Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet ved hjælp af en indrapporterings skabelon, hvor alle der har givet tilsagn om at arbejde med arbejdspakken, er blevet opfordret til at skrive kort om den aktivitet de har haft. Fakta og prosa fra partnere og underleverandører i Skankomp, er kopieret direkte ind i rapporten, for dermed at give et autentisk billede af aktiviteten. Der er angivet navn og mailadresse, således at både sekretariat og partnere, kan kontakte rette personer for at få yderligere oplysninger enten til indrapportering eller til videndeling. 2. Projektets status Projektspecifikke hændelser for perioden (hvad får vi egentlig for pengene) Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Berit Schau Muster. Svostrup Kro. Et kompetenceudviklingsproces med fokus på ny strategi ved ejerskifte, samt overblik over fremtidige kompetencer, samt nye handlinger til støtte af forandringer på kroen Kursuscenteret Medio november 2010 Medio december

2 Handel Silkeborg. I gangsætning af kompetenceafklarings undersøgelse som skal bruges til et uddannelsestilbud til Silkeborg detailhandel generelt. Borgerservice Skanderborg Kommune. Igangsætning af opgave vedr. kompetenceafklaring i forhold til fremtidig digitalisering Århus Kommune. Kompetenceafklaring i forhold til teamorganisering, med fokus på kompetncegab i forhold til udviklingen af enkelte teams. Silkeborg kommune. Kompetencesamtaler i forhold til udvikling af et team. Etablering af projektorganisation i Silkeborg Markedsføringsplan samt udarbejdelse af webtekst, cases og brochure Social og Sundhedssskolen i Silkeborg 2 Det lokale beskæftigelsesudvalg, Kursuscenteret Medio december 2010 August 2011 Kursuscenteret Primo Januar August 2011 Kursuscenteret Primo Januar Medio februar Kursuscenteret Primo Januar Medio februar Alle partnere og underleverandører i Silkeborg Alle partnere og underleverandører i Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Lise Knokgård December December og januar Psykiatriens hus Strategisk kompetence udvikling af hele medarbejdergruppen. Huset er et unikt behandlingstilbud på tværs af region og kommune, som fordrer andre kompetencer fremadrettet. Sosu Silkeborg Uge 5 / 11 Uge 20 /11

3 Botilbuddet Birkeparken Kundeunderlaget ændrer karakter i forbindelse med omlægning af psykiatrien. De ønsker fokus på temaet Mere aften om dagen, som medfører udvikling af medarbejderstaben og den fremtidige rekrutteringsstrategi Handicap Silkeborg kommune Der opleves en øget tilstrømning til området og flere handicappede bliver ældre med de alderdomsbetingede sygdomme der kan forekomme. Det betyder mere komplekse problemstillinger som kræver kompetenceudvikling Sosu Skolen Silkeborg. Intern kompetenceudvikling på egen institution. Sosu Silkeborg Uge 8/ 11 Uge 26 /11 Sosu Silkeborg Uge 10/11 Uge 26/11 Sosu Silkeborg Uge 10/11 Uge 40/11 Teknisk skole / Handelsskole? 3

4 Silkeborg Tekniske Skole Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Dan Cort Jørgensen Generelt har der været jul og juleferie = ringe aktivitet. Der arbejdes stadig med analyse og metodeudvikling i disse virksomheder Korsbakke Planteskole Brdr. Thybo Føtex Hvidtved Larsen December 2010? Som resultat af analyse arbejdet er der sat efterudd. i gang i mht. MUS samtalen. Som resultat af analyse arbejdet blev MUS skemaet ændret. Analysearbejde af MUS samtalerne pågår mhp. yderligere udvikling Coach forløb fortsættes. VUC arbejder også i firmaet i Skankomp régi med medarbejderudvikling. Der samarbejdes mellem Silk.Tek.Skole, VUC og en ekstern konsulent. Strategisk analyse og kompetence udvikling fortsættes. Ekstern økonomi konsulent er inddraget. Strategisk kompetence afklaring gennemført. Dette har affødt 2 hold Grundlæggende Lederuddannelser Wavin Januar Da forløbet skal analyseres og udvikles løbende, forventes forløbet at være afsluttet i løbet af 2011 Nissen Energi Januar Da forløbet løbende skal analyseres og udvikles, forventes processen at være afsluttet i løbet af 2011 Elfac December 2010 Sommeren 2011 Café Evald December 2010 Sommeren 2011 AAB Marts November

5 VUC og TH lang Silkeborg Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Jan Kristensen Almen uddannelse dansk mat engelsk Silkeborg Tekniske Skole samt TH. UGE 47 UGE 13 it (ELFAC). 26 kursister LANGS HF-VUC TrivselsGruppen A/S Kontaktperson ved yderligere oplysninger:: Tina Pedersen Kunstcenter Silkeborg Bad. Et afklaringsforløb med fokus på medarbejdernes samarbejde og innivationsevne i cafe-området. Fokus på strategi og handlinger til støtte og udvikling af Kunstcentrets innovationsevne. Byens Fuge- og Glarmester Forretning. Kompetenceafklaring ift samarbejde og udvikling af forretningsplan. Silkeborg Plast. Kompetenceafklaring af medarbejdere i fusionscase (ny og gammel virksomhed). Strategisk kultur og trivselsarbejde til støtte og udvikling af virksomhedens konkurrenceevne. TrivselsGruppen Medio december 2010 Medio februar Forløbet skal måske analyseres og udvikles løbende og forventes at afslutte i løbet af 2011 TrivselsGruppen Medio december 2010 Medio februar TrivselsGruppen Medio februar 2011 November

6 Mercantec Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Ole Hylleberg Deltaget i opstarts seminar i Silkeborg 11. okt okt med 2 personer. Virksomhedsbesøg ca. 20 stk. fase 4 Mercantec konsulentteam Sep. Dec og 5 Forberedelse af virksomhedsbesøg Mercantec konsulentteam Sep. Dec UCH Holstebro Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Hanne Lund-Nielsen (HLN) Opstartsseminar Analyse af Uddannelsescenter Holstebro 11. oktober oktober 2010 fremtiden, plus opsamling vedr. PRdelen intern videndeling Undersøgende aktiviteter: Hvilke Uddannelsescenter Holstebro December 2010 Jan 2011 indsatsområder for virksomhedsbesøg i 2011? Samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro December 2010 Primo 2011 beskæftigelsesregionen: Hvilke undersøgelser skal iværksættes i Opgradering af indberetningssystemet (Survey) Uddannelsescenter Holstebro Løbende Løbende 6

7 Opsamling på 3.2 for 2010 Uddannelsescenter Holstebro 22. december december 2010 Favrskov Erhvervsråd Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Dan Skovgaard Udvikling af projektpakke Favrskov Erhvervsråd December 2010 Januar 2011 Strategisk kompetenceudvikling i praksis som vores tilbud til virksomhederne. Opsøgende aktiviteter overfor virksomheder. 2 har accepteret et projekttilbud (K.R. Hospitalsudstyr i Hadsten og Marimatech i Hinnerup) Favrskov Erhvervsråd K.R. Hospitalsudstyr Marimatech December 2010 Januar 2011 Tradium Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Charlotte Elisabeth Jensen Vi lavede en analyse i Randers oktober november Kommune for at afdække de konkrete og fremtidig uddannelsesbehov hos de ca. 600 virksomheder, der er i området. Telefonisk kontakt til ca. 150 virksomheder for at afdække deres behov og forventninger til fremtiden september Oktober 7

8 Westum Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Westum har varit bollplank och 15 svenska partners stödjande i svenska partners process och arbete med aktivitet 3.2. Initiativ till en 15 svenska partners utbildning/föreläsningsserie kring analys och kartläggning. Arbetsgrupper skapats och offerter tagits in. Fortsätter under Förberedelser för att komplettera insatserna inom aktivitet 3.2 med en 15 svenska partners 15 svenska partners statistisk/kvantitativ analys/kartläggning. Utveckla metoder och verktyg vi 15 svenska partners använder för att göra exempelvis enkätundersökningar och kartläggningar. Inlett arbete med att uppgradera och genomföra analys med hjälp av analysverktyget EasyResearch. 15 svenska partners

9 Campus Alingsås, Alingsås kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : samarbete påbörjats med Westum vad gäller utbildning i omvärldsanalys, lokal behovsanalys som genomförs på egen handledning påbörjat en inventering av behov av framtida yrkesutbildning i Alingsås påbörjat analys av vad lokala företage i Alingsås skulle behöva för utbildning i kompetensförsörjningsprocessen Campus Alingsås och Westum Genomförande under perioden har mestadels varit att avtal slutits och arbete påbörjats med konsult vad gäller utföra ehovsinventering och analys av strategisk kompetens som arbetslivet i Alingsås kan komma att ha behov av i framtiden. Denna analys och kartläggning ligger till grund för framtida planering och anordnande av yrkesutbildning.i övrigt har det varit informationsatser samt deltagande på projektledarmöten i Sverige samt kick-off konferens i Danmark. 9

10 Laholms kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Pia Svensson Nybesök på företag i kommunen: Kommunens företagsutvecklare 3 augusti december 2010 Totalt 20 nybesök under perioden. Förarbete, efterarbete samt uppföljningar på besökta företag. Diskussioner samt sammanställning av kompetensbehov och insatser mot lokala företag. Oftast utan någon extern partner, annars med kommunens utbildningsanordnare eller företagsutvecklare. 3 augusti december 2010 Ett antal länsmöten inkl. administration kring lokal behovsinventering inom bristyrken Prognosarbete samt sammanställning av bristyrken i länet Navet Makro; träff mellan Vuxenutbildningen och kommunens näringslivskontor Navet Mikro; internt strategiskt forum Nätverks- och informationsträffar med externa aktörer/parter i form av lunchträffar, branschråd, mässor etc. Tillsammans med länets utbildningssamordnare Tillsammans med länets utbildningssamordnare Näringslivssekreteraren samt företagsutvecklaren Enhetschefen på Vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen, offentliga aktörer inom nyföretagande, företagare m.fl.. 3 augusti december augusti december augusti december augusti december augusti december

11 Campus Varberg Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Anja Nilsson Uppstartskonferens Silkeborg Största delen av partnerskapet 11 oktober oktober 2010 okt Inventering av arbetsmetoder internt i Campus Varberg 1 oktober 2010 sept 2011 organisationen pågående process om hir vi använder befintliga nätverk för att skapa en så effektiv omvärldsbevakning som möjligt. Pågående dialog med WESTUM om Campus Varberg, WESTUM, övriga 1 augusti 2010 juni 2011 kommande utbildningsserie för svenska kommuner svenska kommuner Informationssammankomster för Campus Varberg - målgrupper Oktober 2010 Pågående företag/organisationer om kompetenshöjande insatser (vägledare) Årgus Tech Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Henrik Duch Vejledning af 200 timelønnede i forskellige afdelingen. Der er fordelt over ½ og hele dage afhængig af antal i de enkelte afdelingen. Her finder jeg relevante kurser, tider m.m for den enkelte medarb., som jeg efterfølgende præsenterer for udd. Udvalget, som tager stilling til om det AVK International NOV 2010 Løbende proces 11

12 kan bevilliges. Her kan vi tale om værdien for virksomheden/den enkelte medarb. Eller afd. Sparring/coaching og strategisk samarbejde med ledere, tillidsrep./udd. Udvalg på virksomheden ca. 8 medarbejdere. Strategisk samarbejde med ledelsen og planlægning af 6 mdr. uddplan for udvalgte medarb. 12 medarb. Vi arbejder med ½ års planer! Strategisk samarbejde med HR og planlægning af udd. For udvalgte medarb. + samt sparring med medarb. For at understøtte læringsprocessen. Sparring omkring 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Der er i 2010 i gangsat forskellige aktiviteter fx sprogundervisning med VUC aarhus Sparring omkring kursusaktiviteter 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Der er i 2010 kørt fx sprogundervisning i tysk for lagermedarb. AVK International SEP Løbende proces Rabinovich SEP.2010 Løbende proces BabyDan Løbende proces Odder Barnevognsfabrik 2010 Løbende proces Elopak 2010 Løbende proces 12

13 3. Aktiviteter for kommende periode Silkeborg Tekniske Skole Strategisk analyse og udviklingsarbejde Feline? Maki XL Byg i Kjellerup Indledende kontakt til Scandic? VVS Henning Mortensen UCH Holstebro Vidensdeling gennem fase 4 og fase 5: Uddannelsescenter Holstebro 10. januar april 2011 Besøg på mere end 100 virksomheder (deltager i VEU-MidtVest samarbejdet med Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern, og Herningsholm Erhvervsskole) Samarbejde med beskæftigelsesregionen: VEU-Centre i Regionen Løbende Løbende Social og Sundhedsskolen i Randers Kontaktperson ved yderligere oplysninger: 3 kursusforløb á 5 dages varighed for Randers Kommunes dagtilbud November 2010 November 2011 dagtilbud i Randers Kommune, (ca. 70 institutioner, har fået tilbud om kursusforløb), hvor 13

14 uddannelsesplanlægningen er med afsæt i kommunens 3 indsatsområder: børn og demokrati, matematikkens mange sprog og kreative udtryksformer. Westum Sverige Fortsättning på de aktiviteter vi initerat 15 svenska partners ? under Detta är processer som beräknas löpa under minst hela Utbildningsserien kommer till exempel starta under 2011 medan deltagarna sedan inplementerar metoderna i sina egna organisationer Campus Lidköping Kontaktperson ved yderligere oplysninger: Ewa Hasselgren 3:1 Deltagit i workshop kring jobbrotation. Campus Lidköping Kostnad för 3: :- 3:2 Deltagit i introduktionsworkshop om strategisk kompentensutveckling 2 personer i Danmark. Vi har genomfört 50 st företagsbesök för kartläggning av framtidens kompetensbehov. Tagit fram broschyr med vårens kursutbud samt tryckt upp noteringsblock, allt med Skankomploggan på. Kostnader för aktivitet 3:1 har varit sek, där lön fast anställd personal 14

15 står för 50% och tryck av broschyr och block för 50%. Tradium Der kommer en analyse lign. den vi lavede Marts April i efteråret Har kontakt med nogle virksomheder, Vinter/forår 2011 Vinter/forår 2011 hvor vi forventer der bliver et behov for at lave strategisk udd. planlægning. Silkeborg partnere generelt Ca. 100 virksomheder vil blive besøgt i Partnere og underleverandører Ultimo februar Ultimo april februar, marts, april hvor Skankomp vil blive solgt. i silkeborg Laholms kommun Kontaktperson ved yderligere oplysninger : Pia Svensson Fortsatta nybesök på företag i kommunen. Kommunens 1 januari december 2011 företagsutvecklare Förarbete, efterarbete samt uppföljningar på besökta företag. Diskussioner samt sammanställning av kompetensbehov och insatser mot lokala företag. Oftast utan någon extern partner, annars med kommunens utbildningsanordnare eller 1 januari december 2011 Fortsatta träffar inom länet kring att utveckla en gemensam samsyn och metodik till att ta fram ett underlag inom bristyrken. 15 företagsutvecklare. Tillsammans med länets utbildningssamordnare 1 januari december 2011 Prognosarbete samt sammanställning av Tillsammans med länets 1 januari december 2011

16 bristyrken i länet för Navet Makro; träff mellan Vuxenutbildningen och kommunens näringslivskontor Navet Mikro; internt strategiskt forum Fortsatta nätverks- och informationsträffar med externa aktörer/parter i form av lunchträffar, branschråd, mässor etc. Campus Varberg utbildningssamordnare Näringslivssekreteraren samt företagsutvecklaren Enhetschefen på Vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen, offentliga aktörer inom nyföretagande, företagare m.fl.. 1 januari december januari december januari december 2011 Uppföljande möte för temagruppen Inbjudna kommer att vara: 17 mars mars 2011 Strategi som bildades på uppstartskonferensen okt. Mötet kommer att ske på Campus Varberg 17 mars 2011 för att utveckla konkreta aktiviteter utifrån gemensamma problemställningar Campus Varberg, Lärcentrum Trollhättan, Silkeborg Tekniske Skole, Campus Lidköping, Campus Alingsås, Kompetenscentrum Kungsbacka, NEVU Uppföljande arbete efter 17 mars Återkoppling till ovanstående 17 mars 2011 pågående partners Århus Tech Fortsat vejledning af timelønnede AVK International Fortsat strategisk parring med udd. AVK International Udvalg Strategisk samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng mellem mission og udd. Planlægning. Fitnessgruppen Januar 2011 næste møde i feb Strategisk samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng mellem mission og 16 Brabrand Boligforening Januar 2011 næste møde i marts

17 udd. Planlægning særligt med fokus på det adm. Personale. Hjælpe til at prioritere deres aktiviteter Strategisk samarbejde med fokus på de timelønnede. Virksomheden har fået udd.oplæg omkring pølsevognsprojekt, FVU og generelle kompetencer for 150 medarb. Sparring omkring kursusaktiviteter 2010/11 og igangsætning af relevant kompetenceudvikling. Fokus på RKV i 2011 Defco December 2010 Elopak Marts næste møde 17

18 Yderligere information Arbejdspakke ansvarlige har: Igangsat månedlig nyhedsbrev Udarbejdet skabelon til videndeling Udarbejdet case og case skabelon med vejledning, som en del af videndelingen og markedsføringen Fastsat dato for næste konference den 8 og 9. september Tager initiativ til møde for danske partnere under arbejdstitlen Videndeling og sparring vedr. brug af arbejdspakke 3.2. for at skabe vækst i brugen af arbejdspakken og fremme aktivitet generelt. (April) Århus Tech kommenterer: Det er min erfaring at det er meget vigtigt at prioritere egen indsats/timer, så de bliver brugt fornuftigt for virksomheden. Jo større projekt jo større engagement fra virksomheden, medfører at timerne hurtigt bliver brugt! Vigtigt at finde balancen mellem at være udførende - fx vejledning for grupper og strategisk samarbejde med virksomheden/ledelsen eller udd.udvalg. Timerne skal gerne varer over en periode, da det tager tid og ressourcer at skabe forandringer! Berit Schau Muster Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg 31. januar

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning

Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Samarbete Nätverk Kompetensmäklarutbildning Strategisk kompetensutveckling Följande personer vill samverka: Samarbete

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Hænger sundhed og uddannelse sammen? Netværkslokomotivets konference Stram op sætter fokus på sammenhængen mellem uddannelse og sundhed. Det er ikke morsomt at blive betragtet

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING.... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 ÅRSPRIS.... 7 Lidt om årsprisen og dens historie.... 7 Virsomheder, der indtil

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingsplatform i Region Midtjylland for virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked 1.4.2008 31.3.2009. Journalnummer: 1-33-76-120-07 Kontraktens parter

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere