var ikke nogen SKI aftale på bærbare pc på det tidspunkt. Vi rettede konkret henvendelse til en række leverandører. Forår 2012 BEGIVENHED I jan 12 deltager BV i ansættelsessamtaler i ITS m.h.p. at finde en ny fuldtidssupporter, der både dækker den tekniske og pædagogiske side. ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Og det lykkedes i høj grad AH ansat i marts Jan-april indgås aftaler om køb af bærbare PC(HP) og whiteboards og EPSON projektorer. Justeret budgetpapir med specifikationer. April-juni Der arbejdes med at finde en løsning med dockingstation, så det er let at tilkoble de bærbare lokalerne. Ender med at blive USB3. Endvidere skal arbejde med at opdatere netværk til 16 byte samt nye routere til det trådløse net. Jan-feb 2012 BV, BEN, ZJ (BIT-banden) Forbereder oplæg om - forsøg i 2012/13 - organisering af BIT - superbrugere Oplæg behandles på ledermøde og IT-udvalg. Bilag Bilag bilag IT projektet blev døbt BIT, Bredde IT.

5 Marts 2012 BIT banden arbejder videre med at finde superbrugere og modtage forsøgsansøgninger. Endeligt valg af begge områder blev endeligt besluttet på ledermøde. Marts 2012 BL og PS laver oplæg om brug af sociale medier og podcast i undervisningen på pædagogisk dag. Oplæg om pædagogisk anvendelse af IT på pædagogisk dag April 2012 BIT banden laver oplæg om - strategi (dynamisk udgave) - IT kompetencer for lærerne - IT kompetencer for kursisterne Behandles på ledermøde, IT- udvalg og afdelingsmøder i april. IT strategien besluttes på bestyrelsesmøde juni Bilag Bilag Bilag Oplæg på afdelingsmøder Ikke alle møder nævnes særskilt der afholdes 5-6 IT udvalgsmøder og 6-8 BIT bande møder om året April 2012 Der etableres kursus for superbrugerne og pædagogisk ITsupporter i elektroniske tavler, afholdt af ITS over to halve dage. BIT-banden afholder møde med superbrugerne d. 24.april 12, Hvor vi drøfter kompetencer, opgaver, kurser, praktiske forhold April 2012 Der indgås kontrakt med de 2 forskere Jesper Tække fra Århus Universitet og Michael Paulsen fra Ålborg Universitet om at følgeforskning i årene kontrakt Op til 2 heldagsmøder pr. semester. BIT-banden afholder det første indledende møde med forskerne d.

6 20. april, hvor vi starter drøftelserne om IT kultur, evalueringsdesign, IT strategi og organisering. Forår 2012 Der etableres en række underkonferencer vedrørende BIT under UDC_Pædagogig, fx vedrørende forsøg, BIT-møder, forskerbesøg, følgegruppe, IT strategi m.m. Ligeledes etableres en Google site for superbrugerne, hvor der efterhånden placeres forskelligt materiale og vejledninger Maj - juni 2012 BIT-banden arbejder med formidling, økonomi overblik, årsplan for næsteskoleår, start for lærere og kursister i august, tilretning af strategi, ansøgning til ministeriet, for evaluering for kursister, opsamling af kompetencebehov for lærerne April maj juni 2012 Der opsættes EPSON projektorer og whiteboards i ca 30 lokaler, og netværket opjusteres, og der sker udskiftning af alle access points til typer med større kapacitet. Der opsættes dockingstation og USB3- kabler i ca. 40 lokaler. Der klargøres bærbar PC til alle lærere, delvis ledelse/adm. Disse udleveres kort før ferien. Trods planlægning om tidlig opsætning, når alt ikke at blive afprøvet før kursusstart, grundet misforståelser vedr. tilkoblinger. Endvidere betød vanskeligheder med opdateringer af Lynx programmet forsinkelser i brug af tavlerne. Juni 2012 Der bevilges kr fra MBU til digitale forsøg det kommer

7 til at rumme de forsøg, vi i forvejen havde bevilget vedrørende videndelings medier samt IT og differentieret undervisning for flere matematikklasser. Vi skal deltage i flere seminarer, hvor der udveksles viden om mange forsøg i landet, jf. tidligere rapporter af Helle Mathiesen. Efterår august 2012 Introduktionsdage for lærerne med superbrugere, de første 5 kursustimer i elektroniske tavler samt oplæg af forskere om IT kultur. Forskeroplæg aug Der Afholdes introkurser for alle kursister i fagpakker og klasser, øvrige tilbydes intro i festsalen eller i værkstedet. AH og 3 lærere afholder kurserne. 21. aug BIT-banden afholder møde med superbrugerne om tavlekursus, kursusbehov, arbejdsopgaver, opsamling kursusbehov,m.m. Referat 24.aug Jævnlig udsendes intern information med status for BIT projektet, her udsender BV således BIT nyt nr. 10 BIT Nyt(10) udsendes 12. sept Forskerne afholder to fællestimer for i alt ca. 700 kursister. Kursisterne fik kun begrænset udbytte, mange fattede ikke pointerne

8 Følgegruppemøde med forskerne om evalueringsdesign og IT kultur. Okt I tilknytning til det overordnede mål laves for evaluering hos kursisterne vedrørende deres IT kompetencer. Ideen er kort at registrere, hvor meget kursisterne flytter sig i løbet af et år og i løbet af hele BIT perioden. Evalueringsrapport Evalueringen sammenkobles med skemaet fra FAG om faglig og social integration, således at vi differentierer i forhold til de forskellige kursistgrupper Aug. - okt Der registreres behov hos lærerne om kurser ud fra de minimumskrav, vi har stillet til lærer kompetencer. Der laves en plan for IT kurser hen Over skoleåret: ocr-scanning, Word, Billedbehandling, præsentation, regneark, Filbehandling, informationssøgning,. Mange lærere tilmeldes. BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Efteråret 2012 Superbrugerne er i fuld gang med at støtte og vejlede kolleger. Der laves Oplæg på faggruppemøder eller mere generelt, men mest af alt virker enkeltmandsvejledningen. Lærere opsøger superbrugeren med et konkret problem. En del tid går i starten med tekniske problemer. På superbruger møde i november aftales, at hver superbruger laver 2 beskrivelser til superbrugernes hjemmeside om pædagogiske ideer eller erfaringer. Disse emner planlægges også til pæd. dag i Vi dropper vores ide om faste træffetider for superbrugerne, da de ikke benyttes.

9 januar 2013 i forbindelse med workshops. 27. nov, 2012 Besøg af forskerne, der overværer undervisning hos to forsøgslærer med efterfølgende møde. Endvidere møde med følgegruppen. Der drøftes blandt andet I-bøger, og forskerne anbefaler, at vi selv arbejder med at lave dem sammen med kursister. Det besluttes at gå mere i retning af overværelse af undervisning ved forsker besøg Efteråret 2012 Der er en del tekniske problemer med især brug af de elektroniske tavler, hvorfor de fleste ikke får fulgt op efter første tavlekursus fra august. Der laves en mangelliste med deadlines, som justeres et par gange i løbet af efteråret, og der opstår et nyt problem med ustabile dockingstationer. Målet er at få alt på plads senest uge 7, 2013, og tavlekurser planlægges til at fortsætte i begyndelsen af Der er informeret løbende via BIT-NYT, og nr. 16 sendes ud lige før jul nov Der arbejdes konkret med ITkultur på afdelingsmøderne. 29. nov HM og BV til møde i Regionen om mulighederne for at søge midler til udviklingsprojekter om digitalisering. Vi taler for et område, som vi i forvejen har planer om: udvikling af

10 elektronisk materialer, med kursistinvolvering. Der nedsættes en skrivegruppe, og næste møde er 10. januar Vi forventer at deltage med et afgrænset delelement af det overordnede projekt. Okt.-nov Der arbejdes med at justere skolens strategi, og der afholdes et strategiseminar med bl.a. de to PU. Der sker ikke de store ændringer vedrørende BIT, og BV justerer afsnittet ind i det nye strategipapir, som vedtages af bestyrelsen på decembermødet. Det har været omkring IT udvalget og BIT banden. Ligeledes udarbejdes der et detaljeret forslag til IT budget 2013 før bestyrelsens decembermøde. Også her har der været input forud fra IT udvalg, BIT bande og IT supportere. Samlet strategipapir for Udviklingspapir inkl. IT strategi for Kursisttrivselsundersøgelse 2012 viser, at Randers HF & VUC på mange områder vedrørende IT har det bedste resultat sammenholdt med landets VUCer. Kursisttrivselsundersøgelse 2012, Ennova Forår 2013 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Efterhånden er der styr på det tekniske undervejs i efteråret har vi arbejdet med en mangelliste, som løbende er ajourført og lagt ud internt Pædagogisk dag, den 17. januar, hvor alle superbrugere etablerer workshops, som lærere kan tilmelde sig to stk. kan man nå plus efterfølgende opsamling i beskrivelse fx 42 deltaget i Google Docs, 31 i Socratives, 20 i screencast, 13 i E-bøger,

11 faggrupperne. Det var en god form for videregivelse af indsamlet viden hos superbrugerne. 12 i Photostory og 26 i Quizzer Tavlekursus nr. to i februar 2013, således i alt 8 klokketimer indtil nu. Vores forsøg under MBU kører noget ustruktureret mange er involveret, besøg af forskere, vores del lille; men det er en del af noget større. Internt kunne vi ikke sikre en skemalægning, der skulle til for at afprøve vores ideer med samspil på tværs af hold. Møde med forskerne, den 4. april, denne gang alene med fokus på undervisning og interview med lærere og kursister. Arbejdseftermiddag, den 30.4., med superbrugerne, hvor man deler viden med hinanden og tænker frem mod indsatsområder for næste skoleår fra opsamling gode iagttagelser, som kastede en del anbefalinger af sig videndeling om bl.a. Google Docs, interaktive quizzer, Vodkast, Egne E- bøger, Socrative Beskrivelse af nye forsøgsmuligheder for det kommende år. Vi vælger at tage udgangspunkt i de kompetencer, som vi ønsker for kursisterne: indsamling, udtryk, kommunikation, refleksion inspireret af forskerne. Desværre viser det sig vanskeligt at få tilmeldinger fra lærerne p.g.a. OK13 usikkerheder. Der laves i april evaluering af vores interne IT forsøg, inkl. opsamling af flere forskerudtalelser Der laves evaluering af superbrugernes funktion, generelt positivt. Undervejs har beskrivelse papir Ideen er at komme væk fra den instrumentelle tilgang og i stedet tage udgangspunkt i dannelsesmål. Så kan man vælge forskellige medier og tekniske værktøjer til at nå dem.

12 vi fundet frem til, at 1-1 vejledning fungerer bedst. Vi mangler at få en Goggle Site hensigtsmæssigt indrettet her skal opsamles viden, instruktion og henvisninger Det lykkes ved opsøgende indsats at få engageret 11 lærere med forsøg for det kommende skoleår, herunder fire vedrørende udvikling af i-bog i mat B og samfundsfag (AVU og HF C). De andre forsøg vedrørede de fire kompetencemål. Vi får støtte fra Regionen på ca kr til forsøget med i-bøger, der kører over tre år. Forskerbesøg, den 28. maj, opdelt i et stort følgegruppemøde og i møde med de kommende forsøgslærere. Her drøftes evaluering af superbrugere, IT forsøg og BITevaluering blandt kursisterne. Endvidere inspiration til arbejdet næste år med forsøg, justering af kompetenceplan for kursister og lærere. Opsamling på de efteruddannelseskurser, vi har afholdt for lærere i 2012/13. Oplæg til justering af IT strategien, juni 13 Dagsorden og en række bilag bilag papir fx har 20 deltaget i dokumenthåndtering, 15 i Ludus Web, 15 i billeder i word, 15 i CD-ord, 10 i elektronisk retning, 14 i informations-søgning, 10 i tabeller og 6 i regneark IT udvalgsmøde, den 27. juni med punkter vedrørende kompetenceplaner, IT strategi og forsøg. Efterår 2013 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER Herefter ligger justeret strategi og justerede kompetencekrav fast for det kommende skoleår BEMÆRKNINGER

13 Vi laver fortsat 3 timers intro for kursisterne med særlig vægt på godkendelse af regler, filhåndtering, Ludus Web, mail og installation af relevante programmer papir På introdagene for lærerne i august blev der afholdt IT workshops og i teamene arbejdet med IT dannelse Der afholdes superbrugermøde den 19. aug. med årsplan, efteruddannelsesplan, ITdannelse, workshops, IT-forum m.m. på programmet Den såkaldte BIT-evaluering hos kursisterne afvikles, og denne gang lykkes det med større deltagelse. Besøg af forskerne, den 19. sept., hvor dagen er reserveret til besøg på forsøgslærernes hold, efterfulgt af opsamling på møder. Denne gang vedrørende IT dannelse. Der udbydes små kurser for lærerne i efteråret indenfor One Note, regneark, tekstbehandling, CD-ord, tavler for øvede, at gemme i skyen, Imovie, tabeller og billeder i word og informationssøgning opsamling oversigt Det er superbrugerne og IT supporter/ vejleder, der afholder de interne kurser/ workshops. IT forum er en hjemmeside, hvor superbrugerne samler beskrivelser af gode IT redskaber m.m. Gav et godt billede af kursisternes IT kompetencer. Kursisterne har svært ved at overføre fra et system til et andet. Ca. 90% af kursisterne medbrunger dagligt deres bærbare PC. forskerne bemærkede, at det var eksemplarisk brug af IT i undervisningen og uden forstyrrende effekt Der arbejdes med det nye IT budget for Indkøb af endeligt budget findes i udviklingspapir, der

14 hardware er efterhånden meget begrænset. Der foreslås reduktion af superbrugerindsats til det halve og lidt reduktion i efteruddannelsesbehov forsøg forbliver på samme niveau. IT udvalgsmøde, den 24. okt., hvor der er oplæg til lettere justering af strategien for det kommende år, budget 2014, forskermøde, BIT evaluering, efteruddannelses kurser, IT forsøg og IT i det nye personaleområde Superbrugermøde, den 11. nov., om næste års superbrugerindsats, IT-forum, IT kompetenceudvikling, IT dannelse, budget IT supportere arbejder med et problem med vores dockingsstationer, som præger visse lokaler mere end andre: der opstår ustabilitet, når en bærbar PC kobler sig på, noget med modstrid imellem forskellige indstillinger. Der laves forsøg med nye udgaver og nyt software. Har skabt en del bøvl for lærerne. Besøg af forskerne, den 21. nov., som igen besøgte flere hold med efterfølgende samtaler. Endvidere afholdtes følgegruppemøde med bl.a. BIT evaluering og læringsnetværk på dagsordenen nov. Rektor Bertel Pedersen og superbruger/lærer Anders Bloch giver oplæg om vores BIT projekt på international konference i Bratislava besluttes på bestyrelsesmøde i dec På dette møde var der støtte til justering af strategien samt forslag til superbrugerniveau for næste år Konference under European Trade Union Commitee for Education med et projekt om, hvordan brug af IT kan medvirke til at forhindre frafald

15 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER BV, 30. dec. 2013

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010 BEGIVENHED IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015 Kronologi 2010 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, FAG interviews viser i efteråret 2010, at IT i begrænset omfang benyttes i undervisning som læringsredskab

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Kvalitetsresultater for HHX. Diagrammet herunder viser gennemsnittet af den samlede elevtrivsel sammenlignet med skole- og landsgennemsnit:

Kvalitetsresultater for HHX. Diagrammet herunder viser gennemsnittet af den samlede elevtrivsel sammenlignet med skole- og landsgennemsnit: Kvalitetsresultater for HHX. Diagrammet herunder viser gennemsnittet af den samlede elevtrivsel sammenlignet med skole- og landsgennemsnit: Diagrammet herunder viser gennemsnittet af de forskellige områder

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

FAG-projektet på Randers HF & VUC Kronologi

FAG-projektet på Randers HF & VUC Kronologi 1 FAG-projektet på Randers HF & VUC Kronologi 2007 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER PUBLIKATIONER ANDEN FORMIDLING 08.08. Rektor holder oplæg for personalet og foreslår FAGprojektet. Gruppearbejde om emnet. Oplæg

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Plan for kompetenceudvikling i 2011

Plan for kompetenceudvikling i 2011 Plan for kompetenceudvikling i 2011 Personalegruppe Det tekniske/administrative personale forår 2011 efterår 2011 total 2011 forår 2012 Sekretariatet Der har i 2010 været en relativt stor ekstern kursusdeltagelse

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Referat Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl. 10.00-12.00 Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Tilstede: Ulla Koch - Formand Leif Nielsen Næstformand Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Susanne

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning:

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning: Opsamling på KOPRA ledermøde 26. november 2014 Dagsorden til mødet var denne gang sammensat mhp. på: - Opsamling om KOPRA start - at bidrage fælles til den videre udvikling af KOPRA - at skabe klarhed

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse Notat 5. maj 2017 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.00.00-G01-31-16 Skoleafdelingen Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af evaluering, Organisatorisk ramme Planen tager udgangspunkt

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14. Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen:

LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14. Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen: LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14 Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen: Generelt set skal planen forstås som en dynamisk størrelse, som løbende må justeres. Planen skal

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere