Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet ved hjælp af en indrapporterings skabelon, hvor alle der har givet tilsagn om at arbejde med arbejdspakken, er blevet opfordret til at skrive kort om den aktivitet de har haft. Fakta og prosa fra partnere og underleverandører i Skankomp, er kopieret direkte ind i rapporten, for dermed at give et autentisk billede af aktiviteten. Der er angivet navn og mailadresse, således at både sekretariat og partnere, kan kontakte rette personer for at få yderligere oplysninger enten til indrapportering eller til videndeling. 2. Projektets status Projektspecifikke hændelser for perioden (hvad får vi egentlig for pengene) Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Berit Schau Muster. Svostrup Kro. Et kompetenceudviklingsproces med fokus på ny strategi ved ejerskifte, samt overblik over fremtidige kompetencer, samt nye handlinger til støtte af forandringer på kroen Kursuscenteret Medio november 2010 Medio december

2 Handel Silkeborg. I gangsætning af kompetenceafklarings undersøgelse som skal bruges til et uddannelsestilbud til Silkeborg detailhandel generelt. Borgerservice Skanderborg Kommune. Igangsætning af opgave vedr. kompetenceafklaring i forhold til fremtidig digitalisering Århus Kommune. Kompetenceafklaring i forhold til teamorganisering, med fokus på kompetncegab i forhold til udviklingen af enkelte teams. Silkeborg kommune. Kompetencesamtaler i forhold til udvikling af et team. Etablering af projektorganisation i Silkeborg Markedsføringsplan samt udarbejdelse af webtekst, cases og brochure Social og Sundhedssskolen i Silkeborg 2 Det lokale beskæftigelsesudvalg, Kursuscenteret Medio december 2010 August 2011 Kursuscenteret Primo Januar August 2011 Kursuscenteret Primo Januar Medio februar Kursuscenteret Primo Januar Medio februar Alle partnere og underleverandører i Silkeborg Alle partnere og underleverandører i Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Lise Knokgård December December og januar Psykiatriens hus Strategisk kompetence udvikling af hele medarbejdergruppen. Huset er et unikt behandlingstilbud på tværs af region og kommune, som fordrer andre kompetencer fremadrettet. Sosu Silkeborg Uge 5 / 11 Uge 20 /11

3 Botilbuddet Birkeparken Kundeunderlaget ændrer karakter i forbindelse med omlægning af psykiatrien. De ønsker fokus på temaet Mere aften om dagen, som medfører udvikling af medarbejderstaben og den fremtidige rekrutteringsstrategi Handicap Silkeborg kommune Der opleves en øget tilstrømning til området og flere handicappede bliver ældre med de alderdomsbetingede sygdomme der kan forekomme. Det betyder mere komplekse problemstillinger som kræver kompetenceudvikling Sosu Skolen Silkeborg. Intern kompetenceudvikling på egen institution. Sosu Silkeborg Uge 8/ 11 Uge 26 /11 Sosu Silkeborg Uge 10/11 Uge 26/11 Sosu Silkeborg Uge 10/11 Uge 40/11 Teknisk skole / Handelsskole? 3

4 Silkeborg Tekniske Skole Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Dan Cort Jørgensen Generelt har der været jul og juleferie = ringe aktivitet. Der arbejdes stadig med analyse og metodeudvikling i disse virksomheder Korsbakke Planteskole Brdr. Thybo Føtex Hvidtved Larsen December 2010? Som resultat af analyse arbejdet er der sat efterudd. i gang i mht. MUS samtalen. Som resultat af analyse arbejdet blev MUS skemaet ændret. Analysearbejde af MUS samtalerne pågår mhp. yderligere udvikling Coach forløb fortsættes. VUC arbejder også i firmaet i Skankomp régi med medarbejderudvikling. Der samarbejdes mellem Silk.Tek.Skole, VUC og en ekstern konsulent. Strategisk analyse og kompetence udvikling fortsættes. Ekstern økonomi konsulent er inddraget. Strategisk kompetence afklaring gennemført. Dette har affødt 2 hold Grundlæggende Lederuddannelser Wavin Januar Da forløbet skal analyseres og udvikles løbende, forventes forløbet at være afsluttet i løbet af 2011 Nissen Energi Januar Da forløbet løbende skal analyseres og udvikles, forventes processen at være afsluttet i løbet af 2011 Elfac December 2010 Sommeren 2011 Café Evald December 2010 Sommeren 2011 AAB Marts November

5 VUC og TH lang Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Jan Kristensen Almen uddannelse dansk mat engelsk Silkeborg Tekniske Skole samt TH. UGE 47 UGE 13 it (ELFAC). 26 kursister LANGS HF-VUC TrivselsGruppen A/S Kontaktperson ved yderligere oplysninger:: Tina Pedersen Kunstcenter Silkeborg Bad. Et afklaringsforløb med fokus på medarbejdernes samarbejde og innivationsevne i cafe-området. Fokus på strategi og handlinger til støtte og udvikling af Kunstcentrets innovationsevne. Byens Fuge- og Glarmester Forretning. Kompetenceafklaring ift samarbejde og udvikling af forretningsplan. Silkeborg Plast. Kompetenceafklaring af medarbejdere i fusionscase (ny og gammel virksomhed). Strategisk kultur og trivselsarbejde til støtte og udvikling af virksomhedens konkurrenceevne. TrivselsGruppen Medio december 2010 Medio februar Forløbet skal måske analyseres og udvikles løbende og forventes at afslutte i løbet af 2011 TrivselsGruppen Medio december 2010 Medio februar TrivselsGruppen Medio februar 2011 November

6 Mercantec Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Ole Hylleberg Deltaget i opstarts seminar i Silkeborg 11. okt okt med 2 personer. Virksomhedsbesøg ca. 20 stk. fase 4 Mercantec konsulentteam Sep. Dec og 5 Forberedelse af virksomhedsbesøg Mercantec konsulentteam Sep. Dec UCH Holstebro Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Hanne Lund-Nielsen (HLN) Opstartsseminar Analyse af Uddannelsescenter Holstebro 11. oktober oktober 2010 fremtiden, plus opsamling vedr. PRdelen intern videndeling Undersøgende aktiviteter: Hvilke Uddannelsescenter Holstebro December 2010 Jan 2011 indsatsområder for virksomhedsbesøg i 2011? Samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro December 2010 Primo 2011 beskæftigelsesregionen: Hvilke undersøgelser skal iværksættes i Opgradering af indberetningssystemet (Survey) Uddannelsescenter Holstebro Løbende Løbende 6

7 Opsamling på 3.2 for 2010 Uddannelsescenter Holstebro 22. december december 2010 Favrskov Erhvervsråd Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Dan Skovgaard Udvikling af projektpakke Favrskov Erhvervsråd December 2010 Januar 2011 Strategisk kompetenceudvikling i praksis som vores tilbud til virksomhederne. Opsøgende aktiviteter overfor virksomheder. 2 har accepteret et projekttilbud (K.R. Hospitalsudstyr i Hadsten og Marimatech i Hinnerup) Favrskov Erhvervsråd K.R. Hospitalsudstyr Marimatech December 2010 Januar 2011 Tradium Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Charlotte Elisabeth Jensen Vi lavede en analyse i Randers oktober november Kommune for at afdække de konkrete og fremtidig uddannelsesbehov hos de ca. 600 virksomheder, der er i området. Telefonisk kontakt til ca. 150 virksomheder for at afdække deres behov og forventninger til fremtiden september Oktober 7

8 Westum Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Westum har varit bollplank och 15 svenska partners stödjande i svenska partners process och arbete med aktivitet 3.2. Initiativ till en 15 svenska partners utbildning/föreläsningsserie kring analys och kartläggning. Arbetsgrupper skapats och offerter tagits in. Fortsätter under Förberedelser för att komplettera insatserna inom aktivitet 3.2 med en 15 svenska partners 15 svenska partners statistisk/kvantitativ analys/kartläggning. Utveckla metoder och verktyg vi 15 svenska partners använder för att göra exempelvis enkätundersökningar och kartläggningar. Inlett arbete med att uppgradera och genomföra analys med hjälp av analysverktyget EasyResearch. 15 svenska partners

9 Campus Alingsås, Alingsås kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : samarbete påbörjats med Westum vad gäller utbildning i omvärldsanalys, lokal behovsanalys som genomförs på egen handledning påbörjat en inventering av behov av framtida yrkesutbildning i Alingsås påbörjat analys av vad lokala företage i Alingsås skulle behöva för utbildning i kompetensförsörjningsprocessen Campus Alingsås och Westum Genomförande under perioden har mestadels varit att avtal slutits och arbete påbörjats med konsult vad gäller utföra ehovsinventering och analys av strategisk kompetens som arbetslivet i Alingsås kan komma att ha behov av i framtiden. Denna analys och kartläggning ligger till grund för framtida planering och anordnande av yrkesutbildning.i övrigt har det varit informationsatser samt deltagande på projektledarmöten i Sverige samt kick-off konferens i Danmark. 9

10 Laholms kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Pia Svensson Nybesök på företag i kommunen: Kommunens företagsutvecklare 3 augusti december 2010 Totalt 20 nybesök under perioden. Förarbete, efterarbete samt uppföljningar på besökta företag. Diskussioner samt sammanställning av kompetensbehov och insatser mot lokala företag. Oftast utan någon extern partner, annars med kommunens utbildningsanordnare eller företagsutvecklare. 3 augusti december 2010 Ett antal länsmöten inkl. administration kring lokal behovsinventering inom bristyrken Prognosarbete samt sammanställning av bristyrken i länet Navet Makro; träff mellan Vuxenutbildningen och kommunens näringslivskontor Navet Mikro; internt strategiskt forum Nätverks- och informationsträffar med externa aktörer/parter i form av lunchträffar, branschråd, mässor etc. Tillsammans med länets utbildningssamordnare Tillsammans med länets utbildningssamordnare Näringslivssekreteraren samt företagsutvecklaren Enhetschefen på Vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen, offentliga aktörer inom nyföretagande, företagare m.fl.. 3 augusti december augusti december augusti december augusti december augusti december

11 Campus Varberg Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Anja Nilsson Uppstartskonferens Silkeborg Största delen av partnerskapet 11 oktober oktober 2010 okt Inventering av arbetsmetoder internt i Campus Varberg 1 oktober 2010 sept 2011 organisationen pågående process om hir vi använder befintliga nätverk för att skapa en så effektiv omvärldsbevakning som möjligt. Pågående dialog med WESTUM om Campus Varberg, WESTUM, övriga 1 augusti 2010 juni 2011 kommande utbildningsserie för svenska kommuner svenska kommuner Informationssammankomster för Campus Varberg - målgrupper Oktober 2010 Pågående företag/organisationer om kompetenshöjande insatser (vägledare) Årgus Tech Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Henrik Duch Vejledning af 200 timelønnede i forskellige afdelingen. Der er fordelt over ½ og hele dage afhængig af antal i de enkelte afdelingen. Her finder jeg relevante kurser, tider m.m for den enkelte medarb., som jeg efterfølgende præsenterer for udd. Udvalget, som tager stilling til om det AVK International NOV 2010 Løbende proces 11

12 kan bevilliges. Her kan vi tale om værdien for virksomheden/den enkelte medarb. Eller afd. Sparring/coaching og strategisk samarbejde med ledere, tillidsrep./udd. Udvalg på virksomheden ca. 8 medarbejdere. Strategisk samarbejde med ledelsen og planlægning af 6 mdr. uddplan for udvalgte medarb. 12 medarb. Vi arbejder med ½ års planer! Strategisk samarbejde med HR og planlægning af udd. For udvalgte medarb. + samt sparring med medarb. For at understøtte læringsprocessen. Sparring omkring 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Der er i 2010 i gangsat forskellige aktiviteter fx sprogundervisning med VUC aarhus Sparring omkring kursusaktiviteter 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Der er i 2010 kørt fx sprogundervisning i tysk for lagermedarb. AVK International SEP Løbende proces Rabinovich SEP.2010 Løbende proces BabyDan Løbende proces Odder Barnevognsfabrik 2010 Løbende proces Elopak 2010 Løbende proces 12

13 3. Aktiviteter for kommende periode Silkeborg Tekniske Skole Strategisk analyse og udviklingsarbejde Feline? Maki XL Byg i Kjellerup Indledende kontakt til Scandic? VVS Henning Mortensen UCH Holstebro Vidensdeling gennem fase 4 og fase 5: Uddannelsescenter Holstebro 10. januar april 2011 Besøg på mere end 100 virksomheder (deltager i VEU-MidtVest samarbejdet med Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern, og Herningsholm Erhvervsskole) Samarbejde med beskæftigelsesregionen: VEU-Centre i Regionen Løbende Løbende Social og Sundhedsskolen i Randers Kontaktperson ved yderligere oplysninger: 3 kursusforløb á 5 dages varighed for Randers Kommunes dagtilbud November 2010 November 2011 dagtilbud i Randers Kommune, (ca. 70 institutioner, har fået tilbud om kursusforløb), hvor 13

14 uddannelsesplanlægningen er med afsæt i kommunens 3 indsatsområder: børn og demokrati, matematikkens mange sprog og kreative udtryksformer. Westum Sverige Fortsättning på de aktiviteter vi initerat 15 svenska partners ? under Detta är processer som beräknas löpa under minst hela Utbildningsserien kommer till exempel starta under 2011 medan deltagarna sedan inplementerar metoderna i sina egna organisationer Campus Lidköping Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Ewa Hasselgren 3:1 Deltagit i workshop kring jobbrotation. Campus Lidköping Kostnad för 3: :- 3:2 Deltagit i introduktionsworkshop om strategisk kompentensutveckling 2 personer i Danmark. Vi har genomfört 50 st företagsbesök för kartläggning av framtidens kompetensbehov. Tagit fram broschyr med vårens kursutbud samt tryckt upp noteringsblock, allt med Skankomploggan på. Kostnader för aktivitet 3:1 har varit sek, där lön fast anställd personal 14

15 står för 50% och tryck av broschyr och block för 50%. Tradium Der kommer en analyse lign. den vi lavede Marts April i efteråret Har kontakt med nogle virksomheder, Vinter/forår 2011 Vinter/forår 2011 hvor vi forventer der bliver et behov for at lave strategisk udd. planlægning. Silkeborg partnere generelt Ca. 100 virksomheder vil blive besøgt i Partnere og underleverandører Ultimo februar Ultimo april februar, marts, april hvor Skankomp vil blive solgt. i silkeborg Laholms kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Pia Svensson Fortsatta nybesök på företag i kommunen. Kommunens 1 januari december 2011 företagsutvecklare Förarbete, efterarbete samt uppföljningar på besökta företag. Diskussioner samt sammanställning av kompetensbehov och insatser mot lokala företag. Oftast utan någon extern partner, annars med kommunens utbildningsanordnare eller 1 januari december 2011 Fortsatta träffar inom länet kring att utveckla en gemensam samsyn och metodik till att ta fram ett underlag inom bristyrken. 15 företagsutvecklare. Tillsammans med länets utbildningssamordnare 1 januari december 2011 Prognosarbete samt sammanställning av Tillsammans med länets 1 januari december 2011

16 bristyrken i länet för Navet Makro; träff mellan Vuxenutbildningen och kommunens näringslivskontor Navet Mikro; internt strategiskt forum Fortsatta nätverks- och informationsträffar med externa aktörer/parter i form av lunchträffar, branschråd, mässor etc. Campus Varberg utbildningssamordnare Näringslivssekreteraren samt företagsutvecklaren Enhetschefen på Vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen, offentliga aktörer inom nyföretagande, företagare m.fl.. 1 januari december januari december januari december 2011 Uppföljande möte för temagruppen Inbjudna kommer att vara: 17 mars mars 2011 Strategi som bildades på uppstartskonferensen okt. Mötet kommer att ske på Campus Varberg 17 mars 2011 för att utveckla konkreta aktiviteter utifrån gemensamma problemställningar Campus Varberg, Lärcentrum Trollhättan, Silkeborg Tekniske Skole, Campus Lidköping, Campus Alingsås, Kompetenscentrum Kungsbacka, NEVU Uppföljande arbete efter 17 mars Återkoppling till ovanstående 17 mars 2011 pågående partners Århus Tech Fortsat vejledning af timelønnede AVK International Fortsat strategisk parring med udd. AVK International Udvalg Strategisk samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng mellem mission og udd. Planlægning. Fitnessgruppen Januar 2011 næste møde i feb Strategisk samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng mellem mission og 16 Brabrand Boligforening Januar 2011 næste møde i marts

17 udd. Planlægning særligt med fokus på det adm. Personale. Hjælpe til at prioritere deres aktiviteter Strategisk samarbejde med fokus på de timelønnede. Virksomheden har fået udd.oplæg omkring pølsevognsprojekt, FVU og generelle kompetencer for 150 medarb. Sparring omkring kursusaktiviteter 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Fokus på RKV i 2011 Defco December 2010 Elopak Marts næste møde 17

18 Yderligere information Arbejdspakke ansvarlige har: Igangsat månedlig nyhedsbrev Udarbejdet skabelon til videndeling Udarbejdet case og case skabelon med vejledning, som en del af videndelingen og markedsføringen Fastsat dato for næste konference den 8 og 9. september Tager initiativ til møde for danske partnere under arbejdstitlen Videndeling og sparring vedr. brug af arbejdspakke 3.2. for at skabe vækst i brugen af arbejdspakken og fremme aktivitet generelt. (April) Århus Tech kommenterer: Det er min erfaring at det er meget vigtigt at prioritere egen indsats/timer, så de bliver brugt fornuftigt for virksomheden. Jo større projekt jo større engagement fra virksomheden, medfører at timerne hurtigt bliver brugt! Vigtigt at finde balancen mellem at være udførende - fx vejledning for grupper og strategisk samarbejde med virksomheden/ledelsen eller udd.udvalg. Timerne skal gerne varer over en periode, da det tager tid og ressourcer at skabe forandringer! Berit Schau Muster Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg 31. januar

Ledelsesrapport SkanKomp

Ledelsesrapport SkanKomp Ledelsesrapport SkanKomp Pr. ultimo juli 2012 udarbejdet af Projektledelsessekretariatet SAMMENFATNING Indholdsfortegnelse Tabel Side SAMMENFATNING 1 Samlet forbrugsoversigt 1 2 Akkumuleret forbrug pr.

Læs mere

Kursuscenteret En del af Handelsskolen Silkeborg Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg Telefon: 87221400 www.kursuscenteret.dk

Kursuscenteret En del af Handelsskolen Silkeborg Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg Telefon: 87221400 www.kursuscenteret.dk HVEM STÅR BAG? Skandinavisk Kompetence Udviklings Netværk er et EU Interreg projekt i RegionMidt, Formålet er, at udnytte det store potentiale, der findes hos både private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

Mere uddannelse stærkere virksomheder

Mere uddannelse stærkere virksomheder Mere uddannelse stærkere virksomheder På edb-kurset fandt jeg ud af en del ting, som det ellers ville have taget mig lang tid selv at regne ud. Nu er jeg knap så lost. Det var også rart at lære nogle nye

Læs mere

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

Sæt efteruddannelse på dagsordenen!

Sæt efteruddannelse på dagsordenen! Sæt efteruddannelse på dagsordenen! VEU-center Østjylland dækker Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus kommuner. 2 Brug dit VEU-center til rådgivning VIDSTE DU, AT... Alle

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard

Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard SkanKomp Larvik Februar 2012 Søjle 3 Bestillerkompetence Formål At skabe mere kompetenceudvikling via forbedring af virksomhedernes

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Aktivitet Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov

Aktivitet Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Aktivitet 3.2 - Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Nedenstående tekst er en omskrivning af det oprindelige arbejdspakkeudkast. Omskrivningen sker som følge af de erfaringer, der er gjort

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro Partner Aktivitet 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv) 1 1 1 1 1 1 6 4 Tradium 1 1 1 1 1 1 6 5

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

MØDEREFERAT 29. maj 2012

MØDEREFERAT 29. maj 2012 MØDEREFERAT 29. maj 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 25. maj 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Afbud REFERAT HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggaard, Ole V. Christiansen,

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder 2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder fortid Projektansøgningens punkt 6.5, 6.6 og 6.7: Mål: Der etableres en løbende dialog om kompetenceudvikling mellem uddannelsessteder

Læs mere

SLUTKONFERENS I SKANKOMP MARSTRAND 28.-29. MAJ, 2013 RASMUS JUUL MØBERG CARMA, AALBORG UNIVERSITET

SLUTKONFERENS I SKANKOMP MARSTRAND 28.-29. MAJ, 2013 RASMUS JUUL MØBERG CARMA, AALBORG UNIVERSITET Indspark til workshop om Strategisk kompetenceudvikling 1 SLUTKONFERENS I SKANKOMP MARSTRAND 28.-29. MAJ, 2013 RASMUS JUUL MØBERG CARMA, AALBORG UNIVERSITET Evalueringen 2 Tager jer på ordet (Målopfyldelse)

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport november Udgivet 6. november af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport november CHR Driftsmålstyring november 2 DRIFTSMÅLSTYRING

Læs mere

Herningsholm + UC Holstebro. En co-produktion

Herningsholm + UC Holstebro. En co-produktion Herningsholm + UC Holstebro En co-produktion VIRKSOMHEDS- CENTER Fra praktikmål til faglige opgaver Herningsholm Erhvervsskole og Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern Baggrund for ansøgningen Mediegrafiker/Frisør

Læs mere

STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK

STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (version 1.3, 2010-09-07) STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK Instruktion för statusrapportmall. Syftet med statusrapporten är att programsekretariatet ska kunna följa projektet så att

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 Uddannelsesløft i 1. halvår 2013 (opdateret 11. januar 2013) Ordningen om dannelsesløft indeholder ret til

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012 2011 Q1 Serviceassistent Regionshospitalet Randers "Skive Tekniske Skole; CFK & Jobrotation Randers; Tradium" 180/36 (18*+18) (medarbejder/vikarer), *voksne elever. 1470/54 Undervisnings uger 750 ugers

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 1. Velkommen til udvalget og særlig præsentation af nye medlemmer. Der var en præsentation af udvalgets medlemmer. 2.

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport september Udgivet 13. september af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport september 2 DRIFTSMÅLSTYRING CENTER FOR HR AMBITIONSMÅL

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tilbagemelding på samarbejdsaftale mellem Silkeborg UddannelsesCenter og Silkeborg Kommune medio august 2007

Tilbagemelding på samarbejdsaftale mellem Silkeborg UddannelsesCenter og Silkeborg Kommune medio august 2007 Tilbagemelding på samarbejdsaftale mellem Silkeborg UddannelsesCenter og Silkeborg Kommune medio august 2007 Overordnet mål: At den nødvendige viden tilføres lokale virksomheder. Delmål: Effekt / output:

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Program for møde i Viborg d. 12. januar. Rundstykker og velkomst Evaluering på processen. 1. claim 2. claim. 3. claim Frokost kl. 12.

Program for møde i Viborg d. 12. januar. Rundstykker og velkomst Evaluering på processen. 1. claim 2. claim. 3. claim Frokost kl. 12. Program for møde i Viborg d. 12. januar Rundstykker og velkomst Evaluering på processen 1. claim 2. claim 3. claim Frokost kl. 12.00 Spørgsmål Regnskabsprocessen i den perfekte verden Partneren sender

Læs mere

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley)

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Side 1 Grønt Center den 5. februar 2009 Erhvervs og byggestyrelsen Att.: Anette Mogensen Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Rapport

Læs mere

Status på støttede projekter v. Astrid Berg

Status på støttede projekter v. Astrid Berg Status på støttede projekter v. Astrid Berg STØTTEDE PROJEKTER 2010 PROJEKT A: ARRANGEMENT OM SYGEFRAVÆR PROJEKT B: KONFERENCE OM HANDICAPPEDE I JOB PROJEKT E: LÆRINGSEKSPERIMENTARIET I FAXE PROJEKT F:

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008 Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby Herning den 22. oktober 2008 KOMPETENCEmidt Hvis man vil investere i noget, der virkelig er stabilt, skal man efteruddanne eller opkvalificere

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 - 1 - Silkeborg Tekniske Skole Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 Udbudspolitik STS 20088 1 - 2 - Silkeborg Tekniske Skoles udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Hænger sundhed og uddannelse sammen? Netværkslokomotivets konference Stram op sætter fokus på sammenhængen mellem uddannelse og sundhed. Det er ikke morsomt at blive betragtet

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Arbejdspakke 2.1 Forprojektet for Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent Direktionssekretariatet Notat Til: Styregruppen Sagsnr.: 2011/06925 Dato: 27-10-2011 Sag: Sagsbehandler: Kommissorium - Servicepolitik Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent 1. Baggrund Byrådet

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 Styregruppen - KOMPETENCEmidt 8 Uddannelsesinstitutioner 3 Erhvervsråd 4 Jobcentre 2 repræs. fra hver af de fire lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 ORGANISATION ØSTJYSK ØSTJYSK KOMPETENCECENTER STYREGRUPPE STYREGRUPPE (de 6 direktører fra

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i Videre nu udbyder erhvervsrettet

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Tids- og handleplan for etablering af en professionel ejendomsadministration i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tids- og handleplan for etablering af en professionel ejendomsadministration i Ringkøbing-Skjern Kommune Tids- og handleplan for etablering af en professionel ejendomsadministration i Ringkøbing-Skjern Kommune Tids- og handleplan Aktiviteter Direktionsmøde: Oplæg til proces og sagsfremstilling drøftes Formandsskabet

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

TOP 10-2014 DAMER. Opdateret til og med 8. dec 2014. Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted Kortbane. 50 Fri

TOP 10-2014 DAMER. Opdateret til og med 8. dec 2014. Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted Kortbane. 50 Fri 50 Fri Klaudia W. Mogensen 00 0:26.58 20. nov Brønshøj Klaudia W. Mogensen 00 0:26.96 07. dec Braunschweig Kalinka T. Mogensen 95 0:27.07 06. apr Aalborg Signe Tolstrup 95 0:27.89 31. maj Århus Signe Tolstrup

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland

Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Årsberetning 2008 Koncern HR Udvikling og Arbejdsmiljø Forord i har tre overordnede indsatsområder: Ligestilling Etnisk ligestilling Handicap I 2008 har der været stor fokus på arbejdet med etnisk ligestilling

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere