Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet ved hjælp af en indrapporterings skabelon, hvor alle der har givet tilsagn om at arbejde med arbejdspakken, er blevet opfordret til at skrive kort om den aktivitet de har haft. Fakta og prosa fra partnere og underleverandører i Skankomp, er kopieret direkte ind i rapporten, for dermed at give et autentisk billede af aktiviteten. Der er angivet navn og mailadresse, således at både sekretariat og partnere, kan kontakte rette personer for at få yderligere oplysninger enten til indrapportering eller til videndeling. 2. Projektets status Projektspecifikke hændelser for perioden (hvad får vi egentlig for pengene) Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Berit Schau Muster. Svostrup Kro. Et kompetenceudviklingsproces med fokus på ny strategi ved ejerskifte, samt overblik over fremtidige kompetencer, samt nye handlinger til støtte af forandringer på kroen Kursuscenteret Medio november 2010 Medio december

2 Handel Silkeborg. I gangsætning af kompetenceafklarings undersøgelse som skal bruges til et uddannelsestilbud til Silkeborg detailhandel generelt. Borgerservice Skanderborg Kommune. Igangsætning af opgave vedr. kompetenceafklaring i forhold til fremtidig digitalisering Århus Kommune. Kompetenceafklaring i forhold til teamorganisering, med fokus på kompetncegab i forhold til udviklingen af enkelte teams. Silkeborg kommune. Kompetencesamtaler i forhold til udvikling af et team. Etablering af projektorganisation i Silkeborg Markedsføringsplan samt udarbejdelse af webtekst, cases og brochure Social og Sundhedssskolen i Silkeborg 2 Det lokale beskæftigelsesudvalg, Kursuscenteret Medio december 2010 August 2011 Kursuscenteret Primo Januar August 2011 Kursuscenteret Primo Januar Medio februar Kursuscenteret Primo Januar Medio februar Alle partnere og underleverandører i Silkeborg Alle partnere og underleverandører i Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Lise Knokgård December December og januar Psykiatriens hus Strategisk kompetence udvikling af hele medarbejdergruppen. Huset er et unikt behandlingstilbud på tværs af region og kommune, som fordrer andre kompetencer fremadrettet. Sosu Silkeborg Uge 5 / 11 Uge 20 /11

3 Botilbuddet Birkeparken Kundeunderlaget ændrer karakter i forbindelse med omlægning af psykiatrien. De ønsker fokus på temaet Mere aften om dagen, som medfører udvikling af medarbejderstaben og den fremtidige rekrutteringsstrategi Handicap Silkeborg kommune Der opleves en øget tilstrømning til området og flere handicappede bliver ældre med de alderdomsbetingede sygdomme der kan forekomme. Det betyder mere komplekse problemstillinger som kræver kompetenceudvikling Sosu Skolen Silkeborg. Intern kompetenceudvikling på egen institution. Sosu Silkeborg Uge 8/ 11 Uge 26 /11 Sosu Silkeborg Uge 10/11 Uge 26/11 Sosu Silkeborg Uge 10/11 Uge 40/11 Teknisk skole / Handelsskole? 3

4 Silkeborg Tekniske Skole Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Dan Cort Jørgensen Generelt har der været jul og juleferie = ringe aktivitet. Der arbejdes stadig med analyse og metodeudvikling i disse virksomheder Korsbakke Planteskole Brdr. Thybo Føtex Hvidtved Larsen December 2010? Som resultat af analyse arbejdet er der sat efterudd. i gang i mht. MUS samtalen. Som resultat af analyse arbejdet blev MUS skemaet ændret. Analysearbejde af MUS samtalerne pågår mhp. yderligere udvikling Coach forløb fortsættes. VUC arbejder også i firmaet i Skankomp régi med medarbejderudvikling. Der samarbejdes mellem Silk.Tek.Skole, VUC og en ekstern konsulent. Strategisk analyse og kompetence udvikling fortsættes. Ekstern økonomi konsulent er inddraget. Strategisk kompetence afklaring gennemført. Dette har affødt 2 hold Grundlæggende Lederuddannelser Wavin Januar Da forløbet skal analyseres og udvikles løbende, forventes forløbet at være afsluttet i løbet af 2011 Nissen Energi Januar Da forløbet løbende skal analyseres og udvikles, forventes processen at være afsluttet i løbet af 2011 Elfac December 2010 Sommeren 2011 Café Evald December 2010 Sommeren 2011 AAB Marts November

5 VUC og TH lang Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Jan Kristensen Almen uddannelse dansk mat engelsk Silkeborg Tekniske Skole samt TH. UGE 47 UGE 13 it (ELFAC). 26 kursister LANGS HF-VUC TrivselsGruppen A/S Kontaktperson ved yderligere oplysninger:: Tina Pedersen Kunstcenter Silkeborg Bad. Et afklaringsforløb med fokus på medarbejdernes samarbejde og innivationsevne i cafe-området. Fokus på strategi og handlinger til støtte og udvikling af Kunstcentrets innovationsevne. Byens Fuge- og Glarmester Forretning. Kompetenceafklaring ift samarbejde og udvikling af forretningsplan. Silkeborg Plast. Kompetenceafklaring af medarbejdere i fusionscase (ny og gammel virksomhed). Strategisk kultur og trivselsarbejde til støtte og udvikling af virksomhedens konkurrenceevne. TrivselsGruppen Medio december 2010 Medio februar Forløbet skal måske analyseres og udvikles løbende og forventes at afslutte i løbet af 2011 TrivselsGruppen Medio december 2010 Medio februar TrivselsGruppen Medio februar 2011 November

6 Mercantec Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Ole Hylleberg Deltaget i opstarts seminar i Silkeborg 11. okt okt med 2 personer. Virksomhedsbesøg ca. 20 stk. fase 4 Mercantec konsulentteam Sep. Dec og 5 Forberedelse af virksomhedsbesøg Mercantec konsulentteam Sep. Dec UCH Holstebro Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Hanne Lund-Nielsen (HLN) Opstartsseminar Analyse af Uddannelsescenter Holstebro 11. oktober oktober 2010 fremtiden, plus opsamling vedr. PRdelen intern videndeling Undersøgende aktiviteter: Hvilke Uddannelsescenter Holstebro December 2010 Jan 2011 indsatsområder for virksomhedsbesøg i 2011? Samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro December 2010 Primo 2011 beskæftigelsesregionen: Hvilke undersøgelser skal iværksættes i Opgradering af indberetningssystemet (Survey) Uddannelsescenter Holstebro Løbende Løbende 6

7 Opsamling på 3.2 for 2010 Uddannelsescenter Holstebro 22. december december 2010 Favrskov Erhvervsråd Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Dan Skovgaard Udvikling af projektpakke Favrskov Erhvervsråd December 2010 Januar 2011 Strategisk kompetenceudvikling i praksis som vores tilbud til virksomhederne. Opsøgende aktiviteter overfor virksomheder. 2 har accepteret et projekttilbud (K.R. Hospitalsudstyr i Hadsten og Marimatech i Hinnerup) Favrskov Erhvervsråd K.R. Hospitalsudstyr Marimatech December 2010 Januar 2011 Tradium Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Charlotte Elisabeth Jensen Vi lavede en analyse i Randers oktober november Kommune for at afdække de konkrete og fremtidig uddannelsesbehov hos de ca. 600 virksomheder, der er i området. Telefonisk kontakt til ca. 150 virksomheder for at afdække deres behov og forventninger til fremtiden september Oktober 7

8 Westum Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Westum har varit bollplank och 15 svenska partners stödjande i svenska partners process och arbete med aktivitet 3.2. Initiativ till en 15 svenska partners utbildning/föreläsningsserie kring analys och kartläggning. Arbetsgrupper skapats och offerter tagits in. Fortsätter under Förberedelser för att komplettera insatserna inom aktivitet 3.2 med en 15 svenska partners 15 svenska partners statistisk/kvantitativ analys/kartläggning. Utveckla metoder och verktyg vi 15 svenska partners använder för att göra exempelvis enkätundersökningar och kartläggningar. Inlett arbete med att uppgradera och genomföra analys med hjälp av analysverktyget EasyResearch. 15 svenska partners

9 Campus Alingsås, Alingsås kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : samarbete påbörjats med Westum vad gäller utbildning i omvärldsanalys, lokal behovsanalys som genomförs på egen handledning påbörjat en inventering av behov av framtida yrkesutbildning i Alingsås påbörjat analys av vad lokala företage i Alingsås skulle behöva för utbildning i kompetensförsörjningsprocessen Campus Alingsås och Westum Genomförande under perioden har mestadels varit att avtal slutits och arbete påbörjats med konsult vad gäller utföra ehovsinventering och analys av strategisk kompetens som arbetslivet i Alingsås kan komma att ha behov av i framtiden. Denna analys och kartläggning ligger till grund för framtida planering och anordnande av yrkesutbildning.i övrigt har det varit informationsatser samt deltagande på projektledarmöten i Sverige samt kick-off konferens i Danmark. 9

10 Laholms kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Pia Svensson Nybesök på företag i kommunen: Kommunens företagsutvecklare 3 augusti december 2010 Totalt 20 nybesök under perioden. Förarbete, efterarbete samt uppföljningar på besökta företag. Diskussioner samt sammanställning av kompetensbehov och insatser mot lokala företag. Oftast utan någon extern partner, annars med kommunens utbildningsanordnare eller företagsutvecklare. 3 augusti december 2010 Ett antal länsmöten inkl. administration kring lokal behovsinventering inom bristyrken Prognosarbete samt sammanställning av bristyrken i länet Navet Makro; träff mellan Vuxenutbildningen och kommunens näringslivskontor Navet Mikro; internt strategiskt forum Nätverks- och informationsträffar med externa aktörer/parter i form av lunchträffar, branschråd, mässor etc. Tillsammans med länets utbildningssamordnare Tillsammans med länets utbildningssamordnare Näringslivssekreteraren samt företagsutvecklaren Enhetschefen på Vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen, offentliga aktörer inom nyföretagande, företagare m.fl.. 3 augusti december augusti december augusti december augusti december augusti december

11 Campus Varberg Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Anja Nilsson Uppstartskonferens Silkeborg Största delen av partnerskapet 11 oktober oktober 2010 okt Inventering av arbetsmetoder internt i Campus Varberg 1 oktober 2010 sept 2011 organisationen pågående process om hir vi använder befintliga nätverk för att skapa en så effektiv omvärldsbevakning som möjligt. Pågående dialog med WESTUM om Campus Varberg, WESTUM, övriga 1 augusti 2010 juni 2011 kommande utbildningsserie för svenska kommuner svenska kommuner Informationssammankomster för Campus Varberg - målgrupper Oktober 2010 Pågående företag/organisationer om kompetenshöjande insatser (vägledare) Årgus Tech Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Henrik Duch Vejledning af 200 timelønnede i forskellige afdelingen. Der er fordelt over ½ og hele dage afhængig af antal i de enkelte afdelingen. Her finder jeg relevante kurser, tider m.m for den enkelte medarb., som jeg efterfølgende præsenterer for udd. Udvalget, som tager stilling til om det AVK International NOV 2010 Løbende proces 11

12 kan bevilliges. Her kan vi tale om værdien for virksomheden/den enkelte medarb. Eller afd. Sparring/coaching og strategisk samarbejde med ledere, tillidsrep./udd. Udvalg på virksomheden ca. 8 medarbejdere. Strategisk samarbejde med ledelsen og planlægning af 6 mdr. uddplan for udvalgte medarb. 12 medarb. Vi arbejder med ½ års planer! Strategisk samarbejde med HR og planlægning af udd. For udvalgte medarb. + samt sparring med medarb. For at understøtte læringsprocessen. Sparring omkring 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Der er i 2010 i gangsat forskellige aktiviteter fx sprogundervisning med VUC aarhus Sparring omkring kursusaktiviteter 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Der er i 2010 kørt fx sprogundervisning i tysk for lagermedarb. AVK International SEP Løbende proces Rabinovich SEP.2010 Løbende proces BabyDan Løbende proces Odder Barnevognsfabrik 2010 Løbende proces Elopak 2010 Løbende proces 12

13 3. Aktiviteter for kommende periode Silkeborg Tekniske Skole Strategisk analyse og udviklingsarbejde Feline? Maki XL Byg i Kjellerup Indledende kontakt til Scandic? VVS Henning Mortensen UCH Holstebro Vidensdeling gennem fase 4 og fase 5: Uddannelsescenter Holstebro 10. januar april 2011 Besøg på mere end 100 virksomheder (deltager i VEU-MidtVest samarbejdet med Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern, og Herningsholm Erhvervsskole) Samarbejde med beskæftigelsesregionen: VEU-Centre i Regionen Løbende Løbende Social og Sundhedsskolen i Randers Kontaktperson ved yderligere oplysninger: 3 kursusforløb á 5 dages varighed for Randers Kommunes dagtilbud November 2010 November 2011 dagtilbud i Randers Kommune, (ca. 70 institutioner, har fået tilbud om kursusforløb), hvor 13

14 uddannelsesplanlægningen er med afsæt i kommunens 3 indsatsområder: børn og demokrati, matematikkens mange sprog og kreative udtryksformer. Westum Sverige Fortsättning på de aktiviteter vi initerat 15 svenska partners ? under Detta är processer som beräknas löpa under minst hela Utbildningsserien kommer till exempel starta under 2011 medan deltagarna sedan inplementerar metoderna i sina egna organisationer Campus Lidköping Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Ewa Hasselgren 3:1 Deltagit i workshop kring jobbrotation. Campus Lidköping Kostnad för 3: :- 3:2 Deltagit i introduktionsworkshop om strategisk kompentensutveckling 2 personer i Danmark. Vi har genomfört 50 st företagsbesök för kartläggning av framtidens kompetensbehov. Tagit fram broschyr med vårens kursutbud samt tryckt upp noteringsblock, allt med Skankomploggan på. Kostnader för aktivitet 3:1 har varit sek, där lön fast anställd personal 14

15 står för 50% och tryck av broschyr och block för 50%. Tradium Der kommer en analyse lign. den vi lavede Marts April i efteråret Har kontakt med nogle virksomheder, Vinter/forår 2011 Vinter/forår 2011 hvor vi forventer der bliver et behov for at lave strategisk udd. planlægning. Silkeborg partnere generelt Ca. 100 virksomheder vil blive besøgt i Partnere og underleverandører Ultimo februar Ultimo april februar, marts, april hvor Skankomp vil blive solgt. i silkeborg Laholms kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Pia Svensson Fortsatta nybesök på företag i kommunen. Kommunens 1 januari december 2011 företagsutvecklare Förarbete, efterarbete samt uppföljningar på besökta företag. Diskussioner samt sammanställning av kompetensbehov och insatser mot lokala företag. Oftast utan någon extern partner, annars med kommunens utbildningsanordnare eller 1 januari december 2011 Fortsatta träffar inom länet kring att utveckla en gemensam samsyn och metodik till att ta fram ett underlag inom bristyrken. 15 företagsutvecklare. Tillsammans med länets utbildningssamordnare 1 januari december 2011 Prognosarbete samt sammanställning av Tillsammans med länets 1 januari december 2011

16 bristyrken i länet för Navet Makro; träff mellan Vuxenutbildningen och kommunens näringslivskontor Navet Mikro; internt strategiskt forum Fortsatta nätverks- och informationsträffar med externa aktörer/parter i form av lunchträffar, branschråd, mässor etc. Campus Varberg utbildningssamordnare Näringslivssekreteraren samt företagsutvecklaren Enhetschefen på Vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen, offentliga aktörer inom nyföretagande, företagare m.fl.. 1 januari december januari december januari december 2011 Uppföljande möte för temagruppen Inbjudna kommer att vara: 17 mars mars 2011 Strategi som bildades på uppstartskonferensen okt. Mötet kommer att ske på Campus Varberg 17 mars 2011 för att utveckla konkreta aktiviteter utifrån gemensamma problemställningar Campus Varberg, Lärcentrum Trollhättan, Silkeborg Tekniske Skole, Campus Lidköping, Campus Alingsås, Kompetenscentrum Kungsbacka, NEVU Uppföljande arbete efter 17 mars Återkoppling till ovanstående 17 mars 2011 pågående partners Århus Tech Fortsat vejledning af timelønnede AVK International Fortsat strategisk parring med udd. AVK International Udvalg Strategisk samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng mellem mission og udd. Planlægning. Fitnessgruppen Januar 2011 næste møde i feb Strategisk samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng mellem mission og 16 Brabrand Boligforening Januar 2011 næste møde i marts

17 udd. Planlægning særligt med fokus på det adm. Personale. Hjælpe til at prioritere deres aktiviteter Strategisk samarbejde med fokus på de timelønnede. Virksomheden har fået udd.oplæg omkring pølsevognsprojekt, FVU og generelle kompetencer for 150 medarb. Sparring omkring kursusaktiviteter 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Fokus på RKV i 2011 Defco December 2010 Elopak Marts næste møde 17

18 Yderligere information Arbejdspakke ansvarlige har: Igangsat månedlig nyhedsbrev Udarbejdet skabelon til videndeling Udarbejdet case og case skabelon med vejledning, som en del af videndelingen og markedsføringen Fastsat dato for næste konference den 8 og 9. september Tager initiativ til møde for danske partnere under arbejdstitlen Videndeling og sparring vedr. brug af arbejdspakke 3.2. for at skabe vækst i brugen af arbejdspakken og fremme aktivitet generelt. (April) Århus Tech kommenterer: Det er min erfaring at det er meget vigtigt at prioritere egen indsats/timer, så de bliver brugt fornuftigt for virksomheden. Jo større projekt jo større engagement fra virksomheden, medfører at timerne hurtigt bliver brugt! Vigtigt at finde balancen mellem at være udførende - fx vejledning for grupper og strategisk samarbejde med virksomheden/ledelsen eller udd.udvalg. Timerne skal gerne varer over en periode, da det tager tid og ressourcer at skabe forandringer! Berit Schau Muster Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg 31. januar

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro Partner Aktivitet 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv) 1 1 1 1 1 1 6 4 Tradium 1 1 1 1 1 1 6 5

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Hænger sundhed og uddannelse sammen? Netværkslokomotivets konference Stram op sætter fokus på sammenhængen mellem uddannelse og sundhed. Det er ikke morsomt at blive betragtet

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Program for møde i Viborg d. 12. januar. Rundstykker og velkomst Evaluering på processen. 1. claim 2. claim. 3. claim Frokost kl. 12.

Program for møde i Viborg d. 12. januar. Rundstykker og velkomst Evaluering på processen. 1. claim 2. claim. 3. claim Frokost kl. 12. Program for møde i Viborg d. 12. januar Rundstykker og velkomst Evaluering på processen 1. claim 2. claim 3. claim Frokost kl. 12.00 Spørgsmål Regnskabsprocessen i den perfekte verden Partneren sender

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012 2011 Q1 Serviceassistent Regionshospitalet Randers "Skive Tekniske Skole; CFK & Jobrotation Randers; Tradium" 180/36 (18*+18) (medarbejder/vikarer), *voksne elever. 1470/54 Undervisnings uger 750 ugers

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Samarbete Nätverk Kompetensmäklarutbildning Strategisk kompetensutveckling Följande personer vill samverka: Samarbete

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Styregruppen - KOMPETENCEmidt 8 Uddannelsesinstitutioner 3 Erhvervsråd 4 Jobcentre 2 repræs. fra hver af de fire lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Arbejdsdokument Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättan Kommun. Rapport: Uppstartsworkshop aktivitet 1.1 Göteborg

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Marts 2012. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

Marts 2012. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Morten Holst Nielsen, TEC (MHN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Anne Birthe Mortensen, Tradium (ABM) o Karin Rosenmejer,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion 28. april 2013 Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion Notatet beskriver: Kort om Den Lokale Tillidsreform som fælles afsæt for kompetenceudvikling i Jobog Borgerservice, Konkrete kompetenceudviklende

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Cases fra virksomheder

Cases fra virksomheder Cases fra virksomheder Her kan du læse en række spændende cases om virksomheder, der har været igennem en kompetenceudvikling. Der kommer løbende flere cases til, så du kan søge inspiration til, hvordan

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere